Ta Aftonbladet från munnen – Nyheter Idags varumärkesintrång

publicerad 24 oktober 2017
- av NewsVoice
Ta Aftonbladet från munnen
Ta Aftonbladet från munnen
Ta Aftonbladet från munnen - Infografik: NewsVoice

MEDIAHUMOR. Efter att Nyheter Idag uppmanat sina läsare att ”Ta [afton]bladet från munnen” i eftersvallen av sexskandalerna på Aftonbladet har tidningens jurist klagat på Nyheter Idag (NI) och uppgivit att NI i sin grafik använt ett kännetecken som är förväxlingsbart med Aftonbladets logotype. Nyheter Idag svarar med att pixlat grafiken.

Konflikten började med att Nyheter Idag uppmanat allmänheten att höra av sig med tips om sexhistorier på Aftonbladet.

"Till detta har Nyheter Idag publicerat en tecknad bild för att illustrera uppmaningen som lyder ”Ta bladet från munnen”. Ordet ”bladet” påminner om bokstäverna i Aftonbladets logotype."

Detta ogillades av Aftonbladet, som skrev till NI.

”Nyheteridags användning av nämnda kännetecken riskerar emellertid att inte bara att vilseleda läsare och andra att tro att det föreligger en relation mellan Aftonbladet och Nyheteridag enligt vad som anges ovan, utan syftar enligt Aftonbladets mening dessutom uppenbart till att svärta ner Aftonbladet”, skriver Wass i ett mejl med uppmaningen att ”omgående upphöra med användandet av det kännetecken som är förväxlingsbart med Aftonbladets skyddade kännetecken”.

Nyheter Idag tog därför beslutet att pixla den del av grafiken som påminner om Aftonbladets varumärke. Samtidigt menar Chang Frick på Nyheter Idag att det aldrig varit fråga om varumärkesintrång. "Den bild Aftonbladet syftar på är en del av vårt redaktionella material", skriver Chang Frick, NI:s redaktör.

Nyheter Idag skriver att uppmaningen att "ta bladet från munnen" har gett resultat. Flera värdefulla tips har inkommit till redaktionen, både om Aftonbladetmannen men även om andra medieprofiler på andra redaktioner, skriver NI.

NewsVoice väljer också att pixla Aftonbladets logotyp i den redaktionella infografiken.

Känner du till någon skandal? Tveka inte att höra av dig till NewsVoice.

Text: NewsVoice