Daniele Ganser: NATOS hemliga arméer – Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 6 december 2017
- NewsVoice redaktion
Terrorism i media 1970-talet

BOKANNONS. I augusti 1990 avslöjades i Italien existensen av ett hemligt mi­litärt nätverk som var en del av Nato och gick under namnet Gladio eller Stay-behind. Nätverket visade sig existera i 16 Nato­länder och 4 neu­tra­­la länder, däribland Sverige. Det hade grundats på 1940-talet av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänster­na i syfte att stå emot en, som man då ansåg, hotande sovjetisk inva­sion.

Boken "NATO:s hemliga arméer" av Daniele Ganser
Boken “NATO:s hemliga arméer” av Daniele Ganser

Men i frånvaro av någon sådan inriktade sig de hemliga arméerna på att bekämpa kommunistpartier och andra vänsterrörelser. ­Metoderna som användes bestod av allt från propagandaspridning, övervakning och registrering till våldsamt krossande av oppositionsgrupper, tortyr, statskupper och terrordåd.

Gladios soldater fick sin utbildning på avlägsna öar i Medel­­ha­vet, i otillgängliga bergsområden i Ardennerna eller vid de brit­­tis­ka och amerikanska specialstyrkornas träningscentra i England och USA. De försågs med vapen, sprängämnen och högteknologisk utrustning som gömdes i hemliga förråd runtom i Europa.

Den schweiziske historikern Daniele Gansers ­Natos hem­li­­­­ga arméer räknas som det internationella standardverket på området och är översatt till tio språk.

Denna första svenska utgåva har kompletterats med ett kapitel om Stay-behinds histo­ria i Sverige (skrivet tillsammans med den svenske historikern Mats Deland), som bland annat behandlar uppgifterna om nätverkets koppling till mordet på Olof Palme.

Omdömen:

”Gladiosystemet har fun­ge­rat i hemlighet i fyra decennier. Vi har rätt att hålla det ansvarigt för all den destabilisering, de provokationer och den terrorism som har inträffat i våra länder under denna tid.” – Vasilis Ephremidis, grekisk ledamot av Europaparla­mentet, den 22 november 1990

”Den bäst bevarade och mest skadliga politiskt-­militära hemligheten efter andra världskriget.” – The Observer 1990

”Historien är som hämtad direkt från en politisk ­thriller.” – The Times 1990

”Dessa massakrer, dessa bomber, dessa militära ak­tioner hade organiserats, främjats eller stötts av män inifrån italienska statliga institutioner och av män kopplade till Förenta staternas ­under­rättelsestrukturer.” – Ur den italienska parlamentariska kommissionens rapport om Gladio år 2000

”Daniele Ganser och Mats Deland gör en detaljerad genomgång av Stay behind-rörelsen i Sverige … Anmärkningsvärt nog har Sverige aldrig utrett frågan. Det är nu angeläget att rege­ring och riksdag tar initiativ till en sådan för att kartlägga nätverkets omfattning, karaktär, struktur och finansiering.” – Inga-Britt Ahlenius i Dagens Nyheter

“Gladio-nätverket användes alltså utanför demokratisk kontroll för att manipulera demokratin och i vissa länder för att med terror, tortyr och mord bekämpa och destabilisera den … Natos hemliga arméer ger en nedslående bild av konsekvenserna för en demokratis suveränitet när en främmande makt och landets underrättelsetjänst opererar utan insyn och parlamentarisk kontroll. Avslöjandet är en viktig pusselbit till Europas efterkrigshistoria.” – Tony Samuelsson i Dala-Demokraten

Ordinarie pris 360 kr. Julpris 180 kr

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice