DIEM25 kliver in på den politiska arenan

62
Varoufakis citat - Bild: Diem25
Varoufakis citat – Bild: Diem25 Press room

Mats Sederholm,   pressfotoDEBATT. ”Europas största ’politiska rörelse’ är alla som väljer att inte rösta. Det finns miljoner potentiella väljare i Europa som varken stödjer högerextremism eller nyliberal-status-quo-politik.” Mats Sederholm från Diem25 debatterar om varför Europa behöver ett transnationellt progressivt parti.

Text: Mats Sederholm och bearbetning av Linda Bjuvgård | Artikeln är tidigare publicerad i en kortare version i ETC samt på “Truth out” på engelska.

”För att direkt kunna konfrontera etablissemanget och skapa det progressiva Europa som så desperat är nödvändigt så uppmanar vi alla aktivister till att praktisera ”Konstruktiv Olydnad”.”

Citatet är en uppmaning till att inte acceptera ett odemokratiskt EU, men demokratirörelsen DIEM25 (Democracy In Europe Movement) är långt ifrån en renodlad proteströrelse. Att vägra acceptera förslag från EU menar man, måste kompletteras med motförslag.

Efter starten 2016 så har man skapat allianser med progressiva rörelser och politiker runt om i Europa och haft en kontinuerlig dialog med sina medlemmar. Man har ställt frågor såväl till andra som till sig själva om hur EU och Europa kan demokratiseras, hur man kan sätta stopp för banker, teknokrater och om en europeisk politisk konsensus som saknar politiska visioner och som saknar lösningar på en utbredd europeisk arbetslöshet, på nedskärningar och kreditlösningar till förmån för banker och det ”djupa etablissemanget”.

I våras introducerade man European New Deal. Här finns svaren på frågorna i form av principer och förslag till konkreta politiska förändringar. Principer som exempelvis omvandlingen av rikedomar till investeringar som gynnar en grön och hållbar ekonomi men också anti-nedskärningsprogram och job-garanti-program. Bankförmögenheter, arvsskatter och gröna skatter ska leda om resurserna till Demos, folket.

DIEM25 har efter bara ett år förvandlat sitt politiska manifesto till konkret politik. Lösningen på vad man anser är Europas största problem, arbetslösheten måste först angripas genom att tämja banker och hela den finansiella sektorn så att stabilitet kan skapas i ett Europa som är på väg att slitas itu av ekonomiska och sociala krafter.


Det övergripande syftet med DIEM25 är att återinföra optimism och människors förtroende.


Idag består den största ”politiska rörelsen” av alla de européer som väljer att inte rösta alls. I det franska valet röstade 12% blankt, mer än någon gång efter andra världskriget. Det finns alltså miljoner potentiella väljare i Europa som varken vill rösta på nationalism/högerextremism eller på nyliberal-status-quo-politik. En tomt utrymme av politisk mark där DIEM25 vill befinna sig.

Är då inte DIEM25 bara ett nytt vänsterinitiativ? Skatter och regleringar är ju trots allt gammal klassisk vänsterpolitik.

Man har i botten en mer holistisk och mindre identitetsorienterad syn på politik. DIEM25 söker allianser med grupper, rörelser och politiker oavsett deras partitillhörighet. Man saknar en ideologisk prestige vilket varit förutsättningen för mitt personliga engagemang och lust att verka politiskt.

”Det finns inte något enskilt parti i Europa med ett ledarskap kapabelt till att utvecklas från mikropolitiskt käbbel till nödvändiga och uppriktiga utbyten av idéer och som inte tillåter “politicking” (att övertyga/tinga andra om att rösta på ett speciellt parti). Nationalistisk politik, partipolitik passar inte våra syften.” – Yanis Varoufakis

Ett politisk unikt och målande exempel på hur de skiljer sig med sin mer holistiska syn på vilka krafter som råder i världen är hur de vill uppmärksamma på Silicon Valley som en destruktiv form av internationalism.

Google och andra sociala medieleverantörer samlar idag information från alla de som använder exempelvis deras tjänster. Problemet är inte att information samlas, problemet är att varje individ bidrar till detta sociala kapital men saknar själv kontroll över det.


Fram till idag så har den biologiska människan haft lagstiftade skydd mot övergrepp, men idag så har denna människa expanderat till att också vara en ”cyborg”, en digital människa och den människan saknar mänskliga rättigheter.


Med smartteknologier blir människor förvisso lite smartare men samtidigt så är det företag och myndigheter som hela tiden tillåts vara ännu smartare eftersom de kan samla in materialet och ligga steget före. Om inte du som individ ger ditt tillstånd till företag och myndigheters utbyten och rotanden i din privata värld så stängs du ute från det sociala nätverket. Helt oacceptabelt.

DIEM25 vill skapa en motkraft till Silicon Valley genom en fri, öppen och decentraliserad teknologi. Man vill skapa ett internet där varje invånare har kontroll över sin egen plats och sin privata information.  Internet kan sedan utgå från en sådan teknologiskt öppen bank av medborgarinformation vilket innebär att alla utbyten av information har sin grund i individers integritet och värdighet. Med andra ord så förflyttas inflytandet tillbaka till människor. Något som borde vara självklart i en demokrati.

Som aktiv i DIEM25 och i Validating Council har jag det sista året både medverkat till och kunnat konstatera hur nya lokaka aktivistgrupper startas upp i land efter land. Hur de tillsatts med kompetenta människor som brinner för gemenskap och ett annorlunda Europa. Det växer så det knakar just nu och nästa naturliga steg är att formera sig som ett politiskt parti. Europas första transnationella parti.

Grekiska journalister undrar nyfiket ifall Diem25-grundaren och den forne finansministern Yanis Varoufakis nu ska återvända till den grekiska politiken. Men som transnationellt parti så är det alla Europas DIEM-medlemmar som avgör vilka länder som DIEM25 kommer att starta upp sin partiverksamhet i.

Igår Lördag den 9/9, en vecka innan den europeiska kommissionen har sitt ”State of the Union speech” , arrangerade DIEM25 eventet ”The real state of the Union” i Bryssel där man utvecklade starten av DIEM25 som parti, med fokus på det europeiska valet 2019. Jag och Linda var för övrigt på plats i en fullsatt teater med 1000 personer och fick chansen att både se och efteråt lära känna medlemmar och DIEMs kärna. Bara positivt.

”Vi kommer att skaka om Europa, vänligt, passionerat men bestämt”.

Ett gigantiskt demokratiseringsprojekt som givetvis kan ta vilken riktning som helst. Men för mig som inte röstat på ett riksdagsparti på 25 år så känns det hoppfullt i en nödvändig och unik tid av politisk turbulens.

Text: Mat Sederholm, Klar Sikt

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
62 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
23 september 2017 kl 17:25

Sederholm vill stänga debatten. Han skriver att tråden blivit en mötesplats för alt-höger istället för en konstruktiv debatt för de som vill skapa ett nytt samhälle. Det är fritt fram att inkomma med en replik eller egen ny debattartikel. / redaktören

Erik Forsman
23 september 2017 kl 00:50

[Kommentaren raderad. De var långt över 300 ord. Ingen god ton i kommentaren. Innehöll för många personpåhopp på Sederholm. Fördel om debatten inte svävar iväg för långt i för negativa spekulationer. Inkom med en separat debattartikel om behovet finns.]

Erik Forsman
22 september 2017 kl 19:47

Ordet demokrati (i olika blöjformer) förekommer i tråden hela 51 gånger och frihet endast sex gånger. I en sann demokrati är ingen fri, ty alla måste kompromissa samt även vika sig för en majoritet. Det politiska system som till hundra procent garanterar frihet är diktatur, ty för den som sitter i toppen, kejsare, drottning eller kung är friheten och rörelseutrymmet totalt. En diktatur är också kusligt effektiv, och löser problem på “0-tid” som för en demokrati kan ta 10-tals år på sig.

Gick en 2-årig yrkesförberedande kurs, där första månaden (6-8 timmar per dag) enbart handlade om huruvida vi skulle läsa in rasten (dubbellektion) eller ha rast emellan lektionerna. Först röstade vi om vilket system som skulle gälla (grundlag/konstitution) där vann kvalificerad majoriteten (majoritet uppnås vid 75 % av röstlängden). Under tiden förekom heliga och oheliga allianser för att få majoritet kring olika förslag. Sedan röstades det för sluten votering (man ser inte vem som röstar på vad). Etter hand började fler och fler tröttna. Det uppstod naturligtvis konflikter och kontroverser. I slutet av månaden bröt fler (vuxna) ihop och grät tills nästan alla skrek med en röst: “Kan inte bara någon bestämma hur vi skall göra, så vi kommer vidare”.

Där fick jag min insikt i att majoriteten av människor inte orkar axla det tunga ansvar som det innebär att leva i en sann demokratisk process. Nu hur gick det? Vi kunde inte rösta bort demokratin, men tillslut blev trycket för stort och psykiatriläraren avslöjade då detta vara var ett test, för att se hur mogna vi var att axla ett ansvar, kompromissa, böja sig för en majoritet. Naturligtvis var de ett bra sätt att lära känna varandra på också. Det var en nyttig erfarenhet.

Är själv skeptisk till att rösta på politiska partier. Anser det bättre att rösta på lösningsfokuserade förslag istället.

Patrique Ståhl Dordevic
Patrique Ståhl Dordevic
Gäst
22 september 2017 kl 18:36

Jag vill ännu en gång påpeka att detta _inte är någon individuell fråga_. Det räcker inte med att en person i en generation utvecklar sig själv (dvs “gå inåt, rannsaka sig själv, ta ansvar för sina handlingar, vara ärlig, välja hederligheten och göra rätt för sig”) utan man måste sätta dessa metoder i system och kultivera sin familj med dem för att familjen ska få den politiska makt som jag misstänker att det hänvisas till.

( “Då som först, är man lämplig att ta sig an större uppgifter…”
-Torbjörn C ).

Anledningen till att jag väljer att diskutera detta är inte för att tjafsa eller att klanka ned på individualister, utan för att påpeka att extremindividualismen är en av anledningarna till att demokratin är ohållbar och om vi i framtiden ska kunna ha en fungerande demokrati (eller alternativt bli totalt förslavade), beror på vår samlade förmåga att frivilligt göra avkall på makt i hänseenden som vi inte förstår oss på. Därför beundrar jag ibland de som inte är politiskt intresserade. De gör inga anspråk på att förstå sig på någonting så som självutnämnda experter gör (nästan alla som är politiskt intresserade är förståsigpåare utan tillräcklig grund).

Pg a rådande polarisering mellan kollektivister och individualister är förstås denna saken näst intill meningslös att diskutera, men inför framtiden kan man säga att alla (skenbara) motsättningar mellan kollektivism (kollektiviteternas rättigheter) och individualism (individens rättigheter) upphör genom deras inbördes relation med det som man kan kalla familjekultur.

Vidare kan också sägas att individualismen (den sk “friheten”) endast är en grund för annan politik. Individualism bör inte vara ett självändamål. Enhet som vilar på frihetens grund är inte dålig kollektivism. Dålig kollektivism är den som tvingar folk till gemenskap.

Hoppas vi kan bygga ett demokratiskt samhälle inom en snar framtid. Problemet med att göra det för fort är pg a att demokrati kräver en medveten och upplyst befolkning, annars blir den ohållbar. Så länge folk medvetet väljer Dagens Nyheter (hat och krigsuppviglarnyheter) framför Newsvoice (fredspropaganda) så kan ingen sådan demokrati finnas såsom idealisterna menar, därför att det leder till att folk tar fel politiska beslut.

Vägen till “hållbar demokrati” (framgångsrikt samhälle) är att bygga starka familjer och knyta an dem till varandra, endast så kan man konkurrera med maktmissbrukare i längden.

Erik Forsman
22 september 2017 kl 15:58

Ordet demokrati nämns ett anal gånger bland kommentatorerna. Någon som funderat på vad demokrati egentligen innebär? Jo, att en majoritet förtrycker en minoritet. Det är definitionen. I daxläget har vi ett tvärtom-system, där en eller flera minoriteter försöker förtrycka en majoritet. Vilket politiskt system man än åberopar kommer man inte undan förtryck; om man samtidigt ger en grupp som anser sig förtryckta tolkningsföreträdet att definiera sig som förtryckta, vilket är svårt att hindra, utan att göra våld på på yttrandefrihet.

Torbjörn C
Gäst
22 september 2017 kl 14:02

Ja, Patrique, det ligger mycket i det du säger angående ordning, struktur etc…
Jag kan inte låta bli att göra liknelser med mitt förra jobb/liv som kock.
Ordning och reda, ‘mise en place’ i köket är en förutsättning för att kunna leverera när bongarna börjar trilla in.

Ju mer organiserad man är, desto mer kan man improvisera och hantera situationer i högt tempo där ankbröstet ska vara färdigt samtidigt som hälleflundran och kalvryggen.

Det är därför du också har rätt när du säger att Annie Lööf inte har vad som krävs i rollen som statsminister eller annan position på den nivån.
Hon är en barnrumpa från Bullerbyn(Period)

Frågan är om människor vet vad de vill, de flesta verkar politiskt ointresserade, de vill att ‘någon annan’ ska fixa problemen, någon annan ska komma med lösningarna.
Så länge det finns chips, lådvin och batterier i fjärrkontrollen verkar ‘svenne’ nöjd med situationen…

Jag menade inte att vara alltför sarkastisk, men jag har bott i både stad, småstad och på landsbygden. Min kommentar ovan är baserad på observation, inte gissningar.

Man måste börja med att gå inåt, rannsaka sig själv, ta ansvar för sina handlingar, vara ärlig, välja hederligheten och göra rätt för sig. Då som först, är man lämplig att ta sig an större uppgifter…

Truth☆Honour☆Respect☆

Torbjörn Sassersson red.
Admin
22 september 2017 kl 06:36

By the way….

Kalabrien = Jonulf = Sylthammar = mfl

Läs mer om Sylthammar: https://newsvoice.se/2017/01/30/trollet-sylthammar/

Han heter egentligen: TL…

Lotta Andersson
Lotta Andersson
Gäst
21 september 2017 kl 17:28

Här är en (Thomas Fazi) som precis som många av oss tvivlar . Dock har han stor respekt för Varofakis och det tog honom två år efter boken kom ut innan hans tvivel riktigt tagit form. Det är en lång artikel och jag förstår inte allt – erkännes. Men jag undrar precis som denne man mer konkret hur vi ska kunna behålla självstyret samtidigt som vi ska inordna oss i en internationell överstatlig “demokrati”. Ord som horisontella lösningar gör mig inte lugnad.

“It all sounded very reasonable. Deep down, though, I harboured serious doubts about the extent to which such a system of supranational democracy could be made truly representative and respectful of the needs of the weaker states of the Union. And over the course of the past two years, I have failed to resolve those doubts; if anything, in fact, they have grown stronger. That is why I was troubled to find the same position expressed – in equally vague terms, including the contradictory suggestion that a more democratic EU would not come at the expense of ‘national self-determination’ – in the DiEM25 manifesto. Anyone that today takes the position that a democratic reform of the EU is the way forward for Europe has a duty to explain, in concrete terms, what he or she means by this.”
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/thomas-fazi/problems-with-varoufakis-diem25-manifesto

Patrique Ståhl Dordevic
Patrique Ståhl Dordevic
Gäst
21 september 2017 kl 15:34

Var ska man då dra gränsen för hur mycket en familj ska få äga om inte vid stöld? Om några få familjer ärver halva planeten i flera generationer så kan man inte påstå att de äger halva planeten orättfärdigt (eftersom man inte kan ärva brott). Eller är det olagligt att äga en viss summa eller mängd om man inte har stulit den från någon annan?

Tänk om planeten jorden är en levande varelse som äger hela sig själv inkl. oss? Är det korrupt?

Allting annat i kosmos följer en ordning. Kanske är det dags att människorna på planeten jorden börjar göra detsamma? Varför tycker man att ordning är motsats till frihet? Ordning är förutsättning för frihet. Om det inte finns något som är högre och något som är lägre så finns det heller ingen utveckling – inget lägre att utvecklas från och inget högre att utvecklas till. Ingen frihet alls.

Hierarki betyder “den högre förståelsens styre” – varför vill man ha ett annat styre? Ska man göra sig av med stammen bara för att den är tjockare än alla grenar och kvistar så kommer grenarna och kvistarna få det svårt att växa sig högt upp i solljuset.

Om det inte finns några familjer som är starka och mäktiga så finns det heller ingen som kan lyfta de allra svagaste. Det hade inte funnits något samhälle heller för den delen. Vem har byggt samhället? Folket? Knappast. Det är någon som har byggt det åt oss, på gott och ont. Inte endast det ena framför det andra.

Stella Tormanoff
Gäst
20 september 2017 kl 21:44

Patrique,

Jag vet inte, men jag uppfattar som att du tror att politikerna är maktpyramidens topp. Har jag fel eller vet du att det finns något som heter the deep state och denna ekonomiska adel har styrt sedan urminnes tid? De har lyckats avla på samvetslöshet (det är psykopati enligt vetenskapen). Deras makt ligger i hierarkin som organisationsmodel. Ju mer bestående en organisation desto starkare deras makt och dominans. Dock är värden skapat ur kaos (ordo av chao). Varje bespende ordning är dömt till kaos som Babels torn. Demokrati är en bra lösning om folk är starka och medvetna individer som håller rätt på sina ledare. I varje politisk parti inkl. SD så kommer motionerna uppifrån. Folk kan göra uppror. Resa sig och ta konflikt med sina lokala företrädare. Tyvärr, så fostras majoriteten till tiggande slavar. Alla ser fiende över allt men inte bland sina egna ledare. När man öppnar munnen och ifrågasätter makten på riktigt (vilket jag är stolt att ha gjort som facklig och politisk) då tittar alla i golvet. Man kan faktiskt fostra rebeller som Pippi och Emil. Man börjar i hemmet när barnen är små. Jag tänker inte ge upp vår rätt att styra våra liv för att någon rationell lösning skall hittas eller…?

Lotta Andersson
Lotta Andersson
Gäst
20 september 2017 kl 19:41

Min email är felaktig därför att det råkat hamna en punkt som inte skulle vara där. Namnet är mitt. Pröva igen.
Ur artikeln av MS
“I våras introducerade man European New Deal. Här finns svaren på frågorna i form av principer och förslag till konkreta politiska förändringar. Principer som exempelvis omvandlingen av rikedomar till investeringar som gynnar en grön och hållbar ekonomi men också anti-nedskärningsprogram och job-garanti-program. Bankförmögenheter, arvsskatter och gröna skatter ska leda om resurserna till Demos, folket.”

Så vem ska bestämma över rikedomarna? Vem ska bestämma vad som är en klok investering? Vilka ska beskattas och ska skattepolitiken gälla likadant för Europas länder..är detta inte som bäddat för övergrepp? Mer byråkrati, mer inblandning, mer centralisering.

Patrique Dordevic
Patrique Dordevic
Gäst
20 september 2017 kl 18:59

“Om DIEM25 är ljuset i tunneln för oss som vill ha demokrati, så måste vi ändå kunna ifrågasätta om ljuset är sann eller falsk, försvara demokratin om någon poppar upp i tråden och förespråkar elitistisk diktatur eller…?”
-Tormanoff

Om vi gör antagandet att inget styrelseskick eller ideologi är helt perfekt inkl. demokratin så ser vi genast att demokratin har “dåliga” eller “svaga” sidor. Att påpeka dessa sidor och förklara varför det ser ut som det gör är inte detsamma som att förespråka elitistisk diktatur. Vi måste se oss själva och vårt jämlikhetsvurmande i speglen om vi ska kunna göra något åt det. Om vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle måste vi stanna upp och fråga oss vad vi håller på. Det hjälper inte att beskylla andra människor för samhället vi själva har skapat (det är ingen individuell fråga).

Man kan förkasta föreställningen om att EU är en demokrati, och kan göra som Nigel F, kalla det för en “fascistisk diktatur”, men det är inte sant. Istället kanske man kan säga att EU är en dålig demokrati som _ter sig_ som en “fascistisk diktatur” för demokrater? Men det är inte fascism/nationalism eller någon annan konservatism heller. EU är extremliberalism. Demokratins högborg.

De värderingar som driver EU-propagandan är de om individuell frihet och allas lika värde. Och det är dessa värderingar vilka det tjatas om i våra propagandakanaler som formar vårt samhälle. Detta samhälle är resultatet av att man lämnat över makten i händerna på de okunniga, därför att hela EU är alldeles för stort för individen att förstå sig på och individen kan därför inte besluta i sådana stora frågor.

Det har inte med elitism att göra. Dagens sk “elit” är ingen elit. Eliten har vi antingen haft ihjäl eller satt som clowner att titta på, på julafton när de gör korv med familjen.

Lotta
Lotta
Gäst
20 september 2017 kl 14:42

[Kommentaren raderades eftersom textförfattarens e-postadress var falsk]

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
20 september 2017 kl 18:10

MS: lätt för dig att säga att “oviljan att förändra” skulle vara “grundad på spekulativa och lösa associationer”.

Återigen ger du uttryck för att försöka framstå som någon sorts “guru” med något sorts “tolkningsföreträde”.

Det du kallar för “associationslekar” är inget annat än andra människors insikter i denna fråga. Insikter som du tyvärr inte tycks ha. Jag är dock hoppfull att dessa intelligenta individers åsikt som kommer fram här bidrar till att inse ditt försök att skapa någon sorts attraktion till de idéer du försöker sprida här är gallimatias.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
20 september 2017 kl 09:14

Glöm inte att Varoufakis i hemlighet ljudinspelade många samtal med höjdarna inom EU och i sin bok avslöjade vad de sa, deras attityder och deras agendor. Bla nämner han samtal med Lagarde där han försöker förklara för henne att han aldrig typ kan stå på hennes sida.

Jag tror tror det som kommer fram på länkarna nedan är den grund som vi har för att bedöma Varoufakis karaktär.

Yanis Varoufakis avslöjar maktspelet inom Deep State EU – The Guardian recenserar
https://newsvoice.se/2017/07/28/yanis-varoufakis-battle-guardian/

Varoufakis: Åstramning används som ”cover story” för ett klasskrig mot de fattiga
https://newsvoice.se/2015/09/25/varoufakis-astramningsatgarder-anvands-som-cover-story-for-ett-klasskrig-mot-de-fattiga/

Det smutsiga spelet bakom Greklandskrisen – Yanis Varoufakis
https://newsvoice.se/2017/06/28/det-smutsiga-spelet-bakom-greklandskrisen-yanis-varoufakis/

Varoufakis: “Europe is a Cartel” – Varsity
https://newsvoice.se/2015/11/02/varoufakis-europe-is-a-cartel/

Lotta
Lotta
Gäst
20 september 2017 kl 09:13

I slutet av en artikel i Yle som i övrigt lyfter fram Varoufakis som mycket skicklig och bildad:
“Ett problem med Varoufakis är att han har varit otydlig i sitt budskap. Det finns ett budskap till hemmapubliken som bygger på de vallöften som Syriza gav före valet att det ska bli ett slut på åtstramningspolitiken . Ett annat budskap har han gett till de europeiska ledare han träffade under den första turnén. ”
Dubbla stolar?
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/11/greklands-finansministe r-en-sexikon
Han tycks fungerat som en lugnande kraft i tid av oro (utlovelser) men hans uppgift har först och främst varit att hålla kvar Grekland i EU, det är där hans lojalitet ligger tror jag.

Lotta
Lotta
Gäst
20 september 2017 kl 08:57

Bra att känna till att han var rådgivare åt George Papandreou som släppte in IMF
och han har sagt att han skulle klämma ut blod ur en sten för att återbetala IMF
“In an interview with The Associated Press, Varoufakis stated that he would “squeeze blood out of stone” in order to repay the IMF, while in another interview, Varoufakis stated that he sought to develop good relations with Christine Lagarde and the IMF, which holds views that he said he personally agreed with.”
Länkar finns till dessa uttalanden i artikeln.
http://www.mintpressnews.com/greeces-syriza-neoliberal-wolves-anti-austerity-sheeps-clothing/221554/

Torbjörn Sassersson red.
Admin
20 september 2017 kl 08:14

Eiwa, har inte Varoufakis indirekt svarat på din fråga? Han vill transparens och riktig demokrati. Kontantlöshet och chippning bör rimligen mest vara till fördel för bankerna, som köpte Grekland. Så varför skulle han vara för kontantlöshet och chippning?

Lotta
Lotta
Gäst
20 september 2017 kl 07:21

Stella skrev: “Om DIEM25 är ljuset i tunneln för oss som vill ha demokrati, så måste vi ändå kunna ifrågasätta om ljuset är sann eller falsk.”
Instämmer!
Jag tror det är viktigare än någonsin att man vänder på varenda sten man kan komma åt. Historien har ju lärt oss att många till en början välmenande (i bästa fall välmenande och uppriktiga) rörelser kommit att fungera som kontrollerad opposition och så småningom starkt maktcentra. Man ser hur vindarna blåser sedan fångar man upp den vinden i eget syfte. Ett sätt att styra är att skicka in trojanska hästar som leder i önskad riktning. En sådan här rörelse och ledargestalt som Varoufakis måste synas i sömmarna innan man ska våga lita på dem.

Lotta
Lotta
Gäst
20 september 2017 kl 06:58

Jo han lämnade partiet men flera menar att det var ett spel för gallerierna ( så skriver man i artikeln jag länkade till där man menar att han spelade clown) och att han i grund och botten är en oligark och trojank häst som till varje pris vill bevara EU och som aldrig tog fram en plan B när han förhandlade med EU, dvs plan om utträde.

Den här artikeln (nedan) som jag läste jag igår och om uppgifterna där stämmer så ser jag inte hur man skulle kunna lita på Varoufakis. En varg i fårakläder? Och att DN lyfter fram honom ser jag snarare som ett varningstecken. Tänk om han kommer lyftas fram som vår nye frälsare som istället för att vi låter EU falla sönder återupprättar EU som man till varje pris vill ha kvar som ett överstatligt maktorgan över “paneuropa”
http://www.mintpressnews.com/greeces-syriza-neoliberal-wolves-anti-austerity-sheeps-clothing/221554/

Eiwa
Eiwa
Gäst
20 september 2017 kl 03:28

Varoufakis är exakt lika mycket puppet som Tsipras . Inget jag skulle rösta på . På Grekisk Tv sa han att det är ” mörka krafter ” bakom EU. Fastän han vet om detta så driver han fortfarande EU-agenda. Jag har flera ggr frågat honom om både det kontantlösa sanhället och chippet . Inte ett ord har han svarat. Skulle aldrig rösta på en så arrogant person

Stella Tormanoff
Gäst
19 september 2017 kl 23:03

Tack Lotta! Bra att du hittade detta. Jag körde bara på känsla om honom, men där satt det.

Stella Tormanoff
Gäst
19 september 2017 kl 23:01

Jag tror inte någon här vill “sabotera” DIEM25. Men folk är skeptiska när någon som kämpar mot unionens härskarfasoner vill rädda unionen.
Newsvoice redaktion vet mycket väl att det finns kontrollerad opposition.

Att Annie Lööf förbereds för statsminister har mycket med demokratin att göra. Triliterala kommissionen som jag länkade till är the deep state bakom EU. Där stod Annie Lööfs namn och länken var till det senaste protokollet. Så hon vet mycket väl vad hon gör och vem hon har sålt sin själ till. Rekommenderar till alla som tycker att jag överdriver att bli medlemmar i det parti som tilltalar dem mest och försöka påverka något. Utan erfarenhet så vet man lite för lite. Psykopatin inom politiken är skrämmande stor.

Om DIEM25 är ljuset i tunneln för oss som vill ha demokrati, så måste vi ändå kunna ifrågasätta om ljuset är sann eller falsk, försvara demokratin om någon poppar upp i tråden och förespråkar elitistisk diktatur eller…?

Lotta
Lotta
Gäst
19 september 2017 kl 19:10

Hoppas det går bra att jag lägger ut ett citat ur en artikel..som menar att denna politiker Varofakis förrådde arbetarna under sin tid som politiker i Grekland. När grekerna röstade nej för åtstramning så körde man över..så mycket för folkets röst när det kommer till kritan.

“Varoufakis’s talk of democracy will disgust millions of embittered workers in Greece and throughout Europe. Rarely was the working class betrayed so shamelessly by such an overblown political scoundrel.
Varoufakis knows very well that the EU is an instrument through which the European and international financial aristocracy exercises its power and dictatorship. It can no more be democratized than the boards of Deutsche Bank or the European Central Bank.
In Greece, the core of his policy was the subordination of the country to the EU, and it remains so today. His pretentious chatter about democracy and civil rights serves to cover up his defence of the EU and his hostility to the working class”
https://www.wsws.org/en/articles/2016/02/15/varo-f15.html

Torbjörn Sassersson red.
Admin
19 september 2017 kl 11:14

NewsVoice återinför nu kravet på att man uppger sin identitet för att kunna kommentera här. Skriv alltså ut ditt riktiga namn och en fungerande epostadress så att NewsVoice kan kontakta dig vid behov för att säkerställa att du inte arbetar för en byrå eller intresseförening med uppdrag att misskreditera personer, rörelser eller organisationer.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
19 september 2017 kl 11:10

Tack för din åsikt Kalabrien, men du spekulerar endast och kan inte lägga fram ett enda bevis. Dina teser kan lika gärna betraktas som ett försök – bakom ett anonymt alias – att försöka sabotera DIEM25:s utveckling i Sverige.

Nu lämnar vi spekulationen att Soros ligger bakom DIEM25. Alla nedsättande kommentarer och att Soros ligger bakom raderas. Vill du diskutera Soros och DIEM25 föreslår jag att du skriver om det på egen blogg.

/ redaktören

Kalabrien
Kalabrien
Gäst
19 september 2017 kl 11:03

[Kommentaren raderades eftersom den bygger på en konspirationsteori utan ett enda bevis om att Soros ligger bakom DIEM25.]

Torbjörn Sassersson red.
Admin
19 september 2017 kl 08:29

From nu släpps endast igenom kommentarer som avhandlar DIEM25, demokratifrågan och Europas politik.

Kalabrien
Kalabrien
Gäst
19 september 2017 kl 00:05

[Kommentaren raderad. Inget i kommentaren handlade om DIEM25. Max 300 ord är tillåtet. ]

per
per
Gäst
18 september 2017 kl 22:56

[Kommentaren raderades eftersom den inte handlar om DIEM25, utan istället tar upp helt andra sidospår.]

Stella Tormanoff
Gäst
18 september 2017 kl 22:23

[Kommentaren raderades eftersom den inte handlar om DIEM25, utan istället tar upp helt andra sidospår.]

Patrique
Patrique
Gäst
18 september 2017 kl 22:01

[Kommentaren raderades eftersom den inte handlar om DIEM25, utan istället tar upp helt andra sidospår.]

per
per
Gäst
18 september 2017 kl 22:01

Mats Sederholm 18 Sep, 2017 at 15:18

Det är snarast illavarslande, att DIEM25 omskrivs som en lovande politisk rörelse av ETC. Den publikationen propagerar, bland andra dumheter, för införande av tvångsvaccinering i Sverige. De som driver tidningen är alltså antingen fascister eller dumskallar. Varför, följaktligen, är det så viktigt att “inte” “missa” “deras senaste reportage om DIEM25”?

Jag har blivit lite osäker den sista tiden på det du skriver, Mats, undrar vilka de bakomliggande avsikterna med dina texter är, egentligen.

Din Systemhatare från högern – Nej tack! är ett bra exempel på detta https://newsvoice.se/2017/08/27/mats-sederholm-systemhatare-hogern/#comments.

De våldsamma höger-vänster-generaliseringarna där är ofta häpnadsväckande. Och naiviteten visavi staten och sjukvården, ”skatter, stat, myndigheter och gemensamhet”, visar på en oförmåga eller ovilja att göra skillnad på vad dessa påstås uträtta och vad de faktiskt får gjort. Än allvarligare är, att berättigad misstänksamhet mot dessa institutioner, och vad de utsätter oss människor för, i texten framställs som någonting suspekt.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
18 september 2017 kl 21:54

mycket intressant utläggning av A. Bard om framtiden om internet och nya kulturers uppgång och imperiers fall.
https://vargenivalla.podbean.com/e/avsnitt-15-alexander-bard/
Min egen slutsats är här att Sverige är en big loser p.g.a. skolans bristande kvalitet där betyg blir irrelevanta.
Vad som blir relevant är nätverkande och leverans.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
18 september 2017 kl 21:54

mycket intressant utläggning av A. Bard om framtiden om internet och nya kulturers uppgång och imperiers fall.
https://vargenivalla.podbean.com/e/avsnitt-15-alexander-bard/
Min egen slutsats är här att Sverige är en big loser p.g.a. skolans bristande kvalitet där betyg blir irrelevanta.
Va som blir relevant är nätverkande och leverans.

Stella Tormanoff
Gäst
18 september 2017 kl 21:40

[Kommentaren raderades eftersom den inte handlar om DIEM25, utan istället tar upp helt andra sidospår.]

Patrique
Patrique
Gäst
18 september 2017 kl 20:37

Istället för att fråga vad jag personligen har med saken att göra(?) så kan jag säga att politik inte är någon indivduell fråga, och vad jag vill eller inte vill är obetydligt. Frågan är om Annie Lööf har förmåga och kapacitet att styra ett land? Nej, det har hon bevisat att hon inte har. Hon är säkert en god mor och hon kanske även kunde vara en utmärkt chef för ett mindre företag – men som jag förklarade ovan så kan inte vanliga människor från arbetarklassen (Annie Lööf) styra ett land. Att styra ett land är det inte ens en procent som kan. Man kan t o m säga att människor inte kan styra länder (punkt). Människor har inte den förmågan, att läsa miljoner människors tankar, viljor och behov. Endast ett mycket litet fåtal har den förmågan. Man ska helst uppfostras till det av människor som själva blivit uppfostrade till det. Politik är en konst (vetenskap) som kräver flera livstider att utveckla. Det är svårare än någon annan konstform/vetenskap. Einsteins vetenskapliga arbete är mycket lättare att förstå sig på än politik och ter sig som dagislek i jämförelse med högskolestudier.

Att säga att Annie Lööf är psykopat bara för att hon saknar politisk förmåga är inte riktigt. Annie Lööf vet inte vad hon gör. Hon tror att hon handlar gott och de som röstar på henne tror att hon är duktig. Om Annie Lööf är psykopat så är vi alla psykopater.

Det hållbara samhället uppstår när människor (de lägre klasserna) avstår från att blanda sig i politiken till “förmån” för de högre klasserna, dvs de som har förutsättning att kultivera sina familjer i flera generationer. Annie Lööf kommer inte från en kultiverad familj. Hon kommer från arbetarklassen.

De som inte har tusentals år av kulturarv från sin familj (som inte tillhör härskarklassen) kan inte heller styra länder (visst finns undantag). Hur kan man styra ett land om man inte ens kan få sin familj att fungera i mer än en generation?

Lotta
Lotta
Gäst
18 september 2017 kl 20:36

[Kommentaren raderades eftersom den bygger på spekulationen om att Soros ligger bakom DIEM25.]

Stella Tormanoff
Gäst
18 september 2017 kl 20:05

[Kommentaren raderades eftersom den inte handlar om DIEM25, utan istället tar upp helt andra sidospår.]

Patrique
Patrique
Gäst
18 september 2017 kl 19:01

[Kommentaren raderades eftersom den inte handlar om DIEM25, utan istället tar upp helt andra sidospår.]

Patrique
Patrique
Gäst
18 september 2017 kl 18:51

Det finns inte mer psykopater i toppen av hierarkier än vad det finns psykoater i botten av demokratier. Man tycker att de mest politiskt medvetna i detta landet borde ha förstått att demokrati inte är bättre än något annat styrelseskick; att det inte har med det att göra.

Stella Tormanoff
Gäst
18 september 2017 kl 18:40

Mats,

Intressant. Jag tror inte att folk saknar innitiativ. En del som jag försöker upplysa – det både farligt och otaksamt. Jag underkastar mig aldrig auktoriteter och deras ordning. Jag hänger med strömman till en viss nivå för jag måste äta och bo någonstans. Andra är olydiga, tredje skuldfria, fjärde letar sanningen, femte räddar sina nära och kära från Mammons grepp, sjätte försöker beröra själen genom skapande, sjunde försöker räddade lidande… man kan göra mycket för att förändra sin och andras verklighet – att få fler att tro på sigsjälva och att de kan förändra sim framtid.

Att med ilska och bråk inget händer förutom konflikter har vi sett tydligt.

Stella Tormanoff
Gäst
18 september 2017 kl 07:28

Fortsättning till Linda:

Först ber jag om ursäkt för alla stavfel. Lite bråttom innan jobbet.

En opposition föds alltid naturligt – ett uppror. När den börjar organisera sig brukar en listig karismatisk egotrippad människa poppa fram. En krets av lägre grad likandana formas direkt – Infiltrerat. På så viss har oppositionen hamat i Stockholms syndromet där de föder upp me sin energi det man kämpar emot. En infiltrerat oposition har en ledare som säger allt oppositionen vill höra och styr sina lyssnare till en känslomärrig uppror där alla blir upptagna med sin destruktiva känslor – hat och rädsla.

Den förna grekiske finansministern har enligt mig en utstrålning som påminner lite om Robert Aschberg. Osympatisk.

Jag har observerat att på låg politisk nivå kan man hitta många genuina människor i någon kommunstyrelse ute i på landet. Dock styrs inte politiska partier underifrån men uppifrån. Alla förslag som folk (väljarna) hör kommer uppifrån. Alla mina politiskt aktiva vänner upplever samma sak. Motioner komner inte från gräsrötterna men från partistyrelsen. Då är det något kusligt med demokratin. Vad…?

Stella Tormanoff
Gäst
18 september 2017 kl 06:56

Hej Linda!

Politiska och hjerarskiska organisationer har alltid en psykopat i toppen. Det är så psykopatin och maktpyramiden fungerar. Sedan finns det grader i psykopatin, decentraliserat makt och alla psykopater är inte organiserade. Tyvärr är de det som styr världen pga den massiva omedvetenhet.
Jag vet detta och ser till att dessa “mörka krafter” inte har grepp om mig. Jag känner mig väldig frl, vital och positiv trots allt jag vet. Kristendomen medan den var en gigantisk anarkistisk rörelse utan organisation var en motmedel till de mörka krafterna. Men direkt man organiserar en rörelse med hjerarkiska strukruter så kommer en psykopat och tar över. Politik, institutioner, företag och religion skall man vara mycket kritisk till.
Detta deperatta hopp hos folket – att någon utifrån måste komma och rädda dem, att de sätter sig situation av ett flock utan herd, detta är det mörka krafternas största styrka – vår individuella inre osäkerhet.

Jag vill gärna rekommendera en bok som är vetenskap av högsta klass som förklarar politisk makt och psykopati syndromet:

http://www.serendipity.li/bush/ponerology_preview.pdf

Det finns politiker som är undantag dock brukar inte dessa undantag som DIEM25 erbjuda lösningar med gigantiska unioner.

Här har du ett undantag:
https://m.youtube.com/watch?v=iQ_j2vm5ZRQ&feature=youtu.be