Babylon av Mike Blixt – Religion – Kapitel 16

publicerad 13 januari 2018
- Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt
Babylon av Mike Blixt

Religion har varit den saga som makten matat sina undersåtar med. Makten delades upp mellan monarken och kyrkan som båda fungerar som Guds ställföreträdande på jorden.

Syftet har varit att legitimera den rådande ordningen och de egna privilegierna. Stora belöningar utlovas i livet efter detta åt lydiga medborgare som betalar skatt och som accepterar sin underordnade ställning i det nuvarande livet, på denna jord. Den som gav sig själv rollen som Guds ställföreträdande riskerade inte att bli motsagd, eftersom det vore att gå emot Guds vilja och Gud själv. På så sätt får makten som den vill utan bråk.

Religion fungerar då som ett mäktigt kontrollorgan och när det behövs, kan makten kommendera ut sina medborgare i krig som gagnar maktens intressen. Detta görs då naturligtvis i Guds namn. USA gör det fortfarande.

Det går idag inte att förneka att människors tolkning av religion har legat till grund för oräkneliga konflikter, krig och utrotning av delar av världens befolkning. Detta sker fortfarande och ofta är det religionen som får skulden. Men det är inte religionens fel. Det är människans fel. Som det alltid är. Låt oss jämföra religion och fotboll som skulle kunna se väldigt lika ut om man tittar på det utifrån. Gud är utbytt mot favoritlaget och publiken är dess församling.

Låtsas nu att det finns en liten klick fotbollshuliganer som saboterar en stor fotbollsmatch. Då har det varit diskussioner huruvida det är fotbollsklubben som ska hållas ansvariga eller inte. Är det rimligt att exempelvis IFK Göteborg ska hållas ansvariga när 150 medelålders, vuxna män vill få utlopp för sina aggressioner på läktaren? Personer som anser att “religionen måste försvinna så vi får fred på jorden” anser med andra ord att alla fotbollsklubbar bör försvinna, så vi slipper huliganerna. Hur vi ska få bort både religion och fotbollsklubbar är dock högst oklart i skrivande stund.

ArcanumSkolan 2024

Om en kristen kung beger sig ut på ett, vad kungen väljer att kalla ett korståg och dödar tusentals människor, men där den egentliga agendan är att tillförskaffa sig mer mark. Då är det inte Kristendomens fel. Det är den giriga kungens fel. Och detta har vi sett gång på . gång på gång genom historien och ser än idag. Giriga och maktgalna människor använder religionen som svepskäl och rättfärdigar sin handlingar med att det var “Guds vilja” . Men egentligen ville kungen bara ha ett större kungarike, mer makt och mer pengar. Inget annat.

Att stå och skrika sig hes på Kristendomen eller Gud lär inte göra någon förändring då ordet “Gud” inte längre har någon innebörd, eftersom det har missbrukats och dränerats under årtusenden. Det har gått inflation i ordet, vilket lett till att dess värde helt försvunnit.

Människor som inte har en aning om vad det innebär använder det frekvent och är helt övertygade om att de känner till dess innebörd. Detta missbruk leder till absurda föreställningar, påståenden och villfarelser som hämtatsdirekt från dessa människors egon och den egna agendan.

Många i det västerländska samhället tror att religion är något som kommer att dö ut med tiden. Inflytelserika filosofer och samhällsvetare som Voltaire, Auguste Comte, Émile  Durkheim, Sigmund Freud och Karl Marx menade alla under 1700-, 1800- och 1900-talen att religionerna tillhörde historien och att världen blev mer sekulär i bemärkelsen att människor blev allt mindre religiösa. Men de hade alla fel.

Den stora majoriteten av jordens befolkning är djupt religiös – trots att världen moderniseras snabbt och allt fler utbildar sig. Detta i stark kontrast till teorierna om att en modernisering av världen skulle medföra minskad religiositet.

I nuläget tillhör 81 procent av världens befolkning någon religiös organisation och 74 procent menar att religion är viktigt i vardagen. Halva jordens befolkning har den senaste veckan deltagit i någon form av gudstjänst och 56 procent menar att en gud är aktivt inblandad i vad som sker på jorden. Det finns förstås stora lokala variationer: i Sverige tror 14 procent att Gud är aktivt inblandad i vad som sker på jorden – i Somalia 98 procent.

Men ingenting i någon mätning eller forskning tyder på att religion på något vis minskar. Det är precis tvärtom. Vi i Sverige upplever att den minskar men det är bara i ett fåtal länder som den faktiskt gör det. I världens alla andra länder ökar den och har gjort under många år.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Babylon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *