Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Pentagon medger hemlig enhet – “To The Stars Academy” bryter ny mark

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 december 2017
- Torbjörn Sassersson

Luis Elizondo som var chef på Pentagons tidigare hemliga avdelning för undersökningar av UAP-fenomenet (Unidentified Aerial Phenomena) uppger att hans samlade uppfattning om fenomenet är att “we might not be alone” och han säger att ingen inte vet var “de” kommer ifrån. Elizondo är ett av vittnena i det publika projektet “To The Stars Academy” (TTS Academy) bestående av djupt insatta personer som vill ha “disclosure”. NewsVoice sammanfattar läget.

Text: Torbjörn Sassersson, texten är uppdaterad | I videon ovan från 2004 syns ett diskformat föremål som med hög hastighet flyger på drygt 7,500 meters höjd. Objektet följs av ett amerikanskt stridsflygplan. 

Utredningen konstaterade att de inte kunde förklara 700 observationer, av typisk UAP-karaktär: roterande diskar, diskformade objekt med “auror” som rör sig i mycket höga hastigheter och utför extrema manövrar som skulle skada piloterna om det handlat om vanliga flygplan.

Luis Elizondo beskriver med sin egna ord farkosternas egenskaper:

“Things that don’t have very obvious flight surfaces, any obvious forms of propulsion, and manoeuvring in ways that include extreme manoeuvrability, beyond, I would submit, the healthy g-forces of a human or anything biological.” … “Hypersonic velocities, low observability, positive lift – again, seemingly defying the laws of aerodynamics.” …

Inom den amerikanska militären används sedan länge andra begrepp än det mer allmänt kända och populära “U-ordet” för fenomenet. Istället används tex “Anomalous Aerial Vehicles” (AAV) alltså farkoster, vilket visar att militären sedan länge vetat att det inte handlar om väderballonger, sumpgas eller synvillor. Ett annat ord som är mer diskret är begreppet UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Farkoster implementerar piloter eller att det handlar om fjärrkontrollerade drönare. Programmet har bekräftats av en talesperson från Pentagon, uppger Washington Post.

Harry Reid - Foto: United States Congress - Wikimedia Commons
Ledamot av USA:s senat från Nevada Harry Reid – Foto: United States Congress – Wikimedia Commons

Syftet med den hemliga AAV-enheten kallad Advanced Aerospace Threat Identification Program som löpte åren 2007-2012, var att ta reda på om AAV:s utgör ett hot mot rikets säkerhet. Programmet som använde 185 miljoner kr startades av senatorn Harry Reid som uppger att det rörde sig om så kallade ”svarta pengar”, utgifter avsatta för hemliga operationer som doldes i den offentliga budgeten.

Programmet renderade en rapport på 490 sidor som omfattar observationer från flera länder i världen. Över 700 särskilt intressanta fall har studerats, samtliga oförklarliga. Undersökningarna skedde i Pentagon på plan 5 i byggnad C (Washington) och vid Bigelow Aerospace i Las Vegas, ett företag som tillverkar komponenter för rymdindustrin.

I och med denna “disclosure” får allmänheten en djupare insyn i fenomenets natur och det faktum att amerikansk militär via ombud erkänner att de inte vet speciellt mycket om ursprunget till dess AAV:s. Vem eller vad som styr dessa farkoster är i så fall okänt även för världens mest avancerade krigsmakt.

New York Times och Politico rapporterade i lördags att de kan bekräfta att det hemliga programmet existerat. Washington Post genomförde en serie intervjuer under två månader med Elizondo och Christopher Mellon, en tidigare försvarsassistent.

SVT citerar Luis Elizondo:

”Trots överväldigande bevis på både hemligstämplad som offentlig nivå fortsätter vissa individer på försvarsdepartementet att kraftfullt motarbeta vidare efterforskningar i vad som kan vara ett taktiskt hot mot våra piloter, sjömän och soldater, och kanske även ett existentiellt hot mot vår nationella säkerhet”.

Pentagon som myndighet fortsätter att förneka bevis för att dessa AAV:s är av utomjordiskt ursprung, men Elizondos uppfattning är att vi förmodligen “inte är ensamma”, hur det uttalandet än kan tolkas, skrockar han. Elizondo som arbetat i 22 år på myndigheten bla med kontraspionage valde att lämna Pentagon på egen begäran och han har i samband med avlämnadet på Pentagon kontaktat försvarsminister Jim Mattis och uppmanat denne att ta AAV:s på allvar då han menar att de kan utgöra en säkerhetsrisk.

Inom Pentagon råder konflikter mellan beslutsfattare som vill att AAV:s ska undersökas och de som inte vill det. Elizondo valde att lämna Pentagon för han anser att det är omöjligt att komma i mål med denna typ av projekt och att det bättre sker i privata projektet öppna inför allmänheten.

Luis Elizondo säger till media:

“We found a lot. I think it’s probably been a little bit mischaracterised in some of the social media you see and what people put out. A lot of times, when we don’t have a lot of information, we tend to fills in those gaps with what we think is logical.”

Att fenomenet felkategoriserats sedan 1950-talet är annars ett signum för mainstream media och myndigheter som ofta och med bestämdhet beskrivit fenomenet som väderballonger ackompanjerat med hånfulla kommentarer om “konspirationsteorier”. Den kognitiva dissonansen inom etablissemanget blir nu återigen uppenbar. Varken DN eller SVT nämner orden foliehatt och konspirationsteorier, inte heller CNN och andra kanaler. Vinden har vänt kapporna till medvind för “exopolitics” (Politcal Implication of the Extraterrestrial Presence) anser de “troende”.

To The Stars Academy

Bakgrunden till denna disclosure är det privata projektet “To The Stars Academy” som startades av artisten Tom DeLonge som lyckats samla en mindre grupp av högprofilerade vittnen som bekräftar AAV-fenomenets realitet. Vittnena har arbetat för Pentagon, CIA, DoD, DIA och det amerikanska Försvarsdepartementet.

Tom DeLonge säger i videon att detta aldrig tidigare gjorts och därmed väljer han att utelämna dr Steven Greers CSETI-projekt som startade på 1990-talet. Greers projekt som fortfarande existerar har samlat mer än 500 vittnen från framförallt försvars- och flygindustrin, vittnen som går i god för att AAV:s är verklighet. Här ingår även John Podesta, den tidigare regeringsrådgivaren för Obama, och som även var kampanjledare för Hillary Clinton. Podesta hävdar att tillbakahållandet av information om UAP:s till allmänheten går emot lagen.

Steven Greer var ett steg före DeLonge när han kallar vissa av de okända objekten för ARV:s (Alien Reproductions Vehicles), men DeLonge rör sig inom samma domän av sekretess och potential. DeLonge säger att allmänhetens behov att få reda på sanningen alltid kvävts av byråkrater och mainstream-ideologier. Han menar att transformerande upptäckter finns runt hörnet för alla, upplevelser som kan revolutionera vår värld, men det kräver att banbrytande forskning och innovation inte får begränsas längre.

Tom DeLonge beskriver att ett team samlats under organisationen To The Stars Academy och att de har ambitionen att bryta status quo och att frisläppa transformativ vetenskap och ingenjörsskap. DeLonge syftar på att amerikanska sekretessbelagda team inom industrin redan har teknologier som hållits borta från allmänheten alltför länge.

DeLonge säger att frisläppandet av den stridspilotvideo som senaste veckan blivit viral inom mainstream media bara är steg 1 av 20. 

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq