Kersti Wistrand: Drömmen om Atlantis – Historia och myt

publicerad 10 januari 2018
- Kersti Wistrand
Atlantis, en målning av Manfred Beck Arnstein, Wikimedia Commons
Atlantis, en målning av Manfred Beck Arnstein, Wikimedia Commons
Atlantis, en målning av Manfred Beck Arnstein, Wikimedia Commons

HISTORIA & MYT. Enligt Platon ska ön Atlantis ha legat bortom Herakles Stoder, dvs bortom landmassorna i Gibraltar sund, och ha varit det mest kulturellt och andligt högtstående och mäktigaste riket på jorden under sin tid. Dess invånare blev dock med tiden allt mer materialistiska, maktlystna och giriga och bestraffades slutligen av gudarna. Ön drabbades av jordbävningar och uppslukades av havet. Myt eller verklighet?

Text: Kersti Wistrand, adjunkt i bl a religion och historia | Artikeln har tidigare publicerats på Humanism & Kunskap

Den grekiske filosofen Platon (427 – 347 f.Kr.) nedtecknade två dialoger, Timaios och Kritias, om den paradislika ön Atlantis som sades ha gått under i en naturkatastrof 9 000 år före Platons tid. (1) Han hade fått berättelsen från Kritias den yngre, som fått den från Kritias den äldre, som hört den från den grekiske statsmannen Solon, som i sin tur hört den från en präst vid Neithtemplet i den egyptiska staden Sais.

Platons berättelse om Atlantis

Platsen angavs ligga någonstans i Atlanten väster om ”Herkules stoder”, dagens Gibraltar sund. Klimatet var gott, växtligheten frodig med väldoftande örter och söta exotiska frukter. Stora skogar växte där samt källor med livgivande vatten. Där fanns ovanliga guldglänsande metaller i berggrunden som var svart, vit och röd. I norr var höga berg och nedanför dessa en slätt på 540×360 km.

Landet var fredligt och ägnade sig åt jordbruk, boskapsskötsel och fiske, men man hade även ett visst antal krigare för att försvara sig. Imperiet sträckte sig över nio andra öar och omfattade även landområden bort till Libyen och etruskiska riket i nuvarande Italien.

Daily Mail (6 feb 2012): "After three years, Google Earth map has finally been updated to remove a gridlike pattern which sparked rumors that the underwater city of Atlantis had been found." - Article
Daily Mail (6 feb 2012): “After three years, Google Earth map has finally been updated to remove a gridlike pattern which sparked rumors that the underwater city of Atlantis had been found.” – Article

På huvudön nedanför bergen låg den fantastiska huvudstaden uppbyggd i form av tre ringar med vallar med vatten emellan och kanaler som sträckte sig ned mot havet. Måtten var angivna av Platon. I mitten låg det kungliga palatset och ett tempel där Poseidon bodde och styrde riket. Kulturen var hög med stora kunskaper i matematik, geometri, skeppsbyggnadskonst och arkitektur.

Invånarna levde ett andligt liv. Man hade idrottsarenor och idkade sporter. I templen förekom tjuroffer, men så småningom blev människorna allt mer materialistiska, maktlystna och giriga. Nio tusen år före Solons tid förde de krig mot Aten, men besegrades. Till följd av sin maktlystnad bestraffades de. Ön drabbades av jordbävningar och uppslukades av havet genom en tsunami. Under ett enda dygn förstördes hela civilisationen och människorna gick under.

Saga eller verklighet?

Jämte de bibliska berättelserna är Atlantis den berättelse som fängslat människorna i Västerlandet mest under historiens gång. Men är det frågan om en diktad myt om ett förlorat paradis eller bygger den på en historiskt sann verklighet?

Som diktad myt betraktad talar berättelsen direkt till vårt omedvetna skikt av psyket: det förlorade paradiset – vår tidigaste barndom i symbios med modern, en symbios som med nödvändighet upphörde i vår vidare utveckling till vuxen person. Eller om man önskar se till det historiskt: transpersonella minnesfragment av olika kulturers uppgång och fall. – En sådan berättelse som Atlantis har därför stor bärighet. Den tilltalar och sprids av lyssnarna.

Byst av Platon, Vatican Museum i Rom - Wikimedia Commons
Byst av Platon, Vatican Museum i Rom – Wikimedia Commons

Företrädare för Atlantis som en saga har flera argument. Platon är ensam om denna berättelse. Varken Herodotos, historieskrivningens fader, Homeros eller Hesiodos nämner Atlantis. Tio tusen år före Platon fanns varken Aten som stad eller rike, men man kan fråga sig om årets längd var kortare på Platons tid.

Atlantis bär alla spår av att vara en stad liknande Aten. Båda städerna genomsyrades av geometrisk inriktning i uppbyggnaden. Den grekiske havsguden Poseidon dyrkades där. Likaså omnämner Platon tjuroffer och idrottsplatser. Platon har i sitt diktande om Atlantis ett syfte. Han vill föra fram ett moraliskt budskap. Det lönar sig att vara dygdig. De omoraliska straffas med undergång av gudarna. ”Väl så troligt att det rör sig om en helt fiktiv berättelse med syfte att förhärliga urathenarnas moral”, skriver Sture Linnér och Jan-Öjvind Swahn (2). De menar även att Platon kan fångat upp drag om t.ex. vulkanutbrottet på Thera (Santorina) norr om Kreta.

Arkeologernas tankar har gått till den 3000 år gamla staden Troja som Homeros (600-talet f.Kr.) diktade om i Illiaden. Man trodde att det rörde sig om en saga, men den tyske arkeologen Heinrich Schliemann utgick från alla de fakta som Homeros gav om stadens läge och lyckades under senare delen av 1800-talet gräva ut staden Troja på Turkiets västkust.(3) Så kanske går även den sjunkna staden Atlantis med alla sina exakt måttangivelser att finna?

Många är de amatörforskare och arkeologer som under tidens gång har försökt följa Platons anvisningar för att finna den försvunna ön Atlantis. Några efterforskningar kommer att redovisas i del II i följande artikel.

Text: Kersti Wistrand, ledamot i föreningen Humanism & Kunskap

Referenser

 1. Timaeus av Platon och Critias av Plato
 2. ”Atlantis”, Nationalencyklopedin, band II, 1990
 3. Fokus uppslagsbok, Almqvist & Wiksell, 1970


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Atlantis
Stöd NewsVoice 2024
 • En sista kommentar skulle vara att myten om de Trojanska kriget just är ett mytologiskt krig som bland annat återberättas i Iliaden och Odysséen av Homeros samt Aeneiden av Vergilius. Det saknas arkeologiska belägg för påståendet att det trojanska kriget var en historisk händelse.
  Runt år 1865 återupptäcktes den antika staden Troja av den brittiske arkeologen Frank Calvert som gjorde utgrävningar i ruinhögen vid Hissarlik (Hisarlik). Identifieringen av Hissarlik som det homeriska Troja blev känd genom den tyska arkeologen Heinrich Schliemann, som trodde sig ha funnit Priamos skatt under sina grävningar där. Området visar spår från nio olika byggperioder.
  Alltså var platsen verklig men det var också platsen där myternas handling utspelades.
  Närmare än så kommer inte myt och verklighet varandra men kanske en dag finner man spår av en civilisation på havets botten som får bli sinnesbilden för ett verklighetens Atlantis och då kan man börja att bearbeta alla dess myter.
  Detaljerna ovan är hämtade från Wikipedia.

 • En sista kommentar skulle vara att myten om de Trojanska kriget just är ett mytologiskt krig som bland annat återberättas i Iliaden och Odysséen av Homeros samt Aeneiden av Vergilius. Det saknas arkeologiska belägg för påståendet att det trojanska kriget var en historisk händelse.
  Runt år 1865 återupptäcktes den antika staden Troja av den brittiske arkeologen Frank Calvert som gjorde utgrävningar i ruinhögen vid Hissarlik (Hisarlik). Identifieringen av Hissarlik som det homeriska Troja blev känd genom den tyska arkeologen Heinrich Schliemann, som trodde sig ha funnit Priamos skatt under sina grävningar där. Området visar spår från nio olika byggperioder.
  Alltså var platsen verklig men det var också platsen där myternas handling utspelades.
  Närmare än så kommer inte myt och verklighet varandra men kanske en dag finner man spår av en civilisation på havets botten som får bli sinnesbilden för ett verklighetens Atlantis och då kan man börja att bearbeta alla dess myter.
  Detaljerna ovan är hämtade från Wikipedia.

 • Kommentarernas utsagor har kopplingar till Faustsagan, dr Faust sålde sin själ till djävulen för att få framgång, som i sin tur vilar på paradismyten och Prometheusmyten, halvguden Prometheus stal elden från gudarna och gav den till människorna.
  Atlantismyten blir då också en naturlig komponent i detta sammanhang, en entitet eller ikon i vår historiska mytologi. Vi är ett strävsamt släkte, vi söker framgång till varje pris. Utkastade ur Paradiset, Prometheus, fjätrat vid berget, får sin lever utriven av en örn varje dag och Dr Faust, hans öde krånglade Goethe till men i de gamla tyska bondesagorna så brinner han helt säkert med klar låga i hetaste helvetet.
  En liten varning om vår strävan mot ljuset skall vara den att ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
  En liten notis angående den seriösa forskningen och myterna bör nämnas i sammanhanget, det är definitivt så att det både är anslagshöjande och intresseväckande att blanda upp det torra forskningsprojektet med en folkkär myt.

 • Kommentarernas utsagor har kopplingar till Faustsagan, dr Faust sålde sin själ till djävulen för att få framgång, som i sin tur vilar på paradismyten och Prometheusmyten, halvguden Prometheus stal elden från gudarna och gav den till människorna.
  Atlantismyten blir då också en naturlig komponent i detta sammanhang, en entitet eller ikon i vår historiska mytologi. Vi är ett strävsamt släkte, vi söker framgång till varje pris. Utkastade ur Paradiset, Prometheus, fjätrat vid berget, får sin lever utriven av en örn varje dag och Dr Faust, hans öde krånglade Goethe till men i de gamla tyska bondesagorna så brinner han helt säkert med klar låga i hetaste helvetet.
  En liten varning om vår strävan mot ljuset skall vara den att ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
  En liten notis angående den seriösa forskningen och myterna bör nämnas i sammanhanget, det är definitivt så att det både är anslagshöjande och intresseväckande att blanda upp det torra forskningsprojektet med en folkkär myt.

 • Ivan,

  Jag kollade din blogg. Intressant. Kul med din bakgrund också. 🙂

  Det finns olika agendor som sammanflätas i Globalismen. Atlantis är visionen av urbaniseringen där även den så kallade eliten skall hållas i omedvetenhet. Resan igenom frimureriets 33 grader är rätt läskig och man kommer till det falska ljuset hur mycket man än läser. De luras av prestige och materiell succe medan de dödar sin själ ochsanningen för varje grad de stiger uppåt. Jag läser en hel del transhumanism och eliten har förnekat Guds existens. De tror sig styra attraktionslagen och karma själva. Lycka till säger jag. 😉

  Sedan finns Solomons Tempel – det är digitalt och lagrar allt om oss. Förutom Atlantis är Israel en annan dröm och utan Solomons Tempel kan denna dröm inte existera. De (satan) som vanligt erbjuder en falsk verson av det templet som skall vara i var och en egentligen, inte i Facebook. Alltså vi måste via insikter och lidande blir medvetna och bygga templet – balansen inom oss själva. Det går inte via algorytmer, AI och FB att rätta till oss. De, eliten – nog satanister själva anser sig så överlägsna att de vill eliminera ondskan (inom oss andra och dödliga så klart), visa och bevisa sin gudomliga makt genom nätverken de skapat sedan 1500-talet.

  Nu är det så att det finns en annan masterplan än deras och det är det riktiga Godnet. Må folk vara omedvetna om dess existens och om sin äkta natur och skapandekraft, må sanningen dränkas i desinformation, men själarna får föddas om och om igen tills de har lärt sig att omvandla Guds kärlek till mänsklig form. Om man kan rädda några själar under sin tid på Jorden så är det fantastiskt. Kontakten med det övre är dock förlorat för de flesta. Det ingår en hel del lidande i Guds masterplan och Babylon, Atlantis – alla Utopier faller av sin egen kraft. Det är hemskt att förstå att vår dualistiska natur är uppbyggd så att när du får känna lycka skall lika mycket olycka tillkomma. Att undgå denna regel genom medvetenhet är att säga ifrån sig all begär och det mesta som är materiellt. Det finns inga genvägar. Jag känner folk som har materialiserat enorma drömmar, så för det de har fått har de lidit och förlorat något annat, oftast ett liv. Attraktionslagen är grym och den straffar även medskyldiga, iblsnd barn. Det finns ingen chans att den diaboliska attraktionslagen neutraliseras helt därför är paradiset i sin materiella form omöjlig att existera. Jesus visste det ich visade vägen.

  Det stämmer inte att talangfulla och begåvade är på satans sida. De som har hjärtat på rätta stället kommer inte (eller mycket sällan) fram i ett psykopatisk nätverk oavsett om det handlar om politik, akademi eller konst. Och det finns som sagt attraktionslagen/karma som styr tillbaka till det rätta även om labyrinten är läskig och svår då Satan har sådan makt pga vår omedvetenhet om hans existens.

 • Ivan,

  Jag kollade din blogg. Intressant. Kul med din bakgrund också. 🙂

  Det finns olika agendor som sammanflätas i Globalismen. Atlantis är visionen av urbaniseringen där även den så kallade eliten skall hållas i omedvetenhet. Resan igenom frimureriets 33 grader är rätt läskig och man kommer till det falska ljuset hur mycket man än läser. De luras av prestige och materiell succe medan de dödar sin själ ochsanningen för varje grad de stiger uppåt. Jag läser en hel del transhumanism och eliten har förnekat Guds existens. De tror sig styra attraktionslagen och karma själva. Lycka till säger jag. 😉

  Sedan finns Solomons Tempel – det är digitalt och lagrar allt om oss. Förutom Atlantis är Israel en annan dröm och utan Solomons Tempel kan denna dröm inte existera. De (satan) som vanligt erbjuder en falsk verson av det templet som skall vara i var och en egentligen, inte i Facebook. Alltså vi måste via insikter och lidande blir medvetna och bygga templet – balansen inom oss själva. Det går inte via algorytmer, AI och FB att rätta till oss. De, eliten – nog satanister själva anser sig så överlägsna att de vill eliminera ondskan (inom oss andra och dödliga så klart), visa och bevisa sin gudomliga makt genom nätverken de skapat sedan 1500-talet.

  Nu är det så att det finns en annan masterplan än deras och det är det riktiga Godnet. Må folk vara omedvetna om dess existens och om sin äkta natur och skapandekraft, må sanningen dränkas i desinformation, men själarna får föddas om och om igen tills de har lärt sig att omvandla Guds kärlek till mänsklig form. Om man kan rädda några själar under sin tid på Jorden så är det fantastiskt. Kontakten med det övre är dock förlorat för de flesta. Det ingår en hel del lidande i Guds masterplan och Babylon, Atlantis – alla Utopier faller av sin egen kraft. Det är hemskt att förstå att vår dualistiska natur är uppbyggd så att när du får känna lycka skall lika mycket olycka tillkomma. Att undgå denna regel genom medvetenhet är att säga ifrån sig all begär och det mesta som är materiellt. Det finns inga genvägar. Jag känner folk som har materialiserat enorma drömmar, så för det de har fått har de lidit och förlorat något annat, oftast ett liv. Attraktionslagen är grym och den straffar även medskyldiga, iblsnd barn. Det finns ingen chans att den diaboliska attraktionslagen neutraliseras helt därför är paradiset i sin materiella form omöjlig att existera. Jesus visste det ich visade vägen.

  Det stämmer inte att talangfulla och begåvade är på satans sida. De som har hjärtat på rätta stället kommer inte (eller mycket sällan) fram i ett psykopatisk nätverk oavsett om det handlar om politik, akademi eller konst. Och det finns som sagt attraktionslagen/karma som styr tillbaka till det rätta även om labyrinten är läskig och svår då Satan har sådan makt pga vår omedvetenhet om hans existens.

 • Att Atlantis-imperiet fanns (utspritt med sina pyramider världen över, innan den stora globala katastrofen/kataklysmen för 12 000 år sedan, som det finns underlag för inom vetenskapten), och dessutom hade en ganska högt utvecklad (t o m högre än vår nuvarande inom vissa områden) teknologi och kunskaper om naturlagarna, är väl ganska belagt numera inom vetenskapen/arkeologin, även om medierna inte skriver om det, likväl som lärosätena inte lär ut de heller, i o m att de som styr världen (storbanks-familjerna, t ex Rothschilds), genom sitt osynliga maktmedel frimureriet, ser till att hemlighålla sådant för allmänhetens medvetande. Vi slavar ska ju hållas i mörker om vårt egentliga ursprung (jmf med Reinfeldts “ursvenskt är endast barbariet”).

  Den som vill fördjupa sig i detta ämne rekommenderas att fördjupa sig i den prisbelönta och mycket kände (och censurerade, t ex hos TED Talks. Vad vill man dölja för oss?) författaren, forskaren, och journalisten, Graham Hancocks böcker och föreläsningar.

  youtube.com/watch?v=uCxWUkaar5k

  samt

  youtu.be/75J_zb6f19c?t=3

  Se även följande:

  Om pre-antika högcivilisationer ej har funnits…

  …hur kan då följande kända kartor vara ritade vid följande specifika tid?

  https://www.youtube.com/watch?v=-6qBFF3i0_Y

 • Egenskapen att skilja på dikt och verklighet ger orden deras innebörd, annars är det rente nonsens som beskrivs.

 • Mycket av mörkläggningen rör sej om prestige och behållande av maktpositioner. Trots att det finns globala källor för att inte bara en utan många avancerade civilisationer föregått denna håller de styrande hårt på att detta är den enda och bästa. Ungefär som i lumpen där befälen gång påpekar att den gruppen de just då talar till är eliten av alla årskullar trots att de i princip är slashasar i kubik. Givetvis blir de som
  forskar utanför de akademiska systemen förtalade och nedsablade. Kan rekommendera Graham Hancock som har bra på fötterna om både gamla kulturer, schamanism och teorier till eventuella samband till ET. https://www.youtube.com/watch?v=0BrDF5WLyQs

 • Alla tre punkter som du nämner är korrekta. Det är tre giltiga skäl till förnekelsen av att det går att leva på ett annorlunda sätt. För att bevisa att alla tre punkter är sanna räcker det att titta på samtiden då allt som hotar den accepterade världsbild och föreställningar sopas med våld under mattan med personliga repressalier som följd. Vi kan tänka oss Tesla, doktor Hamer, Bruce Lipton, doktor Enby m.fl.

  Dessa personer har bevisat och antytt att saker fungerar på annat sätt än den etablerade bilden. Därför beter sig det övriga samhälle mot dessa som mot icke önskvärda individer.

  Sen har vi givetvis alla gömda skatter och fornlämningar där arkeologer får under inga omständigheter tolka vår historia på annat sätt än den etablerade. Michael Tellinger är en av personer som talar fritt om t.ex. Afrikas historia. I böckerna jag läste har jag hittat flera namn som gjorde en geografisk upptäckt av fornlämningar och blev genast utfrysta av världen. En av motarbetade personer är Semir Osmanagić. Det räcker att läsa vad Wikipedia skriver om honom.

  Det är denna värld vi lever i.

  Du milde tid. ☺

 • Varför är det så viktigt att Atlantis eller någon annan möjlig avancerad utdöd civilisation aldrig funnits? Jag menar, hotet från en sådan eventuell civilisation finns ju inte kvar eftersom den försvunnit och den kanske inte ens existerat.

  Kvar finns bara tanken på att det KAN ha funnits en sådan civilisation. Det enda som med säkerhet existerar idag är alltså en TANKE om en forntida möjlig civilisation. Det är tanken som är hotet idag och därför måste den bekämpas.

  Återstår att förklara psykologiskt varför en sådan tanke är hotfull. Jag kan bara komma på tre skäl till det uppfattade hotet. Personen som driver frågan att ett “atlantis” (av någon sort) inte kan ha funnits beror på att:

  1. Den nuvarande civilisationen därför inte nödvändigtvis är den mest utvecklade civilisation i människans historia. Det betyder att den nya referenspunkten (Atlantis) kan skapa idéer i huvudet på folk som att den värld vi idag har kanske inte är resultatet av världens bästa beslut. Det kan ha funnits något som var bättre precis som tanken att det kan finnas en bättre civilisation ute i kosmos som just nu är bättre eller överlägsen. Dessa nya tankar kan därför oroa den sittande makten.

  2. Prestige. Världens nu samlade kunskap i både historia och teknologi är inkorrekt eller inkomplett. 1000-tals professorer och forskare har fel och måste revidera sina världsåskådningar och de har ingen lust.

  3. Personen som driver frågan (att Atlantis inte funnits) är orolig. Det handlar om den personens egen världsåskådning som skakats.

  Vad tror ni?

 • Vid närmare eftertanke så finns det många tillfällen i livet som har varit paradisiska, inte bara under barndomens glömda perioder.
  Att Platon ger en direkt källa till sin Atlantismyt är säkert också en efterkonstruktion, en myt som denna, en bland många andra på den tiden, hade sitt ursprung i vandringsägner som berättades som folklig underhållning.
  De förra seklen framfödde en del utopister, idealistaten blir ur de perspektiven en skrämmande strävan, om än något väldoftande av sina örter.

 • Att Atlantis-imperiet fanns (utspritt med sina pyramider världen över, innan den stora globala katastrofen/kataklysmen för 12 000 år sedan, som det finns underlag för inom vetenskapten), och dessutom hade en ganska högt utvecklad (t o m högre än vår nuvarande inom vissa områden) teknologi och kunskaper om naturlagarna, är väl ganska belagt numera inom vetenskapen/arkeologin, även om medierna inte skriver om det, likväl som lärosätena inte lär ut de heller, i o m att de som styr världen (storbanks-familjerna, t ex Rothschilds), genom sitt osynliga maktmedel frimureriet, ser till att hemlighålla sådant för allmänhetens medvetande. Vi slavar ska ju hållas i mörker om vårt egentliga ursprung (jmf med Reinfeldts “ursvenskt är endast barbariet”).

  Den som vill fördjupa sig i detta ämne rekommenderas att fördjupa sig i den prisbelönta och mycket kände (och censurerade, t ex hos TED Talks. Vad vill man dölja för oss?) författaren, forskaren, och journalisten, Graham Hancocks böcker och föreläsningar.

  youtube.com/watch?v=uCxWUkaar5k

  samt

  youtu.be/75J_zb6f19c?t=3

  Se även följande:

  Om pre-antika högcivilisationer ej har funnits…

  …hur kan då följande kända kartor vara ritade vid följande specifika tid?

  https://www.youtube.com/watch?v=-6qBFF3i0_Y

 • Egenskapen att skilja på dikt och verklighet ger orden deras innebörd, annars är det rente nonsens som beskrivs.

 • Mycket av mörkläggningen rör sej om prestige och behållande av maktpositioner. Trots att det finns globala källor för att inte bara en utan många avancerade civilisationer föregått denna håller de styrande hårt på att detta är den enda och bästa. Ungefär som i lumpen där befälen gång påpekar att den gruppen de just då talar till är eliten av alla årskullar trots att de i princip är slashasar i kubik. Givetvis blir de som
  forskar utanför de akademiska systemen förtalade och nedsablade. Kan rekommendera Graham Hancock som har bra på fötterna om både gamla kulturer, schamanism och teorier till eventuella samband till ET. https://www.youtube.com/watch?v=0BrDF5WLyQs

 • Alla tre punkter som du nämner är korrekta. Det är tre giltiga skäl till förnekelsen av att det går att leva på ett annorlunda sätt. För att bevisa att alla tre punkter är sanna räcker det att titta på samtiden då allt som hotar den accepterade världsbild och föreställningar sopas med våld under mattan med personliga repressalier som följd. Vi kan tänka oss Tesla, doktor Hamer, Bruce Lipton, doktor Enby m.fl.

  Dessa personer har bevisat och antytt att saker fungerar på annat sätt än den etablerade bilden. Därför beter sig det övriga samhälle mot dessa som mot icke önskvärda individer.

  Sen har vi givetvis alla gömda skatter och fornlämningar där arkeologer får under inga omständigheter tolka vår historia på annat sätt än den etablerade. Michael Tellinger är en av personer som talar fritt om t.ex. Afrikas historia. I böckerna jag läste har jag hittat flera namn som gjorde en geografisk upptäckt av fornlämningar och blev genast utfrysta av världen. En av motarbetade personer är Semir Osmanagić. Det räcker att läsa vad Wikipedia skriver om honom.

  Det är denna värld vi lever i.

  Du milde tid. ☺

 • Varför är det så viktigt att Atlantis eller någon annan möjlig avancerad utdöd civilisation aldrig funnits? Jag menar, hotet från en sådan eventuell civilisation finns ju inte kvar eftersom den försvunnit och den kanske inte ens existerat.

  Kvar finns bara tanken på att det KAN ha funnits en sådan civilisation. Det enda som med säkerhet existerar idag är alltså en TANKE om en forntida möjlig civilisation. Det är tanken som är hotet idag och därför måste den bekämpas.

  Återstår att förklara psykologiskt varför en sådan tanke är hotfull. Jag kan bara komma på tre skäl till det uppfattade hotet. Personen som driver frågan att ett “atlantis” (av någon sort) inte kan ha funnits beror på att:

  1. Den nuvarande civilisationen därför inte nödvändigtvis är den mest utvecklade civilisation i människans historia. Det betyder att den nya referenspunkten (Atlantis) kan skapa idéer i huvudet på folk som att den värld vi idag har kanske inte är resultatet av världens bästa beslut. Det kan ha funnits något som var bättre precis som tanken att det kan finnas en bättre civilisation ute i kosmos som just nu är bättre eller överlägsen. Dessa nya tankar kan därför oroa den sittande makten.

  2. Prestige. Världens nu samlade kunskap i både historia och teknologi är inkorrekt eller inkomplett. 1000-tals professorer och forskare har fel och måste revidera sina världsåskådningar och de har ingen lust.

  3. Personen som driver frågan (att Atlantis inte funnits) är orolig. Det handlar om den personens egen världsåskådning som skakats.

  Vad tror ni?

 • Vid närmare eftertanke så finns det många tillfällen i livet som har varit paradisiska, inte bara under barndomens glömda perioder.
  Att Platon ger en direkt källa till sin Atlantismyt är säkert också en efterkonstruktion, en myt som denna, en bland många andra på den tiden, hade sitt ursprung i vandringsägner som berättades som folklig underhållning.
  De förra seklen framfödde en del utopister, idealistaten blir ur de perspektiven en skrämmande strävan, om än något väldoftande av sina örter.

 • Har alltid uppmärksamma Kersti texter. För mig är hon en toppentjej (synd att man är gift …). För att återgå till texten: “vårt omedvetna skikt av psyket: det förlorade paradiset – vår tidigaste barndom i symbios med modern, en symbios som med nödvändighet upphörde i vår vidare utveckling till vuxen person”.

  Detta säger inget om pojke/flicka utan om barn/moder – inget om fadern. Om detta kan mycket sägas men det klokaste kommer från Oscar Wilde:
  “Döttrar kommer till slut likna sina mödrar – det är deras stora tragedi”.
  “Söner kommer aldrig att lika sina mödrar – det är deras stora tragedi”.

 • Har alltid uppmärksamma Kersti texter. För mig är hon en toppentjej (synd att man är gift …). För att återgå till texten: “vårt omedvetna skikt av psyket: det förlorade paradiset – vår tidigaste barndom i symbios med modern, en symbios som med nödvändighet upphörde i vår vidare utveckling till vuxen person”.

  Detta säger inget om pojke/flicka utan om barn/moder – inget om fadern. Om detta kan mycket sägas men det klokaste kommer från Oscar Wilde:
  “Döttrar kommer till slut likna sina mödrar – det är deras stora tragedi”.
  “Söner kommer aldrig att lika sina mödrar – det är deras stora tragedi”.

 • Den unika folkgruppen basker säger att de är överlevande från Atlantis!
  Basker och berber har högst frekvens Rh- blod på denna planet. (≈60% bär på det anlaget).
  Intressanta fakta.

 • Ivan,

  Mycket intressanta kommentarer. Vart man än gräver i religion och mystik – från den Babylonska skapelsen, Inca och Maya kulturen, buddhismen, Bibeln finner man historien om paradiset och Atlantis i olika varianter.

  The Brittish Royal Society som står bakom the Euginics och the Masonic Movement har genom åren varit mycket fascinerade av Plato och historien om Atlantis. Deras vision av framtidens Utopia kan mansäga är beskriven på The Geogia Guidestones, och är just en återskapelse av Atlantis där gudlika varelser (självutnämnda specialist och experteliten) skall styra även reproduktionen av oss människor. Den drömmen om befolkningskontroll är till stor del förverkligat om man observerar den destruktiva utvecklingen. Men även i Bibeln står det att Adam fick föröka sig när Gud skapade Eva av hans revben. Gnostiska esoteriken förklarar det så att människor var hermafroditer. Sedan omgjordes deras DNA så de blev tvåkönade. I Atlantis/Paradiset sägs att samlag skedde enbart i templarna under Gudarnas övervakning. Ormen i kunskapens träd (eller arkoner, eller utomjordlingar eller vad man vill kalla dem) antigen kom och parade sig med människan genom att ge oss deras medvetande med begäret som ondska eller gjorde andra experiment. Innan dess skulle människan vara ren och kanske på nivå djur – utan förmåga att värdera saker och ting äm på instinktiv nivå. Frågan är när fick människan skapandeförmågan och hur hänger den ihop med vår diaboliska natur?
  Så min tanke var att Du Sköna Nya Värld är elitens moderna vision av Atlantis. Jag hade inte kopplat ihop det, men fick veta det av en med djupare kunskaper i elitens planer om vår framtid.

 • Den unika folkgruppen basker säger att de är överlevande från Atlantis!
  Basker och berber har högst frekvens Rh- blod på denna planet. (≈60% bär på det anlaget).
  Intressanta fakta.

 • Ivan,

  Mycket intressanta kommentarer. Vart man än gräver i religion och mystik – från den Babylonska skapelsen, Inca och Maya kulturen, buddhismen, Bibeln finner man historien om paradiset och Atlantis i olika varianter.

  The Brittish Royal Society som står bakom the Euginics och the Masonic Movement har genom åren varit mycket fascinerade av Plato och historien om Atlantis. Deras vision av framtidens Utopia kan mansäga är beskriven på The Geogia Guidestones, och är just en återskapelse av Atlantis där gudlika varelser (självutnämnda specialist och experteliten) skall styra även reproduktionen av oss människor. Den drömmen om befolkningskontroll är till stor del förverkligat om man observerar den destruktiva utvecklingen. Men även i Bibeln står det att Adam fick föröka sig när Gud skapade Eva av hans revben. Gnostiska esoteriken förklarar det så att människor var hermafroditer. Sedan omgjordes deras DNA så de blev tvåkönade. I Atlantis/Paradiset sägs att samlag skedde enbart i templarna under Gudarnas övervakning. Ormen i kunskapens träd (eller arkoner, eller utomjordlingar eller vad man vill kalla dem) antigen kom och parade sig med människan genom att ge oss deras medvetande med begäret som ondska eller gjorde andra experiment. Innan dess skulle människan vara ren och kanske på nivå djur – utan förmåga att värdera saker och ting äm på instinktiv nivå. Frågan är när fick människan skapandeförmågan och hur hänger den ihop med vår diaboliska natur?
  Så min tanke var att Du Sköna Nya Värld är elitens moderna vision av Atlantis. Jag hade inte kopplat ihop det, men fick veta det av en med djupare kunskaper i elitens planer om vår framtid.

 • Vill man fördjupa sig i forna tankesätt så finns det två böcker som är värda att läsa

  Thoth – Projekt Menschheit: Wegweiser für den Aufstieg der Menschheit und Schlüssel zur tiefen inneren Weisheit, kanske går den att hitta på engelska

  Länk: https://www.amazon.de/Thoth-Menschheit-Wegweiser-Aufstieg-Schlüssel/dp/3938489219

  Den andra boken heter: Seth Speaks
  The Eternal Validity of the Soul
  av Jane Roberts

  https://archive.org/stream/pdfy-56rRUG-ov0xn05ih/Jane%20Roberts%20-%20Seth%20Speaks_djvu.txt

 • Enligt Drunvalo Melchizedeks böcker så har det kommit till Atlantis människor från Mars och började med sitt tankesätt dela upp Atlantisborna genom att så in rädsla och tvivel. Atlantis dåvarande innevånare hade en livsfilosofi att allt som händer i Nuet accepterar man utan motstånd och därmed skapar man jämvikt eftersom allt som gestaltar sig i nuet har man redan skapat medvetet eller omedvetet förut.

  Marsianer visste att en meteorit hotar Atlantis existens och ville avstyra detta genom att spränga bort meteoriten vilket har Atlantis befolkning varit emot. Men med tiden har rädslan och tvivel intagit mer och mer av Atlantis befolkning och börjat dela dem i olika läger. Atlantis lär inte ha sjunkit till havets botten på en gång men detta ska ha skett åtminstone vid två tillfällen. Prästerna med kunskap har bosatt sig i synnerhet i Egypten där de fortsatte att praktisera och sprida ett religiöst system som har mer och mer skridit mot underkastelse och slaveri av den breda folkmassan. De tre religionerna som dominerar världen är ett resultat av detta slaveri och underkastelse.

  Gammal kunskap har man helt enkelt anpassad till sina maktlystna mål och dagens värld är ett resultat av detta.

  Det finns att läsa även böcker om Toht.

  Intressanta böcker i sammanhanget är Amenti böcker Voyagers: The Secrets of Amenti, Volume II of the Emerald Covenant CDT Plate Translations by Ashayana Deane, Anna Hayes

  Slutligen den riktiga Guden straffar absolut ingen. Personliga och kollektiva tankar är det som bildar vår verklighet.
  Tankarna resulterar i inblandning från andra intressen från universum där kampen om makt över jorden har utspelat sig med ohyggliga krig och manipulation. Idag när den gamla tiden har upphört och ny tid har börjat syns den så kallade reptil agenda mer och mer tydligt…
  Ser framemot den andra delen…
  Slutligen fanns även civilisation Hyperborea uppe i Norr

 • Vill man fördjupa sig i forna tankesätt så finns det två böcker som är värda att läsa

  Thoth – Projekt Menschheit: Wegweiser für den Aufstieg der Menschheit und Schlüssel zur tiefen inneren Weisheit, kanske går den att hitta på engelska

  Länk: https://www.amazon.de/Thoth-Menschheit-Wegweiser-Aufstieg-Schlüssel/dp/3938489219

  Den andra boken heter: Seth Speaks
  The Eternal Validity of the Soul
  av Jane Roberts

  https://archive.org/stream/pdfy-56rRUG-ov0xn05ih/Jane%20Roberts%20-%20Seth%20Speaks_djvu.txt

 • Enligt Drunvalo Melchizedeks böcker så har det kommit till Atlantis människor från Mars och började med sitt tankesätt dela upp Atlantisborna genom att så in rädsla och tvivel. Atlantis dåvarande innevånare hade en livsfilosofi att allt som händer i Nuet accepterar man utan motstånd och därmed skapar man jämvikt eftersom allt som gestaltar sig i nuet har man redan skapat medvetet eller omedvetet förut.

  Marsianer visste att en meteorit hotar Atlantis existens och ville avstyra detta genom att spränga bort meteoriten vilket har Atlantis befolkning varit emot. Men med tiden har rädslan och tvivel intagit mer och mer av Atlantis befolkning och börjat dela dem i olika läger. Atlantis lär inte ha sjunkit till havets botten på en gång men detta ska ha skett åtminstone vid två tillfällen. Prästerna med kunskap har bosatt sig i synnerhet i Egypten där de fortsatte att praktisera och sprida ett religiöst system som har mer och mer skridit mot underkastelse och slaveri av den breda folkmassan. De tre religionerna som dominerar världen är ett resultat av detta slaveri och underkastelse.

  Gammal kunskap har man helt enkelt anpassad till sina maktlystna mål och dagens värld är ett resultat av detta.

  Det finns att läsa även böcker om Toht.

  Intressanta böcker i sammanhanget är Amenti böcker Voyagers: The Secrets of Amenti, Volume II of the Emerald Covenant CDT Plate Translations by Ashayana Deane, Anna Hayes

  Slutligen den riktiga Guden straffar absolut ingen. Personliga och kollektiva tankar är det som bildar vår verklighet.
  Tankarna resulterar i inblandning från andra intressen från universum där kampen om makt över jorden har utspelat sig med ohyggliga krig och manipulation. Idag när den gamla tiden har upphört och ny tid har börjat syns den så kallade reptil agenda mer och mer tydligt…
  Ser framemot den andra delen…
  Slutligen fanns även civilisation Hyperborea uppe i Norr

 • Spännande att koppla paradismyten till barndomen, en orolig tanke är att vår strävan efter lycka är kopplad till samma myt?
  Fundamentet för vår strävan efter lycka, som också är en mänsklig rättighet, känns i det perspektivet något svajig eller till och med som ett falskt riktmärke för vår strävan.
  Vidskepelse följer människan, vi ser och dömer ut forna generationer på deras fel och brister. Vår tid och leverne har ännu inte blivit synlig i historiens filosofiska återblickar, vad blir domen?

 • Spännande att koppla paradismyten till barndomen, en orolig tanke är att vår strävan efter lycka är kopplad till samma myt?
  Fundamentet för vår strävan efter lycka, som också är en mänsklig rättighet, känns i det perspektivet något svajig eller till och med som ett falskt riktmärke för vår strävan.
  Vidskepelse följer människan, vi ser och dömer ut forna generationer på deras fel och brister. Vår tid och leverne har ännu inte blivit synlig i historiens filosofiska återblickar, vad blir domen?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *