Pengar styr världen men vem styr och producerar pengarna?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 12 oktober 2017
- NewsVoice redaktion
"Bankster" - Bild: Crestock.com
"Bankster" - Bild: Crestock.com
“Bankster” – Bild: Crestock.com

"MarcusANALYS. Pengar har varit ett hett samtalsämne i alla tider men hur penningproduktionen i detalj går till är ingenting man idag får lära sig i skolbänken eller ens på universitetet när man studerar nationalekonomi. Marcus Gullberg djupdyker i bankernas pengabedrägerier i denna exposé. 

Text: Marcus Gullberg,  civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare | Läs tidigare artiklar av Gullberg

Av naturliga skäl hålls all korrekt information hemlig för att inte skapa motstånd hos massorna. Faktum är att detta har varit och är en ödesfråga för hela världen och när sanningen nu sakta men säkert kommer fram tack vare olika privatpersoners idéella insatser kommer nog många människor att darra av ilska när de inser hur de har blivit grundlurade av bank och stat sedan födseln.

Trots all högteknologi och ett överflöd av prylar och mat äger idag endast en bråkdel av Sveriges befolkning sin egen bostad idag. Trots att de arbetar i flera decennier försvinner alla pengarna längs vägen på olika räntor, amorteringar, skatter, avgifter och konsumtion. Endast ett stort bostadslån samt eventuellt ett studielån återstår för de flesta på ålderns höst. Många tror att det är ”bra” att ha lån idag. Hur kan det vara så här?

Henry Ford:

”It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they  did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”

Vad är då sanningen?


Den bittra sanningen är att cirka 97% (och cirka 90% av världens) av Sveriges penningmängd idag består av digitala, fiktiva skulder som privata banker illegalt skapar i samma ögonblick som de lånar ut pengarna, tex till bostadslån.


Hur mycket är produktionskostnaden för banken att producera alla dessa illegala skulder på folkets bekostnad? Om det inte är noll procent så är det i vart fall långt under en procent av utlåningsbeloppet.

Stefan Ingves
Stefan Ingves

Svenska Riksbankschefen Stefan Ingves:

”En bank kan komma undan med ett eget kapital…på 2 800 kr för en utlåning på 1 miljon kronor.” [Anförande av Ingves 2009]

De svenska bolånen är idag över 3000 miljarder kronor och vem har ”rätten till” dessa 3000 miljarder? Bankerna vill intala oss att det är de som har rätt till dessa 3000 miljarder men är det verkligen så? Vem gav bankerna rätt att skapa dessa enorma ”skuldtillgångar” ur tomma intet på sin dataskärm? Absolut inte folket. Det bara hände när vi gav Riksbanken fria tyglar. Varför har vi inte folkomröstat om denna ödesfråga för Sverige? Varför talar svensk media aldrig om denna ödesfråga? Vi vet ju vid det här laget att MSM är en propagandaapparat för den marxistiska, globalistiska konspirationen för världsherravälde. Därför skulle de aldrig avslöja ett sådant övergrepp mot världens folk.

Martin Wolf - Financial Times
Martin Wolf – Financial Times

Bankerna tjänar pengar i alla väder

Bankerna tjänar pengar på både räntor och amorteringar från vanligt folk som arbetar hårt för att betala av på den illegala skuld till bankerna som de egentligen inte har. När bankernas krediter når sitt maximum är det dags för dåliga tider och bankerna drar plötsligt in krediterna (de krediter som de skapar ut tomma intet och inte kostar dem någonting att producera!) när skulderna (och antalet skuldslavar) har nått sitt maximum.

Då kollapsar ekonomin inom kort eftersom penningmängden inte kan växa mer. Bankerna tar därefter över skuldslavarnas verkliga tillgångar eftersom bankerna alltid är prioriterade fordringsägare i alla konkurser. Om bankerna mot förmodan hamnar på obestånd går de till staten och får de miljarder som de vill ha.


Senaste erfarenheten var 1992 då bankerna drog in krediterna – med 60 000 förlorade företag och enormt lidande som påföljd för många människor. På detta extremt utstuderade sätt uppnår bankerna maximala fördelar i alla konjunkturer och iscensätter alla kriser på egen hand med statens goda minne som beviljar alla krediterna för att skapa ”tillväxt”.


Den lilla människan blir frivillig skuldslav för att han inte har en chans att förstå systemet och hur hela konjunkturförloppet är uträknat på förhand.

Det var detta som senator Charles A. Lindbergh upptäckte 1912:

Charles August Lindbergh Sr.
Charles August Lindbergh Sr.

“This Act (Federal Reserve Act) establishes the most gigantic trust on earth…. When the President signs this Act, the invisible government by the money power, proven to exist by the Money Trust Investigation, will be legalized…. The new law will create inflation whenever the trust wants inflation…. From now on, depression will be scientifically created.”

[Congressman Charles A. Lindbergh, referring to the act which established the Federal Reserve. Congressional Record, Vol. 51, p. 1446. December 22, 1913.]


Riksbanken och riksdagens alla partier har under otaliga år – och utan att tillfråga folket – gett bankerna rätten att genomföra detta ofattbara bedrägeri i astronomisk skala mot Sverige och det svenska folket.


Vilket företag har någonsin hört talas om att när det kommer in en kund och vill låna 5 miljoner till en bostad så kan detta företag (banken)  ”få” skapa 5 miljoner digitala kronor från Riksbanken ur tomma intet som jag sen påstår tillhör mig och sen kan låna ut till kunden med ränta på?

Banken har alltså skapat sig själv en tillgång på 5 miljoner plus ränta utan att göra något arbete överhuvudtaget – en skandal utan motstycke! Naturligtvis kan man säga att dessa skuldpengar inte är en verklig, långsiktig tillgång eftersom de är skapade på en bedräglig grund och men trots allt får du in alla fem miljonerna från den intet ont anande kunden som sliter och släpar hela sitt liv för att betala tillbaka lånet som banken skapade ur tomma intet. Banken jagar dig in i graven för att få in pengarna.


Om vi tar det motsatta scenariot, om en person har 1 miljon kronor på banken kan vederbörande svårligen ta ut pengarna i kontanter – det enda fysiska beviset på att pengarna finns. Istället har banken tagit dina sparmedel och använt dem för att låna ut ännu mer pengar.


Jämför om Pelle lovar att hålla 10 000 kronor åt Kalle och sen lånar ut pengarna till så när Kalle kommer för att hämta sina pengar finns de inte längre kvar. Då skulle Pelle bli mycket arg på Kalle men när det gäller våra banker reagerar ingen över vad de gör.

Om Sveriges befolkning springer till bankomaterna för att ta ut sina sparmedel visar det sig att endast några procent av sparmedlen kan tas ut, resten är digitala pengar. Banken vill aldrig göra rätt för sig gentemot folket. Detta är trots allt den lilla delen av bankbedrägeriet.

Jag vill inte gå in på alla detaljerna här pga utrymmesbrist, men länkar istället till några bra sidor nedan efter artikeln.

Pimpad bomarknad

Svenska folket tror att de har en inflation på max 2% men vem har definierat hur vi beräknar inflationen? Statistiska centralbyrån. Är de intresserade av att berätta sanningen för folket om inflationen? Sanningen är att bostadspriserna har exploderat och det är där den stora inflationsposten finns, men bostadspriser är inte inräknade i inflationen – vilket lurar folket att tro att allt är bra.

Om man vill veta den verkliga prisökningen kan man titta på penningmängden, den är ett mycket bättre mått på den sanna prisutvecklingen. Ju mer pengar det finns att tillgå desto mer höjs priserna på fasta tillgångar. Penningmängden har i Sverige ökat cirka 7% per år de senaste decennierna men detta är inget som Svensson eller våra fattiga pensionärer får höra talas om. Fastighetspriserna har stigit med cirka 6-7% de senaste decennierna.

Sveriges digitala krediter - diagram
Sveriges digitala krediter – diagram

Napoleon om bankirerna:

“When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes. Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain.” [“The Money Masters”]


Eftersom nationernas regeringar tvärtemot folkets vilja önskar bli skuldsatta i utbyte mot personliga fördelar i globalisternas långsiktiga plan om världsherravälde väljer nationerna därför frivilligt att bli skuldslavar under de internationella storbankerna med BIS (Bank of International Settlements) i Schweiz i spetsen.


Notera att till och med Norge med all världens oljepengar har låtit belåna sig helt i onödan. Det är som om alla nationerna vill dö skulddöden frivilligt för att kunna ge upp sin nations självständighet till globalisterna. Men notera att alla bankskulderna är olagliga, fiktiva och en bedräglig illusion som ytterst få människor kan eller vågar se igenom! Vilken stat som helst som vill hjälpa sitt folk kan trycka sina egna pengar istället för att lyda globalisterna. Folket måste inse att ”skulden” som de har till dessa internationella banker kontrollerade av globalisterna är producerade ”i lönndom” med en knapptryckning av banken och inte via riktiga pengar, arbete eller andra tillgångar. Dessutom kan bankerna enkelt skapa en ekonomisk kris närsomhelst genom att strypa kredittillgången och därmed krascha marknaden.

Marxister som Lenin och Marx visste exakt hur de skulle förstöra länderna med hjälp av sina parasiterande, internationella banker och deras torpeder på nyckelposter inom regeringarna och centralbankerna.

Lenin:

“The best way to destroy the capitalist system is to debauch the currency.”

Det är inte väldigt långsökt att se slutet på nationernas självständighet utspela sig på följande sätt:

Ekonomin kollapsar när bostadslånen och räntekostnaderna når sin maxnivå. I det läget hotar depression. Ett storkrig skulle sen skapa en skuldkatastrof för den stora massan av människor om de inte ser igenom illusionen – deras lån är inte verkliga utan de är rånbytet som bankerna har stulit från nationerna. Bankerna tar sedan över(läs: stjäl!) sina kunders belånade tillgångar, t.ex. fastigheter och mark.

I nästa skede går affärsbankerna också omkull(kanske frivilligt) och räddas då av staten som förstatligar bankerna och därmed landets tillgångar. Men staten är redan skuldsatt upp över öronen varför IMF/BIS etc ställer krav på säkerhet för att ge nya lån och ”rädda” landet. Säkerheten blir statens tillgångar, dvs mark och fastigheter. Ingen stat vågar ens fundera på att trycka egna pengar, vägra tjäna denna bankmaffia och rädda landet.

Summa summarum kan de hemliga finansiärer som kontrollerar BIS/IMF/Fed Reserve etc skaffa sig kontroll över hela världen vid en global depression. Är det denna metod för att skapa världsherravälde och övertagande av alla fasta tillgångar som de styrande marxisterna(läs super bankers och religiösa ledare) egentligen pratade om i sitt kommunistiska manifest? Notera att alla kommuniststater alltid stöttade sina centralbanker som alltid lånade pengar av de internationella storbankerna och även var medlemmar i BIS.


Det blir allt tydligare att kommunisterna bakom alla tomma slagord alltid är kontrollerade av s.k. super bankers som använder staterna, centralbankerna och affärsbankerna som proxies för att förstatliga och globalisera hela världen.


De har snart inte bara skapat monopolkapitalism utan också monopolpropaganda (MSM), monopolreligion (framtidens reformerade islam), monopolfinansiering och världsherravälde medan folken är förvirrade, rädda och ovetande om vad som pågår. Det finns ingen anledning att försöka ta världsmakten med våld om man kan göra alla människor och stater till frivilliga skuldslavar och på den vägen ta över alla tillgångar utan motstånd. Allt hänger ihop med globalisternas samarbete med landsförrädare runtom världen.

Vad kan göras för att sätta stopp för det globala banksvindleriet?

Folken måste informeras om hur pengar produceras, hur penningmängden exploderar i varje konjunkturcykel och hur folk luras att tro att inflationen är låg medan den i själva verket är skyhög eftersom fastighetspriserna inte räknas in i inflationssiffran. Det räcker inte med att ett land slåss mot bankerna, det måste till motstånd i många länder samtidigt och dollarberoendet måste bort.

Schweiz och Island

Det har hänt en del i två länder de senaste åren, Schweiz och Island. Det viktigaste exemplet är det konservativa bankmeckat Schweiz där man samlade in mer än 110,000 signaturer under 2015 för rätten att genomföra en folkomröstning (2018 förhoppningsvis) för att förstatliga centralbanken och frånta de privata bankerna rätten att producera skuldpengar på löpande band.


Förhoppningen är att Schweiz med sin välinformerade befolkning kan skapa ett gott exempel för resten av världen att följa – och sätta stopp för de ofattbara banksvindlerierna i nästan alla världens länder.


Tiden och korrupta politiker talar dock emot en demokratisk process. Globalisterna kan dessutom skapa en massa andra kriser för att ta bort fokus från den avgörande penningfrågan.

När man läser in sig på detaljerna om bankverksamheten inser man att alltihop handlar om desinformation och tomma floskler till massorna. Det är en välkänd strategi av härskarna att utnyttja diverse experter, ett krångligt språkbruk som förvirrar och massmedia för att kontrollera folkopinionen. Men om verklig fakta når en större del av befolkningen finns det hopp om en snabb folklig resning, rentav en revolution, åtminstone i de länder med befolkningar som har motståndsvilja mot överheten.

Vem känner sig motiverad att betala tillbaka en fiktiv skuld till en bank som stulit pengarna från landet och därmed hela folket? När penningmängden ökar kommer pengarnas värde att urholkas för den stora massan som får allt svårare att köpa sig och betala tillbaka lånen på sin bostad.


Vissa debattörer tycker att folk skall vägra att betala tillbaka sina ”skulder” på sina banklån samt att man skall försöka sänka bankernas internetsystem. Jag tror att det första steget är att informera svenska folket om vad som pågår bakom deras ryggar och sen ställa våra politiker, vår media samt bankirerna till svars med ett stort antal människor bakom sig.


Det här är en fråga som varenda svensk borde engagera sig i eftersom de blir bedragna dygnet runt av dessa bankirer utan att ha en aning om det. Alla bör ju också minnas att ränta var förbjudet att ta i gamla tider eftersom det ansågs vara stöld och en ”dubbelfakturering” där man också tar betalt för tiden och inte enbart varan.

Endast 13% av jordens befolkning vill enligt en internationell undersökning att privata banker skall kunna producera (skuld)pengar ur tomma intet. 59% vill att denna funktion skall förstatligas. Alltså har bankvärlden alla skäl att sätta stopp för all sorts demokrati i denna ödesfråga.

Med denna artikel vill jag belysa en liten men avgörande del av den finansiella konspirationen som pågår i hela världen idag.  Precis som i mina tidigare artiklar hittar man samma grupp av elitistiska, marxistiska globalister bakom bankkonspirationen. Dessa människor gömmer sig bakom diverse olika partiskyltar, i olika branscher, storföretag, religioner, säkerhetstjänster, MSM etc men i praktiken har de sina primitiva mål oavsett vad de säger: att ta världsmakten och förslava överlevarna.


Kom ihåg att fördumningen av befolkningen samt elimineringen av kärnfamiljerna och spridandet av en skräpkultur sker av den enkla anledningen att det blir lättare att kontrollera folket när folket har fullt upp med alla sina personliga problem och konflikter.


Thomas Jefferson, amerikansk president, sa för cirka 200 år sedan:

“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies,”  Jefferson wrote. ” If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around(these banks) will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered.”

“The issuing power of currency shall be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.” [1802 letter to Secretary of the Treasury Albert Gallatin, and/or “later published in The Debate Over the Recharter of the Bank Bill, 1809.”]

Det kontantlösa samhället mest en fördel för bankerna

En sista varning angående det kontantlösa samhället som bankerna nu vill genomföra till varje pris. Om vi inför det kontantlösa samhället finns inte längre ett fysiskt alternativ att hantera pengar utanför det digitala systemet och utan bankerna som mellanhänder. Ingen koppling finns heller mellan våra digitala pengar och verkliga kontanter som vi kan röra vid.

Det är den ena aspekten och den andra aspekten är att bankernas skulder till folket skrivs av för evigt – de behöver aldrig ge ut några fysiska pengar som är kopplade till de digitala pengarna som vi ser på internet. Det blir den totala illusionen som bankerna kommer att skapa efter eget godtycke.  Deras kontrollmakt över folks förmåga att handla blir total. Den illusionen måste vi sätta stopp för snarast möjligt anser jag.

Ännu kan folket trots allt springa till bankomaten och försöka ta ut en begränsad mängd pengar tills dess att banken stänger bankomaten och bankkontoret. När banken stänger inser folket att banken inte har några riktiga pengar utan att ditt  banksaldo mestadels är en digital illusion. Dessa bankrusningar har hänt i dussintals länder det sista århundradet och ofta åtföljs de av inbördeskrig, svält och uppror – sådant vill bankerna undvika för att inte riskera makten.

Den senaste tiden har vi sett liknande händelser i Grekland och Venezuela men inget folk har ännu attackerat pudelns kärna – rätten att producera pengar. De har inte haft kunskapen om hur banksystemet fungerar och det är den informationen som vi måste ge till folk.

Förhoppningen är att vi som nu känner till vad som pågår kan börja agera som en gemensam kraft och informera svenska folket om det massiva bedrägeri som pågår i affärsbanker och Riksbank med riksdag och regering som medhjälpare.

Text: Marcus Gullberg | Läs tidigare artiklar av Gullberg

Länkar

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mycket informativ och välgjord film (Kriget mot kontanterna) som Perra J länkat till (tack Öystein för att du puffade för den).

  Verkligen intressant att få reda att borttagandet av kontanterna varit en viktig fråga på toppmötet i Davos i flera år och att internationella valutafonden arbetar aktivt för att få bort kontanterna ur det ekonomiska systemet.

  För den intresserade går det att ladda ned IMFs working paper WP/17/71 “The Macroeconomics of De-Cashing” här:
  https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp1771.ashx

 • @ Perra J 25 Apr, 2018 at 14:54

  Denna mycket välgjorda film borde spridas och ses av alla vilka har det minsta intresse av att lära sig hur illa ute vi alla är, och då inkluderar jag hela det demokratiska systemet.

  I grunden är problemet synnerligen svårlöst, något som tidigare diskuterats här hos Newsvoice i andra slingor.

  Dvs den bedövande majoriteten har sannolikt förståndsgåvor att begripa att detta är ett av mänsklighetens största hot på sikt. Men de flesta, inkl mig själv, har betydligt svårare och inse Hur en bra lösning skulle kunna se ut.

  Problemets kärna bakom vilket de flesta kan ställa sig stavas maktkoncentration, monopol och/eller oligopol i statlig eller privat regi är av underordnad betydelse. Det är som ett val mellan pest eller kolera.

  Vi litar ju inte på bankerna men vi litar inte heller på våra förtroendevalda politiker, så vad återstår som lösningar?

  Om denna kriminella verksamhet, dvs att skapa pengar ur ingenting, får fortsätta så framstår ju alla jordens olika pyramidspel som en relativt trivial verksamhet till skada enbart för dem vilka är godtrogna nog att frivilligt ansluta sig till dessa pyramidspel.

  Men att undvika ett monetärt system där banker backade av det politiska systemet har en central roll förefaller som önskvärt, fd polischefen Björn Erikssons kontantuppror kanske kan bli en bra början i Sverige.

  Det är väl första och enda gången jag kan hålla med ärkekommunistäcklet Thommy Berggren (han uttalar i början av filmen), dvs de vilka tar sig an den ekonomiska demokratin vinner det svenska valet 2018.

  Frågan är iofs global men någonstans måste förändringen börja, varför inte i Sverige?

 • @ Perra J 25 Apr, 2018 at 14:54,

  Jag har nu sett filmen i din länk, och den var ruggigt bra. Men den verklighet den beskriver lämnar också en mycket besk eftersmak. Verkligen ruggigt!

 • Michael ätligen någon som genomskådat H.Witte att han pro bono hjälpte några stycken skuldsatta. Jag blev inblandad rätt tidigt genom Magnus som var skuldsatt och Henning hjälpte honom. Så jag fick läsa alla handlingar då under pågående process. Jag kontaktade Henning efter att jag läst hans inlägg till rätten och bad honom ändra på fallet och ta bort pyramidspels lagen som han försökte anklagada SEB banken att de bröt emot pyramidspels lagen bla bla bla.

  Sedan försökte jag få Henning att be banken bevisa ett kontoutdrag på överföringen av digitala pengar till Magnus bankkonto eller annan liknande handling som tydligt visar var pengar kommit ifrån till Magnus konto.

  Detta vägrade Henning göra och han förlorade även hovrätten i några olika län och olika domstolar i Sverige. Så ja Henning har förstört en de få möjligheterna att ens öppna upp ett nytt fall eftersom det redan dömts tidigare domar så är det nu prejudikat.

  Stella du skriver mycket bra ur olika perspektiv på bankerna och deras psyken och deras inre. Intressant.

  Härligt att läsa alla kommentarer här.

 • De som är mer juridiskt bevandrade kan kanske finna på vägar till korrigering av systemet genom att försvenska idéer som lanseras av gruppen inPower.com, där man gör t.ex. banktjänstemannen personligt ansvarig för att falskeligen kalla en pålaga som lån, när inga pengar har lånets ut.

 • @Stella: Utan-alltför mycket fokus på Makow(artikeln jag länkade till är inte skriven av Makow – obs!) är hans bakgrund PhD i en judisk familj som överlevde förintelsen. Han anser sig ha blivit bedragen(korrekt för ca 99,999% av befolkningen tror jag) av det marxistiska samhället(skapat av de satanistiska toppjudarna enligt Makow) och nu exponerar han det. Naturligtvis attraherar han inte många i de minoritetsgrupper som han pekar ut som konspirationsoffer men det är ju naturligt att han inte kan attrahera alla när han har åsikter som går rakt emot MSMs “sanning”. Toppjudarna har stämt honom men förlorat.

  Det är en fas att exponera ondskan men men nästa fas är ju viktigare, hur man hanterar den på ett bra sätt – där står vi idag tror jag. Det har alltid funnits ondska och kommer alltid att finnas och man skall inte oroa sig för det men däremot agera när det finns skäl att agera. Jag tror att vad människan idag främst saknar är en vettig och hållbar livsstil med moralgrund och spirituell tro som kan hantera alla samhällstyper(inkl. vårt moderna samhälle). Jag tror inte den inkluderar religion som vi känner den idag med överstepräster/hemliga sekter för att styra folk. Organiserad religion blir per definition alltid förstört inifrån är läxan att lära tror jag och hemliga sekter har alltid något att dölja.

  Personligen kultiverar jag Falun Dafa och tror på att det är framtidens melodi med hög moral som grund, fysisk träning och tron på sanning-godhet-tålamod i vardagen samt inga präster eller medlemskap med pengar etc. Vad man tror på är föränderligt om man kultiverar sig och man blir lite bättre när man inser sina egna brister med ärlighet sätt och vill kultivera sig. Allt beror på hur mycket man vill jobba på sin dåliga sida.

  Men det där med att man vill sitta ifred och ignorera världens ondska funkar tyvärr inte idag, tex i Kina där du kan opereras till döds för din tro på Falun Dafa eller beroende på att du är en minoritet eller har någon annan förbjuden tro. Det är ju viktigt att vi inte hamnar där också i framtidens globala världsstat. Om Sverige blev världsledande med sin traditionella svenska kultur kanske det inte är så smart att kasta den på soptippen och importera kulturer som inte har lett till bra resultat på andra ställen.

  Det är därför jag tror på att sanning är extremt viktigt för om man inte först ser till sanningen så blir allt annat ont därefter. Ordspråket “Mycket ondska kommer från ett överflöd av godhet” är djupare än vad många tror anser jag. Tolerans mot ondska och hat mot sanning – är det det som svenska folket vill ha? Jag tror inte det. Men ingen frågar ju folket om råd nuförtiden och därför borde ju folket nu fråga sin regering/riksdag/MSM/Riksbank om de har glömt bort att folkviljan betyder mycket och om man förtrycker folket hela tiden borde man inte regera folket. Om man dessutom tillåtit bankerna att råna landet och folket i flera hundra år är det nog bra att skaffa sig en viss ödmjukhet inför öronbedövande fakta. Svenskarna har utstått mycket och bägaren är full.

  Fredrik den store på 1700-talet hade en devis om att “folket får lov att säga vad de vill till mig och jag gör som jag vill.”. Han lyssnade t.o.m. på tiggare som hade klagomål. Bara på den detaljen ser man vilken riktning Sverige har tagit.

  • @Marcus,

   Tack för ditt svar! Det var både givande och intressant. Kan inte annat än att hålla med det du skrev. Jag tar dock gärna en privat diskussion om individens inre och spiritualitet, för nu har vi verkligen flyttat fokuset från Mammon till Gud och börjar bli off-topic angående bankerna, även om det är den spirituella fattigdomen som ger penningsgudarna makt över våra liv.

 • @Marcus,

  Tack för intressanta länkar!
  Jag har kollat Henry Makow vars namn jag bara hade hört om. Det som är inkorrekt med många skribenter som har upptäkt den ockulta agendan med ursprung i Babylon och som har överlevt vidare via judendomen men även andra sällskap, börjar se världen i svart och vitt. Enligt mig är ”the rise of homosexuality” ett adopterat beteendeform pga demoraliserat samhälle som traumatiserar och förvirrar människor. Makow är ganska duktig på stämplar och därefter vartenda människa som identifierar sig som homosexuell, liberal, neokonservativ eller jude kommer att vända ryggen till sanningen och känna sig angripen. Jag har gjort det felet själv, så jag vet det. Homosexuella, judar och diverse minoriteter drivs till en överdriven offerställning och överkänslighet, men lösningen är ju inte heller att man driver tillbaka samhället till någon form av patriarkal majoritetsförtryck och hamnar hos Nordfront istället (som många gör i sin frustration när de upptäcker konspirationen). Det som var samlat vetenskap om hur världen och människan fungerar kallades Kabbalah innan den moderna vetenskapen spred denna sanning i olika akademiska fakultet som aldrig samarberar med varandra förutom via de hemliga sällskapen.
  Kabbalhn till skillnad från Bibeln ger verktygen för inre balans på ett helt annan djup än kristendomen som jag ser mera som en moralisk värdegrund. Kabbalahn ger möjligheten att lära känna ondskan som är naturlig i var och en, samt den gudomliga styrkan som var en har fått av Skaparen. Det är ett psykologisk verktyg som i händerna på samvetslösa psykopater kan leda till världens undergång. Kabbalah betyder på hebreiska kunskapens träd som finns i många andra religioner – i asatron är det Ygdrasil exakt samma sak. Det är otroligt viktigt att vara objektiv när man sprider sanningen, så att folk förstår att det är psykopatin eller samvetslösheten som är problemet – som är både ärftligt och kan programmeras in i människor. Jag börjar blir lite trött på ”hatet” som sprids från både höger och vänster, där varenda tradition förknipas med förtryck och rasism, och varje uttryck av medmänsklighet anses som svaghet. Denna polarisering bidrar att även många snanningsspridare till genom att inte kunna tänka i gråa nyanser. Världen är inte svart och vitt.

  Jag vet inte om själva fractional reserve banking skapades i Babylon. Det är ett ganska avancerat system men det är väldokumenterat historiskt att familjen Rothchild har grundat det. Deras kunkaper inom Kabbalahn har hjälpt dem att uppnå global makt genom att rekrytera och manipulera (via rädsla, hot, mutor, prestige) mäktiga och samvetslösa medarbetare världen över.
  Det blev ett för långt inlägg angående Henry Makow, så vi får se om redaktionen godkänner den. 🙂

 • Pengarna är “bara” medlet för att få Makt, makt över andra. Det vi Egentligen vill är att få “Makten över oss SJÄLVA och vårt SJÄLV”.
  …enkelt… vi lägger det inre “slagfältet” på utsidan……

 • En liten historisk vinkling på dagens penningsystem från Babylons tid: https://www.henrymakow.com/a_brief_review_of_farrells_bab.html

  @Stella: tack för uppskattningen! Tyvärr har jag ingen blogg ännu. Däremot skriver jag lite artiklar ibland om helt andra ämnen… Jag skickar dig en länk.

  @Kent: det var mycket intressanta tankar på din blogg, tack för tipset! Och de fiktiva skuldpengarna till bostadslånen skapas kanske inte ur tomma intet, men närapå. Ingves hävdar ju att det behövs 2800 kr för att skapa ett fiktivt lån på 1 miljon kronor som de flesta ännu uppfattar som reella pengar….

  På tal om vad Patrique sa hävdar jag bestämt att om staten kontrolleras av psykopatiska gangsters som medvetet stjäl och förslavar hela sin befolkning och sprider sin egen degenererade livsstil och kultur till hela befolkningen, då kan vi inte sitta med armarna i kors. Jag minns boken Anti-Machiavel av Fredrik den Store, hur han beskrev att en härskare skall vara folkets främste tjänare. Om härskaren(staten idag) inte vill försvara folket utan tvärtom attackerar folket på alla sätt och har onda planer som inte kan nämnas i dagsljus, då måste folket reagera.

  Jag gissar att en hel del läsare på NV har läst Dammegårds bok “Statskupp i slow motion”: http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/Coup-Motion.pdf

  Det är tämligen makabra historier om våra kändaste politiker/företagsledare/Säpo/Stay Behind etc som presenteras där och även om bara 10% av det är sant så är det katastrof för Sverige.

 • @Patrique
  Du frågade hur man undviker en bobubbla. Rekommenderar att du läser upp dig på t.ex ekonomiprofessor Richard Werners som beskriver sk fönsterstyrning inom det rådande systemet som gjorde att Tyskland inte hade någon bostadsbubbla (han beskriver i boken “Mammons Furstar” hur Japan fick sin megabubbla efter att de slopat sin fönsterstyrning. Det samma gällde Sverige som fick sin bostadsbubbla som sprack i början av 90-talet som en direkt följd av den sk Novemberrevolutionen 1985 (kolla gärna på Dan Jossefsons dokumentär i ämnet).

  Bankerna ska inte ligga som en mellanhand och trissa upp budgivningen vid bostadsköp. Det är inte köpare och säljare som sätter priset på bostaden – det är banken. Den “köpare” som sätter sig i störst påhittad skuld till banken får hyra bostaden av banken och bli bankens skuldslav. Det mao minst av allt en fråga om någon “marknad”.

 • @Kent Bengtsson

  1) banker “ger” inte “ut” krediter till ett kundkonto då ett kundkonto per definition är en kredit som kontokunden gett banken – det är mao en direkt lögn bankerna tutat i dig att banken är en kreditgivare. Det är enkelt att påvisa denna lögn:

  Säg att du hittar 10 000kronor i sedlar hos din döde moster Agsa. Du tar sedlarna till banken som tar emot dem och lägger dem i sitt kassavalv. På ditt konto skriver sedan upp att den är skyldig dig DU har då gett banken en kredit – inte tvärtom. Och då ditt kundkonto enbart kan innehålla bankens skuld till dig så är DU alltid kreditgivare av det som står på ditt konto – ALDRIG banken.

  2) Banken överför inte sin skuld från ett annat kundkonto vid det sk “lånetillfället” – banken hittar på den genom dubbel bokföring. Hävdar du annat får du påvisa detta med en balansräkning.

  Bankpersonalen ljuger (med största sannolikhet helt omedvetet) dig rakt upp i ansiktet när han/hon säger:

  – ”Den miljon kronor som du lånat har förts över till ditt konto”
  För meningen ovan innehåller minst tre lögner:
  1) Kundkontot kan inga kronor innehålla, kontot kan bara innehålla bankens skuld
  2) Banken har inget lånat ut överhuvudtaget då banken inte kan ”låna ut” sin egen skuld (men gör det ändå).
  3) kontoinnehållet har inte överförts till ditt konto. Det blev påhittat direkt – det kom inte in på kontot utifrån.

  Att du bestrider bankernas rätt att skuldsätta folk med sin bankens egen skuld är bra! Dock ska man inte göra som Witte gjorde i rätten – påstå att bankerna skapar kronor – då förlorar man garanterat (vilket jag också tror var Wittes avsikt så att bankerna fick ett prejudikat )

 • Men herregud Patrick! Om systemet är uppbyggt så att någon MÅSTE sätta sig i skuld är det ofrånkomligt att det skapar beteenden därefter. Det är som att säga att om man sätter en man vid källan till vatten och låter de andra slåss om att få dricka så är det inte fel på upplägget. Det är klart systemet påverkar beteendet och om systemet är byggt på att ge ett fåtal rätt att suga ut alla andra genom att skuldsätta dessa med ingenting så är det givetvis fel på systemet. Jag tror inte det hjälper mycket om man har new age-tankar om mänsklighetens utvecklingsnivå men, såsom du vill, totalt skiter vad det sociala nätverket byggs upp av.Personligen är jag är inte mycket för new age-elitism där vissa tror sig ha kommit längre i någon Darwinistsik new age filosofi.

  Hur detta system där 8 personer äger mer än den fattigaste hälften av världen äger tillsammans ger inget empiriskt stöd om att ett fåtal får skapa betalmedlet genom skuldsättning är så lysande som du påstår.

 • @Patrique Ståhl Dordevic
  Det ekonomiska systemet är ju inte svensk marknadsekonomi eller ngt i den stilen och representerar verkligen inte ngn utvecklingsnivå i positiv bemärkelse. Systemet är ist ett angloamerikanskt maktmonopol som på ett helt orimligt sätt gynnar deras monopolkapitalister. Deras oavsättbara oligarker som bemäktigat sig kontrollen över alla samhällssektorer.
  Om det systemet ersätts av en multipolär värld med ett fungerande rättssystem som effektivt beivrar den nu rådande totalt förruttnade ordningen, ja då blir det möjligt att påvisa att utvecklingsnivån gör oss ansvarskännande när vi ger ut pengar eller alternativt att vi på ett rättvist sätt får lida för att vi lever över våra tillgångar som nation. Utvecklingsnivån kommer att avspegla en mindre hasardartad utlåning så att inte vanligt folk lockas in i skuldfällan. Ditt försök att göra ett tillrättaläggande är inget hot mot den tyranniska AA-oligarkin utan lär bara deras förslavade befolkningar att ‘sitta i båten’ .
  I dagens verklighet är många ekonomiska aktiviteter perverterade till att generera och gynna spekulation så att verksamhetens innehåll är helt förändrat från att vara samhällsnyttigt och till att generera profit för ett fåtal.
  Vapenindustrin behöver fortfarande fungerande teknologi, därför fungerar vissa delar av forskningen fortfarande, medan det finns skäl till skarp kritik mot flera andra områden av vetenskap och kultur. Man kommer inte åt dessa missförhållanden genom ekonomiska analyser.

 • Jag har en fråga här till Partique:

  Vilka kan inte skilja på “mitt och ditt”? Människorna eller bankerna eller staten? Visst, ägde torparna sina bostäder innan allt hyper-industrialiserades och innan varje bonde drogs in i milliontals skulder för att hänga med den tekniska och marknadsutvecklingen, men vem driver utvecklingen? Du tror väl inte på den fria marknaden om det är färre än 50 familjer som äger majoriteten av tillgångarna i Sverige. Om du läser “De gjorde Sverige rik” så ser du en historiebok beställd av adeln själva hur de beskriver och skryter med sina tentakler klämda från vänster till höger, bank och industri till media. Ett litet exempel. Carld Bildt har två förfäder som har varit statsministrar. Kan det vara ett demokratiskt sammanträffande? Det är jätte lätt att man hamnar i misantropiska tankar där du och jag, och div svenssons skall anklagas för girighet på bomarknaden. Och ja – vart ända människa ha en djävul och en ängel på axeln, en liten rovkapitalist bor i var och en (hos vissa styr den, hos andra – sover), men det är ändå systemet med utlåning som tillåter dessa spekulationer. Om vi jämför bomarknader i andra länder där folk inte spekulerar lika mycket med sina bostäder så är prisutvecklingen detsamma i global sammanhang (där inkluderar vi även Ryssland och Kina som har annan form av banksystem). Vad kan det bero på?

 • Man kan säga mycket om det här ämnet – som vi sett ovan.
  Vill dock rätta till en liten detalj.
  Bankerna skapar inte pengarna/krediterna/betalningsmedlen ur tomma intet.
  Det krävs att en livs levande människa (inte en fiktion) skriver under ett löfte att “betala tillbaka” de “lånade/skapade” pengarna med ersättning från sitt anletes svett.
  Detta löfte (skuldsedel) – kundens låneansökan, blir nu ett värdepapper, som är värt vad kunden lovat att betala. Banken tar detta som en insättning och använder denna att kreditera kundens konto med “lånebeloppet”.
  Alltså är det kunden som skapar “pengarna” inte banken. Kundens löfte, underskrift och framtida produktion är vad som ligger till grund för de skapade “pengarna”. Banken är i vårt underbara system, auktoriserad att ge ut krediter baserat på dessa betalningslöften/skuldsedlar.

  Folk förstår inte detta, liksom de inte förstår skillnaden mellan en påtaglig människa och en fiktiv medborgare (med-borgenär) vilket är den sak som har ett bankkonto och till vem krediterna ges.

  I England får ett antal år sedan var jag på väg att gå i konkurs efter att ha skadat handen. Jag kunde inte komma ikapp de skulder jag skaffat, när jag inte jobbade, och skuldsanering hade inte funkat.
  Så valet var konkurs eller “Skuldverifiering”. Jag valde det senare, och bad kreditbolagen och bankerna producera verifierade kontoutdrag som visade varifrån pengarna som de hävdade att de lånat mig kom, att någon i banken skrev under en faktura på vad jag fortfarande var skyldig och att de producerade det ursprungliga kontraktet mellan mig och banken/kreditbolaget. Om jag fick detta lovade jag att betala den påstådda skulden.
  INGEN producerade detta. De svarade med saker som “Det här är något strunt som du läst om på nätet och det saknar laga grund.” Men jag stod på mig i mitt löfte och krav, vilket inte resulterade i någon stämning eller rättsprocess, utan de gav helt enkelt upp och sålde “skulderna” till indrivningsbolag och när alla dem försökt och givit upp blev det tyst. Kreditvärdigheten var redan förstörd.

  För mer, om någon är intresserad, klicka på mitt namn.

 • På tal om den ekonomiska krisen som nämns i artikeln, så har den internationella bankeliten lärt sig att styra dessa finansiella kriser genom kontroll av både bomarknad och råvarumarknad. Så länge Ryssland inte släpps in på den västvärldens energimarknad, så har bankeliten så pass stor kontroll att även om alla plötsligt slutar och köpa/sälja sina bostäder och spekulera med dem, så stannar bara tillväxten av penningmängd av. Eftersom Ryssland säljer ändå till den internationella marknaden och Kina är också stor aktör, skulle de inte bry sig om sina skulder till IMF och störta ekonomiskt västmakten liksom västmakten sänkte hela Sovjets ekonomi 1989? Om Ryssland och Kina är med i spelet då blir nästa ekonomiska kris artificiellt framkallad för att utnyttja den till att genomföra nödvändiga reformer som folk accepterar bara om det är “panik” eller…?

 • Det är inte det ekonomiska systemet som är roten till våra problem. Vårt ekonomiska system speglar mänsklighetens utvecklingsnivå, och även om man skulle ändra på systemet, t ex ta bort krediter eller ha något annat system så hade även detta nya sk “perfekta system” fallit ihop pg a girighet och oförmågan att skilja på ditt och mitt.

  Det är inte så att ett nytt ekonomiskt system lär oss skilja på ditt och mitt.

  Frågan om skulder ska driva penningmängden så är det en utmärkt idé. Problemet med utmärkta idéer, t ex att skapa pengar genom skuld (förtroendekapital) är att människor inte ännu är så bra på att sköta sina förtroenden på rätt sätt. Utmärkta idéer missbrukas alltsomoftast.

  Vi hade ju problem med girighet och oförmåga att skilja på egna och andras egendom redan långt innan vi hade detta system med skulder och krediter. Systemet med att sk “skapa pengar ur luft” är endast hundra år gammalt – men girighetsproblemet är hundratusentals år gammalt och kommer att finnas kvar även efter vi ändrat på detta system som vi har idag och kommer att finnas kvar ända tills den dag då vi lärt oss att skilja på “ditt” och “mitt”. Och om vi hade detta ekonomiska problem med girighet långt innan vi hade detta ekonomiska systemet som vi har idag, så kan det ju inte vara detta ekonomiska systemet som det är fel på och vi löser alltså inte girighetsproblemet genom att förirra oss i detaljer och predika andra ekonomiska system och ideologier för folk som inte vill lyssna.

 • Jag undrar om skribenten har en egen blogg då jag uppskattat även hans tidigare artiklar? Denna artikel är klockren. Jag ville också lägga till en kommentar om att när man tillta sig uppdrag att “göra Guds jobb” kan vi tala om onormalt beteendetillstånd enligt en betydelsefull psykiatrisk avhandling, men jag fick inte det (undrar varför). Kopplingen var till uttalandet av Goldman Sachs vd som artikelförfattaren länkade till.

 • @Michael: “T.ex om jag avvarar min hammare genom att låna ut den till dig – du har då en skuld på en hammare till mig”.

  Men här lånar du ut en hammare till mig (vilket gör mig glad, för jag hittar inte in hammare …) och du får den tillbaka med beskedet att är det något som du kanske behöver, kan även du låna något av mig. Vår relation tar alltså sin början via ett lån och en skuld. Skuld = påbörjad god relation som gynnar oss bägge. Allt gott och väl.

  Sedan vad gäller låna ut pengar, är alltid det i sig ett risktagande. Risken vill jag kanske kompensera mig för – det räcker nämligen inte alltid med gäldenärens fagra löften. Historiskt har alla som lånat ut pengar inte sets med bilda ögon på. Det var fult, till och med ofta förbjudet, att låna ut pengar och samtidigt kompensera för den risk det innebär genom att begära mer tillbaka än själva lånebeloppet. Det märkliga i kråksången är att det varit ännu fulare att inte betala tillbaka lånet + kompensationen? Om det är fult, eller till och med förbjudet, att låna ut pengar samt även kompensera sig för risktagandet medels extra påslag, borde det inte i så fall vara något fint, att vägra betala tillbaka?

  Penninghanteringen har alltså historiskt sett alltid varit illa omtyckte, till skillnad från vår solskenshistoria om din hammare.

 • Problemet börjar jo med att folk tar lån, inte att banker är onda entiteter, men att människor oupplysta tar lån. Spara pengar istället för att ta lån. Vad hände med Island exemplet???

 • @Michael det var några år sedan jag plöjde igenom allt jag fann om banker och skulder (inkluderat allt du skrivit om – och fick mig några nya tankeställare). Det du vill här framföra är alltså något som jag redan förstått. Poängen med mina utläggningar är en möjlig förklaring som gör att jag förstår, varför folk inte förstår.

 • Rättelse, ovan skulle det stå:

  “I verkligheten har varken du eller banken ”lånat” något alls av varandra – banken har bara hittat på två skulder på en miljon kronor som aldrig existerat”

 • @Erik
  Det är svårt att kringgå begreppet skuld när balansräkningar är uppdelade i skulder och tillgångar (kundens kontoinnehav ligger alltid på bankens skuldsida). Ska man t.ex förstå clearingen mellan storbankernas Riksbankskonton (och varför de måste cleara) måste man utgå från bankens balansräkning.

  Det finns väl något fog i ditt resonemang men en skuld uppkommer när någon avvarat något och kräver kompensation för detta. T.ex om jag avvarar min hammare genom att låna ut den till dig – du har då en skuld på en hammare till mig.

  I fallet bankerna har banken inget avvarat. Banken hittar på och “lånar ut” sin egen skuld (i form av en sk IOU) varvid ditt konto ökar med 1 miljon. För ditt konto representerar vad DU har “lånat ut” till banken. Genom dubbel bokföring lägger banken också din “låne”handling som sin tillgång. På lånehandlingen står det att DU har lånat 1 miljon kronor av banken. I verkligheten har varken du eller banken “lånat” något alls av varandra – banken har bara hittat på två skulder på två miljoner kronor som aldrig existerat (och blåst upp sin balansräkning med 1 miljon på både skuld och tillgångssidan genom dubbel bokföring)

  Så, visst, det du har på sätt och vis rätt i att det inte finns någon skuld – att det är ett pyramidspel. Men å andra sidan finns en moralisk skuld i att skuldsätta någon med ingenting – såsom bankerna gör. Och i vilket fall måste man ha med begreppet skuld för att mekaniskt kunna förstå dubbel bokföring och bankens balansräkning.

  Om det där med balansräkningar blev krystat så förklarar jag det väldigt grafiskt i boken om hur penningsystemet mekaniskt är uppbyggt:
  https://parasitstopp.wordpress.com/

 • I flera forntida arkaiska samhällen var själva definitionen, essensen, av relationer skulden. Du utför en tjänst till din nästa, som i sin tur är skyldig dig en tjänst tillbaka osv: den pågående skuldhärvan = relations längd. Avslutande av en relation var likställt med att skulden relegerades och man hade så att säga inget mer med varandra att skaffa. Relationen var reglerad av skulder. Relationerna var skulder. Märk väl att i forntida arkaiska samhällen var aldrig tanken att skulden någonsin skulle regleras. Det vore lika absurt som att påstå att alla relationer mellan människor skulle upphöra. Skulden blir här istället ett reglerad spänning eller avspänning om du så vill mellan människor i organisation. Vet egentligen inte om vi kommit så värst mycket längre i dag; att vi gör något för vår nästa och troligen förväntar oss något tillbaka även om det minst är ett tack samt möjligen ett påbättrat ryckte eller resumé: There is no chats thing as a free lunch.

  Lås oss därför en gång för alla förlika oss med att skuld alltid kommer att följa med i människans föreställningsvärld. Förstår man detta, förstår man även hur väl bankmaffian utnyttja och kapat arketypen skuld mellan människor för att göra om detta narrativ som går att applicera på siffror. Det är orsaken till att (som någon nämnde) 90 % av befolkningen tycker det är helt i sin ordning att vara satt i skuld. Skuld följer alltså med oss på ett omedvetet plan. “Arketypen skuld” kan vi alltså inte göra oss av med även om vi så vill. Där i ligger tricket som bankmaffian utnyttjar. Säger vi ordet skuld drag det igång en hel massa i vårt omedvetna. Lås oss därför istället tala om pyramidspel (inte skuld) när vi diskuterar, betalmedel, pengar, ränta kring banker i ekonomiska sammanhang.

 • Marcus,

  I Andrew M. Lobaczewskis bok Political Ponerology där 50 år av forskning i sjukdomen pskopati är sammanfattat, står väldrig tydligt att elitism och idealism där man förlikar sig med ”gud” är en av de tydliga symptomerna. Statistiken visar dessutom att minst 1 av 20 individer lyder av denna syndrom i kombination med biologisk oförmåga att känna empati (det som skilljer människohjärnan från djurens). Boken rekommenderas till var och en som vill ha vetenskaplig förklaring på vad ”ondska” är och huruvida den styr vår värld.

 • Riktiga pengar är skapade skuldfria och spenderas ut för att tillgodose allmännyttiga ändamål – detta är en logisk följd av Grazianis tredje grundvillkor (se ovan).

  När bankerna genom dubbel bokföring hittar på betalmedel sätts de sk “låntagaren” i påhittad skuld till banken (detta då banken inget lånat ut). Bankens ägare (t.ex Wallenberg) tjänar enormt på att ett allmänt betalmedel skapas på detta sätt (dvs brott mot tredje villkoret av Grazianis grundvillkor).

  Om t.ex staten skapade riktiga pengar (kronor) som de spenderade ut skulle vi knappt behöva betala någon skatt alls (återigen – Grazianis tredje grundvillkor att allmänheten ska tjäna på utgivningen av pengarna – inte någon privat aktör). Att höger och vänster tjafsar om mer eller mindre skatt är mao bara en teater.

  Faktum är att bankerna genom lag sett till att Grazianis tredje grundvillkor inte kan följas då Maastricht artikel 104 (Lissabonavtalet säger samma sak) säger att staten får inte får skapa kronor (dvs pengar) för att finansiera sin eller kommunernas/landstingens verksamhet.

  Skillnaden mellan permanenta riktiga pengar och bankernas surrogat skapade genom skuld är också viktig att förstå. Permanenta pengars uppgift är att döda skulder (till skillnad från bankernas surrogat som bara syftar till att föda och göda skulder – det är ju det bankerna lever av).

  1) Permanenta pengar (dvs kronor)
  Tänk att du har en 1000-lapp i handen. Du betalar din skuld till Ulla som nu får 1000-lappen. Ulla betalar sin skuld till Per så får Per tusenlappen. Skulderna i samhället har då minskat med 2000 kronor men 1000-lappen finns fortfarande kvar och kan cirkulera i samhället och döda skulder utan att 1000-lappen förtärs (ungefär som en katalysator i en bil om du vill ha en liknelse)

  2) Bankernas kontopåhitt:
  Tänk att du går in på banken och ”lånar” 10 000 pseudokronor av banken. Banken kluddar då 10 000 på ditt konto. Banken har bara hittat på kontokluddet från luften. Banken har då ökat penningmängden med 10 000 pseudokronor genom att sätta dig och banken i skuld på samma 10 000 kronor som ALDRIG har existerat.

  Säg att du ångrar dig i samma stund du skrev på ”låne”pappret till banken. Du säger till kassörskan att du vill betala tillbaka ”skulden”. Banken tömmer ditt konto och kluddet på 10 000 suddas ut från ditt konto. Banken har då minskat penningmängden med 10 000 pseudokronor då ditt konto suddades ut.

  Då ovan logik gäller alla bankkonton så kan man generalisera detta till alla bankkonton. När en skuldslav betalar sin ”skuld” till banken suddas både bankens och kundens skulder ut och kontot samt penningmängden minskas med motsvarande belopp.

  Dvs bankernas kontoinnehav kan bara finnas om banken kan sätta både sig själv och kunder i ömsesidig skuld på kronor som ALDRIG lånats ut. Idag består 97% av penningmängden av bankernas skulder som bankerna ”lånat ut” till kundkonton.

  Så i takt med att bankerna tvunget skapar allt större pyramidspel måste också mängden skuldförslavade öka.

  Vad pengar är för något är diskutabelt men vad som är odiskutabelt är att pengar ska duga till att döda skulder med när man betalar. Riktiga pengar ska inte skapa skulder såsom bankernas kontopåhittande gör.

 • @Eric: Intämmer!

  Sen till det viktigaste och bästa av allt. Hur många svenskar skulle, efter att de får reda på sanningen, tacka nej till att skriva av alla de falska skulderna till affärsbankerna och börja om från början med riktiga svenska pengar?.. Det går inte att rädda en millimeter av det gamla systemet så det är bara att skriva av alltihop. Man kan använda de statliga markerna för att backa upp den nya valutan om man så önskar.

 • Håller med Marcus Gullberg, att “falska pengar” och “digitala pengar” kan fungerar som bemedlad, men för vadå? För skuld? Vi kommer aldrig ifrån skulden, för än vi inser att även skulden i sig är en illusion. Skapad av oss själva.

 • Jag tror att det är viktigt att vi håller oss till ämnet här och inte faller i “Machiavelli-fällan” och pysslar med personangrepp vilket skymmer sikten i sakfrågan.

  @Witte: Jag tycker personligen att “Parasitstopp” har många bra poänger, inte minst nedanstående inlägg om våra skatter, vad pengar egentligen är och vem som tjänar på dagens falska pengar. Huruvida någon är “bankmarionett” eller inte fäster jag ingen vikt vid utan fokuserar bara på fakta. Hela samhället styrs och definieras av dessa krafter så det är utsiktslöst att gå till domstol anser jag. Angående pengar lärde jag mig en sak som ung från en gammal historielärare som jag tycker stämmer ganska bra. Falska pengar kan användas som betalningsmedel så länge folk tror att “falska pengar” är “riktiga pengar”. I Sverige kan man säga att folk i stor utsträckning ännu tror att digitala pengar är “riktiga pengar” så därför kan de användas som betalningsmedel tills dess att alltför många människor inser sanningen och att pengarna inte är riktiga pengar utan en illusion. Notera att antalet människor som inser sanningen är hela nyckeln. Det betyder att vi vill ändra på den felaktiga folktron gällande digitala pengar och visa fler människor att de har blivit bedragna av stat och bank i maskopi. På tal om spridandet av den verkliga sanningen till massorna i större skala sa Marx:

  “When the sufferers learn to think, then the thinkers will learn to suffer.”

  I och med hjärntvätten sedan barnsben förleds vi att tro att staten inte kan klara sig utan att beskatta folket men vem är det som egentligen beskattar folket? Det är återigen bankerna som sitter på toppen ovanför staten…… Det borde rimligtvis vara staten som ger ut riktiga pengar åt sig själv när den behöver pengar. Lämna folket ifred är en gammal och bra devis men det gör verkligen inte våra härskare idag. De vill skapa ett enormt samhällstryck på alla människor(via konstant mediabrus, skatter, bröd och skådespel via fokus på sex, våld och sport, privata konflikter, låg moral, indoktrinering etc) som gör att människor inte orkar eller har tid att tänka klart gällande det “stora Babylon” – dvs de falska pengarna.

  Läs mer här: https://parasitstopp.wordpress.com/2017/09/19/vi-ar-alla-skuldslavar-at-bankerna-om-inte-annat-sa-genom-skatten/

 • För att förstå hur man kan använda en skuld som betalmedel istället för att använda kronor (dvs pengar):
  För bankerna skapar bara betalmedel och inte pengar, dvs kronor. Vem som helst kan skapa betalmedel men ett betalmedel behöver inte vara pengar.

  Säg att jag är skyldig dig 50kr. Då kan du köpa en öl på puben om pubägaren går med på det, allt du behöver säga är:

  -”Micke är skyldig mig 50kr, kan han betala senare?”

  Varvid du får en öl . Min skuld har då fungerat som betalmedel men du kan omöjligt hävda att du betalat med kronor, dvs pengar. Pubägaren skriver på en lapp att ”Micke är skyldig 50 kr” och lägger i sin kassaapparat.

  Du kan, som sagt, omöjligt hävda att skuldlappen i kassaapparaten ÄR pengar – men min skuld har fungerat som betalmedel då du fick en öl (observera att ingen slutgiltig betalning har skett tills dess jag kommer in och betalar pubägaren 50 kronor – dvs detta illustrerar punkt 2 av Grazianis kriterier).

 • Jag kallar bankernas skulder (dvs kunders kontoinnehav) betalmedel då det inte är kronor som enligt lag är pengar (fiat) i Sverige. Vi använder bankernas skulder som betalmedel ISTÄLLET för kronor (och clearingen sker mellan storbankernas Riksbankskonton). Du får mer av bankens skuld på ditt kono m jag betalar dig genom bankernas kontosystem – du får inte mer kronor. T.ex Bank of England säger också att ett kundkonto hos en bank bara kan innehålla bankens skuld och inget annat. Bankens egna balansräkning är också entydig då kundkontona per definition ligger på bankens skuldsida.

  Jag definierar pengar i enlighet med ekonomiprofessor Grazianis grundvillkor, se ovan.

  [Text borttagen som angriper Witte]

 • Vill lägga mig mitt emellan Patrique Ståhl Dordevic och Michael här.

  Innan vi slänger oss med ordet ”skuld” bör vi gå till den historiska botten med vad ordet faktiskt betyder. Väldens äldsta texter som finns bevarande (forntida Mesopotamien) handlar nästan uteslutande om en sak: Skuld.

  Skuld har en tämlig flexibel innebörd, och är själva roten till makt och därför våld. Hur skulle man annars kunna rättfärdiga våldet – att få våldet att framstå som moraliskt riktigt utan skuldbegreppet? Lyckas man bädda in offret för våldshandlingen i en skuldretorik, framstår offret som om denne har gjort fel, som i sig rättfärdigar våldshandlingen just på grund av skuld. Det blir ett cirkuläret resonemang som mynnar ut i ett rättfärdigande av just våld. På grund av skuld. Det är inte svårare än att betrakta vilken gangsterfilm som helst. Vad orsaker att torpeden hotar, misshandlar och dödar? Jo, skuld!

  Den arkaiska människan Människor har alltså alltid stått i skuld till varandra, om än valutan har varierat från tjänster till ett liv. Sällan “pengar”. Jag skulle gå så långt genom att påstå att det enbart är i ett kärleksfullt tillstånd människor kan interagerar med varandra utan skuld. Det är bara när vi ger, och inte förväntar sig få något tillbaka, som människor kan relatera till varandra utan skuld.

  Skulden är också att betrakta som en bärande konstruktion i varje religion. Att betala tillbaka till den gud vad man är skyldig – nämligen livet. Att offra sig för sin gud. Att ge till sin gud. Att ge sitt liv till sin gud – just på grund av skulden: att man fick livet av sin gud. Gud skapade världen OCH människan. Klart som korvspad att vi då är skyldiga något tillbaka. Något som inte går att betala. Kvar blir skulden. Arvsynden.

  Det är alltså människan grundläggande relationer till varandra som kapas av bankmaffians utsökta, raffinerande och i bland förföriska retorik som förgiftat vår uppfattning av företeelsen skuld.

 • [Text borttagen som angriper Witte]

  1) Riktiga pengar är enbart en symbol utan eget värde (symbol, ”token” på engelska). En vara (såsom guld) kan mao aldrig vara pengar – handlar man med t.ex guld byter man varan guld mot en annan vara och det är mao fråga om byteshandel.

  2) Pengar ska accepteras som slutgiltig betalning (annars är det fråga om att handla på krita)

  3) Seignoraget ska inte inte tillfalla någon (dvs ingen enskild individ eller organisation ska skapa pengar och tjäna på att skapa dem – vinsten med skapandet av nya pengar ska tillfalla hela samhället – dvs allmänheten)

  Att t.ex grundvillkor 3) inte är uppfyllt då bankerna klart tjänar på att skapa betalmedel till kundkonton är uppenbart. Likaså är villkor 2) uppenbart inte uppfyllt då bankerna inte har betalat sina skulder till kontoinnehavarna (vilket visar sig vid t.ex bankrusningar då bankerna inte kan betala sina skulder till kontokunderna). 1) Uppfylls inte heller då en skuld är mer än en symbol.

  Vidare är det enkelt att visa att bankerna inte ens själva ser sina skulder till kontoinnehavare (dvs kunders kontoinnehav) såsom om de var pengar. En bank accepterar inte en annan banks skulder som betalning (dvs en bank accepterar inte en kundkontoöverföring från en annan bank). Det är därför som clearingen mellan Riksbankskontona måste ske. Men då är vi inne på ren mekanik (Witte vill heller aldrig gå in på hur mekaniken är uppbyggd – han vill hellre snacka om rymdödlor etc) så för att förstå hänvisar jag till den bok om penningsystemets mekanik som jag skrivit och som kan läsas här:

  https://parasitstopp.wordpress.com/

 • @Marcus Gullberg
  Lenin svamlade. Han visste nog att den Brittiska ambassadören Buchanan delade ut pengar till myterister just innan dom gjorde myteri. Helgon med hundra miljoner dollar kanske skulle kunnat vinna. Frimurarna var Britternas medhjälpare då som nu. Nyss i Katalonien firade fö separatistledaren det Engelska frimureriets 300-års jubileum.
  @Witte
  Thudens poäng är att han skiljer på skulder och pengar. Någon bankmarionett är han knappast. Däremot anklagade han dig för att vara ung det du misstänker honom för.

 • @Patrique: Du sa: “Egentligen är det inte vårt ekonomiska system som det är fel på. Det är vårt beteende som är illa. Och det är illa oavsett vilket ekonomiskt system vi har.”

  Är det inte så att samhällsmoralen styr hur mycket kriminalitet det kan/får finnas? Då pratar vi bara om “småtjuvarna” eftersom stortjuvarna sitter på toppen redan och vill att samhället bara diskuterar småtjuvarna. Samhällsmoralen sänks konstant och medvetet av MSM/Hollywood och den styrande, marxistiska kraften eftersom sjunkande moral minskar motståndskraften mot toppens ultra-kriminalitet som vi såg i denna artikeln. Om vi rättar till det ekonomiska systemet är det bra och korrekt och människorna kommer också naturligt att höja sin moral när mer positiva krafter tar över makten. Det ena utesluter inte det andra och om det ekonomiska systemet är byggt för att några få människor skall kunna stjäla hela världen, då måste någon positiv kraft sätta stopp för det. Jag tror ju på att godheten alltid är starkare än ondskan, problemet är när godheten sitter passivt och tittar på när ondskan förstör. “For evil men to accomplish their purpose it is only necessary that good men should do nothing.”

  @Eric: Instämmer! Bara ord räcker inte och jag skall återkomma om mitt förslag till handling inom kort i en ny artikel. Kom ihåg att Lenin sa att 10 st helgon av typen Franciskus hade kunnat stoppa hela Bolsjevik-revolutionen i Ryssland. Men det fanns inte 10 sådana människor som samarbetade och hade mod att stå upp mot de kriminella elementen och därför dog ryssarna massdöden under tyrannerna.

  @Julius: Instämmer! Men även om bara 10% av befolkningen förstår bank-scammen är det en gigantisk grupp av svenskar som vet att dom gör det rätta som hjälper hela befolkningen ur en hemsk skuldfälla och därmed är dom(den mentala och fysiska) segraren redan på förhand. Man kan inte rätta till allt skräpet på en dag men penningsystemet är kärnan i hela eländet och förståelig för ganska många människor. Dessutom kommer befolkningen att gynnas ekonomiskt av att ta tillbaka de stulna skuldpengarna.

  PS: Franklins argumentation för papperspengar i Philadelphia: https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-01-02-0041

 • [Text borttagen som angriper Michael]

  Det borde ha sagts att banksystemet är världens värsta pyramidspel, därför att bankerna kräver alltid tillbaka mera än vad de gav: lån + ränta. Men penningmängden för räntorna skapades aldrig. Folket måste hela tiden slåss om en för liten penningmängd, som i leken hela havet stormar. Stolen för räntorna finns inte.

 • @Peter Ståhl
  Citat:

  “Egentligen är det inte vårt ekonomiska system som det är fel på. Det är vårt beteende som är illa. Och det är illa oavsett vilket ekonomiskt system vi har”

  Ett påstående. Och ett påstående kan man testa om dess motsats verkar lika eller mer logiskt. Jag tycker att motsatsen är mer logisk – det är det ekonomiska systemet som gör att folk beter sig illa. vi har ett ekonomiskt system där allt är satt i skuld och folk måste konkurrera med varandra för att kunna betala av de påhittade skulderna istället för att samarbeta. Bl-a Bernard Lieter har skrivit omfattande om hur uppsättandet av penningsystemet påverkar människors beteenden.

  Systemet i sig är syftat till att maximera skuldslaveriet och bankerna sysslar med uppenbart bedrägeri så är det mekaniken i systemet man ska försöka förstå och ändra på. Att tro att detta inte föder beteenden “som är illa” är trams enligt mig.

  Citat:

  “Att det hållbara ekonomiska systemet ska vara ”demokratisk” och ”ingenting annat” är ingen lösning eftersom vi vanliga röstberättigade inte kan hantera våra egna ekonomier så vore det förödande för hela landet och planeten om den ekonomiska makten ligger i händerna på människor som skuldsätter sig för hela livet för att ha någonstans att bo. Det är isf snarare demokratiserandet av landets ekonomi som är orsaken till att det går åt pipsvängen?”

  Det skulle inte finnas något betalmedel alls mer än de ynka 3% som Riksbankens skapar om inte folk/företag/stat/kommuner satte sig skuld till banksystemet. Då 97% av den sk penningmängden är kommen genom att någon sätter sig i skuld är det de som satts sig i skuld som sett till att vi har något att betala med. Du skuldbelägger de som tvingas sätta sig i skuld av ett sjukt system och skiter i att systemet MÅSTE sätta någon i skuld för att inte penningmängden ska sjunka ihop med depression som följd . Om du inte bara är rent okunnig så är ditt förakt riktigt riktigt fult – ska du nu moralisera om “beteenden” ska du nog helst veta något om hur det fungerar och vad du skriver – annars gör du dig själv skyldig till ett väldigt dåligt beteende.

  Enligt ekonomiprofessor Michael Hudson har i årtusenden det cykliska förloppet varit:

  1) Människorna i samhället skuldförslavas och samhället hamnar i en diktatur styrd av de som äger skuldslavarna

  2)Skuldslavarna har gjort demokratisk revolt och fått skuldsaneringar

  3)Skulder har ansamlats och nya skuldslavar skapats varvid samhället hamnat i punkt 1) igen

  Så finansmakten har alltid strävat efter diktatur medan “pöbeln” strävat efter skuldavskrivningar och demokrati enligt Hudson.

  Hudson menar också att västvärldens moderna ”demokrati” kommen just av att bankirerna ville säkerställa skuldslaveriet. Om en kung var skyldig pengar kunde han få för sig att skita i att betala – när kungen dog dog ”skulden” med kungen. Genom att flytta skulden till det allmänna kunde bankerna göra skuldslavar av samhället. Den påhittade ”skuld” till bankirerna kunde tas ut på hela befolkningen och den var tidsmässigt obegränsad (bankerna mjölkar alla genom skatten mao – en suverän demokratisk stat behöver inte finansiera sig genom skatten – den kan skapa pengar själv). Därför har vår ”demokrati” blivit ett skuldslaveri-samhälle åt bankerna. Den fattigdom som sprider sig är ett resultat av denna parasitära utsugning.

  Ökad demokrati i verklig bemärkelse kan mao inte ske med annat än att dagens skuldslavssystem upphävs och skuldslavarna släpps fria – oavsett hur dumma du nu föraktfullt tycker att de är enligt dig.

 • Det hela är mer komplicerat än att bara “rätta till”. Det är en utvecklingsfråga som mångt och mycket har att göra med hur vi behandlar varandra. Det har däremot inte med styrelseskick eller ideologi att göra i de fall då man försöker lägga skulden på oliksinnade. Att beskylla kommunister, fascister eller kapitalister och allt vad det heter, för problemen kring vårt globala ekonomiska system (klasskrigets system), vittnar om att man själv är en del av det.

  Det är inte endast de rika familjerna som har betett sig illa. Så länge de fattiga mördar, ljuger och stjäler så kommer de rika också göra det. Kan det inte finnas fred mellan de fattiga och rika så kan det heller inte finnas något hållbart ekonomiskt system.

  Att det hållbara ekonomiska systemet ska vara “demokratisk” och “ingenting annat” är ingen lösning eftersom vi vanliga röstberättigade inte kan hantera våra egna ekonomier så vore det förödande för hela landet och planeten om den ekonomiska makten ligger i händerna på människor som skuldsätter sig för hela livet för att ha någonstans att bo. Det är isf snarare demokratiserandet av landets ekonomi som är orsaken till att det går åt pipsvängen?

  Den ekonomiska makten torde ligga i händerna på de som äger verkligheten i vilken vi alla bor. Det gör vi naturligtvis allesammans, men vi äger inte lika mycket! Vi måste lära oss att skilja på “ditt” och “mitt” och sluta med att diktera för andra vilka ekonomiska system som är bäst.

  Egentligen är det inte vårt ekonomiska system som det är fel på. Det är vårt beteende som är illa. Och det är illa oavsett vilket ekonomiskt system vi har.

 • Mycket bra artikel för de som läser det. Problemet är exakt det att våra landsförredare till politiker kommer aldrig upplysa folket om detta. Den andra stora problemet är Pål ” Insikt om att vi är en del av ett högre system” till detta krävs MEDVETENHET och det saknas idag i minst 90 % av befolkningen. Så länge vi ser att folk springer med en telefon i handen och är fast på den/ förslavat av den, kommer vi inte kunna väcka alla dessa zombis. Världen är i stor fara idag eftersom USA / den gömda makteliten inser att de förlorar makt eftersom med BRICS ländernas skapande och övergång till deras egna valutor och handel i den och ennu bättre betalning i guld för varorna, då inser de att de kommer inte lyckas med deras diaboliska världsövertagnings plan, därför kommer de starta WW III för att förstöra denna allians av BRICS länder som skippar dollarn och struntar i USA. Alla måste vara förbereda på detta och börja ha reserver hemma i form av mat,vatten,pengar,guld och silver för att kunna möta denna faran som kommer utan tvekan och det kommer bli snabbt utan förvarning. BLI INTE OFÖRBERED PLANERA I GOD TID.

 • Läs detta inlägg från https://parasitstopp.wordpress.com/2017/10/11/lognen-om-det-postindustriella-samhallet/#comment-17406
  Sanningen är ju att vi lever i en modern form av ett “feodalistiskt” samhälle. De sovande kapitalisterna blir rikare utan att skapa ett enda dugg precis som under medeltiden då feodalherrarna krävde av bönder och andra livegna att arbeta ihop deras förmögenheter! Skuldslavsamhället är det ultimata Kommunistiska projektet vars mål är ett gigantiskt diktaturprojekt.

 • Bra och sanningsenlig artikel.

  Samhället är som en båt. Vi kan bygga om och ändra på båten hur mycket vi vill men inte påverka kursen. Hittills. Nu, efter tusentals år, börjar mänskligheten vakna.

  Det är dags att ta över styrenheten och få till en kraftig kursändring. Men utan att båten kantrar. Styrenheten sitter i våra huvuden, vår syn på livet, världen och oss själva.

  Jag tror en hållbar kurs innebär totala skuldavskrivningar och:

  1) Insikt om att vi är en del av ett högre system. Vi lever fler liv, livets mening är att lära sig ovillkorlig kärlek, m m. En grundvärdering som kommer ändra synen på pengar och rikedom till förmån för vad som är viktigt i livet. Därmed inte sagt att man inte kan leva ett gott liv, köpa fina saker, etc. Ska bara vara hållbart och möjligt för alla.

  2) Full demokrati enligt http://uppropdemokrati.nu/upprop

  3) Nytt decentraliserat monetärt system där pengarna ägs av staten, en stat som är helt underställd folkets vilja.

  4) Fri energi vilket drastiskt kommer förändra människans tillvaro på denna planet. En helt avgörande nyckel för en positiv utveckling. Ta del av https://newsvoice.se/2017/10/11/dr-steven-greer-sekretessbelagda-projekt Passande att den artikeln finns nära denna.

  Tror kursändringen är på gång men vi måste först genomlida ett eller fler kriser / sammanbrott för att väcka mänskligheten. Vi är snart där. Har samtidigt en mycket positiv vision om framtiden, att allt kommer bli bra även. Bara man tror.

 • Mutor, hot och tom mord kan åstadkomma mycket! Vi ser ju hur bilderberg ruppen tänkt att Annie Löv ska bli nästa statsminister (valfusk torde det bli) det är i största behov av utländska valövervakare!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *