Lena Lindgren Schelin blir ny GD på Integritetsskyddsmyndigheten from 1 mars 2018

publicerad 25 januari 2018
- av Redaktionen
Lena Lindgren Schelin - Foto: Statskoll.se

Regeringen har i dag beslutat att utse chefsjuristen Lena Lindgren Schelin till ny generaldirektör och chef för Datainspektionen [Integritetsskyddsmyndigheten]. Anställningen gäller från den 1 mars 2018 till den 29 februari 2024.

Pressmeddelande: Sofie Rudh (Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson ), Regeringskansliet

Lena Lindgren Schelin - Foto: Statskoll.se
Lena Lindgren Schelin – Pressfoto: Statskoll.se

Lena Lindgren Schelin är doktor i processrätt och har sedan 2011 arbetat som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har en djup och bred juridisk kompetens samt erfarenhet av att som chef leda och utveckla myndighetsverksamhet i förändring.

Tidigare har Lena Lindgren Schelin bland annat varit biträdande chefsjurist vid Skolinspektionen och hon har också arbetat som sakkunnig vid Kriminalpolitiska enheten på Justitiedepartementet.

Lena disputerade 2006 på en avhandling om processrätt vid Stockholm universitet.