Dr Erik Enby: Sannolikt att psoriasis kan förkorta ditt liv med 20 år

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 september 2017
- NewsVoice redaktion
Plack-Psoriasis - Foto: James Heilman (MD), Wikimedia

"Plack-Psoriasis

Dr Erik Enby varnar för att dolda infektioner kan förkorta ditt liv med 20 år. Han anser tex att psoriasis är en svampinfektion och om sjukdomen endast symptombehandlas med kortison får infektionen härja fritt i huden och blodet. Svampen psoriasis växer främst mellan hudcellerna, säger Enby till NewsVoice. Stöd för sina teser finner han inom zoologi och nya internationella studier.

Text: Erik Enby

Om de symptomdämpande terapierna blir allt verksammare, så torde det leda till att forskningen på själva sjukdomsprocesserna kommer att avta mer och mer. Det blir lättare och lättare för läkarna att arbeta med de kroniskt sjuka som alltmer invaderas av infektionsväxten, men utan symptom.

Läs mer: Dr Erik Enbys ordination botar min psoriasis – Arbetshypotes svamp

Dr Erik Enby
Dr Erik Enby

Symptomdämpning kan alltså leda till att man kan ta det lugnt med att undersöka om den mikrobiologiska växten i vävnader och kroppsvätskor hos kroniskt sjuka är orsak till olika former av kronicitet, vilket jag förmodar att den är.

Det hävdas att livslängden avtar i samband med alla former av infektionsanslag. Får man psoriasis (en svampinfektion) när man är 30 år, så kan man ha denna ”ofarliga” ” sjukdom länge, men man blir inte 100 år utan man dör när man är 75-80 år. Man förlorar alltså 20 år av sitt liv. Detta gäller många andra sjukdomstillstånd.


Studier på fåglar visar att milda infektioner förkortar livslängden. Dessa ofta dolda infektioner kan minska ner livslängden hos fåglar med en tredjedel jämfört med friska fåglar.


Sådana infektioner tycks även snabba på åldrandet. Biologiprofessorn Dennis Hasselquist vid Lunds universitet är en källa.

Medicinens sätt att ta hand om kroniskt sjuka är mycket bakslug och allt är mycket skickligt skött så att ingen skall märka det dolda bedrägeriet eller hur man mycket ofta bedriver verksamheten inom sjukvården.

Text: Erik Enby

Läs mer om psoriasis i NewsVoice

Erik Enby (1937-) är en svensk medicine licentiat och specialist inom geriatric som har uppmärksammats för hans studier att beskriva den mikrobiella situationen i blod vid olika sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt, men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger stöd för Enby. Läs mer om Erik Enby på Vetapedia

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq