Studie: Framgångsrik c-vitaminbehandling vid cancer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 november 2017
- NewsVoice redaktion
C-vitamin
C-vitaminbehandling
C-vitamin

En tidigare studie vid Kansas Medical Center i USA visar att det går att framgångsrikt behandla äggstockscancer med höga doser av c-vitamin som ges intravenöst i samband med kemoterapi. NewsVoice tar upp studien trots att den är 3 år gammal.

I en fem år lång studie på både laboratorieråttor som fick mänskliga äggstockscancerceller och 27 patienter med äggstockscancer fann forskarna att vid en kombination av c-vitaminbehandling i högdos och kemoterapi stannade cancertillväxten i råttor och de toxiska effekterna av cellgifter hos patienterna minskade.

Oralt intag av c-vitamin har i tidigare cancerstudier inte visat sig ha effekt, men denna studie visar att höga doser av c-vitamin som tillförs intravenöst kan ge tillräckligt höga koncentrationer av vitaminet i blodet och andra vävnader för att kunna döda cancerceller utan att skada andra vävnader. Studien är publicerad i Science Translational Medicine, 2014.

“Resultaten har gett oss bättre förståelse  av hur c-vitamin fungerar innan cancerbehandling. Tillsammans ger våra data starka bevis för att rättfärdiga större och mer robusta kliniska försök med c-vitamin innan konventionell cancerbehandling”, sa dr Jeanne Drisko i samband med publiceringen av studien.  

Läkare skeptiska

I Norge är det inte vanligt att c-vitamin används för behandlingsändamål. Ledare i norsk onkologisk förening och överläkare Stein Harald Sundstrøm skriver i ett mail till TV Helse i Norge:

ArcanumSkolan 2024

“Jag vet att detta bland annat marknadsförts tidigare som bra vid cancer och cancerbehandling, men så vitt jag vet har det gjorts forskning som förkastar möjliga effekter. Idag är detta inte aktuellt vid cancerbehandling innan skolmedicinsk behandling och det används inte på sjukhus i Norge.”

C-vitaminbehanding innan komplementär medicin

Redan på 1970-talet användes askorbinsyra (c-vitamin) vid cancerbehandling. Metoden ansågs vara säker, men det var mest anekdotiska vittnesmål som bekräftade klinisk effekt. Efter att två kliniska studier bevisade att orala doser av c-vitamin inte hade effekt slutade onkologer att använda vitaminet vid behandling. Läkare som däremot praktiserar komplementär eller alternativ medicin fortsatte att använda vitaminet.

Läkaren Henrik Mathiesen vid Balderklinikken i Oslo menar att det finns en stor potential i användandet av c-vitamininfusion vid en rad olika sjukdomar, men han säger att denna typ av behandling ligger utanför vanlig läkarpraxis i Norge.

“Vid Balderklinikken använder vi inte denna behandlingsform, men vi ger ofta råd om användning av vitaminer och mineraler samt rekommenderar c-vitamintabletter som ett komplement till behandlingen av bland annat infektionssjukdomar”, säger Henrik Mathiesen.

Text: Randi Solstad | Översättning: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq