Babylon av Mike Blixt – Hyperindividualism – Kapitel 3

publicerad 12 november 2017
- Mike Blixt
hyperindividualism

BABYLON – KAPITEL 3. NewsVoice publicerar kapitel 3 ur Mike Blixts bok Babylon, exklusivt för NewsVoice. Han tar i detta kapitel upp landet lagom, hyperindividualism och levnadsstandard.

Text: Mike Blixt

Emellanåt kallas Sverige för ”landet lagom” men i jämförelse med övriga världen är våra värderingar extrema. Lyssna på det ordet igen: extrema . Sedan 1980-talet har människors värderingar runt om i världen undersökts i den stora intervjuundersökningen World values survey och i denna mätning är Sverige världens mest individualistiska land.

Många i Sverige anser, tror och tycker att detta är någonting bra. Men vad händer med en nation där alla invånare bygger sina liv utifrån jaget om vi ser det i ett längre perspektiv? När en människa ständigt ser till sig själv och sitt eget bästa, är det inte ett förhållningssätt som kan överleva över tid. Vi lever på en jord med sju miljarder människor och just nu globaliseras allt vilket innebär att individen har tagit sina första steg mot sin död.

Jämför man med andra delar av världen kan vi se att vi i Sverige har en kultur där vi till stor del isolerar oss. Många känner inte sina grannar och vi lämnar bort både barn och gamla och låter andra ta ansvaret för dem. Att vara hemma för vård av barn eller att vara föräldraledig, är någonting många helst slipper. Alltså, att vara hemma med sina egna barn.

I de största delarna av världen tar man hand om de gamla och sina barn. Men i den ekonomiska samhällsstruktur som vi i västvärlden valt att bygga upp, ges inte medborgarna en chans att göra detta vilket uteslutande handlar om ekonomi. Man har inte råd att vara borta från jobbet för att ta hand om sina barn och det är inte ens en fråga om vi ska ta hand om de gamla. Och detta är alltså normen.


Många av våra innovationer handlar om att slippa möta andra människor fysiskt. Rent teoretiskt kan man idag leva ett liv utan att gå utanför dörren. Bokstavligt talat. Är det en bra eller dålig utveckling?


Den frågan har naturligtvis flera svar och det är omöjligt att svara “ja” eller “nej” på den. Men den är värd att tänka på. Människor dör och kan ligga döda i sina hem under långa perioder utan att någon saknar dem. Allt i livet kommer med ett pris och priset vi i Sverige måste betala för att positionera oss som världens mest individualistiska land, är ensamhet.

Vi har sett början på slutet av individualiseringen vilket är absolut nödvändigt för en
nations och världs överlevnad. Att istället lära oss att tänka “vi” istället för den
lokalpatriotism vi ser idag. Att det faktiskt är så att en regnskog i centralamerika har stor
betydelse för invånarna i Småland. Men så länge vi fortsätter att bygga vårt
västerländska samhälle på individualism gynnar det inte mänsklighetens överlevnad.

Författaren Zygmunt Bauman skriver följande i sin bok Retrotopia:

”I slutet av självständigheten finns inte lycka, utan tomhet, meningslöshet och ofattbar leda.”

Babylon av Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt

Tänk om han har rätt. Om vi tänker på det en stund. Är det inte exakt där stora delar av Sveriges befolkning befinner sig? I slutet på individualismen. Nu när vi är det mest individualistiska samhället på jorden, vad händer nu när stora delar av befolkningen har jobbat klart på sitt självförverkligande. Vad finns kvar? Och hur lycklig är vi nu?

Historiskt har vi västerlänningar väldigt tydligt visat att vi anser att vi vet bäst. Oavsett ämne. Vi har koloniserat och förstört och “utbildat” resten av världen och tvingat på dem våra perspektiv, religioner och “kunskaper” . Något vi fortfarande gör. Men som det ser ut idag, har resten av världen minst lika mycket att lära oss västerlänningar än vad vi har att lära dem.

Att utgå ifrån att vi alltid vet bäst, kommer inte att leda till att vi lär oss nya mer hållbara perspektiv. Olika delar av  världen kan lära oss att applicera fungerande långsiktiga modeller som på sikt gör våra samhällen bättre. Från jordbruk till sjukvård och allt däremellan, helt utan yttre påverkan från företag. Detta kommer naturligtvis aldrig att hända eftersom de ekonomiska intressen som faktiskt styr vår värld inte alls är beredda att ge upp den rådande ordningen.

Om hela världen strävar efter att få den levnadsstandard vi har i Sverige, vilket majoriteten av världen faktisk gör, kommer mänskligheten att gå under. Resurserna räcker inte och när de tar slut kommer det att skapa ofantligt många konflikter världen över. Landsmän kommer att vända sig emot varandra i jakten på resurser.

Så nu sitter vi västerlänningar här och spolar ner vår avföring med rent dricksvatten samtidigt som vi köper samma vatten på flaska och hoppas att resten av världen inte kommer ikapp. Alla Indier får helt enkelt inte skaffa tvättmaskin eftersom det skulle betyda att vi måste göra drastiska förändringar i vårt sätt att leva, vilket från vårt perspektiv skulle vara att ge upp en stor mängd privilegier. Något som få av oss skulle kunna tänka sig.

Text: Mike Blixt

Kapitel 1 | 23 | Kapitel 4: ”Maktlösa marionetter”

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq