Potentialen för Artificiell Intelligens (AI) i Sverige ska kartläggas

publicerad 21 december 2017
- av Redaktionen
Mikael Damberg - Pressfoto: Regeringen
Mikael Damberg - Pressfoto: Regeringen
Mikael Damberg - Pressfoto: Regeringen

Regeringen ger innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att översiktligt kartlägga och analysera läget gällande artificiell intelligens, AI, i Sverige. Resultatet ska presenteras redan i vår och vara en av utgångspunkterna för det framtida arbetet.

"Vi måste behärska AI för att behålla och utveckla svensk konkurrenskraft i framtiden, oavsett om det handlar om självkörande bilar, färre oplanerade stopp i våra svenska fabriker eller smartare sjukvård. Sverige är på väg, men andra länder satsar stenhårt. Genom denna kartläggning får vi en bättre kartbild av vilka flaskhalsar som är viktigast att hantera", säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Vinnova ska bland annat kartlägga och analysera potentialen med AI i industrin, näringslivet och offentlig verksamhet. Myndigheten ska också beskriva hur Sverige ligger till i dag inom AI-området, särskilt när det gäller kompetenstillgång och kompetensförsörjning.

Statsråd Peter Eriksson
Statsråd Peter Eriksson på
Näringsdepartementet är
Bostadsminister
och Digitaliseringsminister - Pressfoto: Regeringen

"Sverige håller just nu på att kraftsamla kring stora satsningar inom AI. Men vi är ett litet land. En förutsättning för att vi ska lyckas med denna strategiska framtidssatsning är att vi fokuserar våra insatser där de gör mest nytta för våra medborgare och våra företag. Därför är en analys av nuläget avgörande", säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast 30 april 2018. En delrapport ska lämnas senast den 12 februari 2018. Det nya uppdraget är ett tilläggsuppdrag till det uppdrag Vinnova fick i mars 2016 att genomföra insatser för att ta tillvarata digitaliseringens potential för ökad konkurrenskraft.

Pressmeddelande: Regeringen, Daniel Ferreira, pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg , 21 dec 2017