Dagens bilar är säkra men trafikdöden ökar pga livsstilen

publicerad 13 oktober 2017
- av NewsVoice
Trafiksäkerhet - Foto: Pixabay.com, CC0 Creative Commons
Trafiksäkerhet - Foto: Pixabay.com, CC0 Creative Commons
Trafiksäkerhet – Foto: Pixabay.com, CC0 Creative Commons

Trots att bilarna bara blir säkrare stiger antalet dödsoffer i trafiken. Det visar statistik från 2016 och första halvan av 2017, vilket rapporterats av flera amerikanska tidningar. Statistiken gäller USA, men även Sverige följer trenden. 

National Safety Council meddelar att trafikens dödsoffer ökat med 9% de sex första månaderna under 2017. Om trenden fortsätter kan 2017 bli det dödligaste året i USA sedan 2007, skriver Wired.

Trafikdöden pikade 2016 enligt data från Department of Transportation. I rena tal är det 37,461 som dött på amerikanska vägar 2016. Den siffran överstiger 2015 med 5,6%.

Forskare diskuterar nu om orsaken, men det vet ännu inte vad det handlar om. Spekulationer pekar på att det handlar om ekonomi och det handlar inte om dålig ekonomi, utan tvärtom.

Konsumtionen har ökat sedan 2009. Arbetslösheten ligger lägst sedan de senaste 15 åren. Lönerna har långsamt krupit upp medan bensinpriser stannat på låga nivåer de senaste 5 åren.

Wired skriver att forskarna sedan länge vetat att trafikdöden följer ekonomin. Människor som har arbeten har fler anledningar att köra bil, men även om folk kör mer bil har ändå olyckorna ökat för mycket. Det gör forskarna perplexa. Det finns ytterligare en eller fler faktorer som spelar in…

Text i samarbete med Bilverkstad Bromma | Foto: Pixabay.com – CC0 Creative Commons