Staten: Kriminalisera journalister som skadar Sveriges relationer till andra länder

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 8 december 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Utredare Runar Viksten och försvarsminister Peter Hultqvist - Foto: Försvarsdepartementet, CC BY-NC 2.0
Utredare Runar Viksten och försvarsminister Peter Hultqvist - Foto: Försvarsdepartementet, CC BY-NC 2.0
Utredare Runar Viksten och försvarsminister Peter Hultqvist, 2015 – Foto: Dennis Abrahamsson, Regeringskansliet, CC BY-NC 2.0

En ny statlig utredning föreslår att svenska medier och journalister som avslöjar nyheter som skadar Sveriges relationer till andra länder och organisationer ska kunna dömas för spioneri. Brottet rubriceras “utlandsspionage”. Förslaget möter nu hård kritik. 

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör | Denna artikel är en rewrite av en betalartikel i DN. Du kan därför läsa den gratis på NewsVoice, som lagt till egna kommentarer märkta med “red anm”.

Lagförslaget handlar om att svenska mediers rapportering och avslöjanden kan försämra Sveriges samarbeten med organisationer och andra länder, och att det ska  jämställas med spioneri.

Johanne Hildebrandt är en av Sveriges mest erfarna krigskorrespondenter. Hon har  rapporterat från krigen i Jugo­slavien under 1990-talet, Irak och Afghanistan, där svenska trupper medverkat under ledning av NATO.

Hildebrandt säger till DN:

“Det är ofattbart. Det här förslaget hör inte hemma i en demokrati där en fri press är en av hörnstenarna. Detta är en farlig lagstiftning som makthavare i framtiden kan använda hur som helst”.

“Lagändringen kommer att omöjliggöra krigsrapportering från fältet. Om jag följer svenska trupper och ser hur USA bombar en by så att civila dör, så kan min rapportering kriminaliseras därför att den stör Sveriges relationer till USA.”

DN skriver att Sverige ständigt deltar i diverse fredsinsatser som leds av FN, NATO eller EU.


En sak är klar. Om svenska soldater eller stridsflyg dödar civila i det land som attackeras kommer Sveriges relationer med det landet att försämras. Medier har förmedlat att Sverige deltar i tvivelaktiga krig och militära insatser samt att Sverige säljer vapen till andra länder, vilka hamnar i krigszoner. Frågan är om detta lagförslag i själva verket är ett skydd för vapenfamiljen Wallenberg och svensk försvarsindustri i relation till USA (red anm).


Bakgrunden till det nya lagförslaget är att om någon spionerar mot en internationell organisation så täcker dagens svenska lagstiftning inte in det. Enmansutredaren Runar Viksten la därför 28 september fram detta lagförslag. Syftet är att förhindra att Sveriges relationer med att annat land eller en internationell organisation inte ska kunna skadas.

DN skriver att det betyder att:

“…den som allvarligt skadar Sveriges relationer med att annat land eller en internationell organisation ska kunna åtalas.”

“Enligt lagförslaget ska den som begår ”spioneriliknande gärningar” och som orsakar ”avsevärd” skada för Sveriges relationer straffas. Två nya brottsrubriceringar föreslås: dels utlandsspioneri med fängelsestraff i upp till fyra år och dels grovt utlandsspioneri med upp till åtta års fängelse.”

“Den” betyder i det här sammanhanget den journalist som skriver artikeln (red anm).

Bok: Krigare: “Ett personligt reportage om de svenska soldaterna i Afghanistan” av Johanne Hildebrandt

Johanne Hildebrandt säger att det är svårt nog att rapportera från krigsområden. Det krävs redan tillstånd för svenska journalister att få följa svenska trupper utomlands. Den nya lagen innebär minskad insyn och vem ska avgöra vad som kan skada Sveriges relationer? ­Militärer kommer att försöka undvika journalister av rädsla för att göra fel, befarar Hildebrandt.

Mikael Holmström på DN skriver sedan något anmärkningsvärt i sin artikel:

“Utredningen lägger stor vikt vid att andra länder använder journalister för spionage. Exempel som nämns är amerikanska underrättelseorganisationen CIA och ryska propagandamedier som RT, vilka sprider desinformation.”

DN uppger alltså att både RT och CIA sprider desinformation via journalister (red anm). 

Nils Funcke, VD för Utgivarna, som är en intresseorganisation som företräder Sveriges tidningar, tidskrifter, radio- och TV-kanaler ifrågasätter också lagförslaget.

Funcke säger:

Nils Funcke - Foto: Arild Vågen, Wikimedia Commons
Nils Funcke – Foto: Arild Vågen, Wikimedia Commons

“Om man läser utredningen så finns det inte ett enda konkret exempel på att Sveriges deltagande i internationella insatser skulle ha skadats av att man publicerat uppgifter som kan ha varit hemliga i andra länder. Ska man göra lagändringar ska det finnas ett klart och tydligt motiv”.

Regeringens utredare Runar Viksten slår ifrån sig. Han anser att kritikernas farhågor är ”klart överdrivna”.

“Det är ju inte bara svenska medier som faller under straffbestämmelsen för utlandsspioneri. Att tro att enbart utländska medier skulle utnyttjas för spioneriliknande syften är nog aningen naivt”.

Nils Funcke kontrar med att det fokus som Vikstens utredning haft är för snävt. Funcke säger till DN att  Sverige har en tradition att grundlagar inte ska kunna ändras på förslag av en ensamutredare. Han menar att denna utredning borde ha skett med en parlamentarisk kommitté med huvuduppdrag att ta till vara yttrandefriheten.

“Här har det varit en ensamutredare med ett helt annat perspektiv, där det viktiga varit att skydda Sveriges deltagande i internationella insatser. Redan på den grunden borde regeringen säga nej till den delen av förslaget”.

Mikael Holmström på DN skriver att utredningens förslag innebär att: “grundlagens skydd för att anskaffa och meddela uppgifter för publicering inte ska gälla vid utlandsspionage”. Han fortsätter med påpekandet att idag gäller meddelarfrihet vilket betyder att den person som delgivit en journalist uppgifter om missförhållanden inte får efterforskas av myndigheterna.

Nils Funcke säger till DN att meddelarfriheten är oerhört centralt för att uppgifter om maktmissbruk, övergrepp, mutaffärer, korruption, säkerhetsläckor inom IT har kunnat avslöjas.

Holmström skriver sedan att svenska myndigheter redan visat prov på att inte följa lagen. Som exempel nämner han att när SvD år 2008 rapporterade om att striderna i Afghanistan var häftigare än vad Försvars­makten uppgav, för­sökte Försvarsmakten spåra (läsa) mail mellan svenska journalister och soldater.

Svenska mediers avslöjande som i framtiden kan vara olagliga

DN ger exempel på några artiklar som skulle kunna klassas som olagliga i och med det nya lagförslaget:

 • EU-länder kritiserar 2001 EU:s ordförandeland Sverige för att hemliga uppgifter i EU publicerats i en svensk tidning.
 • Svenska och franska specialförband deltog 2003 under stor sekretess i EU-styrkan Artemis i Kongo och 2008 avslöjade SVT hur svenskarna bevittnat att en ung kongoles torterats av franska militär.
 • Svenska Dagbladet avslöjade 2008 hur en stor planerad EU-styrka på 60 000 militärer skulle ­sättas samman.
 • SR avslöjade 2014 hur Sverige försökt påverka opinionen inför den schweiziska folkomröstning om Gripen. Affären blev inte av. Relationen till Schweiz och Sveriges försvar skadades, enligt Utlandsspioneriutredningen.
 • DN avslöjade 2015 att den första svenska FN-truppen i Mali, som består av ett specialförband som omges av hård sekretess, led av matbrist och tvingades ransonera. Försvarsmaktens ledning reagerade med irritation och FN-högkvarteret i New York kritiserade svenskarna för läckan.

Enmansutredare var chefsrådman Runar Viksten som tidigare varit ordförande i Underrättelsedomstolen som godkänner FRA:s avlyssning. Utlandsspioneri­utredningen överlämnades till regeringen den 28 september 2017. Justitiedepartementet har sänt utredningen på remiss. Alla svar ska vara inne senast den 12 februari 2018.

Betänkandets titel är ”Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i”, SOU 2017:70.

Rerwite: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Our priority should be the fight against manipulation”, by Andreas von Bülow.
  Vi kanske behöver påminna oss med analys och kloka ord från tungviktare med full insyn i händelseförloppen, redan år 2006. Låt oss höra vad Andreas von Bulow har att säga i ämnet, det gäller i högsta grad även i dag. Nyttig läsning för alla.
  http://www.voltairenet.org/article133896.html

 • Gråzonspolitik med hjärnsläpp.
  Hela resonemanget i kring detta ämne visar på en oerhörd svaghet i den demokratiska självuppfattningen, ingen av dessa två på bilden har tydligen en susning om konsekvensen i det längre perspektivet. Det är ett rent beställningsjobb utfört enligt manualen skriven av antidemokrater.
  Vad tror man sig måna om och vara värt att försvara i förlängningen av det resonemanget. Vem har gjort samhället så intellektuellt försvagat och sårbart att munkavel måste fram ? Om det är så illa som påstås då har redan grunden i det svenska folket och därmed det Riktiga försvaret redan vikit ned sig – Då hjälper inga Patriot-robotar, någonsin, då är vi redan det propaganda styrda folk som en del svikare tycks sträva efter in absurdum. – Viksten & Hultqvist, Säg Hej till publiken !

 • alltså, kan ingen vettig sosse byta ut den där pajasen till försvarsminister, ge honom en landshövdingpost i dom norra regionerna av svea rike. Han är ju totalköpt av USA;s vapenlobby, vill slösa bort minst 20 MILJARDER av svenska skattebetalares pengar på ett totalt obehövligt robotförsvar! Nej, ryssland varken vill eller kan intervenera balterna, knappast heller sverige. Man blir så j-a frustrerad när sånna här usa-kramare skiter i verklighetsbaserade analyser. Tror verkligen Hultqvist att ryssen bryr sig om sverige?
  Jo det kan han faktiskt göra, om sverige går med i det alltmer hotande NATO, då kan björnen börja rikta sina lite bättre vapen rakt i röven på dig själv! Jag har just läst Harrissons biografi om T. Erlander, om en tid som nog aldrig kommer igen, men en sak insåg jag, en sån som Hultqvist skulle bli förvisad till källaren där han skulle få katalogisera diverse skrifter i bokstavsordning. Sicken j-a nolla och qvissling, han tror sig veta sveriges bästa….nä, han har inte en susning, han är KÖPT!
  Detta baserat på vad jag TYCKER
  Tack för ordet

 • Syftet med betänkandet om “samarbete för fred” låter gott, men det är ju faktiskt inte det som Sveriges internationella insatser handlat om allt sedan Libyenkriget, snarare medverkan i Natos imperialistiska invasion av land efter land i strid med FN:s regler.

  Samtidigt, om nu verkligen insatserna vore goda, samarbetsvilliga och “för fred”, är ju onekligen frågan varför de måste döljas?

 • Små steg i en tydlig trend.
  Först skall vi alla vara i hagen, sedan kommer planket ! – Det är tydligen bara då man kan ha “demokratin” kvar ?
  Eller som PCR säger om GOOGLE :
  “Who asked google to transform itself from search engine to gatekeeper? Is there a conspiracy here against the First Amendment? What are google’s qualifications for determining what is fake news and extremist views? Is what are we witnessing here the elite’s use of a private company to control explanations in behalf of the One Percent?”

  https://www.paulcraigroberts.org/2017/12/09/join-lets-change-world/

 • Som Hildebrandt säger: “Det här förslaget hör inte hemma i en demokrati där en fri press är en av hörnstenarna.” En enkel slutledning är att det är illa ställt med både demokratin och den fria pressen. Mycket illa.

 • @ Roland Mollbrandt

  När jag i anslutning till en annan artikel hävdade att det bästa sättet att frånta politikerna dess legitimitet var att inte nyttja den s.k. skyldigheten att rösta alls så höll du inte med mig.

  Har du månne ändrat uppfattning eller menar du fortfarande att det bästa är att rösta blankt för att uppnå samma syfte ?

 • Håller med dig Kjell! Man brukar säga, att man får det man betalar för… Eller i detta fall, så länge vi fortsätter att avhända oss vårt eget ansvar och fortsätter att rösta politiskt, OAVSETT vem, vad, eller vilka, så att vi sen ska kunna beklaga oss och peka finger, när de inte gör som vi vill. Så, kommer INGET att någonsin förbättras i världen…
  Så länge vi väljer att ge det riggade politiska systemet vår generalfullmakt, när vi stoppar ner vår politiska röstsedel, är vi alla MEDANSVARIGA till allt det elände vi ondgör oss över… Så, ger vi kabalen dess legitimitet!!!

 • Bo Sonnsjö: Folk- och statsmordet i Libyien borde dras upp i krigsförbrytardomstolen, med bl.a Sverige på de anklagades bänk, via åtal av deltagnde commanders, a la Bosnia-modell. Men NATO kontrollerar väl den domstolen.

 • När man såg vem som höll tag i utredarens hand, gällande vad man får eller inte får tycka i Sverige i det aktuella ämnet – torde nog inte bara undertecknad förstå rådande sambanden tydligt och klart! Han, som nu är vår försvarsminister har väl dragit på sig så pass med kritik så här långt – att han inte ännu vill bli fullt ut avslöjad med att ha lovat sälja vapen, modell Wallenberg till NATO, eller accepterat/uppmuntrat att Norrland skall bli ett träningsområde för NATOs bombflyg – innan de tillsammans med övriga inblandade länder börjar bomba lämpliga u-länder sönder och samman, när dessa inte vill acceptera betalning i petrodollar!
  För det var väl så det var när ju även Sverige hjälpte till med att bomba sönder en nordafrikansk republik nästan helt tillbaka till uland – för att dess ledare just ville ha betalt för sitt lands olja – inte i petrodollar, utan i guld eller motsvarande! – Sverige, som ju sägs vara måna om att U-länder skall få ta del av den standardhöjning alla industriländer fått – bl a genom att även ta hand om alla deras resurser av alla de slag! Eller var det inte så????

 • Grattis alla röstboskap ni får det ni i sömnen röstat på. Från V till SD,M i ett socialistiskt valsystem där PK är att sitta i Riksdagshuset och putsa på sin karriär och se till att stiletterna är välslipade så ingen underifrån ska komma sig upp utan att ha granskats av eliterna. GRATTIS!!!!!!!!!!!

 • ÄNTLIGEN! Slut på all smörja som MSM producerar som t, ex #metoo, påhopp på duktiga politiker, viktiga robotuppköp, den perfekta integrationspolitiken, jättebra sjukhusbyggnationer, den perfekta infrastrukturen som nästan aldrig havererar, den skumma kritiken mot att hen kan ha 5-elva kön, ja listan kan bli lång.
  Nä nu ska vi alla se idol, hoppas på postkodlotteriet, komma med i Hylands hörna samt hålla käft!
  Detta måste ju vara ett bottennapp av sällan skådat slag, ett totalt utrotande av yttrandefriheten, som faktiskt gjort att sverige stått ut i världen!
  Detta är inte ett sluttande plan, det är en utförsbacke . Dom där USA-lakejerna ska ta mig tusan inte komma undan med detta!

 • Frågan är om detta lagförslag i själva verket är ett skydd för vapenfamiljen Wallenberg och svensk försvarsindustri i relation till USA (red anm). Precis och enmansutredaren förmodligen är ditåt. Nice, varsågod uttrandefrihet i Sverige, et stor bulls..tt vad den är. Mycket nyfiken om våra landsförredare till politiker kommer rösta igenom denna katasrofala förslaget. Enligt min uppfatning DET KOMMER DE ATT GÖRA.

 • Myndigheter i Sverige har själva gjort skandalösa misstag (?) genom att anlita olämpliga konsulter.
  Transportstyrelsen……..

  En slarvig konsult lade ut en källkod bakom Försäkringskassans datorprogram så FK´s och delar av Pensionsmyndighetens data läckte ut på det öppna nätet. Detta är kalla fakta.

  Om privatpersoner och anställda samtalar med utländska intresserade är det bara säkerhetsklassad hemlig info som det är rimligt att skydda. Att kriminalisera regimkritik kännetecknar en djävulsk diktatur.

 • @Ingemar Ljungqvist och Torbjörn Sassersson och alla andra:

  Jag ser enormt mycket fram emot artikeln om Walter Hallstein. Ta del av den ALLA när den nu snart kommer – och reflektera. Tiden rinner…

  Det är tid NU att agera!!!

 • När Göran Persson var statsminister proklamerade han argt och högljutt: “JAG ska BRÄNNMÄRKA den som förtalar Sverige utomlands”!

  Visserligen känner jag inte till något konkret exempel på hans brännmärkning men den svenska staten har ett globalt nätverk av informatörer och aktörer. Den “Svenska” Kyrkan är ett exempel.

 • Skynda dig nu Torbjörn att sätt ut min artikel om Walter Hallstein , med de tunga dokumenten som referenser. Det kanske är denne man som betytt allra mest att vi hamnat i den situation vi nu befinner oss i. Artikeln innehåller dessutom dynamit ifråga om upplysning. Sådana Fakta som verkligen talar för sig själva och verkligen avslöjar de svenska globalistanhängarna.

  Ingemar Ljungqvist

 • Skrämmande, men tyvärr inte förvånande! Ett folk som redan är kuvat ska kuvas ännu mer.
  Vem skadar den fria rapporteringen, det fria ordet, yttrandefriheten? Inte det svenska folket i alla fall. Och i en s.k. demokrati ska staten jobba FÖR medborgarna, inte emot.
  Trodde faktiskt att detta var ett skämt först.
  Jag håller med sten bjorsell; närmare DDR för var dag!
  Jag säger återigen, vakna ni landsmän som fortfarande sover innan det är för sent!

 • Närmare DDR för var dag.
  Eller fattar dom inte att vad dom föreslår?
  Om t.ex. omfattande korruption och hemligt samarbete med NATO eller Ryssland skulle framkomma skadar ju detta “Sveriges anseende”. Skrivs det i Svensk press läsed det i utlandet. Samma om politiker visas inblandade i typ pizzagate. Spioneri!
  Fags att kritisera och stoppa innad det annars blir försent att skriva något negativt om etablissemanget här. Dags för ett större antal förtidspensioner.
  Har dom läst om Stasis oinskränkta befogenheter och blivit avundsjuka?
  Suck!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *