Vatikanen och feminism bromsar effektiv kontroll av befolkningsexplosionen

publicerad 11 september 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Befolkningsexplosionen

Befolkningsexplosionen

Carl Wahren Foto: Torbjorn Sassersson
Befolkningsexpert Carl Wahren – Foto: Torbjörn Sassersson

NOTERAT. Befolkningsexperten Carl Wahren höll ett privat föredrag i januari 2014 i en Riksdagslokal. Han sa bestämt att vissa statistiska modeller för befolkningsutvecklingen är helt orealistiska. De visar inte verkligheten utan speglar den så typiska teknokratiska framtidstron och föreställningen om att allt bara blir bättre och bättre.

I artikeln “Befolkningskrisen inte över” i SvD från 2005 refereras Carl Wahren med orden:

På senare år har familjeplanering enligt Carl Wahren också mött motstånd från en framväxande “ohelig allians” mellan Vatikanen, några extrema islamistiska stater och USA:s presidentadministrationer under Reagan, Bush den äldre och Bush den yngre. Detta har ofta underblåsts av “önsketänkande och oreflekterad framtidstro”.

Jag ställde frågan till Carl Wahren i januari 2014 vad som idag hindrar att världens stater inte genomför en global och genomtänkt kontroll av befolkningsexplosionen. Han menade att en krets av blårockar inom Vatikanen anser att bara Gud ska ha rätten att råda över liv och död.

En annan hindrande faktor är den starkt framväxande feminismen som tycks anse att befolkningskontroll är ett manligt övergrepp mot alla kvinnor, menar han. Wahrens svar är rimligen i första hand associerat till västvärlden. I Kina med sitt ett barns-policy har befolkningsexplosionen inbromsats, men inte avstannat.

Befolkningsexplosionen som graf

befolkningsexplosionen

Grafen visar en låg, medium och hög projektion på befolkningsökningen åren 1800-2100. Den blå linjen visar den faktiska befolkningsexplosionen. Enligt den mest skrämmande prognosen kan jordens befolkning nå 16 miljarder personer år 2100, men mängden människor kan samma år även ha minskat till 6 miljarder människor, färre än vad som finns idag. Läs mer på Wikipedia

Text: Torbjörn Sassersson

Carl Wahren var tidigare Universitetslektor i statskunskap och internationell politik och byråchef på Sida. Han startade ett forskningsprogram på OECD kring befolkning och resurser. Wahren var konsult för UNFPA och WHO. Han satt i svenska UNICEFs styrelse och var generalsekrerterare i IPPF (London), chef för OECDs Aid Management Division (Paris), huvudsekreterare i SOU 63:34 kring U-länder och Utbildning. Wahren arbetade då även med Olof Palme.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Moder Jord är till syvendes och sist: självreglerande!

  Det finns en gräns för hur mycket Hon tål, och, tack o lov; Hon är vare sig byråkrat, präst eller politiker…
  Vi kan vara säkra på att Hon kommer att avlusa sig den dagen då allt nått sin yttersta spets.

  Människan har tagit vår Värdinna/Moder Jord, för given alldeles för länge och det kommer givetvis att slå tillbaka.
  Hennes självbevarelsedrift är grovt underskattad, och t o m bortglömd i många fall. Den “moderna” människan fattar ingenting, den okunniges ignorans…

  Med risk att låta arrogant, men: det föds för många s k ‘useless eaters’! ‘Takers’ som bara tar för sig, tar sin existens och sina rättigheter för givna utan en tanke på att ge något tillbaka.

  Det är detta som skapar obalans!
  Som sagt: Moder Jord är självreglerande, hon kommer att ruska av sig likt en regnvåt vovve i september-mörkret…

  Voff!

 • @Birgitta,
  Jag vill inte gå in i en diskussion om huruvida vi är djur eller inte, men jag vill påpeka att man behöver inte ha några djupare kunskaper i faunan för att veta att många djur bl.a. alla kattdjur gärna dödar de nyfödda ungarna för att honan skall börja löpa igen så att hanen (mördaren) kan betäcka henne. Dessutom vet varje bonde att det förekommer en viss procent nyförlösta ston och kor (plus många andra djur) som överlämnar sina ungar som är ibland helt friska. Att djuren inte har kommit på något så avancerat som abort, kyrkoorgel, smarta datorer, maskiner kanske är ett litet täcken på att vi människor inte är djur och evolusionens teori kan knappt förklara hälften av mänsklighetens uppkomst och historia. Det är mycket som är naturligt men en viss art föds med skapelseförmåga utan dess like, fri vilja och medvetande som inga “andra djur” har… Mycket bör homo sapiens fundera på innan hon förlikar sig med alla “andra djur”… 😉

 • Jag förstår faktiskt inte hur han kan mena att feminism skulle BIDRA till en befolkningsökning. Var finns beläggen för detta?? Samhällen där kvinnan är frigjord tenderar ju att ha fler yrkesverksamma kvinnor, större tillgång till preventinmedel och abort. Västeuropeiska länder kämpar ju istället mot för låga födslotal.

  “Expert” på feminism är nog inte den här gubben..

 • Det är väl inte helt korrekt att påstå att vatikanen och feministerna bromsar befolkningskontroll när abort numera fått påvens välsignelse bl a efter att radikalfeminister så länge aggressivt förespråkat fri abort som ett”quick fix” för konsekvenserna av fri sex.

  En amoralisk rörelse med liberala katoliker har sedan 60-talet vuxit sig allt starkare tillsammans med vänsterpolitiska strömningar inom politiken. Detta har bl a resulterat i att påven, för något år sedan, gick ut med ett dekret om att alla präster ska förlåta abort, vilket tidigare setts som en allvarlig synd.

  Finns väl inte något annat djur i världen som dödar så många av sina egna innan de ens är födda? Anledningen är att alla andra djur drivs av en naturmoralisk hållning och har inte (ännu) indoktrinerats till att anamma en kulturmarxistisk ideologi där sjukdom, död, krig och eländes elände upphöjts till livets goda.

  Befolkningsexplosionen kan kopplas till nyliberalism och världsbankens besök i olika länder där de beviljats lån mot att de öppnar upp för olika typer av degenererade regelverk; frihet till “sex, drugs and rock-and-roll”. Folk tror sig få frihet genom fri sex utan att ta ansvar för dess konsekvenser. Vi får lov att (eller rättare sagt bör) pippa hej vilt med vem som helst, med vad som helst och när som helst mot att vi släpper kontrollen över allt annat som är viktigt för vår säkerhet, vällevnad och livets fortbestånd.

  Om vi ska mota befolkningsexplosionen så görs detta bäst genom att återinföra naturrättsliga principer om moral och etik och inte minst förgöra naturvidrig politik som nyliberalism och kulturmarxism och förbjuda överstatlighet som sprider goja och hittepå-fakta bl a via FN och dess kumpan vatikanen.

  E-bok: Abortion, Religious Freedom, and Catholic Politics, 2017.

  http://www.abc.net.au/news/2016-11-21/pope-extends-power-to-forgive-abortion-to-all-priests/8044404

  https://redice.tv/red-ice-radio/libido-dominandi-sexual-liberation-and-political-control

 • Flera “naturliga” experiment har gjorts av tillfälligheter under historiens gång och en del har kunnat dokumenteras. I de fall jag känner till gäller det stillahavsöar som antas befolkats av tillfälligheter av utdrivna eller överlevande från naturkatastrofer från kontinenter. 3 fall redovisas i boken “Dirt” av David Livingstone, professor i geologi, USC. I alla fallen kan en rik natur dominerad av trädväxt klart ses i sediment, för ca 1000 år sedan.
  Sedan följde indikationer på beflokningsökning, trädfällning, jordbruk, kraftig erosion, stamkrig och till slut kraftig befolkningsminskning, svält och kannibalism i på två av tre isolerade öar. Pä den 3dje ön hade man dels ej huggit ned träden för “större effektivare odlingsarealer” utan odlad e mellan/under träden i sk over/under storey så att träden dels skuggade, gav frukter eller nötter och samtidigt höll kvar jorden och därmed såg till att regnvatten som föll behölls i jorden även under torrtider istället för att spola bort både vatten och jord, som idag i t.ex större delar av mellersta östern, och skedde på de andra öarna. Dessutom insåg man att de begränsade resurserna nödvändiggjorde barnbegränsning, likt Kina senare gjorde för kanske 30 år sedan. Alternativet är befolkningeplosion, massvält och snart följande massdöd, något som gäller alla djur som ej kontrolleras av rovdjur eller gör liknande självkontroll på begränsade ytor. Att identifiera problemet är en sak, åtgärder är något helt annat. Preventivmedel och aborter idag eller massdöd i morgon är frågan som bör ställas till Kardinaler och Imamer som ej öppnat sitt tänkande. Om man tycker att många barn är det viktigaste i livet kan man ha det även i Kina, om man accepterar att flytta ut till sk “avfolkningingsbygder”. En öppen diskussion om problemen är nödvändig.

 • Jag undrar hur någon människa kan över huvud taget ta sig rätten att fundera huruvida en annan människa skall ha barn eller inte, eller hur många?
  Feminismen bidrar ordentlig till befolkningsminskningen för ju starkare ekonomiskt kvinnor är, ju mindre de älskar män, desto färre barn och familjer blir det för kvinnan koncentersr sig på sig själv liksom fattar männen att det är skönt att slippa ansvar för en familj.
  Genom att industrialisera länder, får man denna indirekta kontroll över befolkningen. Men inte räcker det med det, så vill experten ha globala politiska regleringar över huruvida vi skall ha barn eller ej. Intressant hur demokratiska sådana regler skulle bli och vilka skall bestämma över nuvarande 9 miljarder människor?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *