Expertpanel tror inte på cannabis – Sverige självförsörjande på cannabis

publicerad 24 november 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
En trygg familj med basinkomst
En trygg familj med basinkomst
Temabild: En frisk, kunnig och glad familj i Sverige som älskar evidensbaserad medicin från utlandet.

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieVÅRDDEBATT. Seminariet “Cannabis som medicin – vad säger vetenskapen?” arrangerat av Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten samlade en liten skara intresserade. Expertpanelen kom fram till att det saknas vetenskapliga bevis för att cannabis har medicinsk nytta annat än för smärtlindring för en begränsad patientgrupp.

Samtidigt har flera medier under flera år meddelat att Sverige är självförsörjande på cannabis. En del använder cannabis socialt och andra av medicinska skäl. Vissa missbrukar hasch, en ofta oren och skadlig produkt.

NewsVoice har tidigare skrivit om hur medicinsk cannabis används för tex barnepilepsi och för att behandla cancer, med stor framgång, i andra delar av världen. Det är något som expertpanelen inte vill att allmänheten ska tro på.

“Ingen av panelens deltagare, Torsten Gordh, Claes Hultling eller Fred Nyberg, tror på någon bred användning av medicinsk cannabis i framtiden.”

Svensk vård ett slutet system

Stora medicinska framgångar i andra länder gäller inte i Sverige. När NewsVoice ställde en fråga till en vårdsanställd vid ett Stockholmssjukhus om varför Sverige verkar vara ett slutet system när det gäller vårdmetoder svarade denne:

“Varje sjukhus är ett slutet system”

Den vårdanställde fick då frågan om varför inte dennes avdelning inte hämtar intryck från andra länders kunskap om framgångsrika vårdmetoder. Den vårdanställde svarade då med en nedslagen blick att det knappast ens är värt ett försök.

Det är en intressant insikt att Vårdsverige är ett slutet system bestående av flera slutna system. Inom psykologin kallas detta för “compartmentalization”.

“Compartmentalization is a subconscious psychological defense mechanism used to avoid cognitive dissonance, or the mental discomfort and anxiety caused by a person’s having conflicting values, cognitions, emotions, beliefs, etc. within themselves.” – Wikipedia

Medicinsk cannabis - Foto: Crestock.com
Medicinsk cannabis

I artikeln “Medicinsk cannabis under lupp” på Läkemedelsvärlden förklarar tidningen hur seminariets expertpanel är enig, men de selekterade personerna är sannolikt valda eftersom de just har samma uppfattning, att cannabis bara kan hjälpa vid smärta och att det behövs mer vetenskaplig forskning för annan användning, heter det. Det slutna Vårdsverige ska förbli sin egen ekokammare och bilden av eniga “experter” förblir intakt i charaden. För att lyckas med det måste bevisen för annan cannabisanvändning än för smärtlindring flyttas fram i all oändlighet, för att vinna tid och för att hålla ställningarna.

Lektion 22 i Skeptikerskolan: Skapa illusionen av en aldrig nåbar ”bevishorisont”

“Hävda att något sensationellt måste bedömas utifrån ett ”särskilt” vetenskapligt perspektiv, utifrån ”särskilda regler” vilka du undviker att definiera. Säg att extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.

Var noga med att aldrig förklara var det ordinära slutar och det extraordinära börjar. Denna metod kommer att tillåta dig att skapa en illusorisk ”bevishorisont” bortom vilken bevis aldrig kommer att nås.

I praktiken innebär det att oavsett vilket bevis (evidence) som än har skapats ska du påstå att det inte är tillräckligt extraordinärt för att bevisa det extraordinära. Du kan på det viset höja ribban i all oändlighet.”

Swisha Sassersson valfri summaSeminariet som Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten arrangerade verkar mest handla om “damage control” för etablerad vårdindustri, men enbart ett 80-tal personer kom till mötet. Samtidigt är Sverige självförsörjande vilket antyder ett mycket hög grad av självmedicinering. Kunskapen om hur cannabis kan användas seriöst inhämtas från sociala medier, utländsk press, intresseforum, kliniker och vetenskaplig forskning i utlandet.

Sverige förblir dock ett slutet system, men enbart för en mycket liten skara grindvakter vid en grind längs en liten grusväg. 100 meter bort ligger en motorväg av kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet kring nya vårdmetoder, funktionell medicin och alternativ.

Läs mer i NewsVoice: Cannabis som läkemedel

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat