Ingemar Ljungqvist: Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 december 2017
- NewsVoice redaktion
EWG: Vertragsunterzeichnung über Europäische Markt und Atomgemeinschaft
Walter Hallstein, Commission II (1962-1967)
Hallstein Commission II (1962-1967) – Foto: European Communities, Marcelle Jamar

Walter Hallstein var författare både till Tredje Rikets visioner för att uppnå herravälde likväl som EU:s visioner, avslöjar undersökningar. Ingemar Ljungqvist skriver att dessa uppgifter kan ha påverkat att England valde Brexit och att sanningen om EU:s uppkomst kan få hela den europeiska unionen att falla isär, förutsatt att tillräckligt många EU-medborgare får kännedom om nazisympatisören Walter Hallsteins inflytande. 

Text: Ingemar Ljungqvist, Almanova, fd redaktör på 2000-Talets Vetenskap, texten uppd. kl 10:14, 12 dec 2017

Vid ett möte för nästan 20 år sedan intervjuade jag, då EU-parlamentarikern, Jonas Sjöstedt, långt före han blev partiledare för Vänsterpartiet, men den det var en Jonas som var bekymrad över det demokratiska underskottet i Bryssel. Han hade som parlamentsledamot avvisat, tillsammans med en majoritet i parlamentet, flera förslag. Men som han sa då var det underligt att dessa förslag med sedvanlig envishet, något omformulerade, återkom, för ett godkännande i Parlamentet. Det verkade som en osynlig makt arbetade i Bryssels kulisser, enligt Jonas Sjöstedt.

EU en rike-mans-klubb

Walter Hallstein - Foto: Bundesarchiv B_145, Rolf Unterberg
Walter Hallstein – Foto: Bundesarchiv B_145, Rolf Unterberg

Likadant deltog jag i olika politiska möten inför den svenska folkomröstningen om ett medlemskap i EU. Där jag kortfattat beskrev hela EU-komplexet som en rikemansklubb med betoning på rika och män, men det gjorde mestadels på magkänsla. Idag har mina vänner i Holland, Tyskland och England funnit de dokument som verkligen visar den klara bilden av hela EU:s konstruktion, som tydligt visar den totala avsaknaden av demokratisk grundstruktur. Det folkvalda EU-parlamentet fungerar mestadels bara som ett utanpåverk, som ska ge en illusion av demokrati.

Matthias Rath och Paul Anthony Taylor tog fram dokumentationen

Istället har man från Rath Foundation i Holland verkligen gått på djupet och granskat makten bakom makten, dvs de män som iscensatt EU som ett viktigt delmål för en liten elits särintressen att skapa en världsregering, som de styr bort från demokratiskt inflytanden. En av de allra mest intressanta männen i detta avseende är Walter Hallstein. Matthias Rath och Paul Anthony Taylor finns redovisade på svenska i 2000-Talets Vetenskap nr 3 och 4 från 2016, då jag fick möjlighet att djupintervjua dem.

ArcanumSkolan 2024

Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia inskränker sig Walter Hallsteins meriter till att han var EU-kommissionens förste kommissionär åren 1958-1967 och att det var han som drog upp riktlinjerna för såväl EU:s inre struktur med kommission, ministerråd, parlament, EU-domstol och Eurobank, men också att han stakade ut dess framtid som en allt mäktigare Union där de folkvalda nationella parlamenten skulle vingklippas. Hans tid i Tyskland under åren 1931-1945 tiger man om på Wikipedia.

I den engelskspråkiga versionen av Wikipedia tar man däremot upp delar av hans tyska förflutna. Han föddes i Tyskland 1901 och efter fullbordade juridikstudier blev han Tysklands yngste professor i juridik 1931. Man lägger också till att han ej var medlem av Nazistpartiet och att i krigets slutskede blev tillfångatagen av amerikansk trupp, då han var stridande soldat i Cherbourg i Frankrike och hamnade i fångenskap i USA. De senare uppgifterna verkar vara en efterkonstruktion.

Däremot är de uppgifter som Rath Foundation vaskat fram ur arkiven belagda med kraftfull dokumentation. De visar en annan bild av Walter Hallsteins verksamhet i Tyskland under Nazisttiden. Se Rath Foundations sammanfattning

Paul Anthony, Taylor, Matthias Rath, Ingemar Ljungqvist
Paul Anthony Taylor (chef för Rath Foundation), Matthias Rath (Linus Paulings lärjunge nr 1) och Ingemar Ljungqvist i Berlin hösten 2015 – Foto: Lena Forsberg

I den bok som sammanfattar industrins uppbackning av Hitler och det persongalleri som satte agendan för det Tredje Rikets expansion så finns den tillgänglig i sin helhet på nätet.

Här tas enbart upp några viktiga händelser där Walter Hallstein spelade med både vid förhandlingsbordet och i kulisserna.

I maj 1938 möttes Mussolini och Hitler i Rom för att diskutera deras gemensamma plan att militärt lägga under sig stora delar av Europa och angränsande stater. En månad senare, juni 1938 var Walter Hallstein med i den officiella delegation av tyskar som besökte Rom för att slutföra de juridiska dokument som skulle ge den dåtida ”Nya världsordningen” en laglig skrivning och som skulle implementeras sedan man vunnit kriget. Denna plan för en ny världsordning offentliggjorde Walter Hallstein vid ett offentligt möte den 23 januari 1939 inför flera prominenta tyska nazister i Rostock.

EWG: Vertragsunterzeichnung über Europäische Markt und Atomgemeinschaft
Den 25 mars 1957 i Rom undertecknade Konrad Adenauer och Walter Hallstein grunden för EU. Walter Hallstein blev därefter EUs första “EEC Commission President”. Källa: Bundesregierung.de, picture-alliance / dpa

Mindre än 20 år senare skulle Walter Hallstein vara tillbaka i Rom. Den 25 mars 1957. Han var en av de 12 som undertecknade Romfördraget dvs de dokument som låg till grund för det som idag är EU.

Den som nagelfarit de båda fördragen från 1938-39 och 1957 ser att likheterna är så många att man bara behöver använda sig av en kopiator. Bakom båda fördragen var Walter Hallstein den ledande och drivande kraften. 1958 belönades så Walter Hallstein med att bli ordförande för EU-kommissionen.

Samma Hallstein som varit medlem i Nazistorganisation Lagens Försvare, en förening där man bara kunde upptas som medlem om man uppvisade en lojal följsamhet för och deltagande i Nazismens ideologi.

Official badge of the Nazi "Rechts wahrer" or Law protectors organization
Official badge of the Nazi “Rechts wahrer” or Law protectors organization

“…the Association of National Socialist German lawyers was founded in 1933, immediately after the Nazis had seized power. In 1936 it was converted into the notorious Nazi Association of Law Protectors.

Membership of this second organization was restricted to those individuals showing uncompromising support for, and participation in, the implementation of Nazi ideology.

In a memorandum sent by Hallstein to the representative of the Nazi government at the university of Rostock in Germany in 1935, Hallstein stated he was a member of both these organizations.” – Dr Rath Foundation

“In 1933, immediately after seizing power, the BNSDJ [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, i.e. Association of National Socialist German Lawyers] was founded. In 1936 this organization was converted to the notorious Nazi ‘Association of Law Protectors’ [Rechtswahrer]. ‘Law Protector’ was the Nazi code language for systematically destroying the democratic legal system and replacing it with Nazi / fascist dictatorial law.” – Walter Hallstein: Prominent Nazi Lawyer – And Key Architect of the ‘Brussels EU’

Dokumentationen kan ha påverkat Brexit

Den dokumentation som Rath Foundation samlat in offentligjorde man delar av som betalda annonser i brittisk press veckorna före britterna gick till val för eller emot Brexit. En insats som säkerligen fick de osäkra prognoserna att svänga över till ett klart Nej från Englands sida i folkomröstningen.

Har man tagit del av denna dokumentation om Walter Hallstein blir det beklämmande att höra på svenska EU-kramande politiker när de etiketterar andra EU-kritiska partier i vårt land som odemokratiska. De har satt sig i knät på den konstruktion som Walter Hallstein drog upp riktlinjerna för redan på slutet av 1930-talet. Den första versionen av en ny världsordning, gick om intet – den andra Hallsteinska versionen måste också avvisas.

Text: Ingemar Ljungqvist, Almanova

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq