Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Babylon av Mike Blixt – Avskogning – Kapitel 9

publicerad 19 december 2017
- Mike Blixt
Babylon
Babylon av Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt

Regnskogar fungerar som världens termostat genom att reglera temperaturer och vädermönster. 20% av världens färskvatten finns i Amazonas. Regnskogen är avgörande för att upprätthålla jordens begränsade tillgång till dricksvatten och färskvatten och täckte en gång 14% av jordens markytor; nu täcker de bara 2% och experter uppskattar att de sista återstående regnskogarna är borta om mindre än 40 år.

Text: Mike Blixt

60% av Amazonas regnskog är utplånad år 2030 och om 15-25 år har vi passerat, vad forskarna kallar för
“point of no return” , vilket innebär att alla åtgärder efter detta är förgäves. Enligt analyser av satellitdata förstörs tropiska skogar med en hastighet på minst 8 miljoner hektar per år. Det motsvarar ett område som är lika stort som Tjeckien.

De största drivkrafterna för avskogning är småskaliga jordbruk (15-20%), storskaliga jordbruk (15-20%) och betesmarker (40%). Nästan hälften av världens arter av växter, djur och mikroorganismer kommer att utrotas eller vara allvarligt hotade inom 25 år på grund av regnskogens avskogning.

Vi förlorar, i skrivande stund, i snitt 137 växt-, djur- och insektsarter varje dag på grund av avskogning av regnskog. Det motsvarar 50 000 arter per år. En typisk regnskog på en kvadratkilometer innehåller så många som 375 olika växtarter, 180 olika trädarter, 100 fågelarter och 35 arter av fjärilar.

Text: Mike Blixt

Kapitel 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kapitel 10: ”Överpopulation och massvält” |

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq