Ingemar Ljungqvist: Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid

publicerad 12 december 2017
- av NewsVoice
EWG: Vertragsunterzeichnung über Europäische Markt und Atomgemeinschaft
Walter Hallstein, Commission II (1962-1967)
Hallstein Commission II (1962-1967) – Foto: European Communities, Marcelle Jamar

Walter Hallstein var författare både till Tredje Rikets visioner för att uppnå herravälde likväl som EU:s visioner, avslöjar undersökningar. Ingemar Ljungqvist skriver att dessa uppgifter kan ha påverkat att England valde Brexit och att sanningen om EU:s uppkomst kan få hela den europeiska unionen att falla isär, förutsatt att tillräckligt många EU-medborgare får kännedom om nazisympatisören Walter Hallsteins inflytande. 

Text: Ingemar Ljungqvist, Almanova, fd redaktör på 2000-Talets Vetenskap, texten uppd. kl 10:14, 12 dec 2017

Vid ett möte för nästan 20 år sedan intervjuade jag, då EU-parlamentarikern, Jonas Sjöstedt, långt före han blev partiledare för Vänsterpartiet, men den det var en Jonas som var bekymrad över det demokratiska underskottet i Bryssel. Han hade som parlamentsledamot avvisat, tillsammans med en majoritet i parlamentet, flera förslag. Men som han sa då var det underligt att dessa förslag med sedvanlig envishet, något omformulerade, återkom, för ett godkännande i Parlamentet. Det verkade som en osynlig makt arbetade i Bryssels kulisser, enligt Jonas Sjöstedt.

EU en rike-mans-klubb

Walter Hallstein - Foto: Bundesarchiv B_145, Rolf Unterberg
Walter Hallstein – Foto: Bundesarchiv B_145, Rolf Unterberg

Likadant deltog jag i olika politiska möten inför den svenska folkomröstningen om ett medlemskap i EU. Där jag kortfattat beskrev hela EU-komplexet som en rikemansklubb med betoning på rika och män, men det gjorde mestadels på magkänsla. Idag har mina vänner i Holland, Tyskland och England funnit de dokument som verkligen visar den klara bilden av hela EU:s konstruktion, som tydligt visar den totala avsaknaden av demokratisk grundstruktur. Det folkvalda EU-parlamentet fungerar mestadels bara som ett utanpåverk, som ska ge en illusion av demokrati.

Matthias Rath och Paul Anthony Taylor tog fram dokumentationen

Istället har man från Rath Foundation i Holland verkligen gått på djupet och granskat makten bakom makten, dvs de män som iscensatt EU som ett viktigt delmål för en liten elits särintressen att skapa en världsregering, som de styr bort från demokratiskt inflytanden. En av de allra mest intressanta männen i detta avseende är Walter Hallstein. Matthias Rath och Paul Anthony Taylor finns redovisade på svenska i 2000-Talets Vetenskap nr 3 och 4 från 2016, då jag fick möjlighet att djupintervjua dem.

Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia inskränker sig Walter Hallsteins meriter till att han var EU-kommissionens förste kommissionär åren 1958-1967 och att det var han som drog upp riktlinjerna för såväl EU:s inre struktur med kommission, ministerråd, parlament, EU-domstol och Eurobank, men också att han stakade ut dess framtid som en allt mäktigare Union där de folkvalda nationella parlamenten skulle vingklippas. Hans tid i Tyskland under åren 1931-1945 tiger man om på Wikipedia.

I den engelskspråkiga versionen av Wikipedia tar man däremot upp delar av hans tyska förflutna. Han föddes i Tyskland 1901 och efter fullbordade juridikstudier blev han Tysklands yngste professor i juridik 1931. Man lägger också till att han ej var medlem av Nazistpartiet och att i krigets slutskede blev tillfångatagen av amerikansk trupp, då han var stridande soldat i Cherbourg i Frankrike och hamnade i fångenskap i USA. De senare uppgifterna verkar vara en efterkonstruktion.

Däremot är de uppgifter som Rath Foundation vaskat fram ur arkiven belagda med kraftfull dokumentation. De visar en annan bild av Walter Hallsteins verksamhet i Tyskland under Nazisttiden. Se Rath Foundations sammanfattning

Paul Anthony, Taylor, Matthias Rath, Ingemar Ljungqvist
Paul Anthony Taylor (chef för Rath Foundation), Matthias Rath (Linus Paulings lärjunge nr 1) och Ingemar Ljungqvist i Berlin hösten 2015 – Foto: Lena Forsberg

I den bok som sammanfattar industrins uppbackning av Hitler och det persongalleri som satte agendan för det Tredje Rikets expansion så finns den tillgänglig i sin helhet på nätet.

Här tas enbart upp några viktiga händelser där Walter Hallstein spelade med både vid förhandlingsbordet och i kulisserna.

I maj 1938 möttes Mussolini och Hitler i Rom för att diskutera deras gemensamma plan att militärt lägga under sig stora delar av Europa och angränsande stater. En månad senare, juni 1938 var Walter Hallstein med i den officiella delegation av tyskar som besökte Rom för att slutföra de juridiska dokument som skulle ge den dåtida ”Nya världsordningen” en laglig skrivning och som skulle implementeras sedan man vunnit kriget. Denna plan för en ny världsordning offentliggjorde Walter Hallstein vid ett offentligt möte den 23 januari 1939 inför flera prominenta tyska nazister i Rostock.

EWG: Vertragsunterzeichnung über Europäische Markt und Atomgemeinschaft
Den 25 mars 1957 i Rom undertecknade Konrad Adenauer och Walter Hallstein grunden för EU. Walter Hallstein blev därefter EUs första “EEC Commission President”. Källa: Bundesregierung.de, picture-alliance / dpa

Mindre än 20 år senare skulle Walter Hallstein vara tillbaka i Rom. Den 25 mars 1957. Han var en av de 12 som undertecknade Romfördraget dvs de dokument som låg till grund för det som idag är EU.

Den som nagelfarit de båda fördragen från 1938-39 och 1957 ser att likheterna är så många att man bara behöver använda sig av en kopiator. Bakom båda fördragen var Walter Hallstein den ledande och drivande kraften. 1958 belönades så Walter Hallstein med att bli ordförande för EU-kommissionen.

Samma Hallstein som varit medlem i Nazistorganisation Lagens Försvare, en förening där man bara kunde upptas som medlem om man uppvisade en lojal följsamhet för och deltagande i Nazismens ideologi.

Official badge of the Nazi "Rechts wahrer" or Law protectors organization
Official badge of the Nazi “Rechts wahrer” or Law protectors organization

“…the Association of National Socialist German lawyers was founded in 1933, immediately after the Nazis had seized power. In 1936 it was converted into the notorious Nazi Association of Law Protectors.

Membership of this second organization was restricted to those individuals showing uncompromising support for, and participation in, the implementation of Nazi ideology.

In a memorandum sent by Hallstein to the representative of the Nazi government at the university of Rostock in Germany in 1935, Hallstein stated he was a member of both these organizations.” – Dr Rath Foundation

“In 1933, immediately after seizing power, the BNSDJ [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, i.e. Association of National Socialist German Lawyers] was founded. In 1936 this organization was converted to the notorious Nazi ‘Association of Law Protectors’ [Rechtswahrer]. ‘Law Protector’ was the Nazi code language for systematically destroying the democratic legal system and replacing it with Nazi / fascist dictatorial law.” – Walter Hallstein: Prominent Nazi Lawyer – And Key Architect of the ‘Brussels EU’

Dokumentationen kan ha påverkat Brexit

Den dokumentation som Rath Foundation samlat in offentligjorde man delar av som betalda annonser i brittisk press veckorna före britterna gick till val för eller emot Brexit. En insats som säkerligen fick de osäkra prognoserna att svänga över till ett klart Nej från Englands sida i folkomröstningen.

Har man tagit del av denna dokumentation om Walter Hallstein blir det beklämmande att höra på svenska EU-kramande politiker när de etiketterar andra EU-kritiska partier i vårt land som odemokratiska. De har satt sig i knät på den konstruktion som Walter Hallstein drog upp riktlinjerna för redan på slutet av 1930-talet. Den första versionen av en ny världsordning, gick om intet – den andra Hallsteinska versionen måste också avvisas.

Text: Ingemar Ljungqvist, Almanova


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack för Brexit – dags för Swexit!

  England folkomröstade om EU den 23 juni 2016. Det är hög tid att Sverige folkomröstar om ett utträde ur EU.

  Många svenskar ångrar idag att man röstade ja, för man ser nu att EU har fått för mycket makt över beslut som Sveriges riksdag ska bestämma över här i Sverige.

  Sveriges riksdag och politiker har för förlorat sin självbestämmanderätt! Tack för Brexit – Dags för Swexit!

  Ulrik Petersson

  Industriarbetare

 • Rätt att skapa pengar måste släppas av privat central banks (ECB, Riksbank, Bank of England, Federal Reserve Bank etc) tillbaka till varje lands demokratiska valde regering.
  Det är den endast sätt att undvika den total ekonomisk och social slaveri genom privat skapad och kontrollerad universal digital valuta kopplad till vaccin passport.
  Det är osannolikt att de global elite central bankers vill ge upp sin aktuell makt/kontroll över alla världs regeringar och därmed alla världs befolkning.
  Utan en radikal ändring av pengar skapande tillbaka till individual länder, kommer vi glida sakta men säkert in i en dystopisk tyranni där “You will own nothing, and you will be happy”.
  Social kredit scores finns redan i Kina. Apple mm nu planera koppling av din personal bankkonto till vaccin passport på din smartphone.
  Allt som återstår till permanent slaveri/tyranni är omvandling av alla världs valuta till universal digital currency units som kräver en vaccin passport att accessa.

 • Kontrollerade idag länkarna. Denna , den allra bästa fungerade fortfarande för mig:
  Walter Hallstein: Prominent Nazi Lawyer – And Key Architect of the ‘Brussels EU’

  Ingemar Ljungqvist

 • Underligt nog så fungerar praktiskt taget inga länkar när jag söker på, Rath Foundation, det blir en lång träfflista men kommer inte in någonstans. Kanske bara ett tillfälligt fel, annars är det skumt. Jag söker med firefox men har även testat med IE.

 • I dagens ring P1 kom jag äntligen igenom grindvakten efter tio fruktlösa försök. Jag var tvungen att ta hjälp av Bonniers . Detta efter tips från en annan programledare: Gå inte rakt på sak om det är kontroversiellt. Men sedan blev Hallstein. Igår hade jag också samtal med Jan Björklund. Han visste ens vem Hallstein var, men lovade läsa den här artikeln. Efter ca halva tiden kommer jag in:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1233980 Men de som var före mig var också bra. Sprid!!! Håll gärna Ring P1 igång med detta ämne telefon 099 51010
  Ingemar Ljungqvist, redaktör wwwalmanova.eu

 • Att EU’s lagar skrevs av och för ekonomiska intressen råder ingen tvekan om. Att överstatligheten gav samma intressen rätten att ta över naturrikedomar i andra medlemsländer bekräftar de flesta intentioner om vem som gjorde vad, varför och när. Tack Ingemar Ljungqvist, du kom fram idag och satte igång något igen.

  I de enda fall EU startar krig är när de inte kan nå “konsensus” inom det land de vill sno resurserna ifrån. Mängden US-anknutna bolag som etablerat sig inom EU, i nyligen våldtagna länder, är också bekräftelsen om vem, vad, hur och varför… Ukrainas nazister, uppväckta från de döda av US gamla maktfullkomliga spöken är givetvis en dyster lektion i maktens missbruk och sin hänsynslöshet som överlevare från kolonialismens dunkla och blodbestänkta tidsålder.

  Att de fyra friheterna egentligen är snaror , skapta för att förgöra den inre strukturen, i ett land, ett grundskott mot dess välfärdsmaskineri, till förmån för EU’s dinosaurier behöver väl ingen påminna om…

  Att sponsorerna till Nazismen var desamma som för Fascismen, dvs starka ekonomiska intressen i Europa, US, ska inte vara någon överraskning, utan den ständiga bekräftelsen. De miljöproblem de skapat med äggfabriker, svinditon och kycklingindustri är symptomatiskt med hur dessa intressen alltid sett miljön som ett hot mot sina gruvliga vinster.

  Om nu starka ekonomiska intressen ville ha nazism, fascism, likaväl som de sponsrar terror av skäl som är uppenbara kan väl den diskussionen om ursprung, avsikt lämnas åt bykens bultare..

  Några rader ur mitt uppkast från 2009 https://castoropollux.wordpress.com/?s=jag+vill+skiljas om vår närmaste Heliga Ko!

  “Du sa dig va lösningen på allt

  men dina kostnader gångras tusenfallt

  Vi hade en enkammar-riksdag, väggen va tunn

  Men nu, du e som en sluten armerad trekammarbrunn

  Du är det globalas handgångne man

  Du försvarar ”rätten till allt” som bara ” hins egne håle” kan

  Du säger du står för Europa och freden

  de behövs inget krig för att roffa åt sig, sån är numer seden.

  Du tar vapen i hand när nån ber.

  Hoppas och tror att ingen ser vad som sker.

  Du avbildas helst som med Gloria,

  men sanningen är en helt annan historia.

  Du gömmer dig bak murar höga som hus.

  Vad lever du i för ett rus?

  Varför kräver din fria politik sådan bevakning?

  Protesterande begåvas med hjärnskakning.

  Dina bevakningshundar slipar knivar o lansar.

  Varför behöver du ett sånt koppel av svansar?

  Alla våra skatter är dina, protester lönar sig föga

  ett rovdjurs blick jag ser i ditt öga

  Utomäktenskapliga vinster och skattkistan sinar

  I fosterlandet resurserna förtvinar?”

 • Haha, du kuppade Sveriges Radio idag va ? 🙂

  Hade inte hittat hit utan din kommentar om att googla på ljungkvist och Hallstein ✌️

 • Imperiebygget EU har grävd sin egen dödsgrav liksom alla stora andra bygget under olika tider i historien i 500 år orsakat på nationernas överlevnadsinsikt att behålla sin frihet . Brexit är svar mot underkastelsen och diktatur mot den socialliberala världsordningens demokratierna vilkas makthavare är drogsberusad om storheten i skapandet av Europas Förenta Staters projektet…Abraham Lincoln ” Om vi förlorar vår frihet , beror på det på oss själva ” …”First America ” vision av Donalds Trumps administration bygger på Abrahams Lincoln nationalism patriotism om ” America will never be destroyed from the outside. If we falter and lose our freedoms , if will be beacause we destroyed ourselves “… Det nya kontraktet med Världen är ” vi har tehnologin att förstöra vår planet , men vi har ännu inte utvecklat förmågan att fly den “…

 • Äntligen bröt MSM sin tystnad om Walter Hallstein. Gunilla Markwardt , SvRadios korre i Berlin, berättade i dag den 10 januari 2019 i nyheterna om Hallsteins roll som nazist – men då att de dokument som finns i denna artikel skulle vara förfalskade. Nu är Hallstein FAKE News hos MSM. Men man gör som vanligt man ger sig på budbäraren , en tysk författare som skrivit ungefär detsamma som jag här ovan.
  Själv har jag mer än fem gånger kommit till Ring P1:s sluss, det senaste året för att i direktsändning dra den här versionen. Me där har det varit stopp. Nytt försök idag.
  Ingemar Ljungqvist, “konspirationsterrorist (ironi)”

 • Erik 15 Dec, 2017 at 15:12

  Undrar just vad Fredrik Reinfeldt skulle säga om han visste att du använder ett retuscherat foto av honom som profilbild.

 • Fortsättning på ovan. Du sa:

  “Om nu dom dumma judarna (inte dom snälla judarna) var så förslagna som du påstår, och lurade alla så leder det i så fall till tre (3) slutsatser här: 1.) Att allt ont kommer från judarna. 2.) Varför skulle vi tro på dig och dina källor? Med den retorik du använder, skulle lika gärna du också kunna vara en ”(krypto)”jude alias Rothschild?”

  Jag anser att vi inte bör kategorisera människor i “judar” och “övriga” med tanke vad vi nu vet om dialektik. Du lägger många ord i min mun men de är inte mina ord. Dina slutsatser är just dina slutsatser. Söndra och härska via motpoler är narrativet i denna världen. “Eliten” samarbetar globalt och folken strider med varandra och förlorar allt. Min information ovan var delvis spekulativ men icke desto mindre spännande för att vidga perspektivet på vad det ledande skiktet sagt inom judendomen. Det är positivt för förståelsen av vanliga judar anser jag.

  Se dagens artikel om Netanyahus son: https://www.haaretz.com/israel-news/1.833740

  Tror du att dessa gossarna har något gemensamt med den vanliga israelen?… Hur är det med våra egna ledare? Hur är det med de kristna/muslimska ledarna? Hur är det med EUs ledare? Adam Smith 1700-tal: “All for ourselves, and nothing for other people, seems, in every age of the world, to have been the vile maxim of the masters of mankind.”

  Senaste nytt från Israel är att unga “nazistiska”(!), ryska pojkar attackerar gamla damer och skränar om den ariska rasen… Ser ni mönstret?

  Är jag en ”krypto-jude” alias ”Rothschild”? Du kan spekulera men vad är syftet? Om jag vore kontrollerad opposition (bra fråga) skulle jag se till att förvirra och missleda. Mitt budskap är enkelt: alla grupper bör samarbeta i ett land och söka kontakt med sina ledare och ställa rätt frågor. Jag hävdar att jag gör allting idéellt.

  Folk tror att judar är ansvariga för allt ont pga att de saknar fakta och Hegels dialektik lurade oss. Svenskar har också litat blint på sina ledare och säkert många andra folk.

  Glöm Machiavelli och se på hur härskarna samarbetar enligt Adam Smith:
  “We rarely hear, it has been said, of the combinations of masters, though frequently of those of the workman. But whoever imagines, upon this account, that masters rarely combine, is as ignorant of the world as of the subject.”

  Låt oss ha högt i tak och låt oss försöka ha ett öppet men icke dömande sinne. Din kommentar om flygbladen har ingen koppling till denna tråden.

 • Ursäkta mitt sena svar, såg inte komemntarerna då.

  Först citerar jag Aristoteles: “It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.”

  “Marcus Gullberg: Du skriver: ”(Hitler, Hess, Göring, Himmler, Goebbels etc etc) hade judiska kopplingar i släkten. T.o.m. MSM har ju hävdat på sistone att Hitler antagligen var jude och släkt med Rothschild”

  Förstår jag dig rätt om du menar att Hitler, Hess, Göring, Himmler, Goebbels etc egentligen var judar och i och med det får judarna skylla sig själva för bland annat händelserna i Auschwitz? Eller vad menar du?”

  Det jag gjorde var att jag citerade en judisk källa, Dietrich Bronder samt MSM ovan – det är inte samma sak som min egen uppfattning och deras påståenden kan jag inte belägga men det intressanta här är det revolutionerande perspektivet. Du skall absolut inte tolka det som att jag anser att judarna fick skylla sig själva. Det är raka motsatsen mot vad jag menar! Om svenska ledare skulle ta död på några miljoner svenskar, skulle då svenskarna få ”skylla sig själva?!”.. Jag ser inte logik i ditt resonemang.

  Det jag ville illustrera är att man knappt inte kan lita på någonting av historieskrivningen (alltså bakomliggande motiv till politiska händelser under 1900-talet etc) och vilken ledare som kallade sig tysk, jude, kristen, jesuit, nazist, kommunist etc är helt sekundärt och det bevisas av att många “nazister” fick toppositioner i USA och EU efter kriget. Planerna var klara för Europas öde och planerna om att Israel skulle byggas av tyska judar (de skulle skickas till Palestina eller så fick de lida).

  Okänt för folket är att eliten bland nazisterna (styrt av bankirerna på Wall St) förföljde icke-sionistiska, vanliga judar i Tyskland.

  Varför skulle en sekulär jude ta illa upp av ovanstående information? Kanske bli intresserad av att få höra nya perspektiv på sanningen. Bara en sådan sak som att nazisterna var sionister. Eller att kommunisterna var först med swastikorna. Sensationell, historisk fakta undanhålls folket.

 • Marcus Gullberg: Du skriver: “(Hitler, Hess, Göring, Himmler, Goebbels etc etc) hade judiska kopplingar i släkten. T.o.m. MSM har ju hävdat på sistone att Hitler antagligen var jude och släkt med Rothschild”

  Förstår jag dig rätt om du menar att Hitler, Hess, Göring, Himmler, Goebbels etc egentligen var judar och i och med det får judarna skylla sig själva för bland annat händelserna i Auschwitz? Eller vad menar du?

  Om nu dom dumma judarna (inte dom snälla judarna) var så förslagna som du påstår, och lurade alla så leder det i så fall till tre (3) slutsatser här: 1.) Att allt ont kommer från judarna. 2.) Varför skulle vi tro på dig och dina källor? Med den retorik du använder, skulle lika gärna du också kunna vara en “(krypto)”jude alias Rothschild? Vars syfte är att på alla vis dels öka på hatet mot judar, genom att anföra att det var judarnas egen fel (Hitler, Hess, Göring, Himmler, Goebbels etc etc hade judiska kopplingar i släkten) för ju starkare judehat, ju mer sionism behövs för att bevara, försvara Israel? 3.) Källorna du åberopbar kommer delvis från judiska rabbiner (Judiska rabbi och författare som t.ex. Gunther Plaut och Dietrich Bronder) och då kan vi också vända på steken: Du kanske är en nyttig idiot som springer “(krypto)”jude alias Rothschild, ärenden utan att veta om det själv? Slutsats 1: Alla är lurade, utan du. Slutsats 2: du är lurad.

  Min poäng är att om du sprider detta, som du gör här, drabbar inte det judar i Sverige som är sekulära, som aldrig varit en i synagoga ens? Känner många sådana judar. För ärligt talat fattar jag inte vad dina källor alls har med flygbladet innehåll att skaffa? Det skulle kunna genomföras av oss andra (som är din önskan) utan att du nämnde ett smack om ovan citat?

  Det får bli min slutreplik och jag hörsammar därmed Torbjörns vädjan.

 • Marcus Gullberg:
  Har bara några korta kommentarer. När du anför det du anför, är det i rollen som historier när du skriver (om)historien, och som varande aktiv i den rollen, möter du samma problem som alla andra historiker nämligen att du inte är bättre än dina källor. Antar jag rätt om att detta är dina källor?
  http://expandourmind.com/2016/11/11/top-secret-judaism-exposed-part-ii-2016-11-11/
  http://expandourmind.com/2016/11/12/top-secret-judaism-exposed-part-iii-2016-11-12/
  Som bland annat påstår att:
  “The satanist jews could build the state of Israel without any internal opposition.
  The satanist jews could blame everything on Hitler and the Nazis with their MSM control around the whole world.
  The satanist jews could use the ”Holocaust” and use it as the best shield ever of criticism. As long as you brand yourself ”jewish” you can do anything bad and get away with it.
  The satanist jews could deceive the ordinary jews into thinking that German people killed them while in fact it was their own ”brothers” who did it. This would unite jews against all other people and make the ordinary jew defend the satanist jew without understanding the real truth about WW II”.

  Men det är inte det viktigaste (just nu) utan tycker ditt initiativ med flygbladet är rätt bra.

 • Det här handlar absolut absolut inte om att nedvärdera några judar, etniska, kulturella grupper eller andra människor men jag tycker att det är oerhört viktigt att fler känner till judendomens moderna historia de senaste 400 åren och skillnaden mellan så kallade “internationella judar”, “assimilerade judar” och ortodoxa judar. Det mest chockerande i historien är att “toppjudarna” förföljde de “assimilerade/ortodoxa” judarna. Hade fler vanliga judar känt till det här….

  Sabbatean-Frankisterna(de s.k. toppjudarna) har ju dessutom konverterat till alla möjliga religioner och inledde med att bli muslimer(Zevi 1666, Dönmeh-judar etc) och därefter kristna när de blev uteslutna ur judendomen(Franks anhängare på 1700-talet blev exkommunicerade i Polen och därefter blev de ortodoxa judarna deras dödsfiender) och slutligen gick vissa tillbaka till judendomen när de tog makten över judendomen. Strängt taget ansågs dessa människor vara fake oavsett vilken religion de stämplade sig med. Allt handlade om makt och pengar och de hade lärt sig från jesuiterna som hade samma strävan och liknande metoder. Intressant är ju att Marx far kom från en berömd Rabbi-familj och “konverterade” till kristendomen när Marx var ung.

  Läs gärna den judiske professorn Gershom Scholem i ämnet:

  ”Sabbateanism [Satanism, Kabbala] is the matrix of every significant movement to have emerged in the eighteenth and nineteenth century, from Hasidism, to Reform Judaism, to the earliest Masonic circles and revolutionary idealism. The Sabbatean ”believers” felt that they were champions of a new world which was to be established by overthrowing the values of all positive religions .”

  – Gershom Scholem (Respected Jewish scholar and Professor of Kabbalah mysticism)

 • @Ingemar, skall det uppfattas som ett svar “Walter Hallstien var för mig det fantastiska pedagogiska exemplet, som var och en borde förstå, t.o.m Per ovan eftersom här ligger också de Rathska dokumenten framme på bordet.”? Det räcker inte med insinuationer, du måste lägga fram fakta, vad är det som överraskar? Vari ligger det Nazistiska?
  Det här är en gammal nyhet, utom möjligen för dig, vilken pedagogik är det som imponerar så? Är det kanske “Guilt by association”? Prova Wernher von Braun, V2 raketens fader, alltså är USA’s rymdprogram ett Nasseprojekt?

 • Ingemar du skriver “Viktigast i nuläget är väl att sprida informationen till grupper långt utanför vår intressesfär genom de medel som står till buds.” Men artikeln är inte så sann. Du och jag bör lära oss att att se igenom sådant som pushas ut ämnat att dölja de verkliga personerna och krafterna som flyttar pjäserna. Du tar planterad konspirationsteori, på sätt och vis, och förstår inte att allt sådant som är inom att demonisera tex mannen med den lilla mustachen och att sätta de vanliga stämplarna på saker och ting, liksom #metoo och massa kampanjer och drev – är till för att vi ska se åt fel håll. Det är så enkelt. Om vi ser vad du INTE skriver – så har du inte med ordet “kommuism” en enda gång. Vi vet att ju mer folk pushar för något, eller demoniserar – så vet vi att motsatsen gäller, det är där vi har en möjlighet att finna vad de vill dölja, där skymtar de verkliga förövarna fram, och den verkliga “ideologin”. Vad EU är borde inte vara oklart för någon som vill skriva ena artikel och får den publicerad – hur kunde detta hända?

  Walter Hallstein var bara en av nio personer i “The Founding Fathers of the EU”, alla är namngivna, och det finns också greve Coudenhove-Kalergi, med sina sjukliga planer, som kan ses på denna bild:

  https://justice4poland.files.wordpress.com/2016/06/richard-kalergi.jpg?w=634&h=347

  THE ultimate goal of the European Union is to dissolve borders under a communist German super-state, a trio of Polish experts has claimed.

  “Fjärde riket”, som många kallar det, eller EU, har ingen koppling till tysk nationalsocialism – utan målen är kommunismens mål, de bygger…

  I niopersonskommittèn fanns Altiero Spinelli, kommunisten, som satt tio år i fängelse från 1927 WW2. Han får ses som huvudideologen bakom grundandet av Europeiska unionens och dess utveckling – man antog tex 1984 “Spinelli-planen”.

  Över ingång till EU-parlamentet har man hans namn – så alla kan lätt inse själva:
  http://muc1.framepool.com/shotimg/383746459-european-parliament-skyway-pedestrian-bridge-parliament-building-public-building.jpg

 • Marcus Gullberg: intressant teori. Ska kollas upp. En annan sak som inte många känner till (lästa det i dag) är vad Karl Marx sa strax innan han dog: “Vad jag än är, så är jag inte Marxist”.

 • Max cirka 300 ord per kommentar och max tre utgående länkar. Vill du kommentera med fler än 300 ord överväg att skicka in en artikel, debattartikel eller insändare till NewsVoice.

 • Det är alltid intressant med fel historia, rätt historia, propagandahistoria etc, men låt oss hålla diskussionen borta från vinklar som kan uppfattas som etniskt värderande även om det inte alls var syftet med kommentaren.

 • @Erik: Visst förenklade jag grovt här, du har helt rätt. I den illusoriska, extremt ologiska skolbokshistorien presenteras många delar av kommunismen och nazismen som motpoler men i praktiken är de bara passande verktyg i processen som används på vägen för att förvilla och förtrycka massorna och länderna samt gynna den där lilla, lilla gruppen människors ambitioner att ta över världen.

  Min teori: Det var redan förutbestämt långt innan kriget att Tyskland skulle förlora, att det skulle slaktas massor av europeér(framför allt tyskar och ryssar) på slagfälten (60 miljoner totalt) samt oppositionella “vanliga” judar(cirka 98% av 500 000 judar i Tyskland var emot sionismen innan kriget..) i Tyskland och Polen etc. Kom ihåg att bara nazisternas samt sionisternas(!) media var tillåtna under nazi-tiden och de vanliga tyska judarna hatade Israel-tanken och ville vara vanliga tyskar – vilket hotade elitens ambitioner att bygga Israel och utnyttja bottenjudarna som sin försvarssköld mot kritik.

  Nazisternas härskare(bankerna med BIS på toppen) ville göra upp med de judar som ville integreras i tyska samhället och inte åka till Palestina och bygga Israel. 60% av de tyska judarna var gifta med tyska icke-judar och det gillades inte av eliten. Till slut tvingade de iväg 60 000 tyska judar till Israel och de tryckte ett berömt mynt som ett litet minne som visar på det okända och nedtystade samarbetet mellan nazisterna och de “lydiga” judarna:

  https://i2.wp.com/northshorenumismaticsociety.org/wp-content/uploads/2015/09/NaziPalestina.jpg

  Vem var då (krypto)”jude” i Tyskland?.. Göring satte en gång en “elitjuden” Erhard Milch som general-fältmarskalk (top of the top) i Luftwaffe varpå han kommenterade “Only I will decide who is a Jew.”… Milch såg till att Luftwaffe missköttes kapitalt(surprise, surprise..) under många år i linje med elitens önskningar om att krossa Tyskland.

  Judiska rabbi och författare som t.ex. Gunther Plaut och Dietrich Bronder har talat om att många av de högsta nazisterna (Hitler, Hess, Göring, Himmler, Goebbels etc etc) hade judiska kopplingar i släkten. T.o.m. MSM har ju hävdat på sistone att Hitler antagligen var jude och släkt med Rothschild.

  Man minns även Netanyahus senaste uttalande om att Hitler grundade Israel. Putin nämnde också att 85-90% av alla makthavare inom bolsjevikerna var judar. Att dessa s.k. “judar” hatar den judiska religionen är en annan okänd historia – (det falska) judeskapet har ju blivit användbart som den bästa skölden mot all kritik i MSM. Rabbin och toppjuden Plaut skrev i en okänd bok om elitjudarnas önskningar att förgöra riktiga judar:

  According to Plaut, Jacob Frank (satanist jew) regarded Jews as a barrier to the “new order.” He puts these words in Frank’s mouth:

  “Yes, the Jews. Someone will come and discover that he can’t upset the old values without destroying the people who really believe in them and, what’s worse, practice them. And when he’s convinced that the Jews stand in his way, he’ll find ways to kill them all. Destroy them, exterminate them like vermin…. Plaut has Frank say, “the Jews should be killed because they believe in traditional morality and thereby perpetuate the status quo in the world.”

  Sabbateanerna-Frankisterna var den sekt som tog över judendomen (och västvärlden) enligt Plaut. Vad de dyrkade kan man enkelt slå upp på internet, det var inte Torah…

  Min bedömning är att nästan allt(vilket är nästan ingenting) av det vi lärt oss i skolan och i MSM om orsakerna till nazist/kommunistregimerna och andra världskriget är falskt. Jag tror absolut att idén var att försvaga alla de europeiska nationernas självständighet med Tyskland (och Ryssland) som främsta måltavlor pga dess moral och styrka. Man satte marionetter i nyckelpositioner i alla länder, i varje armé, vilket ledde till militära vansinnesbeslut under kriget som ledde till massdöd av unga starka män.. Någon sade att de räknade ut att en officersförrädare på tusen räckte för att leda hela armén till katastrof, typiskt satt de i nyckelpositioner inom logistik, stab eller högre grader i fält.

  Men samtidigt ville man skapa Israel, tjäna en massa pengar och ta kål på de riktiga judarna som var traditionella. Det var alltså ganska många mål som de lyckades uppfylla under andra världskriget genom sin penningmakt, sin MSM och sina marionetter i regeringarna. Ett exempel var ju att nazisterna åkte ned till BIS i Schweiz för att få hjälp med att tvätta alla krigsbytena rena (bolsjeviker, amerikaner, engelsmän, svenskar(!) etc ville ju också ha sin del av kakan så alla nationer var kompisar på BIS)… Nu nämnde jag inte något om hur Wall Street/London-bankirerna finansierade nazisternas och Bolsjevikernas övertagande av Tyskland och Ryssland…

  Bara lite revisionisthistoria ovan.

 • Jag tror Martin ska läsa t.ex ekonomiprofessor Michael Hudsons bok “Junk economic” där han sågar den ekonomiska “vetenskapen” jäms med fotknölarna. Eller ekonomiprofessor Steve Keens bok “Debunking Economic” som också klart påvisar vilken lekstuga den ekonomiska “vetenskapen” är. Nationalekonomi och i synnerhet bank och penningsystemet, bygger på den alkemi som fd chefen för Bank of England, Mervyn King, beskrivet den som. Att, såsom du, Martin, hysa så stor tilltro till denna alkemi och tro att att de alkemistiska “experterna” kallade nationalekonomer är de som är bäst lämpade att reda ut soppan blir, enligt mig, lite komiskt. Hur många gånger ska ekonomerna misslyckas med sin alkemi enligt dig innan de fråntas sin expert-status?

  Steve Keen brukar säga att alla nationalekonomer, inklusive han själv, borde begå harakiri så att naturvetare.

  Penningsystemet ska bygga på ett socialt kontrakt om vad som ska anses vara allmänt betalmedel och vem som ska få skapa det. Att allmänheten demokratiskt ska vara medveten om och kunna påverka hur det allmänna betalmedlet ska utformas ser jag som grundläggande för att ett sådant socialt kontrakt ska kunna skrivas. Det är tydligen inte din uppfattning då du verkar anse att det är ett gäng teknokrater (dvs alkemisterna, dvs ekonomerna) som ska bestämma diktera det sociala kontraktet för vad som ska ses som pengar och hur de ska skapas – den demokratiska viljan kallar du populism?

  Henry Ford sa en gång att om folk folk reda på hur penningsystemet fungerar så skulle det bli revolution i morgon dag. Tyvärr så medverkar du till att dölja en demokratisk debatt genom att föraktfullt kalla upplysning om villkoren för hur pengar skapas för “populism”. Det finns givetvis extrema vinster i att kunna bestämma vad som är pengar och hur de ska skapas – och att överlåta detta beslut till ett särintresse kallat nationalekonomer som empirisk visat sin inkompetens är inte “vetenskapligt” försvarbart. Att överlåta beslutsrätten till dessa kvacksalvare med motiveringen att allt annat är “populism” blir Kalle Anka-löjligt.

  Om du nu är intresserad av HUR banksystemet fungerar så borde det rent MEKANISKA vara grunden för en upplysning som allmänheten kan ställning till för att ett nytt socialt kontrakt ska kunna skrivas (detta borde vara än mer solklart för en ingenjör). Detta är i alla fall min uppfattning – din uppfattning verkar vara att denna upplysning är “populism” då inte de alkemiska experterna får diktera beskrivningen om hur systemet är uppbyggt (?).

  Jag har mekaniskt gått igenom hur penningsystemet är uppbyggt i nedan länk där jag beskriver mekaniskt beskriver reporänta, stibor, skillnaden mellan bankernas skulder som betalmedel och kronor, clearingen mellan Riksbankskontona etc. Är det något i denna beskrivning som SAKLIGT är felaktigt? Japp, jag blandar in åsikter i den beskrivningen då jag anser att ett socialt kontrakt där allmänheten ingår måste bygga på en allmänt accepterad moraluppfattning (vilket du troligen tycker är “populism”). Men kan du, såsom ingenjör, rent mekaniskt, påtala några sakliga mekaniska felaktigheter i beskrivningen av hur systemet fungerar? Eller vill du skyla genomlysningen av mekaniken genom att kalla de om vill påvisa maskineriet för “populister”? Jag tvivlar mycket på ditt uppsåt med din sk “vetenskaplighet”, Martin.
  https://parasitstopp.wordpress.com/

 • @ martin G, Peter G mfl. Jag tror inte man ska på en nyhetssajt rusa iväg och postulera de bakomilggande faktorerna , på en gång, utan hålla sig till ämnet och det är hur Hallstein utifrån sin nazistiska ideologi såg till att EU följde i samma spår. Annars blir det oerhört svårt för nybörjare på området att hänga med. Walter Hallstien var för mig det fantastiska pedagogiska exemplet, som var och en borde förstå, t.o.m Per ovan eftersom här ligger också de Rathska dokumenten framme på bordet.
  @ Å H får förklara sig om den kognitiva nedsättningen. Avser det urspungsartikeln om Hallstein, så tyder det på fakatreistens, men avser ÅH s kommentar de många av de övriga kommentarerna., så ligger det en poäng i den.

  Viktigast i nuläget är väl att sprida informationen till grupper långt utanför vår intressesfär genom de medel som står till buds.

  För övrigt finns en parallell till maktens försök till dominans i den här artikeln:
  http://almanova.eu/vilhelm-schjelderup-norsk-och-nordisk-pionjar-for-frekvensmedicin/

  MVH Ingemar Ljungvist, chefredaktör 2000-Talets AlmaNova http://www.almanova.eu

 • Martin. Vad är ekonomisk kompetens? Är ekonomi någon vetenskap, i så fall??? Hur förklarar den ekonomiska vetenskapen de 97% som inte existerar? Eller har du sett några SKR runt knuten. Var ser du dem och kan du då förklara för oss alla här varför Bankerna vill att vi ska använda kontokort och ta lån som vi inte kan hämta ut i kontanter men likt förbannat betala ränta för?

 • 🙂 Populisterna var minsann ett intressant parti för ingenjörer och vetenskapsmän. De sitter nämligen på ny hemlig teknik:

  “POPULISTERNA kommer att införa fri energi i hela landet så att all elektricitet blir gratis och sänds genom luften direkt till mottagaren, vore det hushåll, fabriker, bilar, lok, fartyg eller flygplan. Överlandskablar som förstör landskapet blir överflödiga då. Med samma teknologi kommer avlyssningssäkra och hälsosamma mobiltelefoner och Internet att drivas.”

  Wow. Visserligen bör man vara öppen för ny teknologi som ingenjör och vetenskapsman, men också vara skeptisk…

  …så här är min egna skeptiska konspirationsteori:
  Kan det vara så att “Populisternas” mål alls inte är att basera sin politik på vetenskap och kompetens för att komma in i riksdagen, men enbart att infiltrera den alternativa rörelsen med inkompetenta idéer i syfte att utgöra ett “ad hominem”-argument mot den alternativa rörelsen? – Jag tror det. Sådan djup inkompetens är nämligen inte att förvänta sig ens från den mest inkompetente individen, således är den med stor sannolikhet medvetet konstlad.

  Därför rekommenderar jag att alla tillsammans med mig i den alternativa rörelsen agerar självsanerande, kritiserar den och ev. modererar bort den.

  Vad gäller bank-frågan så gäller naturligtvis samma sak. Människor med ekonomisk kompetens bör naturligtvis formulera hur vi ska rulla tillbaka den ekonomiska kontrollen av samhället till folket och det finns redan många med kompetens som gjort det, men jag ställer mig ytterst skeptisk till Populisternas kompetens att formulera detta, men där har jag som ingenjör som sagt ingen högre kompetens.

 • Fortsättning på min kommentar ovan:
  Hela bank och finanssektorn är ett gigantiskt pyramidspel där alla vinstdrivande företag och människor ingår. Bankparasiterna har den slutliga makten och den största ekonomiska vinsten och sitter i toppen av pyramiden som styr allting på jorden. I detta gigantiska pyramidspel ingår det krigsindustriella komplex som inte kan fungera utan Bankernas och Finansinstitutens ekonomiska styrmedel. Sen har vi det kemiska komplex där Petroleumindustri, Läkemedel och Giftindustri ingår, Miljöteknologi, Data och elektronik, Transporter, Tjänsteföretag osv. Alla ingår i detta gigantiska pyramidspel som alla har en beroendeställning och även påverkan på Bankoligarkerna i toppen av pyramiden. Detta talas det tyst om i vårt samhälle idag? Varför är det så kan man fråga sig. Ja den största anledningen är nog att allt för många vill inte ta tag i denna fråga, har svårt att ta till sig denna gigantiska lögn just för att den är så svårt att tro eller förstå sig på. Och till sist är det väl också så att alldeles för många av oss har ”lån” eller ”krediter” och är i beroendeställning till bankerna eller något av de företag som ingår i Bankernas kasinoekonomi. Det är tråkigt att sidor som denna och även Antropocene, Fria sidor mfl alternativmedia inte vågar eller har kunskaper att skriva om detta därför rekomenderar jag Parasitstopp gå in där och öppna upp era sinnen för en riktig intellektuell omgång det behövs om vi ska åstadkomma en förändring.

 • Det verkligt hemska är att hela den ekonomiska “vetenskapen” är en gigantisk illusion eller om ni så vill den största lögnen som presenterats för den vanlige bankkunden som blir avklädd alla sina tillgångar utan att bankkunden över huvud taget reflekterar över vad det är som händer. För att kunna upprätthålla denna gigantiska lögn har Bankoligarkerna med familjen Rothshildes i spetsen hittat på all den “vetenskap” som är ren och skär inbillning.
  För att kunna förstå detta finns det mycket information hos “Parasitstop” som rekomenderas till alla som tror att det finns pengar i ekonomin när allt till 97% bara är fake eller bara ett bokföringstrick som alla med sk. ekonomisk utbildning egentligen inget annat är en ren inbillning.
  Kapitel 1 – Det idiotiska med att bankerna tillåts ”låna ut” sina egna skulder.
  https://parasitstopp.wordpress.com/#kap1

 • Som vanligt när EUs ursprung berörs underbetonas både angloamerikas förkrossande överlägsna inflytande och överbetonas en mystifierad nazistisk aktör. Nazismen i sig själv var en skapelse av den Brittiska oligarkins skickliga expertis med början hundra år före Hitlers maktövertagande. Så under ingen period var nazismen ngt annat än ett verktyg för det Brittiska och senare angloamerikanska imperiet. Att Usa var överordnat ur alla synvinklar och inga Europeer annat än underhuggare, framgår klart ur fd underrättelseinsidern Pierre de Villemarests översikter av EUs tillkomst. Att Europeer så lätt låter sig fösas omkring av angloamerikanerna beror nog på att dom aldrig fick veta hela sanningen och fortfarande låter sig indoktrineras av falsk historia, bla rätt mkt från Britterna. Många ärliga kritiker mot det som i närtid drabbat Sverige, har en svaghet att vilja svälja förklaringar som är fördelaktiga för US/Uk. Ni håller oss kvar i slaveri under dom. Målet måste vara att ta Europa tillbaka FRÅN dom inte till dom som blir följden när man retuscherar bort delar av intrigen.

 • Man behöver inte vara raketingenjör eller använda ”ad hitlerum” som argumentationsfel för att inse EU:s verkliga natur. EU-medlemskapet har medfört ökade klyftor och ökade spänningar i samhället.

  Mängden EU-troll i tråden, vilka naturligtvis är lika obalanserat politiskt blå som blåfrusna arslen, visar dessutom hur frenetiskt dessa EU-troll vill dölja EU:s verkliga monopolkapitalistiska agenda. Varje politiker och varje presstituerad som är för EU är ett sådant blått monopolkapitalistiskt EU-troll, helt oavsett vilka ord de väljer att klistra på sig.

  EU kan tyvärr heller INTE stoltsera med fredlighet på sitt CV. Land efter land i EU har stöttat olagliga sekteristiska terrororganisationer, krigiska diktaturer som Saudiarabien, samt ”de s.k. ”demokratierna” USA:s och Israels olagliga invasioner i strid med FN:s regler, samt medverkat till ökade spänningar med Ryssland, vilket tagit oss alla i Europa, alltför nära total nukleär katastrof.

  Således kan dessa fulmedier och denna blåfrusna politikeradel kalla sig liberala, socialdemokrater eller gröna om de vill det, men de som är för EU är INTE för folkens frihet från extrem sekterism, övervakningen eller överstatligheten. EU leder heller INTE till ett balanserat socialt/normalkapitalistiskt samhälle, eftersom frihandeln undergräver varje nationellt försök att skapa balans.

  EU leder INTE till en fungerande demokrati, men till monopolkapitalisternas makt över nationer och folk. EU leder INTE till en grönare politik eftersom företagen tvingas tävla inom frihandelsområdet om kapitalets gunst och den nation som har tuffast miljö-regler förlorar kapitalets gunst.

 • Ett tillförlitligt sätt att skilja agnarna från vetet i grupperingar med politiska ambitioner torde vara deras inställning till fractional reserve banking.

  Den som inte tar avstånd från denna konstgjorda navelsträng från statskassan till bankerna kan inte vara seriös.

  Inget av riksdagsspartierna talar ens av denna grundlagsvidriga konstruktion som som fullständigt urholkar Sveriges ekonomi.

 • Vill ha uppmärksamheten från en färsk tråd.

  Min önskan är att en ny tråd skapas

  (Snälla red)

  Angående detta reportage från Sveriges radio.

  Vi som uppmärksammat det omöjliga i de offentliga förklaringarna till 9/11 i new york, Geoengineering etc, jämställs med hotfulla människor runt Las vegas skjutningarna.

  Alla s.k konspirationsteoretiker är vilsna aggressiva stackare som i detta reportage dras över en och samma kam.

  Överreagerar jag?

  Era synpunkter tack

  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/990646?programid=412

 • Jag 12 Dec, 2017 at 21:01

  SD är ingen lösning på Sveriges problem, de adresserar aldrig de grundläggande orsakerna till sakernas tillstånd, endast symptomen. De verkar vara en osofistikerad, grovkornig form av kontrollerad opposition som bara lurar den MSM-inskränkte medelsvensken. V säger sanningen i vissa frågor, till exempel när det gäller utförsäljningen och privatiseringen av Sveriges gemensamma tillgångar, men inom många andra områden är de helt avsågade.

  Detta är symptomatiskt för riksdagspartierna, alla har åtminstone något politiskt karaktärsdrag som kan tilltala en viss del av väljarna, men inget parti levererar en helgjuten bild av vad som är de verkliga orsakerna till Sveriges problem och vad vi skall göra åt dem.

 • @Ingemar, tvärtom så anser jag inte att det tillför något överhuvudtaget. Det är en gammal kampanj, EU-motståndare har hänvisat till mellankrigstiden och nazismen ända sen femtiotalet. Men det är ett legitimt argument mot EU, vi behöver en modernare värld än trettiotalets och det anser jag att EU representerar. Oavsett likheter-skillnader i fördragen, det skiljer bara 19 år mellan de två och de avser samma landområden, så ser världen annorlunda ut och med facit i hand har resultatet av fördragen fallit ut helt olika.
  Jag anser att det största hotet finns i just storleken på EU och dess “myndigheter”, kallas Byråer med EU-termer. Den vanliga människan kommer inte sällan i kläm eller förbigås när den statliga byråkratins kvarnar mal sönder och begränsar individens frihetszon, om det görs i demokratins, kejsaren eller guds namn har inte så stor betydelse för den som drabbas. Den överstatliga byråkratins kvarnar kommer att öka pressen på den enskilda som har oturen att komma i dess väg.
  Den ryska författaren Tolstoj agerade skarpt under hela sitt liv mot kyrkan och statens agerande, vår svenska Strindbergs bok “Röda rummet” är ett bra exempel här på.
  Med mitt resonemang vill jag visa att det är förenad med enorma problem när kolosser som skapas men alternativet, med små stater i oändliga fejder sinsemellan, är inte heller en framkomlig väg mot ökat välstånd och fred. EU har redan levererat med, exempelvis, högre löner, fri marknad och rörlighet för oss i Sverige. Med Brexit kan det hållas för troligt att EU både kan omdanas eller avvecklas utan att krig uppstår.
  Historien säger också att EU inte kommer att vara för evigt, men Europas stater kommer att sträva mot att bli starkare och mer sammanbundet oavsett vad samarbetet kallas för. Motståndarna till dessa framtida samarbetskonstruktioner kommer att lyfta EU som ett varnande exempel, det kommer inte att fungera.

 • Marcus Gullberg: du förenklar en del. Det stämmer så till vida att nazism är nationell socialism (staten bestämmer vad näringslivet skall producera = fascism) på etnisk basis och kommunism är internationell fascism (kommunism) på icke etnisk grundad ideologi. Sedan tog nazism lärdom av Sovjetunionen hur man bland annat byggde läger och internerade oppositionella. I Sovjetunionen internerade man oppositionella och i Nazityskland oppositionella samt folkgrupper på etnisk basis sprunget ur arvet från imperialismens rasideologi, vilket man inte alls gjorde i samma utställning i Sovjetunionen. Bägge dessa ideologier var barn av sin tid och folkmord var även det barn av sin tid. Jämför med många andra folkmord under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet: Det armeniska folkmordet, i imperialismens namn i Kongo osv.

  Sedan att man lånade pengar av bankirer… Kan man dra etniska tankegångar av, om man vill. Henry Ford var t ex en övertyga antisemit och stödde i allt väsentligt Hitler med bland annat lån.

 • @bob och birgit. Denna länken verkar fungera http://www.reject-the-eu.co.uk/shared/media/EU/websites/pdf/nazi-roots-of-brussels-eu/nazi-roots-brussels-eu-EN-20170227-02-chapter-2.pdf Det är samma referens som är svåråtkomlig som … i sin helhet ..
  @per. Du utgår från din önskan istället för fakta. Du borde göra följande övning : Jämför “konstitutionen” från 1938 med det Romfördrag som Hallstein skrev och skrev under 1957- Gör sedan en sammanfattning över likheter-skillnader i dessa två . Då har du en välgrundad bas för en åsikt i frågan.

 • Inget överraskande, det är samma rövare överallt, ibland kallar de sig kommunister och ibland nazister men målet är alltid detsamma: röva(“förstatliga med min ensamrätt på att trycka pengar och sätta räntan”), förtrycka(med monopol-MSM) och förinta alla nationerna(världsstaten).

  Se dessa bilder så inser man att det är exakt samma gäng bakom kommunister och nazister som utnyttjar dialektiken:

  https://www.henrymakow.com/upload_images/posters.jpg

  Bolsjevikernas swastikor:

  https://heartinaheartlessworld.files.wordpress.com/2017/10/ussr-socialist-swastika1919-1920cav-red-army-prikaz.jpg?w=205&h=321

  Till och med på sedlarna hade bolsjevikerna en exakt nazist-swastika:

  http://rexcurry.net/ussr-socialist-swastika1917-250a.JPG

  Vilket slutligen leder oss till Tibet och lamorna som var hjälteförklarade av både bolsjeviker och nazister. och styrde Kina bakom skynket sedan 1700-talet……

 • Sprid ordet Den enda lösningen för att få till stånd ett Swexit är att folk får veta vad EU handlar om. Glöm heller inte bort att det är val nästa år. Egentligen finns det bara två partier som har lite anti-globalism inom sig och det är SD och V.

 • Länken under “Se Rath Foundations sammanfattning” verkar vara censurerad här i Sverige, eftersom jag får meddelande “This site can’t be reached”. Men när jag öppnar länken genom tor och utländsk ip då kommer man åt denna sidan. Däremot är länken under “tillgänglig i sin helhet” otillgänglig även genom tor?
  Sista länken “Walter Hallstein: Prominent Nazi Lawyer – And Key Architect of the ‘Brussels EU” fungerar bra.
  Kan skribent av denna artikel eller någon annan möjliggör tillgång till de 2 sidor som används som källa tack?

 • EU kan aldrig falla, för EU föll för länge sedan. Numera en ko man försöker mjölkar så mycket det bara går utefter egna intressen. Precis som moder Svea med skattemedel, oftast genom statsbidrag. Världens korruption är snart på samma nivåer som slutet på 1800. Den unika, vår egen svenska koruptionsmodell har redan nått sin topp. En viktig kampanj #metoo är viktig. Den ultimata kampanjen kvarstår #AVSTÅ.

 • Det är inte sant, de flesta känner till Walter Hallsteins CV. Han, Walter Hallstein, var helt enkelt en mycket skicklig människa, påläst och insatt i den politiska problematiken var han en av arkitekterna bakom EU.
  Från romartiden och framåt har Europa enats och söndrats ett antal gånger, Julius Caesar, Karl den Store, Napoleon är alla europeiska krigare, med stormaktsambitioner, som knappast väcker någon större sympati av vår samtid. Med den historien bör EU som ett fredsprojekt framstå som ett hopp för alla européer.

 • Walter Hallstein. Hallstein var statssekreterare för utrikesfrågor under Eisenhower. Han etablerade den Hallstein-doktrinen som förnekade diplomatiskt erkännande till de stater som erkänt Östtyskland. Han hade varit medlem av många ledande nazistiska organisationer, varav de viktigaste var socialdemokratiska universitet föreläsare Riksförbundet… där han kvalificerade som nazistiska ledarskap officer, gör det möjligt för honom att gå med i armén som officer i 1942. Och han var också medlem i nationella socialistiska förbundet för skydd av lagen… Sådana organisationer var inte som att vara en enbart medlem av nazistpartiet. De var centrala kadrer av Nazien härskar, som bara de mest engagerade skulle blivit antagen. Den franska presidenten General De Gaulle sammanfattade Hallstein i följande ord: ”om Dr Hallstein är en övertygad europé, det är eftersom han är först och främst en ambitiös tyska”.
  Hans ambition under den Nazi perioden var uppenbart hans intima engagemang i bevarandet av nazistiska läran i universiteten och främjandet av nazismen i tysk lag.
  Walter Hallstein blev den första presidenten av [EU] kommissionen 1958. (Visual: Adenauer och Hallstein undertecknandet den första EU-fördraget i Rom 1957)

  Länk: http://www.vaseljenska.com/english/the-european-union-is-based-on-the-nazi-plans-published-in-berlin-in-1942/

  —-

  What is now the EU was the creation of Roman Catholics: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi and Walter Hallstein. Roman Catholicism was in at the birth of the EU. Britain was not.

  Länk: https://www.politico.eu/article/is-the-vatican-the-cause-of-britains-european-schism/

 • Enormt viktig bakgrundsinformation för att kunna förstå varför EU-länderna förs djupare och djupare ner i en Globalist-styrd Diktatur.

  Vi – folket – måste reagera mot detta!!!

 • EU´s ideologi grundar sig på ett möte i Spanien om att styra utan demokrati och därför passar den här pusselbien in väldigt elegent. Det jag inte klarar utav att ta till mig är Sveriges iver att lagfästa alla lagar som ger Eu övergripande makt över Sveriges befolkning utan folkomröstning. EU är en fascist organisation har jag hävdat länge och här är bevisen ända tillbaka till Nazismen. Hur svarar vår Statsminister på detta faktum och vill verkligen inte folk bry sig om en framtid utan demokrati utan en chans till självförverkligande.

 • Tack Ingemar för att du kastar ett ljus över den saknade pusselbiten! Plötsligt blir allting klart. Tänk att så få kan dra med sig så många ner i skiten!
  Återigen, vakna gott folk!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *