Minnesstund för Bechir Rabani – Förenaren av polariteter

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 december 2017
- Torbjörn Sassersson
Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se (med tillstånd av Vaken)
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se

LEDARE. Efter att Bechir Rabani, hans familj, vänner och följare drabbats av hans plötsliga bortgång samlades människor i flera städer i Sverige för att hedra hans minne den 17 december.

Bechir var en sann medmänniska som förenade polariteter och som fann sitt eget sätt att verka för öppenhet, sanning och överbryggande. Han var en man som försökte hela den dikotomi som plågar Sverige. Bechir hade därför vänner inom alla grupper: höger, vänster, mitt emellan och bortom höger-vänsterneurosen. 

Bechir har av näthatare, varav flera kallar sig journalister inom MSM, kallats för högerextremist. Det är en förbannad lögn som medvetet spridits för att försöka sabotera hans goda rykte. Bechir Rabani var palestinier som förstod hur konflikter, som ingen behöver, skadar oss. Det enda “hat” som Bechir uttryckte var en hans vrede mot maktmissbruk och förtryckare. Bechir hade aldrig behövt engagera sig för Sverige, men han gjorde det ändå.

Många har drabbats av samma epitet bland oss som försöker hela polariteter och dikotomier som åtskiljer människor från varandra, såsom olika ideologier, religiösa åskådningar, åsikter och etniciteter. Tino Sanandaji har några tänkvärda ord om falska antirasister: 

“Det finns också ett hat, dold i hjärtat på många antirasister, som avslöjas så fort det sker friktion med individer med en annan etnisk bakgrund. Mobbare med personliga problem dras ofta till anti-rasism för en legitim ursäkt att trycka till andra”.

De som försöker misskreditera Bechir – även efter hans död – skadar det arbete som förenar människor och helar vårt samhälle.

En person som deltog under minnesstunden i Stockholm skriver till NewsVoice:

“Att samlas här idag är vår plikt för han var vår främsta broder i arbetet med att avslöja korruption och brottslighet i samhällets maktstrukturer. Ingen har hittills tagit arbetet så långt fram och förbättrat metoderna så bra som Bechir gjorde. Han var verkligen “nästa” nivå av sanningssökande.

Hans frånfälle kommer att leda till ett positivt martyrskap där han blir en god förebild för kommande sanningssökare. Den 15:e december blir för alltid Bechirs dag. Med stor sannolikhet kommer många andra projekt startas i hans namn.”

När jag upptäckte Bechir fick jag förnyat hopp i mitt eget arbete. Vi hann aldrig träffas, men vi hade kontakt över nätet, senast några dagar innan hans bortgång. Bechirs arbete måste fortsätta och fler seriösa måste träda fram och ta tag i våra svenska bekymmer. Ett sätt är att besöka maktfullkomliga mobbare med kamera och mikrofon för att rapportera. Ett annat sätt är att bara ringa beslutsfattare, ställa svåra frågor och kräva ärliga svar. Ett tredje sätt är att bygga det nya bortom debatten.

“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field.
I’ll meet you there.” – Rumi

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör newsVoice

Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq