Tips om hur du kan anpassa dig till generation snöflinga

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 januari 2018
- NewsVoice redaktion
Generation snöflinga - Bild: ICYMI

Denna video på Youtube-kanalen #ICYMI (In Case You Missed It) tipsar dig om hur du kan träna dig i att bli kränkt för att bättre kunna anpassa dig till generation snöflinga, som idag dominerar många debatter i samhället.

Om du upptäckt att du är en person som inte blir kränkt av historia, litteratur, statyer, TV-program, sexuell identitet, biologiskt kön, köttätande, åsikter om migration och bananer är ICYMI:s guide som gjord för dig.

Generation snöflinga

Generation snöflinga är ett förolämpande ord som syftar på unga människor, vanligen gymnasie- eller universitetsstudenter, som så långt möjligt försöker undvika emotionellt känsliga ämnen, eller som avfärdar andra idéer eller åsikter som inte överensstämmer med deras egna, som kränkande och upprörande.

Författaren Claire Fox redogör i boken “I find that offensive” för en händelse vid Yale University i november 2015 då en konfrontation mellan dekanen Nicholas A. Christakis och en “skränande, nästan hysterisk studentmobb” blev viral på internet. Filmklippet orsakade omfattande reaktioner gentemot studenternas uppträdande och de omnämndes snart som generation snöflinga. Händelsen inträffade efter att studenterna ombetts att inte bära Halloween-dräkter som skulle kunna uppfattas som kränkande för minoritetsgrupper.

Generation snöflinga blir definitionsmässigt extremt upprörda över idéer, tankar och liknande som går emot deras världsbild och uppger oftare än tidigare studentgenerationer att de lider av psykiska åkommor, skriver Claire Fox i artikeln “Generation Snowflake: how we train our kids to be censorious cry-babies”.

ArcanumSkolan 2024

Fox anser att generation snöflinga skapats genom att de överbeskyddats som barn.

En undersökning som utfördes av UK Higher Education Policy Institute bland universitetsstudenter 2016 konstaterade att 76% ville förbjuda talare som hade åsikter som gjorde studenterna upprörda medan 48% ville att universiteten skulle klassas som frizoner där debatter endast får hållas enligt ett strikt regelverk.

I Storbritannien anlitades Tom Bennett av regeringen för att hantera beteendeproblematik i skolorna. Han noterade att generation snöflinga kan bli överbeskyddade från verkligheten, något som leder till problem då de kommer till universitetet och möts av verkligheten. Detta leder till att de blir intoleranta mot människor och åsikter som de tror skulle kunna kränka någon.

Källor: Wikipedia och #ICYMI


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kan det hända att nuvarande ungdomar blir redan skadat som barn och har biologiska förändringar i hjärnan som gör dem extra känslig för motsättningar; då inte kapabel att hanterar? Saker är kanske inte så enkelt som man vill påskina. Detta i samband med kombination av bristande trygghet under uppväxten och dålig vägledning samt den moderna levnadsstil kan vara en av orsakerna. Att blir kallat något ( t.ex idiot) träffar bara när man inte vet att man inte är en. rekommenderar https://youtube.com/watch?v=QiFqwzKqpO +https://www.youtube.com/watch?v=7W-gba0GPwU

  Från dr. Russel Blaylock

 • Kan det hända att nuvarande ungdomar blir redan skadat som barn och har biologiska förändringar i hjärnan som gör dem extra känslig för motsättningar; då inte kapabel att hanterar? Saker är kanske inte så enkelt som man vill påskina. Detta i samband med kombination av bristande trygghet under uppväxten och dålig vägledning samt den moderna levnadsstil kan vara en av orsakerna. Att blir kallat något ( t.ex idiot) träffar bara när man inte vet att man inte är en. rekommenderar https://youtube.com/watch?v=QiFqwzKqpO +https://www.youtube.com/watch?v=7W-gba0GPwU

  Från dr. Russel Blaylock

 • @ Lotta Andersson,

  Stort tack för länken, jag höll på att fullständigt garva ihjäl mig! Vilken fullträff!!

 • @Öystein

  Jag har vid några tillfällen blivit kallad för ”din djävla idiot” och har aldrig känt mig kränkt, då jag inser att det ligger ett korn av sanning i detta påstående. 🙂

 • Jag roar mig ibland med att också läsa andra alternativa källor och då faller ofta valet på Det Goda Samhället där Patric Engellau mfl för ett mycket klargörande resonemang om olika samhällsföreteelser.

  Mot bakgrund av den här artikeln om Generation Snöflinga så vill jag hänvisa till DGS artikeln vilken med en lite annan vinkling sätter fingret på detta problem men ur ett annat perspektiv. Läs och begrunda!

  https://detgodasamhallet.com/2018/01/25/de-yppersta-ungdomarna/

  Man kan fråga sig hur det skall gå för Sverige om detta är en signifikant hållning hos Generation Snöflinga??

 • @ Lotta Andersson,

  Stort tack för länken, jag höll på att fullständigt garva ihjäl mig! Vilken fullträff!!

 • @Öystein

  Jag har vid några tillfällen blivit kallad för “din djävla idiot” och har aldrig känt mig kränkt, då jag inser att det ligger ett korn av sanning i detta påstående. 🙂

 • Jag tror att, iaf i Sverige, har den bland ungdomar mer och mer utbredda uppfattningen, att känna sig kränkt, sitt ursprung från diverse invandrargrupper. Hur många gånger har man därifrån inte fått höra “respekt för fan”. Respekt är många gånger där så viktigt att man t.o.m. är beredd att mörda för att uppnå det. När en kritisk massa med individer med sådana åsikter och förhållningssätt uppnåtts så “smittar” det rimligtvis av sig.
  Avsaknad av, att kraven på ”respekt” uppfylls, mynnar då lätt ut i att individen känner sig kränkt/förolämpad (det är ju en enkel väg att gå). Ur Wikipedia nedan:

  ”Förolämpningar ser mycket olika ut i olika kulturer. Svenska verbala förolämpningar är inte sällan korta och kärnfulla i stil med “Jävla idiot!”. Det finns regionala skillnader i Sverige när det gäller hur ett skällsord uppfattas.
  I Sydeuropa, Sydvästasien och Latinamerika är det inte ovanligt att man försöker såra en person genom att man verbalt skymfar dennes kvinnliga släktingar, i synnerhet modern. I vissa kulturer kan det räcka med att yttra Din mamma!, för att det ska anses besudla hela familjens heder och i synnerhet den man som agerar som familjens beskyddare.”

  I grund och botten, gällande svenskar, är det en vilsen osäkerhet som spökar, och som bottnar i en överbeskyddande uppväxt och/eller frånvarande föräldrar, som bidragit till en dålig självkänsla.
  Den dåliga självkänslan projicerar man bort genom att i stället ”kräva respekt”, trots att man egentligen kanske inte förtjänar det.

 • Jag roar mig ibland med att också läsa andra alternativa källor och då faller ofta valet på Det Goda Samhället där Patric Engellau mfl för ett mycket klargörande resonemang om olika samhällsföreteelser.

  Mot bakgrund av den här artikeln om Generation Snöflinga så vill jag hänvisa till DGS artikeln vilken med en lite annan vinkling sätter fingret på detta problem men ur ett annat perspektiv. Läs och begrunda!

  https://detgodasamhallet.com/2018/01/25/de-yppersta-ungdomarna/

  Man kan fråga sig hur det skall gå för Sverige om detta är en signifikant hållning hos Generation Snöflinga??

 • Jag tror att, iaf i Sverige, har den bland ungdomar mer och mer utbredda uppfattningen, att känna sig kränkt, sitt ursprung från diverse invandrargrupper. Hur många gånger har man därifrån inte fått höra “respekt för fan”. Respekt är många gånger där så viktigt att man t.o.m. är beredd att mörda för att uppnå det. När en kritisk massa med individer med sådana åsikter och förhållningssätt uppnåtts så “smittar” det rimligtvis av sig.
  Avsaknad av, att kraven på “respekt” uppfylls, mynnar då lätt ut i att individen känner sig kränkt/förolämpad (det är ju en enkel väg att gå). Ur Wikipedia nedan:

  “Förolämpningar ser mycket olika ut i olika kulturer. Svenska verbala förolämpningar är inte sällan korta och kärnfulla i stil med “Jävla idiot!”. Det finns regionala skillnader i Sverige när det gäller hur ett skällsord uppfattas.
  I Sydeuropa, Sydvästasien och Latinamerika är det inte ovanligt att man försöker såra en person genom att man verbalt skymfar dennes kvinnliga släktingar, i synnerhet modern. I vissa kulturer kan det räcka med att yttra Din mamma!, för att det ska anses besudla hela familjens heder och i synnerhet den man som agerar som familjens beskyddare.”

  I grund och botten, gällande svenskar, är det en vilsen osäkerhet som spökar, och som bottnar i en överbeskyddande uppväxt och/eller frånvarande föräldrar, som bidragit till en dålig självkänsla.
  Den dåliga självkänslan projicerar man bort genom att i stället “kräva respekt”, trots att man egentligen kanske inte förtjänar det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *