Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

USA manipulerade Sverige med köpta svenska journalister

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 september 2017
- NewsVoice redaktion
Lyndon B. Johnson talar med försvarsminister Clark Clifford
Lyndon B. Johnson talar med försvarsminister Clark Clifford
Lyndon B. Johnson talar med försvarsminister Clark Clifford (furtherance meeting) 1968 – Foto: Presidential Library

CIA styrde upp hur svenska journalister skulle skriva om USA och ryssarna. Svenska universitet fick större bidrag från USA:s flygvapen än från den svenska staten. Drygt hundra av Sveriges främsta intellektuella värvades 1952 till en kulturkommitté i Stockholm, en underavdelning till CIA:s “Congress for Cultural Freedom”. P3 undersökte 2013 hur USA utkämpade ett hemligt propagandakrig i Sverige.

Gabor Tiroler som är samordnade i nätverket Medicinare för Kuba och har arbetat många år med biståndsarbete har sammanställt P3-inslaget.

Text: Gabor Tiroler | Artikeln har tidigare publicerats på Jinge.se

Mikael Nilsson, historiker vid Stockholms universitet, har studerat och visat hur en institution instiftad av CIA – ”Congress for Cultural Freedom” – utnyttjade många av de främsta intellektuella i Sverige under 1950, -60 och -70-talet att konsekvent förtala Sovjetunionen och att samtidigt framhäva den US-amerikanska kulturen och dess fria marknadsekonomi.

Eyvind Johnson, 1900-1976
Eyvind Johnson (1900–1976) är ett av den svenska 1900-talslitteraturens allra största namn. Tillsammans med Harry Martinson delade han 1974 på Nobelpriset i litteratur.

De svenska universiteten fick större bidrag från USA:s flygvapen (USAF) än från den svenska staten. USA:s satsning avsåg många länder, och en av baserna förlades till Paris, och Sverige hörde till de viktigaste målen. Detta är troligen den största propagandasatsningen mot Sverige i vår historia.

Söndagen 31 mars gjorde P3 dokumentär ett drygt timslångt program baserat på Nilssons forskning med rubriken ”CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige” (Se länken nedan).

Köpta svenska journalister och intellektuella

Ture Nerman - Foto: K. W. Gullers, Wikimedia
Ture Nerman – Foto: K. W. Gullers, Wikimedia

Herbert Tingsten, Harry Martinsson, Ingmar Hedenius, Vilhelm Moberg och Birgitta Stenberg är bara fem av alla som deltog – mer eller mindre medvetet – i manipulationen. Ett av USA:s mål var att misstänkliggöra kommunismen. De namngivna opinionsbildarna förtalade och smutskastade den ideologins förespråkare i Sverige. Eyvind Johnson, Ture Nerman och Vilhelm Moberg bildade Svenska Kommittén för Kulturens Frihet, direkt styrd från Paris. Senare tillkom bl.a. Herman Stolpe och Harald Wigforss. Alla dessa hade deltagit i möten med US-amerikanerna och har även låtit sig bjudas på resor till USA.

Att Tingsten högljutt och envetet förespråkade Sveriges anslutning till NATO är välbekant, men i sina memoarer har han glömt bort att nämna sina kontakter på hög nivå med US-amerikanerna.

USA:s informationskontor i Stockholm skickade regelbundet artiklar till svenska tidningar, vilka återgavs utan omnämnande av källan. I genomsnitt tio tidningar varje dag publicerade sådan smygpropaganda och enligt Nilsson nåddes majoriteten av svenska folket åtminstone några gånger i veckan av den.

USA:s ambassad bad t.o.m. om ingripanden mot misshagliga artiklar i Stockholmstidningen och Aftonbladet, vilket t.ex. LO:s dåvarande ordförande Arne Geijer också utförde.

Birgitta Stenberg - Foto: Rune Johansson
Birgitta Stenberg – Foto: Rune Johansson

Chefredaktör Victor Vinde på Stockholmstidningen (1962-1965) hade släppt igenom en ledarartikel där Kubas reaktion på USA:s blockad förklarades. Det blev han tvungen att be om ursäkt för. På såväl ST som AB byttes chefredaktörerna ut. Stockholmstidningen lades ner. En rad tidningar återgav ordagrant den USA-dikterade synen på raskravallerna i Watts 1965 utan att nämna varifrån de fått den. Skulden skulle vara afro-amerikanernas.

USA:s finansiering av svensk forskning och svenska forskare har varken varit särskilt hemligt eller särskilt uppseendeväckande, men det omfattande stödet från USA:s krigsmakt till svenska universitet har hittills inte uppmärksammats. Åtminstone har det glömts bort efter en debatt 1968. Hur kommer det sig? Sverige var inget obetydligt litet land för USA. Det var på åttonde plats bland mottagarländerna.

Ingemar Hedenius (1908-1982)
Ingemar Hedenius (1908-1982)

Professor Rydbeck vid Chalmers, medlem i Kungliga vetenskapsakademin, hade fått det mesta av sin forskning finansierat av US-amerikansk militär, men det nämner han inget om i sin 829-sidiga självbiografi.

I ett kontrakt med Uppsala universitet 1960 stipuleras att forskaren inte har rätt att utnyttja några instrument eller material som härrör från Sovjetunionen. Å andra sidan fick Seismologiska institutionen rejäla bidrag för sina instrument som registrerade jordbävningar i olika delar av jorden och kärnvapenprov i Sovjetunionen.

Bland de berömda forskare som i hemlighet mottog miljontals kronor från Pentagon fanns storheter som fysikern och Nobelpristagaren Kai Siegbahn och professor Sten von Friesen. Det är fullt möjligt att de och deras kollegor återgäldade generositeten genom att leverera forskningsfynd som användes till USA:s krig i Vietnam. En del av bidragen från USA:s krigsmakt var villkorade med att forskningsresultaten inte fick spridas till Sovjetunionen.

Herbert Tingsten och Olof Palme, 1961
Herbert Tingsten och Olof Palme, 1961

När svenska forskare och institutioner väl blivit beroende av kontinuerlig finansiering från USA kunde stormakten naturligtvis påverka deras uttalanden och aktiviteter genom att hota stoppa finansieringen. Detta skedde också när man fick dåvarande ecklesiastikminister Olof Palme att deklarera att den USA-stödda forskningen inte hade någon ”omedelbar” militär tillämpning i USA.

Harry Martinson var också köpt av CIA - Foto: Harald Borgstrom Wikimedia
Harry Martinson var också köpt av CIA, enligt Mikael Nilsson- Foto: Harald Borgstrom Wikimedia

Mikael Nilssons dokumentation av USA-indokrineringen i Sverige borde vara tillräcklig för att skriva om nutidshistorien, men något sådant lär vi väl få vänta länge på ännu.


Ty det är uppenbart att CIA och andra USA-institutioner har fortsatt att påverka den svenska allmänheten via avlönade eller tubbade intellektuella och att journalister som Lars Palmgren* i Santiago belönas för att sprida halva och hela osanningar om socialismen – nu när Sovjetunionen raserats – i Kuba eller Venezuela.

Hur skulle det annars komma sig att massiv USA-amerikansk militär närvaro i Sverige tillåts såsom vid bombövningar i Vidsel (25 attack och bombplan), såsom vid styrningen av deras drönarattacker och såsom gemensamma manövrer med EU-styrkor på svensk mark och svenska vatten medan två ryska bombplan på internationellt territorium skapar hysteri. Mikael Nilsson kallar det ”amerikanisering” av vårt land.

Text: Gabor Tiroler

*Lars Palmgren dementerar i ett mail till NewsVoice kraftfullt påståendet om att han skulle ha tagit emot mutor [uppdaterat: 2 okt 2018]

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq