5G – Över 180 vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsorisker

publicerad 14 september 2017
- Mona Nilsson
Man med laptop och 5G - Foto: Crestock.com
Man med laptop och 5G - Foto: Crestock.com
Man med laptop och 5G – Foto: Crestock.com

Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse  till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.

“Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder”, förklarar en av undertecknarna av skrivelsen, Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.

“Vetenskapliga undersökningar har sedan många år och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa när trådlösa produkter testas ordentligt med hjälp av förhållanden som speglar verkliga exponeringar. Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada. “

5G-utbyggnaden, som är tänkt att öka överföringshastigheten, kommer att pga de extremt höga frekvenserna att kräva att mobilbasstationer sätts upp betydligt tätare än i dag, vid vart 10-12 hus i villaområden, exempelvis på lykt- och elstolpar.

I sin skrivelse skriver läkarna och vetenskapsmännen:

“Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin.”

Docenten och folkhälsoforskaren, Joel Mowkowitz, verksam vid University of California, Berkeley, USA, förklarar:

“Vetenskaplig forskning har dokumenterat industrins inflytande på studier av hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik. Vi insisterar på ett moratorium på 5G tills icke-industriell forskning kan genomföras för att säkerställa allmänhetens säkerhet.”

Moskowitz är en av rådgivarna till en tidigare appell i frågan, den internationella EMF Scientist Appeal, som lämnades till FN och WHO 2015. Appellen har nu undertecknats av 230 forskare från 41 nationer – alla har publicerat peer-reviewad forskning om effekter av elektromagnetiska fält (EMF).

Sedan dess har världens största studie, som kostat över 200 miljoner kronor och som gjorts vid ansedda National Toxicology Program i USA, visat en statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjur som exponerats för mobiltelefonstrålning vid nivåer under gällande internationella gränsvärden. Resultaten stöder studier av människor som använt mobiltelefoner och den förhöjda risken för hjärntumör som upprepat rapporterats i vetenskapliga studier.

Appellen och skrivelsen om 5G pekar på visade hälsofaror från exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik inklusive:

“… ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur.”

5G i Sverige – Ett “strålningsexperiment”

Post- och telestyrelsen, PTS, meddelade tidigt under 2017 att man planerar tillåta storskaliga experiment med 5G. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning vars konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av visade risker som den redan befintliga strålningen medför kan  5G befaras försämra det allmänna tillståndet och utbyggnaden bör därför stoppas enligt miljöbalken, kap 2, § 10, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.


Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser.


Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt och utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker, vilket är oacceptabelt enligt gällande internationella konventioner och svensk lagstiftning.

PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning.

Planerna innefattar även självkörande fordon. 5G innebär en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare, i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Mer om 5G:


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: 5G
 • Hur får vi ut denna viktiga information till allmänheten på bred front? MSM lär ju inte låta dessa uppgifter leda till någon upplysande artikel för allmänheten….

 • Med 5G och smarta elmätare skapas den urbana förintelsen om inte incitamenten förändras. Smartmätarna som elbolagen placerar ut är själva navet i konsumismen och kontrollsystemet som tvingas på människor. 5G som håller på att placeras ut sammanbinder sedan allt via ett nätverk som kommunicerar i till exempel ett hem. Denna kommunikation är heltäckande dvs alla enheter kommunicerar då även med varandra så att en bild av det täckta området kan analyseras av datorer. Rum och utrymmen, och det som finns där kan tas fram på en skärm med tillgång till informationen. I Kanada ligger den interna kommunikationsfrekvensen på 928 MHz mellan smarta mätare, den informationen går sedan ut till bolagets kunder via router på mikrovågsbandet 2,2-5 GHz som efter analys kan se vad som konsumenten behöver och eventuellt lägga in riktad annonsering i telefoner/storbildstv. Med mätaren skickas en signal ut flera gånger i minuten 24/7 och den som betalar får ju tillgång till den, även “myndigheter”. Mätarna är det enda stället där hushållens växelström 50 eller 60 Hz finns i direkt kontakt med det högfrekventa mikrovågsbandet och bränder kan uppstå. De EMP-vapen som troligen användes i Kalifornien för några månader sedan kan ha sitt ursprung just i mätarna, och vapnet kan ha aktiverats just från kraftbolaget. Den som har förmågan att tänka ett steg längre kan ju föreställa sej vad som skulle kunna hända i ett europeiskt nätverk som täcker hela kontinenten. Se filmen https://www.bitchute.com/video/77MAPDIZuD6t/ från 2012.

 • Svar till Peter Grafström: inte korrekt alls att påstå att total exponering för EMF är lägre för 5G. Det går inte att säga så dels eftersom 5G inte är utbyggt ännu och dels för att 5G i sig kommer att mångdubbla antalet sändare vilket leder till kraftigt förhöjd strålning och för det tredje för att 5G kommer att ADDERAS till redan befintlig strålning. Jag kommer ihåg när 3G skulle byggas ut – då påstod industrin att strålningen också skulle blir lägre eftersom 3G var “effektivare” och annat trams. Självfallet ökade den samlade strålningen massivt med 3G och den har bara ökat exponentiellt sedan dess.

  Så låt er inte luras av industrin i dessa sammanhang – de har allt för mycket att vinna på att tona ner alla risker och allt för mycket att förlora på om människor inser det katastrofala som håller på att hända.

 • Något som vanligen fattas i debatten kring detta tema är att lågfrekvent modulation av starka sändare är en faktor av intresse.
  En annan att total exponering för emf är lägre för 5G
  “Energiförbrukningen kommer att vara 100 gånger lägre med 5g, jämfört med dagens radiokommunikation. Det menar Joakim Sorelius, chef för 5g-arkitektur på Ericsson.
  – I dag står alla master och sändare på hela tiden. De skickar data och kontrollinformation, vare sig det behövs eller inte. Med 5g kommer man bara att skicka kontrollinformation när det finns någon där för att ta emot den, säger Joakim Sorelius.”

 • Sverige styrs av storföretag. Politikerna är deras Curling-Sopare. Det handlar bara om ökade vinster. Hälsan hos befolkningen lider redan svårt. Om denna strålningsterror tillåts är måttet riktigt rågat. Det räcker nu! Nu får det vara nog!!!

 • Tack Mona för att du står på dig och sprider denna kunskap. Jag måste säga att det är uppseendeväckande att informationen inte kommit fram bättre i MSM.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *