Babylon av Mike Blixt – Världens värsta företag – Kapitel 14

publicerad 2 januari 2018
- av Mike Blixt
Babylon
Mike Blixt, pressfoto
Mike Blixt, pressfoto

Det finns ett antal organisationer som lägger mycket tid och resurser på att skapa listor över de företag som är och har varit de värsta företagen på jorden analyserade utifrån sociala och miljömässigt ansvar under de senaste 20 åren.

Text: Mike Blixt

Dessa listor skiljer sig lite åt beroende på hur man väljer att titta på företagen, men det finns ett hundratal företag som alltid är med på dessa listor. Pfizer, Nestlé, Kraft och Microsoft för att nämna någr aav dem.

Ser vi enbart till naturförstörelse är det 90 företag som står för två tredjedelar av utsläppen och den globala uppvärmningen; Chevron, Exxon och BP är tre av de företag som är mest ansvariga för klimatförändringen sedan början av den industrialiseringen, visar siffror. Hälften av de uppskattade utsläppen har producerats under de senaste 25 åren – långt efter det datum då regeringar och företag blev medvetna om att stigande växthusgasutsläpp från förbränning av kol och olja orsakade farliga klimatförändringar.

De 90 företagen på listan producerade 63% av de globala utsläppen av industriell koldioxid och metan mellan åren 1751 och 2010, vilket uppgick till cirka 914 gigaton. Alla utom sju av de 90 var energibolag som producerar olja, gas och kol.

De återstående sju var cementtillverkare. 31 av företagen på listan är statligt ägda företag. Med andra ord; allt politiskt prat om att “rädda miljön” som vi hör dagarna i ända är struntprat. Politikerna kan inte skapa den förändring som behövs. Stater äger alltså till och med 31 industrier av de som skapar mest skada. Det är enbart företagen själva som kan skapa en förändring, och varför skulle de göra det?

Tittar vi på politiker i ett globalt perspektiv anser de flesta att ekonomisk tillväxt är viktigare än att bevara naturen. Ställs man inför valet att värna om företagens vinster eller om naturen, väljer man alltid vinsterna.

Som enskild individ är det naturligtvis svårt att ge sig på en jätte som BP. Men alla kan göra små val i vardagen. Låt oss ta Coca-Cola som ett exempel som förmodligen är det mest kända företaget på planeten. I Indien förstör Coca-Cola det lokala jordbruket genom att privatisera landets vattenresurser. 1,5 miljoner liter vatten borrades upp ur brunnar som sedan såldes på flaska under namnen BonAqua och Dasani. Efter detta var grundvattnet kraftigt utarmat, vilket påverkade tusentals samhällen med vattenbrist och förstörd jordbruksverksamhet. Det återstående vattnet var sedan förorenat med höga klorid- och bakterienivåer, vilket ledde till skabb, ögonproblem och magont i
lokalbefolkningen.

Detta är bara ett av hundratals konkreta exempel på vad Coca-Cola är villiga att göra för att maximera sina vinster. Och alla företag som finns med på listan över de värsta företagen har många liknande exempel på hur de bedriver sin affärsverksamhet. Du och jag som enskilda individer kan påverka genom att låta bli att köpa deras produkter. Det är det enda som har någon effekt. Att rösta på ett visst politiskt parti kommer inte att göra någon som helst mätbar effekt. Hur vi än väljer att mäta den.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: MIke Blixt
 • Realiteter tycks väldigt få vara intresserade av. Så låt oss då satsa på negativ reklam. Typ – Ni vet väl att Coca Cola förstör jordens vattentillgångar t.ex i Indien.
  Ni vet väl att Nestle ökar på spädbarnsdödligheten genom att lura kvinnor att sluta amma och istället ge Nestles bröstmjölksersättning till sina små barn.
  Dessa två bolag tillsammans står för en stor del av de negativa effekterna av vår västerländska kommersialism. BOJKOTTA dem. PÅ ett år skulle vi konsumenter kunna tvinga dem i konkurs. En välsignelse för jorden och mänskligheten.

 • Jordens klimat växlar främst med Solens växlande magnetiska aktivitet i samspel med inkommande kosmisk strålning. Solens aktivitet (synlig som solfläckar) skapar en skyddande sfär av likaså mätbar solvind som skydd mot kosmisk strålning. Sådan kommer alltid in i solsystemet, men mer när Solen är mindre aktiv.

  Under Lilla Istidens kallare perioder var Solen minimalt aktiv, märkbart med få eller inga solfläckar. Under 1900-talet var Solen åter mer aktiv, märkbart med både många solfläckar och mer solvind. Nu är Solen åter mindre aktiv som periodvis under Lilla Istiden. Frånsett särskilt varma El Nino-fenomen 1997/98 och 2015/16 har det knappast blivit varmare på drygt 20 år.

  Men det är förstås fortfarande varmare än strax efter Lilla Istidens slut i slutet av 1800-talet. Med ledning av vetenskapliga rapporter anger FN:s klimatpanel IPCC 0,74 graders uppvärmning under 1900-talet och 0.85 grader varmare sedan Lilla Istidens slut. Märklig precision i ett kaotiskt väder- och klimatsystem, men det råkar vara medeltalet av gjorda observationer huvudsakligen på norra halvklotet.

  Uppvärmningen (återhämtningen) började redan efter Lilla Istidens kulmen runt 1645-1715 (Maunder minimum). Sedan dess har det globalt blivit 4-5 grader varmare och i norra halvklotets tempererade zoner ibland dubbelt det – ungefär. Det har värmt de långsamt reagerande haven, som nu är varmare och gasar ut per koldioxid.

  Varma hav gasar nämligen ut koldioxid, och kalla hav absorberar. Jämför en läsk i resp. utanför ett kylskåp.

  Högre temperatur och mer koldioxid har gynnat Jordens växtlighet och världens skördar. Färre lider nöd, fler har fått det bättre. Detta tröttnade inte Hans Rosling på att upprepa. Många vittnar om Lilla Istidens kyla, missväxt och nöd. Prästen Emil Åkerström i Amsberg, arkeologen prof.. em. Bo Gräslund, klimathistorikern dr. Fredrik Charpentier Ljungqvist, konstnärer och författare har alla skildrat Lilla Istidens umbäranden.

  Dem vill vi inte uppleva igen. Men nu är Solen åter lika inaktiv som på Lilla Istiden. Sträng kyla registreras nu under båda halvklotens vintrar. Påstådda värmerekord är justerade med sänkta temperaturer för det varma 30-talet och marginellt höjda för nutiden. Men allt rör sig inom runt en grad varmare sedan Lilla Istidens slut med små felmarginaler.

  Satelliter har registrerat både minskad solvind och ökad kosmisk instrålning. Det tyder på kyligare klimat framöver. Kyla är död. Värme är liv. Har vi glömt det?

 • @Stella Att politiker och lobbyister sitter i varandras knän är uppenbart och vilket som också borde vara uppenbart är att den moraliska gränsen mellan politiker och internationella företags företrädare inte existerar överhuvudtaget. Globalistiskt tänkande är bara ännu en förevändning för att kunna suga ut de enskilda ländernas befolkning vilket också är anledningen till att globalisterna är så rosenrasande på de konservativa politiker som vill föra in någon slags moral som skulle förstöra förutsättningarna för utsugningen och maktcentraliseringen.
  @Martin o Öystein Helt riktigt att vi kan rösta med våra köpvanor men endast om vi medvetna är tillräckligt många för att minska omsättningen för de största och girigaste företagen.
  Åerinsättande av moral och etisk kompass är botemedlet för den girighetens världsbrand som rasar.

 • Det gör det Martin. Och kanske behövs en IT-plattform där de goda produkterna finns samlade, med en bra beskrivning av på vilket sätt produkterna är goda.

 • Det som är märkligt med politiska lösningar är att när vi röstar på EU-parlamentariker men även riksdagsledamoter, så röstar vi på lobbyister till dessa företag som brukar ofta komma fram till slutsatser att för att rätta till miljöförstöringen som de multinationella oligarkerna ställer till måste vi (du och jag) betala allt högre skatt på det mesta. Det låter väldigt orymligt och meningslöst då man förändrar inget men ur bokföringssynpunkt är det smart – vi blir fattigare och oligarkerna rikare. Allt för miljöns skull.

  ”Let’s tax the air they breathe and tell them they are saving the planet”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *