Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Forskare berättar om USA:s militära psykiska spionage och remote viewing

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 oktober 2017
- Torbjörn Sassersson
Edwin May, 2017 - Foto: Jeffrey Mishlove
Edwin May forskar på remote viewing - Foto: Jeffrey Mishlove
Bild: Edwin May, 2016 – Foto: Jeffrey Mishlove, Thinkingallowed.com

NOTERAT. Forskaren Edwin May, som specialiserat sig på att forska på och utveckla militära tillämpningar på remote viewing, kommer till Sverige för att redovisa sakläget. Han säger att människans har paranormala egenskaper och att forskningen i världen ger fullt stöd för den uppfattningen. 

Text: Torbjörn Sassersson

USA har sedan 1970-talet utvecklat den mentala tekniken “remote viewing” som kompletterande metod för att utöva spionage mot andra länder. Forskning och utveckling gick i slutskedet under arbetsnamnet Stargate Project och den genomfördes vid Stanford Research Institute (numera SRI International), idag ett av världens största forskningsinstitut.

Källor uppger att när Stargateprojektet lades ned 1995 flyttade hela verksamheten in på NSA på Fort Meade i Maryland där spionmyndighetens huvudkontor ligger. Bilden som 1995 lades ut inför allmänheten var att projektet visserligen gav en del resultat, men att det även fanns brister. Narrativet skapades av CIA genom att den kända skeptikern Ray Hyman fick förkasta den positiva bedömning som sammanställts av Jessica Utts, en professor i statistik.

Jessica Utts menade opartiskt redan 1995 att det var bortom alla tvivel att “psychic functioning” är en realitet. Hon kom fram till det enbart genom att studera statistiken. Hennes rapport “An Assessment Of The Evidence For Psychic Functioning” kan laddas ned från CIA:s hemsida. Rättshavererande skeptiker har däremot både innan och efter 1995 försökt att med alla medel förkasta forskningens resultat på extrasensorisk perception (ESP), den funktion i människans Sinne och hjärna, som möjliggör “remote viewing”, populärt kallad  “fjärrsyn” på svenska.

Oändliga debatter om sanningen om människans “övernaturliga” kapacitet har under åren sett dagens ljus. Spaltmeter med böcker både för och emot ESP har under decennier av informationskrigföring skrivits.

Skeptikernas mål har hela tiden varit att ingjuta maximalt tvivel runt ESP. Taktiken har alltid handlat att ifrågasätta alla positiva resultat om att ESP existerar, ifrågasätta trovärdigheten hos alla forskare som forskar på ESP och ifrågasätta alla journalister, intellektuella och medborgare som förmedlar positiva forskningsresultat eller som anser att frågan helt sonika är avgjord, att människan faktiskt har paranormala egenskaper och att vi måste acceptera det som en antropogen kulturyttring.

Lyft debatten om remote viewing och det paranormala till en högre nivå

Hela den infekterade debatten har varit fokuserad på huruvida människan har paranormala egenskaper eller inte, men mycket litet har handlat om vad det betyder för samhället att människan är paranormal. Den internationella vetenskapliga forskningen visar trots allt att ESP är en realitet. Skeptikerna bedriver inte några seriösa vetenskapliga studier över huvudtaget utan sysslar mest med cirkusartade tävlingar av typen “One Million Dollar Challenge” i USA eller svenska Humanisternas “Kristallkulan”, båda med syftet att opinionsbilda emot uppfattningen att människan är “psychic”. Debatten har inte heller handlat om att förklara varför det är så extremt viktigt för vissa aktörer i samhället att motverka “tron” på det övernaturliga och människans inre kapacitet.

Forskaren Edwin May

Forskaren Edwin May som specialiserat sig på att forska på och utveckla civila och militära tillämpningar på remote viewing kommer till Sverige i oktober 2017 för att redovisa sakläget.

May föreläser i Göteborg (23 okt och Stockholm (21 okt). Edwin May är en forskare som för länge sedan lämnat stadiet då ESP:s realitet fortfarande var en debatt. Istället har han sedan 1970-talet utvecklat tillämpningar på uppdrag av TIC (The Intelligence Community) i USA. Därav finansiering från CIA och amerikanska kongressen under långa tidsrymder.

Edwin May kanske kan besvara dessa två brännande frågor under sina besök i Sverige:

  • Vad betyder det för samhället att människan är paranormal?
  • Varför det är så extremt viktigt för vissa stora aktörer i samhället att motverka “tron” på det övernaturliga? Vilka motiv ligger bakom deras nolltolerans?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor

USA’s Psychic Spy Program with Edwin C. May


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq