USA manipulerade Sverige med köpta svenska journalister

publicerad 10 september 2017
- av NewsVoice
Lyndon B. Johnson talar med försvarsminister Clark Clifford
Lyndon B. Johnson talar med försvarsminister Clark Clifford
Lyndon B. Johnson talar med försvarsminister Clark Clifford (furtherance meeting) 1968 – Foto: Presidential Library

CIA styrde upp hur svenska journalister skulle skriva om USA och ryssarna. Svenska universitet fick större bidrag från USA:s flygvapen än från den svenska staten. Drygt hundra av Sveriges främsta intellektuella värvades 1952 till en kulturkommitté i Stockholm, en underavdelning till CIA:s “Congress for Cultural Freedom”. P3 undersökte 2013 hur USA utkämpade ett hemligt propagandakrig i Sverige.

Gabor Tiroler som är samordnade i nätverket Medicinare för Kuba och har arbetat många år med biståndsarbete har sammanställt P3-inslaget.

Text: Gabor Tiroler | Artikeln har tidigare publicerats på Jinge.se

Mikael Nilsson, historiker vid Stockholms universitet, har studerat och visat hur en institution instiftad av CIA – ”Congress for Cultural Freedom” – utnyttjade många av de främsta intellektuella i Sverige under 1950, -60 och -70-talet att konsekvent förtala Sovjetunionen och att samtidigt framhäva den US-amerikanska kulturen och dess fria marknadsekonomi.

Eyvind Johnson, 1900-1976
Eyvind Johnson (1900–1976) är ett av den svenska 1900-talslitteraturens allra största namn. Tillsammans med Harry Martinson delade han 1974 på Nobelpriset i litteratur.

De svenska universiteten fick större bidrag från USA:s flygvapen (USAF) än från den svenska staten. USA:s satsning avsåg många länder, och en av baserna förlades till Paris, och Sverige hörde till de viktigaste målen. Detta är troligen den största propagandasatsningen mot Sverige i vår historia.

Söndagen 31 mars gjorde P3 dokumentär ett drygt timslångt program baserat på Nilssons forskning med rubriken ”CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige” (Se länken nedan).

Köpta svenska journalister och intellektuella

Ture Nerman - Foto: K. W. Gullers, Wikimedia
Ture Nerman – Foto: K. W. Gullers, Wikimedia

Herbert Tingsten, Harry Martinsson, Ingmar Hedenius, Vilhelm Moberg och Birgitta Stenberg är bara fem av alla som deltog – mer eller mindre medvetet – i manipulationen. Ett av USA:s mål var att misstänkliggöra kommunismen. De namngivna opinionsbildarna förtalade och smutskastade den ideologins förespråkare i Sverige. Eyvind Johnson, Ture Nerman och Vilhelm Moberg bildade Svenska Kommittén för Kulturens Frihet, direkt styrd från Paris. Senare tillkom bl.a. Herman Stolpe och Harald Wigforss. Alla dessa hade deltagit i möten med US-amerikanerna och har även låtit sig bjudas på resor till USA.

Att Tingsten högljutt och envetet förespråkade Sveriges anslutning till NATO är välbekant, men i sina memoarer har han glömt bort att nämna sina kontakter på hög nivå med US-amerikanerna.

USA:s informationskontor i Stockholm skickade regelbundet artiklar till svenska tidningar, vilka återgavs utan omnämnande av källan. I genomsnitt tio tidningar varje dag publicerade sådan smygpropaganda och enligt Nilsson nåddes majoriteten av svenska folket åtminstone några gånger i veckan av den.

USA:s ambassad bad t.o.m. om ingripanden mot misshagliga artiklar i Stockholmstidningen och Aftonbladet, vilket t.ex. LO:s dåvarande ordförande Arne Geijer också utförde.

Birgitta Stenberg - Foto: Rune Johansson
Birgitta Stenberg – Foto: Rune Johansson

Chefredaktör Victor Vinde på Stockholmstidningen (1962-1965) hade släppt igenom en ledarartikel där Kubas reaktion på USA:s blockad förklarades. Det blev han tvungen att be om ursäkt för. På såväl ST som AB byttes chefredaktörerna ut. Stockholmstidningen lades ner. En rad tidningar återgav ordagrant den USA-dikterade synen på raskravallerna i Watts 1965 utan att nämna varifrån de fått den. Skulden skulle vara afro-amerikanernas.

USA:s finansiering av svensk forskning och svenska forskare har varken varit särskilt hemligt eller särskilt uppseendeväckande, men det omfattande stödet från USA:s krigsmakt till svenska universitet har hittills inte uppmärksammats. Åtminstone har det glömts bort efter en debatt 1968. Hur kommer det sig? Sverige var inget obetydligt litet land för USA. Det var på åttonde plats bland mottagarländerna.

Ingemar Hedenius (1908-1982)
Ingemar Hedenius (1908-1982)

Professor Rydbeck vid Chalmers, medlem i Kungliga vetenskapsakademin, hade fått det mesta av sin forskning finansierat av US-amerikansk militär, men det nämner han inget om i sin 829-sidiga självbiografi.

I ett kontrakt med Uppsala universitet 1960 stipuleras att forskaren inte har rätt att utnyttja några instrument eller material som härrör från Sovjetunionen. Å andra sidan fick Seismologiska institutionen rejäla bidrag för sina instrument som registrerade jordbävningar i olika delar av jorden och kärnvapenprov i Sovjetunionen.

Bland de berömda forskare som i hemlighet mottog miljontals kronor från Pentagon fanns storheter som fysikern och Nobelpristagaren Kai Siegbahn och professor Sten von Friesen. Det är fullt möjligt att de och deras kollegor återgäldade generositeten genom att leverera forskningsfynd som användes till USA:s krig i Vietnam. En del av bidragen från USA:s krigsmakt var villkorade med att forskningsresultaten inte fick spridas till Sovjetunionen.

Herbert Tingsten och Olof Palme, 1961
Herbert Tingsten och Olof Palme, 1961

När svenska forskare och institutioner väl blivit beroende av kontinuerlig finansiering från USA kunde stormakten naturligtvis påverka deras uttalanden och aktiviteter genom att hota stoppa finansieringen. Detta skedde också när man fick dåvarande ecklesiastikminister Olof Palme att deklarera att den USA-stödda forskningen inte hade någon ”omedelbar” militär tillämpning i USA.

Harry Martinson var också köpt av CIA - Foto: Harald Borgstrom Wikimedia
Harry Martinson var också köpt av CIA, enligt Mikael Nilsson- Foto: Harald Borgstrom Wikimedia

Mikael Nilssons dokumentation av USA-indokrineringen i Sverige borde vara tillräcklig för att skriva om nutidshistorien, men något sådant lär vi väl få vänta länge på ännu.


Ty det är uppenbart att CIA och andra USA-institutioner har fortsatt att påverka den svenska allmänheten via avlönade eller tubbade intellektuella och att journalister som Lars Palmgren* i Santiago belönas för att sprida halva och hela osanningar om socialismen – nu när Sovjetunionen raserats – i Kuba eller Venezuela.

Hur skulle det annars komma sig att massiv USA-amerikansk militär närvaro i Sverige tillåts såsom vid bombövningar i Vidsel (25 attack och bombplan), såsom vid styrningen av deras drönarattacker och såsom gemensamma manövrer med EU-styrkor på svensk mark och svenska vatten medan två ryska bombplan på internationellt territorium skapar hysteri. Mikael Nilsson kallar det ”amerikanisering” av vårt land.

Text: Gabor Tiroler

*Lars Palmgren dementerar i ett mail till NewsVoice kraftfullt påståendet om att han skulle ha tagit emot mutor [uppdaterat: 2 okt 2018]

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Någon visade mig den här artikeln idag. Lögnen att jag skulle ta emot bidrag av CIA eller andra USA-institutioner är så jävla grov att jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Utom att kalla Gabor Tiroler för en jävla lögnare. Och, till på köpet, en socialismens dödsgrävare som litar mer på lögner än på jobbiga sanningar. Fuck you!

 • Tack för användandet av begreppet ‘US-amerikaner’. Inte ens vid påpekande och användande av analogier, såsom att svenskar inte är de enda européerna, förstår de flesta att USA har kidnappat språket.

 • Ja, jättebra artikel och all heder till P3 som är ursprunget. Vi har idag i Sverige en utbredd NATO-fiering i det tysta. Dolda nätverk som styr landet och näringslivet. Sverige och dess myndigheter polis, säkerhetspolis och försvar är inte neutrala någonstans utan tvärtom otroligt politiska. Det är enormt mycket som aldrig kommer fram i svensk media, eller i Europa heller för den delen.

  Varför vi har hela 1500 amerikanska soldater på svensk mark under Aurora är obegripligt -de är källan till de värsta övergreppen mot mänskliga rättigheter och barns rättigheter samtidigt som de inte går att åtala i Haag. Tyvärr är inte svenska försvaret eller säkerhetspolisen bättre.

 • Överklassens rädsla för kommunismen är naturligtvis enorm. Tanken på jämlikhet skrämmer dem nämligen som inget annat kan. Även tanken på mer direktdemokrati som i Schweiz skrämmer dem. Överklassen är ett räddhågset släkte oförmöget att slappna av och ha det trevligt. Deras rikedomar och girighet utgör deras egna förbannelse och oförnuft.

 • @Tege Tornvall

  Även kapitalismen kan leda till krav på “villkorslös underkastelse” om den är obalanserad, eftersom den lätt leder till att fåtalet kapitalister ofta får monopol, om inte alla stater och unioner förhindrar detta. Det kan ex. ske om folket väljer representanter som är mutbara.

  Grundtanken om kapitalets rätt att tillväxa och dominera kommer ur en välkänd girig och bokstavstroende sekts strofer som beskriver hur de ska dominera andra folk genom att låna ut pengar till dem och göra andra folk till låneslavar. Monopolkapitalisterna har drivit fram lagar genom vilka de får skapa krediter ur tomma intet som låneslavarna (olika folk) sedan får betala ränta på, vilket är att betrakta som laglig stöld.

  Sektens attityd (och andra som stöttar sektens attityd, d.v.s. ca 90% av riksdagens partier) om att dominera folket genom kapitalismen får naturligtvis motreaktioner, ex. nationalsocialism, socialism eller kommunism, i demokratiska eller t.o.m. icke-demokratiska former, men det är inte ideologierna i sig själva som leder till tyranni, anser jag, men folkets vilja att sätta påläggskalvar över sig och behandla dem som gudar. Även förstärkningen av motsättningar och hat mellan grupper, d.v.s. det som monopolkapitalistisk media pysslar med, är givetvis en grogrund för tyranni.

  Monopolkapitalismen som ideologi dödar visserligen inte folk som ”tycker fel” och den kräver ingen underkastelse, men monopolkapitalister kan det , ofta vill det och ofta gör det.

  Man jag jag tycker som du. Man kan inte och bör inte förhandla med de som kräver sådan underkastelse, men det kräver att folket står enat, anser jag. Monopolkapitalet gör ex. allt möjligt, via sina medier, för att splittra folket (99%) i frågor om etnicitet, tro, sexuell läggning, kön, ålder etc. när folket egentligen borde kunna stå väldigt enat mot monopolkapitalet (1%).

  Nya partier som ansluter sig till Valsamverkanspartiet borde rimligen kunna stärka demokratin.

 • Mycket bra sammanställning av Gabor Tiroler av ett förhållande för hur etablissemanget på den tiden försökte sprida sin USA-vänliga bild av verkligheten. Av den historien kan vi lära oss mycket om förhållandena idag.
  Nu när vi precis står inför starten av en sammankoppling mellan NATO-styrkor och svensk krigsmakt i skådespelet Aurora. Och där vi har en PK-press som inte lämnar många andningshål.
  Då är det ändå viktigare att vi studerar historien för att förstå dagen. Tack Gabor.
  Ingemar Ljungqvist, redaktör 2000-Talets AlmaNova

 • Jag är personligen emot alla läror, -ismer, rörelser, partier etc. som kräver villkorslös underkastelse. Dit hör bl. a. nazism, kommunism och extrema religioner – som fängslar och ofta även dödar folk som “tycker fel”. Man kan inte förhandla med den som kräver underkastelse. Punkt!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *