Därför blev Emma Frans omgjord till sexig CSI-kopia

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 oktober 2017
- Torbjörn Sassersson
CSI Las Vegas. Foto: Lorenzo Agius, CBS Worldwide Inc
Vetenskapsaktivisten Emma Frans och Catherine Willows Willlows från CSI Las vegas
Vetenskapsaktivisten Emma Frans och skådisen Catherine Willlows känd från CSI Las Vegas – Kollaget är baserat på reklambilder från DN och TV-Serien CSI Las Vegas (Foto: Lorenzo Agius, CBS Worldwide Inc)

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieDEBATT. Etablissemanget gjorde Emma Frans till en sexig produkt med licens att skydda industriella intressen från påstådd pseudovetenskap. Det är enkelt att konstatera för de som arbetar inom PR. Frågan är om Emma Frans accepterade paketeringen för att hon förstod att den skulle leda till en karriär som scientismkändis.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör för NewsVoice, naturvetare och PR-konsult på webben

Scientism är ett begrepp som står för övertro på att naturvetenskapen, som en FAQ-modell, ska leverera svar på alla frågor. Syftet är att placera naturvetenskapen som en lysande stjärna i centrum av samhället för att upplysa och förklara. Det bakomliggande motivet är ekonomiskt-politiskt. Det handlar om att medborgare ska fortsätta att tro på “rätt instanser” och vad dessa torgför.

Personal branding av ett superbär

I fallet Emma Frans handlar det om att skapa en sexig symbol för vetenskap och hon var perfekt för att ikläda sig rollen som superbär och ljuskrigare. Hon är snygg och har rätt ålder (35). Hon kommer att dra uppmärksamhet från både män och kvinnor med intresse för “sanningen”. PR-folket som ligger bakom konceptet har gjort en bra “profiling” och “casting”. Frans är forskare inom epidemiologi vid Karolinska Institutet och har sedan några år arbetat med vetenskapskommunikation. Kan det bli bättre?

Emma Frans vill klubba ner fel åsikter om forskning och vetenskap

Emma Frans vill bunta ihop och klubba ner- Foto: DN TV
Emma Frans vill bunta ihop och klubba ner – Skärmdump från DN TV

Hennes karriär stakades ut och hon kommer att agera ljuskrigare till dess att hon når medelåldern för vid det laget har någon PR-byrå hittat en annan snygging att lyfta upp i strålkastarljuset, men nu är det Emma Frans som gäller. Dörrar öppnas och hon får skriva för vetenskapskollen på SvD där hon tituleras vetenskapsjournalist. Hon får skriva bok och första titeln lyder “Larmrapporten: att skilja vetenskap från trams”.

Se DN:s reklamvideo för Emma Frans

Både DN och SvD marknadsför henne. Frans får vara med i Dagens Nyheter där ett personporträtt publicerats med titeln “Forskaren Emma Frans: Vi måste genomskåda osanningarna”. DN TV tar från sin budget och gör en reklamfilm för Frans som de publicerar i samma policytext. I DN-videon klubbar Emma Frans ned påstådda “osanningar” med baseboll-trä. Det ser onekligen våldsamt ut. Ducka om du har fel åsikter.

I DN-artikeln från den 30 september 2017 rubricerad “Forskaren Emma Frans: Vi måste motivera varför man bör tro mer på oss än på sin yogalärare eller den där mammabloggaren” porträtteras vetenskapsaktivisten Frans i en pose* som är i princip identisk med den som Catherine Willlows, känd från CSI Las Vegas, intar på en reklambild för TV-serien.

Bli din egen CSI-agent

Att koppla samman opinionsbildning för vetenskapspolitiska syften till begreppet CSI dvs “Crime Scene Investigation” är ett gammalt grepp. 1976 grundades amerikanska CSICOP som står för “Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal”, en organisation som grundades för att bekämpa ovetenskaplighet i eftersvallen av newage-rörelsen som växte starkt under 1960 och 70-talen.

Etablissemanget vara oroligt för att människor i samhället skulle få “felaktiga” värderingar och bygga världsbilder där inte Staten stod i centrum och vad skulle hända om andlighet fick fäste i politiken? Vad skulle hända om människor vände sig till naturen för bot eller om de inte blev duktiga slit-och-slängkonsumenter för att nå lycka och tillfredsställelse? Det komiska med CSICOP är att den i början var inriktad på det paranormala, som om till och med människans sökande efter inre potentialer kunde vara ett hot mot samhället.

CSICOP bytte sedermera namn till CSI som i organisationens version står för “Committee for Skeptical Inquiry” och som av en händelse även står för “Crime Scene Investigation”. Det är så organisationen betraktar sitt eget arbete, att polisiärt undersöka och undanslå allt som hotar den centrala ljuspelaren av naturvetenskapsövertro, scientism. Nu kan vi börja förstå Emma Frans roll i Sverige med baseboll-trä och som sexig Catherine Willlows-kopia, för det gick ju inte så bra med Dagens Nyheters Karin Bojs och SvD:s Inger Atterström som hade för låga utbildningar och som inte håller måttet som vetenskapens sextanter. De är för gamla nu.

Swisha Sassersson valfri summaEmma Frans är det nya superbäret som DN och SvD vill att du ska svälja med hull och hår. Självklart bör hon därför bli föremål för kritisk granskning. Vilka industrier drar nytta av hennes bedömningar och vinklingar? Vilken världsbild företräder hon? Finns risken för “fake news” i hennes hurtiga rapportering?

Det är upp till omvärlden att bedöma och det är idag oerhört viktigt att skolan lär ut vetenskaplighet och förmåga till kritiskt tänkande eftersom vetenskap aldrig ska vara politisk, kommersiell eller färgas av amerikanska TV-serier ämnade för underhållning. Så ta fram och använd dina egna CSI-glasögon. 

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör för NewsVoice, naturvetare och PR-konsult på webben

*Pose: utstuderad eller konstlad kroppsställning, (bildlig betydelse, även) sätt att bete sig och dylik – Källa: Synonymer.se

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq