Regeringen avskaffar särlösning för antroposofiska medel

12
Antroposofiska medel - Bild: Shutterstock.com
Antroposofiska medel – Bild: Shutterstock.com

Sedan 1993 har det funnits ett undantag i läkemedelslagstiftningen som gett möjlighet att ge särskilda försäljningstillstånd och undantag för så kallade antroposofiska läkemedel. Detta utanför ordinarie processer för andra läkemedel och preparat hos Läkemedelsverket. Det undantaget vill regeringen nu ta bort i ett nytt lagförslag som presenteras i en lagrådsremiss.

“De krav som finns i läkemedelslagstiftningen ska gälla lika för alla. Vi ska inte ha några särlösningar som ger undantag från de rimliga krav som ställs”, säger socialminister Annika Strandhäll.


Förslaget innebär att tillverkare av antroposofiska medel kommer behöva ansöka om registrering eller godkännande för försäljning hos Läkemedelsverket och där bli prövade enligt de regler som gäller för övriga läkemedel, exempelvis de för homeopatiska läkemedel.


 

För att ge tillverkarna av antroposofiska medel en möjlighet att hinna ansöka och visa att de uppfyller kraven, föreslår regeringen vissa övergångsregler för sådana medel som redan har tillstånd.

Regeringens lagförslag innebär ändringar i läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförmåner, lagen om handel med läkemedel och i lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. Lagförslagen syftar även till att säkerställa att lagstiftningen på området lever upp till kraven i EU-rätten. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2018.


De övergångsbestämmelser som föreslås innebär förenklat en fortsatt möjlighet att sälja antroposofiska medel som i dag har tillstånd, förutsatt att en ansökan om godkännande eller registrering lämnas in till Läkemedelsverket senast den 1 september 2019.


Om ansökan lämnas i tid ska de medel som ansökan avser få fortsätta att säljas till dess att Läkemedelsverket har tagit slutlig ställning till ansökan, vilket bedöms ske omkring halvårsskiftet 2021.

Källa: Regeringen


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.

Prenumerera
Notify of
guest

12 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Savalle
Savalle
Gäst
1 december 2017 kl 20:27

Henning Witte

Precis vad jag drömt om. Jag har ögnat igenom ert partiprogram och det motsvarar mina innersta förhoppningar. Om denna politik kan genomföras kommer livsvilja, omtanke, frihet, kreativitetsglädje, KÄRLEKEN TILL VåR NÄSTA att kunna återvända.

Nu härskar ondskan.

Globalist-Svinen kommer säkert att försöka bekämpa denna befrielse från deras bojor. Men vi ska kämpa för vår frihet, och be till kärlekens Gud och Jesus om hjälp.

Jag är medlem i ett annat parti, ej något riksdagsparti – för där finns bara skit – men jag kommer att stödja ert parti istället.

Tack.

Hans Lindström
Hans Lindström
Gäst
1 december 2017 kl 09:41

Jag anser att dagens läkarubildningar bör mera bygga på kostens betydelse för hälsan för att stimulera tarmfloran för att kroppen skall kunna självläka. Ett exempel är att lära av Hippokrates som levde före kristi födelse insåg kostens betydelse (läkareden). Numer tar läkare i första hand FAS som hjälp och lätt skriva ut mediciner med alvarliga biverkningar. Det skulle också krävas att läkare för sin patient redogjorde vilka biverkningar av utskriven medicin så att man som patient kan göra ett val.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
1 december 2017 kl 04:35

@Brynolf Flonyr

Jag är heller ingen expert. Det är min mening att metoderna att läka/lindra ofta är helt olika, av vad jag kan förstå när jag tittat närmare på metoderna.

Problemet tycks vara att man ex. lätt kan bevisa att antibiotika dödar bakterier med vetenskaplig metod, således botar kortsiktigt, men att det är svårare att bevisa de långsiktiga effekterna av det, eftersom det är så många parametrar som kan spela in.

Antibiotika är ett utmärkt exempel på hur något som är bevisat effektivt också kan ha olika nackdelar som kan skada patienterna, ex. slå ut tarmfloran, därigenom ge tillfälle för opportunister, ex. aktinomycos, vilket i sin tur kan komma ut i blodet och leda till autoimmuna sjukdomar som kan leda till kroniska skador.

För den som drabbats av aktinomycos hade sannolikt ett glas vatten och en tids aktivt immunförsvar varit bättre, även om antibiotika helt klart dödar bakterier, “Läkaren/lindraren” som gjort patienten svårt kroniskt sjuk oh skapat lidande vill sannolikt inte heller meddela vad de utsatt patienten och samhället för, även om det på lång sikt sannolikt vore det allra bästa för alla parter.

Kostnaden för att genomgå tester som är utvecklade för att kartlägga biverkningar av aggressiva onaturliga giftiga kemikalier är förmodligen både dyra och förmodligen ofta helt irrelevanta för mer holistiska och ofarligare metoder, men samtidigt så borde det helt klart undersökas på något vis. Frågan är då vad som är rimligt med tanke på innehållet i preparaten.

Henning Witte
Gäst
1 december 2017 kl 02:13

Conny då kan du rösta på Populisterna:

https://populisterna.weebly.com

Sid 9 sjukvårds programmet

Brynolf Flonyr
Brynolf Flonyr
Gäst
30 november 2017 kl 19:35

Ursäkta en novis på området men vad är det som ör problematiskt med detta? Är det att antroposofiska läkemedel inte kan leva uop till kraven som ställs eller är det kostnaden för att genomgå testerna?

Som konsument har jag inget emot att ineffektiva eller t.o.m. falska antroposofiska läkemedel försvinner. Är dessa alternativ verkligen så säkra och effektiva som påstås?

Vad är alternativet? Att de kan säljas helt fritt?

Som sagt, jag är inte kunnig på området och vill gärna ha lite förtydligande kommentarer, dock inget som handlar om politiska partier, det är jag inte intresserad av här.

Savalle
Savalle
Gäst
30 november 2017 kl 18:04

Conny Freij Larson

MYCKET BRA sagt! Rösta bort de här äckliga, korrupta partierna som skämmer ut riksdagshuset!

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
30 november 2017 kl 16:32

Det är verkligen DAGS FÖR DEMOKRATI!!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
30 november 2017 kl 16:13

@ Conny Freij Larson

Vården borde genomsyras mer vetenskaplig öppenhet och skepticism och ta hänsyn till patientens långsiktiga behov, personlighet, egenintresse och naturen.

Visserligen är kanske inte det i kortsiktigt intresse, men det är i allas vårt intresse långsiktigt, även om alla inte kan eller vill se det.

Det är viktigt att förstå att monopolkapitalismens kortsiktighet skiljer sig enormt från den vanliga kapitalismen i balans med välfärd. Det är viktigt att förstå att den kortsiktigt girige inte är en känslomässigt frisk människa och att att de lögner/skador de producerar skadar oss alla långsiktigt.

Alla gynnas av balans. Även den kortsiktige vill ex. ha fungerande antibiotika när denne verkligen behöver den.

Någon som tänker kortsiktigt kan exempelvis vara motiverad att vid upprepade tillfällen skriva ut antibiotika, vilket i sin tur kan slå ut tarmfloran och på så vis skapa en kroniskt sjuk patient något som blir väldigt dyrt och skapar lidande.

En infektion, som patientens immunförsvar kan ta hand om, kan istället bakterieodlas parallellt som man ger alternativ behandling SOM BEVISLIGEN INTE SKADAR patienten, vilket är en grundbult i den Hippokratiska läkareden.

Samtidigt har givetvis antibiotika sin plats, om de alternativa metoderna inte skulle räcka, men alltså INTE på vilket sätt som helst. Antibiotika ska inte förskrivas lättvindigt.

För att lösa problemet med kortsiktighet, så anser jag först och främst att vi bör söka efter, eller skapa, partier som är långsiktiga och verkligt vetenskapliga, partier som valsamverkar brett, så att demokratin berikas.

Samarbetsförmåga är dessutom viktig när vi vill förändra. Att skriva i ett kommentarsfält på Newsvoice är en bra början, men för att något ska bli ännu mer rätt så måste vi göra rätt på ännu fler sätt. Meditera på saken Conny!

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
30 november 2017 kl 15:11

Regeringspartierna styrs nu av VoF, Läkemedelsverk och Läkemedelsbolagen? Den som är sjuk och söker efter alternativ får det allt svårare. Möjlighet till egna beslut om vilken typ av hjälp vid sjukdom man vill ha styrs allt mer av byråkrater, fifflare och affärsmän i vita rockar. Sverige viker ner sig allt djupare i oligarkernas svarta domäner, och vi blir allt mer hjälplösa eller får helt och hållet lita till egna kunskaper för att bli frisk. Vad fan får vi för skattemiljonerna?

Pål BergströmD
30 november 2017 kl 12:59

Vi förstår.

“En stor del av den kunskap som finns om läkemedel tas fram av läkemedelsföretagen, som inte bara ser till folkhälsan utan även till vinstintresset” Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? (RiR 2016:9)

Anne-Li
Anne-Li
Gäst
30 november 2017 kl 12:40

Håller med dig, Conny. Ibland tänker jag att det behövs ett helt nytt parti. Ett som har hälsa, ur ett brett perspektiv, som sitt fokus. Fräscht, modernt, nytänkande. Märkligt egentligen att det inte kommit än, men jag tycker det är dags. För vi är många som är trötta på den urholkade demokratin.

Conny Freij Larson
Conny Freij Larson
Gäst
30 november 2017 kl 12:03

Personligen är jag riktigt trött på alla de etablerade partiernas korrupta attityd gentemot ekonomi/industri-intressena och ovilja att införliva seriösa alternativbehandlingar i sjukvården. Läkarnas generellt negativa attityd, så fort man ens frågar om kost, akupunktur o dyl, är kompakt.
Så inför nästa års val kommer jag intensivt leta efter de nya partier som har integrerad sjukvård i partiprogrammet och rösta på något av dem, oavsett om de har rimlig chans att komma in i kommunerna, landstingen och riksdagen eller ej.
Dagens politiker har gjort bort sig tillräckligt mycket nu, de har blivit en självgod, självtillräcklig grupp människor som bara arbetar för sitt eget bästa, vilket de gör riktigt bra, och det är det som är åt helskotta.
Politiken måste förändras i grunden. Demokratin måste återupprättas och föras tillbaka ner på gräsrotsnivå.