Norge gör motstånd mot Rysslands ambitioner på Nordpolen

publicerad 22 augusti 2017
- av NewsVoice

Stora regioner runt Nordpolen är exklusiva ekonomiska zoner som tillhör Ryssland trots att andra länder gör anspråk på samma områden, meddelar Caspian Report.

Ryssland har sex militärbaser i den omgivande regionen och en Nordpolsflotta som är betydligt mer kraftfull än den amerikanska. Caspian Report uppger att USA saknar en strategi för regionen. Det handlar om kontroll över naturtillgångar, militära zoner och transportleder.

I takt med att isen över Nordpolen minskar ökar tillgängligheten till och aktiviteterna i Arktis. Norge är ett land som med stöd av NATO försökt mota tillbaka Rysslands ambitioner. Norska stridsflygplan hamnar regelbundet i konfrontationer med ryska plan.

Caspian Report

Text: NewsVoice

Stridspiloter från Norge och Ryssland konfronterar varandra över Nordpolen