Boken Anti-Machiavel från 1740 är högaktuell idag – Analys

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 november 2017
- NewsVoice redaktion
FredrikII (Fredrik den Store) - Målning: Anton Graff, 1781
FredrikII (Fredrik den Store) - Målning: Anton Graff, 1781
Fredrik II (Fredrik den Store) – Målning: Anton Graff, 1781 – Wikimedia Commons

HISTORIA & DEBATT. Boken Anti-Machiavel av Fredrik den Store har ett mycket stort läsvärde i tider av ett neo-marxististiskt maktövertagande i västvärlden trots att boken gavs ut 1740. Boken är ett svar till “Fursten” skriven av Machiavelli som gavs ut på 1500-talet med instruktioner om hur en furste kan förtrycka sitt folk och ändå förbli populär. Marcus Gullberg har läst Anti-Machiavel och jämför bokens tankar med dagens svenska samhälle.

Text: Marcus Gullberg, text uppd. kl 16:00, 17 nov

Anti-Machiavel
Anti-Machiavel

Fredrik den Store levde på 1700-talet och han var en närmast mytisk kung över Preussen i 46 år. Han ärvde ett litet land utan naturtillgångar med några miljoner invånare och krigade samtidigt mot en allians av Frankrike, Österrike, Ryssland, Sverige och Sachsen med över 100 miljoner invånare – ett omöjligt uppdrag för vem som helst utom Fredrik.

Utan att gå djupare in på Fredriks extrema begåvning och ytterst händelserika liv så kan man utan vidare påstå att han stod upp för moral och dygder. Hans motto var att härskaren är folkets främste tjänare och han väcktes sedan barnsben av ett kanonskott varje dag klockan 04:00. Preussen blev en stormakt genom fokus på 17 dygder där ärlighet, tålamod, disciplin, punktlighet, hårdhet mot sig själv, tolerans mot andra, lydnad, Gudatro, flitighet osv inkluderades.

Napoleon yttrade de berömda orden vid Fredriks grav när han hade intagit Berlin att han ”aldrig hade kunnat stå där om han hade levat”.  Napoleon menade naturligtvis Fredrik den Store som han hade en statyett av i sitt kontor. Den ryske tsaren Alexander III hävdade på fullt allvar att han hellre hade varit general i Fredriks armé än att bli rysk tsar. Direkt efter att Alexander tog över tronen avslutade han Rysslands krig mot Preussen utav respekt för Fredriks storhet. 1740 gav Fredrik den Store ut boken Anti-Machiavel och den är i dessa tider högintressant för vem som helst som vill förstå våra degenererade makthavares dolda agendor för att behålla makten och förtrycka folket.

ArcanumSkolan 2024

Enligt Fredrik den Store smittade boken ”Fursten” av sig på många härskare runt om i Europa med ett virus som gjorde dem till makttörstande monster med extremt låg moral och ett totalt förakt för sina folk.


 

Sverige

Il Principe - Machiavelli
Il Principe – Machiavelli

Fredrik den Store exponerar kapitel efter kapitel i Machiavellis bok och det är för oss svenskar en extremt intressant läsning. Han förklarar konkret vad som är de bakomliggande orsakerna till feminisering av ett lands män, spridandet av konflikter inom landet och massmigration av vissa folkgrupper. Han blottlägger också dessa degenererade makthavares moral där mord, stöld, intriger och promiskuitet tillhörde vardagen och där dessa ledare aldrig är nöjda utan alltid vill ha mer makt över folket som behandlas som rena slavar.

Han ger också en rad exempel som visar på att de allra flesta av dessa härskare slutar sina liv på ett erbarmligt sätt, ofta med en våldsam död. Slutligen får vi inte glömma att Fredrik också hävdar att oavsett hur mycket en sådan härskare förstör ett land så kommer han aldrig att kunna njuta frukterna av sina brott eftersom folket blir helt passiviserade och oförmögna att uträtta något av värde under en sådan tyrann.

Nedan följer några utdrag ur boken med mina efterföljande kommentarer.

”I will defend humanity against this monster which wants to destroy it; I dare to oppose Reason and Justice to sophism and crime; and I ventured my reflections on Machiavel’s Prince, chapter by chapter, so that the antidote is immediately near the poison.”

Här ser vi exempel på samma sak som berättas i vissa kretsar idag, att dessa människor i toppositionerna har gett upp sin mänskliga natur och primärt är intresserade av att förstöra andra människor och göra dem till samma monster som de själva har blivit – allt i syfte att imitera Lucifer och skapa sitt eget ”rike” i helvetet då alla deras anhängare skall lyda under dem.

Jämför med Marx uttalande:

“My breast is equal to that of the Creator… My soul, once true to God, Is chosen for Hell… Nothing but revenge is left to me. I shall build my throne high overhead, cold, tremendous shall its summit be. For its bulwark – superstitious dread. For its marshal – blackest agony… While for us both the abyss yawns in darkness. You will sink down and I shall follow laughing, Whispering in your ears, ”Descend, come with me, friend.””

Det är alltså samma grupp av degenererade människor som beskrivs av Fredrik som senare kom att dominera hela världen under 1900-talet, den gången bakom stämpeln som ”revolutionärer” och ”marxister”. I själva verket var det bankirer och deras mutade landsförrädare (oftast från adeln) i samarbete som skapade revolutionerna i Frankrike, Tyskland och Ryssland samt infiltrerade alla länder i Europa inklusive Sverige. Målet var att ta all makt över pengaproduktion och media i alla länder så att man kunde röva länderna och förslava befolkningen via sin falska propaganda.

“The floods which devastate regions, the fire of the lightning which reduces cities to ashes, the poison of the plague which afflicts provinces, are not as disastrous in the world as the dangerous morals and unrestrained passions of the kings: the celestial plagues last only for a time, they devastate only some regions, and these losses, though painful, are repaired. But the crimes of the kings are suffered, for a much longer time, by the whole people.”

Här förklarar Fredrik att om härskarens moral blir låg så påverkas hela folket under lång tid efter att härskaren är död eftersom en degenererad kultur har spridits bland hela befolkningen – som alltid imiterar sina härskare. Vad säger vi då om dagens vålds- och sexfixerade samhälle? Var är ursprunget? Är det inte hos våra dolda härskare?  Se på dagens journalister som cirka 80% av svenska folket inte hade förtroende för (innan den senaste sex-skandalen).

”The Roman Empire did suffer under emperors such as Nero, Caligula, or Tiberius, but the universe greets with joy the virtues of Titus, Trajan, and Antonin. There is a real injustice in concluding that the rotten apples are representative of all of them. One should preserve in the history only the names of the good princes, and let those of the others die forever, along with their indolence, their injustices and their crimes. ”

Fredrik berättar också att Machiavelli försöker berätta en historia om att alla kungar och kejsare har varit degenererade i alla tider, men det stämmer inte. De som kontrollerar historieskrivningen har bara fokuserat på de dåliga exemplen för att smitta folket med sina egna ruttna tankar. Det är Machiavellis dåliga ursäkt till att själv bli degenererad och ungefär samma historia får vi lära oss i dagens samhälle. Inga bra kungar presenteras men faktum är att när den svenske ”sagokungen” Frej dog var rädslan för depression bland folket så stor att hovet inte vågade berätta om hans död förrän tre år senare.

Det finns många andra historier om hur riktigt bra kungar har offrat allt för folket och varit extremt omtyckta.

”Duke Leopold was still so revered in Lorrains, that when his widow was obliged to leave Luneville, all the people threw themselves to their knees ahead of her, and she had to stop the horses on several occasions. As her exile proceeded, only groans were heard, and only tears were seen. There was neither triumph nor joy in the eyes of the people victorious.“

Ett exempel tas upp på en god härskare i Lorraine. De nya härskarna som tar över får ingen medkänsla från folket.

”The Great Mohammed, founder of the most flourishing religion of the globe, was a commercial boy.”

Notera att Fredrik beskriver islam som den mest blomstrande religionen på jorden. Det är inte utan att man undrar om hans medlemskap i frimurarna på den tiden gav honom speciell insyn i elitens långsiktiga framtidsplaner.

I ett annat sammanhang nämner han:

‘If Turks and heathens were to come to populate the land, we shall build mosques and churches.’

Hur kunde Fredrik den Store förutspå den muslimska migrationen för 250 år sen?Låt oss se på några fler historiska giganters uttalanden om islam. Napoleon sade om Muhammed:

“Muhammad was a prince; he rallied his compatriots around him. In a few years, his Muslims conquered half the world. They plucked more souls from the false gods, knocked down more idols, razed more pagan temples in fifteen years, than the followers of Moses and Jesus Christ did in fifteen centuries. Muhammad was a great man. He would indeed have been a god, if the revolution that he had performed had not been prepared by the circumstances.”

Den globala pro-islamismen hos eliten sedan århundraden tillbaka är ett ganska okänt ämne som överraskar de flesta bedömare inklusive artikelförfattaren.

Faktum är att den västliga eliten sedan urminnes tider har stöttat en muslimsk expansion. Andra kända exempel på pro-muslimska profiler är tempelriddarna, Rousseau, Hegel, Lenin, Hitler, Aleister Crowley (satanist) m.fl… Den globalistiska eliten har haft samma agenda i århundraden oavsett deras politiska åskådningar.

Den 24 november 24, 1917 sa Lenin:

”Muslims of Russia…all you whose mosques and prayer houses have been destroyed, whose beliefs and customs have been trampled upon by the tsars and oppressors of Russia: your beliefs and practices, your national and cultural institutions are forever free and inviolate. Know that your rights, like those of all the peoples of Russia, are under the mighty protection of the revolution.”

Detta var en liten men viktig utvikning och vi glömmer inte heller Karl XIIs positiva inställning till Islam som beskrevs ingående av Emanuel Swedenborg.

”It is enough,” this malicious man tells us, ”to extinguish the line of the defeated Prince.” Can one read this without quivering with horror and indignation?”

Niccolò Machiavelli
Italienaren Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Här avslöjar Fredrik den onde Machiavellis härskarstrategi via massmord av alla medlemmar av kungafamiljen. Jämför med bolsjevikerna i Ryssland samt den franska revolutionen. Jämför också med vårt eget Sverige – det första landet i Europa där kungen mördades (officiell versionen säger tre adelsmän, den inofficiella versionen säger Illuminatis torpeder i maskopi med drottningen och minst 25 personer direkt inblandade. Alla utom tre personer kom helt undan.)

”The third maxim of policy is, ”to send colonies of loyal subjects from your old land into one or two places in the conquered territory, so that these may become, as it were, the keys of the Province”. This will be used to ensure fidelity of them…. ”The Prince who establishes himself in a new Province whose laws and language differ from those of his own people, ought also to make himself the head and protector of his weaker neighbours, and try to weaken the stronger,” thus sowing dissention among them, in order to raise or lower those which he finds useful.”

Här kommer vi till Sverige och massmigrationen. Fredrik avslöjar det verkliga syftet med massmigration. Det är alltid att importera folk som står närmare härskaren än urinvånarna. Samtidigt ta kontrollen över grannländerna och försvaga det starkaste landet. Hur ser det ut i Norden? Massmigration i Sverige, primärt av muslimer, samt mycket liten migration i Danmark, Finland och Norge. Har våra härskare använt Fredriks bok som sin instruktionsbok?

”It was noticed from time immemorial that the custom of the Eastern people was a spirit of constancy in their practices and their old habits, of which they almost never depart. Their religion, different from that of Europeans, still obliges them in some way, for fear of trouble visiting their Masters, the company of not to consort with those which they call the infidel; and to avoid carefully all that could pollute their religion and upset the structure of their government.

Here is what, in their countries, makes for security of the throne, rather than that of the monarch:  the Emperors are often dethroned, but the empire is never destroyed.”

Fredrik skriver här om hur öst-asiaterna(Kina?) har lyckats skydda sin kultur och sina traditioner genom att fokusera på vissa principer som t.e.x. att aldrig blanda sig med ”otrogna”, aldrig ändra på sitt styrelseskick och aldrig förstöra sin religion. Resultatet var att kejsare kom och gick men imperiet förstördes aldrig(förrän efter 5000 år när Mao tog makten).

Samma styrelseskick behöver vi i Europa tror jag. Olika härskare är naturligt men alltid samma styrelseskick som inte får förstöras av förrädare. Fördelen med envälde är att det finns en ansvarig för landets väl och ve och denne person måste riskera att förlora livet om han gör ett dåligt jobb.

”It is not, according to Machiavel, an unmixed benefit to preserve a free State which one has conquered – but it is to destroy it. It is the surest means not to fear a revolt. You say, Machiavel, that a prince must destroy a newly-conquered free country, to secure it; but I reply, why was this conquest undertaken in the first place? You will say to me that it is to increase the conqueror’s power, and to make himself more formidable. It is what I wanted to hear, to prove to you that following your maxims achieves the opposite – because of the costs of this conquest, and the ruin of the country which could compensate for the losses….

The interest of a prince is thus to populate a country, to make it flourish, and not to devastate it and to destroy it. If the spite of Machiavel makes for horror, its reasoning makes for who can justify every action as a success. This august diplomat would have profited more if he had learned to reason well, the better to teach his policy for monsters.”

Här ser vi att degenererade härskare endast vill förstöra sina erövrade länder av rädsla för att bli detroniserade om de inte förstör landet snarast möjligt. Hur går förstörelsen till? Genom att förstöra kultur, etnicitet, traditioner, religion, starka familjer etc. Kort sagt blir landet till en bit mark där främlingar lever utan koppling till den ursprungliga kulturen. Landet blir naturligtvis urfattigt på kuppen och tappar sin självständighet.

”A private individual who has the misfortune to have been born with this lust for power, is more miserable than mad. He is dulled to the present, and exists only in future or imaginary times; nothing in the world can satisfy him, and the drunken ambition which has mastered him always adulterates the softness of his pleasures with bitterness… Machiavel is so arrogant, that to grant any praise to this most abominable monster, which would make Satan himself vomit on the ground, is to justify his cold blood, and his hatred of mankind.”

Fredrik förklarar här hur dessa psykopater resonerar och hur de lever i en fantasivärld som gör att de oavbrutet söker efter nya erövringar. Deras arrogans är så enorm att till och med satan hade kräkts om någon hade berömt dem.

”There are those who would leave it up to God, but to ensure justice on the earth, and not fob it off to the Divinity, it is mandatory that people know both virtue and its benefits, since the virtues lead to unity among them, not the war of all against all. Therefore, it is absolutely necessary to conserve them, and show that crime can only return misfortunes and destruction, including of the criminal himself. Who is the last victim of his crimes.”

Fredrik menar här att goda människor måste ta tag i dessa kriminella människor, inte minst för att visa att brott inte lönar sig och för att skapa enighet bland människorna genom att fokusera på dygderna. Den upprätta principen är att bestraffa brott och belöna goda gärningar. Överdriven tolerans mot ondska leder till en katastrof i långa loppet.

”Just as people are born, live a time, and die by diseases or old age, in the same way republics are  formed, flower a few centuries, and perish finally by the audacity of a citizen, or by the weapons of  their enemies.”

Fredrik berättar att en republik lever några århundraden och sen dör den, antingen genom att en modig medborgare störtar den eller genom att fienderna förstör den. Det blir antingen ny frihet eller ännu värre tyranni.

“The main danger for a State is to let its subjects languish, and to let those who would otherwise be stout-hearted warriors become effeminized by faith-eroding luxury… The Romans, who had conquered Great Britain, and who could not hold it in peace because of the turbulent and quarrelsome mood of these people, tried to effeminize them, in order to moderate their belligerent and savage instincts, hoping to succeeds as in Rome itself.”

Fredrik avslöjar den stora faran med att sprida en ”slapp njutningskultur” och att feminiseringen av ett lands män har ett uppenbart syfte och det är att pacificera folket så att de inte gör uppror. Jämför då med det moderna Sverige och man ser ett ytterst ondskefullt och dolt syfte med förtrycket av all traditionell manlighet(bland etniska svenskar åtminstone) samt vår nuvarande konsumtions/njutningskultur.

“I advise that any king, whose sole method of their policy is securing obedience through fear, will reign over cowards and slaves. He will not be able to expect great actions of or from his subjects, because anything that was accomplished at all was done by fear and timidity, which will always be carried in their characters, even after the source of the cruelty is dead or deposed… It should thus be wished, for the happiness of the world, that the princes know good, without  being too indulgent; so that kindness was always to them a vir tue, and never a weakness.”


Fredrik avslöjar här vad resultatet av dessa tyranner blir: en värld full av skräckfyllda, passiva robotar som knappt kan utföra de enklaste saker.


”What can a person of any station expect from a man who begins with the crime, if not a violent and tyrannical government? It is the same for any man of any rank who marries, and sees on the very same day an infidelity done by his wife. I do not think that such actions give a forecast which predicts that the wife will be virtuous for the remainder of her life; nor does my breadth of knowledge give me this thought.”

Fredrik skriver om att den som tar makten via brott sällan kommer att bli en bra härskare. Det svenska kungamordet på Gustav III 1792  blev startskottet för marxismen i Europa och världen. Vår kung mördades av en grupp adelsmän där hans egen fru och bror (sedermera Kung Karl XIII) med många andra adliga frimurare ansågs vara inblandade i komplotten som aldrig blev klarlagd(vilket var en katastrof för Sverige och hela världen i förlängningen).

Totalt presenterades 200 adelsmän, prinsar och bankirer som sammansvurna och med topposition i det svenska samhället – men bara 3 stycken fängslades…. Man kan fundera över sanningen om vår svenska historia efter 1792. Vårt kungamord var intimt kopplat till den franska revolutionen, det hemliga sällskapet Illuminatis maktövertagande av Europa och avrättningen av den franska kungafamiljen. Vi behövde ingen revolution i Sverige för många av adelsmännen var redan med på noterna och såg guld och gröna skogar framför sig efter kungamordet.

Monarkin dog ut, vi fick en fransk ”kung” och sedermera demokrati och hela den moderna marxistiska kulturen. Notera även att Anckarström, mördaren som offrades för att skydda de verkliga tungviktarna i komplotten, var en välkänd penningutlånare på sin tid. Efter kungamordet förändrades Sverige i grunden och vi tappade all vår självständighet.

Med denna bokrecension kan vi konkludera att Fredrik den Store rekommenderar folket i länder styrda av valda härskare (som allihop är kriminella marionetter enligt Fredriks åsikt) att göra uppror och se till att inte få en ännu värre tyrann som efterföljare. Sverige behöver nu folk med mod att ena sig mot sina tyranner som vill förstöra landet och barnens framtid.

Text: Marcus Gullberg

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq