NewsVoice-podden: Urbana miljöers inflytande på den sociala utvecklingen

1

Stella Tormanoff träffade Yvonne Ingridsdotier – föreläsare och urbansociolog för att samtala om makten och relationen mellan människa och miljö med betoning på urbana miljöers inflytande på den sociala utvecklingen. Yvonne Ingridsdotier har sina rötter i Frankrike och Ryssland.

Text och inspelning: Stella Tormanoff

Som vanligt är inte meningen med podden att vi skall implementera våra åsikter som någon absolut sanning. Vi vill bryta mönstret där massmedia och akademivärlden indoktrinerar oss vad som är rätt och fel, att bara experter får ha ”åsikter” och rätt att ifrågasätta.

Det är intressant hur sanningssökare bemöts i livet. Jag har min bakgrund inom högern och Yvonne – inom vänstern. Vi har båda upptäckt att vem som än styr politiken, har utvecklingen en viss riktning som vi underifrån makten sett anser är naturlig, men är den egentligen naturlig?

Yvonne Ingridsdotier är utbildad till urbansociolog. År 2004 tog hon en filosofie kandidatexamen som samhällsplanerare, med huvudämnet sociologi, inriktning boende, arbete och närmiljö. Som urbansociolog har Ingridsdotier arbetat med socialt hållbar samhälls- och stadsutveckling, såsom: integration – segregation, gentrifiering – filtrering vilket inkluderar aspekter som demokrati och jämställdhet.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here