Thomas Jackson: Sveriges resignerade flyktingbarn en miljardindustri för läkare, advokater, journalister

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 28 oktober 2017
- NewsVoice redaktion
Thomas Jackson - Foto: Nya Tider
Thomas Jackson - Foto: Nya Tider
Thomas Jackson – Foto: Nya Tider

DEBATT. Engelska public service BBC publicerade den 26 oktober en artikel om Sveriges resignerade flyktingbarn som tidigare i Sverige kallades apatiska. Thomas Jackson som är svensk läkare och psykiater blev aktuell i debatten kring barn med uppgivenhetssyndrom åren 2006–2007. Jackson kommenterar artikeln i BBC.

Text: Thomas Jackson,  jajj.se

BBC: Resignation syndrome: Sweden's mystery illness
BBC: Resignation syndrome: Sweden’s mystery illness

Låt mig omedelbart på min doktorsära formulera: Sveriges epidemi av resignerade flyktingbarn är inget annat än svår barntortyr i förklädnad av medicinsk behandling. Tillika, det föreligger ett enormt ekonomiskt incitament i form av stora vinster för läkare med en etablerad position i debatten, med intressen i privata behandlingshem eller av goodwill i riksmedia. Och för advokater och journalister. Alla dessa professioner missbrukar i egna intressen dynamiken i tragedin.


Förlorarna är i första hand flyktingbarnen som blir traumatiserade för livet i denna grymma teater och i andra hand svenska skattebetalare vars medel går till motsatsen till vad de är avsedda för nämligen övergrepp, i många fall ren tortyr, istället för till vård, behandling och lindrande åtgärder.


Offentligt och privat anställda läkare och behandlingshem har i decennier varit upptagna med att behandla dessa barn. Advokater som tjänar miljardbelopp i egenskap av ombud i utdragna juridiska processer som arvoderas 1500 kr/timme. Ju längre processtid ju mer pengar -på ren svenska. Tror någon uppriktigt att Svenska Advokatsamfundet har det minsta intresse av att lyfta fram sanningen i dessa grymma övergrepp och förlora en av sin mest vinstgenererande målgrupper ”resignerade barn” som offentliga ombud för? Speciellt mot bakgrund av att svenskar i allmänheten, tandläkare, domare, egna advokatkollegor, journalister, hälsopersonal, polis m.fl. m.fl. år efter år av media fått höra att:

”Om du berättar att vuxna asylsökande manipulerar barnen så kallar vi dig nazist!”.

Föräldrarna, ja ibland inte ens barnets föräldrar utan traffickers som ”vet hur man lurar svenskar”  insisterar på att barnet inte äter normalt, är tyst och passivt och bara ”måste få magsond annars är det ditt fel doktorn om barnet dör” pressar barnläkarna på detta sätt att sätta magsond. Och vi vet från vetenskapliga studier att ofrivillig sondmatning skapar svår ångest hos den som utsätts för det.

Stanna upp och tänk själv några sekunder: Du är en vuxen, du har inte ätit på en-två dagar, du är hungrig och vill äta men istället får du en magsond insatt i dig ordinerad från en läkare, alltså en hälsoauktoritet som sedan låter personer som är mycket starkare än du själv att bestämma var och när du skall få föda genom sonden. Om du inte uppför dig väl – ledsen – ingen mat.


Det tar inte många dagar förrän du är svag och resignerad. Den svenska resignerade barn epidemin är utan tvekan en av världshistoriens största medicinska skandaler.


Ett svårt övergrepp på barn som borde skötas av polis och åklagare men som hindras därtill av att Karolinska Institutet satt sjukdomsstämpel på fysiska och psykiska konsekvenser av svåra övergrepp. Övergrepp som är väl diskuterade i England under begreppet ”induced Illness in Children” och i USA under begreppet MAL-BP, en förkortning av malingering by proxy som till svenska kan översättas ”tvingande simulering”.

MAL-BP är tillstånd som måste särskiljas från det mer kända Munchausen by proxy.  MAL-BP beskrevs första gången juni 1996 av läkare vid YALE-universitetet, Cassar et al. De första kända fallen i Sverige kom i form av apatiska barn 1998.   Svenska barnläkare var dock icke vetenskapligt uppdaterade vid denna tidpunkt. De som fick tolkningsföreträdet var alla barnläkare med sin specialistutbildning klar före år 1996.

 1. Svensk media, public service och enskilda journalister har gjort enorma förtjänster i form av goodwill, höga konsultarvoden och höga tittarsiffror trots att de år efter år bidragit på olika sätt till detta snart 20 år långa diagnostiska haveri i Sverige med ofattbart tragiska konsekvenser för enskilda flyktingbarn.

Artikeln BBC publicerar är dock i flera avseenden klandervärd eftersom BBC-artikeln mörklägger sanningen och därigenom utsätter barn i andra länder för stor fara att utsättas för samma grymma övergrepp via copycatmekanismer. Dock, under alla omständigheter är BBC:s artikel mycket välkommen eftersom den innehåller mindre bluff och bedrägeri än vad svenska agenda journalistik i public service presterat.

T.ex. så förklarar inte BBC uppkomsten av de apatiska barnen med en havererad asylpolitik som inspirerats av ett högerextremt och nazistiskt nätverk vilket varit det stora narrativet i Sverige. Det är också värt att notera att om artikelförfattaren Linda Pressly varit anställd av en svensk tidning så hade hon sannolikt varit avskedad idag. Detta eftersom ingen journalist i Sverige kan nämna, som Linda Pressly gör, att resignationen smittar mellan barnen, att resignationsepidemin bara förekommer i Sverige och att barnen tillfrisknar om man separerar barnen från föräldrarna alltså från dem som enligt ”induced illness in children” och MAL-BP diagnostik är övergreppsmännen. Nota bene.

Dessa tre punkter betraktas av svenska journalister som högerextrema/nazistiska teorier som icke bör anses ha trovärdighet. Svenska etablissemangets uppfattning har av media fösts in i detta narrativ om högerextrem påverkan på den statliga utredningen SOU 2006:49.  Den som betvivlar bör kontakta Sveriges Television på telefonväxel 08-7840000 och be att få tala med de journalister som är ”experter” på barn med resignations ”sjukdom”.


Sammanfattningsvis är BBC:s artikel mot denna bakgrund ett litet steg framåt i denna oerhörda tragedi som drabbat asylbarn i Sverige. BBC tar nämligen neutralt upp de tre punkterna ovan som ”nazistiska visselblåsare” i många år försökt slå larm om.


Låt mig ta punkterna lite utförligare:

 1. Epidemin är smittsam. Detta talar explicit för att copycatmekanismer finns med i dynamiken. Detta är egentligen den journalistiska professionens ansvar att ta upp till debatt eftersom copycats skapas av media. Dock. Icke en enda gång åren 1998-2017 har en enda svensk journalist, förutom Vavra Suk, nuvarande chefredaktör på Nya Tider, skrivet någon artikel som diskuterar copycat mekanismers relevans för apatiska barn epidemin. Min egen bok Copycatbarnen utgiven 2009 har sålt bra men nedtystats av riksmedia. Om man googlar ”Copycatbarnen” så kan man i beskrivningen av boken läsa att jag formulerar ungefär ”Om någon kan visa att jag har fel i mina synpunkter att de apatiska barnens resignationssymtom är orsakade av manipulation, hot och våld från traffickers och andra vuxna så lovar jag att återsända mitt specialistbevis i psykiatri till Socialstyrelsen”.Så ingen kan i framtiden komma och anklaga mig för att jag icke gjort allt jag rimligen kunnat för att berätta för allmänheten om MAL-BP och dess relevans för epidemin.  Det var f.ö. min moraliska skyldighet som kristen läkare som jobbat i England och där förvärvat kompetens i diagnostik som icke är känd hos svenska läkarkåren. Dock. Jag fick icke ens annonsera boken i t.ex. den kristna tidningen Dagen eftersom en journalist utan vare sig journalistutbildning eller annan akademisk utbildning vid namn Gellert Tamas påstått bestämt att jag är nazist – utan att jag fick ens möjlighet att dementera. Orsaken att jag icke fick dementera var naturligtvis att om det kom ut till allmänheten att jag är en starkt bekännande kristen och inte alls nazist och erfaren specialist i psykiatri så sprack hela public services scoop och narrativ om ”apatiska barn”. Jag gjordes till en halmgubbe 😉, alltså pådyvlad åsikter utan ens möjlighet att försvara mig.

  Än mindre att förklara den komplicerade diagnostiken som behövs vid MAL-BP.  Jag som efter mina tio år i England som specialistläkare, och sannolikt en av de få svenska läkare som gått kurser i simuleringsdiagnostik, detta i England, och som därför borde vara extra intressant för svenska journalister att lyssna på, inkompetens- förklarades och naziststämplades av en journalist, Gellert Tamas utan ens journalistutbildning.  När den statliga utredningen SOU 2006:49 refererade till mig som expert just i malingering by proxy diagnostik så innebar detta implicit våldsam kritik mot barnläkarkåren för att missa MAL-BP diagnostik och mot svensk journalistik för att missa copycat-aspekten.

  Public services order via Uppdrag granskning blev då till deras underleverantör Gellert Tamas enskilda firma, ty Tamas var icke anställd, ”Shoot the messenger”, eftersom budbärarens synpunkter passade icke in i SVT/SR:s agendajournalstik.

  SVT/SR försökte döda mig offentligt. Tyvärr för dem så lyckades de icke. Jag mår bra och har ett bra liv trots att jag blivit dödshotad av traffickers. Men vem vet. Mina dagar kan vara räknade. MAL-BP är en miljardindustri bl.a. i personliga assistansbranschen och ökad kunskap om MAL-BP i läkarkår och försäkringskassa utgör ett oerhört hot bl.a. mot dem som idag utnyttjar resignerade barn som icke blivit friska trots uppehållstillstånd.  Barn som nu hindras från att bli friska på grund av att familjen tjänar pengar på att barnen är sjuka. Detta genom att vara anställda som personliga assistenter åt dem. En form av medicinskt slaveri som SVT/SR skapat.

 2. Resignationsepidemin existerar bara i Sverige. Detta förmodligen på grund av att det traditionellt sett är absolut tabu att diskutera simuleringsdiagnos på patienter i Sverige. I England och Tyskland är det helt naturligt att läkare diskuterar, om än försiktigt, denna ofta svåra diagnostik. Utifrån Sveriges tabu att diskutera simulering blir det naturligtvis ännu svårare att diskutera det än mer komplicerade MAL-BP.
 3. Barnet tillfrisknar när det skiljes från föräldrarna. Men detta kallades ”främlingsfientligt och grymt” av svenska journalister, vänsterbarnläkare och advokater. Man ställs här framför till det fullständigt paradoxalt grymma att barnen tvingas pga journalister, läkare och advokater – vilka alla tillhör professioner som egentligen bör agera för barnens bästa- att förbli hos övergreppsmännen. Ingen tvekan om att detta i längden skapar apati, uppgivenhet och svåra ångesttillstånd som utvecklas till medvetslöshetsliknande tillstånd när den ofrivilliga sondmatningens alla psykiska och somatiska komplikationer debuterar.

Så, stort tack till BBC för att de gjorde ett relativt seriöst försök till beskrivning av den komplexa situationen i Sverige. Att de tre ovan refererade sakförhållanden som att epidemin smittar, bara existerar i Sverige och att barnen blir bättre när de separeras från föräldrarna är synpunkter som i Sverige konsekvent stämplats som myter från högerextrema. Så BBC-artikeln kan förhoppningvis lyfta debatten i Sverige till en mindre konspiratorisk nivå.

Att BBC missar att diskutera MAL-BP anser jag dock vara en tragedi. Jag anar BBC varit inne ganska mycket på min hemsida ”Jackson jagar journalister” ty just senaste månaden har jag sett många besök från London vilket jag icke brukar ha. Annars har jag dagligen många från England, Ryssland, Tyskland, USA och ett 20-tal andra länder. Kanske 400-500 dagligen, varav hälften från Sverige.

Avslutningsvis vill jag upplysa om att den som önskar höra sanningen om MAL-BP från en verklig expert, nämligen professor Marc Feldman från USA, och MAL-BP:s relevans för epidemin av resignerade barn i Sverige, kan googla ”Swedens Apathetic Children Syndrome” där professor Marc Feldman, känd från CNN, New York Times, Larry King show, hedersmedlem i amerikanska psykiatriska föreningen mm intervjuas under en timme tillsammans med undertecknad. För den som icke orkar höra kan jag meddela att Feldman säger någonstans mellan 10.00-15.00 in i intervjun att han är ”utterly convinced”, alltså totalt och fullt övertygad, om att epidemin i Sverige av resignerade/apatiska barn är MAL-BP.

Men det tycker icke SVT/SR:s expert Gellert Tamas. Mannen utan utbildning som blivit PK-medias självklare expert på en komplicerad medicinsk sak. Så därför är det case closed för SVT/SR. SVT/SR har upprepade gånger informerats om professor Feldmans åsikter. Men.  Att en gåtfull epidemi utan dess like med tusentals flyktingbarn sondmatade under flera år, liggande i blöjor, passiviserade inomhus i säng under heta sommardagar av internationella experter anses vara ett nyligen beskrivet komplicerat tillstånd kallat MAL-BP som dessuton en statligt utredning SOU 2006:49 refererade till, tycks icke bekomma SVT/SR:s ledning med Hanna Stjärne och Cilla Benke i spetsen. De har ju sin Gellert Tamas som vet EXAKT vad det handlar om.

Att “nazisten” dr Jackson satsade all sin prestige och karriär i Sverige på att skydda flyktingbarn från smärta och ondska i form av manipulativa grova medicinska övergrepp passar liksom icke in i den värld public service lever i. ”Bättre att tortyren fortsätter än att vårt narrativ ändras” – är deras credo.

Text: Thomas Jackson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hmm, det fortraffliga Sverige…
  Man kan inte mala ny malarfarg over ruttna plank hur lange som helst. Det ar latt att uppratthalla en fin fasad nar det inte finns nagot som utmanar, men de senaste aren bevisar verkligen vilken ankdamm Sverige ar.

  Ondska i en fin forpackning dar de som ser hur det verkligen ligger till blir utfrysta och stamplade. Sverige ar ett vuxendagis med veklingar, feminister och soyboys…
  Finns det tillrackligt med vikinga-anda kvar?

  Vi som ar vakna kan skrika oss gula o bla(no point intended,ha,ha), men det blir verkningslost i ett land dar befolkningen sover.

  -“if it wasn’t for lawyers, we wouldn’t need lawyers”…(ur; ‘A murder of crows’, Cuba Goodings Jr, Tom Berenger)

  ♡Peace out….

 • Problemet går mycket längre än så. Psykiatrin och deras agerande är en del ( bl.a. det som artikeln beskriver och att ECT har renaissance i Sverige, eller ADHD skandalen)det andre är som Bo Sonnsjö beskriver den rättsskandal som människor råkar ut för efter en olycka ( där juridiken och försäkringsbolag/kassa går hand i hand) med horribel undermåliga “expertutlåtande”.
  Jag har länge frågat mig hur detta kunde hända och tror mig att ha svaret,säg emot om jag har fel, då själv utbildat och vidareutbildat utomlands slås man direkt av att de flesta läkare är autodidakter (självlärda) till motsatts av andra länder, där man lär sig från en med erfarenhet. Detta sätt att vara autodidakt leder till att man är ständig osäkert om sin kunskap, tillåter bara de att komma till tals som har samma åsikt än man själv och inte som i andra länder att man diskutera utan att känner sig angripen. Dessutom är man lätt infångat i så kallade expertutlåtanden utan att kunna kontrollera om dessa är riktiga eller bara påståenden. Människans kropp och psyke är ju fortfarande till viss del ett mysterium, men man använder sig inte av filosofiska måttstock inom medicin som t.ex i fysik. För att dölja denna kapitala brist har man i Sverige haft ett mantra ” att Sverige är bäst i världen” under förutsättning att man har isolerat sina medborgare i kunskap, vilket omedelbart krakelerade när man berättade hur andra länder hade det oftast mycket bättre i vissa fall. Man har varit expert i Sverige att peka med fingret på andra länders svårigheter, men har varit väldig dålig med att rannsaka sig själv. När för några år sedan en internationell komitee rankade olika länders medicinska omhändertagande och Sverige hamnade på plats 36 efter Bolivia blev det ett ramaskri och att analyserande hur fel denna undersökningen var, istället för att titta på varför vi fick denna platsen (gråstarr operation hade på den tid 8 års väntetid och hela Europa tyckte synd om svenskarna, men politiker drabbades naturligtvis inte av detta) Bara ett exempel. Jag träffade på 80 talet en ung kvinna som hade torterats i Argentina, men lyckats fly till Sverige. Hon hade ett diskbråck som påverkade en nerv som inte hade gett vika på mer än ett år. Hon var frikostig med att berätta att hon har varit torterat, men nämnde med lättnad, när diagnosen diskbråck äntligen hade ställts, att det hon har upplevt i Sverige var värre än tortyren i Argentina, då alla hon konsulterade menade att hon var tortyroffer och därför hade hon ont, ingen hade gjort en ordentlig undersökning. Detta gäller inte bara det medicinska området. Sedan 70 talet visste man redan utomlands hur det var beställt med Sverige, men ingen i landet märkte något förrän finanskrisen gjorde många hemlösa. På riktig börjar denna Potemkin fasaden faller på senare tid, då människor börjar vakna, då missöden inte bara drabbar den andre. Då måste regimen naturligtvis ta till hårdare åtgärder. Om man vill se hur en hel nation blev lurat behöver man bara se västerut. Sverige har varit länge en vasall av föregångslandet, det hjälpte inte heller att Palme kritiserade usa under vietnamkriget, han fick säkert tillåtelse av sin master för detta bara när han blev för självsvåldig gjorde man slut på honom och hela utredningen av mordet speglade redan då hur inkompetent polisutredningen var. För svensken talar att den har varit flitig och jobbat hårt, den har varit ärlig och strävsamt (60 talet och dessförinnan) men tyvärr lite naiv, men när man själv är ärlig tror man inte att en annan kan vara oärlig tills man stöttar huvud väldig hård. Jag hoppas verkligen att rädsla propaganda inte har dödat den sista vikingar anda i svenska själen för annars blir verkligheten den man förtjänar.

 • George Soros politiska agenda bakom fulmediernas hållning tycks mig lysa igenom. Soros tycks vilja muta våra fulmedier och fulpolitiker till att tortera barn om det krävs för att kunna förstöra Sverige ytterligare.

  Att enbart krossa vår ekonomi räcker tydligen inte för honom. Att han själv tillåtits överleva dessa attacker mot vårt land (och andra länder) och mot oskyldiga barn är ett stort minus för både svenska militära operatörer och andra attackerade länders operatörer, anser jag.

  Soros monopolkapitalistiska imperialistiska fascism kräver enbart en liten Hitler-mustach för att kännas igen tydligt, anser jag.

  https://2.bp.blogspot.com/-FzTALCOaydE/WdgEUxwjcRI/AAAAAAAA-To/InblOE4CqGU31N1Zbdp-3uPdwq2x-N9kwCLcBGAs/s1600/george-soros-create-antifa-and-isis-terrorism.jpg

 • En skräckinjagande artikel, vilken påtalar osannolika förhållanden i “föredömet” för alla länder runtom i världen – Sverige!
  Hur kan något få ske på detta sätt? Att svenska myndigheter antingen är okunniga eller tror sig spara på utgifter för samhället – medför att samhället istället – egentligen får andra och kanske betydligt större omkostnader!

  Liknande form av hantering gäller en annan grupp av patienter – alla dem, vilka trots påvisbara skador efter trafikolyckor ändå blir utan ersättningar de skulle ha haft rätt till – när försäkringsläkare manipulerar fakta med t ex hänvisning till begrepp vilka EU-domstolen fastställt är totalt förbjudna att användas inom hela EU/ESS-området!
  – Detta framgick tydligt och klart när detta ärendet togs upp med ledningen av SANCO/EUkommissonen vid besök nere i Bryssel – nämligen begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”!

  Att denna form av agerande är klara brott mot grundläggande läkaretik – enligt Hippokrates och Sveriges Läkarförbunds åsikter – men tycks ändå inte ens kunna få bli diskuterat i Läkartidningen!

  OBS! Att detta är klart straffbart enligt svensk lagstiftning och skulle medföra både fängelse, böter och att bli av med sin läkarlegitimation – tycks ändå ingen alls heller vilja diskutera ämnet!

  – Men här i landet tycks “obehagliga ämnen” inte få bli diskuterade på ett seriöst sätt! – Varför inte????

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *