Replik till Sofia Arkelsten en vaccinlobbyist avlönad med dina skattepengar

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 augusti 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Sofia Arkelsten - Montage: NewsVoice
Sofia Arkelsten - Montage: NewsVoice
Sofia Arkelsten (M) – Foto baserat på pressfoto från Riksdagen.se och “stock photo” från Crestock.com

DEBATT. Sofia Arkelsten beskriver i en artikel från maj 2017: “en webbsida som låtsas vara en tidning, finansierad av ryska pengar via en bildelsannons”. Vi kan nu avslöja att det är NewsVoice hon syftar på. Självklart vill vi replikera Arkelstens konspirationsteori.

Den 3 maj 2017 publicerade Nyheter24 debattartikeln “Moderaterna: Vi måste sluta lyssna på falska nyheter om vaccin” undertecknad “Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot Utrikesutskottet för Moderaterna”. NewsVoice blev inte meddelat av varken Nyheter24 eller Arkelsten om artikeln. Hon påstår där att hennes motion om obligatorisk vaccination i Sverige, som för övrigt fick avslag den 28 april, inte alls handlade om tvångsvaccinering trots att omvärlden tolkade ordet obligatorisk som tvångsmässig.

Är inte något som är obligatoriskt det samma som tvingande? Enligt Synonymer.se betyder obligatorisk: “bindande, föreskriven, ofrånkomlig, tvångs?, tvungen, nödvändig”.

NewsVoice debatterade denna motion med enormt genomslag hos läsarna. Över 20,000 namn hade (sedan en längre period) samlats in, vilka sedan användes av ett privat initiativ för att påverka Riksdagen att våga se vaccinriskerna, med narkolepsiskandalen ännu i färskt mannaminne.

Sofia Arkelsten som bittert insett att hon förlorat sitt lobbyistiska initiativ för Big Pharma varnar i sin debattartikel för NewsVoice på följande sätt:

“I våras uppmärksammades motionen av en webbsida som låtsas vara en tidning, finansierad av ryska pengar via en bildelsannons, precis som de mer extrema rasistsidorna, som avslöjats av svensk media.

Där finns ”nyheter” om att ananas botar cancer, att flygplan sprutar ut kemikalier i [cloud seeding] för att påverka människor och att amerikansk propaganda hotar Sverige och säkerheten. Som i alla konspirationsteorier sägs annan information från myndigheter och professionen bekräfta motsatsen.

Sidan upplåter också plats åt texter som inte visar särskilt stor respekt för HBTQ-frågor. Krigsrubriker om tvångsvaccinering toppades med bilder på en kollega som skrivit en liknande motion och på mig.

Via mail fick jag frågan om att bemöta texten. Det är meningslöst eftersom texten är så full av fel och det är inte en diskussionsfråga om vaccin fungerar eller inte. Det vore som att skriva till debattsidan på En ding, ding värld och diskutera var Elvis bor nuförtiden.”

NewsVoice är för det första inte en “webbsida” som låtsas vara en nättidning utan det ÄR en nättidning med utgivningsbevis som lyder under samma lagbeskydd och pressetiska regler som Dagens Nyheter.

Sofia Arkelsten, som låtsas vara en politiker som arbetar för folkets bästa, tror tydligen att NewsVoice är någon form av rysk påverkanskampanj finansierad av en bildelsannons. Denna annons finns hos oss (th), men den renderar endast 12,000 kr per år, vilket motsvarar ungefär en femtedel av Arkelstens avlöning (exkl diverse tillägg) som hon får som riksdagskvinna. Expressen skrev 2016 att riksdagsledamöternas lön ligger på 63,800 kr i månaden.

DN som har publicerat en mer utstuderad konspiratorisk artikel om dessa bildelsannonser var intressant. I den artikeln beskrivs att det tyska företag AutoDoc som köper annonsplatser har ryssar som ägare. Det i sig var skäl nog för DN att bygga en höna av en fjäder. Så fort det finns en ryss bakom så måste det ju handla om rysk påverkan, rysk propaganda och Putin-lovers, resonerar NATO-pamfletten DN. Plötsligt får vi bakom NewsVoice veta att vi egentligen är ett ryskt projekt för att vilseleda opinionen, för 12,000 kr per år, en omöjlig ekvation för varje realist.

Sofia Arkelsten är dock inte nöjd med detta “avslöjande”. Hon försöker driva in sin giftpil, utskjuten från Riksdagens undervegetation, ännu djupare. Hon skriver att “andra rasistsidor” har dessa bildelsannonser. I verkligheten lyfter NewsVoice upp det mångkulturella samhället och vi tror inte på rasism eller extremism. Vi konstaterar även att bildelsannonser återfinns i en bred mängd av nättidningar och på sajter av alla de slag. Idag dyker det lustigt nog upp en bilannons från Volkswagen på DN.se där läsaren kan bygga sin egen bil – med bildelar. Det kanske finns en tysk person i ledningen på VW. Betyder det att DN är smygfinansierad via en nazistisk annons? Knappast.

Arkelsten fortsätter med att “ange” NewsVoice för att vi publicerat en artikel om ananas mot cancer. Artikeln handlar om ämnet bromelain i ananas som enligt studier ökar cancerns upptagande av det för cancern giftiga amygdalinet som finns i mungbönor. Sedan när blev medicinsk forskning något dåligt?

Arkelsten gnäller på att NewsVoice publicerat artiklar om kulturfenomenet “cloud seeding”. Vi anser att alla ämnen måste kunna undersökas, men NewsVoice som tidning har ingen särskild uppfattning om ämnet utan vi överlämnar fakta och spekulationer till läsarnas intelligens. Vi har gett plats för debatt och undersökande journalistik. Det är allt vi kan och bör göra.

Arkelsten gnäller över att NewsVoice “inte visar särskilt stor respekt för HBTQ-frågor”. Vi antar att hon inte gillar vår publicering av kritik från professor Jordan B Petersson mot den våldsbenägna politiska korrektheten runt HBTQ-frågor och problemet med radikalisering kring könsidentiteter. Detta måste också kunna debatteras.

Arkelsten skriver om “Krigsrubriker om tvångsvaccinering toppades med bilder på en kollega som skrivit en liknande motion och på mig.” Hon syftar på debattartikeln i NewsVoice med en bild baserad på pressfoton på Arkelsten och Jesper Skalberg (M). “Krigsrubriken” är i själva verket formulerad så här: “Tvångsvaccinering kan bli verklighet i Sverige – 4 maj 2017 tar Riksdagen beslut”.

Hur trovärdig är egentligen Sofia Arkelsten?

Arkelsten avslutar sin artikel med omoget svammel om Elvis Presley, tidningen “En ding ding värld” och att det finns sakfel i NewsVoice debattartikel. Hon menar att hennes motion inte alls handlar om att införa tvångsvaccinering utan att vaccinering bara ska vara “obligatorisk”. Texten i Socialutskottets betänkande är formulerad så här:

“I motion 2015/16:430 av Sofia Arkelsten (M) begärs ett tillkännagivande om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.”

Efter att motionen avslagits försöker Arkelsten modifiera sin intention om vacciner “für alle” till något mjukare.

I SvD-artikeln: “M-topp: Inför obligatorisk vaccinering för skolbarn” intervjuas Arkelsten:

“Arkelsten säger att hon i likhet med Frankrike och Australien inte vill ha någon tvingande lagstiftning.
– Det jag tidigare har förslagit, och kommer att motionera om på nytt och komplettera med den franska modellen, är att alla barn som går i förskolan och skola måste vaccineras, säger hon.”

“I Sverige är det främst vissa religiösa grupper som varit motståndare till vaccinering. Men enligt Arkelsten hade desinformationskampanjen mot hennes tidigare riksdagsmotion kopplingar till extrema rörelser.”

Problemet är att Sofia Arkelsten antingen är okunnig eller medvetet vilseleder. I februari 2016 skriver LäkemedelsVärlden i artikeln: “Fick fängelse för att inte ha vaccinerat sitt barn” om ett föräldrapar i Frankrike som dömdes till villkorligt fängelse i två månader för att inte ha vaccinerat sitt barn. Alla barn i Frankrike ska enligt lagen tvångsvaccineras mot difteri, stelkramp och polio. Det är detta Frankrike som Arkelsten ser upp till.

I mars rapporterade NewsVoice om hur tvångsvaccinering införs i Finland för vårdpersonal från och med mars 2018. Finska Vasabladet skrev om det i artikeln: “Snart införs tvångsvaccinering för vårdpersonal”.

The Guardian skrev 2016 i artikeln: “Australian nurses who spread anti-vaccination messages face prosecution” att sjuksköterskor och barnmorskor som sprider antivaccinationsbudskap, alltså varnar för riskerna med vacciner, kan åtalas. Enligt det australiensiska parlamentet kommer inte ”child care payments” (barnbidrag) att betalas ut from 1 januari 2017 om barnet i fråga inte vaccineras.

Den italienska regeringen vill också införa tvångsvaccinering av alla barn och det skrivs i sociala medier att miljontals italienare 2017 rest sig upp i protest och gått ut på gatorna.

Vad vi ser är hur Big Pharmas lobbyism, via politiker och myndigheter, inför tvångsmedicinering med vacciner i Västvärlden.


Det mest skrämmande är att om ett land inför tvångsvaccinering (obligatorisk vaccinering) av ett mindre antal vacciner kommer garanterat ytterligare riskabla vacciner med tiden att läggas till i det allmänna obligatoriska vaccinprogrammet.


Som vi kan se är dessa program förenade med bestraffningsmetoder, hot om fängelse och indraget barnbidrag. Detta är vad Sofia Arkelsten står för. Hennes övertro på vacciner är riskabel. Hon väcker inga frågor om hur säkerheten med vacciner ska ökas genom att vacciner, tillsatser i vacciner och ej deklarerade restprodukter i vacciner ska granskas in på molekylnivå för att öka säkerheten. Vill vi ha fler narkolepsiskandaler? Arkelsten förnekar, hon bara fortsätter att tro på vacciner och för att tysta kritiskt tänkande människor porträtterar hon dessa som oansvariga, rasister och extremister.

De vaccinrisker som skeptiker adresserat i många år vill Arkelsten inte se. Hon vill ha massvaccination med svenskar på kö i raka led. Sofia Arkelsten är ett hot mot svensk folkhälsa. Hon hotar även din demokratiska rättighet att fritt välja typ av förebyggande vård. Hon försöker kringgå rätten till din egen kropp. Arkelsten resonerar som om varje svensk medborgare ägs av Staten. 

Införandet av obligatorisk vaccinering borde inte ens ske genom folkomröstning. Ingreppet på en population och varje individs valfrihet är alltför omfattande.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Moderaterna Erik Ottosson och Åsa Coenraads vill införa tvångsvaccination av befolkningen
  Den 19 februari 2020 röstar Riksdagen om tvångsvaccinering efter att två motioner bereds i Socialutskottet. Båda motionerna går ut på att barnvaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt. Detta är tredje gången Moderaterna försöker få igenom tvångsvaccinering av befolkningen. Motionerna tar också upp att de vill att information om risker med vaccinationer skall förhindras. De vill även att regeringen ska införa sanktioner mot föräldrar som inte vill vaccinera sina barn. Detta går emot Sveriges grundlag som går ut på att all medicinering bygger på frivillighet.”
  https://www.swebbtv.se/blogg/413-swebbtv-nyheter-7-februari-2020

  Vi behöver kontakta människorna som sitter i Riksdagen och påminna dem om att inte bryta mot Sveriges grundlag!

 • Ingrid 12 Dec, 2017 at 11:01

  Angående aluminium i vacciner så är det inte långsökt att misstänka denna metall för att kunna vara skuld till ALS. MS har man redan konstaterat inte sällan hänger ihop med aluminiumbelastning i hjärnan.

  Aluminiumförgiftad hjärna kommer sig även av bekämpningsmedel associerade främst med GMO, som Round-Up och glyfosat. Dessa drar med sig aluminium in i bland annat hjärnans vävnader och hjärtat:

  https://www.youtube.com/watch?v=a52vAx9HaCI

 • PER – (och för er andra som är intresserade), här är en mycket intressant dokumentär rörande ALUMINIUM & VACCINATIONER: http://cinemalibrestudio.com/injecting-aluminum/CMSRI-Viewing.html

  Den kan ses fritt till den 14 dec. – På LÄNKEN finns ytterligare väsentlig information & om hur man kan införskaffa den mm.

  – När pengar går före allting, går sannerligen vettet ut… – Detta faktum berörs i filmen, samtidigt som individer i Frankrike uppmärksammas med sina hälsoproblem – som konsekvenser av vaccinationer innehållande aluminium!

 • Ju mer man (jag) förstår av “vaccinations-kulten” – desto mer grym ter den sig. – Det framkommer alltmer att vaccinationer är ett extremt redskap – för de-population! – Människor i alla åldrar dör i stor omfattning, samtidigt som alltfler blir autistiska – och då föder man inte heller barn. Infertilitet är omfattande, i spåren efter vacciner. För att inte tala om allt som vaccinerna innehåller, vilket kanske är det värsta. Naturlig immunitet är att föredra, framför den konstlade och så fasansfullt oetiska processen med allt vad det handlar om… som pengar och minskad befolkning.

 • Hej Max. Beklagar ALS. Vet inte mycket om den sjukdomen mer än att man har sett bättre överlevnad med högkvalitativa grenade aminosyror, BCAA; högkvalitativt vasslepulver från gräsätande djur torkat i låg temperatur; antioxidanter, och ekologisk mat fri från bekämpningsmedel.

  Personligen misstänker jag att intolerans mot ett eller flera ämnen i maten man äter, till exempel gluten och vete, kan trigga nedbrytningen av vävnader. Detta har man sett ofta är orsaken till andra degenerativa sjukdomar.

  Vacciner är inte sällan den utlösande faktorn till degenerativa sjukdomar.

  Har själv erfarenhet av detta om än inte med muskelnervcellerna.

 • När jag dör (vilket troligen är i en snar framtid) så ska jag spöka för henne tills hon lämnar riksdagen.

  FUCK ALS!

 • Den enkla sanningen är att läkemedels bolagen är vinstdrivande och vill tjäna pengar. Desto mer pengar de tjänar desto bättre är det för ägarna. Läkemedelsbolagen kommer aldrig i sin nuvarande skepnad att rekommendera något annat än syntetiska läkemedel, tro inget annat.

 • Nya Dagbladet (23 aug 2017): “Tvångsvaccinering införs trots att riskerna med vacciner inte utretts”

  “Myndigheter i de länder som inför vaccinationstvång har ännu inte visat något intresse för att minska riskerna med skadliga tillsatser i vacciner, skadliga restprodukter i vacciner, ojämna och höga halter av starka ingredienser i vissa vaccinförsändelser (batcher) eller varför vissa känsliga grupper i samhället drabbas av t.ex. narkolepsi och andra hjärnskador.”

  https://nyadagbladet.se/debatt/tvangsvaccinering-infors-trots-att-riskerna-med-vacciner-inte-utretts/

 • Torbjörn C, vi mins väl alla när Arkelsten ersatte Herr Schlingmann! Sympatiserade inte någonstans med Schlingmann eller vad han stod för, men har detaljstuderat hans arbeten och högaktar hans lingvistiska/politiska insikter och vad man kan göra med det politiska språket, på hantverksnivå. I vart fall blev magplasket minst sagt plumpt när Arkelsten tog över arbetet efter Schlingmann som partisekreterare i oktober 2010. Ifrån att Schlingmann styrt, inte bara moderaternas politiska språk utan även opinionen och som till slut även kom att omfatta hela oppositionen, till Arkelstens, via några youtubefilmer, försökte förfalska moderaternas historiebeskrivning. Schlingmann gjorde likadant, men tusen gånger smartare och bättre. Det var då jag förstod att Arkelsten är den nya sortens politiker: obildad, obegåvad, lättmutad, lättled samt lättstyrd. Raden av nya Arkelstenare i politiken är nu lång.

  “Arkelsten förfalskar historien”
  http://www.dn.se/nyheter/politik/arkelsten-forfalskar-historien/
  Arkelstens blunder: “Det är genant” Expressen
  http://www.expressen.se/nyheter/arkelstens-blunder-det-ar-genant/
  Protester mot Arkelstens historieförvrängning – Nyheter Ekot
  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4765014
  En moderat historia – Sydsvenskan
  http://www.sydsvenskan.se/2013-12-14/en-moderat-historia

 • I USA, som har många gånger fler vacciner än vad som förekommer i Sverige – så accelererar barns ohälsa gigantiskt. Dessutom ökar tvånget, och du får inte tillgång till skolor exempelvis – om du inte är vaccinerad.

  Det börjar finnas mycket material numer, och som berättar om vaccinernas skadeverkningar, både på kort och längre sikt. Dödlighet är även ofta förekommande, och det finns många tragiska berättelser att ta del av.

  En film / dokumentär som väl omfattar vaccinationsproblematiken, och som klart förmedlar förhållandena, är följande:
  Silent Epidemic; The Untold Story of Vaccines: https://www.youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4

  Detta är en film som absolut bör förmedlas vidare, till politiker och andra ansvariga för tänkta “tvångs-vaccinationer”!

 • Helt klart: allting står inte rätt till i huvudet på Arkelsten. Hon är pompös, arrogant, ser befolkningen endast som köttstycken man kan tjäna pengar på.

  Varifrån kommer denna överlägsna, arroganta attityden?
  Blev hon taskigt vaggad?
  Om jag förstod ovanstående text och kommentarer rätt så har hon MS.

  I så fall kan det ‘brinna’ i huvudet mellan varven( och jag säger inte detta av oförskämdhet, utan av vetskap), det kan vara så att vissa bromsmediciner stökar till det i huvudet.

  Hon är helt klart inte riktigt frisk! Så, frågan är om hon verkligen skall sitta på en sådan post? Kanske hon ska sortera gem och suddgummin istället, något som inte kräver så mycket ansvar.

  Hur hamnade hon i en sådan position till att börja med? Åkte hon ‘Gräddfilen’ via släkt eller kontakter? Det är något som inte stämmer…

  Vi bestämmer själva över våra kroppar!!!
  Den självinbillade överheten får snällt ställa sig i skamvrån.

 • Jag tror att väldigt mycket av det som framförs i medierna och i politiken är konstruerat av professionella konsultbyråer. Man letar upp någon person som är tillräckligt hänsynslös som får stå för de utsagor som presenterats.

  Jag anser att Mona Nilsson med mycket stor sannolighet har rätt i att Sofia Arkelsten är en sådan nickedocka. Därför är det bra att söka efter vilka belöningar som väntar på henne för att hon medverkar. Peter Gøtzsche skriver i sin bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården att en känd forskare som ställer upp med sitt namn för sådana spökskrivna artiklar kan få ända upp till 100000 dollar för en enda artikel om han är tillräckligt känd. Arkelsten skördar nu mycket hat och förakt från människorna för sina vaccinations-motioner, så förmodligen kommer belöningen att vara stor och bör uppmärksammas när den kommer.

 • En intressant artikel om hur industrin knyter journalister och vetenskapsmän till sig för att föra ut positiva budskap i media och gentemot beslutsfattare: ” the conferences needed to include people “strategically located” in key states where political battles over GMO foods were occurring. Entine added that once the program is figured out, “I’ll take on proposing the handful of journalists and media experts that we would hope to bring on board…Among the attendees at the UC-Davis conference listed as “journalists” were Hank Campbell of the website Science 2.0, which regularly posts pro-GMO propaganda. Campbell is now president of the American Council on Science and Health, which attacks reporters for exposing scientists’ hidden ties to industry and the potential dangers of pesticides.

  After reviewing conference documents, Marion Nestle, professor of nutrition, food studies, and public health at New York University, said, “If journalists attend conferences that they are paid to attend, they need to be deeply suspicious from the get-go.” She added that the conference organizers were likely trying to convince journalists that anyone questioning the safety of GMOs “is anti-science and in the same category as climate change deniers.”

  http://progressive.org/magazine/how-the-biotech-industry-cultivates-positive-media/

 • Fantastiskt bra artikel Torbjörn! Tack så jättemycket!
  Jag vill upplysa alla kloka människor som läser Newsvoice om att det finns en petition för att stoppa all tvångsmedicinering (=vaccination) av i Europa. Denna petition listar mycket snyggt alla de lagar och konventioner som en tvångsvaccination bryter mot. Petitionen finns översatt till 10 språk, inklusive svenska, och har hela EU som uppsamlingsområde. Bryssel har lovat att ta upp frågan bara vi får 1 miljon underskrifter. Det kan väl inte vara så himla svårt att få en miljon underskrifter då vi har hela EU som område!? Alltså, det handlar ju inte om huruvida vacciner fungerar eller inte, det handlar om vem som har rätten att bestämma över våra barn. Föräldrarna eller läkemedelsindustrin i maskopi med staten?
  Skriv på petitionen hörni!
  https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe
  Och säg till era respektive att göra det också!

  Vad gäller Arkelsten så är det rentav upprörande att det inte tycks finnas några som helst kvalitetskrav på politiker längre. Hur kan någon som är så otroligt okunnig om vacciner, och som skriver så horribelt löjliga slutsatser om Newsvoice får sitta bland de folkvalda och fritt propagera för olagligheter? Någon måtta får det faktiskt vara. Fy skäms Sofia!

 • Mona Nilsson, du kan mycket väl har rätt i sak. Finns det inte programvaror som identifierar och kan särskilja en skribent från en annan? CIA har i var fall röstigenkänningsprogram som kan särskilja en katt från en annan. Borde finns för text också. Ponera att det är på det sättet, hur fungerar då en person som kallar sig politiker? Kan inte personen skilja på vad som är påtryckningar och mutor samt vem som är den egentliga uppdragsgivaren?

 • Jag vågar påstå att Arkelstens artikel är författad av en PR-byrå. Tonen och argumenten är likadana när det gäller att försvara den trådlösa telekomindustrins intressen. Såväl journalister, ledarskribenter, vissa läkare (ex Mats Reimer) och politiker borde i vissa liknande fall utredas för korruption eller oredovisade bisysslor.

  Den hånfulla tonen och de överdrivna glidningarna typ “ding ding värld” är typiska, i strålningsfrågan drar samma PR-spök-skribenter gärna paralleller till tron på spöken och gastar.

  Den nu avlidne journalisten Udo Ulfkotte skriver i sin bok Gekaufte Journalisten att han uppskattar att 2/3 av journalister i västvärldens MSM kan vara betalda i smyg av PR-bolag eller företag eller säkerhetstjänster och han skriver också att han regelbundet som journalist fick erbjudande från PR-byråer om att få finnas i deras register för att kunna skriva om vissa ämnen för dem.

  Det är också typiskt att dessa spökskribenter alltid vill påstå att chemtrails skulle gälla påverkan på människor trots att i stort sett alla artiklar på NewsVoice, i synnerhet de jag själv skrivit här redovisar att det sannolikt handlar om manipulering av atmosfären för militära/radar/telekommunikationsändamål samt för kontroll av väder.
  Här ett par typiska exempel från strålningsfrågan på spökskrivna artiklar i samma stil.

  I detta fall kan man tänka sig uppdragsgivare som Apple, världens i dag kanske mäktigaste företag värt 10 ggr så mycket som läkemedelskoncernen Astra Zeneca. Det är inte långsökt att tänka sig att Apple ser skolmarknaden hotad (surfplattor, mobiler) av information om att barn mår dåligt av strålningen från Apples trådlösa teknik i skolan. Läs och jämför.

  Hanna Brus Expressen
  http://www.expressen.se/debatt/inget-barn-ska-vaxa-upp-med-radsla-for-el/

  Ann-Charlotte Marteus
  http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/darfor-kraver-jag-en-statlig-spokpatrull/

 • Tack för att du slår hål på hennes manipulerande lögner.
  Hon vaccinerar sig och har MS ….och jobbar ihärdigt för obligatoriska vaccin (=tvång)
  Hon är inte den första som fått MS av vaccin.
  Tragiskt.

 • Bra skrivet! Tack för det! Underbart med någon som skriver sakligt och klart.
  Kan vi inte bara skicka Sofia Arkelsten till Mars så vi slipper henne?
  Har man inte fattat Big Pharmas avsikter så är det på sin plats att läsa Peter Götzsches böcker “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” samt “Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse”.
  Sofia borde definitivt läsa detta innan hon uttalar sig!

 • Om vi vill ha hälsofrihet så måste vi byta politiker och ÄNTLIGEN finns det ett parti som har pragmatiska lösningar på alla stora samhällsproblem – som går till roten på problem utifrån en helhetssyn vilket är extremt ovanligt inom den politiska sfären. OmstartSverige menar att vi istället för “tvångsvaccinering” måste utreda om vacciner gör mer skada än nytta – där mycket pekar på det förstnämnda.

  – OmstartSverige … https://www.facebook.com/groups/410305089322992/

  VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

  Vad många inte tänker på är följande …

  Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan injicerar faktiskt sjukdomarna.

  Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

  Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras. Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

 • Tack för en (som vanligt!) mycket upplysande, ärlig och rakt på sak artikel Torbjörn. Vilka töntar röstar på en sådan individ som denna kvinna?! Man kan inte låta bli att undra över om allt finns på plats ‘hjärnkontoret’!!

  Tack och lov för att du finns, Torbjörn, och inte minst din ärliga och demokratiska nättidning NewsVoice. Vi är många som slutat lita på gammelmedias (follow-the-money styrda!) tokigheter.

 • Arkelsten är en analfabet inom vetenskaps-området. Det råder det väl ingen tvekan om? Det kan väl enbart vara personer som helt saknar tid eller minsta uns av sunt förnuft som går på hennes uppenbara falsarier. Och jaja, hon spelar väl iofs “dum” och hoppas att ingen hinner kontrollera. Men tji fick hon ^^

  Och att hon tillåts figurera i Nyheter24 säger väl en hel del om dom också. Om man nu ska vara riktigt grym.

  Och ang. det Per skriver. Har tidigare någon gång valt att dra en parallell mellan tvångs-vaccinering och våldtäkt, vilken jag själv tycker är en bra liknelse. Den enda skillnaden som jag ser då är att den ena anses som lagenlig medan den andra uteslutande anses vara straffbar och rättsvidrig. Ja, så är det i skrivande stund iallafall. Våldtäkt är ju exempelvis fullt laglig i vissa länder och kulturer bara man är gift med offret. Det är en farlig utveckling i som pågår Europa idag. Man hoppas ju att folk hinner tänka efter och uppfatta vad som faktiskt sker eftersom det sker så mycket just nu.

 • Ett politiskt parti som stödjer och främjar någon så förvirrad /depraverad personlighet, som denna kvinna verkar vara, är inte värd respekt. Vi vill ha ärliga, pålitliga och omtänksamma politiker!

 • Tack Torbjörn! Jag vill inte spekulera (som Arkelsten gör) i vad som driver hennes bitterhet, men hon uttalar sig anmärkningsvärt osakligt för att vara en människa som vill stå för saklighet, fakta och vetenskap. Mycket ironiskt.

 • Om ett förslag, i form av en riksdagsmotion, drivs igenom med resultat att alla barn i skola och förskola måste vaccineras, i kombination med redan gällande skolplikt, så innebär det ju självklart inget tvång. Då är det ju en plikt, eller ett måste, eller kanske en starkast möjliga rekommendation utan alternativ, eller…

 • Tack Torbjörn! Människor kanske inte rår för hur det ser ut, men titta på Arkelsten! Kanske det beror på att hon har multipel skleros. Möjligen fick hon sjukdomen av vaccinerna? Kanske är det därför hon vill att alla skall vaccinera sig?

 • Sofia Arkelsten torde vara psykopat.

  Sannolikt tror inte Arkelsten själv på att vacciner är bra för människorna, det är enligt min mening snarare annat som styr hennes handlande i den här frågan. Garanterat är både stora pengar från läkemedelsindustrin och den folkhälsoförstörande agenda, vilken vissa sammanslutningar av sjuka individer håller på att driva igenom i hela världen, orsaken:

  “Sherri Tenpenny som är en av världens främsta experter när det gäller faran med vacciner skriver om hur makthavarna i USA sakta men säkert drar åt vaccinsnaran runt befolkningens halsar.

  Denna utveckling började planeras för länge sedan och skall leda till tvångsvaccinering av alla invånare utan undantag.

  Hon berättar bland annat att amerikanska skolor har vaccinerat barn utan föräldrars medgivande.

  Vi är på väg åt samma håll här i Sverige.

  http://vaxxter.com/healthy-people-2020-and-the-decade-of-vaccines/

  Mike Adams drar i denna video paralleller mellan makthavarnas vilja att spruta in skadliga vacciner i barn och pedofili. Han säger att de som styr vaccinations-programmen i världen är psykiskt rubbade, oerhört ondskefulla och ute efter att förstöra så många människor som möjligt:

  https://www.youtube.com/watch?v=x3zacmL0s2A

 • Bra artikel och snyggt bildmontage. Det stör mig att jag är med och betalar hennes för höga lön. Tack för Newsvoice.

 • Utmärkt artikel som tar upp Arkelstens & MSMs lögner och osaklighet när det gäller tvångsvaccinering!
  Tack, Torbjörn!
  “Våra” politiker verkar uppenbarligen värna mer om sina läkemedelsindustrikompisar än om svenska folkets väl och ve. En mycket tunn skiljelinje mellan demokrati och fascism idag och den blir tunnare för var dag som går.
  Frågan är om grodorna önskar stanna i grytan tills de är färdigkokta?

 • Obligatoriskt “utan tvång”, finns det?
  Sådana här lobbyister är verkligen ett hot mot hälsan.
  Sedan jag började ta Vitamin D3 utom på sommaren har alla influensaliknade sjukdomar hållts borta utan vaccinering.
  En Holländsk studie visade att de som genomgått de vanliga barnsjkdomarna hade mindre sjukdomsrisk som vuxna. Men, hör och häpna,även mindre cancerfrekvens. Dessa läke-medelsföretag borde kallas sjuke-medelsföretag eftersom deras medi ciner “läker” endast i ett fåtal fall. Och dess lobbyister måste verklige exponeras stort.
  Arkelsen börde ägna sig åt grisuppfödning på GMO farmar i Argentina, Bulagrien och USA istället. Där är tvång och massmedicinering genom bl.a mat vardagsmat och dessutom lever de stackars djuren inte tillräckligt länge för att bl.a metabol sjuklighet syns klart. En människa med fett inbakat i muskelvävnader är metabol sjuk. En biff med detta kallas “mälerad” efter övergödning med spannmål, och grillar/steker bättre. Räcker det inte med rättslösa djur?

  • Har lobbyisterna tagit över svensk svensk sjukvård fullständigt?

   Sofia Arkelsten lyckades inte med sina motioner till riksdagen med begäran om tvångsvaccinering, men hon kunde trösta sig med en direktörstjänst på lobbingfirman Hallvarsson & Halvarsson.

   Men skam den som ger sig, så genom att ändra lite i definitionerna gick ju allt runt och glatt ändå.

   Flockimmunitet mot Covid-19:https://www.metabolhalsa.se/2020/12/25/vetenskapssamhallets-dekadens-4/

   Den 13 november förra året ändrade plötsligt WHO sin definition av flockimmunitet och skriver nu:

   “Flockimmunitet uppnås genom att skydda människor från ett virus, inte genom att exponera dem för det.”

   Tidigare var definitionen för flockimmunitet kortfattat; att när tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en viss smittsam sjukdom så avstannar smittspridningen. Då skyddas även de som inte är immuna från att smittas.

   Tänk så lätt det gick, även utan Sofia Arkelsten!

   Och nu sprutas det för fullt och det klirrar i kassorna hos läkemedelsbolagen och deras drängar!

   • Tagit från Hallvarsson & Halvarssons hemsida:

    H&H har deltagit i Politikerveckan i Almedalen i 20 års tid. Vi är en fullservicebyrå vad gäller påverkanskommunikation och hjälper våra kunder med allt de behöver för att nå ut under politikerveckan.”

    SKA DET FÅ VARA SÅ HÄR?

    Och ska förtroendevalda få belöningar av storindustrin och deras lobbyister och storbanker för att gå deras ärenden MOT folket?

    FASCISM är enligt definitionen storföretag i samarbete med statsstyre.

    VILL VI HA MONOPOLFÖRETAG SOM STYR?

    Fråga er vem och vad som ligger bakom de nu så talrika nålsticken!

  • Tragisk historia!

   “Idag sade de på radion att man ska börja med vaccinering i KISTA!”

   “Så praktiskt!”

   “Och så sade de att en byggnad ska uppföras till åminnelse av förintelsen.”

   “Så förutseende!”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *