Babylon av Mike Blixt – Vår tids religion (vetenskap) – Kapitel 20

publicerad 24 januari 2018
- Mike Blixt
Mike Blixt - Foto: Driva-eget.se
Mike Blixt - Foto: Driva-eget.se
Mike Blixt – Foto: Driva-eget.se

Idag hämtar vi stora delar av våra världsbilder från “forskning”. Oavsett tidning ser du det varje gång du öppnar en; artiklar som belyser att någonting är på ett visst sätt med baserat på “forskning”.

En forskningsrapport är idag någonting vi människor kan ta till för att slippa bli motsagda. “Jag läste en forskningsrapport som sa att det var på det här viset”, vilket ofta dödar en dialog eller debatt. Precis som att all forskning är lag, vilket den naturligtvis inte är. De flesta sanningarna är bara tillfälliga och revideras ständigt.

Historiska sanningar skrattar vi åt idag och om bara 50 år kommer vi att göra samma sak gällande de sanningar och “forskningsrapporter” vi använder flitigt idag. Några konkreta exempel på hur vetenskapsmän såg på saker för inte allt för länge sedan:

“Flygande maskiner är en omöjlighet” – Simon Newcomb, amerikansk astronom och matematiker, 1906

Ernest Rutherford - Foto: George Grantham
Ernest Rutherford –
Foto: George Grantham Bain Collection –
Wikimedia Commons, Public Domain

“Vi låter oss inte luras av simpla buktalartrick” – Jean Boullard, medlem av franska vetenskapsakademin, efter att ha fått se en demonstration av Edisons fonograf, föregångaren till grammofonen, 1880

“Det är rent struntprat att atomen någonsin kommer att leverera energi” – Lord Ernest Rutherford, brittisk atomfysiker, 1933

“Man kommer inte höra mer om elektriskt ljus” – Erasmus Wilson, 1878. Året därpå uppfann Edison den första riktiga glödlampan.

“Rymdresor är rent nonsens” – Richard van der Rief Wooley, 1956, två år innan Sputnik 1

De flesta stora vetenskapsmännen som exempelvis Newton och Einstein hade fel om mycket, vilket naturligtvis även dagens vetenskapsmän har. Detta var bara några konkreta exempel på vad dåtidens främsta vetenskapsmän hade att säga om några saker. Och listan är oerhört lång.

Ser man till all den forskning som någonsin producerats, kan vi konstatera att mycket av den är felaktig. Vad säger att dagens forskning och dagens sanningar inte kommer att finnas med på listan över horribla sanningar? Ingenting. Mycket av dagens forskning kommer att vara med på listan. Mänskligheten är inte smartare idag än för 100 år sedan. Vi har tillgång till information vi tidigare inte hade, vilket kan upplevas som om att vi är smartare. Men vi är snarare  mer informerade. Inte smartare.

Människor behöver förstå hur forskning går till och varför den bedrivs och vem som
finansierar den och varför. Vi behöver förstå att majoriteten av forskningen finansieras direkt eller indirekt av företag som genom ny forskning ska kunna tjäna mer pengar.

Vi måste också förstå att mycket av den forskning som idag presenteras som just “forskning” , inte är forskning. Den har bara paketerats som det. Och om ett företag lägger många miljoner dollar på en forskningsstudie, vill detta företag naturligtvis få ett på förhand önskat resultat som kan användas i deras produkters marknadsföring. Det är oerhört svårt för media och oss medborgare att avgöra vad som är sant och osant när det kommer till forskning.

Tiden brukar ge oss sanningen men med jämna mellanrum belyser media hur det systematiskt skapas lögner som blir nya sanningar. Eller så belyser de en sanning och försöker skapa en lögn. Vi medborgare får försöka bilda oss en uppfattning i ämnet så gott det går.

Om saker som många av oss tar för en sanning idag faktiskt snart är reviderade och utbytta mot nya sanningar, kanske vi borde förhålla oss annorlunda till forskning istället för att krampaktigt hålla oss fast vid den sanning som är aktuell just idag. Självklart är forskning absolut nödvändig för att driva mänskligheten framåt och historiskt har den varit helt avgörande för vår överlevnad. Men det handlar om en minoritet av forskningen som faktisk är på riktigt och avgörande. Det mesta av den forskning vi idag tror på är uteslutande byggd på ekonomiska intressen.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vaknar varje dag i tacksamhet att jag är ‘en av tio’ – dvs (till skillnad från den sovande massan!) jag kan fortfarande läsa, lära och dra slutsatser ..alldeles själv.

 • Här nedan en förklaring till att olika försök går ej att upprepa:

  “Superposition innebär att atomer i princip befinner sig i flera positioner samtidigt… eller rättare sagt i alla tänkbara positioner. Det är först när en observation av en atom i ett visst läge görs som de andra positionerna kollapsar. Superposition har fastställts med hjälp av experiment där atomer å ena sidan fastställts vara kompakta objekt och å andra sidan fastställts vara vågrörelser, helt beroende på hur atomen valts att observeras.
  Den andra intuitiva svårigheten med kvantfysiken är fenomenet som kallas entanglement. Entanglement innebär att objekt åtskiljda från varandra utan någon som helst fysisk koppling kan påverka varandra.”

  Länk: http://www.kvantfysik.se

  En annan artikel om den vanliga forskningen:

  Forskningen går inte att återupprepa

  Nästan nio av tio människor litar på forskare i Sverige. Men forskning blir alltmer komplex och en stor del av alla studier som publiceras är omöjliga att återupprepa.

  https://www.tidningencurie.se/nyheter/2013/02/14/forskningen-gar-inte-att-aterupprepa/

  Därför är den mekaniska syn på världen då allt kan upprepas mycket trubbig enligt min uppfattning och det är denna önskan som verkar styra forskning i världen.

  Där med är forskning inget annat än en önskan, eller ett slags religion därför att den inte erkänner att avsikt påverkar resultat!

 • D: Vetenskapen är konstruerad – det hur man ju på ordet: här skapas ett vetande. Dels kan vetenskapen enligt den (samma) naturvetenskapliga forskningsidealet bevisas i experiment, där samma resultat skall uppnås oavsett vem som än utför experimentet. Vetenskapen ligger så att säga utanför människan och är oberoende vad människor på tror.

  Vishet är ett tillstånd.

 • Epigenetik och kvantfysik verkar inte ha någon plats i forskarvärlden åtminstone officiellt. Man har fortfarande en föreställning att man kan upprepa resultaten för att bevisa något. Precis som om livet var något statiskt.

  Ett bra bevis på mobbning är VOF inblandning i kvantfysiken där dessa krafter förlöjligar Bruce Lipton:

  Citat: ” Tyvärr slutade intresset för vetenskap strax efter alternativmedicinarnas titlar. Ett exempel på detta var att det i ett stånd såldes boken Tro, dogmer och biologi –hur vårt undermedvetna styr våra gener. Som någon med bakgrund inom det epigenetiska fältet blev jag givetvis intresserad. Den trevliga försäljaren berättade att Bruce M Lipton som skrivit boken hade kommit fram till att när man blir sjuk så beror det på att ens tankar har påverkat en viss sjukdomsgen att aktivera sig. Naturligtvis går ingen runt och vill bli sjuk, men man kan omedvetet ha det i tanken och därmed låta bli att motionera eller äta så nyttigt som man borde. Jag föreslog då att det kanske var avsaknad av motion och nyttig kost som gjorde en sjuk snarare än eventuella underliggande tankar, men njaej, det var nog ändå tanken som gällde. Exakt hur det gick till kunde försäljaren inte svara på, ”men tex. placebo-effekten visar ju att tanken har betydelse”.
  Länk: http://www.vof.se/blogg/besok-pa-harmoniexpo-del-1/

  Det ska också tilläggas att denna bok är sen länge slutsålt och nytt är inte tryckt!

  Vetenskap har blivit ett redskap för att kontrollera människor istället för att möjliggöra verkliga upptäckter som medvetandegör och underlättar livet.

  Slutligen ett citat ur AllatRa boken
  ”Källan till dagens människoproblem härstammar från det faktum att egoism har fragmenterat kunskapen så pass mycket att den gemensamma betydelsen av kunskapen går förlorad.”
  Länk: https://ivansblogg.com/2018/01/21/allatra-en-bok-om-livet/

 • Till att börja med bör vi sortera ut all industrisponsrad forskning på massartiklar för vad det är, förklädd marknadsföring. Det blir mycket klarare om man läser Dansken Peter Goetzsches bok “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”. “Oberoende” forskning blev betydligt svårare att bedriva och hitta från slutet av 1970-talet då en, förmodligen konsument-industrisponsrad kampanj, mot statssponsrad forskning vann en seger som sedan dess förslavat många forskare som idag verkar inom medicin, näringslära och jordbruk, till resp. massäljande industri. Den som sponsrar forskning ser vanligen till att alla inblandade frånskriver sig alla rättigheter att utan skriven tillåtelse uttrycka ett knyst av vad man kom fram till, eller hur. Sådan industriforskning är däför alltid jävig och endast helt okunniga bryr sig överhuvudtaget om resultaten, trots att det ofta är ren reklam.
  Om man verkligen vill ha reda på flera åsikter om t.ex statiner söker man t.ex på statins court cases, vilket ofta ger en intressant motvikt till reklamen på firmans hemsida. Att t.ex risken för diabetes-2 ökar kraftigt med statiner är något man aldrig redovisade när medlet godkändes, dock något man funnit under försök, men tystat ned.
  Att det Svenska läkemedelsverket “följer John” är ofattbart. Verkar som som om den omfattande korruptionen har sitt ursprung i USA.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *