Boken Anti-Machiavel från 1740 är högaktuell idag – Analys

publicerad 16 november 2017
- av NewsVoice
FredrikII (Fredrik den Store) - Målning: Anton Graff, 1781
FredrikII (Fredrik den Store) - Målning: Anton Graff, 1781
Fredrik II (Fredrik den Store) – Målning: Anton Graff, 1781 – Wikimedia Commons

HISTORIA & DEBATT. Boken Anti-Machiavel av Fredrik den Store har ett mycket stort läsvärde i tider av ett neo-marxististiskt maktövertagande i västvärlden trots att boken gavs ut 1740. Boken är ett svar till “Fursten” skriven av Machiavelli som gavs ut på 1500-talet med instruktioner om hur en furste kan förtrycka sitt folk och ändå förbli populär. Marcus Gullberg har läst Anti-Machiavel och jämför bokens tankar med dagens svenska samhälle.

Text: Marcus Gullberg, text uppd. kl 16:00, 17 nov

Anti-Machiavel
Anti-Machiavel

Fredrik den Store levde på 1700-talet och han var en närmast mytisk kung över Preussen i 46 år. Han ärvde ett litet land utan naturtillgångar med några miljoner invånare och krigade samtidigt mot en allians av Frankrike, Österrike, Ryssland, Sverige och Sachsen med över 100 miljoner invånare – ett omöjligt uppdrag för vem som helst utom Fredrik.

Utan att gå djupare in på Fredriks extrema begåvning och ytterst händelserika liv så kan man utan vidare påstå att han stod upp för moral och dygder. Hans motto var att härskaren är folkets främste tjänare och han väcktes sedan barnsben av ett kanonskott varje dag klockan 04:00. Preussen blev en stormakt genom fokus på 17 dygder där ärlighet, tålamod, disciplin, punktlighet, hårdhet mot sig själv, tolerans mot andra, lydnad, Gudatro, flitighet osv inkluderades.

Napoleon yttrade de berömda orden vid Fredriks grav när han hade intagit Berlin att han ”aldrig hade kunnat stå där om han hade levat”.  Napoleon menade naturligtvis Fredrik den Store som han hade en statyett av i sitt kontor. Den ryske tsaren Alexander III hävdade på fullt allvar att han hellre hade varit general i Fredriks armé än att bli rysk tsar. Direkt efter att Alexander tog över tronen avslutade han Rysslands krig mot Preussen utav respekt för Fredriks storhet. 1740 gav Fredrik den Store ut boken Anti-Machiavel och den är i dessa tider högintressant för vem som helst som vill förstå våra degenererade makthavares dolda agendor för att behålla makten och förtrycka folket.


Enligt Fredrik den Store smittade boken ”Fursten” av sig på många härskare runt om i Europa med ett virus som gjorde dem till makttörstande monster med extremt låg moral och ett totalt förakt för sina folk.


 

Sverige

Il Principe - Machiavelli
Il Principe – Machiavelli

Fredrik den Store exponerar kapitel efter kapitel i Machiavellis bok och det är för oss svenskar en extremt intressant läsning. Han förklarar konkret vad som är de bakomliggande orsakerna till feminisering av ett lands män, spridandet av konflikter inom landet och massmigration av vissa folkgrupper. Han blottlägger också dessa degenererade makthavares moral där mord, stöld, intriger och promiskuitet tillhörde vardagen och där dessa ledare aldrig är nöjda utan alltid vill ha mer makt över folket som behandlas som rena slavar.

Han ger också en rad exempel som visar på att de allra flesta av dessa härskare slutar sina liv på ett erbarmligt sätt, ofta med en våldsam död. Slutligen får vi inte glömma att Fredrik också hävdar att oavsett hur mycket en sådan härskare förstör ett land så kommer han aldrig att kunna njuta frukterna av sina brott eftersom folket blir helt passiviserade och oförmögna att uträtta något av värde under en sådan tyrann.

Nedan följer några utdrag ur boken med mina efterföljande kommentarer.

”I will defend humanity against this monster which wants to destroy it; I dare to oppose Reason and Justice to sophism and crime; and I ventured my reflections on Machiavel’s Prince, chapter by chapter, so that the antidote is immediately near the poison.”

Här ser vi exempel på samma sak som berättas i vissa kretsar idag, att dessa människor i toppositionerna har gett upp sin mänskliga natur och primärt är intresserade av att förstöra andra människor och göra dem till samma monster som de själva har blivit – allt i syfte att imitera Lucifer och skapa sitt eget ”rike” i helvetet då alla deras anhängare skall lyda under dem.

Jämför med Marx uttalande:

“My breast is equal to that of the Creator… My soul, once true to God, Is chosen for Hell… Nothing but revenge is left to me. I shall build my throne high overhead, cold, tremendous shall its summit be. For its bulwark – superstitious dread. For its marshal – blackest agony… While for us both the abyss yawns in darkness. You will sink down and I shall follow laughing, Whispering in your ears, ”Descend, come with me, friend.””

Det är alltså samma grupp av degenererade människor som beskrivs av Fredrik som senare kom att dominera hela världen under 1900-talet, den gången bakom stämpeln som ”revolutionärer” och ”marxister”. I själva verket var det bankirer och deras mutade landsförrädare (oftast från adeln) i samarbete som skapade revolutionerna i Frankrike, Tyskland och Ryssland samt infiltrerade alla länder i Europa inklusive Sverige. Målet var att ta all makt över pengaproduktion och media i alla länder så att man kunde röva länderna och förslava befolkningen via sin falska propaganda.

“The floods which devastate regions, the fire of the lightning which reduces cities to ashes, the poison of the plague which afflicts provinces, are not as disastrous in the world as the dangerous morals and unrestrained passions of the kings: the celestial plagues last only for a time, they devastate only some regions, and these losses, though painful, are repaired. But the crimes of the kings are suffered, for a much longer time, by the whole people.”

Här förklarar Fredrik att om härskarens moral blir låg så påverkas hela folket under lång tid efter att härskaren är död eftersom en degenererad kultur har spridits bland hela befolkningen – som alltid imiterar sina härskare. Vad säger vi då om dagens vålds- och sexfixerade samhälle? Var är ursprunget? Är det inte hos våra dolda härskare?  Se på dagens journalister som cirka 80% av svenska folket inte hade förtroende för (innan den senaste sex-skandalen).

”The Roman Empire did suffer under emperors such as Nero, Caligula, or Tiberius, but the universe greets with joy the virtues of Titus, Trajan, and Antonin. There is a real injustice in concluding that the rotten apples are representative of all of them. One should preserve in the history only the names of the good princes, and let those of the others die forever, along with their indolence, their injustices and their crimes. ”

Fredrik berättar också att Machiavelli försöker berätta en historia om att alla kungar och kejsare har varit degenererade i alla tider, men det stämmer inte. De som kontrollerar historieskrivningen har bara fokuserat på de dåliga exemplen för att smitta folket med sina egna ruttna tankar. Det är Machiavellis dåliga ursäkt till att själv bli degenererad och ungefär samma historia får vi lära oss i dagens samhälle. Inga bra kungar presenteras men faktum är att när den svenske ”sagokungen” Frej dog var rädslan för depression bland folket så stor att hovet inte vågade berätta om hans död förrän tre år senare.

Det finns många andra historier om hur riktigt bra kungar har offrat allt för folket och varit extremt omtyckta.

”Duke Leopold was still so revered in Lorrains, that when his widow was obliged to leave Luneville, all the people threw themselves to their knees ahead of her, and she had to stop the horses on several occasions. As her exile proceeded, only groans were heard, and only tears were seen. There was neither triumph nor joy in the eyes of the people victorious.“

Ett exempel tas upp på en god härskare i Lorraine. De nya härskarna som tar över får ingen medkänsla från folket.

”The Great Mohammed, founder of the most flourishing religion of the globe, was a commercial boy.”

Notera att Fredrik beskriver islam som den mest blomstrande religionen på jorden. Det är inte utan att man undrar om hans medlemskap i frimurarna på den tiden gav honom speciell insyn i elitens långsiktiga framtidsplaner.

I ett annat sammanhang nämner han:

‘If Turks and heathens were to come to populate the land, we shall build mosques and churches.’

Hur kunde Fredrik den Store förutspå den muslimska migrationen för 250 år sen?Låt oss se på några fler historiska giganters uttalanden om islam. Napoleon sade om Muhammed:

“Muhammad was a prince; he rallied his compatriots around him. In a few years, his Muslims conquered half the world. They plucked more souls from the false gods, knocked down more idols, razed more pagan temples in fifteen years, than the followers of Moses and Jesus Christ did in fifteen centuries. Muhammad was a great man. He would indeed have been a god, if the revolution that he had performed had not been prepared by the circumstances.”

Den globala pro-islamismen hos eliten sedan århundraden tillbaka är ett ganska okänt ämne som överraskar de flesta bedömare inklusive artikelförfattaren.

Faktum är att den västliga eliten sedan urminnes tider har stöttat en muslimsk expansion. Andra kända exempel på pro-muslimska profiler är tempelriddarna, Rousseau, Hegel, Lenin, Hitler, Aleister Crowley (satanist) m.fl… Den globalistiska eliten har haft samma agenda i århundraden oavsett deras politiska åskådningar.

Den 24 november 24, 1917 sa Lenin:

”Muslims of Russia…all you whose mosques and prayer houses have been destroyed, whose beliefs and customs have been trampled upon by the tsars and oppressors of Russia: your beliefs and practices, your national and cultural institutions are forever free and inviolate. Know that your rights, like those of all the peoples of Russia, are under the mighty protection of the revolution.”

Detta var en liten men viktig utvikning och vi glömmer inte heller Karl XIIs positiva inställning till Islam som beskrevs ingående av Emanuel Swedenborg.

”It is enough,” this malicious man tells us, ”to extinguish the line of the defeated Prince.” Can one read this without quivering with horror and indignation?”

Niccolò Machiavelli
Italienaren Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Här avslöjar Fredrik den onde Machiavellis härskarstrategi via massmord av alla medlemmar av kungafamiljen. Jämför med bolsjevikerna i Ryssland samt den franska revolutionen. Jämför också med vårt eget Sverige – det första landet i Europa där kungen mördades (officiell versionen säger tre adelsmän, den inofficiella versionen säger Illuminatis torpeder i maskopi med drottningen och minst 25 personer direkt inblandade. Alla utom tre personer kom helt undan.)

”The third maxim of policy is, ”to send colonies of loyal subjects from your old land into one or two places in the conquered territory, so that these may become, as it were, the keys of the Province”. This will be used to ensure fidelity of them…. ”The Prince who establishes himself in a new Province whose laws and language differ from those of his own people, ought also to make himself the head and protector of his weaker neighbours, and try to weaken the stronger,” thus sowing dissention among them, in order to raise or lower those which he finds useful.”

Här kommer vi till Sverige och massmigrationen. Fredrik avslöjar det verkliga syftet med massmigration. Det är alltid att importera folk som står närmare härskaren än urinvånarna. Samtidigt ta kontrollen över grannländerna och försvaga det starkaste landet. Hur ser det ut i Norden? Massmigration i Sverige, primärt av muslimer, samt mycket liten migration i Danmark, Finland och Norge. Har våra härskare använt Fredriks bok som sin instruktionsbok?

”It was noticed from time immemorial that the custom of the Eastern people was a spirit of constancy in their practices and their old habits, of which they almost never depart. Their religion, different from that of Europeans, still obliges them in some way, for fear of trouble visiting their Masters, the company of not to consort with those which they call the infidel; and to avoid carefully all that could pollute their religion and upset the structure of their government.

Here is what, in their countries, makes for security of the throne, rather than that of the monarch:  the Emperors are often dethroned, but the empire is never destroyed.”

Fredrik skriver här om hur öst-asiaterna(Kina?) har lyckats skydda sin kultur och sina traditioner genom att fokusera på vissa principer som t.e.x. att aldrig blanda sig med ”otrogna”, aldrig ändra på sitt styrelseskick och aldrig förstöra sin religion. Resultatet var att kejsare kom och gick men imperiet förstördes aldrig(förrän efter 5000 år när Mao tog makten).

Samma styrelseskick behöver vi i Europa tror jag. Olika härskare är naturligt men alltid samma styrelseskick som inte får förstöras av förrädare. Fördelen med envälde är att det finns en ansvarig för landets väl och ve och denne person måste riskera att förlora livet om han gör ett dåligt jobb.

”It is not, according to Machiavel, an unmixed benefit to preserve a free State which one has conquered – but it is to destroy it. It is the surest means not to fear a revolt. You say, Machiavel, that a prince must destroy a newly-conquered free country, to secure it; but I reply, why was this conquest undertaken in the first place? You will say to me that it is to increase the conqueror’s power, and to make himself more formidable. It is what I wanted to hear, to prove to you that following your maxims achieves the opposite – because of the costs of this conquest, and the ruin of the country which could compensate for the losses….

The interest of a prince is thus to populate a country, to make it flourish, and not to devastate it and to destroy it. If the spite of Machiavel makes for horror, its reasoning makes for who can justify every action as a success. This august diplomat would have profited more if he had learned to reason well, the better to teach his policy for monsters.”

Här ser vi att degenererade härskare endast vill förstöra sina erövrade länder av rädsla för att bli detroniserade om de inte förstör landet snarast möjligt. Hur går förstörelsen till? Genom att förstöra kultur, etnicitet, traditioner, religion, starka familjer etc. Kort sagt blir landet till en bit mark där främlingar lever utan koppling till den ursprungliga kulturen. Landet blir naturligtvis urfattigt på kuppen och tappar sin självständighet.

”A private individual who has the misfortune to have been born with this lust for power, is more miserable than mad. He is dulled to the present, and exists only in future or imaginary times; nothing in the world can satisfy him, and the drunken ambition which has mastered him always adulterates the softness of his pleasures with bitterness… Machiavel is so arrogant, that to grant any praise to this most abominable monster, which would make Satan himself vomit on the ground, is to justify his cold blood, and his hatred of mankind.”

Fredrik förklarar här hur dessa psykopater resonerar och hur de lever i en fantasivärld som gör att de oavbrutet söker efter nya erövringar. Deras arrogans är så enorm att till och med satan hade kräkts om någon hade berömt dem.

”There are those who would leave it up to God, but to ensure justice on the earth, and not fob it off to the Divinity, it is mandatory that people know both virtue and its benefits, since the virtues lead to unity among them, not the war of all against all. Therefore, it is absolutely necessary to conserve them, and show that crime can only return misfortunes and destruction, including of the criminal himself. Who is the last victim of his crimes.”

Fredrik menar här att goda människor måste ta tag i dessa kriminella människor, inte minst för att visa att brott inte lönar sig och för att skapa enighet bland människorna genom att fokusera på dygderna. Den upprätta principen är att bestraffa brott och belöna goda gärningar. Överdriven tolerans mot ondska leder till en katastrof i långa loppet.

”Just as people are born, live a time, and die by diseases or old age, in the same way republics are  formed, flower a few centuries, and perish finally by the audacity of a citizen, or by the weapons of  their enemies.”

Fredrik berättar att en republik lever några århundraden och sen dör den, antingen genom att en modig medborgare störtar den eller genom att fienderna förstör den. Det blir antingen ny frihet eller ännu värre tyranni.

“The main danger for a State is to let its subjects languish, and to let those who would otherwise be stout-hearted warriors become effeminized by faith-eroding luxury… The Romans, who had conquered Great Britain, and who could not hold it in peace because of the turbulent and quarrelsome mood of these people, tried to effeminize them, in order to moderate their belligerent and savage instincts, hoping to succeeds as in Rome itself.”

Fredrik avslöjar den stora faran med att sprida en ”slapp njutningskultur” och att feminiseringen av ett lands män har ett uppenbart syfte och det är att pacificera folket så att de inte gör uppror. Jämför då med det moderna Sverige och man ser ett ytterst ondskefullt och dolt syfte med förtrycket av all traditionell manlighet(bland etniska svenskar åtminstone) samt vår nuvarande konsumtions/njutningskultur.

“I advise that any king, whose sole method of their policy is securing obedience through fear, will reign over cowards and slaves. He will not be able to expect great actions of or from his subjects, because anything that was accomplished at all was done by fear and timidity, which will always be carried in their characters, even after the source of the cruelty is dead or deposed… It should thus be wished, for the happiness of the world, that the princes know good, without  being too indulgent; so that kindness was always to them a vir tue, and never a weakness.”


Fredrik avslöjar här vad resultatet av dessa tyranner blir: en värld full av skräckfyllda, passiva robotar som knappt kan utföra de enklaste saker.


”What can a person of any station expect from a man who begins with the crime, if not a violent and tyrannical government? It is the same for any man of any rank who marries, and sees on the very same day an infidelity done by his wife. I do not think that such actions give a forecast which predicts that the wife will be virtuous for the remainder of her life; nor does my breadth of knowledge give me this thought.”

Fredrik skriver om att den som tar makten via brott sällan kommer att bli en bra härskare. Det svenska kungamordet på Gustav III 1792  blev startskottet för marxismen i Europa och världen. Vår kung mördades av en grupp adelsmän där hans egen fru och bror (sedermera Kung Karl XIII) med många andra adliga frimurare ansågs vara inblandade i komplotten som aldrig blev klarlagd(vilket var en katastrof för Sverige och hela världen i förlängningen).

Totalt presenterades 200 adelsmän, prinsar och bankirer som sammansvurna och med topposition i det svenska samhället – men bara 3 stycken fängslades…. Man kan fundera över sanningen om vår svenska historia efter 1792. Vårt kungamord var intimt kopplat till den franska revolutionen, det hemliga sällskapet Illuminatis maktövertagande av Europa och avrättningen av den franska kungafamiljen. Vi behövde ingen revolution i Sverige för många av adelsmännen var redan med på noterna och såg guld och gröna skogar framför sig efter kungamordet.

Monarkin dog ut, vi fick en fransk ”kung” och sedermera demokrati och hela den moderna marxistiska kulturen. Notera även att Anckarström, mördaren som offrades för att skydda de verkliga tungviktarna i komplotten, var en välkänd penningutlånare på sin tid. Efter kungamordet förändrades Sverige i grunden och vi tappade all vår självständighet.

Med denna bokrecension kan vi konkludera att Fredrik den Store rekommenderar folket i länder styrda av valda härskare (som allihop är kriminella marionetter enligt Fredriks åsikt) att göra uppror och se till att inte få en ännu värre tyrann som efterföljare. Sverige behöver nu folk med mod att ena sig mot sina tyranner som vill förstöra landet och barnens framtid.

Text: Marcus Gullberg


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Bra artikel. Jag kan bara berätta hur jag förstår det. Machiavellisterna befinner sig i det lägsta helvetet, men det betyder inte att de är overksamma. De tillåts leda de som väljer trappan ned, som Himmelen leder de som väljer trappan upp. Vi lever också i den andliga världen utan att riktigt förstå det. Som politiker eller rikeman skulle jag darra. Som journalist, maktens tjänare, likadant. Denna andliga verklighet är det svårt att förklara för andra. Några får glimtar, men har svårt att kommunicera.

 • Carina Agrell: Ah… Nu fattar jag. Trodde i min enfald att du syftade på att sanning låg öppen i Uppenbarelsebokan. Nu försår jag att vad du menar var att Uppenbarelsebokan är typ är en pre-Machiavelli-bok.

 • @Erik

  Läste din fråga igen, och såg att du frågar efter kopplingen till Anti-Machiavell. Det finns ingen explicit koppling mellan Uppenbarelseboken och Anti-Machiavell, utan jag lyfte frågan och ville med det belysa agendans utbredning.

 • @Erik:
  Först ett tack för din miniutredning beträffande sexualitetens urartande. Jag tycker inte att det du beskriver är ett långskott – tvärt om visar du exempel på hur etablissemanget angripit individernas mest intima funktion och upplevelse. Hur välriktat och fundamentalt degenererande är inte det? För den som vill orsaka maximal skada på mänskligheten, är ju sexualiteten en träff mitt i prick!

  Ursäkta sent svar beträffande Uppenbarelsebokan. Den som ledde mig in i dessa tankegångar är Ken på bloggen Redefining God. Han menar att hela bibeln är ett script – ett program konstruerat av människor:

  “Before I go into how Obama is being stage-managed to fulfill the End Time prophecies, it is important to note that these prophecies come from men, not “God.” All the books of the Bible were written by men, and those books were then translated and compiled into the various versions of the Bible by men. These men had an agenda. And what was that agenda? To make sheep of humanity so that they (the priests and “scholars”) could rule us as “shepherds” and fleece us. Put simply, these prophecies were written and compiled by the forefathers of our present-day Occulted Powers. And this being so, they are not “divine predictions,” they are scripts.” http://redefininggod.com/obama-and-the-2nd-coming/

  Hur det förhåller sig med detta i allmänhet kan jag inte uttala mig om, men just Uppenbarelsebokens kapitel och verser med begreppet “apokalypsen” i synnerhet, har lagt sig i var mans mun. Om inte det högsta etablissemanget lagt det där med hjälp av media, utan istället velat gömma undan den källa där ändens tid avhandlas, så hade inte uppenbarelsebegreppen spridits och blivit så allmänt kända även av sekulariserade.

  Kens resonemang är mycket intressanta och det finns en annan länk på bloggen – “Debunking the Christian Myth” http://redefininggod.com/debunking-the-christian-myth/ . Under en period läste jag bloggen intensivt, men är inte uppdaterad. När jag väl kunde se möjligheten att åtminstone Uppenbarelseboken är en konstruktion, så blev kopplingarna mellan den och verklighetens scenerier i “ändens tid” avmystifierade. Det är denna avmystifiering som inte etablissemanget räknat med, och som vi till största delen har internet att tacka för.

 • Jag missade nazisternas starka intresse för Islam(bl.a. muslimska brödraskapet) i min artikel. Läs nedanstående citat från en annan artikel som jag snappade upp i ämnet:

  “Both Hitler and Himmler had a soft spot for Islam. Hitler several times fantasized that, if the Saracens had not been stopped at the Battle of Tours, Islam would have spread through the European continent—and that would have been a good thing, since “Jewish Christianity” wouldn’t have gone on to poison Europe. Christianity doted on weakness and suffering, while Islam extolled strength, Hitler believed. Himmler in a January 1944 speech called Islam “a practical and attractive religion for soldiers,” with its promise of paradise and beautiful women for brave martyrs after their death. “This is the kind of language a soldier understands,” Himmler gushed.”

  För den som har läst lite om den dolda historien är det extremt tydligt att det var samma idéer bakom alla politiska idéer de senaste århundraden, de bara använde sig av olika förklädnader, dialektik och retorik fastän de jobbade mot samma mål vilket var att ta makten över världen. Religionerna kunde användas som ett vapen för att styra folken i sin egen riktning.

  Hegel talade om att islam var kristendomens dialektiska motsats och Islam är i Hegels förståelse närmast en judendom befriad från sin begränsning till ett enda folk (alltså är den till för massorna och judendomen
  är till för eliten (de “utvalda” som dagens judar talar om)). Hegel sa också att Islam är den franska revolutionens religion vilket stämmer bra med Napoleons handlingar i Egypten. Det verkar uppenbart att islam hade dåtidens(600-talet) elit bakom sig (som Napoleon hintade om ovan) eftersom de kunde inta halva världen på några årtionden och många härskare konverterade direkt till Islam utan motstånd. De byggde t.o.m. moskéer i Kina år 630 vilket tyder på globalismens extremt långa historia…..

  Några historiska fakta om Islam som jag inte kände till.

 • Peter: Roligt att se dig igen här. Alltid lika spännande att läsa dina inlägg, även om jag till och från inte alls håller med dig.

 • ‘Franska’ revolutionen, mordet på Gustav III och lynchningen av Erik von Fersen, hängde samman med att Sverige mfl hade medfinansierat resp assisterat i Usas frihetskrig. Flera Europeiska länder var på samma sida, senare även Preussen mfl. (Men tyska legosoldater deltog på Englands sida i Usa). Det ryktas att både Mozarts död och Beethovens dövhet var bestraffningar med förgiftning för att dom var engagerade för Usas frigörelse.
  Illuminati var enligt min uppfattning bara en av England maskerad gren av frimureriet. Maskerad i bemärkelsen att den till synes hade med Tyskland och jesuiterna att göra. Detta underlättade förstås för infiltrationen av Europa.
  Illuminati skapades just när Usa bröt sig fria, även om strider fortsatte. Och ‘Franska’ revolutionen organiserades från London av Englands elit. Nesta Webster undviker att förklara den saken men berättar om Englands hantlangare som om England inte vore inblandat. Tidigare hade England uppmuntrat och sponsrat Sverige & Karl XII till krig med Ryssland men förrådde sen Sverige. Cherchez l’Albion perfide!

 • I mitt ovan inlägg var då noga med att slå upp alla ord som du inte fullt greppar. I annat fall missar du mer än hälften av uppsatsen. Blåmärk ordet och klicka wiki ordbok.

 • ATT förleda och leda massorna med omprogrammering av sinnena har sina tekniker. Just nu i tiden pågår Twitterkampanjer, som liknar en ren anstormning av anklagelser åt alla håll. Då kan vara nyttigt att känna till en teknik för “frälsning” även den från 1700-talet. (Grabbarna var rätt klipska på den tiden). En äldre artikel som till delar kanske bör modifieras kallad “The battle of your mind” av Dick Sutphen länkas:
  http://www.serendipity.li/sutphen/brainwsh.html
  Den är skriven i avsikt att avslöja religiösa omvändelsemetoder, men passar bra in här också eftersom målet är Satanism.

 • Öystein Rönne, Nej koppling är som du säger inte alls glasklar, men istället för att passivt sitta och vänta på att någon annan skall göra något, kan man själv försöka göra vad man kan. Vi bägge var ju tämligen aktiva här på newsvoice kring #me too-rörelsen. Slår det dig inte nu varför medierna samtidigt inte har belyst den växande NoFap-rörelse, som en positiv motkraft, i samband med #me too? Om man nu från mediernas håll ärligt skulle vilja göra något, så vore väl NoFap-rörelsen som klippt och skuren, inte sant?

  Det enkla svaret är att medierna och därför även kulturmarxismen inte alls vill ge denna moraliska undergroundsrörelse något som helst utrymme; så kanske blicken klarnar något bakom mitt motivet att göra sig omaket att skriva om alla porrskadade varianter till beteendestörningar?

  Och om du kände till hur många psykiatriker och psykologer i USA som är aktiva motståndare mot den växande NoFap-rörelsen, skulle till och med en så luttrad och ärrad man som du blekna. Det faktumet i sig, bogar för att vi är på rätt spår här. Varför inte själv ansluta dig?

 • Erik: Tack för förtydligandet. Då klarnade kopplingen för mig även om den inte är helt glasklar. En intressant utläggning var det iaf.

 • Företeelsen ”NoFap” är ingalunda ny. Den har praktiserats i 1000-tals år och har sina rötter den ortodoxa judendomen och finns som film: “Sacred Sperm”. Ett föredöme för alla rättfärdiga, dygdiga äkta män, makar samt fäder.

 • Öystein Rönne: Kopplingen är uppenbart långsökt. Men Fredrik II stod upp för moral och dygder, något som nu vanäras överallt. Gick bra lös på tangentbordet och redaktören får väl radera inlägget eller släppa det i form av enskild artikel. Inte desto mindre orsakar alla dessa tio avvikelser i den sexuella kartan enormt lidande, bekostar samhället samt skadar individen. Den fria sexualiteten anser jag vara en kulturmarxistisk krigsstrategi ägnat åt att splittra familjer och krossa äktenskap osv. Den som står upp för moral skandaliseras och hånas som varande frigid.

  I dagens frigjorda samhälle lär barnpsykologer ut, i bland annat i tidningen Kamratposten, hur barn skall onanera. Liberala ungdomsförbundet förespråkar sex inom familjen, även efter döden inträffat.

  Vad äkta parterna gör med varandra i sovrummet, anser jag att ingen har med att göra – men bäst blir det av långvarigt avhållsamhet, både från könsumgänge och självbevarelse. Glädjande nog både syns och hörs nya tongångar från internet forumet Flaskback i form av de synnerligt populära trådarna:
  “Inte runka under 2015! Join in fram till 31/12”
  “Utmaning: Inte runka under 2016! Join in fram till 31/12!
  “Inte runka under 2017! Join in fram till 31/12”
  Säkerligen kommer en uppföljning för år 2018.

  Denna nya manliga folkrörelse går under betäckning “NoFap” Vilket betyder totalt förbud mot onani och totalförbud mot all form av pornografi. Bara sexuell utlösning med äkta maka – vargalt. Aldrig annan ställning än missionären. Reglerna är lite olika – lika dialekter men kan sammanfatta av det jag tog upp. Lever man efter dess principer ändras synen på kvinnor i samhället ganska drastiskt. Själv har jag varit mina bröder trogna sedan 2010. Kan rekommenderas som ett motdrag (själv kallar jag ett för motjucket) den effektivaste motoden att stoppa kulturmarxismens skadliga inverkan på samhällets grundpelare. Det lyckliga äktenskapet.

 • Erik: du skriver alltid klokt. Men här i ditt sista inlägg skulle jag vilja att du förtydligar kopplingen till artikeln och vad ditt budskap är. Förmodligen är det jag själv som är lite trög bara, men ändå, detta är inte helt tydligt för mig.

 • Jag saknar är en fördjupning av vad man kan åstadkomma med sexualiseringen av ett folk, ett land samt en kultur via en: “slapp njutningskultur”; alltså vad som sker när erotikens lusthöja njutning separeras från långvariga och förtroendefulla relationer – jämställda människor emellan. Det yttersta syftet är att splittra och förstöra äktenskap samt individen. Göra alla ensamma.

  Målet: kapa hjärnan – få till obalans i hjärnans belöningssystem, genom att rita om den sexuella kartan. Permanent. Lyckas man, har man förstört något som är mycket svårt att reparera och som tar både tid och kraft i anspråk.

  Här listas 10 skärmande tecken i tiden:

  1.) Fantasisex. Mötet människor emellan är här helt bort suddat.
  Här är istället objektifieringen av människan som står i centrum. Tvångsmässiga sexualiserade situationer krävs för att få sexuell upphetsning. Upptagenheten i fantasilivet kretsar kring specifika miljöer och scenerier. Omgivningen scannas ständigt av jakt på möjligheter att sexualisera fantasier vars yttersta syfte att agera ut dem – från tanke till handling. Påfyllning sker ständigt via: onani, porr via film, tidningar, internet samt telefonsex. Den onda cirkeln sluts. Resultat: krossade kärleksrelationer. Separationer och Skilsmässor. Självskadebeteende. Självbefläckelse. Skam. Skuld.

  2.) Förförelse och erövring
  Här är den sexuella kartan istället ormriktad på att förföra och erövra.
  Allt kretsar kring erövring. Efter lyckat resultat av kontakt, avtar upphetsningen samt intresset. Upphetsningen kan en maktfunktion i sexuellt ofredande eller att ha flera familjer samtidigt. Lockelsen är inställda på att bli “förälskad” samt vinna den andras uppmärksamhet och bekräftelse. Jakten pågår under stora delar av vaken tid, vilket hindrar djupare relation.

  3.) Voyeurism – bli sexuellt upphetsad av att i hemlighet iaktta främlingars sexuella umgänge eller nakenhet utan deras samtycke.
  Inga romantiska eller sexuella mellanmänskliga relationer – mer än på håll. Detta innebär objektifiering samt inget personligt förhållande. Allt handlar om att titta – ett visuellt stimuli för att fly in i ett trancetillstånd – en bubbla.

  4.) Exhibitionism – på olika sätt synas och uppmärksammas i offentligheten genom att blotta sitt könsorgan för främlingar.
  Allt handlar om den egna kroppen. Inte samspel eller lek mellan människor. Den sexuella kartan är helt inriktad på uppmärksamhet till sitt kön eller till sin kropp. Sexuell upphetsning genom betraktarens reaktion – oavsett om reaktionen är chock eller intresse. Offret bryter mot kulturella normer, sociala normer samt lagar. Offentlig orgasm kan vara av yttersta vikt. Resultatet kan bli ödesdigert socialt samt rättsligt.

  5.) Sex som byteshandel – all förtroende samt fullt intimitet saknas.
  Den sexuella kartan är inriktad på att sälja eller byta sex för att få en känsla av makt. Allt utagerande handlar det om att få kontroll över andra genom att använda sex som påtryckning. Att sälja sexuella tjänster i detta sammanhang handlar inte om personer som har ett desperat behov av pengar eller droger, utan personer som är beroende av ruset i högrisk-sex och makt.

  6.) Köpt sex – den sexuella kartan är inriktad på att ge pengar för sexuella tjänster.
  Allt kretsar kring sexuell upphetsning genom att betala. Detta görs dels för att rättfärdiga det man gör, dels för att få en känsla av makt över sina behov. Den sexuella upphetsningen börjar med att ”ha pengarna” och att hitta någon -> ha den finansiella möjligheten -> jakten -> att betala. Extrem skam som omöjliggör omvårdande och att vara rädda om sig själv.

  7.) Sexstöld – Inkräktande eller påträngande sex.
  Den sexuella kartan är inriktad på att överskrida gränser utan att upptäckas. Den sexuella upphetsningen kommer sig av att överskrida andras gränser utan återverkningar. Kicken handlar i första hand om att kränka och i andra hand om orgasm. Upphetsningen är relaterad till att ha sexuell kontakt utan att personen vet om det eller gett sin tillåtelse och att slippa ta ansvar för sitt beteende. Allt handlar om att kränka andra och ägnar sig åt en slags stöld av sex.

  8.) Anonymsex
  Den sexuella kartan är inriktad på högrisksituationer med okända personer. Den sexuella upphetsningen är omedelbar och det finns inga kostnader förknippad med utagerande och inte heller någon uppvaktning. Det finns inga komplikationer eller ansvarstagande förknippad med denna typ av utagerande och den kan ofta accelerera i oskyddade eller högrisk miljöer – krogen, stranden, i parker eller på offentliga toaletter. En absolut objektifiering genom att engagera sig med okända personer med andras samtycke.

  9.) Utbyte av smärta – den ultimata självskadebeteendet.
  Att förnedra eller skada sig själv eller andra är här sammankopplat med den sexuella upphetsningen. De sexuella aktiviteterna är ofta byggda kring: förnedring, förödmjukelse och skam. Orgasm kan inte uppnå utan smärta eller våld. Återupplevelse av traumatiska och skrämmande situationer från barndomen sexuallieras.

  10.) Exploaterandesex – förövarsex.
  Den sexuella karta är inriktad på att exploatera eller utnyttja sårbarhet och skada de oskyldiga. Utnyttja tillit, utnyttja sin position (ålder eller socioekonomisk ställning) eller att använda våld. Personer som är sårbara och extra utsatta så som vårdsökande personer, barn eller tonåringar blir fokus exploaterade sex. Förövarsex bli sexuellt upphetsad av att se offer utnyttjas i en sårbar position. Grooming. Bygga upp tillit med sårbar person i syfte att längre fram begå ett sexuellt övergrepp. Gränsöverskridandet är legio och personer som har exploaterandesex söker ofta högrisksituationer.

 • Ni som inte tror på Illuminati inflytande, eller anser att den är höjd i dunkel bör studera följande citat av Adam Weishaupt (grundare av Illuminatorden i Bayern första maj 1776)
  “Of all the means I know to lead men, the most effectual is a concealed mystery.”

  Av alla de medel jag vet för att leda män är det mest effektiva ett dolt mysterium

 • Inledningsvis måste jag bara säga – en fantastiskt bra ock klargörande artikel. Här är definitivt Marcus Gullberg något mycket stort på spåren!
  Frågan är om inte denna artikel är den bästa och mest klargörande överhuvudtaget här på Newsvoice.

  Artikeln klar lägger så mycket för att förstå dagens problematik och maktmissbruk. Ett klargörande som den bl.a. den svenska befolkningen behöver just nu.

  Jag ska nu fortsätta att läsa och filosofera över nyanserna i detta.

  Tack Marcus Gullberg för detta!

 • Tredjepartying, kan den osynliga parten dessutom skuldsätta de båda stridande blir bytet tredubbelt med ränta.

 • Fåglar förstår “tredjepartsprincipen” –

  två trastar hittar mask samtidigt, de drar i masken från var sitt håll, en tredje fågel tar masken från sidan och flyger iväg med den.

 • Detta med profetior. Hur döljer man en vetskap och behöver förmedla den till sitt anhang? Man döljer den i öppen dager! Alltså ordet profetia är en maskering för ordet program. Titta på Albert Pikes nedtecknade “dröm” om wwlll, så stämmer den överens med skeendena i västvärlden som en blåkopia.
  Kunde man ingjuta förståelsen om “tredjepartsprincipen”* i folkets medvetande vore ett stycke vunnet på väg mot att genomskåda mörkrets spel bakom förhänget. *= en dold part får två andra ovetande att strida till utmattning varpå den dolda parten kommer och hämtar bytet.

 • En sak som inte kom med i denna artikeln var den om neutrala länder. Fredrik skriver att neutrala länder oftast blir till förlorare och det enda sättet att vinna något på är att skapa en bra regering eller att med våld erövra andra länder(rekommenderas inte):

  “The matter of neutrality is as well treated by Machiavel as that of the engagements of the
  princes. Experience showed for a long time that a neutral prince exposes his country to the insults
  of the two warring factions, that his States become the theatre of the war, and that he always loses
  by neutrality, without ever having anything solid to gain there.

  There are two manners by which a prince can become great: one is that of the conquest, where
  a warlike prince moves back by the force of his weapons the limits of his domination: the other is
  that of a good government, when a hard prince makes flower in his States all arts and all sciences,
  which return to him both matured and more organized. “

 • Tack för intressant artikel med spännande innehåll!

  Två texter som jag klurat på är Uppenbarelseboken – Bibelns sist tillagda bok, liksom Nostradamus profetior. Inte för att jag misstror profeter, men det kan kanske ha varit så att profetiorna snarast var en produkt av en vetskap om “Den stora planen”? Detsamma gäller sentida dystopier såsom Huxleys Brave New World och Orwells 1984, även om inte någon av dem fokuserar religionsaspekten. Båda författarna kom från insiderfamiljer, och hade dessutom kontakt med varandra, och de hade alltså tillgång till samma stoff vars innehåll de kunde dra slutsatser ur och skapa varsitt framtidsscenario av. Om en vill spekulera, kan en ju fundera på om en religionsaspekt inte var möjlig att ta med i texten. Det hade kanske blivit för övertydligt så nära i tiden…?

 • Mycket intressant läsning, dock delar jag inte vissa passager men det viktigaste och mest bestående intrycket av denna recension är ju kopplingen till ropen på “starka ledare”, som det nu åter börjar höras röster för att introducera, får insatt i denna kontext en något annan förklaring.

  Frågan om dygderna har dock i Sveriges fall helt glömts bort alternativt medvetet under hela 1900-talet arbetats bort ur den svenska folksjälen med hjälp av den förda politikens hjärntvätt. När man dessutom ser gummirygg bli norm och självförnedring en självklarhet så finns det tyvärr inte så stor anledning att hoppas på “ett enat folk”, därtill har det gått för långt.

  Personligen tror jag att detta mentala tillkortakommande i sinom tid istället kommer att medföra rop på “starka ledare”, vi vet ju alla vad som var anledningen till att Hitler lyckades överta makten inom demokratins ramverk.

  Precis som beskrivs här ovan så är det först när den “slappa njutningskulturen” nått sin peak som det blir kallt i byxorna på dem vilka kissat på sig under många, många år. Då gissar jag att ropen på “starka ledare” åter kommer att höras, för att den svenska folksjälen plötsligt skulle vakna upp ur sin Törnrosa sömn är att hoppas på för mycket.

  Implicit tolkar jag denna recension som att det behövs en folklig resning typ revolution men därtill har det gått för långt är jag rädd. Något som är lite märkligt med tanke på vårt kulturarv för inte så många generationer sedan.

  Dagens politiker gör nu allt de kan för att inte bli konfronterade med det elände de och deras företrädare ställt till med under många årtionden, vad som händer med landet Sverige verkar ju inte intressera dem särskilt mycket. Men de kanske inte har läst denna text?

  Ibland känns det bra med lite historiska reflektioner för att kunna se samtid och framtid i ett annat ljus.

 • Vilken fantastisk berättelse, med moraliska implikationer! Ytterst intressanta citat! Något att fundera på! Hur en furste skulle agera – helt på tvärs mot råden Machiavelli gav sin tids furstar!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *