Sverige kommer att bli en fattig klan-nation fylld av konflikter

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 januari 2018
- NewsVoice redaktion
Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg - Pressfoto: AlternaMedia
Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg - Pressfoto: AlternaMedia
Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg – Pressfoto: AlternaMedia

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter mörklägger vad massinvandringen innebär och tom att den sker. Det handlar om ett ”folkbyte” vilket kommer att knäcka Sverige. Istället får vi ett klansamhälle. Sverige kommer att bli en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet. Konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar, anser artikelförfattarna.

Text: Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg | Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com

När statistiken för 2017 idag redovisas fullt ut för Sveriges del kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte hittills har ändrat något i grunden, när det gäller migration.

Det är bara att kolla siffrorna för beviljade asylansökningar och uppehållstillstånd för asylsökande i Norden förra året i diagrammet ovan. (Kvotflyktingar specificeras inte på samma sätt i övriga nordiska länders redovisning, exempelvis säger Danmark helt nej till dessa).

Aldrig har skillnaden jämfört med våra grannländer varit så stor. Övriga Norden tar tillsammans bara emot en fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör. Det är en siffra som förmodligen kommer att fördubblas med den påföljande anhöriginvandringen. 2017 beviljade Sverige totalt 135,459 uppehållstillstånd. Förutom asylsökande som har fått stanna inkluderar detta även anhöriga av alla kategorier, arbetskraft utanför EU/EES, och gäststudenter.

Diagram: beviljad asyl 2017 dec

Volymerna har i båda fallen historiskt bara överträffats av 2016, i efterverkningarna av den stora invasionen hösten/vintern 2015. Då fick totalt över 150,000 personer, till absolut största delen av manligt kön, stanna. Av dessa var över 71,000 asylinvandrare. Migrationsverkets prognos från juli 2017, som senare justerats ned något, räknar med att över en halv miljon personer kommer att söka olika former av uppehållstillstånd åren 2017 – 2021; över 800,000 om man räknar förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd, vilket nu sker i nio av tio fall. Det är också rekordsiffror, sett över en jämförbar tidsperiod. Alla dessa fakta gör att vi snarare har en fortsatt invasion att vänta än en återgång till EU:s miniminivåer, vilket politikerna försöker få oss att tro på.

Det är bara att konstatera: vi har idag två politiska block som inte ser till landets och folkets bästa. Lögnerna frodas och vansinnesfärden mot välfärdsstatens upplösning fortsätter. Inga allianser där Sverigedemokraterna får inflytande är i sikte. Inte heller någon självkritik från det politiska och mediala etablissemanget. Det är ett stort bedrägeri mot väljarna, eftersom det inte finns folkligt stöd för den förda politiken.

Det svenska välfärdssamhället har tidigare kännetecknats av tillit. Tillit är en social kvalitet som växer i små grupper, där människor har möjlighet att lära känna varandra. Den som luras, inte håller sina löften eller på annat sätt missbrukar sina medmänniskors förtroende förlorar sin heder, vilket kan vara värre än att mista livhanken.

För främlingar hyser de flesta bland oss historiskt sett ingen tillit, varför skulle man göra det? De har ju ingen heder att förlora, därför att i den egna gruppen vet man inte vilka de är. Så har det fungerat under större delen av människans existens, men för ungefär tiotusen år sedan ändrades spelreglerna. Religionerna gjorde entré och människor som tillbad samma gudar kunde bygga tillit, trots att de personligen varken var släkt eller kände varandra. Religionerna medgav en ”fiktiv gemenskap” och därmed blev det möjligt att skapa nationer och gigantiska riken. Majoritetsmedlemmarna kände samhörighet med varandra, därför att de tillbad samma gudar. Minoriteter förtrycktes, förslavades eller utrotades.

Därmed har vi nämnt de tre kvaliteter som kan smida samman människor i helt andra tal än stamsamhället: etnicitetreligion och nationalism. Med industrisamhället och urbaniseringen tillkom ytterligare en kvalitet: klass.

Förflyttar vi oss till 1900-talets Sverige, närmare bestämt till början av trettiotalet, när socialdemokraterna kom till makten, fick landet full pott. Frånsett några obetydliga inhemska minoriteter, var Sverige nationellt enhetligt, monoetniskt och protestantiskt kristet, med arbetarklassen vid makten. Tuppkammen växte och vi blev så stolta över att vara svenskar, att det kändes förmätet att skryta. Det är inte lätt att vara ödmjuk, när man vet man är bäst, men svenskarna jobbade hårt på det. Vi odlade en underlig form av självkritisk nationalism, där vi gärna ville framstå som blygsamma, men under ytan näst intill sprack av självbelåtenhet. Svenska lösningar var bäst när det gällde barnuppfostran, diskbänkshöjder eller storleken på kontorskuvert – you name it! Vi byggde bilar, vi byggde fartyg och flygplan, för att inte tala om vilka fantastiska vapen vi tillverkade och sålde till resten av världen.

Den svenska framgångssagan vilade på en exceptionellt hög tillit, som också inneslöt makthavarna. De hade ju inte lett Sverige in i något krig sedan 1800-talets början. Sverige presenterades som ett folkhem, där politikerna utan större invändningar axlade rollen som nationens föräldrar. Inget grus i det kullagrade svenska välfärdsmaskineriet! Makthavare och opinionsbildare – det gällde generellt i folkhemmets Sverige – ljög inte för svenska folket. Föräldrar ljuger väl inte för sina barn – i varje fall inte så att det syns.

Emellertid, när förutsättningarna försvinner, framträder en annan sida av myntet. Tillit kan också beskrivas med mindre smickrande termer, som naivitet och godtrogenhet. Med den mångkulturella ideologins entré under 1960- och 70-talet började tilliten vittra sönder. I dag är tillitens grund svårt sargad, inte bara därför att tillit är svårt att odla över etniska gränser utan också därför att politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare satsar på det mångkulturella projekt, som de förstår att de har svårt att få medborgarna att acceptera. Lögnen i stort format gör entré, vilket får svenska politiker att riskera sin heder.

Det borde svenska politiker tänka på, men det verkar de inte förstå. Hur ska man annars förklara att de ljuger för medborgarna/väljarkåren/skattebetalarna i en så viktig fråga som hur många asylsökande som får stanna?

De flesta politiska misstag kan rättas till, alternativt så förnekas de och livet går vidare med en vettigare politik, men mängden människor som tillåts bosätta sig i landet, går inte att trixa sig förbi. De som utan att vara anställningsbara beviljats asyl, lever på bidrag. Hur ska politikerna komma tillrätta med det? Drar de in bidragen försörjer sig nykomlingarna på svartjobb och kriminalitet. Det gäller också för dem som nekats asyl och borde lämna landet, men inte gör det.

Genom att släppa in ett stort antal icke anställningsbara människor som måste försörja sig och ha någonstans att bo, har sjuklöverns politiker, säkrat Sveriges framtid som en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet.
Det blir ju inte bättre av att konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar. När krubban är tom bits hästarna, som bekant.
Därför är det en allvarlig lögn när regeringen påstår att det massiva inflödet, efter massinvandringen hösten 2015 stramats åt. Visserligen kan dagens nivåer av asylsökande inte jämföras med de exceptionella volymer som det handlade om 2015, men 2017 vi ligger på samma nivå som 2016, mellan 25-30,000 årliga asylsökande (handläggningen av besluten, särskilt om de överklagas, kommer ju tidsmässigt senare, varför det ett år kan vara mindre antal asylsökande än det antal som får stanna).

Jämförelsevis hade i Norge 3378 personer sökt asyl till och med november, i EU-länderna Danmark knappt 3500 och Finland knappt 4 000. Den största gruppen, som de närmaste åren kommer till Sverige, beräknas till runt ett par hundra tusen anhöriga till dem som de senaste åren fått asyl, en uppgift som inte nämns av våra beslutsfattare och bara undantagsvis av media.

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter fortsätter alltså sin mörkläggning av vad som sker. Tillsammans med Migrationsverkets framtidsprognoser ger alla fakta vid handen att ordet ”folkbyte” inte är ett begrepp som är taget ur konspirationstankar, vanföreställningar eller fria fantasier. När tilliten är bruten, så faller nationen samman. Klansamhället återuppstår.

Text: Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg | Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hm… nu kom jag på att åsiktsregistrering inte är tillåtet i Sverige (även om det förekommit i många fall historiskt), så kanske kommer farbror polisen till mig och beslagtar både mig och min dator 🙂

  Hur som helst så kommer jag att fortsätta min registrering så länge det går. Jag har såklart diverse olika backup på ställen som de aldrig kommer att finna. Ha-ha.

  Detta ska bli oerhört spännande att se vad etablissemanget ska göra åt detta. Jag menar, det kan ju rimligen inte kännas så särskilt bekvämt.

  Jag kommer att också registrera alla MSM-journalister och MSM-reportrar som jag anser är förrädare.

  Alla kommer jag att offentliggöra.

  Till att börja med kommer etablissemanget förmodligen att försöka ignorera det hela. Men när eventuellt utländska media knackar på dörren så kommer säkert svettpärlorna att flöda i pannan på de skyldiga.

 • Min första “grova” bruttolista på registrerade landsförrädare är nu 298 st. Ni kan själva se vilka de är på denna länk:
  http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

  Nu pågår hos mig fingallring, vilket kommer att ta lite tid såklart. De av ledamöterna som inte står bakom landsdestruktionen ska såklart inte vara med. Men listan kommer att bli komplett vad det lider. Jag återkommer när jag är klar med en komplett relevant sammanställning.

 • @ Kim,

  Tack själv, det är var och ens, som kommit till insikt hur det förhåller sig, skyldighet att försöka rädda landet.

  I mitt sista inlägg glömde jag att använda det talande och tydliga ordet landsförrädare!!, det skulle vara med.

  Jag har börjat lista alla politiker som har skuld i detta landsförräderi (de är jättemånga), så att alla i eftervärlden kan hitta de kriminella, och så att vi kan fylla på historieböckerna för kommande generationer, vilka som var just landsförrädare och tog sig friheten att experimentera med en hel nation för sina egna narcissistiska syften.

  Jag må vara obildad, men jag känner inte till ett enda annat land på denna planet som på en gång haft så många landsförrädare/landsdestruktiva vid makten på en gång, vilket nu också har börjat att uppmärksamma utomlands.

  Men när katastrofen är fulländad så kommer det inte att räcka med att chartra ett flyg till Malta för att på så sätt undgå sitt ansvar. Brottslingarna kommer att spåras och förföljas till världens ände för att där dömas i folkdomstolen. Och det kan jag säga, att då skulle jag inte vilja vara i deras kläder. Huh…..

 • Ibland ser man svaga tendenser på paniken i MSM, då de ytterst försiktigt försöker att beskriva sanningen bakom den katastrofala situationen i Sverige. Och visst, vem hade väntat sig en total pudel.

  Expressen har iaf nu efter att domarna fallit i ett av alla mordhistorier den sista tiden (åren) försökt att, i ivern att bli lite mer trovärdig, offentliggöra bl.a. detaljer om vilka som ligger bakom (vilket de flesta redan visste):
  https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/kompisganget-doms-for-mord/

  Det var ju inte direkt Kalle och Niklas som var de skyldiga. Är någon förvånad?

  Men det blir ju såhär när man tar hit individer från konflikthärdar, som inte har andra sätt att lösa konflikter än med mord. Var detta resultat poängen med att ta hit dessa offer? Komma hit och mörda ännu mer än vad som sker i deras hemländer, för att sedan genom rättsväsendet, (om man lyckas haffa dem) döma dem till livstids fängelse. Detta till en kostnad för en enda person på ca 6000 SEK/dygn + diverse andra höga kostnader kopplade till rättegång och fånghantering. På 10 år har endast EN av alla dömda, på 10 år kostat sveriges skattebetalare 29 900 000 SEK. ALLTSÅ BARA EN PERSON AV ALLA. Tillkommer gör alla andra kostnader som en person av denna sort också har kostat. Tillkommer gör också behovet och därmed kostnaden av att bygga och driva nya anstalter, så att alla får plats.

  Borde inte dessa kostnader i stället ha lagts på förslagsvis det svenska välfärdssystemet? Där det hela tiden pratas om besparingar och åter besparingar. Varje svensk levandes i verkligheten känner igen detta i egenskap av offer.

  Återigen, tack alla kriminella och nationsförrädiska politiker som suttit vid makten de iaf senaste 10 åren! Tack för att ni har lyckats med den enastående bragden att nu, på rekordtid, nästan helt ha förstört ett helt land i ett gigantiskt, naivt och kriminellt experiment!

 • @ Kim Lundgren,

  Bra länkar du skickar. När jag titter på denna länk:
  http://www.dr.dk/tv/se/deadline-9/deadline-2018-01-18#!/
  … blottar Sydsvenskans journalist Joakim Palmkvist naket att han har vigt sitt liv till MSM, och dess förvanskade verklighetsbild. Han kanske kan lura en de svenskar som är hjärntvättade, men knappast danskarna, när han påstår att invandrarnas kriminalitet har skapats här i Sverige. Det var det mest korkade jag hört på länge. Tar man hit folk från krigshärdar där tillvaron varje dag, från där de kommer, går ut på att skjuta eller skjutas, så finns ju ett grundläggande förhållningssätt hos dessa, nämligen våld inklusive skottlossning.

  I stället kränker han dessa genom att påstå att orsaken skulle bero på att de kommer från “det lägsta lagret i samhället, underklassen”. Underförstått – ni är underklassmänniskor. Hade jag varit i Joakims kläder hade jag nog skaffat min en skottsäker väst och hjälm om jag gick ut efter ett sådant uttalande.

  Tack ni naiva svenska politiker för att drog hit dessa problem hit, tack!

 • Martin – om det är Peter Harold du tänker på, så är det förenklat och obsolet att placera honom i Liberterianfacket. Hans artikel vill samla brett för att rädda landet.

 • @Kim Lundgren
  Även om “libertarianismen” är något bättre än bomhögerns korrumperade kapitlal-liberaler så är inte libertarianismen kapital-liberalismens motsats, snarare dess något snällare tvilling, som tyvärr leder till samma kapitalism som leder till samma monopolkapitalism som leder till det krigskaos och det migrationskaos vi ser.

 • @ Peter,

  Jag håller med dig helt och hållet. Personligen sätter jag styrka i att kunna korrigera sig själv när man haft fel, och det händer ju såklart då och då. Och det är ju så man utvecklas. Men som du skriver, tyvärr gäller det inte alla, och då kan det behövas lite hjälp.

 • @Öystein

  Min kommentar var mer en del i denna innötning än den var riktad mot dig personligen. Sen är det lite knepigt det där med hjärntvätt och gruppsykologi mm. då man bara har sig själv som jämförelsemateriel. Och själv är man ju kanske inte direkt normen för normalt, vad det nu då är för något. Men för en del människor har det gått prestige i åsikterna så de hellre fortsätter ha dessa åsikter än att erkänna att de haft fel. Själv har jag inget behov av att har rätt och om någon lägger fram övertygande argument kan jag ändra åsikt utan lägga värderingar i detta. Typ ”jag hade fel men har det inte längre då jag nu vet bättre” och så är det ingenting mer med det. Men det är inte alla som har den förmågan. Sen är även en stor del av befolkningen rätt viljelösa människor som följer det håll massan drar och det är detta köttberg som riskerar dra oss med ned i avgrunden.

 • @ Peter,

  Got your point, men jag anser att det finns ett värde i att “nöta in” i medvetandet hos befolkningen detta som är en självklarhet och insikt hos många andra. Ett bidragande sätt att lösa ett av grundproblemen är att väcka folk. Och det fordras tyvärr ofta upprepning och påminnelse om hur systemet fungerar. Att nöta är att hjälpa på traven att inse och förstå.

  “Det är lättare att hjärntvätta än att få den hjärntvättade att förstå att denne är hjärntvättad”

 • @Öystein

  Men det är ju detta vi återkommer till hela tiden. Du kan inte i en kommentar i kommentatorsfältet eller i en tidningsartikel eller i en partiledardebatt komma någonvart om du inte har ett ärligt förhållande till verkligheten. Ska du sitta och låtsas som att du vill lösa ett problem samtidigt som du diskuterar utifrån verklighetsfrånvända diskussionsregler så blir hela diskussionen ett bisarrt satiriskt skämt. Som när Stefan Löfven i partiledardebatten pratar om integration och om att sätta in militären i förorten, men inte med ett enda ord nämner ett totalt invandringsstopp. Militär mot befolkningen – JA och angående invandringsstopp – ÖÖÖH, vadå stopp?

 • Jag brukar aldrig klicka på Maktmedias länkar men jag gjorde ett undantag för att du bad om det, Öystein.
  Gunnar Appelgren sa sin åsikt, tror jag.
  Att säga något negativt om invandringspolitiken är TABU!

 • Allvarligt talat, jag trodde att ExpressenTV´s intervju med Kriminalinspektör Gunnar Appelgren var ett skämt eller ev ett satiriskt inlägg. Titta och säg vad ni tycker!

 • Expressen Tv lade igår ut en intervju med kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, som är expert på gängkriminalitet. I intervjun beskriver han problembilden med gängbildningen och dess kriminella resultat.

  Gunnar Appelgren listar ett flertal problem såsom:
  – Den omfattande vapensmugglingen från Balkan
  – Antal unga kriminella ökar
  – Dessa grupper har inga som helst ambitioner att tillhöra ”samhället”
  … och vad som bl.a. måste göras, såsom:
  – Fånga upp den unga generationen
  – Satsa mer på skolan
  – Utveckla samverkan
  – Satsa på fler poliser
  Det som emellertid är det intressantaste med intervjun är att Gunnar Appelgren under den 3 minuter och 29 sekunder långa intervjun inte med en enda stavelse ens antyder att grundproblemet är den gigantiska invandringen. I princip alla i dessa s.k. gäng är första eller andra generationens invandrare.

  Men den säkert mycket skicklige kriminalkommissarien Gunnar Appelgren uttrycker sig som förväntas av honom från politiskt håll; att absolut inte på något vis nämna ordet invandrare eller invandring. Politiker och MSM har skapat ett tystnadsklimat där alla med ett jobb är livrädda för att bli kallad för rasist. Och rädslan är nog tyvärr befogad då flertalet faktiskt förlorat jobb eller arbetsuppgifter för att ha uttryckt det alla redan vet, men absolut inte får säga. T.o.m. en luttrad polis är rädd, rädd för att bli av med jobbet eller ”tappa” arbetsuppgifter eller förlora vänner och bekanta.

  Så artikelns rubrik “Sverige kommer att bli en fattig klan-nation fylld av konflikter” är inte helt korrekt, vi är gott och väl redan där!

  Godmorgon Sverige, välkommen till ännu en dag i Sverige 2018!
  https://www.expressen.se/tv/nyheter/experten-ser-sig-inte-bli-aldre-an-25-ar/

 • @ Martin,

  Tack för ditt kloka inlägg. Jag förstår vad du menar. Orsaken till att jag försökte mig på att skriva en kommentar i den fråga som jag länkar till ovan är för att visa hur, precis som du säger, systemet är.

  Det är trots allt så att bl.a. Aftonbladet når ut till väldigt många läsare, en del av dessa läser även inläggen här på Newsvoice. Jag anser att det finns ett värde i att visa hur MSM/Gammelmedia fungerar. Visst, många inser detta redan, men långtifrån alla.

  I arbetet med att “avslöja” bedrägeriet tror jag att det krävs att man jobbar på bred front. Jag kommer att återkomma med mera, för makteliten, obekväma avslöjanden så gott jag kan. Varje enskild “aktivitet” i syfte att blotta bedrägeriet är viktig. Summan av allt kan kanske på något sätt väcka de i befolkningen som fortfarande är “blinda”. Aftonbladet i denna historia är för mig bara ett gästspel. men man måste också hålla sig lite underrättad om vad de håller på med 🙂

  Ditt sista stycke delar jag helt.

 • @Öystein Rönne

  Varför ens försöka ta sig in på fulmediers framtida ”tycka till forum”? Detta är medier som allt fler ratar. Samtidigt kommer med stor sannolikhet dina kommentarer ändå censureras eller refuseras så hårt att de kommer halta betänkligt, såvida de inte stryker tidningarnas monopolkapitalistiska agenda-riktning medhårs.

  Först vill du alltså tvingas du läsa deras lögnaktiga artiklar, vilka ofta är fyllda med olika typer av osanning planterad av deras ägare och olika psykologiska operatörer, sedan måste du anpassa ditt sätt att kommentera så att du stryker deras agenda medhårs.

  Du kommer då medverka till klick på deras fulsida, ge dem reklamintäkter, göra dem mer relevanta för sökmotorer, sedan bli modererad, fastän dessa medier i princip är helt irrelevanta för den som söker balanserad, objektiv och evidensbaserad information.

  Jag anser verkligen att det är slöseri med din tid och din kraft, Öystein.
  Fokusera på nya, bättre alternativa medier och låt oss sänka de ohederliga medierna tillsammans!

 • Nu har jag skaffat mig dold IP-adress, och kan då förhoppningsvis komma in på Aftonbladets framtida “tycka till forum” om jag skulle vilja. Fast de har ju självklart kvar sin övriga censur i form av en moderator. Den släpper de nog inte i första taget. Och den är ju väldigt effektiv dessutom. Och de slipper visa vad de blockar. Och det går heller inte att protestera i forumet, protesten blockas ju också.

  Men sorry Aschberg, nu kommer du iaf inte åt mig på ert eget forum genom att blocka IP-adresser.

  Anskrämligt bara att man ska behöva göra så här i dagens Sverige. Rena öststatsfasonerna.

 • @Peter
  Min idé är att vi tillsammans kan få in bättre människor i riksbunkern via Valsamverkanspartiet så att Sverige kan reversera en hel del politik och skapa en bättre politik redan efter september 2018, men jag kan inte göra det själv, heller inte om ”Svenskarna är mentalt efterblivna” och inte vill göra något åt människor som Reinfeldt och därmed ge honom rätt.

  Motbevisa att du INTE är mentalt efterbliven!

  Hur motbevisar vi i handling att Reinfeldt har fel, där han sitter i USA med fett arvode på Merrill Lynch (ägt av Bank of America), när han söger ”Svenskarna är mentalt efterblivna” om vi inte i handling gör något åt denna korruption i Sverige och i världen?

 • Jag har idag testat Aftonbladets öppnade slinga där var och en ska kunna lufta vart vi är på väg:
  Ett iofs bra initiativ
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1k7WkQ/diskutera-har-vart-ar-vi-pa-vag

  Mina första inlägg raderades såklart då de har en moderator som avgör vad som är lämpligt att “släppa ut”.
  Självklart har jag “skärmdumpat” mina inlägg.

  Dock finns det mycket kritik av den svenska invandrarpolitiken i denna slinga. Men jag kom inte in förrän jag körde från en annan dator. Kanske de registrerar IP-adresserna.

  Jag provade sedan att skicka ett nytt inlägg från en annan dator där jag skrev att jag tyckte att invandrarna har berikat oss i Sverige så mycket att jag tyckte att vi borde öka intaget av invandrare. Detta tog man såklart in.

  Detta är MSN´s själ! Svensken ska luras och hjärntvättas.

  Hittills har tyvärr denna strategin varit effektiv.

 • @Erik

  Vemodet är en konsekvens av kärleken och dyrkan till naturen, då den kärleken resulterar i en ödmjukhet gentemot livet. Likaså finns det en svenskhet bortom stadskärnans metrosexuella regnbågsparad av låga testosteronnivåer. Svensken är en godmodig själ men det hedniska urursinnet är genetiskt inprogrammerat i varje fiber av vår kropp. Det är detta invandringen är satt till att urvattna. Men trots godmodighet så kan man bara hunsa och förnedra människor så mycket, tills dess man trängt in dem i en hörn där de inte längre har något att förlora. Då räcker det med en tändande gnista. Statsmakten är väl medvetna om detta. Titta t.ex. på polismobiliseringen angående protesterna kring gruppvåldtäkten av den rullstolsbundna kvinnan på Gotland, där FRA simultant sänkte Flashback med en DDoS-attack. Men som barn får man lära sig att inte leka med elden och det är en kunskap man bör ta med sig upp i vuxen ålder.

  Svensken har genom århundraden överlevt såväl dåliga kungar som dess ”demokratiska” dito och vi kommer överleva det här med. Även om många av oss troligtvis kommer att dö. Blir det inte ett inbördeskrig så har de ju ett planerat krig med Ryssland liggande på ritbordet. Det är bara att läsa MSM-programmeringen och så ska vår regering nu ge ut broschyren ”Om Kriget Kommer” vilket är menat att får oss att inse ”Att Kriget Kommer” och hur nödvändigt detta krig är.

  Men en dag måste de kräla ur riksbunkern och då kommer vi som överlevt komma ihåg vilka det är som är skyldiga till våra familjemedlemmars död.

  Sen är det inte någon som är anonym på Internet då FRA kartlägger mer än vad folk tror och alla klubbade lagar bara är toppen av ett isberg.

 • Peter: “Erik The zombies will find you on the country-side too”.

  Well…The are more then fuking welcom. I will bury them all.

  Kim Lundgren: “Du räknar upp många negativa saker som det svenska folket genomlidit. Bra så men”

  Vad är svenskhet? Vad förenar oss? Jo, kärleken och dyrkan till naturen samt vårt vemod. Vemodet är den kollektiva sorg och minne efter att det folkhemmet och socialismen dödade svenskheten. Titta bara på Kalle Anka på julafton samt se hur vi svenskar pyntar våra hem inför Julen. Det är en nostalgisk tillbakablick till svenskheten
  innan kommunism, socialism och petrodollarns intåg. Samma sak vi midsommar. En nostalgisk tillbakablick på det äkta svenska svenskheten. Det var just detta som folkhemmet effektivt dödade. Alla framgångsrika folkkära artister förmedlar just denna kollektiva sorg i sina texter: Ulf Lundell, Eva dalgren, Kent, Thåström osv.

  per: “Undrar just vad Fredrik Reinfeldt skulle säga om han visste att du använder ett retuscherat foto av honom som profilbild här på NewsVoice”.

  Han skulle säga det han alltid sagt att: “Svenskarna är mentalt efterblivna”.

 • @Ivan Björn

  Bara för att diskussionen inte förs efter dina preferenser gör det den inte till en dryg diskussion, det är bara din personliga uppfattning och den är inte mer värd än någon annans. Plus att du själv brister i din logik. Dina eller Stellas åsikter är inte mer sanna bara för att ni uppträder med namn och bild. Som exempel kan vi ta våra politiker och journalister som också uppträder med eget namn och ansikte, men därifrån kommer det ändå inte särskilt mycket sanning. Jag skiter i vem som säger vad för jag är mer intresserad av, vad som sägs. Det är argumenten som bär sanning eller lögn och det är just i en längre diskussion som detta avgörs.

  Men även du är rätt pigg på att försöka leda in diskussioner i rent verklighetsfrånvända riktningar. Det är jättebra att du också sett igenom den illusoriska ekonomin osv, men så har även jag gjort. Trots denna omvälvande insikt har jag också insett att det för tillfället är dessa regler som styr i vårt samhälle. Och om man inte rättar sig efter verkligheten så lever man i en fantasivärld. Men du kan ju göra slag i saken och även i verkligheten bli den profet du är här. För om du vill att vi ska bortse från de effekter denna illusion har i vårt samhälle, så borde ju du föregå med ett gott exempel. För annars är du ingenting mer än en pratglad hycklare.

  Du kan sluta ta emot denna illusion som ersättning för ditt arbete. Likaså kan du sluta använda denna illusion som betalningsmedel för din mat, el, telefoni, bredband, transport, boende och allting annat som förutsätter denna illusoriska styggelse. När du har gjort detta så byter du till dig en videokamera mot ett gäng kottar som du har plockat i skogen och så kör du din transcendens i videobloggformat. Sen innan du har svultit ihjäl så går du in, som en aromatiskt doftande hemlös, på biblioteket och lånar en dator så du kan ladda upp dina sista ord på den här sidan. Tror säkert Torbjörn ställer upp.

 • @ Martin,

  Absolut när det gäller kriminella och de som inte kan/vill föjla svenka regler. Vad gäller Islamister så finns där stora problem. Även de som sköter sig i Sverige anser jag har gjort alldeles för lite för att ta avstånd från de riktiga avarterna. Vad vi egentligen ska göra med den massa som tyvärr redan är här har jag inget svar på ännu. Som jag ser det så gäller det först och främst att att nu säga stopp för fler. Men jag håller med om att den religionen inte är kompatibel med kristendomen och svenska värderingar.

 • @Ivan Björn
  Oavsett om en pykopatiska rymdödlor, illuminati eller det militärindustriella komplexet ligger bakom kreationen av extrema sekter som skapats för att bekämpa varann, så blir dessa sekter inte mer kompatibla för det, men kommer skapa konflikt med de extrema uppfattningar som de har. Att släppa in dem är att utsätta oskyldiga människor, invandrare såväl som svenskar för onödig fara.

  Deportation eller mentalsjukhus är de enda rimliga alternativen och jag tror efter en djupare titt på sekternas skrifter att 99% av alla normala människor kommer vara helt eniga. Vårt vetenskapligt sinnade Sverige och vår kultur behöver inga extrema sekter som skapar problem för oss.

 • Del 2

  Är det dessa halvt förgiftade zombies som väntar på döden som vi kallar för välfärd?

  I kommentarer åberopas lösningar. En sådan finns det och den kostar inget. Känner du dig frustrerad behöver du bara gå till Mynttorget med valfri plakat och i tysthet protestera! Länk: http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/2021.html

  Vill du vara djärvare, rösta på ett parti som vill avskaffa pengar, avskaffa värdet i materia (materia är bara så mycket värt som den utvecklar en människa på själslig nivå), inga bytesaffärer heller, ge gratis bostad och energier åt alla och dessa alla engagerar sig på lokalnivå i olika projekt som det gemensamma rådet beslutar – i detta ryms allt som har med den gemensamma samhällsfunktionen att göra. Michael Tellinger har räknat på detta och kommit fram till att ett samhälle om 5 tusen innevånare behöver har 3 arbetstimmar per vecka från var och en. Låt människor förverkliga sig själva så att deras skapande gynnar helheten.

  Hjälp alla själslig skadade personer som den gamla system har klyvt isär i deras personlighet och som i sin sårade själ gör illa åt andra. De har sitt inre som kommer att göra sig påmind och deras karma är tillräckligt stor börda. Det är inte fängelse de behöver men kärlek. För övrigt det mesta kriminalitet försvinner med ovanstående punkter.

  Avskaffa militärindustri, politik i dagens form och de flesta myndigheter. Avskaffa gränser i hela världen och var en fri världsmedborgare som är välkommen överallt och bosätter sig på valfri plats.

  Utopi eller möjlig verklighet? Vad har vi för val?
  Eller ska vi skylla all olika som drabbar landet på andra människor vi kallar invandrare?
  Vad är robotar i olika fabriker då? Svart arbetskraft?
  Ett högteknologiskt samhälle är givetvis att eftersträva så att vi har tid för varandra och eget skapande.

 • Del 1

  Hela denna dryga diskussion är ett praktexempel på hur människor med olika uppfattnings bredd har svårt att förstå varandra. Jag begriper verkligen inte hur vi skulle kunna vrida klockan tillbaka och ha samma vädergrund – d.v.s. samma syn på livet när somliga inte törs uppträda med foto och sitt hela namn medan andra gör det, och när somliga vill hålla kvar sig i illusionens grepp av vård, omsorg, pengar, mat m.m.; medan andra har genomskådat illusionens bedräglighet och tycker att den gamla paradigm är inte värt att slösa sina krafter på.

  Den mest infekterade fråga är Islam men ingen ställer sig fråga eller ens vet vad Islam är för livsåskådning utom en person. Den Islam som vi ser är skapat av underrättelsetjänster och exporterat till Europa samt underhållet i respektive länder i form av så kallade terrororganisationer! Ilskan är inte vänd mot skaparna d.v.s. den kristna västvärlden, men den är vänd mot människor vars tillvaro är söndrat i spillo!

  Det vi ser i Islam idag som ett hot har Kristendomen redan åstadkommit i mitt land Tjeckoslovakien men även i norr med sista utposten av ön Rügen. Om dessa våldtäkter, våld och omskolning av barn står det ingenstans i historiska böcker. Det är samma konstruktörer bakom den militanta och hjärntvättande islam som en gång har bragd våra förfäder om livet! Deras plan är att söndra och härska och på debatten här ser man hur bra dessa krafter lyckas.

  Vad är det som somliga vill försvara? En ekonomisk illusion? Eller våra myndigheter som strålskyddsmyndigheten eller livsmedelsverket? Vad har dessa åstadkommit annat än att vi har en förgiftad miljö och mat?
  Eller dessa dagis för vuxna som kallas ålderdomshem och tycka att våra gamla är värda denna vård? Vård som är full av syntetiska tabletter, rädsla från sjukvårdspersonal att ifrågasätta någon annans beslut om medicinering?

 • @Jan Rosbäck

  Men om de då tänker kväva 2.5 miljoner av oss med plastpåsar så hoppas jag de är medvetna om att plastpåsar nu för tiden kostar extra. Och där kom klimatförändringsbluffen tillbaka och bet dem i arslet.

 • Peter 13 Jan, 2018 at 19:14
  Du har helt rätt där. Parallellen till det som hände i Kambodja är om inte uppenbar så synlig, det är nog bara Pol Pots skugga som saknas. Jag tittade för drygt ett decennium sedan på dokumentation hur Sverige även där gick i CIAs handfängsel genom att snabbt vara ute och vifta med Kampucheaflaggor. Delar av Pol Pots flygvapen kom också direkt från CIA-kontakter och Air America som körde heroin från Gyllene Triangeln för Bush41&grabbarna. Fast de kambodjanska risfälten hade väl bytts ut mot skogshuggarläger. Och grusgropar finns det gått om däruppe.

 • @Birgitta
  Siffrorna i dollarbelopp lär inte stämma efter en finanskrasch, vi har redan en begynnande hyperinflation i USD och övriga fiatvalutor gentemot kryptovalutor, guldet börjar väl öka snart också. Kåkarna lär nu stå kvar oavsett, obebodda eller inte. Välfärden i praktiken har alltså inte mycket att göra med dessa siffror, och än mindre om folk får tummen ur och gör något själva. Deagel går ju inte in på orsakerna till befolkningsminskningen som är politiskt styrd, deras statistik grundar sej på regelrätt vapenhandel med leveranser och eventuella resultat av den. Det är väl bara i delar av Rosenbad och bland natokramare man fortfarande trummar högt på att alla vapen är försvarsvapen. Lite av fearporn men ändock intressanta siffror.

 • @Jan Rosbäck

  Jag är fullt medveten om att det politiska- och ekonomiska-systemet som hela samhällskonstruktionen i grund och botten är en fejkkonstruktion utformad som den ”stora blåsningen”. Likaså är jag fullt medveten om att oavsett om vi har ”demokrati”, socialism, kommunism eller fascism så är och förblir ägargruppen densamma. Men även om man känner till hela fejkupplägget så är det dessa spelregler man har att rätta sig efter. Du är tvungen att först försöka ändra på enskilda regler inom systemet innan du inbillar dig att du kan ändra på hela systemet. Man får helt enkelt ta saker i rätt ordning.

  Plus att vänta och se är ett passiviserande råd där vi ska sitta och pilla navelludd i väntan på ett gudomligt ingripande av typen ”the second comming of Jesus”. Det är just passivitet som gjort att vi sitter i den här skiten.

  Sen är ju en 25 % befolkningsreduktion mindre än en 50 % sådan, men hur denna prognos/plan ska verkställas är ju onekligen intressant. Först bestämmer de sig för att vi ska öka till 10 miljoner och några år senare prognostiserar/planerar de för att 2.5 miljoner helt plötsligt ska ”försvinna”. Då undrar jag vilka dessa är och hur de då ska minska. För det är ju skillnad på emigration och utplåning. Tittar man på elitens hastiga befolkningsminskningarna i t.ex. Ryssland, Kina, Kambodja och Rwanda så rörde detta sig inte om någon direkt emigration.

 • @ Faithbringer, Stella Stormanoff,

  Återigen använder du dig av argumentationsfel och återigen skickar jag med en länk med en definition vad argumentationsfel är för något;
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

  Det som bl.a. är ditt argumentationfel är att du hittar på påståenden som ingen har uttalat. Bl.a. ditt resonemang om att deportera invandrare, vilket inte är annat än kvalificerat skitsnack och ett försök till misskreditering av andra. De som argumenterar här säger i princip samstämmigt att Sverige måste säga stopp till invandring nu tills vi har sett vad Sverige har råd med samt vilka övriga förutsättningar som inom anständighetens gräns måste uppfyllas innan vi kan erbjuda fler ett uppehälle här. Vidare också vilka rättmätiga krav vi kan ställa på invandrarna för att få vistas här. De flesta invandrare vi har här idag tror jag också håller med.

  Bella, har du glömt bort Bechir Rabani? Du var ju snabb med att kanske lite populistiskt hylla honom. Bl.a. i ditt inlägg: https://newsvoice.se/2017/12/18/bechir-rabani-minnesstund/#comment-271151
  … där du kallar honom för ”en död hjälte”.
  Men låt mig påminna dig om att han inte bara ville upplysa om det korrupta systemet i Sverige, han ville också stoppa invandringen och såg vad den ställer till med på den nivå den nu är, trots att eller kanske på grund av att, som han själv säger, var invandrare. Är han också rasist? Om du har glömt var han står kan jag påminna dig om ett av hans inlägg på Youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=784GD9bt6NA
  Om du inte orkar se hela inlägget så spola ca 39 min fram i filmen, där finns några kärnfulla kommentarer. Stämmer inte riktigt med var du förespråkar nu.

  Jag kommer precis från ett 4 timmar långt möte med en invandrare som är min vän, precis som många andra invandrare, och denne håller fullständigt med mig om problembilden. Vi pratade såklart om mycket, men bl.a. om invandrarpolitiken. OCH OBSERVERA NU ATT INGEN AV OSS PROPAGERAR FÖR NÅGON SORTS DEPORTERING AV INVANDRARE SOM DU HAR TJATAT UT HÄR.

  Du skriver, tycker jag lite anklagande, att jag inte gör något? Vad vet du om det? Fick du inte fram några fakta när du googlade mig? Men det kan jag säga dig att jag har verkligen gjort en hel del inom ramen för detta lands s.k. föreningsfrihet och yttrandefrihet. Min erfarenhet från detta har format vad jag anser om det ”svenska bedrägeriet” eller gärna ”hjärntvätten av det svenska folket”. Men detta går jag möjligen in på i ett annat sammanhang med en annan grundartikel.

 • Jan Rosbäck@ Intressant prognos. Vad är det för händelse(r) man räknar med när inte bara befolkningen utan också den ekonomiska välfärden sjunker så drastiskt fram till 2025? En befolkningsminskning behöver ju inte orsakas av krig i traditionell bemärkelse utan det kan räcka gott med biologisk krigsföring. Staten vill kanske inte åstadkomma materiell förstörelse av alla de 600 000 bostäder som byggts till migranter 2025?

  Staten har sedan vår födelse tagit biomaterial från oss och vet därför med stor sannolikhet vilka genetiska akilleshälar vi har. Med rätt “utsläpp” så kan de, lätt som en plätt, slippa 25% av etniska urinvånare.

  “In 2005, the official view of the International Committee of the Red Cross was “The potential to target a particular ethnic group with a biological agent is probably not far off. /…/

  In 2012, The Atlantic wrote that a specific virus that targets individuals with a specific DNA sequence is within possibility in the near future. /…/

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_bioweapon

 • @Peter
  Kasta inte in handduken för tidigt, de flesta kommer ändå inte att fatta vad som händer. Det finns ett bra exempel på dynamisk information där man prognosticerar paradigmskiftet genom att sammanföra olika parametrar. På http://www.deagel.com/country/Sweden_c0192.aspx kan man se hur läget för Sverige förbättrats sedan jag tittade in där senast för något år sedan. Då var Sveriges befolkning i stort sett halverad 2025, nuvarande prognos ger 75% så något bra har man ju tydligen åstadkommit, förutom att militärbudgeten är mera än halverad. Nu tog jag en skärmdump, får väl se vad den visar nästa år. Siffror om BNP lär bli annorlunda när nationers potential inte längre bara avgörs i pengar och tillgångar beräknade av ett centralstyre sittandes på en läckande flotte i ankdammen som idag.

 • @Jan Rosbäck

  Allting är relativt. Jämför man med för ett antal årtionden sedan så har samhällsutvecklingen inte varit positiv och fortsätter det i samma spår så kommer det utan tvekan bli ett skitsamhälle. Även för de med ett tredje världen perspektiv på tillvaron. Sen är jag väl medveten om att denna utveckling inte bara är politikernas fel. Även befolkningen är och har varit ansvariga i detta då de varit lättköpta av skinande ting. Men hjärntvätten börjar ju redan i förskolan och sen fortsätter den upp på en akademisk nivå, där människor till slut blir så handikappade av sin ”utbildning” att de inte klarar av att se verkligheten för vad den är. Själv har jag inte några direkta lösningar på detta olösliga problem, men ser ändå problemet. Vår nuvarande situation och dess utveckling som pågår är just en del i detta systemskifte du nämner och det är inte någonting som är folkligt drivet. Inte heller så kommer det bli någonting som gynnar folket oavsett var det folket kommer ifrån eller var de bor någonstans. Men skit samma, man får se vad som händer och sker. Det är onekligen lite spännande som en dålig B-skräckfilm baserad på ett lika uselt manus, skrivet av ett gäng fullblodsidioter. Bring out the popcorn…

 • @Peter 12 Jan, 2018 at 23:44
  Visst kan man diskutera in i det oändliga. Men nu har du att göra med en till stora delar infantiliserad befolkning som utöver drömmen om evig trygghet drabbats av en aldrig skådad invandring som om den inte styrs upp här kommer att dra ner gardinen helt. Familjer fungerar bäst hela och detta psykologiska tryck kommer att ligga som ett ok över migrationsverket. Har man med barn att göra så gör dom aldrig vad man säger till dem utan de följer exempel så en diskussion om hur man ska styra upp moder Svea är redan där utraderad. Kossan har gått i sin i sin spilta på grund av vantrivsel, det hjälper inte med kraftfoder eller proteiner, och det är kört mest för att bonden köpt upp nya maskiner som inte fungerar och varit på många semestrar och låtit gården förfalla. Inte för att det tillkommit en ny fårskock som går ute på ängen och betar. För att återgå till din kommentar.
  Det är inget skitsamhälle, jag har sett och upplevt mycket värre liksom de som tagit sej hit. Men folk måste komma ifrån de tre största illusionernas betydelse som påprackats dem, religion, staten och pengar. Många kommer aldrig att komma ur det och det är helt ok, men de kommer alltså att försvinna de närmaste 20 åren under pågående systemskifte. Mest genom naturlig avgång och givetvis genom att det nya paradigmet får fart. Jämför utvecklingen av Linux och Microsoft och se gärna den korta filmen med Alvin Toffler https://www.youtube.com/watch?v=btPxLX7USms

 • @Stella Tormanoff

  Baka inte ihop dig själv med begreppet “invandrare”! Att alla människor inte är lika mycket värda beror inte alltid på deras bakgrund, men på deras bidrag till samhällsutvecklingen. Poliser är också människor.

  Att polisen ser rött när människor kör mot rött kan jag förstå. De kommer ofta till olyckor där människor mördats av alkoholister och andra trafiksyndare som kört mot rött. Polisen och räddningstjänsten är de som får bevittna blodet, hjärnsubstansen, invaliditet och döende människor.

  Det är på något vis värre än en gruppvåldtagen kvinna och den politik som orsakat våldtäkten. Att du inte har förståelse för polisens reaktioner på det som sker gör att jag VET att du antingen behöver meditation eller professionell hjälp.

  Polisens taktik med alkoholister är nog att plocka in stökiga människor om de besvärar polisen eller andra människor. En berusad människa kan vara farlig för sin egen och andras säkerhet. Alkoholism kan läkas genom meditation, särskilt i ett bakfullt tillstånd där smärtan kan lindras permanent genom frågan: -Varför dricker jag så mycket? samt att man sedan vågar se verkligheten som den är.

  Jag tror alls inte att polisen är samvetslös. Polisyrket är ett låglöneyrke jämfört med den skit de får ta emot och de risker de utsätter sig för. Poliser har ofta en mycket stabilt psyke. Jag tror inte polisens problem är enbart resursbrist, men att motivationen att ta i den skit som de senaste regeringarna skapat ibland inte infinner sig. Poliserna vill nog se att rätt åtgärder vidtas i politiken.

  Jag tror att många poliser helt enkelt kan ha drabbats av en slags depression p.g.a. politiken som leder till mer passivitet, kanske till en cynism. Jag kan enbart rekommendera ljusterapi och meditation till alla poliser och att lägga sin nyvunna energi på positivt och konstruktivt handlande.

 • @Faithbringer

  I min första kommentar i den här tråden så tog jag upp den artificiella högkonjunkturen baserad på minusränta och annan ekonomisk mumbojumbo. Lär dig läsa, snälla du.

  Sen skiter jag i ditt navelskådande filosoferande kring hur den pyramidspelsliknande ekonomin är uppbyggd. Eftersom den illusoriska ekonomin är uppbyggd kring ett bristsystem och d.v.s att kakan är finit.

  Men statskassan representerar någonting annat än en illusion, bristsystem och papperet sedlarna är tryckta på. Den samlade statskassan är ett resultat av befolkningens samlade slit av krökta ryggar och valkiga händer. Den är inte din eller någon annans att ge bort till hela världen.

  Och nej Stella, du är inte svensk och det kommer du heller aldrig att bli. Du är lika nyttig för Sverige och svenskarna som de främmande Bolsjevik-elementen var för Ryssland och ryssarna. Men du är i gott sällskap av våra politiker och om du väljer att återvända får du gärna ta dem med dig.

  Sen har jag sökt mina rötter tillbaka till tolvhundratalet, men vi har nog varit här längre än så. Vi har under århundraden brukat jord, slitit och dött i skog och gruva. Vi har grävt Göta kanal för hand. Vi har tjänat som knekt och dött vid såväl Lützen som Poltava. Sen har även jag själv bidragit med egna små värv, om än av en mer blygsam karaktär. Vi har byggt detta land med blod, svett och tårar. Sverige är MITT LAND att förvalta och så kommer jag själv att göra; med blod, svett och tårar. Vad jag själv har gjort och kommer att göra, återstår väl att se då mitt personliga öde spelar en mindre roll. Men jag vet att jag kommer dö i Sverige och hur denna död kommer utspela sig får bli en framtida överraskning.

 • Peter,

  För att förenkla alla mina frågor jag aldrig får svar på:

  Vad tänkte du göra för att förändra situationen?

  Polisen ”klarar inte av” för att det får order att inte klara av. De är orderföljare. Har du aldrig varit i militären eller arbetat i en hierarkisk struktur? Polisen har resurser och förmåga och allt, men de får låta det växa för att kriminaliteten och konflikten behövs, för att DU skall acceptera POLISSTATEN. Jaklar vad jag blev jagat av polisen för jag av misstag körde mot rött en gång, så visst finns resurser. Och de går runt och ger sig på a-lagarna för ingenting istället för att ta tag i riktiga brottsligheten. De lägger ner utredningar för de är samvetslösa idioter och för deras chefer vill de ha så. Det handlar inte om resursbrist.

  Invandringen håller uppe bopriserna, men inte gick ni till era kommunfullmäktige och krävde att kommunala hyresrätter inte delas ut till nyanlända eller? Genom att hålla uppe bopriserna kan Babylon fortsätta existera.

  Sverige har inte haft hög konjunktur sedan länge för ekonomin har varit upp och ner i närmare 50 år. Vilket jävla hög konjunktur med minus ränta och tillväxt som räknas på konsumption och ökad skuldsättning… snälla du…

 • Jag talade med Jesus-energin i meditation den 25:e december kl 0700. Jesus-energin sade att jag skulle vara vänligare mot de onda för de styrs av sin rädsla och sin panik. Det är synd om dem. Jesus-energin sa det lite trött och besviket som om jag redan visste att det var sant och liksom undrade varför jag frågade.

  Så det är olika synd om oss alla på olika vis. Vår ondska är förlåten för ondskan kommer ur rädslan och den rår vi inte för. 1% är likgiltig men 99% av alla vill väl, bara vi lugnar ner oss, men ibland ser vi det inte, för vi har inte modet att se det. Egot förbjuder att vi ser verkligheten på ett annat sätt än vad vi gjort hittills. Men egot är för komiskt, likt ett litet trilsket barn som vi bör leka med och trimma lite, för hur ska vi utvecklas till något vackert om vi inte förändrar oss till det bättre?

  Det är därför vi alla ska göra som Jesus, Buddha, Martin Luther King, Mahatma Gandhi och Tomas tvivlaren. Vi ska dra oss undan och meditera! Vi ska alla läka mentalt! Om vi inte klarar av meditation i stillhet så ska vi gå till healers som vi känner en Jesus-energi från, healers som håller vår hand eller lägger händerna på oss en timme så att vi kommer ner i ett djupt lugn. Vi behöver lugnet. Alla behöver lugnet om vi ska finna mod, medmänsklighet och förstånd.

  Som en mycket ung kille jag känner sade till sin far. – Ba jö de! 🙂

 • @Savalle

  Tror din läsförståelse inte är vad den borde vara. Det är ingen som angripit henne personligen utan det är just hennes argument som har plockats isär. Läs en gång till eller be någon annan förklara för dig.

 • Skam över er som angriper Stella Tormanoff personligen! Det är argumenten som ni ska granska, kritisera och gå hårt åt – inte människan som framför dem!

 • @Faithbringer

  Din gråtmilda självömkande offerroll är inte ens värd att bemötas.

  I ett land där det redan råder bostadsbrist; och där kommuner och landsting går på knäna trots högkonjunktur; och där det råder en skenande kriminalitet som polisen redan nu inte klarar av att hantera.

  Så är poängen i allt det ovanstående att ett sådant land inte bör ta emot ytterligare 500 000 till 700 000 människor under de närmaste åren, eftersom detta kommer att förvärra dessa problem. All annan diskussion är helt ovidkommande.

  Om man inte förstår detta är man oärlig eller har grava intellektuella tillkortakommanden, alternativt både och.

 • Vad är det du skall avslöja Peter? Att jag inte vill hata eller rättfärdiga andras hat? Gör det, tack! 🙂

  Hur vet du om all statistik är korrekt och att media inte rapporterar 50% sanning och 50% lögn för att ösa en konflikt mellan svenskar och invandrare? Varför litar ni blind på Arnsberg och högermedia? Måste man måla in sig i en känslomässig och ideologisk hörna för att rättfärdiga sina rädslor?

  Eliten vet att ni är rädda och darrar som små kaniner bakom skärmen. Så SD kommer med lösningen POLISSTAT och ni kommer att rädsla att jubla över en total övervakning i framtiden. Detta är tanken med det översrivna raporteringen av terroratacker och brott. Media och verklighet är i oproportionärlig disonans. 😉

 • Öystein,

  Det är ett faktum att ni vågar inte omvandla era tankar till handling. Det är bara en massa gnäll på internet. Däremot så förväntas vi – främlingar le snällt och klappa er på ryggen när ni försöker förminska oss. Over my dead body.

  Ingen kan svara på mina frågor varför ni inte gör något i verkligheten. Varför berättar ni inte för skäggbarnen att de inte är välkomna? Att kollektivt skuldbelägga invandringen som helhet – vad hjälper det att bevara er identitet och kultur? Hur straffar ni era politiker? De ända svaren jag får är att jag är ”falsk” och ”oärlig”. Var är logiken och ursäkten att ni gömer er bakom en skärm? Kan det vara rädsla? Finns demokrati när rädslan är starkare en åsikten? 😉

  För övrigt är jag glad att ni har det bra i vardagen 🙂

 • @Faithbringer

  Du är bara grinig för att du och din oärliga agenda har blivit avslöjad. Men det är ju inte endast jag som har sett igenom dina rena lögner och avledningsförsök; så har ju även Kim, Martin och Öystein gjort; och alla andra som har läst men inte kommenterat. Precis som alla framtida läsare kommer att genomskåda vad du är. Men som jag tidigare skrivit har vi sanningen på vår sida; och ni har bara lögnen och lätt genomskådade falska argument; och det är just därför det är så lätt att avslöja er. Likaså är din eviga argumentationsloop en lätt avslöjad oärlig taktik där du försöker få in diskussionen att konstant kretsa kring en och samma sak. Ett litet tips. Om en sak inte fungerar, så byt taktik.

  Men det här handlar inte om varken mig eller dig personligen. Inte heller handlar det om min personliga ekonomi och inte heller om hur många barn jag skaffar eller ej och så vidare. Allt detta är bara olika led i dina försök att göra den här diskussionen till någonting den inte är och bör vara.

  Det verkliga problemet med den här massinvandringen är att den gjort ett i grunden rätt välfungerande samhälle till något dysfunktionellt. Den har förvandlat stora delar av landet till något som inte längre är Sverige. Massinvandringen har medfört nästan dagliga mord, skottlossningar, våldtäkter, rån och all annan samhällseroderande kriminell skit som försiggår. Likaså har en massa underutvecklade företeelser hamnat på dagordningen. Enligt regering och media så måste vi svenskar nu diskutera hedersmord, hedersförtryck, kvinnlig omskärelse, islamism och islamistisk terrorism osv. Så att vi kan hjälpa dessa nya medborgare att förstå att man inte dödar sina döttrar; och att man inte förtrycker dem; och att man inte heller skär sönder deras underliv. Vi har även fått in nya religiösa medborgare som både föraktar oss och vårt gemensamma land och vissa av dem driver denna extremism åt ett håll att man tvingas gå och titta sig över axeln. Jag har bara två frågor och eftersom du inte besvara frågor kan du se dem som rent retoriska.

  På vilket sätt är detta en positiv utveckling för Sverige och svenskarna, var de då nu än kommer ifrån? Pizza och Zlatan?

  Till sist vill bara påpeka att jag blev lätt illamående av ditt försök att dra den döde Rabanis namn i smutsen. Skillnaden mellan dig och Rabani är att han var ärlig och du är det inte.

 • En gång i tiden tänkte jag också som Peter, och det gör jag fortfarande.
  Och i än högre grad efter att ha läst igenom det här kommentatorsfältet…

 • Peter,

  På tal om statistik: det finns mellan 5 och 9% individer i varje samhälle som har enligt STATISTIK bra postitioner i samhället, hög inkomst, fina hus. De är ingen enonomisk kostnad och alla beundrar dem. Dessa däremot avskedar och mobbar sina medmänniskor, ser dem som kostnader, förstör livet för en massa folk. Samhället beundrar narcissister och psykopater. De finns bland alla folk och raser och lever på bekostnad av vår energi. De skapar krig och blir rika på andras lidande. Ändå skall Arnstberg peka fram deras offer som kostnad. Alltid hatar man den arbetslöse och den sjuke, och smörjer för chefen som avskedde dem för de dög inte…
  Och har du brist på något Peter? Vad är det du saknar som de 2000000 med invandrarbakgrund har tagit ifrån dig? Vad är det som är så hemskt med att inte vara svensk?
  Tänk om du lade din energi på att att räkna hur mycket svensken betalar i ränta för lån av pengar som inte exsitetar till sina inhemska förövare än att peka ut hur hemskt det är med befolkningsutbyte. Det är jobbigt och jag tipsade dig på vad du kan göra, men jag antar att du är något för feg för attgå ut och demonstrera eller berätta säga i ögonen på ett skäggbarn – ”åk hem. Skaffa en etnisk svensk kvinna och många barn, så har du gjort dit för att bevara genbanken om det är så viktigt.

 • @ Faithbringer,

  Jag hade faktiskt inte räknat med att jag skulle få svar på de två enkla och konkreta frågor jag ställde. Trots att de var så enkla att en 10-åring utan problem skulle klara det.

  Att du inte vill/kan svara trots att du anser att du sitter inne med “sanningen” betyder att du har en falsk agenda.

  Återigen försöker du förskjuta fokus från grundartikelns fråga. Denna gång genom att insinuera att jag inte skulle må bra. Vad får du allt ifrån? Jag mår utmärkt, och älskar också naturen, konst, arkitektur, är uppväxt i “Stan på landet” och Värmdö skärgård. Men vad har det med saken att göra???

  Ditt/dina inlägg i denna tråd är vad vi brukar kalla för Gallimatias.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gallimatias

  Vidare har du mycket besvärande argumentationsfel.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

  Av orsaker som ovan blir min slutsats att det inte går att argumentera med dig. Dock är jag ganska övertygad om att de flesta redan har genomskådat dig. Vidare kommentarer är överflödiga.

 • @Kjell Holmsten

  Eftersom minnet sviker dig ska jag hjälpa dig en bit på traven. Jag reagerar på skitsnack oavsett vem skitsnackaren är. Precis som jag reagerade på ditt skitsnack ett antal kommentarer upp i tråden. Likaså skrev jag en kommentar om att SD och alla andra partifärger bara är olika perspektiv av en och samma skithög. Men har man taskigt minne kan det vara en fördel om man läser igenom alla kommentarer en gång till innan man yttrar sig. Och för övrigt så skriver jag vad jag vill; till vem jag vill; och om det inte passar kan du också logga ut; och lägga dig i fosterställning till dess att din oro gått över.

 • @Faithbringer

  Ska du nu också försöka dig på en kombination av diskriminerad invandrare och förtryckt kvinna? När man inte tror det kan blir värre så blir det just detta. Jag bryr mig inte om att du är vare sig kvinna eller invandrare. Problemet jag har med dig är att du är oärlig, vilket jag redan har påpekat ett antal gånger. Du argumenterar med falska argument och när jag plockar isär dem så tar du till fultrick. Precis som du försöker göra nu och även har försökt med tidigare. Men som jag även då påpekade så är jag immun mot kvinnlig skuldbeläggning, oavsett var kvinnan kommer ifrån, så du kan inte tysta mig med rasistkortet heller. Om du inte kan argumentera ärligt och inte heller kan hantera när någon plockar isär dina argument, så kanske du borde undvika att argumentera överhuvudtaget.

  Sen har du inte en susning om vilka erfarenheter jag personligen har av invandringen. Fan, jag skulle till och med kunna vara en invandrare. Hur kan du veta? Men debatten gäller inte mina personliga upplevelser av invandringen och inte heller gäller den dina.

  Vad du inte vill fatta är ett invånarna i det här landet är bekymrade av de problem invandringen redan har fört med sig, oavsett om huvuddelen av alla invandrare är skötsamma. Redan nu är det två miljoner invånare med invandrarbakgrund och det är ytterligare fem till sjuhundratusen på ingång de närmaste åren. Då är redan nu kostnaderna och kriminaliteten, inom den nuvarande invandrarpopulationen, något som är ohanterbart såväl ekonomiskt som rent polisiärt. Du ska inte försöka förminska den oron människor känner och likaså ska du inte försöka tysta debatten med dina oärlighet och gnäll om rasism. Kan du inte argumentera ärligt och kan du inte ta kritik när du är oärlig, så tycker jag du ska byta tråd eller logga ut.

 • Jag förstår inte varför ni sätter Stella i centrum för denna diskussion om invandring. Peter du verkar vara fixerad vid att ha/få rätt i denna debatt. Varför är det så viktigt för dig? Jag börjar känna mig något orolig här och jag tycker att din retorik är kopplat till person och inte i sak, varför. Vad är din agenda är det SD eller, javisst det är ju valår. I denna debatt här på NV är det bara Stella och något jag. Bägge är vi starka motståndare till SD vad jag förstått från Stella när jag läser hennes ofta nyanserade och viktiga inlägg här. Detta var mitt sista inlägg i denna debatt för jag känner att det är något som är fel här.

 • Peter,

  Vill du låta folk tänka själva och ta till sig det jag skriver? Att försöka förnedra den enda kvinnan och invandraren i denna debatt som orkar stå ut med skälsord och anklagelser visar bara hur mandrr ner sig själv. Visst är det frustrerande att jag inte rätfärdigar det förakt som Arnstberg öser energi åt, men det får vara tills du lär dig att alla behöver inte sjunka till nivå att förlika människan med kostnad.

  Om du saknar egen erfarenhet angående invandringen och skyltar med siffror enbart, så är människor mer än dina siffror och kostnader. De flesta har en själ.

  För övrigt anser jag debatten hålla en bra retorisk nivå trots dina och Kims personangrepp och anklagelser. Vi har alla gjort det felet när känslorna tar över.

  Jag tar inget personligt. Jag ler när jag skriver. Men jag är ärlig – jag jobbar inte på flyktingboende och göder svenskens främlingsfientlighet som Bechis gjorde. Jag tar hand om de gamla i Sverige och vill visa att främlingsfientligheten har gått för långt.

  Ta tag och organisera en ”åk hem” demonstration utanför närmaste flyktingboende istället för att försöka förminska en invandrarkvinnas erfarenhet med dessa siffror som i min vardag betyder inte särskild mycket. I din – betyder de så mycket som du själv väljer att det gör. 😉

 • Det är kanske den här utvecklingen vi förtjänar. Eftersom vi inte har varit i krig på över tvåhundra år sa kan man inget annat än att betrakta det som sker i Sverige idag, som omvärldens straff för att vi just inte har i krig på över 200 år.
  Jag vågar inte precis säga om det hade varit bättre om Sverige hade varit ockuperat under andra världskrig på samma sätt som våra grannländer. Men den nationella sammanhållningen hade förmodligen varit något starkare.
  Sverige är idag ett land som styrs av idioter som i sin tur hellre låter sig styras av sina egna intressen än för landets bästa.

 • @Jan Rosbäck

  Men om man ägnar sig åt en ärligt seriös och konstruktiv diskussion med verkligheten som utgångspunkt, så blir ju all form av pajkastning helt överflödig. Inte heller tror jag på en förändring via nickedockorna på Rosenbad. Men en förändring via ett folkligt uppvaknande är ju alltid möjligt och början på ett sådant är just en ärlig diskussion. Men om man inte har den utgångspunkten så har man ju kvävt det barnet i sin linda och är det detta syfte man har så är uppdraget utfört innan det ens har börjat. Men man ska inte glömma att vårt kommande skitsamhälle kommer bli allas skitsamhälle. Det här är bara början på slutet.

  @Öystein

  Som du ser av Stellas två textmassor så innehåller de inte några svar på dina två frågor. Hon är inte intresserad av att varken besvara dina frågor eller att ha en seriös diskussion. Som jag ser det så beror detta alternativt på två saker det med. Någonstans tar hon hela diskussionen lite personligt då hela invandringspolitiken är koncentrerad till ett navelskåderi av människor som hon själv har träffat och pratat med. Men jag tror inte denna narcissistiska livsåskådning är hela sanningen.

  Så vi kan köra ytterligare ett tankeexperiment och vi tar då #jagärhär som exempel, men därmed inte sagt att det är just där hon hör hemma. Denna grupp har 75 000 medlemmar och det är ju inte helt otänkbart att några av dessa har hittat hit till NewsVoice. Det är nog rätt sannolikt eftersom det här finns artiklar som avhandlar saker som skiljer sig lite från MSM och #jagärhär arbetar ju nu på uppdrag av en regeringen som ligger bakom invandringen. I kommentatorsfältet så kommer en sådan medlem skriva sanning och tänkvärdheter om vitt skilda saker, men på vissa ämnen kommer denne bete sig som drabbad av en mental blockering. Ungefär som det du ser nu. Man får inga svar på konkreta frågor och likaså viftas rationella argument bort med rent skitsnack om helt ovidkommande saker. Vad som kännetecknar hela diskussionen är att den inte leder någonstans och den bara tar tid. Det är precis det som är meningen eftersom det är en utnötningstaktik. Det var det jag nämnde i en tidigare kommentar. Har du inte sanningen som utgångspunkt så återstår det bara en massa lätt genomskådade argument som ändå tar en massa tid. Men det är ju också detta som avslöjar dem oavsett om de har bild och verkligt namn på sin profil. Denna öppenhet är bara ett försök att ge en viss tyngd åt de falska argumenten.

 • @Peter
  Vad jag vill ha fram är att den oreda som skapats aldrig kommer att kunna lösas med några gamla recept på
  nationalekonomi eller bidragssystem. Efter många år som globetrotter sedan 1970-talet ser jag bara hur allt alltid fortsätter i samma spår här på områden där många andra länder redan börjat ta sej ur fällorna. Majoriteten av svenskar har lärt sej att bocka och lyssna på överheten och vänta på bidrag istället för att agera själva. Helt ok så länge resurser finnes och ekonomin befinner sej i ett expansivt läge. Nu är det andra tider eftersom systemet snyltar på resurser som inte finns, allt går att förändra men de här besluten måste ske från en lokal nivå. Rosenbad har aldrig kunnat spika ihop en lådbil ens utan att fråga IMF eller Wallenberg först. Ivan Björn hade en länk om Ubuntusystemet, här kommer länken igen. https://www.youtube.com/watch?v=FW6hH39gGug Pajkastning i diskussionsmedia kan man ju hålla på med hur länge som helst men pajerna tar slut och leder ingen vart.

 • Angående rasism: Det finns både här och ännu värre i Östeuropa där jag kommer ifrån. Inget konstigt med det. Det är mest främlingsfientlighet än renodlat rasism. Fram till 20 års åldern hade jag aldrig haft kontakt med en icket vitt människa. Araber och muslimer har jag alltid jobbat med och har både vänner och familjnedlemmar som är det. Utan att jag ens visste det så var jag så fördomsfull så jag var en omedveten rasist. Med mina första kontakter utanför landet och med färgade människor bröts alla fördomar. De är som oss – det finns goda och onda. Jag är nyfiken och undviker inte möten som kan lära mig något nytt. Så rasism och främlingsfientlighet är väldigt naturliga, men det är så väldans dramtiserad av media. Att förneka dess existens är lika idiotiskt som att skämbelägga det. Det är liksom allt annat, en del av vår utveckling.

  En bekant till mig var soldat utomlands. Sådan rasist och nazist kan du bara drömma om. På många sätt en god vän, han hade gott hjärta. Efter ett militärt uppdrag fick han strida med en svart kamrat. Han är fortfarande extremt nationalistisk men själv bor han deltid utomlands och är inte rassist… haha! Så man bryter onska med kärlek dock i olika situationer. Vi måste kommunicera med de som kommer hit, tycker jag. Jag gör det. Man kan även förklara på ett civiliserat sätt omvad som händer och berätta för folk att de bör åka hem.

 • Öystein,

  Jag tipsade om hur man kan visa sitt missnöje angående invandringen.

  När du skriver ”vad bör Sverige göra”. Sverige är ingen enhetlig organism och människor i flock lätt omvandlas till djur. Eftersom jag har märkt att du har också kommit till insikt att demokrati inte finns så kan du börja med att må bra och sluta oroa dig gör det du inte kan påverka. Att bygga äkta nätverk genom att vara snäll med folk utanför internet, alltså i verkligheten – genom att ge genuin kärlek och omtanke kan du göra dig så lite beroende av statens falska trygghet som möjligt. Ingen kommer att svälta i framtiden och frysa ihjäl. Har du en partner att leva med så är du extraordinärt rik. Utveckla ditt skapande som Ivan Björn nämnde, för du har säket en talang och något du brinner för (förutom Sverige) så att din själ får mat. Folk fokuserar för mycket på materialism och det som är utanför deras påverkan, därför mår de dåligt. Sedan vad är Sverige? Jag njuter dagligen av Sveriges natur då jag bor på landet. Vid möjlighet njuter jag av klassisk svensk konst, arkitektur (finns fantastiska kyrkor, herrgårdar och slott att besöka), musiken har aldrig varit så tillgänglig och aktiviteter av traditionell typ finns för den som behöver dem. Det är Sverige och kulturen är välbehållen och tillgänglig för alla som vill. Njut! 🙂

 • @ Peter,

  Jag blir bara mer och mer imponerad av din klarsynthet och briljans. Din förmåga att hålla sig till ämnet och dina träffsäkra liknelser. Du är verkligen outstanding! Och maila mig gärna vem du är på: oystein.ronne@gmail.com så kanske vi kan ses på en fika :-).

 • Ett totalt inbördeskrig är enda lösningen på Sveriges alla problem. Alla kulturmarxister, feminister och multikulturella samt ägare till banker och storföretag plus alla offentlig anställda avslutas en gång för alla.

 • @ Fathbringer, Stella Tormanoff, 11 Jan, 2018 at 14:05

  Jag för står nu inte vart du vill komma med ditt resonemang. Vad anser du med alla dina kloka ord och insikter att Sverige borde göra? Vad skall den enskilde medborgaren göra? Le och vara glad?

  Du skriver att du är omgiven av rasister. Stackars dig. Var bor du? Har alla rasister hamnat just i ditt grannskap? Då har du otur och mitt tips blir att flytta därifrån så fort du kan.

  Du frågar mig också varför folk anser sig överlägsna andra. Andra folk skiter jag i detta fallet i eftersom artikeln handlar om Sverige. Och vad gäller Sverige så är min bestämda uppfattning att Sverige definitivt inte anser sig vara överlägsna andra folk. Vad har du fått det ifrån? Låter faktiskt som ett regelrätt hjärnspöke.

  Helt plötsligt börjar du tala om och Socialdemokraterna fram till Palme. Vem har sagt att vi är stolta över vår utveckling? Jag har iaf sagt att svenskarna är grundligt hjärntvättade. Och Palme var en av de värsta bovarna.

  Du verkar i sanning riktigt förvirrad just nu. Jag tror att du vill så mycket, du vill förstå allt, läser allt, för att därefter kunna leverera ett slags facit. Jag tror du siktar lite för högt. Du kan mycket väl vara omtyckt utan att vara ett geni som har svaret på alla problem. Inse det…. Och det sker nog bäst genom, som Martin säger, meditation.

  Dina inlägg i denna slinga liknar numera tyvärr total panik.

  Jag vore tacksam om du bara kan svara hyfsat tydligt på följande två frågeställningar:

  1) Finns det för dig något cirka tak för hur många invandrare du tycker att Sverige ska/kan ta emot?
  2) Hur tycker du att svenska medborgare ska gå tillväga för att stoppa den nuvarande invandrarströmmen? (oavsett om du själv skulle tycka att vi ska fortsätta med att låta invandrarströmmen pågå som nu).

 • Peter,

  Jag har varit med om 2 stycken hyperinflationer i Bulgarien likt Weimar inflationen i Tyskland. Sovjet föll utan migranter. Ekonomikriser sker när Rothchilds behöver dem. I jagkten på sitt perfekta styre jämför de och Rockefeller olika samhällskonstruktioner. Deras djupa kunskaper inom kabbalahn gör att de är helt medvetna att makt är icket konstant och bestående, därför är de färdiga med ny samhällskonstruktion innan den gamlahar fallit – ordo ab chao kallas det. Medtanke på omfattningen av Världbankens makt (alltså Rothchilds) så är även guldpriset totalt manipulerat och kontrollerat. Psykopaterna är dock väldigt duktiga på att ligga steget före och utvecklas. Weimarinfaltionen skyldes på rätt skurk – alltså dem (alla judar fick bära skulden för sina psykopater), men nästa kris skall skyllas på invandringen, dock är det skurkarna som styr penningssystemet. Krister behövs för att få folk i rädsla och panik köpa deras nya lösningar.

  Under hyperinflationerna hade inte min familj mycket pengar. En månadslön var värd 4USD över natten. Men vi hade vårt kristna tro och vår familj. Inga dogmer, bön eller matförråd. Familjen hjälpte varandra. Min mormor hade enorm matförråd och var självförsörjande. De gav lite. Det var ingen nöd, men alla vara skuldfria. Så det finns inte mycket som kan skrämma mig.

  När jag upptäkte peak-oil teorin 2006 så fick jag panik, eller min dåvarande sambo. Vi byggde matförråd och väntade på Armagedon. Till slut orkade jag inte och gick vidare med mitt liv för jag ville ha barn och riktig egen kärnfamilj. Skillnaden i värdegrund och förmåga att älska gjorde att jag fick klara mig själv mot min vilja. Jag hade sparat en del. Godnet som jag brukar kalla det – helt okända svenskar hjälpte mig att hitta bostad, gav mig jobb, så jag har det bra. Är man snäll så är det alltid någon som hjälper och i lidandet kopplar man själarna i Godnet.

  [Kommentaren kapad. Max 300 ord. Denna var över 520 ord innan kapning.]

 • @Faithbringer @Jan Rosbäck

  Ni två verkar ju vara både smått belästa som en smula intelligenta och därför undrar jag varför ni resonerar som ni gör? Stella benämner ekonomin som en ”illusion” och Jan klassar den ett ”skapat bristsystem”. Och visst är det ett illusoriskt bristsystem, men det är ju tyvärr den verklighet som vi för tillfället har att rätta oss efter. Jag kan med ett enkelt tankeexperiment visa på bristerna i ert resonemang.

  När hyresavin dimper ned i brevlådan så ringer ni upp hyresvärden och förklarar att ni inte behöver betala någon hyra eftersom ekonomin är en illusion och ett skapat bristsystem. Om hyresvärden köper detta så kanske ni har satt bollen i rullning för en verklig förändring.

  Likaså när ni går och handlar mat och kassörskan säger ”det blir 347 kr” så förklarar ni för henne att ni inte behöver betala eftersom ekonomin är en illusion och ett skapat bristsystem. Om även hon köper detta så har bollen rullat än en bit längre och jag börjar då känna ett verkligt hopp.

  Men om detta lilla experiment tvingar er att sitta hungriga hemma i väntan på att kronofogden ska komma och vräka er, så får ni kanske förlika er med att även ni måste rätta er efter den verklighet som råder. Och går vi från mikro till makro, så det som inte fungerar privat fungerar inte heller på en nationell nivå. Verkliga problem kräver verkliga lösningar anpassade till den verklighet som då råder och inte fantasifullt önsketänkande. Att ni båda håller på så här visar att ni inte skriver för att komma någonstans, utan ni försöker bara blanda bort korten. Vilket är ett tråkigt slöseri av begåvning som skulle kunna användas till något bra.

 • @Faithbringer

  Det är ingen som vräker ur sig ilska, hat bla-bla mot dig p.g.a. invandringsdebatten. Att du är en oärlig och ohederlig debattör är det som jag själv finner en smula irriterande och det kan ibland lysa igenom i mina texter. Men du kan ju alltid skärpa dig.

  @Erik

  The zombies will find you on the country-side too.

 • Peter: Om du inte har preppat ännu, så gör det snarast! Själva har vi landställe, och kan lätt ställa om till självhushållning, bara vi hinner dit i tid.

 • Angående invandringsmotståndet:

  Ett sätt för de som vill visa sitt missnöje på ett effektivt och civiliserat sätt är att tillverka skyltar på dari och arabiska där det står ”åk hem”, ”vi vill inre försörja er” etc. och så demonstrerar man fredligt utanför flyktibgboendena. Är det nog många som gör det bör det skapa tillräckligt med psykiskt obehag att få valjer att stanna. Det är bara en ide. Att vräka ur sin ilska i FB-grupper eller över mig leder inte till förändring.

 • @Martin
  Ville med min postning påpeka på systemfelet där ett ekonomiskt skapat bristsystem får oss att reagera med alla taggar utåt eftersom man med nuvarande tankemönster går in i väggen. Visst behövs det och kommer alltid att behövas människor med hög kapacitet att förstå komplexa problem som man idag hittar inom den akademiska världen. Men problemet är universellt mänskligt, man krånglar till det hela genom en komplicerad intellektuell hierarki. Tricket ligger i att kunna tänka enkelt.

 • @Faithbringer

  Wisdom from Vernon Howard, a modern mystic, about reality:
  https://en.wikiquote.org/wiki/Vernon_Howard

  “Turning to God, Truth, Reality, simply means to let go, even fearfully at first, of our self-centered ideas.”

  “Everyone has imaginary ideas of himself as being this or that sort of person. And you can be sure that the images are highly complimentary! But since they are purely imaginary, they are highly sensitive to assault by reality.”

  “The most marvelous experience of life is to transform life according to reality, not imagination.”

  “We burden ourselves with useless ideas which we carelessly take as facts. Instead of letting reality come as a new surprise, we insist that it conform to our habitual concepts, and thus, we spoil everything.”

  Jag saknar tillräcklig kompetens på el-magnetism-området, men säkerligen kan en forskare kommentera Teslas uppfinningar via vetenskapliga publikationer om denne repeterat dem?

  Det finns naturligtvis en anledning att bondfångare säljer ”perpetum mobile”, men bondfångaren skulle naturligtvis aldrig riskera att skriva avtal där betalning kommer efteråt vid bevisad funktion.

  Men det är naturligtvis många som gått på bluffmakeri med dolda kraftkällor. Det som förvånar mig är varför de lurade aldrig frågade sig varför inte dennes grannar fångar ström ur tomma luften om det nu fungerar så bra? Det är fullt lagligt. Jag är öppen men skeptisk. Jag vet att det finns ett svagt varierande jordmagnetfält att ta upp energi från, men jag tror att det är slöseri med tid och pengar att försöka, men visst kan jag ha fel.

  Poängen är att jag misstänker att ombyggnad av Sverige enligt religiösa kvinnors sekteristiska våta fantasier om perpetum mobile, Särimner, ymnighetshorn, evig tillväxt etc. förmodligen kommer leda till ONDSKA, total katastrof och förödelse av vår natur [Guds skapelse] och det baserar jag på evidens från arkeologer, evidens från jordbruksforskare och exponentialfunktion, d.v.s. bevis från matematiken.

 • Det kommer inte att gå ekonomisk nöd på någon här i tråden, eller skäggbarn med flera så fort flera vaknar upp. När man tittar på Nikola Teslas energipatent så ska man fokusera på var kapacitansen finns, de ska alltså inte direkt ses som ett kopplingsschema. Där i kapacitansen hittar han och för den delen vi om vi så vill jordens resonansenergi. Jorden snurrar runt en imaginär axel och fungerar som en generator med en frekvens på ca 7 Hz. Alla frekvenser som är i resonans med denna kan alltså utnyttjas för energiuttag. Det enda som JP Morgan och hans kompisar gjorde för hundratretti år sedan var en metod att kunna ta betalt för denna energi och det är ju en bedrift i och för sej. Sedan dess har man effektivt stoppat alla andra lösningar. Dagens akademiska vetenskapsvärld hålls strikt åtskild från den praktiska världen och alla energilösningar därifrån är enbart systemets egna. Det är ju en certifiering för ett jobb inom scientism, inget annat. Namnet på certifikatet kallas också därför ex-amen.

 • @Birgitta

  Om Handbok Överlevnad hos Försvarsmakten är slutsåld, för den vid mitt första försök, så kan du även ibland hitta den på Tradera. Men ge fan i att plocka växter i mitt område. 🙂

  Pjäserna är uppställda för svält och det är väl ett led i Agenda 2030 AKA Agenda 21. Vi har inte längre några beredskapslager med mat och livsmedelsbolagen har inga centrallager, då allt befinner sig i rullande lager d.v.s. i lastbil under transport, vilket medför att affärerna vid en störning skulle gapa tomma efter ca 3-4 dagar. Sen har vi även inget självförsörjande jordbruk och då är vi nu ändå 10 miljoner munnar att mätta, samtidigt som nya hungriga fågelungar kontinuerligt svärmar in. Det är beräknat att det svenska beståndet av vilt och vilt växande växter kan försörja ca 50 000 st människor. Vad de resterande 9 950 000 st ska äta är och förblir något av en gåta. Själv är jag i nuläget vegetarian men kan i en nödsituation tänka mig att äta andra människor och det inflödet är ju tack och lov kontinuerligt. Ingenting ont som inte även har ”någonting gott” med sig. Det är bara krydda bra och visualisera kyckling.

 • Angående Tesla:

  https://youtu.be/ndX9F8LNjNM

  Hans experiment fungerar, men ingen har velat återbygga Wardenclyffe i så stor mastab. Folk har gjort det i mindre skala i sina hem, och det har fungerat. Vem skulle satsa pengar på att visa att vi inte behöver mer än underhålningsavgift för nätverket av transmitters. Systemet är liknande som med HAARP. Jag har ärvt böcker om alla Teslas experiment från min farbror som var en av Bulgariens främsta tekniska experter av eldistribution och han liksom alla andra som ubderbisaren i videon, som känner till tekniken på djupare nivå säger att det är ENBART fråga om ekonomisk kontroll att inte satsa på Teslas sätt att distribuera el obrutet. Förlåt min dåliga terminologi, men det finns två sätt att distribuera el Teslas och ac/dc. Båda fungerar, men det förstakan du inte mäta för att ta betalt på samma sätt 😉

 • @Faithbringer

  “Genom ditt sätt att leva och behandla människor kan du minska ondskans makt. Du har ingen annan makt än över dina egna val. När du kommer till denna insikt, har du kommit långt.”

  Håller fullständigt med ovanstående citat. Jag vill förtydliga.

  Bara genom att ändra dig själv kan du förändra världen! Fokusera på skapande i ditt liv som håller din energinivå högt! Då behöver du inte lösa något annat för att allt annat löser sig själv genom orsak och verkan.

 • Öystein,

  Du kan inte utrota ondskan. Den har sin ursprung av samma skapande kraft och det finns en mening med dess existens. Jag har försökt att förklara i ca 50 inlägg vad är lösningen men ingen vill lyssna. Genom ditt sätt att leva och behandla människor kan du minska ondskans makt. Du har ingen annan makt än över dina egna val. När du kommer till denna insikt, har du kommit långt.

  På vilket sätt är ”skäggbarn” rasistiskt. Min pappa fick skägg när han var 14. Då är man ett skäggbarn. Sydländska folk har lite annorlunda hormonuppsättning, respektive högre testosteron vilket orsakar större hårväxt än hos nordiska folk. Vad är det som är rasistisk i det.

 • @Faithbringer

  Varför skulle andra besvara dina frågor? När du själv plockar ut detaljer ur det andra skriver och sen medvetet förvanskar detta för att det ska passa din agenda och sen försöker du kontinuerligt leda in diskussionen på helt andra ämnen än det som avhandlas. Plus att du på ett rent nedlåtande sätt försöker framställa dig själv som etiskt mer högstående och hur ”du förstår vår frustration” samtidigt som du försöker få oss att inse att vi ingenting kan göra. Det låter ju som du papegojar fram en presskommuniké från Rosenbad. Du är onekligen en ”nyttig idiot” i denna globaliseringsprocess, oavsett om du själv är medveten om det eller ej.

 • @ Faithbringer, Stella,

  Vad anser du själv är lösningen på “invandrarproblemet”? Eller är det inget problem i din värld?

  Du nämner att ondska styr hela vår värld. Jo du, det låter!

  Menar du att vi ska ge oss på det inte alltför lätta projektet att utrota all ondska???

  Och varför kallar du invandrare för skäggbarn? Är du rasist???

  Tala då gärna om för mig hur du har tänkt dig att det ska ske. Jag kommer att lyssna väldigt noga!

 • Ska stå MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som, på uppdrag av regeringen, gjort ett utskick till alla kommuner om att de ska förbereda för krig.

 • Peter@ Tack. Kommer att höra av mig till dig om köp av Arméns överlevnadsbok. Har varit på jakt efter den länge. MBS och migrationsverket borde väl egentligen dela ut denna gratis till alla medborgare och “turister” med tanke på att våra lador sedan mitten av 90-talet står helt tomma. Det var då som jordbruksverket sålde ut maten från 200 livsmedelslager i landet. “Tack EU”! Vi står sedan dess helt ensamma och kan dessvärre inte räkna med statens beskydd i något som helst avseende. Inte minst nu när globalisterna vill få till stånd ett krig. Vi andra, vanliga dödliga, vill ju bara leva ett lugnt och harmoniskt liv; i fred med våra grannar i öster.

  Det känns mycket underligt att politikerna öppnar upp gränserna för all världens “flyktingar” när de samtidigt förbereder landet för krig. Med tanke på att majoriteten av “flyktingarna” inte har upplevt krig tidigare så kommer dessa, förr eller senare, att få uppleva detta inom den “humanistiska stormakten”. Hur roligt är det? Kanske ändå säkrast att stanna hemma? Hellre fattig än lemlästad?

 • Erik 12 Jan, 2018 at 08:38

  Undrar just vad Fredrik Reinfeldt skulle säga om han visste att du använder ett retuscherat foto av honom som profilbild här på NewsVoice.

 • Kim Lundgren 12 Jan, 2018 at 12:09

  Supremacisten? Är det en människa som är väldigt, väldigt mycket både narcissist, nationalsocialist och massös?

 • Faithbringer 12 Jan, 2018 at 10:32

  Skulle du vilja skicka bevisen om oljan till kommentarsdelen här på NewsVoice, varenda kotte måste väl vara intresserade av den informationen. Bevis för att Tesla-tekniken fungerar vore också tacknämligt.

 • Kim,

  Vill du vara snäll och svara på mina frågor eller erkänna att du kanske inte kan komma längre än din egen frustrasion, vilket jag varken dömer eller förminskar? Kom till insikt. Vad skall du göra? Vad är lösningen?

 • Kim,

  När du har förstått så pass djupt att ondskan styr HELA vår värld, vad är påängen att se på folk som kostnader? Även om man avskyr att dessa skäggbarn och ensamkommande män kommer hit hur har du tänkt utvisa dem då demokrati praktiskt taget inte existerar? Att klumpa till invandringen som kostnad av icket existerande betalningsmedel, vad hjälper det att hindra göobaliseringen? Tror du att en ny Hitler skulle göra det?

 • @Martin

  Precis som Öystein skrev. Man resonerar med dem just för att lyfta fram argumentationsfelen och den bristande logiken och på så vis avslöjar men deras skitsnack. Även om diskussionen i sig inte leder någonstans så har man avslöjat deras falska budskap så att tredje part inte hamnar i samma mentala återvändsgränd. Dessutom så är jag allergisk mot när människor, medvetet eller omedvetet, är intellektuellt ohederliga. Det gör mig förbannad och ilska ger energi.

  Men du ser ju hur skitsnacket fortsätter. Nu har det gått från Mammon, Satan och illusioner till försöka leda in diskussionen på abiotisk olja och Teslas forskning. Och det är i ett kommentatorsfält till en artikel som handlar om invandringen till Sverige. Det visar att erbjudet ”rött piller” i själva verket är ett ”trött piller” GÄÄÄÄÄÄÄSP…

 • Martin,

  Vad skulle det hända inom din vetenskapliga hjärna om den tog till sig geologiska bevis om att oljan är inget fossilt bränsle eller ändlig resurs, eller om du tog till dig Teslas bevis om att alla skulle kunna koppla till den elektromagnetiskafältet runt jorden?
  Har du aldrig fått denna vetenskapligt bevisade infornation eller vägrar du bara ta emot fakta?

  Säg till så skickar jag bevis, men förbered dig att läsa och tänka om.

 • Birgitta,

  Med tanke på att Sovjetiska styret konfiskerade min familjes förmögenhet i slutet på 1940 talet och sist hann de strax innan Berlinmurens fall konfiskerades även vårt fina hus 1988. Så med tanke på det är jag den sista människan som skulle förspråka kommunism.

  Problemet är att ofantligt mycket folk i Europa och USA tror att vi existerar i en marknadsekonomi. Så är det inte. Det alla tror är marknadsekonomi är en oligopol där multinationella karteller köper politiker världen över och tillåter vaken sig oposition eller marknadskonkurens. Om du spårar egendom och aktieägande vilket jag har gjort komner du att se att i varje mall eller galeria på jordklotet kan det gigantiska kedjorna kopplas till samma företag som sin tur ägs av samma psykopatiska adel.

  Slutsatsen är att oavsett om statlig eller privatägd monopol är monopol. Alltså avsaknad av marknadsekonomi. Så länge folk inte ser detta kommer de att bidra omedvetet till att monopolen koncentreras ännu mera. Chansen att någon skall läsa 1984 och Du Sköna Nya Värld och koppla dem till sin verklighet är väldigt liten.

  Jag vill rekommendera dig en kort och intressant artikel angående oligarkernas planer. Det är så deras egna hjärnor låter:

  https://www.breakit.se/artikel/4991/internetgurun-inga-svenskar-kommer-bo-pa-landet-i-framtiden

 • Erik,

  Visst har du läst Zbignew Brzezjinskis The Grand Chessboard? Om inte, kan jag rekommenderade den. Rätt tråkig och svårläst, men bakom det kodade diplomatspråket så NWO planen precis som sker nu. Boken är skriven 1985 tror jag. Där står det hur världen skall uppdelas och i den nya världsordningen kommer maktbalansen att hamna i Euroasien – Ryssland och Kina. Så det alla tror är opposition är den nya världsordningen – två lättstyrda diktaturer. Europa och USAs storhetstid är över. De skall söndras innifrån för demokrati är ett problem för elitens styre.

 • Skall massinvandring, globalism, NWO osv stoppas måste dess drivkraft först stoppas och globaliseringen hänger intimt ihop med dollarn. Många har förutspått dollarns fall, utan att i grunden förstå vad som gör den stark. Dollarn kommer inte att kollapsa inom överskådlig tid. Dollarn är inte knuten till olja på det sätt som många alternativa förståsigpåare vill göra gällande och det har ingen betydelse hur stor USAs federala statsskuld är.

  Kring 1980 var USAs federala statsskuld ca 30% (av GDP) och i dag långt över 100%. USA har inget problem med sin statsskuld, då den är till 100% i USD – för USA kommer aldrig att betala tillbaks sin statsskuld. USA kan betala sin statsskuld vilken dag som helst. Eftersom hela skulden är i USD kan USA (eller rättare sagt FED) ge ut precis så många dollar som behövs för att betala tillbaka vartenda cent. Det är bara trycka nya dollar. Ingen kan hindra USA. Skulle USA betala tillbaka sin statsskuld skulle världsekonomin krascha totalt.

  Som alla på detta forum vet skapas pengar via skuld. Det hänger ihop i en lång men enkel kedja av “trusts” (förtroende). Banken förvissar sig om att du klara av att amortera dit lån, och skapar då de pengar du behöver för att köpa din bostad. Det innebär att mängden pengar ökar i samhället med varje lån. Hur mycket pengar som helst kan skapas. Skulle däremot alla betala tillbaka sina tagna krediter och lån, skulle omvänt alla (av banken) skapade pengar upphöra att existera – man dödar så allt säga krediterna och då försvinner pengarna också, då dem är fiktiva och imaginära förtroenden om framtida värden som skapas via arbeta av något slag. Petrodollarn var därför inte skapad av USA för att dominera världen. Saudiaraben får sälja sin olja i vilken valuta de vill, och så sker också. De enorma vinster som t ex Saudiaraben gjort under så under lång tid – var skall saudierna placera alla sina pengar? Likt Karl von Anka i ett egen kassavalv? Nej, naturligtvis investerar dom sitt kapital i världens största ekonomi. Det bästa och mest stabila landet att investera i är naturligtvis USA. USA har aldrig, aldrig missat en utbetalning av sina statsobligationer. Det är styrkan i USD. Affärerna görs ju i USD så klart. Om alla skulle betalas tillbaka på ett bräde skulle dollarn förlora kanske 3/4 av sitt värde. Alla utlänningar som hade lånat ut skulle förlora 3/4 av allt dom lånat ut. Resultatet skulle dock bli en katastrof för alla, utom för USA själva. Kina skulle förlora en stor del av sin valutareserv. Brasilien och Taiwan antagligen hamna på obestånd. Den kommunistiska diktaturen skulle falla. Så USA kommer aldrig att betala sin statsskuld. Alla kommer under överskådlig tid fortsätta köpa amerikanska skuldbrev. Alla hoppas att USA inte kommer att få ordning på sitt budgetunderskott.

  Det finns bara ett sätt att stoppa massinvandring, globalism, NWO osv, och det är att hugga huvudet av odjuret, nämligen genom att göra USD värdelös. Det kan bara göras på ett följande: Att Kina, Ryssland Indien, Iran osv blir klar med sin nya sidenväg. Dels blir klar med sin nya världsbank samt sist och viktigaste av allt: unisont, orkestrerat och samtidigt går över till en kryptovaluta.

 • Sanningen är att 135,459 uppehållstillstånd delades ut under 2017. Rekordåret 2015 gavs 150,535 uppehållstillstånd. Skillnaden är alltså inte så stor. Vi har fortsatt rekordinvandring. Artikelförfattarna använder det vanliga knepet att bara redovisa antalet asylansökningar. Men det är ju den faktiska invandringen som är det väsentliga. Vi måste förhålla oss till den faktiska verkligheten för att kunna hantera situationen. Så jag begriper inte poängen med att ljuga med statistik. Man redovisar en siffra (mellan 25-30,000 årliga asylsökande) som saknar relevans, då antalet immigranter långt överstiger den siffran.

 • @ Martin,

  Jag kan hålla med dig i att man inte borde argumentera med personer som har argumentationsfel. Det äter egentligen bara massor av energi. Att man ibland ändå gör det beror på att de annars förleder andra människor åt ofta fel håll. Och det vill man oftast inte att de ska lyckas med genom just argumentationsfel.

 • @Peter
  Vissa människor kommer alltid vilja tro på Särimner eller ett ymnighetshorn av magiskt överflöd och aldrig tro på matematiska bevis om hur evig tillväxt på en begränsad yta med begränsade resurser är omöjlig. Det har inte med förnuft att göra, men om vilja. Frågan är snarare varför man ska resonera med en individ som inte kan resonera utan välkända argumentationsfel eller inte är motiverad att resonera logiskt?

 • [Sylthammar]

  Faithbringer du är duperad. Du skriver tex: “Det finns inget i det nya testamentet som rättfärdigar våld och krig, och enligt imamen jag talade med samma gäller traditionell islam”

  Men traditionell islam är om att döda de otrogna.

  Det finns EN Islam. Det finns inga olika “översättningar” av det – det finns bara en “person/profet” som i slutändan gäller. Allt man inte förstår om muhammedanism löses ALLTID genom att man tar fram vad muhammed själv gjorde och sa! Det är muhammedanism – INGET annat. Man går alltid efter rättesnöret själv – det är vad som gäller inom muhammedanism. INGET ANNAT har betydelse – därför gäller att i slutänden kommer ingen”moderat islam” att finnas – det måste vi fatta.

  Enligt Koranen så tillfångatog Muhammed och hans odågsfolk ett annat folk. De var tvungna att förklara sin underkastelse, annars skulle de förlora sina huvuden. Ledarna sa att de ville bara vara ifred, vara neutrala, inte lägga sig i Mecka eller något. Alla män och pojkar bands, och med det beskedet så var deras öde beseglat. Alla män och de pojkar som hade pubishår… massakrerades, halshöggs. Det gjordes med en efter en, under flera dagar, över 800 personer – enligt fantasiboken.

  Islam ges skydd i namn av religion… Det har kidnappat mellersta österns folkslag och andra grupper och förgiftar andra – folk och oskyldiga barn kan svårligen kasta av sig det ok som attackerat kulturer genom århundradena. Vilka tider.

  Islam är bara en gammal månkult, och senare uppfabricerad av Vatikanen.

 • @Birgitta

  Såg att du länkat till en pdf med ätbara växter, men om det blir en SHTF-händelse kan du inte utgå från att du har elektricitet. Här kan du köpa Arméns ”Handbok Överlevnad” av Försvarsmakten. Tror jag gav 120 kr när jag köpte min och den har väl gått upp några kronor sen dess.
  ——————————————————————
  Skicka ett mail och uppge att du vill köpa boken:
  ”HBOK Överlevnad (Armén)” som har förrådsnummer: M7732-472091
  Skriv din:
  · Leveransadress och Fakturaadress
  · Fullständigt personnummer

  Maila till E-post: fmv-fmcl-fbf@mil.se eller fmv-fmvl-fbf@mil.se
  ———————————————————————————
  Sen köpte jag även ”Vilda Växter som Mat och Medicin” av Stefan Källman från ICA Bokförlag, men utgåvan är slutsåld och vad jag vet har det inte varit något nytryck.
  https://www.bokus.com/bok/9789153426394/vilda-vaxter-som-mat-och-medicin/

 • Peter@ Eloge till dig! #Vibetalarinte
  De som vill ge välfärdsmigranter bostad, sjukvård, försörjningstöd/statliga enkla jobb, anhöriginvandring mm, mm borde själva ställa upp och ta personliga lån för att bekosta “berikningen”. Låt oss andra slippa betala för något vi inte vill ha.

  Vi lever i en marknadsekonomi och då ska inte staten kunna kleta ut kostnader för något som väldigt få efterfrågar. Regeringens jämställdhetspolitik strävar efter att alla ska vara lika fattiga och ha det lika dåligt och lika dumma för att öka deras makt. Det här är ren kommunism.

 • Peter,
  Det finns äpplen till alla, men nej du behöver inte dela med dig. Det som delas är inte ditt. Det är en penningsillusion.

  Öystein,
  Gemenskap bygger på gemensamma värderingar, humor, intressen, skapande och kärlek. När dessa är borta är man främling oavsett om man är infödd eller kommer utanför gemenskapen.

  Jag är inte självgod för att jag påvisar att det finns en annan etisk tolkning än Peters. Jag är skattebetalare, men vore jag hemmafru skulle min etik vara mindre värd Peters? Måste en invandrare vara tyst eller hålla med?

  Ta tag nu och utvisa alla som kostar så ni får ordning på ekonomin. 😉

 • @ Erik (Reinfeldt?)

  Du räknar upp många negativa saker som det svenska folket genomlidit. Bra så men…..

  Det var mycket positivt också! Alla jag känner som levde vanliga liv på 1950-60-70 talet upplever att Sverige var en idyll då som är förstörd nu. Inom samtliga livsmiljöer.

 • @Faithbringer

  Du är ju hopplöst förlorad. Statistik har inte så där jättestort tolkningsutrymme då den kan avhandlas med lite grundläggande matematik. Men jag ska försöka simplifiera det för dig.

  Lisa och Lars bor i en liten stuga och de har även fyra äpplen av sorten Granny-Smith. En dag knackar det på dörren och utanför står Hassan och Esmeralda. De ber att få kliva på och sedan lägger de direkt beslag på två av dessa Granny-Smith äpplen. Hur många äpplen har då Lisa och Lars kvar? Kan man säga att Lisa och Lars resurser har ökat eller minskat? Var det etiskt korrekt av Hassan och Esmeralda att lägga beslag på dessa två äpplen? Var Lisa och Lars onda och oetiska människor eftersom de ville behålla sina äpplen?

  Kan inte förklara på ett enklare vis då det inte går att köra ”copy/paste” med bilder.

  Vad gäller övergripande etik så tycker jag det är mer oetiskt att våra gamla får ligga och självdö i sin egen piss och skit p.g.a. nedskärningar som beror på någonting som är helt uppenbart för alla utom dig själv.

 • @ Peter,

  Jag hoppas att du inte har gett upp….. du har verkligen argumenterat imponerande! Och jag är mycket intresserad av vem du är! 🙂

  PS. Kan någon berätta hur man kan infoga smilys här? DS.

 • @ Faithbringer, Bella,

  Nu är du allt lite självgod, du skriver till Peter att “det är häpnadsväckande var folk har dåligt koll på vad som är etiskt korrekt”. Vem avgör vad som är etiskt korrekt? Är det du? Det visste jag inte, men då får vi andra som är utpekade av dig för att inte vete detta kontakta dig kanske?

  Och varför upplever du dig som en främling? Och menar du att du i så fall inte skulle vara välkommen i detta land?

  Tyvärr anser jag resten av ditt inlägg till Peter som sprunget ur en tillfällig förvirring. Jag tror att du i grund och botten är klok. Men tyvärr håller du just nu på med att skapa en helt annan bild av dig själv. Så än en gång säger jag som Martin, sätt dig på din kammare i lugn och ro och meditera, så att du hittar tillbaka till dig själv.

 • @Linda.

  Du har delvis rätt. Jag tror vi kan lösa problemen långsiktigt på ett humant vis. Men det kommer kosta ännu mer tills vi löst problemet, men därefter kan Sverige och världen läka till glädje för alla som stannar kvar och för de som i framtiden kopierar vår egen politik.

  1. Gå ur EU så att alla företag som tjänar pengar i Sverige också betalar skatt i Sverige på olika vis. Då får staten in pengar.

  2. Samverkan med Sverigedemokraterna och andra villiga partier för att reversera problemet. De som flytt konsekvensen av islam och heller inte bidragit till islamism och begår apostasi kan få stanna i Sverige anser jag.

  3. Samverkan med Vänsterpartiet för mer jämlikhet och stärka sammanhållningen människor emellan. Kompatibla repressaliefria kulturer som flyter samman väl skapar naturlig integration och assimilation. Andra måste naturligtvis avvisas. De kan aldrig bli lyckliga i Sverige ändå.

  4. Hjälp andra folk genom bistånd. När Sverige hämtat sig och börjar läka och både icke-flyktingar, sekterism och rasism försvunnit så kan vi börja fundera på effektiva bistånd till människor i världen som vill ha riktig frihet från förtryck och vill ha riktig demokrati, människor med verkliga problem i sina länder med sekterism, överpopulation, ojämlikhet, krig och korruption, men det ska vara ett bistånd som löser grundorsakerna till problemen, inte enbart lindrar symptomen, ett bistånd som verkligen hjälper människorna lokalt och effektivt långsiktigt.

  Det finns bara ett parti i Sverige som är byxat för uppgiften att läka Sverige … tyvärr LInda … Stödj det gärna litegrann varje dag fram till valet!

 • @ Erik,

  Du beskriver bra den bakomliggande orsaken till att svenskarna i gemen är vad de är idag. Jag delar din beskrivning. Och jag delar också dina sista ord, att det inte går att stoppa det som pågår nu. Och det ska inte heller stoppas, tvärtom krävs en fortsatt upplysning för det svenska folket av vad som pågår. Det kommer att bli en behövlig revolution.

 • Peter,

  Du menar att det är bara din tolkning av statistiken som gäller och du har ensam rätt om dess etiska värdering? Min erfarenhet är ett faktum och många delar samma erfarenhet. Jag upplever mig inte diskriminerat (jag är främling, så funkar det bara) däremot så tar jag folk för vad de är, behandlar dem med respekt och letar systemets svagheter för att överleva utan att detta system suger ut all min energi. I det hela är jag kompis med mitt samvete från början till slut. Det bör var och en vara. Det är häpnadsväckande var folk har dåligt koll på vad som är etiskt korrekt. När penningguden Mammon blir inblandat blir de flesta Satans tjänare oavsett ursprung. Det är historiens faktum och min erfarenhet. I dennastora sammanhan är kostnadsstatistiken för invandringen ett till satanisk verktyg att skapa mera hat för medmänniskan.

 • @Erik

  Nog fan har jag förstått att massinvandringen kommer att fortsätta, men jag luftar bara min åsikt om den. Sen är jag även väl medveten om att agendan startade långt innan ens min farfar var född. Men oavsett, så kommer jag själv släpas mot avgrunden vilt protesterande då detta beteende tillhör min natur.

 • @Faithbringer

  Nej Stella, det är du som är helt fel ute. Du blandar ihop invandringsdebatten med de personliga upplevelser du själv har haft av orättvisa och diskriminering. Men eftersom du inte lyfter blicken och försöker se helheten uppstår det ett kognitivt glapp. Själv har jag lätt för att ta till mig rationella argument bortom mina egna erfarenheter och upplevelser, men det verkar vara en förmåga du själv saknar. Sen skriver jag inte för att övertyga dig då jag insett att du är för rigid i ditt tänkande. Jag skriver för andras räkning så att de inte ska begå samma tankefel som du.

  Du skriver att ”systemet ska raseras” samtidigt som du inte inser att invandringen är ett vapen systemet använder för att rasera oss och vårt land. Detta visar att du har en oförmåga att tänka i flera led för att se orsak och verkan. Invandringen har redan lett till att systemet börjat sänka lönerna och detta är bara början på vår gemensamma resa mot misär.

  När den resan är avslutad så kommer din afrikanske betjänt-kompis att bli utkonkurrerad av någon fattig svensk, för på botten äter alla varandra. Att du inte begriper sånt här gör dig till en ”nyttig idiot” i globaliseringsprocessen.

 • Har läst samtliga kommentarer och anser att många av Er vara mer än gulligt naiva. Massinvandringen kommer att fortsätta och det spelar ingen roll om vi så hade 100 newsvoicesidor. Ska vi få stopp på massinvandringen måste man först hugga huvudet av monstret, inte diskutera ett böjt hårstrå vid ytterst svansspetsen.

  Många vekar vilja drömma sig tillbaka till “Svensk idyll” ett Sverige som aldrig funnits. De flesta skulle säga att slutet av 50-talet och början av 60-talet var Sverige som allra bäst. Betänk då att vi i detta folkhem: steriliserade mer än 63 000 icke önskvärda individer på Statens institut för rasbiologi, bara Nazityskland slog oss där. Tömde landsbygden. Lade ner fungerande byskolorna – alla skulle bo i sterila höghuskomplex. Barnen förlorande kontakten med sina mor- och farföräldrar som flyttade till ålderdomshem. Barnen till dagis. Föräldrar till exportindustrin och vården. Sedan införandet av världen hösta skatter med omväxlingsskatt från 1 % till 25 %. Sedan svensk grundskola. En ideologiskt styrd skola, där färdigheter och kunskaper byttes med ideologisk indoktrinering. En grundskola där högbegåvade tvingas ner genom att ge upp sina unika drag för att alla skulle vara lika varandra. Sedan rev man allt vackert till favör för betong, betong och åter mer betong. Lysrör och glas och stål. Bort trä och sten.

  Ett härskade parti med ett minimalt inflytande utifrån – inga nya impulser från omvärlden. Var du det minsta avvikande eller på annat sätt inte lät dig kuvas till likriktning, blev du utfrusen, stigmatiserad och stämplad, då ingen tilläts sticka ut – inte undra på att det i var lätt att sälja invandringen till oss. Nu sista spiken i kistan för svensk kultur: folkombyttesprogrammet. Föraktet för svensk kultur och det svenska folket initierades redan vid början detta århundrades början. Detta monster har bara blivit starkare och starkare. Inte svagare och räddare som många tycks tro. Det är ytterst naivt att tro att vi kan stoppa det som nu pågår. Det skulle vi ha gjort i så fall redan vid 1800-talet slut. Orsaken? Ekonomi. Men det får komma i ett annat inlägg.

 • Öystein,

  Tack för dina fina ord och konstruktiva kritik. Jag kan förklara.

  Faithbringer är det vackraste ordet i min värld och den har jag hittat på det själv. I debatt som sådana så väljer jag med avsikt att kalla mig så då det finns positiv budskap i namnet. För det mesta skriver jag med mitt riktiga nämn, som sagt gravatarprofilen är öppen. De flesta vågar inte stå för vem de är.

  Extremhögerns ide – The Eugenics avel på the fittest will survive är väldig populär där nationalism växer. Kim skrev om den traditionella överlägsenheten hos ursvenskarna och Arnstberg är känd för sina rasbiologiska analyser. Jag förkastar inte rasbiologin helt och innehar bra kunskaper om avel och evolusionen, dock värderingen i dessa fakta – den etiska och elitistiska smyger in överallt och man kan inte ta invandringen ur helhetens sammanhang. Det är otroligt lätt att packa det manliga vredet bakom psykopater som Trump och Hitler. Själv märker man inte idealens mörka sida då rädslan för att bekvämligheten rubbas förblindar. Jag försöker berätta här för Peter och Kim att allt har två sidor, att man behöver inte vara rädd och arg på den hungriga åsnan, men kanske på drängen som inte gav den mat. Oavsett hur arg man är när verklighetsillusionen faller, bör man se ilusionisten själv och inte spegelbilden. Invandringen är bara symptom. Det är inte Ahmeds fel att folk har VALT att sova ett helt liv. Många människor har brytit denna illusion just genom sina samtal och mötet med invandrare. Vi är alla beickor i elitens onda spel. Det gäller att se vad är det vi har för fria val egentligen. Politikerna är frivalda – pest eller kolera. Att älska eller hata kan ingen ta ifrån dig. 🙂

  Jag säger inte att man skall älska psykopaterna eller de som begår brott, men packa inte folk i grupper som den överlägsna urbefolkningen och parasiterna med lägre IQ. För den som har högt IQ och är bra på Quiz saknar så mycket annat. Vi får ej glömma att Heinz Himmler hade en IQ på 143 och empati noll. Resultatet av den obalansen är skrivet. Därför är överlägsenhet som det räknas i statistik inget som har med naturens äkta balans att göra. Jag är omringat av rasister som bakom rätt ledare skulle så lätt ta fram psykopaten inom sig. Varför folk tro sig vara så överlägsna andra folk kanske kan du förklara för mig?

  Ni skall veta att förutom arbetslägren och jude-delen har svenska socialdemokraterna tillämpat exakt samma model av nationalsocialismen som Hitler i 30 år efter 1945. Enda skillnaden fram till Palme har varit utrikespolitiken. Man har tillämpat sterilisering och instituitionell rensning av olämpliga individer, sträng hierarkisk ordning och all oposition har varit kontrollerat. Varifrån Arnstberg har funnit demokrati i detta, för att en majoritet har trott på det kanske, är hans egna nostalgiska upplevelse.

 • @ Faithbringer, Stella Tormanoff,

  Jag har lite svårt att förstå att du, som det verkar, har försökt polarisera debatten i svart och vitt.

  Som jag tidigare har skrivit anser jag att du är ett superbegåvat geni i det du skrivit här på Newsvoice och som jag har läst. Dock ser jag nu att du har blottat en akilleshäl hos dig. Och det är ok, det har alla människor. Faktum är att det ändå gör mig mest ledsen, då jag tycker att din argumentation om invandringsproblematiken saknar den övergripande insikten som jag förväntat mig att just du skulle ha. Men här har du tyvärr blandat ihop Äpplen och Päron.

  Du skriver ofta väldig bra om vikten att visa varandra kärlek, hur världsproblemen hänger ihop m.m, och det hedrar dig såklart. Men i denna debattslinga tycker jag att du har målat in dig i ett hörn, vilket lätt kan ske om man känner sig lite trängd och själv ikläder sig offerkoftan. Jag håller med Martin som säger att du ska stanna. Vidare, varför har du två identiteter här?? Det är inte alla som utgår från det, och förstår att man därför ska klicka på bilden för att få den sanna bilden….. skumt tycker jag om man vill vara öppen…

  Vi svenskar som tycker att invandringspolitiken har gått alldeles för långt är inte rasister eller inhumana (visst finns det såklart som alltid undantag). Det förvånar mig mycket att du inte egentligen oförbehållsamt håller med inläggen här, med tanke på din historia och bakgrund.
  Du målar gärna med de stora penseldragen och kopplar gärna till de globala problemen och falsarierna avseende ekonomi, psykopater m.m. Denna verklighet finns såklart också, men bör inte blandas in här, för då blir det ej begripligt. Vi pratar här och nu om den svenska invandringen, så låt oss hålla oss till den. Sedan kan vi gärna gå vidare med det globala.

  De som har argumenterat runt artikeln här tycker jag har gjort det med bravur. Sakligt och korrekt, utan s.k. rasistiska insinuationer eller liknade.

  Tyvärr har du Stella inte varit helt tydlig avseende vem/vad du syftar på när du pratat om bl.a. rasism och inte minst deportation av invandrare. Ingen här har ju exempelvis alls talat om deportation. Du bidrar tyvärr därmed, precis som MSM, till att försöka mota in alla som säger ”stopp för invandringen nu” i extremhögerfällan, även om det inte är medvetet av dig. Den vägen är och förblir en blindväg.

  Själv har jag inte kunnat vara med aktivt i debatten de sista dagarna pga influensa, men den har skötts med bravur av bl.a. Peter, Kim, Kjell och Martin.

  Jag har personligen försökt att vara öppen. Jag finns här med både namn och bild, och jag är varken rasist eller känner främlingshat eller något annat som är trista klyschor. Jag umgås med flera invandrare och anser att de berikat Sverige på många sätt. Men det behövs inte typ två miljoner för att berika Sverige. Jag är heller inte ett dugg rädd, vare sig för myndigheter, politiker eller invandrare.

  Denna kamp om att väcka Sverige kommer att med framgång gå vidare!

 • Peter,

  du kan inget göra än att plåga dig med frustrasion. Jag tvivlar på dina hårda fakta då de är framtida beräkningar om hur illa det kommer att bli och tagna ur sitt helhetssammanhang. Den nuvarande ekonomin kommer att raseras medvetet av industrieliten oavsett om du utvisar alla som kostar. Kostnadena som du så mycket oroar dig över är ett täckmantel för att tillintetgöra din ilska och oppositionsstyrka. Utan invandringen kunde nästa kris skyllas på bankerna och politikerna själva, samt svenskarnas mani att förvandla livet till en budgivning i penningsform. Nu är det så bekvämt att skylla Babylons fall på oss främlingar.
  Jag vet att några inte är riktiga flyktingar, men om någon söker sin lycka och inte finner den, så bör hon/han åka hem eller? Ett naturligt process.

  Ivan,
  Tack! Jag kollar länkarna och återkommer. Resursbristen och paniken att alla måste slita skiten ur sig för det genensamma, för framtiden och planetens överlevnad och att allt kostar är en illusion så att psykopaterna kan behålla makten. Den som har läst om Wardenclyffe och Nicola Tesla VET att elekricitet-ren energi är gratis och det finns teknik att erbjuda det till alla för att leva ett gott liv utan särskilda plågor.

 • @Faithbringer

  När du skriver går du mer in för volym än substans. Likaså när jag presenterar hårda fakta i form av Migrationsverkets siffror och egna väldigt väldigt låga kostnadsberäkningar så besvarar du det med naiva kommentarer som t.ex. ”men staten kan trycka nya pengar”. Vilket är ett märkligt påstående för någon som länkar till böcker i ekonomi, då det är en fördel att först själv läst och förstått det man länkar till. Du är inte intresserad av en ärlig diskussion som leder någonstans. Om du då arbetar inom äldrevården så borde du verkligen känna till hur ”kommuner trollar fram pengar”. Åldringsvården är den första verksamheten som drabbas av nedskärningar och detta är ett svek mot dem som har byggt upp landet. Sen är det en bråkdel av alla dessa ”migranter” som verkligen är flyktingar. Huvuddelen av dem är välfärdsmigranter i jakt på ett bättre liv vilket jag kan förstå, men inte vill betala för. Jag upprepar. Jag vill inte betala för detta. Fattar du? Men om jag ändå tvingas betala för detta så får jag ha vilka djävla åsikter jag vill. Fattar du det med? Sen kan man faktiskt respektera invandrare även om man inte vill försörja dem. Jag har en massa invandrarvänner som jag hyser stor respekt för. Likaså har jag ingenting emot en hanterbar invandring. Men dagens volymer är skadliga för Sverige och när det går åt helvete, vilket det kommer att göra, så kommer det drabba alla oavsett ursprung. Inte heller beskyller jag invandrarna för invandringen då den är ett resultat och ”våra” vidriga politikers svekfulla beslut. Men om allt fler ska konkurrera om en allt mer krympande kaka så kommer djungelns lag till slut att råda, där de starkaste än mer utnyttjar de svagare. Och när Sverige verkligen är kört i botten, vem tror du då kommer kunna/vilja ta hand om alla sjuka, gamla, barn och dina påstådda ”flyktingar” ? Själv har jag lätt för att se helheten och vilken effekt det har på alla, svenskar som invandrare. Medan du mer ägnar dig åt smått narcissistiska reflektioner där allting mer kretsar kring dina personliga erfarenheter och upplevelser. Du vet väl att det finns en verklighet frånkopplad från dig, eller? Troligtvis inte.

 • @Faithbringer
  Citat från din tidigare inlägg
  “Allt blir så intressant när, hur man än vrider och vänder, man ser på folk i form av utgifter eller tillgångar i penningform. Den fjärde industriella revolusionen pågår och ingen märker det. Det är ingen resursbrist i världen eller Sverige, och pengar sedan länge representerar enbart skulder och förväntningar på artificiell sysselsättning. Det är väldigt få jobb som egentligen behövs idag jämfört med tiden då inga maskiner och datorer fanns. Så vi bör tänka om hur vi värderar människors liv och välmående…”

  Dina tankegångar är intressanta och det är inte sysselsättning och fler påhittade jobb vi behöver! Jag vill som stöd bifoga tre länkar:

  https://www.youtube.com/watch?v=eD_RMsKy4EA&feature=youtu.be

  http://michaeltellinger.com/ubuntu/

  Det existerar inte någon brist!

  https://ivansblogg.com/2018/01/11/det-existerar-inte-nagon-brist/

 • Det skulle stå att tiden som folk kunde ge mig dåligt samvete för mina avvikande åsikter är över.
  I Bulgarien är vi som lämnat ländet för att förverkliga våra drömmar landsföredare enligt många nationalister och patrioter, så vill man rättfärdiga förakt kan man alltid hitta syndabock. Dock brukar de fleta missa att de är psykopatin (samvetslösheten) som är det avvikande beteendet oavsett ursprung.

 • Kim,
  Du kan klicka på min bild, så kommer du en identitet som är äkta.
  Mitt namn är Stella Tormanoff och jag brukar skriva under med den.

  Peter,
  Ingen har anklagat dig för varken sig rasism eller nazism. Däremot om du läser artikeln vi kommenterar så står det att Sverige var enat i etnisk majoritet och hade demokrati fram till 1950 talet. Mina tolknigar är av artikeln, inte av dina känslor. Hatet mot oss invandrare som grupp kokar och de flesta döljer det, men det är viktigt att kunna prata om det för den finns där. Bara för att svenskar är otroligt diplomatiska och de som hatar uttrycker sin hat genom utfrysning inte skriver i rak text ”jag hatar invandrare” betyder inte att fenomenet inte finns.

  Har jag propagerat för massinvandring? Nej. Jag försöker förklara till er att de människor som redan är här kan ni åtminstone behandla med grundläggande respekt utifrån mäniskoindividen och inte kostnadsstatistiken enbart. Vad det gäller Bulgarien, så har jag arbetat både ideellt för att främja svenska traditioner och ungdomsidrott, samt betalar skatt här i många år, dock känner jag mig inte lika förkrossat som er kanske för jag genomskådade hyckleriet i ert land ganska fort. När man vet hur makt fungerar går man inte runt och är arg på sina medmänniskor som eventuellt kan kosta. Tiden de infödda kunde ge mig dåligt samvete att jag har annan åsikt är långt ifrån över.
  Ni skall så klart kunna stänga era gränser och skicka hem alla oliktänkande. Faktum att ni inte kan göra det kanske inte är mitt (invandrarnas) fel.

  Nästan alla invandrare jag känner arbetar och betalar skatt. Så klart kan gamla, barn och flyktingar inte göra det. Tänk vad roligt att vakna varje morgon och tänka ”är jag en börda för landet”, ”jag måste bidra och betala skatt”, ”jag är onödig”, ”jag är en kostnad för de som jobbar”. Nu är jag lite ironisk men många år plågades jag av sådana tankar. För de 5000kr jag fick under många år som arbetslös i Sverige arbetade jag heltid på olika ställen där jag hoppades att få jobb efteråt. Jobbet upphörde direkt folk betala ur egen ficka. Urbefolkning utnyttjar gärna oss invandrare och plundrar sin egdn välfärd samvetslöst, men även infödda människor i utsatt situation för slavlön bara för de KAN, för att de betalar skatt och har makt. Min granne har ett stort hus och får betalt av MINA skattepengar att en afrikansk kille jobbar som tjänare åt henne och bor där. Han får inget betalt. Vem är vinnaren och förloraren?

  Systemet skall raseras med eller utan invandring.

 • “Hur svenska kommuner och stat trollar fram pengar är det för mig hokus-pokus.” Via lån som staten tar med de nya löneslavarnas personnummer som pant. Dock kommer många “nysvenskar” som kommer idag aldrig ut i arbete så att betala tillbaka den skulden blir svårt. Lösningen? Mer lån. Mer kollektiv skuld att putta på framtiden.
  Det är klart att invandringen idag är en del av en strategi att förstöra Sverige. Invandringen är lönsam! Men inte för dem som ska betala för den, och de få som bidrar med verkliga värden till statskassan får det svårare och svårare att gå runt. Men, vad gör det när pengar, och framför allt skuld, och därmed slavar, kan skapas “bara sådär” med villiga låntagare i det privata, med en befolkning som direkt skrivs in i Skatteverket vid födseln som “obegränsat skattskyldiga”. I landet där “allt är gratis” är folk även som mest skuldsatta, både privat och kollektivt. Det ekonomiska systemet kommer inte att krascha. They’ve got you by the balls and ain’t letting go.

 • @Alla

  Ingen är perfekt. Det är uppenbart för den som granskar den saken. Hur ofta man gör fel hänger oftast på hur stort ego man har. De som gör flest fel är ofta de som alltid tror att de har rätt och aldrig erkänner sina fel. Samtidigt är det de som erkänner sina fel mest som sedan alltmer ofta får rätt.

  Även när man försöker påpeka en individs argumentationsfel eller faktafel är det inte säkert att man når fram. Det beror ofta på att personen inte söker sanning, men tror sig veta vad sanningen är eller har en dold agenda, i det här fallet ex. en undangömd migrant eller ex. en speciell doktrin.

  Med detta, oftast dolda faktum, som utgångspunkt samlar sedan individen argument som stödjer den egna agendan och använder argumenten frenetiskt i ett åsiktskrig med olika trix och knep, helt utan öppenhet till motparten eller skepticism till de egna argumenten.

  Det som pågår är ingen “diskussion” eller “dialog” i egentlig mening, vilket skulle innebära att motparterna lyssnar, bekräftar eller ställer kompletterande frågor eller ändrar sin åsikt när de är motbevisade. Nej. Kommunikationen går inte ut på det för de indoktrinerade eller de med en agenda.

  Det går, för dem, ut på att vinna eller att framstå som vinnare, d.v.s. att dominera, fastän alla som medverkar i en sådan meningslös kamp av haglande obevisade osanningar och haglande ohövliga kontrollord enbart förlorar värdefull tid och framstår som mindre bemedlade, särskilt om det inte finns något egentligt fog för de nedsättande orden, men att de uppenbarligen är dragna rakt ur arslet och att evidensen för påståendena således saknas.

  Fenomenet är inte avgränsat enbart till religiöst indoktrinerade, men även till de mest envetna vetenskapsförespråkarna ex. på VoF som ofta inte har den blekaste aning om hur man avslöjar olika former av osanning, men även till de som är ordentligt medvetna om problemet, som jag själv och allt fler med mig.

  Jag fallerar ofta själv ändå p.g.a. att jag rycks med i det destruktiva sättet att resonera som vanliga medier använder, eller inte är medveten nog i ögonblicket om problematiken, så att jag går på för fort i ullstrumporna som alla andra, d.v.s. låter känslorna styra över förståndet. Det verkar ofta bero på att jag inte varit tillräckligt motiverad att meditera likt Jesus, Tomas tvivlaren och Buddha.

  Samtidigt är det naturligtvis ingen garanti att man blir förståndig av att meditera, men jag tror att det förmodligen är nyttigt för de flesta om meditationen har en lugnande effekt som har potential att stilla paniken och läka hjärnan så att den börjar fungera bättre.

 • @Faithbringer

  Det är lätt att missa sina egna små snedsteg när man ikläder sig i den självömkande offerrollen d.v.s att du själv är oerhört retoriskt oärlig när du debatterar. Du gör medvetna feltolkningar bara för att kunna föra diskussionen i en riktning som passar dig. När jag skrev att jag vill se ett totalstopp på invandringen så började du mala på om ”hat” och ”etniska utrensningar”, underförstått att du försökte smeta rasist och typ nazist på mig.

  Att sen en stor del av de senaste årens ”migranter” är rena socialbidragstagare och kommer förbli så under en lång tid framöver, om inte för evigt. Att jag inte vill betala för detta gör inte mig till varken en egoist eller en dålig människa. Jag skulle hellre se att dessa pengar kom våra egna fattiga medborgare tillgodo. För vi svenskar har inget försörjningsskyldighet gentemot alla som dräller in i landet. När sen alla dessa människor tar resurser från landets ursprungsbefolkning i form av ekonomi, sjukvård och hur de får förtur på lägenhetsbeståndet. Då tycker jag det är fel. Om du tycker detta är rätt så kanske det tyder på något illa dolt underliggande hat du själv känner emot landet och folket som tog emot dig med öppna armar och som har huserat dig i femton år. Hur kändes den tvisten på din egen form av oärliga retorik?

  Men hur man än vänder på det så har du fel, även om du själv saknar kapaciteten att inse just detta. Men jag tycker du ska propagera för massinvandring i Bulgarien den dagen du väljer att återvända. Du kommer få bra kondis och hålla dig i trim, för du kommer få springa för att undvika att bli lynchad.

 • Sedan är det självklart för mig att man kan inte ta emot alla som vill hit. Om det inte fanns resurser så skulle dessa inte stanna här. Hälften av migranterna/flyktingarna som klmmer utanför Europa går genom Bulgarien men ingen stannar där. Kanske för vi har inget att ge. Hur svenska kommuner och stat trollar fram pengar är det för mig hokus-pokus. Om ni tror att någon jobbar i Sverige mer än i andra länder och är duktjgare, så har ni fel. Illusionen däremot med löner, skatter och skulder i detta land är däremot väldigt framgångsrik så länge en majoritet tror på tricket.

 • Jag och några till i Sverige vågar stå för varje ord vi säger och skriver med riktigt namn och foto, vad det än har kostat oss. De flesta döljer sin identitet. Då kan man vara extra tuff. Jag är ovanligt offentlig och ärlig, så att kalla mig för troll eller annat barnsligt för jag inte delar samma människosyn kan jag förlåta.
  Jag har inga sociala medier, så jag vet inte vad är det ni pratar om för grupper. För ca 7 månader sedan hade jag en FB profil och blev inbjuden i massor av grupper där ren odlat hat och rasism råder. Alla har det enklalösningen som Stalin hade – ingen människa, inget problem, därför skall en eller annan grupp elimineras. Jag vill inte vara med på det tåget även om vissa kanske anser att de trivs där. Jag tänker öppet kritisera detta utan anklagelser och personangrepp för som jag tidigare skrev den globala agendan går ut på elitism. Att man vill ha enbart högt utbildade invandrare som har lyckats med livet och inga sjuka och gamla släktingar tack, är en ekonomisk avel på att eliminera de svaga. I denna sköna nya värld vi lever i kommer de utan jobb, de sjuka, de som ej kan anpassa sig bli en majoritet för så vill adeln eller eliten. I Sverige är de kristna värderingarna obefintliga och de flesta människorna förespråkar natural selection när de själva bör ge någon krona eller anstränga sig. När de härliga 40-talisterna dör ut, blir det bara sorg kvar av det landet. Det är inte invandringens fel att folk har i generationer odlat egon utan dess like. Jag respekterar individer och inte nationer. Även om Peter kallar mig för det ena och det andra har jag respekt för hans känslor och tankar. Att rättfärdiga någon överlägsenhet för att någon är född här och inte jag – over my dead body. Jag kommer att flytta hem för man trivs där man känner gemenskap och för jag vill ha lägre boendekostnad som fattig pensionär. Många svenskar flyttar härifrån. Om dessa förvrängda krav om att vi invandrare skall anpassa oss och hålla käften, så rekommenderar jag att man packar och åker till Minnesota. I denna svenska koloni har inte folk anamat ett dug något från indianerna som är ursprungsbefolkning. Däremot har de svenska namn, föreningar , mataffärer och byggtraditioner ca 200 år efter utvandringen. De är stolta och ingen dömer dem, för ingen vågar i USA vifta med sin överlägsenhet. Man måste ibland lära sig vissa saker. Integration tar minst 3 generationer och man möts i mitten – man trycker inte ner andra och man smälter inte in i det som är destruktivt. Sverige kan inget erbjuda mig så frestande att byta ut min identitet och kultur. Dessa kommer från min familj snarare än från nationen. Varje nation har flera skamfläckar än hjältar, så att vifta med sin nationella överlägsenhet är inte särskild smart.

  Peter, Kim och Kjell, jag hoppas att invandringens kostnader har inte försämrat just er livsstil. Pengar för de behövande finns, men misantroper som Reinfeld gnuggar händerna när de ser hur folk ställer unge Ahmed skatte-parasiten mot stackars tant Svea som har hamnat mellan byråkratins stolar. Undrar varför de goda samhället, ledarsidorna, fria tider, Sanandaji och alla andra inte granskar Wallenbergs stiftelser, monopol, och skatteredovisning. Är de fega eller vågar ni inte tro att det är svenska adeln som plågar er och söndrar er moral? Jag tror att de flesta ensamkommande männen kommer så småningom att åka hem. Vem vill vara där man är hatat? Vad jag har förstått av era inlägg är att ni är medvetna om att Svrige har aldrig haft demokrati. Varför skylla detta på invandringen? Det är exakt vad eliten vill. Artikelförfattarna verkar dock tro att Sverige har haft demokrati. De har missat att adeln själva skapade socialdemokratin för att kontrollera befolkningen. Sossarnas första propaganda var – skaffa färre barn för att bli rikare. Och folk lyssnade på adeln med röda flaggor. Det gjode de med faminismen och den sexuella revolutionen. Idag sitter tant Svea med fattig pension och är lurad att staten skulle ta hand om henne och inte barnen. Institutioner kan inte ge kärlek. Det är kan familjen. Detär inte invandringens fel.

  Rachel, Percy och Martin, tack för att ni balanserade diskussionen.

 • @Peter
  Mycket bra kommentarer Peter, men helt evident är de är “migranter”, samt inte evident att de är flyktingar. Du har rätt i att vi kan göra precis allting bara människor rycker upp huvudet ur sanden/röven. Jag gör det. Hur gör du det? Det är aldrig märkligt att vissa förespråkar den svenska nationalstatens upplösning. Monopolkapitalet förespråkar det också.

  Kontrollorden “flum” och “rasism” är båda ett nedsättande värdeomdöme om människor med en annan uppfattning. Det skapar konflikt och panik som kopplar bort förståndet, vilket vi helt tydligt bör undvika. 🙂 Vetenskaplighet är både öppenhet och skepticism och hur ska förresten en “dum” person inse sin egen belägenhet? Genom förolämpningar? Det klarar inte människors egon av, ej heller intelligensen självt. John Cleese förklarar. I ett varmt land med imperialist/terrorist-skövlade städer kan man bo och återuppbygga med stöd utifrån. Hederliga syrier vill det och längtar tillbaka.

  @Kjell Holmsten
  @Kim Lundgren
  Jo. Det påminner en hel del om internettrolling av Faithbringer, men man vet aldrig. Jag tror inte det är medvetet. Alla kan behöva hjälp att lugna ner sig, ibland, kanske ta tio dygns meditations-reträtt i ett kloster, såsom Jesus satte sig i öknen 40 dygn.

  @Rachel
  Skrev du ett avskedsbrev när du flyttade bort från Sverige likt Darko? Vart flyttade du och varför gjorde du det? Är du nöjd nu?

 • @Faithbringer

  Jag tycker att du ska stanna. Det finns många som bidrar till den “mörka kraften” genom att inte lugna ner sig.

  Den svenska nationalstaten upplöstes INTE under Olof Palme, men med EU-medlemskapet. Vi svenskar röstade för EU pga. mediernas hjärntvätt för EU, men de kan rösta på V, SD eller Vetenskapliga partiet för att bli av med EU.

  Om alla röstar på det parti de vill ha och påverkar mandatfördelningen så har det effekt på vår demokrati, särskilt om det skapas vågmästare. Grovt kriminella utlänningar utvisas ur Sverige. Jag tror inte att någon av kommentatorerna vill rensa Sverige etniskt.

  Ingen här vill sudda bort den fria viljan, men är den fri? Är den öppen och kritiskt tänkande och moralfilosofiskt medveten?

  Bechir Rabani gjorde rätt som minskade rädslan och konflikten i Sverige. Rabani motverkade den och pekade på vilka som eldar på den.

  Om ”minskningen” 2016 och 2017: https://morklaggning.wordpress.com/2018/01/02/migrationsstatistiken-2017-chockerande-siffror/

  Fienden? – Paniken.
  Kamrat? – Meditationen.

  Islamismen är ett problem, men även krigen som väst startat, samt EU-medlemskapet som sänker välfärden och ökar arbetslösheten skapar konflikt. Det finns olika typer av “mångfald”. Alla är INTE kompatibla.

  Invandrare som kom innan EU-inträdet förstörde inte vårt land, men jag ger inte MENA- eller Afrika-migranterna skulden som söker ett bättre liv, för de blir också snuvade på konfekten om landet går under på kuppen. Skulden ligger hos regeringarna som propsat på EU-inträdet och som hållit oss kvar i EU, samt tillåtit migrantkaoset.

 • @Rachel AKA #jagärhär #jagärdär #jagäreverywhere

  Skitsnack. Du kör precis samma oärliga retorik som din #jagärhär-kompis Faithbringer. Det är ingen som är paranoid och inte heller är det någon som hatar. Du som din kompis Faithbringer försöker styra in diskussionen på ämnen som inte ens har tagits upp. Som ”hat”, ”etniskt utrensning” och all annan oärlig skit ni kör med. Nej, #jagärhär-Rachel, du gör ingenting utifrån välvilja för din första kvasi-psykologiska kommentar, där du rackade ner på svensken, var skriven i ren illvilja. Men du och dina likar kan aldrig vinna eftersom vi har sanningen på vår sida och ni har bara lögnen och lätt genomskådade falska argument. Likaså kan jag ge mig fan på att du, eller någon annan i din grupp, kommer bli just långrandiga.

  Sen är det ni i er lilla Stalinistiska Facebook-grupp borde lära er att respektera andra människors åsikter.

 • @ Kim Lundgren @ Peter!
  Jag har full förståelse att man blir paranoid att leva i dagens Sverige! Sorry “vänner” jag har inget att göra i Israel och tillhör inte heller gruppen med 75000 medlemmar (som jag föraktar djupt)! Jag kommer inte att bli långrandig men vill uppmana er att börja respektera åsikter som inte exakt återspeglar den egna verklighetsuppfattningen. Det gör jag utifrån en äkta välvilja eftersom jag har själv upplevt liknande erfarenheter som Faithbringer och VET att hatet löser ingenting! Jag är stark, organiserar, lätt identifierar mina fienden men slöser Ingen energi på att hata. Jag uppmanar er att leta efter de riktiga fienden som har förstört ert samhälle och slutar aldrig om ni inte stoppar de. Jag upprepar en gång till: Invandring är bara en symptom på sönderfallet! De som vill upplösa Sverige och även andra nationalstater i Europa Finns kanske bland era grannar, vänner, tjänstemän, Politiker som stödjer helhjärtat denna sorgliga undergången! Utvisningar i praktiken är ogenomförbara! Läs på FN-s mänskliga rättigheter och även alla juridiska hinder som är redan väl inbyggd i systemet! Sverige lider av en normlöshet!!!! Den normlösheten dök upp först som”rätten till friheten” Men frihet utan ansvar leder till normlöshet och till sist en moralisk sönderfall…..Och där är cirkeln är sluten!

 • @Rachel

  Ni är ju 75 000 stycken som påstår er arbeta ideellt för ”ett bättre debattklimat”. Så det var ju rätt uppenbart att Faithbringer skulle kalla in en liten kompis eftersom hon själv inte har så mycket att komma med och du är en repris av detta. Men om du då redan har flyttat från Sverige så kanske du borde överlämna debatten åt dem som tvingas bo kvar i det här skitsamhället. Men den tanken slog väl dig inte.

  Då var två stycken avklarade och nu återstår det bara 74 998 st.

  Bring it on….

 • @Faithbringer!

  Som invandrare och ett antal år i Sverige står jag helhjärtad bakom alla dina inlägg! Du är klarsynt och en iakttagelseförmåga som få har! Jag läser hela kommentarsfältet och slår mig -jag har själv upplevt många gånger- hur misstolkas dina försök att få in ett annat perspektiv i Debatten. Din välvilja att bidra till en samhällsdebatt kolliderar med en typisk svensk Reaktion, nämligen bristen till självrannsakan! Den bristen härstammar oftast från en uppblåst, idealiserad självbild! Att se sina egna eller den egna samhällets brister är otänkbar när identiteten byggd på lögner, önsketänkande och illusioner. Det är sannolikheten orsak till en synnerligen bra intellektuell debatt om vad som händer men sällan en bredare eller djupare analys om vad som skall göras! Pragmatism förutsätter att man har förutom en god intellektuell förmåga även har en hög emotionell intelligens. Moralen i den västerländska synsättet definieras idag enbart när den egoistiska individen drabbas av “omoraliska handlingar” från makten eller andra grupper men sällan manar till att granska den egna Moralen och ansvaret till andra. Man betraktar rätten till sitt eget som en självklarhet och av ren bekvämlighet vill inte göra den minsta ansträngning att försvara detta när hotet inträffar! Därför söker man grunderna till en kommande sammanbrott bla. i invandring och inte i en länge pågående politisk och samhällskorruption där man hade bidragit själv med deltagande eller med tyst medgivande……
  Jag bedömer Sveriges nuvarande läge som extremt allvarligt. Men invandringen och dess kaotiska konsekvenser är bara en symptom på en långvarig likgiltighet och ointresse från en befolkning som i sin övertro på sig själv och tro på den förträffliga svenska Modellen har övergett sin verklighetsförankring och överlevnadsinstinkt. Och fostran till en sådan mänsklig Natur Kallas för “social ingenjörskonst”. Sällan har skrivits en så avslöjande och korrekt beskrivning om detta som i Roland Huntfords bok” Det blinda Sverige” som kom ut 1971. Den som verkligen söker svar på den nuvarande samhällsklimatet skall fördjupa sig först i den egna inhemska mentaliteten och dess förödande konsekvenser som är största hindret att vända utvecklingen till något positivt för framtiden.
  Och till sist: Om någon skulle föreslå att jag flyttar om jag inte är nöjd med Sverige vill jag bara säga att det är redan avklarat………

 • @Faithbringer

  Inte för att vara taskig men du är lite full av skitsnack. Med ”en gång tänkte jag som Peter” så försöker du sätta dig själv på någon inbillad mer välutvecklad moralisk elfenbenspedestal Du lyfter fram alla människors okränkbara människovärde och deras rätt till hela Sverige och dess tillgångar samtidigt som du förvägrar urinvånarna rätten till deras eget land. Plus att du försöker bagatellisera den kriminalitet i form av skottlossningar, mord, våldtäkter, rån mm. som har drabbat precis hela Sverige från Stockholm till Bromölla. Men eftersom du, och alla andra som läser mina kommentarer, vet att jag har rätt så återstår bara skitsnack och oärliga argument. Men visst. Ha en bra dag du med. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 • @Faithbringer

  Och så fortsätter vi med de låga generaliserade uträkningarna. I gruppen förgymnasial utbildning ingår de som inte har någon utbildning alls och d.v.s. de som inte ens kan tyda t.ex. skyltar eller klockan. Dessa kan ju förmodas vara helt oanställningsbara och lär så förbli. Eftersom jag inte räknar med barn, ensamkommande och alla kostnader kring detta och inte heller räknar med kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder och allt annat statistiskt-mumbojumbo för att dölja arbetslösheten. Så ska jag göra en låg uträkning på tio år med en ny sån här tillkommande grupp per år.

  Grupp år ett gånger tio år: 30 miljarder
  Grupp år två gånger nio år 27 miljarder
  Grupp år tre gånger åtta år 24 miljarder
  Grupp år fyra gånger sju år 21 miljarder
  Grupp år fem gånger sex år 18 miljarder
  Grupp år sex gånger fem år 15 miljarder
  Grupp år sju gånger fyra år 12 miljarder
  Grupp år åtta gånger tre år 9 miljarder
  Grupp år nio gånger två år 6 miljarder
  Grupp år tio gånger ett år 3 miljarder
  Alla grupper totalt över tio år 165 miljarder

  Men kostnaden är bra mycket högre än så här och jag har bara en fråga. Varför skulle jag vilja vara med och betala detta?

 • Allt blir så intressant när, hur man än vrider och vänder, man ser på folk i form av utgifter eller tillgångar i penningform. Den fjärde industriella revolusionen pågår och ingen märker det. Det är ingen resursbrist i världen eller Sverige, och pengar sedan länge representerar enbart skulder och förväntningar på artificiell sysselsättning. Det är väldigt få jobb som egentligen behövs idag jämfört med tiden då inga maskiner och datorer fanns. Så vi bör tänka om hur vi värderar människors liv och välmående. Den kommunistiska mottot den som jobbar får inte äta är inte aktuell idag.

  En gång i tiden tänkte jag som Peter, men ju mera fakta man får, så får man tänka om sina slutsatser. Det fascinerar mig att så många som har läst hur penningsystemet fungerar och ser ändå att folk har mat på bordet och tak över huvudet, men väljer dessa att se på människor som arbetsmyror och potentiella utgifter. Har ni funderat på att man kan göra annat med sitt liv än att slita sig sönder, och betala skatt och skulder hela livet?

  Fakta är inte bara det man läser. Man måste skaffa sig social erfarenhet också från det verkliga livet och mötet med människor. Att bemöta dem med respekt. Allt som skrivs kan tolkas.

  Jag väntar med ett stort intresse att observera det blomstrande landet Sverige när man har fått fart på utvisningarna. Vem skall bedöma vilka skall gå härifrån? Resutaten blir sällan som man här tänkt sig men vem vet… 🙂 Ha en fin dag!

 • @Faithbringer

  Jag glömde. Beräkningen ovan gällde ett år för denna grupp, lågt räknat. Sen tillkommer det en ny sån grupp och en ny sån grupp på det och sen ytterligare en ny sån grupp på det och efter det så tillkommer det ytterligare en sån grupp och så här fortsätter det som en evighetsmaskin med ett helt eget liv. *liten golfapplåd*

 • @Faithbringer

  Du är ju direkt oärlig med dina haltande argument. Men jag ska bemöta ett par av dem. För det första så är du inte representativ för hela gruppen invandrare på precis samma sätt som arbetskraftsinvandrarna från 50-60 talet inte är representativa för dagens välfärdsmigranter. Att komma med ett sådant påstående visar att du antingen är oärlig eller okunnig. Likaså är det även ett hån emot dem som kom hit och jobbade arslet av sig när de bidrog till att bygga upp landet.

  Sen är du lika dålig på att läsa statistisk som du är på att föra en ärlig argumentation. Men jag ska försöka bena ut det för dig. För det första så ska du inte titta på antalet asylsökande. Du ska leta upp ”Beviljade uppehållstillstånd” längre ned på sidan.

  Beviljade uppehållstillstånd för 2017

  Anknytning 48 046
  Arbetsmarknad 32 294
  Asyl 36 531
  EES 5 242
  Gäststuderande 13 416
  Totalt 135 529

  Räknar man bort de gäststuderande, som troligtvis kommer återvända hem, så innebär dessa volymer ändå ca 1.2 miljoner människor på 10 år. Detta kallas befolkningsutbyte.

  Nu tittar vi lite på ekonomi och jag ska generalisera lågt räknat då jag bl.a. inte kommer ta upp det ekonomiska svarta hål i form av ”ensamkommande” mm. Om vi delar upp gruppen anknytning mellan arbetsmarknad och asyl, vilket blir ca 50 %, så är halva anknytning och asyl ca 60 554 människor för 2017. Sysselsättningsgraden för dem med förgymnasial utbildning är ca 49 % vilket blir ca 30 900 som inte har något arbete och det år lågt räknat då sysselsättningsgraden för nyanlända är bra mycket lägre. Bara grundnormen i försörjningsstöd, à 4000 kr, blir för denna grupp ca 1.5 miljarder per år. Sen tillkommer hyra och andra kostnader och då är inte kostnaderna för de barn de kommer föda medräknade. Men vi kan dubbla grundnormen och då blir kostnaden ändå är högre om vi skulle räkna med ensamkommande och födda barn. Dubbla grundnormen är då ändå 3 miljarder per år. Man skulle kunna använda dessa pengar på ett bättre sätt. Och om man räknar med kostnaden för ca 30 000 st ”ensamkommande” à 2000-3000 kr/dygn så blir summan direkt sinnessjuk då vi själva har 328 000 fattigpensionärer.

  Att du förespråkar allt detta visar bara att du inte försöker erbjuda dina medmänniskor något ”rött piller”. Du försöker få dem att somna om igen. Låt mig gissa. Gov-troll, #jagärhär-troll, #vistårinteut-troll? Säg till när det börjar brännas…

 • Kim,

  Saker och ting har utvecklats rejält sedan Albert Pikes död och hans profetior. Redan då planerade MI6 söndrandet av Islam genom infiltration via den wahabistiska terrorgruppen som idag kallas för ISIS. WhiteTV är oroliga att den vita rasen skall försvinna. Jag vet det. Den kommer inte att göra det om den vita mannen lär sig älska sina medmänniskor, speciellt de vita kvinnorna. När jag har talat med dem som brinner för den vita rasens överlevnad, ansågs empati och kärlek något destruktiva och man ansågs som förrädare om man innehar dessa egenskaper (fast de är vad som skiljer människan från djuren) Snacka om att skriva under sin egen undergång och sedan skilja det på judarna och frimurarna. Visst är det var och ens val att börja döda i religionens namn. Det finns inget i det nya testamentet som rättfärdigar våld och krig, och enligt imamen jag talade med samma gäller traditionell islam. Sedan om någon psykopat vill att du skall döda är det upp till dig att lyssna på djävulen eller ängeln. Jag dödar inte på order. Olyckor kan dock hända i ytterst personlig försvar, men att rättfärdiga krig och konflikt mellan religioner och nationer pga profetior har mänskligheten sett nog av.

 • Angående artikeln som Kjell Holmsten länkade till –

  Frimurarledaren Albert Pike beskrev redan på 1800-talet hur taktiken var för att hans grupp skulle uppnå global diktatur genom tre världskrig. Hur det var med de två första krigen vet vi redan. Nu är vi inne i det tredje. Islam skulle kriga mot de övriga. De är Världshärskarnas verktyg.

  Ser inte alla de avskyvärda följderna för Västvärldens folk med islaminvasionen? Parasiterandet, våldtäkterna, misshandeln, morden och de aggressiva kraven på att “kuffar” ska underkasta sig deras idéer?

  Det kända brevet från Albert Pike till Mazzini år 1871:
  http://www.whitetv.se/images/stories/albert%20pike%20brev.png

 • @ Peter,

  Jag gillar verkligen ditt sätt att formulera dig, vara sakligt korrekt, öldmjuk och hålla isär de olika frågeställningarna. Dessutom delar jag dina åsikter till 100%.

  Blandar man ihop allting i en enda hög som en del tyvärr gör, så går det inte att reda ut på ett bra och pedagogiskt vis.

  Fortsätt så Peter, Sverige behöver klarsynta individer som du.

 • Peter,

  Jag länkade till statistiken då det påstås i artikeln att invandringen ökar exponentiellt, och faktum är att det inte gör det. Efter den kraftiga ökningen 2015 som jag ifrågasatte när den hände, har allt återgått till det normala. Att få asyl är inget besked för medborgarskap. Du måste få permanent uppehållstillstånd för att kunna sökamedborgarskap. Tills vidare kan man åka ut med enklare beslut av migrationsverket, om du till ex begår ett brott.

  Nej, ingen blir slagen i brödkön och man behöver inte dramatisera. Jag skrev redan att skjutningarna är uppgörelse kriminella emellan, men det finns någon form av panik att det råder sådan kriminalitet i Sverige att man kan knappt röra sig på gatan. Det finns en stor skillnad bland medias rapporter och verkligheten.

  Har jag flyttat hit och förespråkat en kraftig förändring? Nej. Jag bara säger att det är inget ni kan göra för globaliseringen har pågått i 50 år, men folk har missat det. Att rädda demokratin gör du genom att varna om mångfald inte om majoritetens förtryck. Personligen så vill jag ha mindre samhällen med lokal styre än nationalstater och imperium där makten avlägsnas från individen. Denna ide har jag rätt att förespråka även utanför mitt hemland. Sedan är det upp till andra att ta emot. Jag har min uppfatning att meningen med livet är inte att förkasta sin egna individuella utveckling för nationens skull och offra en massa för det.

  I artikeln påstår skribenterna att förutom nationalitet och religion (det sista saknas i Svergie) så var etnisk sammanhållning grunden för demokratin och Sveriges stabilitetet fram till 1950 talet. Därefter kom vi invandrare och förstörde ert land. Total stop av oss som är ett problemgrupp måste ske och att återgå till 1950 talet för att återbygga en nationell och etnisk ren Utopia. Nej, det finns ingen hat i det – inte i rak text, men iden påminner mig om något väldigt elitistiskt… undrar vad. Faktum är att hat finns. Jag har känt av den, jag har lyssnat på det med ödmjukhet och förståelse, så det är ingen påhitt. Mycket av det hatet är helt ogrundat. Folk läser om att en bil i Husby brinner och då börjar man hata om inte alla invandrare då muslimer, svarta och tiggare. Då börjar dessa känslor – HATET prägla även andra invandrare som inte begått brott. Jag har varit med om det därför saknar jag ödmjukhet. Man får även vara rasist och nazist, och jag lyssnar gärna på vad de har att säga. Jag behöver dock inte ödmjukt hålla med om det bara för sådana är många eller födda på ett visst ställe. Elitism i alla sina former är förtryck oavsett om det är grundat på ras, monarki, iq, proletärens diktatur, you name it.

  Kim,
  Angående våldtäkterna. I de flesta fallen följer tjejerna med våldtäktsmännen frivilligt. Därför är det svårt att döma händelser som sker från början av fri vilja som våldtäkt. Och nej, eliten, eller de styrande 1% rör sig i en annan verklighet, så de umgås inte på samma sätt för att råka ut för våldtäkter. Dock är deras värld inte särskild vacker på insidan. Det materiella överflödet lurar ögonen. Om man dock tror att deras verklighet är någon slags dröm i dröm och saga saga, så kan man undra varför Ralf Wallenberg tog livet av sig.

  Kim, jag rekommenderade en bok i början av tråden som heter political ponerology. Den handlar om psykopatin och sociopolitiska strukturer – hur den avlas fram och fostras in. Även om statistisk sätt denna sjukdom är kraftig överrepresenterat hos judar, som Henry Makow själv är, så är psykopatin ondskan inom människan oavsett urprung. Det är bland 5-9% av samhället som är bärare av den mörka kraften.

  https://infrakshun.wordpress.com/2014/01/27/the-rape-of-conscience-i/

 • @Faithbringer

  De sammanlagda volymerna för 2016 och 2017 är 54 605 st ”migranter” och det är ju onekligen en minskning jämfört med de 160 000 st som kom 2015. Men det är ju ändå 54 604 st för många. Ingenting är stort eller litet förrän man jämför. Men dessa ”låga” volymer jämfört med 2015 betyder det ändå 273 025 stycken ”nya medborgare” på en tio års period. Då har jag en motfråga till dig. Vad är din icke-rasistiska uppfattning av att ”nu räcker det” ? När svenskarna bor i ett litet reservat bredvid apburen på Skansen? Eller kanske även du tycker att det börjar räcka nu? Troligtvis inte då du ändå snart har tänkt flytta. Jag vill inte att du flyttar Stella. Jag vill att även du ska få uppleva det ”nya underbara Sverige” på din ålderdom. Du och jag kan då stå och ha 12 timmar långa filosofiska diskussioner i brödkön. Det kommer bli jättetrevlig om vi inte blir nedslagna och rånade.

 • @Kjell Holmsten

  Nu får du ta och ge dig. Det spelar väl inger roll om dessa förövare våldtar direktörsdöttrar eller sophämtardöttrar. Det verkliga problemet är att de våldtar och det är ju inte enprocentarnas fel. Blir fan smått deprimerad av dessa diskussioner då jag inte vet om ni driver med mig eller om ni är betalda #jagärhär-troll.

 • @Faithringer

  Du kör en lite oärlig retorik plus att du tar precis allting rent personligt. Man ”hatar” inte alla andra bara för att man inte vill att alla andra ska komma hit till Sverige. Det där hat-snacket är ett statsmakts påfund för att få tyst på den verkliga oppositionen. Du kan nog resonera utan att ta till dessa fultrick. Sen har jag inte talat för någon etnisk rensning så även det argumentet kan du skippa. Jag har skrivit om ett totalstopp på invandringen så att vi kan lösa den situation som råder, om det nu ens är möjligt.

  Poängen i Sveriges vara eller icke vara bör ju faktiskt överlåtas åt svenskarna. Tror inte Bulgarerna skulle uppskatta om jag hade flyttat till Bulgarien och propagerat för kraftfulla förändringar av det landet. Flyttar man någonstans så har man en lite ödmjukt inställning till hur saker och ting fungerar i det landet.

  Att sen många av alla dessa ”brickor i spelet” lever djävulen i landet som tog emot dem är väl fan inte globalisternas fel. Snacka om att försöka flytta fokus.

  För övrigt så är jag immun mot kvinnlig skuldbeläggning. But it was a nice try…

 • För att spetsa till det hela. Vilka är fienden, vilka är det vi ska rikta vår väl uppsamlade ilska mot. Är det Islam, islamister, terrorister, Svenska Kyrkan som introducerar Islam inom sina väggar osv. Jag tycker denna artikel av Henry Makow säger en hel del om vårt problem i Norden eller Sverige. En fråga “Tror ni att de skjutningar och mord som sker i bostadsområden som är invandrartäta skulle om möjligt ske runt slottet i Stockholm, på Djursholm eller Gamla stan i Stockholm utan att polisen gick in med riktiga muskler och rensade upp kriminaliteten? Tror ni att gärningsmän som gäng?våldtar fick förekomna om det var flickor födda av direktörs eller politiker familjer skulle släppas fria? Vilka är det som vill att folket ska splittras i vi och dem? Ha klart för er att det finns en mening med detta tjafsande om invandring och kriminalitet och det gagnar bara de 1% som slipper diskutera detta med er och annat de har i bakfickorna i beredskap.
  https://www.henrymakow.com/

 • Peter,

  Jag kräver ingen upplösning av den svenska nationalstaten. Det har ni själva röstat för under Olof Palmes tid. Spelar dessutom ingen roll vad ni röstar för. Det finns krafter som är så mäktiga så SD skulle behöva egen majoritet för att börja utvisa en enda tveksam typ. Under tiden kommer man att utvisa folk som bör stanna för att inte folk skall rösta på SD. Ni får gör vad ni vill. Rensa etniskt ert land om så skribenterna i artikeln och så många andra vill.

  Jag ber om ursäkt att jag har sett kommunismen falla och inget kunde göra. Vore vi östeuropeer lika ubermenschen som andra kunde vi ha ändrat utvecklingen när Stalin och Churchil delade Europa eller när Rockefellers marionetter Reagan och Gorbachov sänkte Sovjet. Vi kunde göra så mycket. Spelciellt vi som var barn… Det är väldigt egoistiskt av mig att ha erfarenhet. Jag skryter inte – jag bar delar den. Det kanske är något positivt med invandringen att lära sig överleva utan att skylla på andra brickor i spelet. Du kan försöka spola Sverige till 1950 talet men det går inte. Agendan är på alla nivåer. Den går ut på att vi skall hata varandra. Om ni tror däremot att vi med utländsk bakgrund skall sudda bort vår fria vilja, kritiska tänk och moral för att passa in, eller som Bechir Rabani (må han vila i frid) klappa förvirrade hatdrivna nationalister på axeln så har ni fel. Vi har också stolthet och det skall man respektera även om vi saknar tillgångar eller utför de så kallade enklare jobben som är menade för underutvecklade.

  Du behöver inte oroa dig Peter, som jag tidigare skrev har jag inga tillgångar här förutom mitt barn. Av ekonomiska och emotionella skäl kommer jag att flytta tillbaka så fort jag kan. Tills vidare tar jag hand om de behövande i landet oavsett deras bakgrund och känslor. Den enda anledningen att jag bor kvar här är att mitt barn är halvt svenskt. Och tänk vad jobbig jag är som inte håller käften och rättfärdigar all hets och elitism. Det ingår i demokratin.

 • @percy andersson

  Dina kommentarer exemplifierar den kognitiva dissonans som råder i landet. 160 000 ”migranter” kom hit 2015 och sen dess har det varit ca 30 000 st per år. Nu är förväntas det komma ytterligare ca 300 000 st till en halv miljon anhöriginvandrare de kommande åren.Det kommer inte räcka med empati, kreativt tänkande eller kraftfull handling. Men människor som resonerar som du brukar snabbt ändra åsikt när de själva blir drabbade av konsekvenserna. I och med att kaoset tilltar så ökar även oddsen för detta, så än dag kommer även du få en ”välkommen till verkligheten” upplevelse. Glöm inte säkerhetsbältet för det blir en skumpig resa.

 • Ja, jag skyller på SAAB, Bofors och Reinfeldt. Även på greve Person och underdåniga Löfven. Men med det sagt så kvarstår problemet med städer och länder bombade tillbaks till stenåldern, och med terrorgrupper finansierade av väst. Jag inser att det inte går att bo i skövlade städer och att vi är en del av problemet, om än inte de värsta förövarna. Det krävs både empati, kreativt tänkande och kraftfull handling för att lösa uppkommen situation. Jag menar att det saknas i både artikel och i stor del av tråden, liksom hos landets styrande och underlydande administration.

 • @Faithbringer

  Återigen läser du in något som inte var skrivet. Gör du det medvetet för att trixa bort korten? Det är ju självklart att alla dina personliga framsteg i form av hus, familjebildning yrkeskarriär mm. bygger på att landet/nationen du bor i är en välfungerande sådan. Motsatsen till detta är just alla de hemlösa flyktingarna ditt hjärta bultar för. Men om alla dessa flyktingar bidrar till att förstöra mitt land vill jag att de söker sig någon annanstans. Sen uppvisar du faktiskt lite smått självupptagna drag då du jämför precis allting med dina egna upplevelser och bara för att du har varit med om elände och kaos verkar det vara något som du även förespråkar för Sveriges del. Samtidigt som du propagerar för en defaitistisk hållning där ”vi ändå inte kan göra någonting”. Du ska ha klart för dig att vi kan göra precis allting bara människor rycker huvudet ur sanden/röven. Sen tycker jag det är märkligt att du flyttar hit till Sverige och femton år senare förespråkar den svenska nationalstatens upplösning, då den enligt dig ändå ”bara är en social konstruktion”. Du ser inga problem i det resonemanget? Om du ogillar Sverige så mycket att du vill se det avskaffat så har du faktiskt andra alternativ. För övrig så är hela samhället en ”social konstruktion” full av uttalade som outtalade överenskommelser. Utan dessa överenskommelser råder djungelslag och där är vi snart. Sen spelar det ingen roll om vi pratar om främlingskärlek eller om vi sätter oss på gräset och typ sjunger Kumbaya. Det där är ett rent New-Age flum som inte leder någonstans.

  @percy andersson

  Försök inte smeta kollektiv skuld på oss. Vi d.v.s. du, jag och alla andra kommentatorer har inte sålt några bomber och inte heller har ”vi” hjälpt NATO att bomba sönder Libyen eller att döda Khadaffi. Ska du skylla på någon så kan du göra det på SAAB, Bofors och Reinfeldt. Sen kan du även försöka smeta rädsla och rasism på någon annan och om det är något som andas dumhet och okunskap, så är de din kommentar.

 • @Peter
  Du har rätt i mycket. Jag anser inte att kritiken av tidig demokratisk socialism är befogad. Kriminaliteten ökar med ojämlikheten i samhället. Före Palmemordet och EU-medlemskapet var denna balans rimligare och arbetslösheten var lägre. Vilket innebar färre bidrag. Monopolkapitalet vill dölja orsaken till nyfattigdomen genom konflikt mellan olika grupper, kulturer och religioner. SD är ingen lösning, men sannolikt en del av monopolkapitalets plan. Kriminella ska bestraffas och avvisas effektivt. Så gör de flesta länder med självbevarelsedrift. Politisk åsikt påverkar inte nämnvärt popularitet på arbetsmarknaden, i undantagsfall kan individen vidta åtgärder mot den som försöker med diskriminerande repressalier, men jag anser att man kan lämna politiken till fritiden.

  @ Kim Lundgren
  Bojkottar FB. Väljer WordPress. GPL och rekommenderad av FSF.

  @Öystein
  Expressen ägs av Bonnierfamiljen. Tveksamt om de kommer förråda monopolkapitalet för Sveriges väl.

  @Kjell Holmsten
  Folken nationellt måste ta ansvar för sina egna problem och Sverige kan sluta stödja korruption och krig, samt skicka bistånd i förhållande till vår ekonomiska förmåga för att stödja balans och demokrati. Blanda inte ihop “migranter” 99% med “flyktingar” 1%. Blanda inte heller islamister med de som flyr islamismen. Blanda heller inte kompatibel invandring baserad på kärlek och partnerskap med inkompatibel kulturell invasion.

 • @Julius
  Vetenskapliga partiet finns.

  @Birgitta
  Prepping såväl som meditation kan skanske ge dig ökad trygghet, men även motivation till rätt slags politisk aktivitet. Lägg din energi på sådant som löser problemen! Se problemen som utmaningar!

  @Mr.J
  Personligen tror jag att det är mycket möjligt att Jesus hade vigt homosexuella i strid med Judendomen religiösa övertygelse, men i hemlighet. Jesus var kättare på så många olika vis mot de mänskliga skrifter som dyrkade Demiurgen i gamla testamentet. Meditera och fråga Jesus-energin! 😉 Demokrati bygger på att alla medborgare i ett samhälle har rösträtt.

  @Peter
  Olof Palmes skafferital skulle passa bra in på de senaste regeringarnas politik. Kanske folket måste hota politikeradeln med hårt beskattade politikerpensioner och sedan göra slag i saken? 😉 Svensk imperialist-militär som mördar utlänningar för pengar i deras hemländer har inte en chans mot riktiga svenskar, frivilliga och gamla värnpliktiga som kämpar för Sverige och för demokrati, men läckan kan tätas och det smutsiga vattnet kan pumpas ut.

  @MaxGrande
  Sverige har blivit fattigt p.g.a. EU-medlemskapet. Vissa av Afrikas länders och andra länders problem är korruption, kolonialism och överbefolkning i olika grader, Migrationen är till 99% frivillig och ekonomisk. Värdet av en annan människa, “gott” eller “ont” är alltid en personlig värdering.

  @Erik
  Bli inte marionett! Media är inte “vänster” socialpolitiskt, men arbetar för dess ägare, monopolkapitalet. Skuldsättning är frivillig. Man kan rösta för nationalisering och skuldsanering och man kan undvika att ta lån för sin konsumtion. Alla står inte i skuld. Kärnfamiljen är inte alltid trygg. Andlighet är inte samma sak som lydnad under religion. Jesus lydde inte så varför ska du?

  @Kjell Holmsten
  FB-tjat är meningslöst. FB kontrolleras av monopolkapitalet och censurerar Newsvoice. Välj WordPress! Kortsiktig girighet, naivitet och lathet har lett folket fel.

  @Kjell Holmsten
  Intresset för ovidkommande är en lat flykt från verkligheten, likt religionen.

 • @Faithbringer

  Svenskar är hövliga, ärliga och naiva. Som svensk säger sanningen utan att skapa konflikt: https://en.wikipedia.org/wiki/Psychopathy#Frequency

  Det är polisens uppgift att deportera illegala migranter i Sverige. Jämlikare samhällen har färre mord enligt vetenskapliga rapporter. Gillar man inte landets kultur vad gör man då i landet? Globalisterna verkar inte idiotförklara eller eliminera sekter. De ljuger om sekterna och profiterar sektskapade konflikter. Ofta tror svensken på media.

  Fåtalet är medvetna om Israel-lobbyn. Det beror på ett historiskt minne av den modige statsminister som sa sanningen, men mördades. Ca 0,02% av svenskarna är rasister. Den som tycker det är ok att människor skjuter ihjäl varann får i allmänhet svensken att bli mörkrädd. Svensken är ofta lite räddhågsen och blir ofta ett offer för psykopaters kontroll.

  P.g.a. EU flyttar Sveriges hi-tech ut ur den patriotiska demokratiska socialism där den uppkom och Marx har aldrig slagit igenom i Sverige. Svensken är i praktiken oftast för en balans mellan hederlig kapitalism och demokratisk socialism och är emot extremerna total jämlikhet eller monopolkapitalism.

  Svensken är oftast ateist agnostiker eller sekulär, men vi kallar oss gärna kristna eller buddhister, för vi gillar Jesus, Buddha och solen. Vi svenskar vet oftast ingenting om fascistiska texter i olika religioner eller om de mörka sidorna av olika kulturer.

  Vi svenskar konfirmerar oss mestadels för att få presenter eller för att göra mormor lycklig. Svensken tvingar inte någon att förneka Demiurgen, men blir ofta mörkrädda när vi någon enstaka gång läser om honom i Bibeln. Det är vanligt att svensken ser ned på den som pådyvlar barn en tro.

  Svensken ger ofta barnet frihet att fråga och söka själv och svarar tålmodigt och ärligt på barns frågor och lär sig av barnens frågor. Svensken accepterar HBTQ men tycker det är lite perverst i hemlighet. Sådan är svensken i allmänhet, tror jag.

 • Kim,

  Ingen är skyldig något än att ta ansvar för sina egna handlingar.

  Det är inte rätt att få folk att känna dåligt smvete och kollektiv skuld. Är det rätt då med kollektiv ära och glädje för andras framgångar?

  Var och en får ge om hon eller han vill. Det är självklart. Däremot kan vi avskaffa välfärden och alla skatter så får vi se vem vill och hur det fungerar egentligen.

 • LÖGN: “…flyktingar från sönderbombade hus kommer till Sverige och de har inget annat val i livet. Svenska folket är moraliskt skyldiga att ge bort allt till utlänningar …osv osv”

  FAKTA: MIGRATION är att bosätta sig i andras länder där välståndet byggts upp av dem som bott där i många generationer.

  http://pbs.twimg.com/media/CsUocnnWAAAE_fg.jpg

 • Öystein,

  Rasism och dumhet – nej.
  Rädsla – ja.

  Svenskarnas reaktion är naturlig. Den orsakas av rädsla. Det är självbevarelsedriften som talar. Oförmågan att påverka situationen däremot framkallar illska och frustration som gör att folk ser bara elände. Då köper man enkla lösningar. Det är vad folk vill ha och hat enar mer än kärlek. Agendan blir detsamma oavsett vänster eller höger. Vi alla skall chippas – vänstern för att rädda miljön, högern i rädsla för de kriminella invandrarna.

 • Jag vet inte om herrarna i tråden skall ha dåligt samvete för vad familjen Wallenberg gör angående export av vapen och import av krigsoffer. Anser man att det finns nationell överlägsenhet, skyldigheter och stolthet, bör man kanske dela på skam och ansvar för konsekvenserna om Sveriges tekniska överlägsenhet inom vapentillverkning. De dumma araberna kan ju inte tillverka vapen för att försvara sig så de flyr.

  Näää, så kan man inte göra. Var och en får ta ansvar för sina egna handlingar – som individ. När man kollektiviserar blir det bara fel, för ingen här vet väl var AMF har tvångsplacerat våra inarbetade resurser…

 • @ percy,

  Menar du att de åsikter som yttrats av fler här avseende den invandringspolitik vi haft i Sverige skulle vara sprunget ur rädsla, rasism och dumhet?

 • När nu alla tycks vara väldigt överens det förskräckliga med flyktingar från sönderbombade länder förvånar det mig att ingen kommit på tanken att det kanske är olämpligt att göra stora pengar på bomber och granater som vi gör här i Sverige. Dom smäller någonstans och de som förlorat hus städer familj och länder flyr i förhoppning att finna annan plats att lev på, i alla fall tills det lugnat ner sig i hemlandet. Vi ställde upp direkt när Nato ville ha hjälp att föröda Libyen och ta livet av dess centralgestalt. Det kaos vi medverkat till att skapa där är en del av problemen vi har här nu. Jag håller med om att landets ledning länge varit under all kritik. Att folk flytt hit efter att våra bomber tvingat dem från hem och land är en realitet att bemöta. Men rädsla rasism och ren dumhet och okunskap är inte en del av lösningen.

 • @ Kim,

  Din bifogade bild var väldigt tydlig….. och tyvärr lite rolig också (det där med pilen längst ner). Men lite humor skadar inte.

  Skönt iaf med svenskar som pratar klarspråk. Det är där som revolutionen startar. Ops… nu har man hamnat hos Säpo igen, men vem bryr sig.

 • Peter,

  Jag har stått som barn i brödköer en halv dag. Vi alla gjorde det. Grekerna gjorde det nyligen. Du skulle se hur folk i Aleppo överlever i ruinerna. Jag har sett privata videon därifrån. Syrierna har inget val än att fly då alla bombar deras land för terrorister ingen har sett än på Mossads reklamvideor för ISIS. När eliten bestämmer att krossa en nation ekonomiskt, spelar det ingen roll hur arga människor är. De kommer aldrig åt de styrande. Historien är ett bevis på det. Makt och psykopater går hand i hand.

  Jag har inte sagt att DU har tappat din inre styrka men du skrev att den är beroende av nationen. Jag förlitar mig inte på nationer. Den som gör det kan bli väldigt lätt besviken. Däremot så är man snäll med folk vart man än kommer brukar en del vara snälla tillbaka, så visst klarar jag mig på kärlek för medmänniskan. Kroppen behöver väldigt lite för att överleva jämfört med lyxen vi badar i idag. RFID chippen som kan däremot hacka sig i ditt nervsystem och blir den enda betalningsmöjligheten om 10 år skrämmer mig mera än de kriminella. En människakan du alltid förhandla med, men inte med en robot.

 • Alla ursvenskar jag känner vill ha ett svenskt Sverige – inte multikulti. Vi har inte blivit tillfrågade i vilken riktning vi ville att samhället skulle utvecklas.

  Fram till 1975 ungefär upplevde vi att vi hade ett eget land som vi kände oss hemma i – sedan blev det sammanfattningsvis så här:

  http://pbs.twimg.com/media/DRRVwgmXcAE5vR9.jpg

 • I stort sett är det svenska urfolket ett mycket högtstående folk när det gäller intelligens, kultur och moral. Det tragiska är att vi blivit utnyttjade och bedragna.

  De överst i maktpyramiden bär ansvaret för det tragiska förfallet. Bedrägeriet har varit omöjligt för gemene man att genomskåda.

 • @Faithbringer

  Jag tappar ingen inre styrka. Var får du det ifrån? Du läser in något som inte var skrivet. Att nationen går åt helvete är ju helt uppenbart för varje tänkande människa. Det som stör mig är att det är en medveten förstörelse och inte något som är ett resultat av en ”hoppsan-olycka”. Jag vill inte behöva tvingas flytta för att de styrande skithögarna medvetet sabbar landet.

  Sen syftade jag inte på att du skulle skaffa fler egna barn. Min liknelse var om du tog in en massa andra människors ungar som inte var dina egna och hur det till slut skulle påverka både ditt och ditt eget barns välbefinnande d.v.s. en barnversion av den svenska 2015 års tsunamin. Men som du skriver vill du inte ha fler barn än du klarar av samtidigt som du tycker att landet kan ta emot fler invandrare än det klarar av. Det är ju lite av en självmotsägelse. För det som inte fungerar på det personliga planet fungerar inte heller på det nationella.

  Det spelar väl inger roll om staten trycker upp mer dasspapperspengar om det inte finns någonstans att bo och ”välfärden” i form av sjukvård, äldrevård och allting annat går åt helvete. Om det kommer en dag när du själv står och fryser i en soppkö så tror jag din främlingskärlek är av det mer avsvalnade slaget.

 • @ Peter,

  Här tycker jag verkligen att du drog en bra liknelse. Att tala i bilder är ofta klargörande. Jag kommer att ta med mig din liknelse.

  Faithbringer: Det svenska politiker gjort historiskt är ofta ingenting att vara stolt över. Men visst, att reagera 45 år senare kan tyckas desperat, men det beror på den svenska hjärntvätten, som också politikerna ligger bakom. Så det som kommer att ske nu är en svensk tvungen revolution, om än en liten sådan då vi är en liten nation. Men för Sverige kommer det att bli stort.

 • Peter,

  Det är sorgligt att folk tappar sin inre styrka när man känner att nationen går under. Jag är uppvuxen i kaos och man måste som individ stå emot i stormen. Du kan inget göra än överleva med själen i behöll. Din etiska klocka inne i hjärtat har nog mera vad din mor har givit dig för kärlen och en gåva från ovan än vad du har fått från nationen. När man flyttar ifrån sin medfödda nation så förstår man ganska fort att det är familjen som är tryggheten. Den nationella samhörigheten är också en social konstruktion för att maktgalna kungar skulle motivera folk att kriga.
  Förlorar man familjen, måste man lita på sig sjölv och älska främlingar. Annars överlever du inte. Meningen med vårt liv är att lära oss vara bra människor – en livslång läxa. Sedan hur mycket jag än vill ha flera barn, så skaffar jag inte sådana för att inte ta på mig mer än vad jag klarar av. Att förstora denna modell i nationell storlek blir det annat för staten kan trycka pengar /låna när de vill och ingen behöver egentligen betala i verkligheten detta galenskap. Så kan jag tyvärr inte göra – trycka pengar eller låna utan att betala. 😉 Staten minsann kan.

  Min ide har länge varit att medvetna människor börjar handla med silver och bygger stat i staten, men ingen verkar intresserad.

 • @Faithbringer

  Grejen är ju att det inte spelar någon roll vad du gör på för framsteg på det personliga planet om nationen går åt helvete. Nationen är grunden du bygger dina personliga framsteg på och om den grunden rycks undan rasar allting.

  Sen har jag ingenting emot människor oavsett var de än kommer ifrån. Men som du skrev så har du barn. Jag utgår från att du har begränsade resurser vad gäller utrymme, mat och ekonomi mm. Låt säga att du tog in en annan unge så skulle du och ditt barn få lite mindre utrymme, mat och pengar men det skulle ändå fungera. Sen tog du in en unge till och en unge till och så vidare. I slutänden skulle både du och ditt barn få allt mindre och ditt barn skulle till slut fara illa. Någonstans där skulle du till slut vara en dålig mor då du satte andra ungar framför ditt eget barn. För som mor ser man först om sina egna barn innan man hjälper andra ungar. Eller hur? Ett land, dess invånare och tillgångar fungerar enligt precis samma principer.

  Sen har jag ett fritt sinne och likaså uttrycker jag obehindrat vad jag tycker. Klarar mig rätt bra även om det känns som jag deltar i en masspsykos där jag iakttar detta sinnessjukhus från insidan. Men som sagt sjukdomen sprider sig internationellt och vart fan ska man flytta då bollen är rund. Kan trösta mig med att jag passerat bäst före datum.

 • Kim,

  Vad gjorde svenskarna när på 1970 talet ändrade Socialdemokraterna grundlagen att Sverige är ingen nationalstat, men en multikulturell sådan? En reaktion 45 år efteråt känns lite desperat. Svenska väljarens politiska engagemang bör man tänka om. Aftonbladet styr opinionen, och sociopolitiska processer är ytterst komplicerade.
  I mitt hemland skaffar inte etniska bulgarer barn, medan romer har många. 30% av landets befolkning har utvandrat på 30 år, så vi lär försvinna som nation. Jag kan dock inte avsky dessa människor. De föds dessutom i landet. De har ingenstans att ta vägen eller deporteras. Vad skall man gör med alla de som ingen vill ha? En ganska obehaglig fråga.

 • Peter,

  För att muntra upp lite den hopplösa framtiden vill jag säga att Afghanistan verkar inte vela ha sina flyktingar. De svenska förbrytarna kan man nog skicka till en annan planet.

  Lösningen är att man försöker rädda sin själ och själarna av dem man älskar genom att ge dem kärlek, gemenskap och riktlinjer hur att överleva i detta kaos. Att ge dem tro och hopp. Man måste nog uppskatta de små sakerna i livet. Att rädda nationen genom politisk påverkan är väldigt energislukande då resultatet blir alltid vad eliten vill. I denna ordning måste man överleva. Om man lyckas spela systemet mot sig självt utan att skada någon enskild individ, så tycker inte jag att man behöver vara lojal till staten och kapitalet.
  För 7 år jobb på Systembolaget har jag sett hela Sverige – från den som inget har till den som vet ej vad saknad är. Det är en intressant perespektiv om Sverige. Jag har sett tygligt vilka som har en själ och vilka inte gör det. Man har dock ett val vid varje möte att le och vara lite medmänsklig där det verkligen behövs. Det får man ingen belöning i pengar för, det kostar inget för mig heller, men tänk om alla kunde vara lite snällare, lite gladare, lite roligare och se när någon behöver prata. Jag har nog pratat mera om livet än viner dessa 7 år, vilket uppskattades av många. Gud, så ensamma människor finns i det landet och ingen vågar bryta tystnaden. Folk saknar all form av innitiativ och förmåga att söka kontakt. Så det är mycket man kan göra men det är på en annan nivå än politisk.

 • @ Faithbringer,

  Det du frågar Peter om, kan jag gärna fylla på med mina exempel på krav på invandrare:

  – Följ de svenska lagarna (vilket såklart även de infödda svenskarna ska göra).
  – Håll inne med de handlingarna som orsakas av egna religiösa påbud men som strider mot de svenska normer och regler såsom exempelvis, kränkning av kvinnan (på olika vis), tvångsgifte, bortgifte av minderårig, månggifte, kvinnlig omskärelse, krav att få ha burka (och dylikt) eller turban på jobbet.
  – Sjukskriv er inte för att ni är orkeslös pga ramadan.
  – Kräv inte ett typ “muslimskt” julbord om du inte själv är värd.
  – Ansträng er att integreras (många vill inte integreras vet jag av erfarenhet).
  – Lär er svenska (en del har lärt sig flytande svenska på typ två år medan andra knappt kan göra sig förstådd efter att ha levt här i över 10 år.
  – Glöm interna klanmord.
  – Acceptera skolavslutning i svensk kyrka där så är tradition.
  – Acceptera att i Sverige bjuder vi på svenskt julbord (delta gärna, du är välkommen men behöver inte äta allt om du inte vill).

  Ganska rimliga krav, eller hur? Konstigare än så behöver det inte vara.

  Dessa exempel på få rimliga krav är inte på något sätt mer annorlunda eller dramatiska än det som krävs/förväntas av oss svenskar när vi flyttar till eller besöker ett nytt land.

  Och som sagt, se inte detta riktat till dig.

 • @Faithbringer

  Det du räknade upp ser jag inte som typiskt svenskt, utan det är mer av en social-ingenjörskonst av typen samhällsdegenererande perversion. Den perversionen håller på att sprida sig internationellt även om Sverige tråkigt nog ligger i framkant. Vårt land har väl varit något av globalisternas lilla labb. Om det kan vara till någon tröst så känner jag inte heller särskilt starka band till den etniskt svenska befolkningen. För den är som du skriver en hjärntvättad regnbågsparad.

  Jag har inga direkta pekpinnar om hur du ska bete dig i detalj. Det jag menade med att ”man tar seden dit man kommer” så syftade jag på att försöker göra de saker som är bra för landet och dess befolkning. Oavsett om man är etnisk svensk eller invandrad. Sen gällde diskussionen inte dig personligen, vilket jag redan påpekat ett par gånger. Den var mer inriktad på kriminella invandrare, så om du inte begår brott är det en bra början. 🙂

  Sen är det inte bara kriminella invandrare som bör deporteras. Vi skulle även kunna deportera hela Rosenbad, Riksdagen och lejonparten av kommunalpolitiker som pappersvändare på våra ca 500 st uppsvällda myndigheter. Då de är mer destruktiva för landet än vad invandrarna är.

  Men i det stora hela har jag ingen lösning på den här soppan. Men man kan faktiskt peka ut fel utan att själv ha en lösning.

 • Peter,

  Vilka är de svenska traditionerna du vill behålla och tycker att jag skall anama? För mig är Sverige hi-tech-kommunism och kulturmarxism. Vill man att bilda familj med en svensk måste man förneka Gud, skriva samboavtal/äktenskapsförrord, och acceptera att LGTB rörelsen avskaffat de moraliska gränserna i intima relationer, ssmt jaga pengar till vansinne för att betala lika för överkonsumption. För mig är detta den destruktiva normen för svensk tradition när det gäller folk födda efter 1950. Jag har träffat ytterst få individer som avviker från denna destruktiva för mig norm. Skall jag anpassa mig till detta eller flytta hem? Jag siktar faktiskt på det andra den dagen mitt barn blir vuxet. Tills vidare uppskattar jag att inte vara med i den stackars Sverige som liknar Sodom och Gomorra. Sorgligt nog sprider sig trenden till mina hemtrakter i Balkan. Men innan man kräver att folk skall anpassa sig, skall man vara tydlig vad är Svensk tradition. Jag har aldrig varit särskild patriotisk, och har varnat om lokalproducerat, tillverkat i Sverige, om kärnfamiljen och andlighet. Folk stirrar på mig som om jag rest hit från en annan planet och tydligt undviker mig för jag har åsikter som tydligen bryter mot vad som är svensk tradition. När de födda före 1950 dör ut är det du tror är svensk tradition borta även från historieböckerna. Sad but true.

 • @Faithbringer

  Som jag skrev. Att man värnar om Sverige och det svenska. Det är inte konstigare än att om man flyttar till t.ex. Spanien värnar om det spanska och Spanien osv. Man behåller lite av sin egen särart men försöker i största mån att assimilera sig. Man tar helt enkelt seden dit man kommer, oavsett vilket land det gäller. Saknar man denna förmåga så borde man ha stannat hemma. Detta är inte riktat mot dig, utan är en allmän giltig reflektion. Sen är svenskar inte några kloner av varandra utan deras särdrag är lite mer subtila.

 • Peter,

  Jag håller med om allt vad du skriver, men kan du berätta för mig vad du som infödd svensk förväntar dig av mig som mysvensk? Ärligt och punktligt. Det har jag aldrig förstått. Jag är anarkist i hjärtat, så när förväntningar kommer in i bilden blir det extra intressant 😉

 • @Faithbringer

  Den snart nittioåriga Asocialdemokratiska sociala-ingenjörskonsten att omvandla alla medborgare till bidragstagare beroende av staten är inte den enda förklaringen. Det finns även en klimataspekt av svenskens konsensustänk och konflikträdsla.. Satt du med en större grupp insnöad i en stuga hela vintern var det viktigt att komma överens och undvika konflikter. Annars hade det blivit ett antal jobbiga månader.

  Angående illusioner så gäller det hela vårt ekonomiska-, politiska- som ”demokratiska-system”. Ingenting är vad det på ytan ser ut att vara.

  Att vara svensk är att värna om det svenska. Är man invandrad så kan man behålla en del av hemlandets särart men ändå värna om det svenska och Sverige. Om man inte gör detta, oavsett om men är etnisk svensk eller nysvensk, så är man en destruktiv globalist.

  Vad gäller SD så är de endast en politisk skenmanöver för att fånga upp de som är missnöjda med vår nuvarande politik. Om SD skulle få egen majoritet skulle samma agenda fortsätta, fast med en liten SD-prägel. Då S, M; L; KD, SD etc. är endast olika perspektiv av en och samma skithög.

 • @ Kjell Holmsten,

  Debatten är långt ifrån hysterisk, den börjar däremot att successivt att bli saklig och inte bara bygga på dogmer, filosofiska slutsatser, politiska och ekonomiska lojaliteter, eller religiös blindhet, vilket stör en del.

  De flesta är nog överens om och inser att det finns övergripande och bakomliggande orsaker till att det blivit som det är nu. Men ibland måste man börja med att åtgärda symptomen. Inte skulle en läkare börja studera bakomliggande orsaker till varför en patient håller på att förblöda innan en akut åtgärd sker, nä, denne skulle nog först försöka att stoppa blodflödet för att därefter undersöka orsaken, som på utredarspråk brukar kallas “root cause”.

  Deportering är självfallet inte alls intressant, men betydligt större krav tror jag måste ställas på invandrarna.

 • Svenskarna är programerade att inte bita i handen som föder dem. Alltså den som har makt över pengarna styr folks handlingar.
  Den som inte säger ifrån är populärast på arbetsmarknaden. Sådan hyckleri och dubbel moral som finns i Sverige är lika andra mindre utvecklade länder men det gäller att kunna genomskåda bakom fasaden. Många egenskaper som folk trir är nationella är rent utav mänskliga.

  Pengar i Sverige är en illusion och de skapas varje gång en invånare tar ett lån. Skall vi oavsett ursprung sitta i bankernas diktatur och lägga skuld på varandra för vem kostar mest? Det är ju så löjligt.

  All sjuka och arbetslösa bör känna sig som en börda med den ekonomiska filosofin. Efter 5 brottsfria år i Sverige kan man bli svensk medborgare. Jag räknas inte som invandrare. Det finns så många sådana som jobbar och betalar skatt så jag har svårt med de där kostnadsstatistiken. Enligt dem är jag svensk.

  Finns förresten motioner och planer inom SD för deportering av flyktingar? Om jag, kan någon länka till dem?

 • @Kjell Holmsten

  Om du anser att debatten blivit ”hysterisk” så kanske du har ytliga nerver och är lite för känslig. I en diskussion kan man fritt pendla mellan orsak och symptom, precis som jag själv har gjort. Men symptomen är mer uppenbara än orsakerna då de kräver att man tänker i flera led. Det är inte alla som klarar av att se denna orsak och verkan. Men bara för att bankirväldet ligger bakom denna massiva invandringen så friskriver det inte de brottsliga invandrarna från ansvar. Det tänkandet är liberalt flum där ansvaret alltid är någon annans. Du har alltid ett personligt ansvar och kan du inte uppföra dig så ska du återigen bli ditt hemlands problem, då vi har egna problem att ägna oss åt. Personligen så skiter jag vad alla gang-bangers, mördare, rånare, våldtäktsmän och andra degenererade typer har för personliga förhållande som lett fram till deras beteende. Kan de inte uppföra sig så ska de svenska fängslas och de utländska deporteras. Svårare än så är det inte, även om det verkar vara en omöjlig uppgift för vår inkompetenta regering.

 • Debatten börjar bli hysterisk som det blir när symtomen behandlas på något som är fel i samhället. Den direkta orsaken till problemen vilket jag väl inte behöver upprepa är det ingen som blir hysterisk över snarare är det tyst och lugnt som i graven exakt som på sjukhusen och akutklinikerna där bara symtomen behandlas och aldrig orsakerna. Det är ju ekonomiskt bekvämast så. Och visst håller jag med många om invandringen kostar och att det tär på oss Svenskar men vi måste ju för guds skull angripa orsakerna först och främst, håller med om att vi bör stänga gränserna för fortsatt invandring. Men menar nu på fullt allvar att Sverige ska deportera hundra tusentals flyktingar till sina ursprungsländer eller vill ni att det ska ske efter invandrarens egna beslut och möjligheter.

 • @ Racasse,

  Du har rätt, vi får inte glömma svenskens “själ”. Den kan inte bara raderas ut, och ska kanske inte heller raderas ut. Men den är helt klart en bidragande orsak till alla reaktioner (rättmätiga) på invandrarpolitiken, och inget vi ska ducka för.

  Jag skulle dock vilja komplettera avseende det uttryck där du skriver att “vi är kodade att bita ihop”, med “vi är skolade/hjärntvättade” att bita ihop. Därför har politiker och MSM hittills kunnat härja fritt!

  Men den tiden ser ut att att vara förbi. Bl.a. Expressen har börjat se om sitt hus och pratar ibland idag lite mer klarspråk. Kanske man känner att det börjar brännas under fötterna och därför successivt vill fjärma sig från MSM, för att slippa tillhöra mediaflocken som sitter med Svarte Petter i knät i morgon. Den dagen närmar sig nämligen med stormsteg.

 • Peter,

  Jag har valt att jobba inom äldrevården, så jag vet inte varför du tror att jag inte bryr mig om svenska pensionärer. Konstigt nog så är det många utländska kvinnor som gör det. 🙂

  Afganerna kommer inte som heroinhandlare, men när de hamnar som papperslösa utan möjlighet att återvända hem, så blir heroinhandel och brottslighet en möjlighet. Det är en gissning av mig. Det är ingen synd om dem. Alla som gör ont kommer att få ont tillbaka. Vill du utvisa dem? Fine. 🙂

  Jag är varken vänster, frimurare och inte jude heller bara för att jag inte vill hänga med i hatvågen. Känns det skönt att hata folk som söker ett bättre liv – gör det. När man läser det goda samhället och denna artikel så är det inte alls svårt att koppla allt brotslighet till alla afganer och inte minst muslimer, och komma till slutsatsen att utan dem skulle Sverige vara perfekt.

 • @ Faithbringer,

  Tack för ditt svar, även om jag kan tycka att du inte svarade direkt konkret på min fråga.

  Jag hyser den största respekt över dina kunskaper och insikter som du också delat med dig av här på Newsvoice. Som jag skrivit tidigare anser jag att du är ett superbegåvat geni.

  Jag kan inte påstå att jag själv är särskilt litterär, utan mina tankar och uppfattningar om invandringspolitiken, har i stora drag sitt ursprung ur mina erfarenheter från mitt eget liv (jag är 60 år). Jag känner och umgås med flertalet invandrare ock jag tycker definitivt att de berikar vår kultur på många vis. Jag bor också nära/mitt i stora invandrargrupper. Men allt är inte guld, jag vill vara realist.

  Jag anser jag att man skall använda sig av de fakta som också finns, för att förstå på vilket sätt den invandringspolitik vi har idag (som jag anser), bidrar till att successivt förstöra detta land. Det handlar om bl.a. prioritering och fördelning av resurser, problemen med kulturskillnader och inte minst religiösa skillnader. Det som pågår i Sverige nu anser jag talar sitt tydliga språk oavsett hur goda humanistiska uppfattningar man må ha.

  Jag håller med om det du säger att den riktiga bördan är psykopaterna. Jag har själv levt i mycket nära kontakt med flera psykopater och där har du rätt. Jag anser heller inte att man ska hata sin medmänniska eller lyda mammon. Men att psykopaterna därför skulle dö tror jag inte. Möjligen om alla gör som du säger i 100 år, men det är nog en utopi. I stället krävs nog en rejäl revolution.

  Svaret på din fråga blir: Jag pratar inte om deportering, utan säger ”STOPP”, det räcker nu! Svenskarna skulle då iaf få ett andrum att komma ikapp och genuint på en sansad nivå diskutera hur vi vill ha det framöver. Det krävs, innan det är försent och att det därför i stället riskerar att bli inbördeskrig. Vågskålen vippar…. eller kalla det för risk för ketchupeffekten.

  Ta nu inte bort din egen glans genom att paketera in dig i ett kollektiv kallat invandrare och därför ta åt dig personligen av kritiken av invandrarpolitiken. Det handlar inte om att invandrare skulle vara av ”sämre sort”!

  Sorry Torbjörn för detta mitt långa inlägg – hoppas att det ändå går in.

 • @Faithbringer. Du fortsätter att försöka blanda bort korten. Är du kanske frimurare du med? Du menar på fullt allvar att skottlossningar på öppen gata är okej eftersom de bara skjuter på varandra och om vi har tur så är de så goda skyttar att de inte träffar någon annan? Du är ju lika oseriös som Aftonbladet.

 • @Faihtbringer. Hur svenskarna är som grupp i sitt eget land är inte på något vis relaterat till importerade problem. Du försöker blanda bort korten då du fortsätter att personligen ta åt dig av diskussionen. Likaså har jag svårt att förstå hur afghanska heroinister från Iran är ett svenskt problem. Är deras enda valmöjlighet heroinhandel så kanske de borde söka sig tillbaka till sina familjer i Iran. Du har bott här i femton år och märkligt nog ömmar ditt hjärta mer för t.ex. dessa afghaner än vad de gör för de svenskar som via undanträngningseffekt får lida för denna massiva invandring. Svenska fattigpensionärer med usel pension, sjukskrivna som blir utskrivna från FK, handikappade som får sin LSS indragen, ungdomar som tvingas bo hemma till dess de kommit upp i medelåldern, dem verkar du inte bry dig särskilt mycket om.

 • Brottslingar skjuter oftast på varandra. Det är ytterst sällan oskyldiga kommer i kläm. En del kallar det guds svärd, andra – karma. Så jag skulle inte oroa mig särskild mycket om att maffian tar ihjäl varandra. Det är också nästan bara invandrare som bor i sådana område, så att någon svensk skulle skadas i trafiken är mera troligt än bli skjuten av en invandrare.
  Brott bör bestraffas lika oavsett ursprung. Börja med att rätta till rättssystemet.

 • Peter,

  Jag förstår att Sverige måste stänga sina gränser, men jag har bott här i 15 år och samlat mycket erfarenhet som betyder en hel del i denna diskussion. Svenskarna som grupp är inte bättre än någon annan grupp. Det Gud ger balanseras av något annat fråntaget. Detta gäller både individer och grupp. Högern vill väldigt gärna övertala oss att svenskarna är överlägsna andra människor pga sitt ursprung vilket är inte sant, medan vänsterfolk är de som klarar lika dåligt att umgås och samleva med oss invandrare, men de ljuger. Högern får äran att dem kan stå för sina åsikter ärligt åtminstone.

 • @Faithbringer. Jag är väl medveten om frimurarnas cancerogena effekt på samhället. Men de flesta som blir utsatta för brott ser varken frimurare eller bankirer. Sen ska du inte personligen ta åt dig av diskussionen kring invandring. Det är ingen som har påstått att invandrarna är en homogen grupp och likaså har ingen påstått att alla invandrare begår brott. Men huvuddelen av de senaste årens alla mord, skjutningar, våldtäkter och annan grov brottslighet är invandrarrelaterad. Jag har många kompisar som är invandrare och flera av dem bor i dessa s.k. utanförskapsområden så jag är informerad av de som är bäst insatta. Det måste bli ett totalstopp på invandringen så att det finns utrymme att försöka reda ut den nuvarande katastrofala situationen. Fortsätter man fylla på kommer det bli en kollaps. Denna kollaps kommer att drabba alla oavsett ursprung.

 • @Peter,

  Svenskt polis lägger ner brott inte för att de saknar resurser, men för att de får order av sina frimurarchefer att göra så. I det brottsstatistiken ligger vär anmällan på Bechir Rabanis mord och mitt jätte begrägeri. Det är brott mot oss som är invandrare också, men det finns ett stort intresse att svrnskarna skall misstro oss, som att det inte räckte innan.
  Jag misstänkte redan när det kom in 150000 på ett år att afganska killarna kommer att utnyttjas i heroinhandel så småningom vid nästa ekonomiska kris. Men om ni tror att dessa killar är medvetna om sitt syfte, så har ni fel.
  De flesta araber/muslimer är dock medvetna om israel-lobbyn globala makt. Tänk om svenskarna skulle lyssna och prata med dem över en kopp te eller kaffe … 😉

 • Komplettering till Peters inlägg;

  Lagföringen och bristen på sådan kombinerat med låga straff för utlänningar och avsaknad av utvisning av samhällsförstörande element från utlandet ––>

  förstör Sverige alltmer.

 • Visst är de bakomliggande orsakerna rent ekonomiska, till såväl förd politik som massiv invandring, eftersom det tvingar både stat och kommuner att skuldsätta sig. Politik och invandring är endast symptom på vår sjuka ekonomiska modell. Att dessa två ”journalister” inte går längre än till dessa två symptom visar att de inte är ärliga. Men oavsett bakomliggande orsaker så är volymerna på invandringen rent skadliga för Sverige. Titta på den nuvarande kriminaliteten så ser man att den redan nu är ohanterbar för polisen. Cykliska hög- och lågkonjunkturer är inbyggda i vår pyramidspelsliknande ekonomi. Med olika ekonomiska trix driver de upp konsumtionen via skuldsättning och när den nått sitt max drar de sig ur marknaden och låter den krascha, så de kan köpa upp allting för en spottstyver. Men oavsett bakomliggande orsaker så är det gemene man som får leva med konsekvenserna, fattigdom som kriminalitet. När lågkonjunkturen kommer, oavsett om det blir pyspunka eller en ren krasch, så kommer kriminaliteten öka kraftigt. Huvuddelen av den grova kriminaliteten, i och kring våra ”utanförskapsområden”, är ett importerat problem. Fortsätter dessa volymer så kommer denna kriminalitet likaså att öka. Det är ren fakta och sanningen har inga rasistiska fördomar. Den bara är.

 • Tillgången med oss invandrare är att vi kan lära er att inte lyda statsmakten och att ni klarar er på det gamla sättet. Makten vill gärna tvinga in invandrarna i samma beteendemönster som svenskarna för att bryta deras samman hållning inom familj och religion. Den globala planen är att idiotförklara och eliminera både kristendomen och islam. David Livingstons Black Terror White Soldiers är att ge bort till varje SD-väljare.

  http://www.conspiracyschool.com/black-terror-white-soldiers

 • Öystein,

  Det finns en dold agenda bakom att visa hur mycket invandringen kostar, men även välfärden som sådan – det är att folk skall styras i The Eugenics eller darwinistiska tanken att eliminera de som är en börda. Riktiga bördan är de 5-9% av samhället som är psykopater. De är flera bland svenskarna, men man blir lite lurat av den där våldtäktsstatistiken som är något tveksam och jag kan förklara varför den är. Det finns ett enda sätt att neutralisera psykopaternas makt – den bygger på HAT och LYDNAD. Sluta hata medmänniskan och lyda Mammon, så dör psykopaternas makt. Tänk att Jesus budskap är mera aktuel än någonsin oavsett epok. Han sade älska ditt fiende och sluta betala skatt, och så rev han säljarnas marknad utanför templet.

  Jag vill rekommendera dig Andrew M. Lobaczevskis Political Ponerology. Den är värt sina 300kr.

  Den stunden man börjar lyda rädsla och hat, så är man på väg att förvandlas till en psykopat själv. Det är så vårt diaboliska psyke fungerar.

  Min fråga är: Vilka skall stå och lasta invandrare för deportering och blir svenskarna lyckligare, rikare och tryggare efteråt?

  Tillgången med oss inva

 • Öysten Rönne. Du oroar dig för kampen mot invandring, jag undrar varför? Folkförflyttningar har alltid funnits och det har varit ekonomiska krafter bakom dem alla med samma mål. Om Sverige i framtiden består av 2 miljoner invandrare så ser den ekonomiska makten till att de alla passiviseras genom splittring som idag med allehanda droger och ideologier. Tänk om de i stället blir en tillgång för Sverige men inte för de 1% som styr?

 • För att understryka lite om vad jag menar med “tjafsande” så är det rätt mycket som händer runt omkring oss just nu, helt klart eller hur. Se bara på vad som händer på denna blogg som är välbekant och allt för att skapa intresse, diskussioner, tjafs osv. osv och komma bort från vår vardag. Hittills är artikeln uppe i 155 kommentarer? Inget ont om artikeln och bloggen men jag vill visa på “intresset” ??
  https://anthropocene.live/2018/01/05/resor-till-civilisationer-i-andra-solsystem/#comments

 • @ Faithbringer,

  Jag är inte helt säker på att jag tolkar dig rätt. Menar du att vi ska lägga ner kampen mot invandringen så som den ser ut?

 • Väl talat Faithbringer. Att visa på de ekonomiska krafter som driver och planerar den folkförflyttning vi alla är mitt uppe i är det vi alla borde ägna oss åt i stället för att sprida folkfördummande propaganda som bara har som syfte att splittra allas vår verklighet. Nämligen det gigantiska skuldslaveri som pågår och för att inte tala om skatteslaveriet som äter upp den övervägande befolkningens inkomster och tillgångar. Bankerna arbetar alltid i det tysta, bakom gardiner och bankvalv som sakta och säkert korrumperar de politiker och deras partier för att föra exakt samma politik men med olika färger just för att lura in oss i ett hypnotiskt verklighetsfrånvänt liv. Hela detta gigantiska falska spel kan pågå just för att det alltid ska tjafsas och diskuteras om saker som inte har med vår frigörelse eller rättvisa. Jag har många gånger på många bloggar och på fb tjatat om hur bankerna stjäl våra tillgångar när det “krisar”. Några med mig har försökt få igång debatter och aktiv kamp mot Bankoligarkernas rätt att ge ut och bestämma över samhällets pengar/betalningsmedel, men det tar oftast stop när det kommer till skuldslaveriet som vi alla är delaktiga i. Många tror att det gäller inte dem för de har inga lån eller kreditkort. Då undrar jag vad de lever av? Staten har gett bort den ekonomiska makten till Banker och finansinstitut. Detta har pågått under hundratals år utan några förändringar.

 • Inget enar folket mer än ett gemensamt fiende. Är man bra manipulatör och har makt över vänster media, så kan man hetsa opositionen i högerpolen som är lika destruktiv, och där tillintetgörs oppositionenen i form av skälande hundar. Inget annat ämne hetsar upp så mycket ilska och rädsla som invandringen. Att svenskarna skuldsätter varandra för generationer genom att hetsa upp budgivningarna till vansinne. Denna girighet och eget valt slaveri reagerar ingen på. Detta vet Wallenberg, Bonnier och Co. De kan rekrytera både Löfven och Åkesson för att det svenska folket skall hetsa upp sig över marionetterna och inte dem som håller i trådarna.
  Ett folk i skuld, utan kärnfamiljen som tygghet, utan andlighet, bedövat av billig underhållning och överkonsumption kan skylla sin demoraling på oss invandringen. Det spelar ingen roll vad du har för ursprung – det är få själar som kommer att överleva framöver.

 • Mr.J: “(Svenskens intelligens till trots) om dålig självbevarelsedrift i kombination med ett Norrmalmstorg syndrom”.

  Har precis läst ut boken “Flyga drake” av författaren Khaled Hosseini och lärde mig mycket inte bara om islam och Afghanistan; en replik etsade sig fast i mitt minne: “den som inte kan försvara sig själv, kommer aldrig kunna försvara någonting annat heller”.

 • Vad är rikedom?

  Rikedom är när människor kan förverkliga sina tankar sitt skapande genom uppfinningar som underlättar livets arbete för att få mer tid för sin själsliga uppväxt.

  Rikedom är när man med tacksamhet brukar jorden och gläder sig av den flerfaldigad skörd som gynnar det geografiska område man bor i.

  Rikedom är när människor hittar en djupare mening med tillvaron så att skillnader blir betydelselösa. Skillnader som vi gör mellan oss förändras hela tiden och sitter bara i våra huvuden. Skillnader som dör när våra liv släcks och nya generationer med större insikt träder fram.

  När en ekonomisk kris inträffar så är den inte verklig. Naturen växer, ger mångfaldigad tillbaka och ändå har inte människor mat på bordet! Vi borde ifrågasätta den ekonomiska styrning och politiken i första hand. Hur kan det komma sig att t.ex. i Afrika finns det 30 % av jordens bördiga jord och ändå råder det hunger där?

  Tror man på fullt allvar att människor flyttar hit frivillig från andra länder? Ringer det inte någon klocka någonstans att det är Västvärldens ansvarslösa politik som framkallar dessa folkförflyttningar?

  Svenska traditioner är det som vi gärna vill förknippa oss med. Andra har sina traditioner som de för hit till landet. Vad är alla dessa traditioner värda om de gör skillnad på människor? Är det inte dags att börja tänka djupare bort om allt detta och se att det djupaste jaget är likadant hos oss alla? Att allt annat förändras och är knappast värt att notera i synnerhet om det framkallar negativa känslor av vi och dom, av bättre och sämre, av hat och osämja.

  Jag kanske är ute och cyklar men har vi något annat att välja på?

 • Enligt en studie av Credit Suisse – en globalt arbetande bank med ca. 46000 anställda – har Sverige halkat ner till Västeuropas näst fattigaste land per hushall efter Portugal. Pa 3:e plats följer Tyskland.

  MaxGrande

 • Bra artikel, som även Dan Perssons artikel över mässlingen. Det är känt, att inför stora planetariska förändringar massinkarnerar personer med lagstaende kognitiv kompetens, för att bryta ned de sista resterna av ett samhälle som tjänat ut. Det är vad som är kvar av Sverige strax före avgrunden och stormen. Ädla svenskar ladda ner vad den f d CIA-agenten Kevin Shipp haärtomr att berätta om GeoEngineeringWatch.org sa förstar ni bättre hur ni bearbetas med rädslor för att mista familj, jobb, bli
  uställda i skamvran av Thomas Mattsson och Robert Aschberg som tillsammans med bl. a. Researchgrupen, Antifa, Soros förtrupper Antifa, SÄPO och pressen, en del brödraskap och kyrkan, opererar utanför grundlagar- ofta helt kriminellt.
  Folket maste kontrollera den postkonstitionella regeringen och inte tvärtom där man t o m förföljer inhemska medborgare. Säpo asiktsregistrerar kritiker av NATO, migrationen och pampväldet i Sverige. Att fa bort en stämpel torde endast vara möjlig hos Kommissionen hos EU. Sa länge svensken inte övervinner feghet och rädslor är landet förlorat. Av denna anledning rekommenderar jag att ladda ner den f d CIA-agenten Kevin Shipp via GeoEngineeringWatch.org.

 • Den här artificiella högkonjunkturens enda syfte har varit att hålla befolkningen nöjd i form av ökad konsumtion och ”bostadskarriär”. Men trots att det då är högkonjunktur så går ändå kommuner och landsting på knäna. Likaså är de svenska statsfinanserna inte så goda trots Anderssons båda tummar upp. Tittade man på hennes kroppsspråk så sa det någonting helt annat än tummarna. Plus att hon själv sa att ladorna var tomma när de tillträdde 2014 och det var innan den tillökning vi fick 2015. Vänta bara när ”våra herrar” bestämmer sig för att dra ur pluggen på dessa charader. Då kommer troligtvis helvetets portar att öppna sig.

  I bästa fall blir det bara fattigdom och en gravt ökad kriminalitet. Banker har inte längre några pengar och värdetransporterna har blivit säkrare. Plus att smash and grabb snart är uttömt. Då återstår bara inbrott i privata hem, heminvasioner, personrån och kidnappningar mm och då kommer man inte långt med larm och en burk försvarssprayfärg. Men vi kan ju trösta oss med att detta skitsamhälle också kommer bli våra politikers skitsamhälle.

  I värsta fall blir det en inbördesliknande situation. Två hundra års fred har gjort svensken så mentalt bedövad att han tror att krig och elände bara händer i Långtbortistan. Det skulle räcka med att helvetet simultant brakar lös i en 10 till15 utanförskapsområden. Vad skulle polisen då kunna göra då de redan nu är så gott som kastrerade av Eliasson. Men som tur är har de ändrat grundlagen så militären kan sättas in mot befolkningen, den etniskt svenska som etniskt nysvenska, och om det inte räcker så kan de begära in NATO-trupp. Kan tänka mig att medborgarna skulle välkomna NATO-trupp efter ett par månaders blodigt helvete. Men som tur är har våra politiker förberett sig på såna här saker. De är bara inkompetenta på saker som är bra för medborgarna. Spelpjäserna är uppställda, så låt spelen börja.

  Men efter att ha läst igenom kommentarerna så förstår jag att jag inte är ensam om att höra orkestern spela ”närmare Gud” samtidigt som man kan känna kantringsvinkeln öka.

  @Torbjörn. Tror inte det rör sig om någon uppmjukning i debattklimatet. Det är valår och de prostituerade måste marknadsföra sina skändliga tjänster och till hjälp har de såna som t.ex. Lisa Magnusson som hela tiden varit en förespråkare för ”gilla olika”.

 • Vansinnet i Sverige går inte att reversera bara begränsa. Gated communites och white flight ökar och är verklighet idag. Ytterst handlar detta om (Svenskens intelligens till trots) om dålig självbevarelsedrift i kombination med ett Norrmalmstorg syndrom en masse. Att massinvandringen tillåts medvetet med EUs och Bilderberg elitens goda minne för att splittra Sverige och svenskar som folkgrupp är en sak, men att ett folk inte förmår ändra på kursen visar på en nationell mental låsning. Flummet har blivit norm med undantag för ett parti i riksdagen, det räcker bara att gå och se en barnfilm på bio och se propagandan och hjärntvätten riktad mot barn i reklamen för att förstå att kommande generationer inte kommer ha ngt psykologiskt försvar, för dom inte kommer ha något att jämföra med, dom är blue pilled hela bunten. Kulturmarxism och feminism har fått dom att tro att det är deras skyldighet att försörja världen, och det med dåligt samvete för sin hudfärg och för att dom ev är framgångsrika i skolan och på arbetsmarknaden. Sverige kommer inte gå under, Sverige kommer fortsätta få bidrag för att kunna bibehålla bidragsröstare. Sedan kommer kaos leda till större kostnader, singelhushåll, inkvoterade klåpare inom olika sektorer och därmed mer pengar och skatt brutto som omsätts. Landet Sverige -en mishmash där vårt kulturarv medvetet raderas, där skam och hån påläggs dom som av tradition vill sjunga en psalm på skolavslutningen. Ett land där dom som av flera skäl betalat till Svenska Kyrkan ska behöva höra Jesus omnämnas som hen samtidigt som dess präster tvingas viga homosexuella mot sin egen religiösa övertygelse. Vad jag syftar på är att om majoriteten i ett land vill ha det så här så får dom givetvis det, så länge ett val inte är riggat så är det ju majoriteten som väljer väg. Rösträtt borde därmed bara ges för dom som betalar en viss minimiskatt och varit medborgare i x antal år.

 • Till domstolen med politiker som har förrått svenska folket och landet – men så länge vi själva hellre tuggar varandra i nacke och kallar med fantastiska titlar så fortsätter våra valda representanter med sina visdom …

 • Vi, ursprungsfolket, har all anledning att vara ordentligt oroliga. SVT bör slopa alla glamorösa matlagningsprogram och istället informera om olika överlevnadstekniker. Vi behöver få recept på barkbröd och vilka användbara växter i naturen som kan användas för vår överlevnad. Det är mycket olustigt att den “humanitära” stormakten Sverige lockar hit välfärdsmigranter från fattiga länder när landet, inom ett decennium, beräknas bli ett land tillhörig tredje världen dvs ett u-land. Politikerna har inte varit naiva – tvärtom de följer noga en plan om att föra Sverige och Europa tillbaka till stenåldern.

  “Sweden to become a Third World Country by 2030, according to UN. According to UN projections, Sweden will be a much poorer country by 2030, much worse than what anyone in the Swedish government indicates.

  The UN report HDI (Human Development Index) predicts a significant decrease in Swedish prosperity, unlike their Nordic neighbors, who will retain their top positions and even strengthen them globally in the long run.

  In 2010 Sweden had the 15th place in the HDI rankings but according to UN forecasts, Sweden will be #25 in 2015, and in 2030 on the 45th place.”

  Anledningen till att Sverige ska öppna sina hjärtan beror på att vi har en låg befolkningstäthet. Afrikas befolkning växer explosionsartat och kontinenten behöver därför mer lebensraum. Krigsförberedelserna mot Ryssland är också förståeligt eftersom även detta land har en låg befolkningstäthet och tillika mycket rikt på resurser som nu globalisterna vill lägga rabarber på och därmed sprida sin sjuka ideologi.

  http://www.overleva.nu/wp-content/uploads/2012/03/anvandbara-vaxter-sos.pdf

  http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.454/sweden-to-become-a-third-world-country-by-2030-according-to-un.html

  http://metrocosm.com/more-population-maps/

 • Det borde svenska politiker tänka på, men det verkar de inte förstå – Nehej du, de förstår exakt vad som händer men eftersom de är landsförredare allihopa de bryr sig inte. Dessa personer, dagens politiker är mest botten skrap. De saknar sina nationella indentitet, rent av många är inte ens svenskar även om de har svenska namn. Bara personer utan nationell identitet och med väldigt lågt allmän bildning kan sälja ut sin nation. De bryr sig inte om sina förfäder som har förlorat massa bröder och fadrar i massa krig för att försvara sitt land, sin familj och sin nation. För dessa personer nationen är lika med nationalism som är lika med nazism. Så lägger de upp det dag för dag överallt i MSM m.m. Det är skamligt att känna sig stolt för att vara svenskt och för Sverige. Jag säger det, bara botten skrap till personer som kan sälja ut sitt land och förfädernas land till dessa invasion horderna. Synd eftersom Sverige var ett land som man kunde vara stolt över men inte nu för tiden. Idag Sverige är känd utomlands som landet som är förlorat och som är islamisternas näste i Europa.

 • @Torbjörn Sassersson
  Frågan är om det är en illusionism för att lura väljarna, för att rädda tidningen eller om det är menat på riktigt.

  @Öystein Rönne
  Enig. Det är det jag försöker göra.

  @Erik och Zigge m.fl.
  Ni måste öppna era hjärtan för rätt slags retorik! Ni måste vända på det. För att kunna garantera asyl för riktiga flyktingar, d.v.s. behövande människor som det verkligen är synd om, ex. riktiga barn som våldtagits av sin kultur eller förlorat sina föräldrar, så måste man föra en politik som kan upptäcka och avvisa icke-flyktingar snabbt, humant och effektivt, men även en politik som kan avvisa människor snabbt, humant och effektivt då asylskälen upphör. Det är Sveriges uppgift att hjälpa de mest behövande, men INTE Sveriges uppgift att utgöra en social dumpningsstation för andra länders misslyckade politik eller misslyckade kulturer.

 • Invandringen till Sverige har gått helt överstyr. Frågan är om situationen som politikerna skapat alls går att göra något åt.

  Det akuta beslutet som jag ser det är att stoppa all invandring omedelbart. Det kommer därnäst att bli en uppgift som närmast är orealistisk, men ändå nödvändig, nämligen att nationellt diskutera situationen utifrån de fakta som finns. Och det finns faktiskt många fakta, som i de flesta fall är riktigt obekväma för de politiker som skapat den situation vi har.

  De politiker som ligger bakom besluten att det ser ut som det gör bor såklart inte i närheten av de områden som är problemområden idag som ett resultat av invandrarpolitiken. De kan när de sprungit in i bergväggen bara kort välja att flytta till exempelvis Malta (många har säkert redan förberett detta). De kommer att ha en fet pension att leva på som nationella förrädare och all möjlighet att i lugn och ro snickra ihop en “saga”, för eventuellt intresserade från omvärlden, om varför “Sverige gick åt helvete”.

  Det vi icke hjärntvättade svenskar som finns kvar måste göra är att samla alla “kloka och intellektuella” som nu successivt kommer fram, och sammanställa en analys baserad på fakta. Och fakta finns minsann i ett land som har världsrekord i diverse myndigheter. Men innehållet måste fram!

  Låt oss samla alla kloka individer för att sedan gå vidare i arbetet med att få vårt älskade svenska folk att förstå sanningen!

 • Den plötsliga viljan från inhemska politiker att diskutera problemen med invandrade människor i Sverige är nog en avledningsmanöver avsedd att föra människors uppmärksamhet bort från det faktum att de som bestämmer fortfarande tar in en enorm mängd immigranter i vårt land varje år.

 • Artikeln nedan indikerar en uppmjukning i debattklimatet. Får vi diskutera de faktiska problemen nu? Kanske detta även påvisar sjukdomsinsikt om den kognitiva dissonansen som styrt Sveriges beslutsfattare i 5-10 år?

  Lästips: DN ledare (7 jan 2018): Lisa Magnusson: Visst behöver vi prata om invandrares brottslighet

  “Hur är det egentligen med invandrare och brott? Många hävdar att man inte “får” prata om sådant i Sverige. Det är direkt fel. För visst får man det. Däremot kan man inte göra det ordentligt, eftersom det inte finns någon aktuell statistik. Så blir i stället detta en diskussion full av känslor och spekulationer.

  Men kanske är det snart slut på det. I dagarna kom nämligen en studie som besvarar den grundläggande frågan: ”Är invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken?” Det korta svaret är: ja.”

  “Studien är genomförd i den tyska delstaten Niedersachsen, och Tyskland skiljer sig förstås från Sverige på många sätt. Samtidigt finns många likheter länderna emellan, inte minst vad gäller invandringspolitiken. Man kan därför anta att statistiken har viss bäring även här hos oss.

  Ännu mer allmängiltiga är de slutsatser som kriminologerna drar utifrån siffrorna. För det går givetvis inte att prata om invandrare som en enda homogen grupp. De har alla vitt skilda bakgrunder och – framför allt – vitt skilda förutsättningar i sitt nya land.”

  https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-visst-behover-vi-prata-om-invandrares-brottslighet/ [alternativ länk: Web Archive]

 • Lästips: DW (3 jan 2018): Study: Only better integration will reduce migrant crime rate

  “Only better integration options will reduce the risk of increased crime rates among migrants, a study has found. The study also linked a rise in crimes Lower Saxony with an increase in migrant arrivals.”

  “The study, released to news agency DPA and carried out by criminologists at the Zurich University of Applied Sciences at the behest of the German Family Ministry, researched the increase in violent crime recorded in Germany over the past two years.”

  “The study also suggested a link between an increase in reported violent crimes in Lower Saxony and a significant increase in migrant arrivals in the state.”

  http://www.dw.com/en/study-only-better-integration-will-reduce-migrant-crime-rate/a-42013143

 • Sigge Johansson: ” Jo, de skulle förmodligen försvara sig och försöka driva ut de invasiva horderna — med alla medel.
  Så varför kan inte VI — ursprungsbefolkningen — oxo göra det”?

  Tycker du dig se att detta sker? Jag vet inte vad det är som gör att människor inte förstår? Trenden är tvärtom. Hur skulle det gå till i å fall? Tvångsdeportation av hundratusentals människor. En sådan politik måste först förankras i folkdjupet åratals innan, uppbackad av en massiv nationell propaganda i alla medier samtidigt. Svenskarna är inte folket som gör sådan saker. Tacka folkhemmets indoktrinering för det den björntjänsten. Ett är uppenbart: det spelar ingen roll hur mycket vi upplyser. Det har gjorts i över 20 år nu. I början främst från så kallat nazistiskt håll (med talat om etnisk rena svenskar) och nu i var och varannan alternativ text om Sverige i dag på nätet. För det handlar inte om svenskar vs invandrare, utan om vi som vill bevara Sverige som en tryggt land att leva i och i “vi-ett” kan även innefatta invandrare som anser att massinvandringen gått för lågt. Det vore en sak om familjer invandrade, där familjen håller koll på sina unga sönder. Där den invandrade familjestrukturen, handlar om att göra rätt för sig och sköta sig. Det är just av den orsaken som unga arga män, utan familjer kommer hit.

 • “Erik 8 Jan, 2018 at 09:53…
  …Återstår två alternativ: flytta ut på landet, eller lämna Sverige.”

  Det finns några alternativ till…
  Sverige — ja hela Skandinavien — är faktiskt utsatt för en medveten invasion, om än i något lågintensiv tappning. Våldsinslag mot den Skandinaviska befolkningen är det däremot mer än nog av — dagligen, trots Fake-News-medias medvetna strategi att lägga locket på när etniciteten på förövarna står klar.

  Hur skulle befolkningen i ett Afrikanskt eller Arabiskt land reagera om hundratusentals män stormade in över gränserna? Jo, de skulle förmodligen försvara sig och försöka driva ut de invasiva horderna — med alla medel.
  Så varför kan inte VI — ursprungsbefolkningen — oxo göra det?

  Och eftersom “Samhällskontraktet” mellan “de folkvalda” och ursprungsbefolkningen sedan länge är bruten och ersatt av någon slags vansinnig diktatur i en garanterat katastrofal riktning, kan den drabbade befolkningen även ta sig rätten att gripa och fängsla samtliga dessa helt odugliga tillika för nationen destruktiva individer och ställa dem inför en Folkdomstol.

  En frisk och normalbegåvad befolkning BORDE åtminstone reagera i den riktningen eftersom vårt Gamla Astrid-Lindgren-Sverige — vilket byggts upp av otaliga hårt arbetande generationer — nu tas ifrån oss och raseras till irreparabel oigenkänlighet!
  Eller är sådana tankar och idéer “fel” och “rasistiska”?

 • @ Erik,

  Tack för din länk! Denna “kanal” (Swebbtv.se) har jag inte sett, men den är fantastiskt trovärdig och upplysande! Jag gillar att diskussionen i just denna länk har sin utgångspunkt i reella fakta. Den diskussion som här förs borde spridas till alla svenskar!….. och kanske även politiker, då jag tror att de flesta inte känner till dessa fakta. Bra också med denna fördjupning där ingående får prata till punkt (inslaget är 49 minuter).

 • Nära anhöriga berättade igår att en av deras vänfamiljer nu sålt lägenheten i Gamla Stan och flyttar till Nya Zealand. Själva börjar de allt oftare att tänka i samma banor, de oroas inför barnens framtid. Ett Sverige om 20-30 år kommer att vara ett otrevligt land att leva i. God världfärd och trygghet är inte möjligt att upprätthålla med en vansinnespolitik som bara fortsätter.

  • Till NZ? Har bott där i mera än 10 år. Läs på om statistiken om oprovocerade heminvasioner, ingen sjukkassa och ett socialstöd som är minimalt. Det är inget dom annonserar eller pratar högt om.

 • @ Racasse,

  Tänkvärt och intressant det du skriver. Jag skulle bara vilja lägga till att vi nog inte bara är kodade att bita ihop, utan också hjärntvättade att bita ihop. Fast politiker kallar det såklart inte för hjärntvätt utan för “kollektiv uppfostran”.

  Läs gärna denna intressanta artikel som ger en intressant historisk svensk tillbakablick på fostran av folket:
  http://pedagogiskamagasinet.se/sa-fostras-en-medborgare/

  Dock har man missat den centrala frågan och definitionen hjärntvätt, men artikeln är ändå intressant.

 • Vår regerings försvarstänk hänger kvar i skyttegravarna från WWl. En invasion kan enbart göras i uniform! Den kan aldrig göras med lögn och kreditkort.

 • Satt och bläddrade i kortfattad svensk språklära och tänkte på att en treåring i mycket behärskar denna kommunikationteknik.
  Sen kommer en svensk utbildningsminister och skall fixa svensk skola på 100 dagar. Och han lyckades eftersom det kastas sten och knivskärs och annat småmysigt och kulturellt händer på byn. Jag skall fixa skolan; uttrycket har faktiskt två riktningar.

 • Detta är framtiden, som många varnat för under en relativ lång period lite över allt på nätet

  “Lördagsmorgon avsnitt 28 – Om massinvandringens ofattbara konsekvenser”.
  https://www.youtube.com/watch?v=F2pPay_KNFE)

  Det är inte alls svårt för alla som kan tänka, att lägga ihop två plus två. Det som däremot är otroligt märkligt är att inte alla förstår det? Men även om så vore, vad skulle det föra för skillnad så längre main stream media och alla politiker i partier med inflytande förnekar eller bara agerar nyttiga idioter i frågan om massinvandring av icke anställningsbara människor? Antagligen skulle det inte leda till någon ändra kurs i vart fall. Återstår två alternativ: flytta ut på landet, eller lämna Sverige.

 • Inte bara Sverige.

  Rekommenderar “Finland at 100—Frozen by Fear, Dragged to a Multicultural Grave” av Harry Honkanen
  http://www.unz.com/article/finland-at-100-frozen-by-fear-dragged-to-a-multicultural-grave/
  Tar upp några aspekter såsom att det hårda klimatet är en av orsakerna bakom:

  citat “…are high in anxiety. This makes them plan for the future and be deeply concerned about how others see them, creating profoundly harmonious societies. But also it means they’re more likely to be emotionally overwhelmed, leading to high suicide rates—14 suicides per 100,000 deaths in Finland in 2015 and Estonia, only 7 in the UK—and withdrawal from reality. They have evolved to be trusting, obeying their leaders and the rules, completely maladapted to a savanna-like situation of utter chaos.”

  Påminner om uttrycket “Sitting Ducks”. Vår oförmåga att handla rationellt inför denna invasion har sina rötter i behovet att samexistera utan alltför mycket kaos och konflikter. Vi är kodade att bita ihop, inte bråka och att göra som makten säger.

 • Äntligen en artikel som talar klarspråk på ett seriöst och trovärdigt sätt utan att det andas fanatism. Fantastiskt bra formulerat med de avgörande ingredienserna för att folk ska förstå hur allt hänger ihop. Det behövs betydligt mer av denna typ av klarsyn dör också Sveriges historia vävs in.

  Tack!

 • En av de mest intressanta artiklar som jag läst under ett år tillbaka. Det hade varit smakfullt om artikelförfattarna Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg hade presenterat den offentliga statistiken på siffrorna som presenterats. Olika tolkningar av framtiden är dock en väldigt intressant läsning.
  Sverige har som synes haft nermontering av välfärdsstaten länge då tunga industrier har försvunnit från Sverige. Nu senast var det Volvo lastvagnar som kineserna tog över. Deras stora industriparker är snart klara för att ta över all produktion av delar till Volvos alla delar för att sätta i hopp bilar och lastbilar. Då står vi svenskar där med mössan i handen och känner oss lurade.
  Ni kan väl inte tro att tyskar skulle vara så korkade att sälja ut sin industri som BMW eller Mercedes. Utan de bygger sakta vidare på sina industrikomplex.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *