Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Babylon av Mike Blixt – Världens värsta företag – Kapitel 14

publicerad 2 januari 2018
- Mike Blixt
Babylon
Mike Blixt, pressfoto
Mike Blixt, pressfoto

Det finns ett antal organisationer som lägger mycket tid och resurser på att skapa listor över de företag som är och har varit de värsta företagen på jorden analyserade utifrån sociala och miljömässigt ansvar under de senaste 20 åren.

Text: Mike Blixt

Dessa listor skiljer sig lite åt beroende på hur man väljer att titta på företagen, men det finns ett hundratal företag som alltid är med på dessa listor. Pfizer, Nestlé, Kraft och Microsoft för att nämna någr aav dem.

Ser vi enbart till naturförstörelse är det 90 företag som står för två tredjedelar av utsläppen och den globala uppvärmningen; Chevron, Exxon och BP är tre av de företag som är mest ansvariga för klimatförändringen sedan början av den industrialiseringen, visar siffror. Hälften av de uppskattade utsläppen har producerats under de senaste 25 åren – långt efter det datum då regeringar och företag blev medvetna om att stigande växthusgasutsläpp från förbränning av kol och olja orsakade farliga klimatförändringar.

De 90 företagen på listan producerade 63% av de globala utsläppen av industriell koldioxid och metan mellan åren 1751 och 2010, vilket uppgick till cirka 914 gigaton. Alla utom sju av de 90 var energibolag som producerar olja, gas och kol.

De återstående sju var cementtillverkare. 31 av företagen på listan är statligt ägda företag. Med andra ord; allt politiskt prat om att “rädda miljön” som vi hör dagarna i ända är struntprat. Politikerna kan inte skapa den förändring som behövs. Stater äger alltså till och med 31 industrier av de som skapar mest skada. Det är enbart företagen själva som kan skapa en förändring, och varför skulle de göra det?

Tittar vi på politiker i ett globalt perspektiv anser de flesta att ekonomisk tillväxt är viktigare än att bevara naturen. Ställs man inför valet att värna om företagens vinster eller om naturen, väljer man alltid vinsterna.

Som enskild individ är det naturligtvis svårt att ge sig på en jätte som BP. Men alla kan göra små val i vardagen. Låt oss ta Coca-Cola som ett exempel som förmodligen är det mest kända företaget på planeten. I Indien förstör Coca-Cola det lokala jordbruket genom att privatisera landets vattenresurser. 1,5 miljoner liter vatten borrades upp ur brunnar som sedan såldes på flaska under namnen BonAqua och Dasani. Efter detta var grundvattnet kraftigt utarmat, vilket påverkade tusentals samhällen med vattenbrist och förstörd jordbruksverksamhet. Det återstående vattnet var sedan förorenat med höga klorid- och bakterienivåer, vilket ledde till skabb, ögonproblem och magont i
lokalbefolkningen.

Detta är bara ett av hundratals konkreta exempel på vad Coca-Cola är villiga att göra för att maximera sina vinster. Och alla företag som finns med på listan över de värsta företagen har många liknande exempel på hur de bedriver sin affärsverksamhet. Du och jag som enskilda individer kan påverka genom att låta bli att köpa deras produkter. Det är det enda som har någon effekt. Att rösta på ett visst politiskt parti kommer inte att göra någon som helst mätbar effekt. Hur vi än väljer att mäta den.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: MIke Blixt