Remote viewing används i affärslivet och av polisen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 oktober 2017
- Torbjörn Sassersson
Remote viewing - Foto: T. Sassersson-
Remote viewer, fjärrsynare

Remote viewing (RV) är en mental teknik för informationsinhämtning som utvecklades av bla SRI International på uppdrag av US Army. Projektet som genomfördes åren 1972-1995 finansierades av den amerikanska kongressen. Remote viewing baseras på extrasensorisk perception (ESP). Både företag och polisen använder ibland fjärrsynande konsulter, men de är förtegna om det.

Text och foto: Torbjörn Sassersson | Delar av texten har tidigare publicerats i Soul Travel Magazine, en nättidning som fanns 2002-2009

Remote viewing tycks nyttja ett tillstånd som beskrivs som ett ickelokalt eller “fyrdimensionellt” medvetandetillstånd. Det rör sig i teorin om ett tillstånd som omfattar all tid, all rymd, all kunskap och all potential. Det finns ingen vedertagen vetenskaplig modell som förklarar hur fenomenet fungerar. En enskild människans medvetande verkar kunna smälta samman med ett universellt medvetande. Problemet är att kunna vaska fram information ur detta expanderade tillstånd. RV är en teknik som ger resultat.

Delar av texten i denna artikel har tidigare publicerats i Soul Travel Magazine - Nättidningen fanns på webben åren 2002-2009
Delar av texten i denna artikel har tidigare publicerats i Soul Travel Magazine – Nättidningen fanns på webben åren 2002-2009

Det här betyder teoretiskt, och det har även visat sig från praktisk tillämpning, att varje fråga som ställs inom detta universella tillstånd har ett svar. Frågeställarens förmåga att med intensitet fokusera på en särskild fråga avgör helt resultatet. Det är inte utan anledning som remote viewing har beskrivits som inget annat än: “attention management”, färdigheten att hantera uppmärksamhet.

Företag som använder remote viewing

Att få fram konkret information om hur företag använder remote viewing är svårt av förklarliga skäl. Varför skulle ett företag som skaffat sig ett övertag i en konkurrenssituation avslöja sina metoder? Ett annat skäl till att företag håller tyst är för att det paranormala ännu inte nått en fullständig acceptans i det västerländska samhället. Företagsledningar vill därför undvika en felaktig exponering i media, men det finns information som kommit ut ändå.

Ett bra exempel som fjärrsynaren Joe McMoneagle berättade om under ett föredrag 2005 i Stockholm handlar om ett amerikanskt företag som tillverkar borrar med rubinspetsar. En stor utgift för företaget är kostnaderna för att “leasa” markområden i samband med provborrningar efter rubiner.

Trots att McMoneagle helt saknar kunskaper i geologi kan han mer exakt än geologer precisera var provborrningar bör utföras. Det här medför att företaget kan “leasa” betydligt mindre markområden och därmed sparas pengar. McMoneagle är anställd som “information manager” på det här företaget och han lyfter en summa motsvarande en heltidslön trots att han endast arbetar deltid för dem. Det berättade McMoneagle 2005.

Joe McMoneagle påstår att han kan finna en rad andra ädla råvaror på samma sätt som tex: guld, platina, silver, olja, gas och “dimension stone”. Uri Geller har eller hade enligt uppgift delägarskap i ett malmprospekteringsföretag och tjänar pengar på ett liknande sätt som Joe och det kanske inte är så konstigt. Uri har ju god känsla för metall.

Som exempel på arbetet att ta fram helt nya tekniska innovationer nämner McMoneagle en framtida lösning på en tankestyrd garageportsöppnare, ett måste för varje amerikansk villaägare. Innovationsarbetet utgick från att denna lösning kommer att finnas i framtiden. Det betyder att remote viewing tillämpas för att försöka vaska fram hur apparaten fungerar i framtiden när den finns ute på marknaden. Resultaten gör att de tror att utvecklingen av produkten kommer att bli enklare, snabbare och billigare, tack vare remote viewers.

Företagen som anlitar remote viewers är förtegna om detta arbete. En logisk och naturlig följd av att affärsvärlden visar intresse för remote viewing för tekniken framåt. Joe McMoneagle har även framgångsrikt demonstrerat RV ett mycket stort antal gånger i “live TV” över hela världen. Det drar uppmärksamheten till sig och företagsfolk drar sina egna slutsatser.

Läs mer: Forskare berättar om USA:s militära psykiska spionage och remote viewing

Ett fiktivt exempel på RV

Det finns en vanlig missuppfattning om hur RV fungerar. Många tror att en dessa fjärrsynare ser allt som på en 3D-film, men RV funkar i de flesta fall inte alls så. I ett mer “normalt” exempel där remote viewing framgångsrikt kan hjälpa till i ett polisfall är de PSI-data som genererats nästan minimalistiska.

Låt säga att en liten flicka kidnappats och att polisutredningen har flera scenarios som de utgår ifrån. Ett spår handlar om att barnet kan finnas i en båt. Ett annat handlar om att barnet finns i ett hus i en skog. Ett tredje spår handlar om att barnet finns i en skåpbil. Resurserna och tiden räcker inte till för att undersöka alla spåren och man behöver det där lilla extra för att kunna sätta in ett framgångsrikt “span”.

Polisen beslutar sig för att diskret kontakta en RV-firma. Polisen tar kontakt och en vad vi kan kalla “måluppställare” sätter upp en adekvat fråga och denna lyder:

“Beskriv platsen där X finns kl 10.00 den 8 oktober 2007.”

Dagens datum när målet definieras är idag låt säga den 7 okt kl 23.00 år 2007. Man sätter alltså upp var “målobjektet”, det försvunna barnet, kommer att befinna sig vid en särskild tidpunkt i framtiden.

Målet tilldelas koordinater av en slumgenerator och det råkar i det här fallet bli siffrorna: 44578 77891. Måluppställaren skriver frågan på ett papper och lägger det i ett ogenomskinligt kuvert. På kuvertet skriver måluppställaren siffrorna 44578 77891.

Måluppställaren ger koordinaterna (inte kuvertet) till en RV monitor, en person som är helt blind inför vad frågan är eller ens vem uppdragsgivaren är. Remote viewern får endast och inget annat än koordinaterna 44578 77891 som enda ledtråd. Alltså genomförs hela sessionen dubbelblint. Monitorns uppgift är att guida remote viewern med frågor. Eftersom måluppställaren inte har en aning om vad frågan är kan inte ledande frågor ställas. Sessionen är blind. Inga “cold readings” här inte.

Minimalistiska resultat räcker ofta för att lösa ett kriminalfall tack vare polisens erfarenhet och fältarbete

Remote viewiern får in följande resultat i sammanfattning efter att remote viewern själv strukit bort allt som denne uppfattar som fel.

Sammanfattning CRV mål: 44578 77891

Objekt: Kvinna. Flicka. Ung. Ensam. Rädd.

Närmiljö: Trångt utrymme. Luktar organiskt som tjära. Svajande känsla i rum. Trägolv.

Omgivning: Vatten mellan land och land på nytt. Vattenmassa som flyter långsamt utan att byta riktning.

Slut session.

 

Minimalistisk RV är ofta bäst även om sessionen normalt omfattar flertalet fyllda A-sidor med innehåll. En skeptiker skulle kalla det här rent skräp och vilja förkasta allt som vagt och ovetenskapligt mumbojumbo som inte bevisar någonting, men det här handlar inte om vetenskap utan om huruvida dessa data kan användas eller inte ute i fält. Här har poliser med erfarenhet av att samarbeta med skickliga remote viewers en annan uppfattning än skeptiker.

Endast med dessa knapphändiga uppgifter som är vaga och allmängiltiga kan polisen nedprioritera två av tre spår. De kan nedprioritera spåren som handlar om att barnet finns i en skog eller en byggnad. Med ledning av “svajande känsla rum” samt “vatten mellan land och land på nytt” kan polisen inte bara misstänka att det handlar om en båt utan även få fram en uppgift till som fick dem att komma på något för egen maskin.

Uttrycken “vatten mellan land och land på nytt” plus att: “vattenmassa som flyter långsamt utan att byta riktning” betyder flod. Remote viewern förstod inte det själv, men polisen associerade till flod och vidare eftersom remote viewern fick fram trägolv och doft av tjära utesluts alla plastbåtar. I regionen finns bara en flod och några få träbåtar vilket innebär att endast 100 st båtar behöver sökas av i de marinor som finns i flodens sträckning.

Inom loppet av två timmar avsöks träbåtar i tre marinor. När polisen söker i den 30:e båten finner dessa flickan inlåst och förövarna grips.

Nu är det här endast ett fiktivt exempel, men det skulle kunna vara hämtat från verkligheten, en verklighet där RV används diskret av polisväsendet. Se ett exempel på hur det kan gå när ett RV-team kör sin egen utredning utan stöd från de lokala myndigheterna. Notera att trots vaga knapphändiga uppgifter räckte dessa för att lösa fallet. Remote viewern hittade alltså inte flickan utan polisen gjorde det med ledning av mycket knapphändig information. I sådana här fall tar aldrig RV-firmor betalt utan de gör det gratis. Det är legio inom RV-världen.

De remote viewers som används måste ha mycket bra “track record”, annars vågar man inte nedprioritera spår som kan vara korrekta. Ofta tilldelas två-tre remote viewers samma mål för att polisen ska få fram jämförbara data. Spretar data för mycket kan hela RV arbetet förkastas. Bara i undantagsfall får remote viewern en så kallad “PSI experience” eller “total site integration”, en kameråkliknande upplevelse i 3D, in situ.

Läs mer: Kan mediala personer hjälpa polisen att lösa mordfall?

Ett amerikanskt RV-företag

Ett företag i USA som på ett offensivt sätt för fram “remote viewing” som en framgångsrik teknik för informationsinsamling heter Psi Tech. De skriver på sin hemsida:

“Psi Tech’s clients range from the leaders of Fortune 500 corporations, to academics in science, medicine and law, as well as select individuals from the private sector who undergo the firm’s specialized training.” [källa: Psi Tech]

Psi Tech har varit involverat i en rad spännande uppdrag som spänner över ett brett spektrum av tillämpad “remote viewing”. De har försökt finna eftersökta terrorister och har enligt egen uppgift framgångsrikt i förväg avslöjat planerade terroristdåd i USA. De har hjälpt till i en utredning för att utröna orsaken till en helikopterolycka och i det fallet demonstrerades remote viewing för UPN Networks tittare.

Företagen som anlitar remote viewers är förtegna om detta, men det blir en logisk och naturlig följd att affärsvärlden bakom ridån visar intresse för remote viewing eftersom tekniken emellanåt demonstreras och tycks fungera bra i andra sammanhang än affärer. Joe McMoneagle har t ex framgångsrikt demonstrerat RV ett stort antal gånger i live-TV över hela världen. Det drar uppmärksamheten till sig och företagsfolk drar sina egna slutsatser.

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq