Annons: Vaccin-hearing i Göteborg 14 okt – Kritiker, föräldrar, sjukvård och industrin möts

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 oktober 2017
- NewsVoice redaktion
NHF vaccin-hearing 2017

Syftet med denna unika Vaccin-hearing i Göteborg är att sprida kunskap om vacciner, tex de ingår i barnvaccinationsprogrammet. Ändamålet med evenemanget är även att stilla barnföräldrars oro.

Panelen kommer först att svara på moderatorns frågor om vacciner, där vi får ta del av deltagarnas olika ståndpunkter. Därefter kommer en paneldiskussion att äga rum. Efter debatten kommer åhörarna att kunna ställa frågor till debattdeltagarna. Slutligen görs en genomgång av nationell och internationell lagstiftning på området.

Moderator: Michael Zazzio, medicinsk forskare inom audiologi samt infektionssjukvård

Inbjudna till panelen

 • Riksdagsledamot: professor emerita Barbro Westerholm (liberalerna)
 • Med dr Jackie Swartz, forskare samt specialist i barnpsykiatri och allmänmedicin
 • Folkhälsomyndigheten/Socialstyrelsen
 • Mehdi Nodehi, före detta manager inom adjuvansindustrin
 • Linda Karlström, redaktör på Vaccin.me och föreläsare (har medverkat i Debatt i SVT)
 • Sara Boo, hälsoinformatör och ordförande i NHF Sweden
 • Representant från läkemedelsindustrin
 • Personal på vaccinationsklinik/vårdcentral

Diskussionsämnen

 • Hur säkra är vaccinationerna? Finns det biverkningar? Vilka slags biverkningar finns det i så fall?
 • Är vacciner effektiva?
 • Barnvacciner – behövs de? Risk/nytta-kalkyler och samhällsvinster.
 • FN:s mål att utrota mässlingen till år 2020 – är det möjligt?
 • Behövs adjuvans som aluminium och kvicksilver i vacciner?
 • Varför vaccineras barnen i skolorna? ? Ska vaccinationer vara obligatoriska för barn och eventuellt även för vuxna?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter gäller för medicinsk vård och vaccinering?
 • Hur ser vaccinationslagstiftningen ut i resten av världen?

Föräldrar bjuds in som åhörare

Biljettpris: 120 kr

Summan betalas in på NHF Swedens bankgiro: 445-6182. Kopia på inbetalning fungerar som biljett och visas upp i entrén. Massmedias närvaro kräver ackreditering via Michael Zazzio, telefon: 0478-41737.

Åhörarna kommer att få ställa frågor till panelen.

Evenemanget

Datum: lördagen den 14 oktober 2017
Tid: 13.00 – 18.00
Plats: Göteborg, föreläsningslokalen i Karl Johans Kyrkas församlingshem
Adress: Karl Johans Kyrkoplan 1, 414 55 Göteborg
Arrangör: föreningen National Health Federation Sweden
Arrangörens hemsida: www.thenhf.se

SAMHÄLLSINFORMATION – ANNONS

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq