Babylon av Mike Blixt – Överpopulation och massvält – Kapitel 10

publicerad 25 december 2017
- av Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt

Den globala befolkningen beräknas uppgå till 9,6 miljarder år 2050. För att undvika masshushållning måste vi öka matproduktionen med 70 procent på drygt 30 år.

Text: Mike Blixt

De framsteg som gjorts inom livsmedelsproduktionstekniker för att hålla jämn takt med befolkningsökningen, bygger till största delen på fossila bränslen. Vilket naturligtvis inte är hållbart. Dessutom minskas odlingsbar mark på grund av, bland annat, erosion i jorden. Forskare är överens.

Vi behöver helt tänka om hur vi äter och odlar och kött är den enskilt största anledningen till att vårt ekosystem nu kollapsar. 91% av amazonas regnskogars förstörelse beror på att man kapar ner djungeln för att föda upp boskap. 51% av de växthusgaser som släpps ut kommer från boskapsuppfödning. 13% kommer från fordon.

För att producera köttet från en hamburgare krävs det 3000 liter vatten. För att du ska få någon form av perspektiv motsvarar det en vuxen människas duschvanor under två månader. 55% av jordens all vattenåtgång går till boskapsuppfödning. 13% går till hushåll. 3,2 miljoner avföring produceras varje minut av världens alla boskap. Boskapsuppfödning tar upp 45% av jordens yta.

Detta har lett till framsteg inom växtutveckling som har producerat sorter som kan växa på platser där det normalt är svårt att få något att växa. Men parallellt med framstegen har de också ökat sårbarheten mot sjukdomar. Vete, världens tredje mest populära gröda, kan idag helt utplånas av svampinfektioner.

Effekten av de sinande naturresurserna spås märkas genom kraftiga prisökningar på en lång rad matvaror med start kring år 2020. Matbrist leder vanligtvis till upplopp och politisk instabilitet, men nästan inget arbete har gjorts för att skapa en modell som ska motverka detta och världens politiker vet om det.

Text: Mike Blixt

Kapitel 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kapitel 11: ”En fysiskt fungerande framtid”

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat