Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Replik till Sofia Arkelsten en vaccinlobbyist avlönad med dina skattepengar

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 augusti 2017
- Torbjörn Sassersson
Sofia Arkelsten - Montage: NewsVoice
Sofia Arkelsten - Montage: NewsVoice
Sofia Arkelsten (M) – Foto baserat på pressfoto från Riksdagen.se och “stock photo” från Crestock.com

DEBATT. Sofia Arkelsten beskriver i en artikel från maj 2017: “en webbsida som låtsas vara en tidning, finansierad av ryska pengar via en bildelsannons”. Vi kan nu avslöja att det är NewsVoice hon syftar på. Självklart vill vi replikera Arkelstens konspirationsteori.

Den 3 maj 2017 publicerade Nyheter24 debattartikeln “Moderaterna: Vi måste sluta lyssna på falska nyheter om vaccin” undertecknad “Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot Utrikesutskottet för Moderaterna”. NewsVoice blev inte meddelat av varken Nyheter24 eller Arkelsten om artikeln. Hon påstår där att hennes motion om obligatorisk vaccination i Sverige, som för övrigt fick avslag den 28 april, inte alls handlade om tvångsvaccinering trots att omvärlden tolkade ordet obligatorisk som tvångsmässig.

Är inte något som är obligatoriskt det samma som tvingande? Enligt Synonymer.se betyder obligatorisk: “bindande, föreskriven, ofrånkomlig, tvångs?, tvungen, nödvändig”.

NewsVoice debatterade denna motion med enormt genomslag hos läsarna. Över 20,000 namn hade (sedan en längre period) samlats in, vilka sedan användes av ett privat initiativ för att påverka Riksdagen att våga se vaccinriskerna, med narkolepsiskandalen ännu i färskt mannaminne.

Sofia Arkelsten som bittert insett att hon förlorat sitt lobbyistiska initiativ för Big Pharma varnar i sin debattartikel för NewsVoice på följande sätt:

“I våras uppmärksammades motionen av en webbsida som låtsas vara en tidning, finansierad av ryska pengar via en bildelsannons, precis som de mer extrema rasistsidorna, som avslöjats av svensk media.

Där finns ”nyheter” om att ananas botar cancer, att flygplan sprutar ut kemikalier i [cloud seeding] för att påverka människor och att amerikansk propaganda hotar Sverige och säkerheten. Som i alla konspirationsteorier sägs annan information från myndigheter och professionen bekräfta motsatsen.

Sidan upplåter också plats åt texter som inte visar särskilt stor respekt för HBTQ-frågor. Krigsrubriker om tvångsvaccinering toppades med bilder på en kollega som skrivit en liknande motion och på mig.

Via mail fick jag frågan om att bemöta texten. Det är meningslöst eftersom texten är så full av fel och det är inte en diskussionsfråga om vaccin fungerar eller inte. Det vore som att skriva till debattsidan på En ding, ding värld och diskutera var Elvis bor nuförtiden.”

NewsVoice är för det första inte en “webbsida” som låtsas vara en nättidning utan det ÄR en nättidning med utgivningsbevis som lyder under samma lagbeskydd och pressetiska regler som Dagens Nyheter.

Sofia Arkelsten, som låtsas vara en politiker som arbetar för folkets bästa, tror tydligen att NewsVoice är någon form av rysk påverkanskampanj finansierad av en bildelsannons. Denna annons finns hos oss (th), men den renderar endast 12,000 kr per år, vilket motsvarar ungefär en femtedel av Arkelstens avlöning (exkl diverse tillägg) som hon får som riksdagskvinna. Expressen skrev 2016 att riksdagsledamöternas lön ligger på 63,800 kr i månaden.

DN som har publicerat en mer utstuderad konspiratorisk artikel om dessa bildelsannonser var intressant. I den artikeln beskrivs att det tyska företag AutoDoc som köper annonsplatser har ryssar som ägare. Det i sig var skäl nog för DN att bygga en höna av en fjäder. Så fort det finns en ryss bakom så måste det ju handla om rysk påverkan, rysk propaganda och Putin-lovers, resonerar NATO-pamfletten DN. Plötsligt får vi bakom NewsVoice veta att vi egentligen är ett ryskt projekt för att vilseleda opinionen, för 12,000 kr per år, en omöjlig ekvation för varje realist.

Sofia Arkelsten är dock inte nöjd med detta “avslöjande”. Hon försöker driva in sin giftpil, utskjuten från Riksdagens undervegetation, ännu djupare. Hon skriver att “andra rasistsidor” har dessa bildelsannonser. I verkligheten lyfter NewsVoice upp det mångkulturella samhället och vi tror inte på rasism eller extremism. Vi konstaterar även att bildelsannonser återfinns i en bred mängd av nättidningar och på sajter av alla de slag. Idag dyker det lustigt nog upp en bilannons från Volkswagen på DN.se där läsaren kan bygga sin egen bil – med bildelar. Det kanske finns en tysk person i ledningen på VW. Betyder det att DN är smygfinansierad via en nazistisk annons? Knappast.

Arkelsten fortsätter med att “ange” NewsVoice för att vi publicerat en artikel om ananas mot cancer. Artikeln handlar om ämnet bromelain i ananas som enligt studier ökar cancerns upptagande av det för cancern giftiga amygdalinet som finns i mungbönor. Sedan när blev medicinsk forskning något dåligt?

Arkelsten gnäller på att NewsVoice publicerat artiklar om kulturfenomenet “cloud seeding”. Vi anser att alla ämnen måste kunna undersökas, men NewsVoice som tidning har ingen särskild uppfattning om ämnet utan vi överlämnar fakta och spekulationer till läsarnas intelligens. Vi har gett plats för debatt och undersökande journalistik. Det är allt vi kan och bör göra.

Arkelsten gnäller över att NewsVoice “inte visar särskilt stor respekt för HBTQ-frågor”. Vi antar att hon inte gillar vår publicering av kritik från professor Jordan B Petersson mot den våldsbenägna politiska korrektheten runt HBTQ-frågor och problemet med radikalisering kring könsidentiteter. Detta måste också kunna debatteras.

Arkelsten skriver om “Krigsrubriker om tvångsvaccinering toppades med bilder på en kollega som skrivit en liknande motion och på mig.” Hon syftar på debattartikeln i NewsVoice med en bild baserad på pressfoton på Arkelsten och Jesper Skalberg (M). “Krigsrubriken” är i själva verket formulerad så här: “Tvångsvaccinering kan bli verklighet i Sverige – 4 maj 2017 tar Riksdagen beslut”.

Hur trovärdig är egentligen Sofia Arkelsten?

Arkelsten avslutar sin artikel med omoget svammel om Elvis Presley, tidningen “En ding ding värld” och att det finns sakfel i NewsVoice debattartikel. Hon menar att hennes motion inte alls handlar om att införa tvångsvaccinering utan att vaccinering bara ska vara “obligatorisk”. Texten i Socialutskottets betänkande är formulerad så här:

“I motion 2015/16:430 av Sofia Arkelsten (M) begärs ett tillkännagivande om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.”

Efter att motionen avslagits försöker Arkelsten modifiera sin intention om vacciner “für alle” till något mjukare.

I SvD-artikeln: “M-topp: Inför obligatorisk vaccinering för skolbarn” intervjuas Arkelsten:

“Arkelsten säger att hon i likhet med Frankrike och Australien inte vill ha någon tvingande lagstiftning.
– Det jag tidigare har förslagit, och kommer att motionera om på nytt och komplettera med den franska modellen, är att alla barn som går i förskolan och skola måste vaccineras, säger hon.”

“I Sverige är det främst vissa religiösa grupper som varit motståndare till vaccinering. Men enligt Arkelsten hade desinformationskampanjen mot hennes tidigare riksdagsmotion kopplingar till extrema rörelser.”

Problemet är att Sofia Arkelsten antingen är okunnig eller medvetet vilseleder. I februari 2016 skriver LäkemedelsVärlden i artikeln: “Fick fängelse för att inte ha vaccinerat sitt barn” om ett föräldrapar i Frankrike som dömdes till villkorligt fängelse i två månader för att inte ha vaccinerat sitt barn. Alla barn i Frankrike ska enligt lagen tvångsvaccineras mot difteri, stelkramp och polio. Det är detta Frankrike som Arkelsten ser upp till.

I mars rapporterade NewsVoice om hur tvångsvaccinering införs i Finland för vårdpersonal från och med mars 2018. Finska Vasabladet skrev om det i artikeln: “Snart införs tvångsvaccinering för vårdpersonal”.

The Guardian skrev 2016 i artikeln: “Australian nurses who spread anti-vaccination messages face prosecution” att sjuksköterskor och barnmorskor som sprider antivaccinationsbudskap, alltså varnar för riskerna med vacciner, kan åtalas. Enligt det australiensiska parlamentet kommer inte ”child care payments” (barnbidrag) att betalas ut from 1 januari 2017 om barnet i fråga inte vaccineras.

Den italienska regeringen vill också införa tvångsvaccinering av alla barn och det skrivs i sociala medier att miljontals italienare 2017 rest sig upp i protest och gått ut på gatorna.

Vad vi ser är hur Big Pharmas lobbyism, via politiker och myndigheter, inför tvångsmedicinering med vacciner i Västvärlden.


Det mest skrämmande är att om ett land inför tvångsvaccinering (obligatorisk vaccinering) av ett mindre antal vacciner kommer garanterat ytterligare riskabla vacciner med tiden att läggas till i det allmänna obligatoriska vaccinprogrammet.


Som vi kan se är dessa program förenade med bestraffningsmetoder, hot om fängelse och indraget barnbidrag. Detta är vad Sofia Arkelsten står för. Hennes övertro på vacciner är riskabel. Hon väcker inga frågor om hur säkerheten med vacciner ska ökas genom att vacciner, tillsatser i vacciner och ej deklarerade restprodukter i vacciner ska granskas in på molekylnivå för att öka säkerheten. Vill vi ha fler narkolepsiskandaler? Arkelsten förnekar, hon bara fortsätter att tro på vacciner och för att tysta kritiskt tänkande människor porträtterar hon dessa som oansvariga, rasister och extremister.

De vaccinrisker som skeptiker adresserat i många år vill Arkelsten inte se. Hon vill ha massvaccination med svenskar på kö i raka led. Sofia Arkelsten är ett hot mot svensk folkhälsa. Hon hotar även din demokratiska rättighet att fritt välja typ av förebyggande vård. Hon försöker kringgå rätten till din egen kropp. Arkelsten resonerar som om varje svensk medborgare ägs av Staten. 

Införandet av obligatorisk vaccinering borde inte ens ske genom folkomröstning. Ingreppet på en population och varje individs valfrihet är alltför omfattande.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq