Babylon av Mike Blixt – Demokratins frälsning – Kapitel 6

publicerad 26 november 2017
- Mike Blixt
Politiker som ljuger.... - Crestock.com

I en diktatur stryper man informationen till medborgare med censur och dess ledare väljer själva ut vilka “sanningar” som folket ska matas med. I en demokrati gör man precis tvärtom. Man dränker eventuella “felaktiga” åsikter och forskning som går emot den egna agendan med information som paketeras som forskning.

Först kommer en “rapport” eller artikel som varnar för något. Sedan kommer minst tre som påvisar dess motsats. Dessa tre skapas snabbt av de ekonomiska intressena som ligger bakom det objekt som först blev attackerad. Man presenterar en ny “forskningsrapport” och majoriteten av folket sväljer allt. Därefter skapas det artiklar om rapporterna.

Kvar står då vi medborgare och ska på något vis förhålla oss till all denna information som kastats på problemet, vilket inte går och då har de ekonomiska intressena vunnit eftersom syftet var att skapa total förvirring, men många av oss chansar och väljer det som passar bäst in i vår världsbild för stunden och via sociala medier kan vi då enkelt kopiera länkarna till dessa “forskningsrapporter” och tydligt visa vår omvärld hur precis just vi tycker och tror.

Företagen vet att våra egon är uppblåsta och att vi gärna vill visa vår omgivning vad vi tycker i vårt arbete med att bygga illusionen av oss själva.

Många har en tro och förhoppning om att demokratins frälsning skulle komma i och med internet och med dess intåg i våra liv, skulle vi med lätthet kunna införa direktdemokrati i någon form. Där medborgarna via sina smartphones skulle kunnarösta på aktuella frågor dagligen om så önskas. Men vad skulle det få för konsekvenserom beslut i alla de mycket komplexa politiska frågorna flyttas ut på oss individer? Det skulle kräva att varje enskild medborgare skulle behöva sätta sig in i stora mängder dokument varje vecka för att utifrån dessa skapa oss en uppfattning och därefter forma vår ståndpunkt i den aktuella frågan.

Alltså vi medborgare där majoriteten av oss idag inte ens orkar läsa mer än rubriken och ingressen i artiklar i media. Eftersom vi idag lever i ett hyperindividualistiskt samhälle, skulle inte medborgarna rösta utifrån samhällets välbefinnande sett över lång tid. Många skulle se till vad just detta beslut skulle ge dem själva som individ här och nu. Utöver det har vi människor ett flockbeteende.

Vi skulle rösta som de flesta andra gör, och sluta att sätta oss in i frågorna, vilket kommer att leda till att den politiska ståndpunkt som äger det offentliga rummet kommer att vinna. Precis som det är idag med andra ord. Den genomsnittlige medborgaren vill heller inte vara med och påverka i den utsträckning som direktdemokrati innebär.

I en perfekt värld skulle direktdemokrati vara det optimala. Alla är med och påverkar samhällets utveckling. Men det är inget mer än en utopi. Självklart kommer vi att få se framtida folkomröstningar som sker direkt i våra smartphones men det kommer endast att vara enstaka, stora frågor som exempelvis frågan kring medlemskap i EU och liknande. Internet är alltså inte det demokratiska “superverktyget” som många tror och hoppas på.

Det är inte ens ett demokratiskt verktyg mer än att det är lättare än någonsin att bilda opinion och dränka sanningar med lögner, vilket betyder att det är mer förvirrat än någonsin i de allra flesta politiska frågorna. Det kan då snarare betraktas som negativt för demokratin och rimligtvis bidrar det till dess död.

Text: Mike Blixt

Kapitel 1 | 23 | 4 | 5 | 6 | Kapitel 7: “Åsiktsförtryck”

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • – “Många har en tro och förhoppning om att demokratins frälsning skulle komma i och med internet och med dess intåg i våra liv, skulle vi med lätthet kunna införa direktdemokrati i någon form. Där medborgarna via sina smartphones skulle kunnarösta på aktuella frågor dagligen om så önskas.”
  – Nej, i precis alla frågor finns det nog inte en vilja att vara med och rösta om, dagligen. Det blir nog bara i de frågor som vi individer anser vara viktiga.

  – “Men vad skulle det få för konsekvenserom beslut i alla de mycket komplexa politiska frågorna flyttas ut på oss individer?”
  – Känns nästan som en idiotförklaring. Nåväl, bland oss individer så finns det riktiga “experter”. Experter som säkerligen mer än gärna både vill förklara för oss individer och politikerna hur det ligger till. Därefter kan både vi och politikerna ta ställning.

  -”Alltså vi medborgare där majoriteten av oss idag inte ens orkar läsa mer än rubriken och ingressen i artiklar i media. Eftersom vi idag lever i ett hyperindividualistiskt samhälle, skulle inte medborgarna rösta utifrån samhällets välbefinnande sett över lång tid. Många skulle se till vad just detta beslut skulle ge dem själva som individ här och nu.”
  – Tycker att schweizarnas nej till både längre semester och lön utan att behöva arbeta är svar nog på att majoriteten inte alls “skulle se till vad just detta beslut skulle ge dem själva som individ här och nu.”

  – “Den genomsnittlige medborgaren vill heller inte vara med och påverka i den utsträckning som direktdemokrati innebär.”
  – Nej, men de vill säkert ha möjligheten att sätta ned foten, då de anser att politikerna fattat fel eller är på väg att fatta beslut.

  – “I en perfekt värld skulle direktdemokrati vara det optimala. Alla är med och påverkar samhällets utveckling. Men det är inget mer än en utopi.”
  – Visst det blir svårt att införa endast direkt demokrati. Så direkt demokrati ska ses som ett alternativ. I vårt fall i Sverige ett komplement till den representativa demokratin. Och då främst som ett direktdemokratiskt parti i en beslutande församling eller som direktdemokratiska verktyg. Inget av dessa är utopi…det vet vi redan.

 • En sentens av Mascus lysande kommentar: bankernas största fiende är äganderätten och kärnfamiljen. En stark familj som äger sin bostad och har nog med mark att försörja sig kan de varken sig styra eller splittra. Så svaren ligger hos individen – skapa en skuldfri kärnfamilj ute på landet där marken är billig. Problemet är att alla vill konsumera sig lyckliga i skuld. Jobba sig fri är väldigt ”tråkig” inställning.

 • Marcus: dina tankar och idéer är lysande. Om du kan klara av konststycket att manövrera dig in på en plattform, alternativt skapa en som kan förverkliga idéerna, så kommer jag absolut att rösta på dig/den plattformen.

 • Tack för er feedback. Nej, det är inte lätt att genomföra sådana saker i realiteten men huvudpoängen i min idé med våra 3200 miljarder bostadslån är att “de skapade lånepengarna” i ett land aldrig borde tillfalla bankerna utan endast staten eftersom staten företräder folket och folket äger all mark och därmed rätten att skapa pengarna i det landet eftersom marken är det mest bestående värdet i ett land. Bankerna borde aldrig ha rätt att komma åt en nation på det sättet som de kan nu. De kan vilken dag som helst strypa alla krediter och bankrutta Sverige på nolltid vilket innebär det berömda “förstatligandet” av alla privata tillgångar via bankernas prioritet vid konkurs – det är bara det att landets alla tillgångar beslagtas och landar i Schweiz (och slutligen i Kina?) hos de hemliga herrarna bakom BIS. Ronald Bernard kallar dem 8 500 bad guys, de s.k. Luciferianerna, som vill röva världen. Intressant är att Bernard i sin senaste video berättar att om något folk väcker opinion mot bankerna finns där en massa direktörer som vill hoppa av och skvallra på sina herrar.

  I en normal stat borde ju staten företräda folkets intressen och inte bankernas intressen. Om t.e.x. någon vill bygga ett hus, odla upp mark i det landet med sin familj borde naturligtvis staten stötta dessa medborgare via möjlighet till billig mark och ett förmånligt lån. När staten trycker nya pengar ökar penningmängden vilket belastar folket men eftersom familjen betalar tillbaka pengarna till staten så kommer pengarna tillbaka till folket i slutändan ändå(förutsatt att staten inte är genomkorrupt och tar pengarna i egen ficka) samtidigt som mer mark odlas upp och landet stärks – win win. För att hindra korruptionen krävs samma moraliska regler för alla.

  Bara ett par tankar.

 • Stella Tormanoff 27 Nov, 2017 at 15:52

  Precis, det är svårt att veta vad man har tänkt sig att ett sådant förslag skall leda till för människorna.

 • Somliga vill indoktrinera oss till att tro, att immateriella tillgångar i form av upphovsrätt tillhör alla människor, skall vara gratis och inte behöva betalas för, medan fasta tillgångar, som mark, olja, vatten och så vidare, tillhör några få. I själva verket är det tvärtom.

  Jag har alltid misstänkt att Rasmus Fleischer och hans kolleger inom Piratbyrån och -partiet är sponsrade av makteliten.

 • Kjell Holmsten 27 Nov, 2017 at 13:11

  Orättvist att de som har köpt till exempel mark för lånade pengar skall få behålla denna när lånet avskrivs.

  Gullbergs förslag, eller någon variant av det, är bra, men det kommer inte bli helt lätt att genomföra i praktiken.

 • Kjell Holmsten 27 Nov, 2017 at 13:11

  Orättvist att de som har köpt till exempel mark för lånade pengar skall få behålla denna när lånet avskrivs.

  Gullbergs förslag, eller någon variant av den, är bra, men det kommer inte bli helt lätt att genomföra i praktiken.

 • Folket är inte staten. Däremot skadar statens företrädare folket och rånar majoriteten av folket tillsammans med bankerna så: folket ska få återbäring och mark som kompensation för århundraden av slaveri. Sedan kan vi skrota staten och folk kan bilda vilka samarbeten de vill.

 • Håller med Marcus! Klockrent. Vill tillägga att som finansminister skulle alla “lån” till Svenska medborgare avskrivas i samma väva som Bankernas rätt att fortsätta med låneslaveriet som är den största lögnen av alla upphör.

 • Hej Carina.

  Jag är helt med på det du säger och skriver om basinkomst det vid senare tillfälle.

  …..

  Hej Stella.

  Exakt så. “Vem kontrollerar internet””? Vi har idag väldigt tydligt sett exempel på den horribla censuren bolag som Facebook, Google och Apple ägnar sig åt.

  ….

  Hej Marcus.

  Du hade fått även mitt röst. Om nu valet hade varit på riktigt för en gångs skull 😉

 • Tillägg: I Pennsylvania tog staten också in pengar via importtullar. Sedan delade de ut en summa pengar till varje medborgare som de använde för att underlätta handeln med varor och tjänster. Kan inte alla detaljerna men om man betänker att pengar är kopplade till en bit mark så innebär det att om landet attraherar mer affärer och medborgare så kommer marken att stiga i värde vilket höjer valutans värde i sin tur.

  Skatt är helt onödigt eftersom staten kan trycka sina egna pengar. Bara där är vi blockerade mentalt idag eftersom vi har betalt skatt i flera generationer.

 • Föreställ er denna situation:

  1) Staten tar tillbaka alla skuldpengarna på bostadslån som bankerna har stulit. Alla räntor och amorteringar går till statskassan eftersom folket är staten och folket lider ekonomiskt av den ökade penningmängden som alla lån skapat. Detta är ganska rättvist och gör att folket får återbäring på alla nya pengar som skapas.
  2) När pengar behövs trycker staten pengar vilket belastar ekonomin med inflation eftersom penningmängden ökar.
  3) Koppla alla pengar till rikets land. Ingen kan gömma, stjäla eller hitta på land. Tjuven begränsas automatiskt.
  4) Uppmuntra dygder och kärnfamiljer.

  Ungefär enligt punkt 2-4 gjorde Benajamin Franklin på 1700-talet i Pennsylvania med fantastiska resultat. Där fanns i princip inga arbetslösa eller tiggare medan England hade fullt av dem. När engelsmännen fick höra talas om Franklins penningsystem förbjöd de omedelbart deras valuta och tvingade in dem under Bank of Englands(centralbank styrd av Rothschild&Co) valuta igen med påföljd att samhället försämrades snabbt.

  Jag tror att vi lever i en illusion skapad av vår skolgång och vår erfarenhet vilket hindrar oss från att tänka utanför boxen gällande pengar och deras korrekta roll i samhället. Goda exempel från historien är mestadels förtryckta.

  ´Banking was conceived in iniquity and born in sin.´ – Josiah Stamp, director of the Bank of England.

 • Problemet med direktdemokrati via Internet är ”Vem kontrollerar Internet?” i fall det skulle vara lösningen. Internet är inte fritt.

  Illusionen om demokrati börjar bli svår att upprätthålla men majoriteten fortfarande tror på det.

  Decentralisering av makten är något nödvändigt.

 • Internet skulle kunna vara ett direktdemokratiskt superverktyg om medborgarnas enda plikt vore att ägna sig åt demokratin, d v s det enda arbete som krävs för för att kunna byta de naturlagsgivna naturresurserna mot någon form av betalningsmedel. Med en basinkomst är i princip allt möjligt. Människor skulle bli friskare och lyckligare, liksom att förtryckande medmänniskor i domstolar och förvaltningar kunde bli entlediga och skapa något istället för att förvalta det värdelösa illusionsparadigmet. Tids nog skulle människor dessutom klara sig bra utan basinkomst, men den behövs som brygga mellan illusionsparadigmet och sanningsparadigmet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *