Babylon av Mike Blixt – Bra ideologier kommer alltid från höger – Kapitel 21

publicerad 28 januari 2018
- Mike Blixt
Mike Blixt, pressfoto
Mike Blixt, pressfoto
Mike Blixt, pressfoto

Tänk på ordet “glass” . Vad tänker du då? Kanske kan du då känna smaken av en viss glassort. Du får kanske upp en rad olika minnen som är kopplade till tillfällen då du ätit glass. Förhoppningsvis är dessa tankar och minnen positiva. Föreställ dig nu att du möter en människa som aldrig någonsin hört talats om eller har smakat glass, och att du försöker förklara vad det är.

I dina försöka att förklara ansluter ett antal människor som aldrig har ätit glass men som alla försöker förklara vad det är. Dessa personer är alla helt övertygade om att de verkligen vet vad glass är vilket baseras på att andra människor en gång har förklarat vad det är för dem, vilket gör att alla har sin egna mer eller mindre färgade tolkning av vad det är. Nu står ni där tillsammans och alla försöker på det ena sättet efter det andra förklara vad glass är.

Om du nu byter ut ordet “glass” mot ordet “feminism” i texten ovan. Vad tänker du då?

Du får med stor sannolikhet upp ett antal tankar och känslor kopplat till ordet. Kanske är de positiva. Kanske är de negativa. Kanske är du absolut helt övertygad om att just du till 100% vet vad feminism är? Om en nära vän säger till dig att den har skapat enorganisation vars värdegrund ser ut så här:

“En organisation som jobbar och tror på en ideologi vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män och där rörelsen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.”

Är det en organisation du skulle kunna tänka dig att ansluta dig till? Många skulle med stor sannolikhet gärna ansluta sig till den om den skapades idag. Men om vi börjar om och istället säger din vän att denne har skapat en feministisk organisation. Vad får du för känslor i din kropp och vilka tankar far igenom ditt huvud? Är det positivt eller negativt?

Det finns en stor skara människor i Sverige som får negativa känslor av ordet. Det intressanta i detta är att den organisation vars värdegrund som beskrevs tidigare är just“feminism”. Hur kan en organisation som har som målsättning att jämna ut rättigheterna mellan könen bli så hatad?

Det råder en mycket stor förvirring och okunskap kring ämnet och de människor som verkligen skulle behöva läsa på i ämnet och dess värdegrund och historia, kommer naturligtvis aldrig att göra det, eftersom de redan är helt övertygade om att de vet vad det handlar om.

Vanligt förekommande är att människor säger att de är “för jämställdhet” men att de inte är feminister. Det är som att säga att man inte äter kött men inte är vegetarian. Eller att en person inte tål mjölk men absolut inte är laktosintolerant.Det är samma sak. Det finns ingen skillnad. Det hjälper inte att personen som är laktosintolerant inte vill vara det. Personen är det.

Det är väldigt tydligt att delar av befolkningen inte vill få etiketten “feminist”även om de till 100% ställer sig bakom ideologin. Hur kan det komma sig att så många anser att det är fult att vara “feminist ”? Många är övertygade om att denna ideologi kommer från vänster rent politiskt, vilket får dem att ta avstånd från det per automatik. För man kan inte vara feminist och moderat samtidigt, enligt vissa, vilket tyder på hur okunniga dessa är i ämnet. Man skulle ju kunna tänka tanken att en väldigt bra idé och ideologi alltid är en bra ideologi, oavsett varifrån den kommer. Men så fungerar det naturligtvis inte.

Det är oerhört märkligt att en fråga om jämställdhet har fått en partifärg. Ska inte feminism rimligtvis vara helt ofärgad? Man kan spekulera vad medias roll i det hela har bidragit med när de släpper igenom vissa mindre kunniga personer och gett dem ordentligt med utrymme i medierna.


Idag kan vi se uttalade feminister bli upprörda över att män är uttalade feminister. Männen klampar alltså in och stjäl en del av deras identitet. Alltså. En man som är uttalad feminist och gör sitt bästa för att aktivt leva efter den ideologi som feminism en gång var menad att vara, gör alltså fel. Ni hör själva vilken jävla soppa detta har blivit.


 

Det hela är som en enda stor sketch och det handlar idag inte alls om jämställdhet för många uttalade feminister. Det handlar snarare om människors enorma egon, tillhörighet och identiteter. Det handlar ofta om exhibitionism och narcissism i olika former, vilket ofrånkomligt förstör ideologin från insidan. Och när någonting förstörs från insidan, tar det inte lång tid för det att försvinna. Det tog bara några år för Sovjetunionen.

Majoriteten av människorna i Sverige verkar trots allt vara för jämställdhet även om de ofta inte ser omfattningen av de ojämnheter som faktiskt finns. Men begreppet och ordet som summerar denna ideologi har blivit förstört och våldtaget av ideologins egna anhängare, som alla har en övertygelse om att de vet vad det är, precis som i det inledande exemplet med glassen. Detta resulterar i att få vill bli förknippade med den.

Allt handlar om kommunikation och många uttalade feminister skulle behöva en
utbildning i både kommunikation och i feminism innan de tar hela ideologin som gisslan och gör till sitt eget varumärke och “utbildar” andra i ett ämne som de inte själva har tillräcklig kunskap i och som de identifierar sig med av helt fel orsaker. Missförstånd och missbruk av ideologin blir dess fall.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: feminism
Stöd NewsVoice 2024
 • Någon som begrep vad Linda menade? Gav hon något upplysande ex på sina kristallklara uttalanden? Om Linda nu lever: “såååå långt från dessa könsroller att jag inte ens orkar försöka mig på att begripa dem längre”. var lever hon då? Samt hur? Vore ju belysande med talande ex!

  Hur mansrollen skall utformas har kvinnor inte med att göra. Dagens feminiserade män, går till sina kvinnor och frågar dem först? Det är patetiskt. Gör kvinnorna detta också? Nä!

 • Män är från Mars och kvinnor från Venus och det är OK för mej och dessutom gillar jag den
  tanken. Vi är lika olika men med samma biologiska mål.

  https://www.boktipset.se/bok/man-ar-fran-mars-kvinnor-ar-fran-venus
  Jag har aldrig träffat någon svensk som inte vill att kvinnor och män skall behandlas
  lika på arbetsplatserna. Lika lön för samma arbete osv.
  Den som är bäst lämpad för uppgiften skall ha jobbet (annorlunda för urvalet till politiskt arbete).

  LeifB

 • Jag upplever att bara en liten del av männen har fallit för “Hollywoodbilden” av hur en man ska vara samt att bara en liten del av kvinnorna verkligen fallit för den bittra feministfällan. Men dessa 2 grupper syns och hörs mycket i media att man kan tro att de dominerar könens sätt att vara. När jag väl tog mig från innerstadskärnornas förvirrande och pådyvlade intellektualism så fick jag upptäcka en helt annan bild av både män och kvinnor. Numera vet jag inte vad feminister och “maktmän” pratar om. Jag lever såååå långt från dessa könsroller att jag inte ens orkar försöka mig på att begripa dem längre. Samt höger och vänster… orka fastna i den mest uppenbara polariseringsfällan av dem alla.

 • Lika värde är nog bra men om vi skall leva tillsammans i ett samhälle så måste dock etik och moral nyttjas för att vi tillsammans skall kunna överleva och i samförstånd kreativt kunna skapa en framtid där medvetenhet och evolution skall kunna utvecklas så att vi kan göra oss av med de skadliga strukturella galenskaper som präglar den värld vi lever i.

 • Nej. Det bästa från kommer från alternativ höger och alternativ vänster.

  Radikalfeminismens hårda flator som spottar på jämlikhet är höger och deras makabra genusdagis har föga med vare sig jämlikhet eller jämställdhet att göra, men är ett sätt att skapa konflikt människor emellan, precis som införseln av makabra kulturer är det.

  Ordet “feminism” skapar konflikt genom att det är exkluderande mot män. Ingen normal man vill kalla sig något sådant, eventuellt endast en feminin homosexuell man eller en hycklande politiker. Flator som hatar män gillar naturligtvis det konceptet. De vill inte ha med män att göra alls.

  Monopolkapitalet profiterar på eländet genom splittringen, i ömsom naivitet, ömsom hatiskhet och ömsom konservativa reaktioner och att folket då i upphetsningen glömmer bort vem som är huvudfienden och i ren panik röstar på vadsomhelst högervridet som monopolkapitalets medier framlägger, antingen i positiv eller negativ dager.

  MEN det intressanta är istället exakt det som MÖRKATS. I min mening är det sanningssägande alternativa vänsterbloggar som Anders Romelsjö eller Markus och Malcolms podd som förmodligen sätter mest skräck i monopolkapitalets illusoriska demagoger.

  Varför? Jo. Denna alternativa vänster analyserar saker på djupet INNAN de har åsikter om dem och folk skulle kunna lära sig det av dem och med en medvetet analyserande befolkning skulle monopolkapitalets makt försvinna helt.

  ”Den farligaste mannen för vilken regering som helst är den man som är i stånd att fundera ut saker på egen hand, utan hänsyn till rådande vidskepelser och tabun.”
  /H. L. Mencken

  Den tanken får helt säkert Wolodarski att svettas i sömnen, för vem skulle då nedlåta sig att läsa den välkända lögntidningen DN som ägs av Bonnierfamiljen?

  Det finns nog bara en sak Wolodarski fruktar mer. En valsamverkande alternativ vänster.

 • Beträffande existerande lejon i närmiljö, så lär de finnas fortfarande i Turkiet och skulle våra energisystem kollapsa kommer de att få en rejäl fest. Och en återgång till klor och tänder kan vara gjort på kort tid.

 • Erik,

  När ”värde” handlar om makt och enonomisk förmåga att förändra sin verklighet, är det kanske något egotrippat att en som har allt (materiellt) att förespråka för den som inget har att acceptera sitt så kallade värdering. Det där med ”allas lika värde” handlar mera om möjligheter att styra sitt liv och materialisera sin vilja.

  Exempel: om du har industrioligopol som värderar ekonomiskt högt vissa egenskaper och undervärderar andra, är då denna utveckling naturlig och rättvis? Måste folk finna sig i lidande och hjälplöshet för det alltid har varit så eller för att någon har söndrat samhället man lever i? Det är filosofiska och existentiella frågor som varje smyg-elitist bör ställa sig själv. Sådana brukar ofta vifta med humanismens flagga, om vi skall nu gå in på Platos pöbel och patricier.

 • Vi har väl alla blivit indoktrinerade av att allt, precis allt ,skall vara jämlikt hela tiden. Väldig sällan frågar vi oss varför?

  Jämlikhet och jämställdhet är en konstruktion, vars grund byggs på iden om allas lika värde. Är inte alla lika mycket värde, skall felet alltid rättas till, och felet ligger alltid hon någon annan. Aldrig hos oss själva.
  För det första är “värde” något som låter sig mätas, annars är det ingen värde. Någon som är värdelöst, går sålunda inte att värdera, av just den anledningen att det saknas ett värde. Jämför medelvärde, värdestegring och värdeminskning osv. De faktum att ingen människa är lika mycket värd som någon annan, negligerar man likt en reflex. Vore alla lika mycket värda, skulle alla ha lika mycket betalt, vara lika framgångsrika, lika talangfulla, lika intelligenta, lika omtyckte, lika efterfrågade, lika populära. Alla skulle vara lika ensamma, lika vackra eller lika fula. Vidare lika starka eller lika svaga osv.

  Anser vi alla, kollektivt, att alla är lika mycket värda, så man man lägga till rättvisa och orättvisa och med ordet menas ett brott mot allas lika värde. Om ingen är den andra lik i värde, måste alla vara olika i värde; så har vi även byggt in konflikt till varandra med alls lika värde. Denna konflikt antas rätta till de som inte går att rätta till: nämligen allas olika värden. Den part som då talar om allas lika värden och om orättvisa är den part som ständigt också skapar konflikter.

  Män och kvinnor är skapta helt olika med olika värden. Vissa saker är män ovärderligt bättre på och tvärt om. Samtidigt som vi indoktrineras i detta drillas vi också att alltid respekteras varandras olikheter. Vi kan ju bara acceptera (läs inte göra om) varandras olikheter om vi samtidigt accepter att vi alla är olika värda.

 • Stella@ Tummen upp för din förklaring av varför feminismen är så hatade: “1. För att feministerna själva började ”hata” genom att rörelsen drivs internationellt av högst inkompetenta, odiplomatiska, osympatiska och totalt irrationella kvinnor som faktiskt representerar inte kvinnor i helhet men en liten del av kvinnorna. Dessa tyvärr sprider sitt problematiska beteende då de får mera utrymme i media än vad de bör få.”

  Öystein Rönne listar tolv olika former av feminism, vilket visar att de använder sig av en diversifieringsstrategi (different labels, same shit) för att uschligt tillskansa sig ytterligare tolkningsföreträde i olika forum.

  Diversifieringen inom feminismen kan liknas vid den ideliga kloning som agent Smith i filmen Matrix behöver göra för att försöka övervinna och förgöra hjälten Neo som försöker rädda mänskligheten. Vi som sett filmen vet hur den gudskelov slutar.

 • @Stella: Bra skrivet. Det man lärt sig förstå fruktar man inte längre.

  @Öysten: Dina försök till maktspråk är tröttsamma.

 • Jag har upplevt att de flesta män älskar de moderna särbo, mambo-sambo förhållandena då de oftast söker enbart sex och a gå billigt undan genom att inte ta ekonomiskt ansvar för den dtatistiskt sätt ekonomiskt svagare könet. Män har mycket lättare än kvinnor att koppla kroppen ifrån empatin (pga alla krig och jakten på föda). Kvinnor är emotionella mera varelser vilket de 99,9% manliga filosofer och maktherrar föraktar i miljoners böcker med forskning, vetenskap och konst.

  Den där traditionella ”kärleken” som bygger på underlägsenhet – att stå vid spisen, hålla käften och servera väl doftane a la carte till sin ”kung” kan en få rätt nog av som kvinna. Direkt kvinnan råkar säga eller göra något mannen inte har förväntat sig eller duger, så är hon inte älskvärt längre… Det är iaf väldigt kul att påvisa MÄN varför feminism (inte i sin extremism) blev populär bland kvinnor… 😉 hehe!

 • @ Erik,

  Du har som vanligt utmärkta klargöranden och förtydliganden. Alltid lika intressanta att läsa!

  Jag såg också att det numera patetiska trollet Janna försöker sig på en “trollaktivitet” här, men den gubben går inte med mig, jag är ju man!
  Kan man inte läsa, så begriper man såklart inte mitt inlägg. Men det är inte mitt problem.

 • Feminism är hatat numera av två anledningar:

  1. För att feministerna själv började ”hata” genom att rörelsen drivs internationellt av högst inkompententa, odiplomatiska, osympatiska och totalt irrationella kvinnor som faktiskt representerar inte kvinnor i helhet men en liten del av kvinnorna. Dessa tyvärr sprider sitt problematiska beteende då de får mera utrymme i media än vad de bör få.

  2. Orsak nummer två är också den manliga rädslan (rättare sagt paniken) att tappa sin traditionella makt. Män har haft både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt makt över kvinnorna traditionellt sett. Varje kvinna som har hamnat utanför makten har blivit skambelagd, medan manlig brutalitet har idealiserats. Dessa mönster är upprepande sedan urminnes tid. Bryter man mönster och traditioner blir det både reaktioner och påföljder. Jag ser möjligheterna i detta.

  Ideologier är liksom religion och så kallad ”vetenskap”, också mindset eller set of beliefs. Alla ideologier begränsar människans sanningssökande då oftast tvingar en individ i att börja moralisera andra. Det är en känslomässig och tankesfälla. Man måste dock plocka fram någon etisk grund att leva sitt liv efter.

  Desperationen som styr folk i en traditionalism idag, en nostalgisk utopia av det förflutna då problem inte fanns, bygger oftast på kunskapsbrist om andra människors historiska lidande. Även om familjen Rockefeller har satsat enormt mycket resurser på den feministiska rörelsen skulle den alldrig få grepp om den inte bygde på minst 50% sanning.

 • Öystein Rönne:
  “Narcissistisk personlighetsstörning:
  Bland kvinnor räknas det som en ideologi, bland män är det en diagnos”.

  Den särpräglade feministiska narcissismen, kommer som tydligt fram när feminister påstår sig se dolda strukturer. Är strukturerna dolda, hur kan dem då se dem? Kan dem se osynliga strukturer, är dem ju inte dolda? Dold betyder, osynlig, hemlig, förborgad och förtäckt. Det är blir ju en negation; som att höra ljudlösa steg eller tycka sig se uppätna smörgåsar på ett bort.

  Den särpräglade feministiska narcissismen yppar sig som en föreställning om att dem är unika i sin duglighet, ty dem ser saker som andra inte kan se. Dem anser sig speciellt utvalda och lämpliga samt balanserade, då dem besitter unika förmågor som är långt utövar vad vanliga dödliga människor är utrustade med.

  Dessa osynliga, dolda strukturer, träder lömskt fram och visar sitt vederstyggliga ansikte så fort dem som feminister, inte får min vilja fram. Så fort dem som feminister inte blir åtlydd eller på annat sätt lyssnad till.

 • ”Slutligen: själv är jag man och älskar kvinnan, när kvinnan får och vill vara just kvinna” – just här i ligger ju problemet. Genom könsrollerna skall alla kvinnor och icke-binära tvingas ned i en och samma mall, i annat fall är de inte älskvärda. Skrämmande

 • @ Åke i Sörmland,

  Mycket bra skrivet och tydliggjort Åke. Precis som höger- vänsterindelningen är hopplöst förlegad är också feminismen det.

  Ekonomisk, social, politisk och akademisk jämställdhet är idag för en absolut majoritet en självklarhet, även om vi inte ännu nått riktigt ända fram.

  Men,…om en person idag kallar sig för feminist så kan man omöjligt utifrån det veta var denne står. Och det kanske inte är så konstigt, för om man läser Wikipedias beskrivning av feminism uppenbarar sig följande olika former:
  • Särartsfeminism
  • Likhetsfeminism
  • Anarkafeminism
  • Liberalfeminism
  • Radikalfeminism
  • Socialistisk feminism
  • Queerfeminism
  • Ekofeminism
  • Analytisk feminism
  • Kontinental feminism
  • Pragmatisk feminism
  • Postkolonial feminism

  Narcissistisk personlighetsstörning:
  Bland kvinnor räknas det som en ideologi, bland män är det en diagnos.

  Männens motsvarighet:
  • Maskulinism (kort och gott)

  Med andra ord; feminism är snömos som, precis som artikelförfattaren skriver, och kommer att söndra sig själv inifrån.

  Slutligen: själv är jag man och älskar kvinnan, när kvinnan får och vill vara just kvinna.

  Bra artikel Mike!

 • omvänt till ovanstående kan sägas att den som fastnat i “tänket” höger/vänster aldrig kan göra något att till förbättra situationer!

 • uttrycken höger/vänster är en chimär, som överlevt uppdelningen av ett franskt parlament.
  Dessa två emotionella tillstånd är, höger = öppet fientlig, och, vänster = illistigt fientlig. Båda är destruktiva emotionella fixa tillstånd och dessas handlingar resulterar alltid i mer förstörelse än uppbyggnad. Detta är en naturlag som vem som helst med lite förnuft i behåll kan se rakt av. Ta ISIS som exempel där de styrande med vapen tilltvingar sig andras energier.
  Konservatism är ett skyhögt bättre tillstånd och är bevarande. Dock kan en konservativ bli temporärt förbannad om någon fördärvar hans varande, men det är övergående, medan en fientlig inte kan kontrollera sin fientlighet, utan möjligen dölja den.
  Att kunna emotionella skalor är ett livsviktigt verktyg, med vilka man direkt kan avgöra en persons tillstånd bara på att lyssna till vilka ord personen använder.

 • Ett exempel som fungerar bra är, “lejonen anfaller byn”. Nu är det alla kvinnors tur, i åttonde månaden av pregnatia, att jaga bort dem. Så var det med den jämlikheten.

 • “Bra ideologier kommer alltid från höger ”
  Jag förstår inte riktigt hur den här rubriken passar in på innehållet.

  Feminism är väl understött från både vänster som höger eftersom det är en humanistisk fråga.

  Mats
  På Klar SIkt

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *