Påven Franciscus varnar för att Satan är mer intelligent än du

70
1670
Påve Franciscus, 2015 - Foto: Casa Rosada, Argentina, Wikimedia ommons
Påve Franciscus, 2015 – Foto: Casa Rosada, Argentina, Wikimedia ommons

DEBATT. Påve Franciscus tror att Djävulen är en verklig person, rapporterar The Telegraph. Franciscus gick nyligen ut med en varning om att Djävulen är intelligentare än oss vanliga dödliga, så det är det klokt att inte argumentera med honom. Han hävdar att Djävulen inte är en metafor, utan någon på riktigt som verkligen har mörka krafter.

Påven talade med en katolsk TV-kanal, vilt gestikulerade med händerna för att få fram sin poäng, när sa att Satan är ond och inte som en dimma eller dröm. Han är inte något diffust utan en riktig person. Han fortsatte med att säga att folk inte bör ingå i en konversation med Satan, för de skulle i så fall gå vilse. Djävulen är mycket mer intelligent än vanliga dödliga och påven fortsatte med att säga att Satan skulle kunde vända oss vanliga dödliga upp och ner, samt få våra huvudet att rotera.

”Han är ond, han är inte som en dimma. Han är inte en diffus sak, han är en verklig person. Man får inte prata med Satan, om du börjar prata med Satan, så är du förlorad. Han är mer intelligent än oss”.

Påve Franciscus sa vidare att Satan alltid är artig och det är ett av hans manér och tydligen har han tidigare pratat med präster och biskopar och det är så djävulen kan komma att tränga in i våra sinnen och om vi inte inser vad som händer med oss, i sinom tid, slutar det alltid illa och det är därför viktigt att be Satan gå iväg. Ungefär så förklarade Franciscus.

Ibland visar sig Satan som en ängel.

”In 2013, during an address to crowds of faithful in St Peter’s Square, he said the Devil often appears “disguised as an angel, and slyly speaks his word to us.”” – The Telegraph

Cloud computing

Den amerikanska psykiatrikern Scott Peck (1936-2005) meste känd för att ha skrivit boken ”The Road Less Traveled”, publicerad 1978 (Den smala vägen) samt ”People of the lie” hävdar att han vet att djävulen existerar ty han har mött honom själv, som han beskriver i boken: ”Lögnens folk”.

Vad tror du? Existerar Djävulen som en äkta varelse? Är kanske Satan ett malware på slags webbserver i ”molnet” som alla kan få kontakt med i Sinnet?

Text: Lennart Malmgren

Wikipedia: Satan, även Den lede, Den onde, Djävulen, Hin onde, Fan, Beelzebub, Lucifer, är det ondas furste i tillvaron. Då andemakterna tänks såsom farliga övermänskliga väsen, finns alltid möjligheten för att de skall bli uppfattade som företrädesvis goda eller onda makter. All folktro känner andar, som är mer fruktade än vänliga

 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

70 KOMMENTARER

 1. #notometoo Insiktsfull tolkning av symboliken i NT om Fallen angels-vinklar. Allt verkar finnas i språket och mycket i hur man ser på astroteologin. Årstiderna med kardinalkorsen i zodiaken och tidpunkter gentemot den sideriska astrologin ger nästa informationskluster. Jag tolkar att religioner världen över alltid egentligen försöker beskriva vårt upplevda hologram och oftast tar präster och prelater som mellanhänder över tolkningsrätten. På gott och ont givetvis, och stämmer det inte tar man till satan och Lucifer. Tiden och rummet finns i alla dimensioner i hologrammet och kan förvrängas, med ockulta metoder eller som idag elektroniskt. Det finns ingen separation, allt hänger ihop. Buddhas åttafaldiga väg för fullkomlig kunskap kan också tolkas som kubens hörn, den formen är en kvadrat i 2D. Då hamnar vi plötsligt i avdelning kuriosa: de enda flaggor som är kvadratiska är Schweiz och Vatikanen. Alla andra ”kristna” är rektangulära med storkorset i ena kanten, alltså lite ”förvrängda”. Ockultisterna har koll på de geometriska formerna och kan därför ställa till det för oss med relativt enkla medel om man inte ser upp. Det vi upplever hamnar i en loop som förstärks då man fortsätter att leta efter bekräftelse, vi är ju alla individer och jag upplever inte en specifik situation exakt likadant som någon annan. Skrev lite mera om det på https://esamawuta.wordpress.com/2017/12/22/att-vaga-tanka-sjalv/
  Håller med Stella, verkligen intressant diskussion, tack alla för synpunkter och länkar.

 2. Inte förvånad, men tycker det är tämligen befängt av Påven att tala om Satan som om denne vore en livs levande person. Men dikotomin mellan Gud och Satan, ljus och mörker, dåligt och bra, gott och ont är naturligtvis en realitet, utan den ena kan inte den andra existera.

  Men vad är det egentligen som döljer sig i skymmningszonen mellan dessa ytterligheter och hur gör man för att kunna navigera mellan det onda och det goda? Nåväl, själva tricket eller konsten detta kokar ner till är ju ändå förmågan att fatta rätt beslut för varje enskilt uppkommen situation. Fel beslut och saker går åt helvete, rätt beslut och problemen blåser bort, åtminstonde i teorin.

  För att kunna nå en god standard såsom beslutfattare krävs att man först blir herre över sig själv. Det är här det kniper och där det djävulska kliver in. Jag vill mena att det är begären som grumlar och bromsar en god beslutsfattningsförmåga. Ett hen som har sina begär under kontroll kan med lite ytterligare träning åstadkomma mycket bra beslutsfattande, både för sig själv och för andra.

  Buddha var egentligen inte intresserad av religion, vad han propagerade för och lärde ut var en teknik som hjälpte människor att bli av med sina begär, en teknik som s.a.s. krattade manegen inför den stora uppgiften att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning. Det åttaarmade hjulet är en illustration av dygder, i princip samma som predikades i kyrkan förr i världen

  Därmed inte sagt att beslut kan gynna allt och alla för då blir det svårt, vilket godhetsknarkarna inte förstått. Kompromisser måste också vara goda beslut, beroende på omständigheterna. Dessutom, beslutsfattande utan kunskap om förflutenheten är farlig, vilket är varför äldre åtminstone i teorin, fattar bättre beslut än yngre.

  Satan kan definieras som en benämning på alla ej livsnödvändiga begär, typ; makt, rikedom, alkohol, nikotin, knark, utseende, överflöd av mat, TV, telefoner, statusprylar, vänner på FB, för att inte tala om sex o.s.v.. Ju fler och djupare begär undersåtarna går och bär på desto bättre slagläge har Satan, vilket är vad den styrande eliten räknar med och hoppas på. Skulle begären hos folket komma under bättre kontroll så kommer Belsebubs makt att minska, likaså kommer elitens planer på en ny totalitär världsordning att försvåras.

  Vipassana är ett ideellt initiativ som finansieras via frivilligt arbete och donationer. Rörelsen har inga dogmer eller idoler, förutom att grundaren Goenka höjs till skyarna. Jag fick träffa honom en gång i högkvarteret i Igatpuri i Indien. Rörelsens kursgårdar förökas nu i exponentiell takt och sprids därmed över hela världen. I Sverige finns än så länge en kursgård som ligger i Ödeshög. Det ska vara samma typ av tiodagars kurser som användes för flera tusen år sedan då det i Indien fanns centra som kunde ta emot upp till tio tusen personer, vilket ledde till att samhället frossade i goda vibrationer och mycket bra beslutsfattande.

  OBS: Vipassana är en mycket effektiv sekulär meditationsteknik men ingenting för labila människor med stora problem. För att lyckas bra med den måste alla typer av begär bekämpas innan man anträder kursen, nikotinplåster är dock en nödlösning för rökare och snusare. Problemet med Vipassana är inte själva kursen utan när man åkt därifrån och ska ta tag i sitt liv eller sin verklighet, de flesta får då svårt att upprätthålla tekniken på ett bra sätt, men likafullt är själva tekniken ett sannskyldigt mästerverk.

 3. Vi har som två sidor, en som vill ”stiga uppåt”, bli den smorde, eller ”salva”, inoljad… the annointed one, nå frälsning – salva är salva-tion > solen/jesus – en som vill vara kvar, egot, ens ”satanssida”. Janus natur – en del kan kallas jesus och en del Thomas. Det är på sätt och vis ”två resor” i zodiaken, i vår realm. I texter som kallas andliga åskådliggörs det genom massa berätteler, liknelser, omskrivningar, metaforer, ”dark sayings” (som det står i bibeln att det ÄR). Det är massa aspekter hit och dit i det som är den där cirkeln, Mazzaroth. Hela Bibeln är om det.

  Cirkeln är dels i makrokosmos det som vi är en återspegling av: Zodiaken/Mazzaroth – dels kan det vara det plan vi går på, den ”realmen”, dels kan det vara det som är mer i mikrokosmos, vår kropp – vilket är Bibelns ”det heliga landet, Israel. Nya testamentet har alla dessa nivåer.

  Gospel of Thomas:
  In the original Greek version, it is written: ”Judas, who is also called Thomas.” Didymos is actually the Greek word for twin; thoma is the Semitic word for twin. Thus, in the name ”Didymus Judas Thomas” the only actual name is Judas. If the writer were identified as Judas Thomas, it would be like writing ”Judas, the twin.” The fact that Didymus also appears suggests that later readers were unfamiliar with the Semitic word thoma (meaning twin) and later editors added ”didymus” to help readers.
  http://images.christianpost.com/blog/full/24347/jesus-twin.jpg?w=182&h=236

  Allt är om dessa tolv aspekter/hus i Mazzaroth, de tolv stammarna, i vår kropp är det nervstammarna, de går uti världen, går ned i kroppen – de är Israels förlorade stammar. Det kretsar om 12, och sju.

  Människan är en återspegling av det ovan, ”som ovan så nedan”, som i det lilla…”. En ”stjärna” därute kan ses en en akupunkturpunkt i det som vi ser som vår kropp. Ett barn säger man är en ”youngster” > youngSTAR, en ung stjärna.

  [Kommentaren kapades efter ca 300 ord. Denna var ursprungligen på 730 ord. Max 300 ord per kommentar är tilllåtet. Sylthammar?]

 4. @Rascasse,

  Håller med att begäret i var och en är satan – mörka materian som vissa asiatiska filosofier kallar det. Kunskapen om begäret och den inre balansen av de krafter vi bär är vägen till lycka. Sedan kan lycka ej finnas utan lycka då människan i sitt psyke är skapt diabolisk och dikotomisk så neutralitet är lika med bedövning av känslan att en lever.

  @notometoo,
  Din tolkning av Bibeln vilar på många andra kunskaper hämtade ur andra källor. Fråga någon kristen som har Bibeln som sin ända andliga källa, så får du se att ingen resonerar som dig.

  Israel är ingen fysisk plats som de fanatiska sionisterna tror. Solomons Tempel är ett inre tempel som bygger på de tolv juvellerna som finns i kabbalan eller zodiaken. Dock har astrologi aldrig varit min avdelning. Namnet Is+Ra=El handlar om att finna balansen av det kvinnliga Is och manliga Ra inom oss själva eller genom en partner av motsatta könet för att nå det gudomliga El. Det via den hermetiska Kabbalahn som dock exkluderar karma vilket är högst inkorrekt tycker jag. Där tror jag gör att folk via frimureriet vars accent är just hermetism kopplar bort från sitt samvete – för de saknar kunskapen om attraktionslagen totala mönster. Då styrs även skapande energin neråt och kan aldrig nå Keter (universums krona). Det är skillnad att tjäna Satan och Gud. Ingen dock tvivlar att man kan nå materiella framgångar med den först nämnde.

 5. Jag menade att lycka kan inte existera utan olycka – det är så uppskattningssystemet i vår hjärna och hjärta fungerar. (Hemskt att skriva på dessa telefoner!) liksom skulle vi aldrig kunna se stjärnorna utan den märka himmelen bakom.

 6. Stella, jag vill inte”tolka” Bibeln. Bibeln är om Lag, eller ”det ovan”, och vad skulle i det ”härnere” bland ”kunskaper” vara som direkt har med det att göra? Jo, kristna resonerar som jag… – jag ser ingen på Newsvoice. Dock finns andra, kanske historieintresserade, eller andra som inte bryr sig om vad Bibeln ÄR, och läser den som vanlig litteratur – men de står långt ifrån kristendom, men det är en annan femma. ”Astro logos” -”Som ovan så nedan” – ”Astro-logos, the language of the stars. You are not supposed to ‘believe’ in it – you are supposed to know it.” – i bibeln uppmanas vi att förstå det – det är bortom tolkning, det är den enda ”Veten – skapen” – allt annat är sekundärt/värdsligt/lögn/illusion och kan rymmas i det – fast det som vår tid kallar för ”vetenskap” är till för att dölja den sanna vetenskapen. Det vänder den ryggen och ”varnar för det” – det är satanism, och ”kristna” förstår inte vilken prelat de lyder när de ”varnar”.

  Här följer lite av det som redaktören kapade från min tidigare kommentar:

  Tusentals skrifter/sagor etc. var alla till för att i allegorisk form förmedla det som var ovan, himlen/Tao i relation till vårt plan och våra kroppar. ALLA barnsagor och ”heliga böcker”, etc – inget har naturligtvis med utspelad historia att göra – vanföreställning som skymfar vad tidigare människor förmedlat, Bibeln och sann kristen-dom – ”dom” – vi är under en dom/dome, vi är dömda, satta i en karantän, under en dome.

  Bibeln och Enochs bok talar om vårt plan, vår realm – inget ljugs där om ”klot”. En vantro på Big Bang ger evilutinstänk/evolution… – i dess centrum finns ateism > satanism. Enochs bok säger att solen OCH Månen är sina egna ljuskällor, ”Heavenly Luminaries”. Det beskrivs hur vårt plan ser ut ovanifrån vårt plans mittpunkt – vilket är i cirkelns mitt, se bilden jag postade tidigare från S:t Petersplatsen/Vatikanen – det är pelaren/obelisken i mitten, det är planets nordpol, som sträcker sig till Polaris, Guds tron. Assange visar hur FN visar upp vårt plan: https://mobile.twitter.com/julianassange

  I mitten är Nordpolen, Yggdrasils stam, eller berget; Mount Sumeru, Meru, Sinai, Kailash osv – olika kulturer/sammanhang har olika namn, det är också San graal – den heliga gralen – som är samma som Shangri la (om man inte talar om det i relation till vår kropp), paradis, Edens lustgård. Assanges bild visar också Dharmahjulet med 33 delar.

 7. Att djävulen skulle vara en person, av kött och blod med namn och nummer, som oss andra dödliga är troligtvis inte det påven avser.
  Itentiteter finns lite överallt, de stora romanernas kända figurer, Anna Karenina, änkan Flod och Carlson, och för att ta ett mera djävulskt exempel Dr Faust, är de alla huvudrollsinnehavare i sina litterära alster. Dessa itentiteter påverkar oss indirekt när vi läser om deras öden och det spelar ingen roll om berättelserna bygger på verkliga händelser eller författarens dikt.
  Djävulen är en itentitet som verkar här ibland oss just nu och i vår samtid, det är min tolkning av påvens påståenden om den lede, så att vi inte misstar ondskan för den litterära fiktionens demon. Ondskan är lika
  verklig som reklam, nyheter och läxor men glöm inte att dumheten är betydligt vanligare och mer utbredd när du skall bedöma om situationen är ett hot eller inte.

 8. Per. Menar du entitet?

  ”Entitet (av latin entitas, avledning av ens, ’det som är’, pres. part. av esse, ’vara’) är en i filosofin använd term för någonting över huvud taget; det måste alltså inte vara ett fysiskt ting, utan en entitet kan lika gärna utgöras av exempelvis en idé eller en teori, och understundom även mytologiskt väsen.” – Wikipedia

 9. Otroligt! Det går på tvärs med kristen teologi, enligt vilken det bara finns en Gud. Men enligt påven finns det dessutom en ond gud, vilken innebär dualism. Det verkar som det nu går utför med samhällets ledarskap, inom alla institutioner. Allt fler åsneaktiga personer rekryteras till de högsta positionerna.

 10. Jag förstår precis vad Påven menar!
  Jag har själv mött en sådan ”person”. Jag skriver person inom citationstecken för en sån person känns inte verklig…det går inte att sätta fingret på det.
  Han/hon manipulerar dig successivt med ord så att du förlorar dig själv, dina vänner, din gemenskap med människor, och framförallt din inre vägledare. Du blir förgjord och stålar ut en energi som ingen vill ha.
  Nu 14 år senare vibrerar satans kraft fortfarande. Jag har innan detta känt den verkliga sanna kärlekens kraft, den som vägleder.
  Det märkliga är att satans kraft omvänder dig så att du själv gör jobbet. Den vägleder dig in på en annan bana som gör dig förlorad.
  Din inre gudomlighet når du inte längre utan vandrar i tomhet, ensamhet och med en ständig vibration som förgör dig.
  Så ja, jag förstår vad Påven menar!
  Var uppmärksam! Det är en varg i fårakläder.

 11. Det kan man säga. Råkade titta denne i ögonen och såg hans ”själ”, det svartaste jag sett. Jag fick över den på mig. Så satan var det, helt klart. Det som bedöms som satan för oss mänskliga. Allt är ju relativt men jag vet vad jag såg. Har även sett motsatsen vid tillfällen innan.

 12. Det finns ett centralt budskap att Gud gav alla fri vilja. Denna fria vilja måste således innefatta valet att gå emot Guds lagar, men man får då ta konsekvenserna av det.
  Lucifer var en ärkeängel – Ljusbäraren – som protesterade kanske just mot Guds beslut att ge oss fri vilja. Han tyckte att människorna därigenom kunde gå bort sig totalt. Bättre att man tvingar dem, för deras eget bästa. Det är en intressant syn på det, eftersom mycket faller på plats. Det finns också hopp!
  https://cosmicdiviner.wordpress.com/2018/11/20/nothing-out-there-my-theory-of-everything-i/

 13. Ja jag hoppas fortfarande att det ska ge med sig. Har det med mig hela tiden. Men det går framåt.
  Ja med Gud har man fri vilja men definitivt inte i satans klor. Där är man styrd och försöker man göra nåt som minns var roligt så går det emot och det blir fel. Ett järngrepp i mellangärdet och ett finger i pannan är det konstant hela tiden. Men trots allt funkar jag pga att jag aldrig gett upp.
  Mycket kan jag säga om detta men ska inte trötta ut er.
  Ska läsa din länk, Perra.

 14. Zarathustra, persisk filosof levde för 3.500 år sedan, således äldre än Abraham religionerna, Judaism, Kristendom, Islam.
  Han hävdar att det finns ingen av ”gud” instiftad lagbok eller något speciellt folkslag som skulle vara utvalt av ”gud”.

  Han beskriver människans främsta egenskap som:
  Att av Egen Fri Vilja, göra Medvetna Val.

  Rådet till folken är att alltid tillämpa:
  Goda Tankar – Goda Ord – Goda Gärningar

  Karmalagen gäller, så alla gjorda val leder till konsekvenser,
  positiva eller negativa.

  Jag ser mörker och ondska, inte som en entitet i sig, utan som brist på ljus och godhet.

  Människans val, ger konsekvenser.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här