Babylon av Mike Blixt – Vår tids religion (vetenskap) – Kapitel 20

publicerad 24 januari 2018
- Mike Blixt
Mike Blixt - Foto: Driva-eget.se
Mike Blixt - Foto: Driva-eget.se
Mike Blixt – Foto: Driva-eget.se

Idag hämtar vi stora delar av våra världsbilder från “forskning”. Oavsett tidning ser du det varje gång du öppnar en; artiklar som belyser att någonting är på ett visst sätt med baserat på “forskning”.

En forskningsrapport är idag någonting vi människor kan ta till för att slippa bli motsagda. “Jag läste en forskningsrapport som sa att det var på det här viset”, vilket ofta dödar en dialog eller debatt. Precis som att all forskning är lag, vilket den naturligtvis inte är. De flesta sanningarna är bara tillfälliga och revideras ständigt.

Historiska sanningar skrattar vi åt idag och om bara 50 år kommer vi att göra samma sak gällande de sanningar och “forskningsrapporter” vi använder flitigt idag. Några konkreta exempel på hur vetenskapsmän såg på saker för inte allt för länge sedan:

“Flygande maskiner är en omöjlighet” – Simon Newcomb, amerikansk astronom och matematiker, 1906

Ernest Rutherford -  Foto: George Grantham
Ernest Rutherford –
Foto: George Grantham Bain Collection –
Wikimedia Commons, Public Domain

“Vi låter oss inte luras av simpla buktalartrick” – Jean Boullard, medlem av franska vetenskapsakademin, efter att ha fått se en demonstration av Edisons fonograf, föregångaren till grammofonen, 1880

“Det är rent struntprat att atomen någonsin kommer att leverera energi” – Lord Ernest Rutherford, brittisk atomfysiker, 1933

“Man kommer inte höra mer om elektriskt ljus” – Erasmus Wilson, 1878. Året därpå uppfann Edison den första riktiga glödlampan.

“Rymdresor är rent nonsens” – Richard van der Rief Wooley, 1956, två år innan Sputnik 1

De flesta stora vetenskapsmännen som exempelvis Newton och Einstein hade fel om mycket, vilket naturligtvis även dagens vetenskapsmän har. Detta var bara några konkreta exempel på vad dåtidens främsta vetenskapsmän hade att säga om några saker. Och listan är oerhört lång.

Ser man till all den forskning som någonsin producerats, kan vi konstatera att mycket av den är felaktig. Vad säger att dagens forskning och dagens sanningar inte kommer att finnas med på listan över horribla sanningar? Ingenting. Mycket av dagens forskning kommer att vara med på listan. Mänskligheten är inte smartare idag än för 100 år sedan. Vi har tillgång till information vi tidigare inte hade, vilket kan upplevas som om att vi är smartare. Men vi är snarare  mer informerade. Inte smartare.

Människor behöver förstå hur forskning går till och varför den bedrivs och vem som
finansierar den och varför. Vi behöver förstå att majoriteten av forskningen finansieras direkt eller indirekt av företag som genom ny forskning ska kunna tjäna mer pengar.

Vi måste också förstå att mycket av den forskning som idag presenteras som just “forskning” , inte är forskning. Den har bara paketerats som det. Och om ett företag lägger många miljoner dollar på en forskningsstudie, vill detta företag naturligtvis få ett på förhand önskat resultat som kan användas i deras produkters marknadsföring. Det är oerhört svårt för media och oss medborgare att avgöra vad som är sant och osant när det kommer till forskning.

Tiden brukar ge oss sanningen men med jämna mellanrum belyser media hur det systematiskt skapas lögner som blir nya sanningar. Eller så belyser de en sanning och försöker skapa en lögn. Vi medborgare får försöka bilda oss en uppfattning i ämnet så gott det går.

Om saker som många av oss tar för en sanning idag faktiskt snart är reviderade och utbytta mot nya sanningar, kanske vi borde förhålla oss annorlunda till forskning istället för att krampaktigt hålla oss fast vid den sanning som är aktuell just idag. Självklart är forskning absolut nödvändig för att driva mänskligheten framåt och historiskt har den varit helt avgörande för vår överlevnad. Men det handlar om en minoritet av forskningen som faktisk är på riktigt och avgörande. Det mesta av den forskning vi idag tror på är uteslutande byggd på ekonomiska intressen.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq