Antalet patienter med hjärntumör ökade 157% i Sverige 2001-2016

29
Hjärntumör - Foto: Stuart-Farrimond
Hjärntumör – Foto: Stuart Farrimond

Antalet patienter som i sjukvården får diagnosen hjärntumör fortsätter att öka i Sverige enligt ny statistik från Socialstyrelsen. År 2016 registrerades 2356 fler hjärntumörpatienter jämfört med år 2001, en ökning med 157%.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Forskarna Lennart Hardell och Michael Carlberg visar i en ny vetenskaplig rapport att det sker en statistiskt klarlagd ökning av antalet patienter som vårdats på sjukhus (i slutenvården) för hjärntumörer av ”osäker eller okänd natur”, diagnos D43, samt att ökningen är störst i åldern 20-39 år. De flesta D43-patienter registreras inte i cancerregistret varför ökningen inte syns där.

157 % fler år 2016 jämfört med 2001

År 2016 besökte 4092 patienter som fått hjärntumördiagnos öppenvården i Sverige. Det är en ökning med 157 % eller 2356 patienter fler än år 2001 då antalet låg på 1736.

Särskilt stor har ökningen varit under senare år för patienter med hjärntumör av ”osäker eller okänd natur”, kod D43, som ökat mer än 3 gånger sedan 2001, från 396 patienter till 1302. För patienterna med hjärntumör med klarlagd av patolog fastställd diagnos, kod C71, har antalet patienter fördubblats i öppenvården, från 1340 till 2790 patienter varje år.

Antalet patienter i åldern 20-39 år med hjärntumör ökar också i öppenvården.  År 2001 registrerades 74 patienter i denna ålder med hjärntumör av ”osäker eller okänd natur” (D43) men år 2016 hade antalet ökat till 226. Det är tre gånger fler patienter.

Ökning av patienter med hjärntumör inlagda på sjukhusen

Mellan år 2008 och 2016 har antalet patienter med hjärntumör ökat i slutenvården med 18% (+ 412 patienter), från 2179 till 2591. Ökningen beror till övervägande del på att antalet patienter som fått diagnosen ”hjärntumör av okänd natur” kod D43  ökat.

Cancerläkare: Hjärntumörer ”av osäker natur” ökar mest bland unga 20-39 år

Cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell och Michael Carlberg har också nyligen publicerat en vetenskaplig rapport som visar att det sker en statistiskt klarlagd ökning av antalet patienter med hjärntumör även med hänsyn tagen till utvecklingen av antalet invånare. Hardell och Carlberg har analyserat data över patienter som vårdats på sjukhus (i slutenvården) för hjärntumör till och med 2015. Det är i åldern 20-39 år som antalet patienter med hjärntumör ”av osäker  eller okänd natur” kod D43 ökar mest.

Läs hela artikeln på Strålskyddsstiftelsens hemsida

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

29 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Per Larsen
Per Larsen
Gäst
2 november 2017 kl 19:49

Sanningen censureras först på NV

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
2 november 2017 kl 14:04

Tack Stella Tormanoff, jag håller med Dig, ledarna i världen vet hur man bygger ekonomier som ger makt, men att inte veta hur självaste varelserna i vår Jordiska fauna är uppbyggda talar sitt eget språk…Allt är energi! Skolorna av idag borde definitivt ha detta med i undervisningen! Men vem vågar och kan och dessutom orkar ryta till dessa politiker och tjänstemän idag, som dessutom inte har några öron att lyssna med? Vi är många idag i det fördolda som “jobbar” med dessa frågor till våra kommuner i vårt land Sverige, men det är en stor rädsla att erkänna som kommunansvarig politiker eller tjänsteman att strålningen är farlig. tittar jag på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, så finns det ett inslag, att långvarig användning av mobiler kan ge upphov till hjärntumör/cancer. Detta kanske är en liten “öppning” som bevisar att denna myndighet inte är så säkra längre?

per
per
Gäst
2 november 2017 kl 13:15

Stella Tormanoff 2 Nov, 2017 at 09:48

Håller med dig.

Stella Tormanoff
Gäst
2 november 2017 kl 09:48

Bortser från diskussionen då jag inte är påläst i statistik, så vill jag bara säga att vi lever i en värld där allt färre ifrågasätter utvecklingen, speciellt den tekniska. Varje människa har en magnetisk energifält och ingen forskare sedan Nicola Tesla har tagit upp det eller…? Det magnetiska fältet är väldigt likt raidiovågor. De styrs av våra tankar och känslor, och allt detta påverkar kroppen. Att ha en massa teknik som ”hackar” sig in i vår energifält kan aldrig vara ofarligt. Hur många människor på jorden är medvetna om att vi består av elektromagnetisk energi? Det är intressant att ingen utbildningssystem tar upp det som är faktiskt bevisat och logisk.

Det är fantastiskt att newsvoice ger ljus till denna information som fler bör ta del av.

per
per
Gäst
31 oktober 2017 kl 23:15

Per Langkilde Larsen 31 Okt, 2017 at 12:10

Per Larsen förnekar sig inte, står på deras sida vilka inte vill väl.

per
per
Gäst
31 oktober 2017 kl 22:07

Mona Nilsson 31 Okt, 2017 at 09:2

Det som Mona undrar har även jag länge velat veta:

Vem är härskarteknikern Christer Andersson.

per
per
Gäst
31 oktober 2017 kl 13:26

Mona Nilsson 31 Okt, 2017 at 09:2

Det som Mona undrar har även jag länge velat veta:

Vem är den hänsynslöse lögnaren och härskarteknikern Christer Andersson.

Och hur gick det till när han lejdes av industrin, för att sprida desinformation om farorna med dagens trådlösa teknik?

Per Langkilde Larsen
Per Langkilde Larsen
Gäst
31 oktober 2017 kl 12:10

Totalt har alkoholkonsumtionen minskad med över en liter per capita och år under denna tid, detta har en till synes långt större inverkan på vår hälsa.
comment image
Är det dax att korka upp flaskorna och skydda oss mot denna epidemi av hjärnspöken, förlåt hjärntumörer skall det vara.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
31 oktober 2017 kl 10:42

Som sagt , så fort Karolinska Institutet är inblandat finns ALL anledning att dra öronen åt sig !

Mona Nilsson
Gäst
31 oktober 2017 kl 09:37

“Tabell efter tabell i den publicerade rapporten redovisar att risken för hjärntumör ökade med ökad användning och ju längre tid som gått sedan ett mobilabonnemang först införskaffades. Det ses trots kort uppföljningstid och liten mobilanvändning jämfört med i dag. Det är något helt annat än de ”lugnande” besked som kablades ut från Karolinska Institutets pressansvariga den 27 juli i år.” https://www.svt.se/opinion/karolinska-institutet-manipulerade-studie-om-hjarntumorrisker-for-mobilanvandande-barn

”Det är bara de som läser hela den publicerade vetenskapliga artikeln som får veta de verkliga resultaten. Och de visar något annat än pressmeddelandena som sändes ut och forskarnas uttalanden i media.” https://newsvoice.se/2011/09/27/karolinska-manipulerade-studie-om-hjarncancerrisker-for-mobiltelefonanvandare/

Resultaten av studie av möjligt samband mellan barns och ungdomars användning av mobiltelefoner presenterades i slutet av juli svensk och internationell press som ”lugnande”. Men det ”lugnande” budskapet baserades inte, som antytts, på egna resultat utan på svensk cancerstatistik. Den senare är ifrågasatt för att vara underrapporterad. Tvärtemot beskedet om studiens resultat som kablades ut, var risken att få hjärntumör bland de ungdomar och barn som använt mobiltelefon förhöjd i nästan alla analyser som gjorts. Studien omfattande fyra länder (Sverige, Danmark, Schweiz och Norge). Risken för hjärntumör ökade med ökad användning och ju längre tid som gått sedan ett mobilabonnemang först införskaffades.

Eftersom flera resultat inte var ”statistiskt signifikanta” med 95% säkerhet avfärdade forskarna riskerna. Men då forskarna studerade risken för hjärntumör i förhållande till uppgifter om abonnemangsinnehav från mobiloperatörerna redovisas att risken för hjärntumör är mer än fördubblad (+115%) i den grupp som haft mobilabonnemang längst tid och då var resultatet statistiskt säkerställt. Ändå hade forskarna manipulerat med studien genom att kapa exponeringen av trådlösa telefoner till enbart de första tre åren

Det här är alltså återigen Karolinska Institutet och industrifinansierad forskning som somliga vill kalla “etablerad forskning”. http://mobiltelefoni.tv/2011/11/03/hjarntumorrisker-for-barn-avfardades-med-underrapporterad-statistik/

Mona Nilsson
Gäst
31 oktober 2017 kl 09:26

Christer Andersson: Den studie du refererar till är finansierad av telekomindustrin till stor del. Det är en anledning till att de erhållna resultaten tonas ner i abstract och vändes till tvärtom i pressmeddelandet från KI. I själva verket visar tabell efter tabell i denna undersökning förhöjd risk för hjärntumör för mobilanvändande barn. Om detta kan ni läsa i min artikel på SVT Opinion. https://www.svt.se/opinion/karolinska-institutet-manipulerade-studie-om-hjarntumorrisker-for-mobilanvandande-barn
Christer Andersson, använder sig av härskartekniker och personangrepp, samt subjektiva avslöjande ord som “etablerade forskningen”. Det är ju sådant beteende som PR-män brukar använda sig av: skjut på budbäraren av obekväma fakta, smutskasta, sprid tvivel. Vem är du, som härskar dig fram på detta sätt?

Christer Andersson
Christer Andersson
Gäst
30 oktober 2017 kl 23:16

@Mona Nilsson
Det är med beundran jag ser dig likt en nutida Jeanne d’Arc svinga ditt svärd i form av anklagelser och tvivelsmål mot den etablerade forskningen. Du har det lätt att leda din armé av lättledda och redan indoktrinerade soldater. Problemet du har är att övertyga de misstrogna. Då från din vita springare pekar du frejdigt med svärdet mot listan som finns på Strålskyddsstiftelsen.
Milda makter! Vill du värva meningsfränder med den listan? Vad är det för några du vill ha, docenter och professorer i onkologi? Det blir ingen stor förstärkning till armén. Kalle Svensson lär näppeligen läsa färdigt abstract på första papperet!
För min del läste jag igenom ett papper på Strålskyddsstiftelsens lista som enligt Mona Nilsson visar mobilstrålningens dödliga farlighet nämligen “Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents: A Multicenter Case–Control Study” och förvånades mer och mer ju längre in på papperet jag läste. Slutklämmen i artikeln löd: “In summary, we did not observe that regular use of a mobile phone increased the risk for brain tumors in children and adolescents.”
Redaktörerna kompletterade sin syn på artikeln med:”The authors found little or no evidence that mobile phones increase brain tumor risk, and the single positive association could be explained by bias or chance.”
Vad i Den Heliga Vetenskapens namn håller du på med Mona?

per
per
Gäst
30 oktober 2017 kl 19:48

Christer Andersson, du kommer mig osökt att tänka på en dikt ur Grönköpings Veckoblad…

per
per
Gäst
30 oktober 2017 kl 17:39

Christer Andersson 27 Okt, 2017 at 22:31

Tack, Christer Andersson, för att du serverade oss den studie, som Mona Nilsson ger oss djupare kunskaper om i kommentaren här ovan (Mona Nilsson 30 Okt, 2017 at 17:19). Trots ditt oärliga uppsåt, så är du, näst efter Mona, förmodligen den som gör mest här på NewsVoice, för att avslöja hälsovådligheten med dagens trådlösa kommunikationsteknik.

Bra informationzinhämtning där!

Mona Nilsson
Gäst
30 oktober 2017 kl 17:19

Den artikel och den forskning som Christer Andersson hänvisar till här ovan är Interphonestudien. Tvärtemot vad som påstås i NyTeknikartikeln och i flera andra svenska artiklar bl a i DN så visade Interphone att mobilanvändning mer än 1640 timmar sammanlagt ökar risken för malign hjärntumör gliom. Orsaken till att de verkliga resultaten inte kommunicerades ut korrekt var att de svenska KI-forskare som höll presskonferens är finanzierade av telekomindustrin som ser varje erkännande om risk för cancer och ohälsa av strålningen som ett allvarligt hot mot den egna verksamheten och lönsamheten (Anders Ahlbom och Maria Feychting både dessutom medlemmar i den organisation som fastställt de strategiskt och ekonomiskt viktiga gränsvärden som skulle visa sig har varit otillräckliga om cancerrisker medges.
Ett år senare låg just Interphone till grund för att mobilstrålning klassades som “möjligen cancerframkallande” av IARC. Sedan dess har upprepade undersökningar bekräftat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör och hela listan finns här på Strålskyddsstiftelsen.se http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/08/cancerexpert-bevisen-kan-inte-langre-ignoreras-mobilstralning-orsakar-cancer/

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
29 oktober 2017 kl 18:15

@ Christer Andersson

Det kanske inte behövs forskning om hjärntumörers påverkan på minnet för dig och KI. Men för oss som är intresserade av att veta vad vi pratar om är det desto mer intressant. Att en cancerdiagnos indirekt skapar en kedjereaktion i form av dels stress som i sin tur påverkar t.ex. minnet är ingen kioskvältare.

Att däremot , som denne Feychting behagar göra , negligera deras faktiska minnen med stöd av att de KAN ha påverkats negativt är mer än oseriöst. Frågan som man bör ställa sig är ju varför de ens utfört en studie de inte kan ta på allvar själva… även om de vill påskina att de gör det.

För att spinna vidare på ditt sista konstaterande så behöver inte heller dåligt omdöme bero på hjärntumör. Lyckligtvis.

per
per
Gäst
29 oktober 2017 kl 01:35

Christer Andersson 27 Okt, 2017 at 22:31

Visst är det konstigt att de studier som mobilindustrin är inblandad i alltid lyckas fria mobilstrålningen från skuld till ökad sjukdomsfrekvens

Tycker inte du också att dessa uttalande tar udden av rubriken:

“Men i den grupp som uppger att de talat i telefonen mer än 1640 timmar visar undersökningen på en ökad risk. Den tror Maria Feychting snarare avspeglar att det är svårt att i efterhand minnas hur mycket man har talat i telefon, inte minst som man fått en allvarlig form av cancer i hjärnan.”

“- Vi tror att riskökningen hos de tunga användarna är ett rapporteringsfel. Men vi kan inte garantera att det är så.”

“- Men vi måste gardera oss för att det kan ta längre tid än fem till tio år för att utveckla hjärntumörer, säger Maria Feychting.”

Att göra studier som är tillräckligt korta för att inte hinna visa någon negativ påverkan, är en mycket vanlig metod att luras med “vetenskap”. Läkemedelsindustrin är till exempel duktiga på detta när det gäller vacciner, psykofarmaka och annat.

Cancerfonden är korrumperad, pengar är viktigare för den organisationen än att människor skall hålla sig friska.

per
per
Gäst
29 oktober 2017 kl 01:01

Christer Andersson 28 Okt, 2017 at 22:24

Här en studie som visar att du själv ligger illa till när det gäller negativ påverkan från elektromagnetiska fält:

http://ieeexplore.ieee.org/document/7746234/?reload=true

per
per
Gäst
29 oktober 2017 kl 00:48

Christer Andersson 28 Okt, 2017 at 22:24

Jag vet vad du vill uppnå med kniv-floskeln, men den kan inte ta bort det faktum, att elektromagnetiska fält från dagens informationsteknik bevisats hälsovådliga i en mängd studier.

Om det är som du säger, att lokaloscillatorer sänder ut elektromagnetiska frekvenser flera hundra meter, så är det ju högst tänkbart att de har en negativ inverkan på människors hälsa. Har du inte förstått det?

Men du försöker hela tiden styra in diskussionen på oväsentligheter. Läs istället den forskning som finns på http://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/, där har du svaret på om strålningen från dagens informationsteknik orsakar cancer och andra sjukdomar.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
28 oktober 2017 kl 15:56

@ Christer Andersson

Så fort KI är inblandat vet man att det är något skumt. Inte minst denne Feychting´s fria tolkningar av resultatet inbjuder till egna dylika. Finns det någon som helst forskning som visar på att hjärntumörer påverkar minnet ?

Christer Andersson
Christer Andersson
Gäst
Reply to  Kenneth Thorberg
28 oktober 2017 kl 22:41

Det behövs ingen forskning för att påvisa att hjärntumörer påverkar minnet. Sök på nätet med frasen”Påverkar hjärntumör minnet” och du får svar på frågan. Lyckligtvis behöver dåligt minne inte bero på hjärntumör!

per
per
Gäst
28 oktober 2017 kl 15:30

Christer Andersson 28 Okt, 2017 at 13:16

Nu börjar vi komma nån vart, Christer Andersson, du till och med erkänner:

“Självklart är elektromagnetiska fält skadliga för människan men farligheten beror på styrkan hos det elektromagnetiska fältet”

Vi utsätts idag för massor av alltför starka elektromagnetiska fält från trådlös teknik. Läs forskningen och användarberättelserna, dessa bekräftar varandra.

En del av de alltför starka elektromagnetiska fälten, som de från mobiltelefoner och Wi-Fi, skulle folk kunna stänga av, om de bara kände till deras skadlighet. Beklagligt nog saknas oftast denna insikt, eftersom du och andra av din sort desinformerar om elektromagnetiska frekvensers påverkan på levande organismer.

Annan strålning, från master, som bestrålar oss natt och dag med skadliga och alltför starka frekvenser, kommer vi inte undan. Många människor blir sjuka på grund av detta, de försöker fly, men är fast i mardrömmen. Detta bekommer dock inte vare sig dig eller resten av den trådlösa industrin.

Din jämförelse med en transistorradio är mycket dålig, bland annat eftersom en sådan, till skillnad från en mobiltelefon, inte själv skickar ut frekvenser för kommunikation, utan endast fungerar som mottagare.

För övrigt är det så skojigt när du skriver sånt som i sammanhanget inte betyder någonting, som “En kniv är också farlig”.

Christer Andersson
Christer Andersson
Gäst
Reply to  per
28 oktober 2017 kl 22:24

Käre Per! Vad nyttjar det att besvara inlägg som skrivs av en i ämnet helt okunnig person? Man kan ju göra det i didaktiskt syfte om inlägget är skrivet med allvarlig mening och osökt erinrar jag mig skalden Alfred Vestlunds maning i Grönköpings Veckoblad:

Ja, fram ock du som fått till börda
en andligt sett mer blygsam del,
och vet, att även du skall skörda
vad rätt du tänkt fast det var fel.

Sök efter “Lokaloscillator” på nätet och du skall finna att det är en sändare som finns inte bara i din utan i varje transistorradio och den kan avlyssnas med lämplig mottagare på flera hundra meters håll! Att du inte begripit meningen med att en kniv också kan vara farlig förlåter jag dig.
När denna ruskiga information nu har uppenbarats för dig ser jag i andanom ett hemskt budskap sprida sig över Sveriges rike, nämligen att radiolyssning orsakar hjärntumörer!

Christer Andersson
Christer Andersson
Gäst
28 oktober 2017 kl 13:16

Man behöver bara läsa första meningen i Pers långa inlägg den 27 oktober för att inse hur skräcken för mobiltelefonernas strålning får möjlighet att spridas när fullkomligt obildade människor uttalar sig om saker de inte har den blekaste kunskap om och hävdar att de framlägger vetenskapliga bevis vilket är ett grundlöst påstående!
Meningen lyder:” …….Christer Andersson, som är att så tvivel i människor beträffande den vetenskapligt bevisade sanningen, att den trådlösa teknikens elektromagnetiska fält är skadliga för människan.”
Käre Per, en kniv är också farlig! Självklart är elektromagnetiska fält skadliga för människan men farligheten beror på styrkan hos det elektromagnetiska fältet. Slå bara på din radio så får du bevis på elektromagnetiska fält av alla frekvenser som din radio kan förstärka och göra hörbara. Från en rundstrålande antenn avtar intensiteten med kvadraten på avståndet och blir snabbt ofarlig. Det är därför en mobiltelefon med sladd för öronsnäcka och mikrofon rekommenderas för de som inte vill ha mobilen vid örat. Ett starkt elektromagnetiskt fält är inte bra att utsättas för. Det är därför som radarantennen på fartyg stängs av när den pekar mot kommandobryggan. Det är inte tillrådligt att kalla vinterdagar när man arbetar med radiomaster klättra så nära sändarantennen att man blir varmare av radiostrålningen. Detta är med Pers formulering “Vetenskapligt bevisat”och kan intygas av äldre mastarbetare!

Christer Andersson
Christer Andersson
Gäst
27 oktober 2017 kl 22:31

Mobilen frias i stor tumörstudie!!! Här är länken till artikeln i NY TEKNIK: https://www.nyteknik.se/digitalisering/mobilen-frias-i-stor-tumorstudie-6425904#conversion-122831618 Observera, att detta är den största internationella studien inom området. Den kan man inte nonchalera. Att prata i mobilen ökar inte risken för hjärntumörer. Det är slutsatsen av den hittills största internationella studien inom området. För tunga mobilanvändare såg dock forskarna en något ökad risk. – Men den tror vi beror på ett rapporteringsfel, säger Maria Feychting, vid Karolinska institutet. Idag publiceras resultatet av Interphone, en internationell studie där 13 länder samarbetat för att se om det finns ett samband mellan användning av mobiltelefon och risk för hjärntumörer. I studien ingick 5217 personer som under åren 2000 till 2004 fått diagnosen gliom eller meningiom ( se ruta). Deras användning av mobilen jämfördes med den tid som en grupp friska personer uppgav. Sammantaget visar resultaten ingen ökad risk för hjärntumörer om mobilen använts regelbundet i minst tio års tid. – Hade det funnits en ökad risk borde vi ha set det i Interphone, säger Maria Feychting som ansvarar för den svenska delen av studien. Men i den grupp som uppger att de talat i telefonen mer än 1640 timmar visar undersökningen på en ökad risk. Den tror Maria Feychting snarare avspeglar att det är svårt att i efterhand minnas hur mycket man har talat i telefon, inte minst som man fått en allvarlig form av cancer i hjärnan. – Osäkerheten kring de högsta exponeringsnivåerna kommer att utredas i vår fortsatta forskning. Men hittills talar allt för svagheter i studien än en verklig riskökning, säger hon. Här stöder hon sig också på uppgifter i det svenska cancerregistret. Statistik fram till och med år 2007 visar inte på någon ökning av cancertyperna. – Vi tror att riskökningen hos de tunga användarna är ett rapporteringsfel. Men vi kan inte garantera att det är så. Att använda sig av ”hands free” är ett bra sätt att gardera sig. Att utveckla gliom och mengiom i hjärnan kan ta upp till 15 år. Interphone-studien följs därför upp med ytterligare två stora internationella studier. Dit hör Cosmos där 250 000 mobilanvändare ska följas under lång tid. Och där rapporteringsfel om antalet mobilsamtal samt tiden i mobilen undviks genom att forskarna samlar in data från mobiloperatörerna. Den andra studien heter Cefalo och gäller barn och ungdomar mellan 7 och 19 år. Här analyserar forskarna just nu resultaten. Publicering sker först nästa år. Den nu presenterade… Read more »

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
27 oktober 2017 kl 15:55

Tack, Mona, för ditt Don Quijote-arbete!

Du ger dig inte, och fler och fler lyssnar.

Vi har ett centralt ämbetsverk med en budget på 400 miljoner som har till uppgift att skydda oss från skadlig strålning. Men du gör mycket mer nytta än de!

per
per
Gäst
27 oktober 2017 kl 14:02

Christer Andersson 27 Okt, 2017 at 13:18 Alla som läser kommentarerna under Mona Nilssons artiklar här på NewsVoice lär ha genomskådat ditt ärende, Christer Andersson, som är att så tvivel i människor beträffande den vetenskapligt bevisade sanningen, att den trådlösa teknikens elektromagnetiska fält är skadliga för människan. Du vet mycket väl vad forskningen säger, men har man ett uppdrag så har man, eller hur. Frågan jag ställer mig är, hur är personer, som ägnar sig åt det du gör, funtade. När gick det snett och exakt var sitter felet? Jag orkade bara hämta en del av forskningsrubrikerna för ett år tillbaks, studierna på mobilstrålningens skadeverkningar är så många, att vi snart drunknar i dem: WiFi-strålning försämrar den kognitiva förmågan i djurförsök Mobilstrålning kan orsaka DNA-skada via oxidative stress Mänskliga spermier skadas av strålning från sändare för att störa mobilsignaler, bland annat försämrad rörlighet och DNA-skador Mobilstrålning (900 MHz och 3 331 MHz) orsakar tydliga gentoxiska effekter i växter. Mobilstrålning orsakar autofagi i hjärnan, en form av celldöd Mobilstrålning påverkar könsorgan (testiklar) i djurförsök i form av bland annat degenererade celler samt ökad förekomst av markörer för oxidativ stress liksom sänkt produktion av könshormoner Människor som exponeras för strålning från basstationer för trådlös kommunikation har förändringar i blod i form av bland annat lägre antal vita blodkroppar och högre antal röda blodkroppar. Slutsats: det verkar som om mobilbasstationer påverkar blod och immunsystemet Analys av samlad tillgänglig forskning visar liksom tidigare att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Studier av bättre kvalitet observerade tydliga risker Mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör, gliom Mobilstrålning 1882 MHz skadar växter. I kontrollerad studie ses tydliga skador på exponerade växter jämfört med oexponerade kontroller, exempelvis mindre storlek, minskning av fotosyntetiska pigment samt allvarliga skador på kloroplasternas struktur Exponering för mobilstrålning 900 MHz kan orsaka inflammatoriska effekter i levern enligt djurförsök. Mobilstrålning 900 MHz kan minska och påverka överlevnad av stamceller från vuxna människor Mikrovågor 1950 MHz orsakar gentoxiska effekter i celler i form av bildning av mikrokärnor Exponering för mobilstrålning (835 MHz) orsakar skadliga effekter på hjärnan i djurförsök Mobilstrålning påverkar fertiliteten negativt i djurförsök Studie visar att vissa delar av barns hjärnor kan absorbera strålning som överskrider det redan allt för höga gränsvärdet för mobiltelefoner Forskning på djur visar att mikrovågsstrålning orsakar ångest- och depressionsliknande symtom Mobilstrålning skadar hörselsystemet. Orsakar ökad celldöd och ”neuronal degeneration Forskningsöversikt konstaterar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar cancer genom bland… Read more »

Christer Andersson
Christer Andersson
Gäst
27 oktober 2017 kl 13:18

Intressant artikel! Eftersom en mobiltelefon intill örat bevisligen värmer upp hjärnan borde man vara intresserad av att intervjua dessa patienter angående deras användning av mobiltelefoner. Det finns ännu inga bevis för att mobiltelefoner skulle orsaka hjärntumörer men det kan bero på dåliga undersökningsmetoder.

sten bjorsell
sten bjorsell
Gäst
27 oktober 2017 kl 10:31

När vi intar omega-6 -fetter, alltså solrosolja, majs- och framförallt sojaolja används en del som bränsle och resten går in i våra celler som byggnadsmaterial. Dessa fetter bryts lätts ned av oxidativ strålning, något som kan mätas genom mängden nedbrytningsprodukter. Den vanligaste giftiga nedbrytningsprodukten från oljor är MDA, Mallondialdehyd. Möss som exponerades för mobiltelefonstrålning typ “dagligen, ofta” uppvisade betydligt mer MDA i områden närmast exponeringen jämfört med ej exponerade möss.
Alltså bör man dels minska intaget av lättoxiderade fetter och dels utsätta sig för mindre oxidativ strålning, alltså mobilstrålning. Naturligt mättat fett, dock ej transfett, är det stabilaste fett som finns. Ekologiskt innebär mindre giftexponering i allmänhet, inget att spotta på framförallt för de som använder mobilen mycket.
En mycket trevlig försäljare som spenderade ca 3 timmar om dan på mobilen p.g.a jobbet dog plötsligt av en massiv hjärntumör/blödning för ca 10 år sedan. Han var inte ens 40.