Ingrid Helander (LmV) vilseleder om påstådda risker med mässling

publicerad 5 september 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Basinkomst och Existenslinjen ger oss starkare familjer och rikare sociala nätverk

En tänkt ovaccinerad familj på Järvafältet där många har starka naturliga immunförsvar [Temabild från Crestock.com]
En tänkt ovaccinerad familj på Järvafältet där många har starka naturliga immunförsvar [Temabild från Crestock.com]
ANALYS & DEBATT. När befarade och enorma intäktsförluster för industrin ligger i linje med det politiskt korrekta narrativet om vacciner som mirakelmedel upphör förmågan till kritisk granskning. Ingrid Helander på LäkemedelsVärlden visar prov på det när hon alarmistiskt skriver att rekordmånga har dött av mässling i Europa. NewsVoice söker och finner fem fel. 

Text: Torbjörn Sassersson

Ingrid Helander - Pressfoto: LäkemedelsVärlden
Ingrid Helander - Pressfoto: LäkemedelsVärlden

I sin artikel uttrycker tidningens chefredaktör Ingrid Helander fasa för att flera dödsfall skett i Europa och skulden ges till barnsjukdomen mässling, som för de äldre generationerna var en naturlig del av uppväxten. Du hade mässling och du fick stanna hemma några dagar. Därefter hade din kropp byggt upp ett livslångt immunförsvar mot sjukdomen.

Men i det nya vaccin-narrativet som tog rejäl fart för c:a 10 år sedan när läkemedelsindustrin beslutade om att massivt investera på vacciner började de vanliga barnsjukdomarna utmålas som stora världshot. Slarviga policyskribenter har sedan hakat på trenden. Vissa hoppas på att få jobb inom Big Pharma. Förutsättningarna finns. Helander har uppmärksammats av Pharma Industry (PI).

Läkemedelsindustrins intäkter åren 2001-2015

Big Pharma revenue 2001-2015
Revenue of the worldwide pharmaceutical market from 2001 to 2015 (in billion U.S. dollars)

Ingrid Helander har skrivit en ovetenskaplig skrämselartikel

Ingrid Helander skriver att antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är rekordstort. Fram till mitten av augusti i 2017 hade 27 personer dött i sjukdomen, att jämföra med 13 personer under 2016.

"De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike." - Ingrid Helander

LäkemedelsVärlden som enkom skriver om läkemedel och sjukdomar bör sätta högre krav på sina artiklar. Det finns i detta artikelexempel en rad omständigheter som tidningen inte redovisar. NewsVoice förklarar vilka.

  1. Artikeln i LäkemedelsVärlden uppger inte vilka omständigheter som var aktuella runt de påstådda dödsfall som skett. Var dessa individer tex redan sjuka i andra sjukdomar? Om de redan var sjuka i andra sjukdomar hur vet man säkert att dödsfallen inte skedde på grund av andra sjukdomar eller i kombination med mässling?
  2. Vi vet inte varför den etablerade vården misslyckades med att bota dessa patienter. Var vården dålig, skedde vårdmisstag?
  3. Ingrid Helander redovisar inte under vilka livsomständigheter som dödsfallen skedde. De flesta dödsfallen skedde i Rumänien, ett land som befinner sig i humanitär kris. Enligt Utrikespolitiska Institutet är levnadsförhållandena i Rumänien sämre än i de flesta andra europeiska länder.
    "När hela samhället och ekonomin skulle förändras under 1990-talet sjönk levnadsstandarden från en redan låg nivå. Trots förbättringar sedan millennieskiftet lever fortfarande många rumäner i fattigdom, särskilt på landsbygden."  - Sociala förhållanden i Rumänien [backup]
  4. Exakt vilka var det som dog i Rumänien? Barn eller vuxna? Kan det uteslutas att det förmodligen mest handlade om individer i särskilt utsatta situationer?
  5. Ingrid Helander redovisar inte heller hur många av de som fått mässling redan var vaccinerad emot mässling. Enligt sajten Vaccin.me som kritiskt granskar vacciner förekommer så kallad atypisk mässling hos de som redan vaccinerats och den formen av mässling kan vara farlig.

"Efter exponering för naturlig mässling fick ett  stort antal människor som vaccinerats med kmv atypisk mässling, en autoimmun sjukdom som består av mycket hög feber, ovanliga utslag, lunginflammation och  ödem i lungan." - Vaccin.me

Rapporten från den europeiska folkhälsomyndigheten kan läsas på ett annat sätt.

I Italien har fram till mitten på augusti i år 4220 fall av mässling dokumenterats vilket betyder att dessa barn eller vuxna nu utvecklat fullgott skydd som är betydligt bättre än det svaga skydd som mässlingsvaccin i bästa fall kan ge. Siffran i Rumänien var 6834 mässlingsfall. Uppgifterna kommer från rapporten: "Epidemiological update: Measles - monitoring European outbreaks, 25 August 2017" framtagen av den europeiska folkhälsomyndigheten, ECDC.

Vi kan vidare utläsa att endast 83 personer i Österrike fått mässling och att det inte skedde något dödsfall. I Danmark har rapporterats endast 4 fall och inget dödsfall. I Italien skedde 4220 fall och endast tre dödsfall, kring vilka omständigheterna inte är kända.

Järvafältet

Swisha Sassersson valfri summaIngrid Helander pekar ut Järvafältet som om det vore en riskzon. Hon nämner ett "utbrott" som var på endast 10 personer och inget dödsfall. Vaccinationstäckningen var där 70% för tvååringar, jämfört med cirka 95% i övriga Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Vad vi därmed kan anta är att Järvafältet har utvecklat en procentuell högre, naturlig och starkare immunitet mot mässling än i resten av landet.

Ska risker med mässling diskuteras måste alla omständigheter redovisas annars blir en artikel som Ingrid Helanders blott en ovetenskaplig och skrämselbaserad reklamtext till nytta för vaccinationsindustrin.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer: Vaccinindustrin betalar ut miljardbelopp till vaccinskadade

Relaterat