Sverige kommer att bli en fattig klan-nation fylld av konflikter

265
Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg - Pressfoto: AlternaMedia
Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg – Pressfoto: AlternaMedia

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter mörklägger vad massinvandringen innebär och tom att den sker. Det handlar om ett ”folkbyte” vilket kommer att knäcka Sverige. Istället får vi ett klansamhälle. Sverige kommer att bli en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet. Konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar, anser artikelförfattarna.

Text: Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg | Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com

När statistiken för 2017 idag redovisas fullt ut för Sveriges del kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte hittills har ändrat något i grunden, när det gäller migration.

Det är bara att kolla siffrorna för beviljade asylansökningar och uppehållstillstånd för asylsökande i Norden förra året i diagrammet ovan. (Kvotflyktingar specificeras inte på samma sätt i övriga nordiska länders redovisning, exempelvis säger Danmark helt nej till dessa).

Aldrig har skillnaden jämfört med våra grannländer varit så stor. Övriga Norden tar tillsammans bara emot en fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör. Det är en siffra som förmodligen kommer att fördubblas med den påföljande anhöriginvandringen. 2017 beviljade Sverige totalt 135,459 uppehållstillstånd. Förutom asylsökande som har fått stanna inkluderar detta även anhöriga av alla kategorier, arbetskraft utanför EU/EES, och gäststudenter.

Diagram: beviljad asyl 2017 dec

Volymerna har i båda fallen historiskt bara överträffats av 2016, i efterverkningarna av den stora invasionen hösten/vintern 2015. Då fick totalt över 150,000 personer, till absolut största delen av manligt kön, stanna. Av dessa var över 71,000 asylinvandrare. Migrationsverkets prognos från juli 2017, som senare justerats ned något, räknar med att över en halv miljon personer kommer att söka olika former av uppehållstillstånd åren 2017 – 2021; över 800,000 om man räknar förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd, vilket nu sker i nio av tio fall. Det är också rekordsiffror, sett över en jämförbar tidsperiod. Alla dessa fakta gör att vi snarare har en fortsatt invasion att vänta än en återgång till EU:s miniminivåer, vilket politikerna försöker få oss att tro på.

Det är bara att konstatera: vi har idag två politiska block som inte ser till landets och folkets bästa. Lögnerna frodas och vansinnesfärden mot välfärdsstatens upplösning fortsätter. Inga allianser där Sverigedemokraterna får inflytande är i sikte. Inte heller någon självkritik från det politiska och mediala etablissemanget. Det är ett stort bedrägeri mot väljarna, eftersom det inte finns folkligt stöd för den förda politiken.

Det svenska välfärdssamhället har tidigare kännetecknats av tillit. Tillit är en social kvalitet som växer i små grupper, där människor har möjlighet att lära känna varandra. Den som luras, inte håller sina löften eller på annat sätt missbrukar sina medmänniskors förtroende förlorar sin heder, vilket kan vara värre än att mista livhanken.

För främlingar hyser de flesta bland oss historiskt sett ingen tillit, varför skulle man göra det? De har ju ingen heder att förlora, därför att i den egna gruppen vet man inte vilka de är. Så har det fungerat under större delen av människans existens, men för ungefär tiotusen år sedan ändrades spelreglerna. Religionerna gjorde entré och människor som tillbad samma gudar kunde bygga tillit, trots att de personligen varken var släkt eller kände varandra. Religionerna medgav en ”fiktiv gemenskap” och därmed blev det möjligt att skapa nationer och gigantiska riken. Majoritetsmedlemmarna kände samhörighet med varandra, därför att de tillbad samma gudar. Minoriteter förtrycktes, förslavades eller utrotades.

Därmed har vi nämnt de tre kvaliteter som kan smida samman människor i helt andra tal än stamsamhället: etnicitetreligion och nationalism. Med industrisamhället och urbaniseringen tillkom ytterligare en kvalitet: klass.

Förflyttar vi oss till 1900-talets Sverige, närmare bestämt till början av trettiotalet, när socialdemokraterna kom till makten, fick landet full pott. Frånsett några obetydliga inhemska minoriteter, var Sverige nationellt enhetligt, monoetniskt och protestantiskt kristet, med arbetarklassen vid makten. Tuppkammen växte och vi blev så stolta över att vara svenskar, att det kändes förmätet att skryta. Det är inte lätt att vara ödmjuk, när man vet man är bäst, men svenskarna jobbade hårt på det. Vi odlade en underlig form av självkritisk nationalism, där vi gärna ville framstå som blygsamma, men under ytan näst intill sprack av självbelåtenhet. Svenska lösningar var bäst när det gällde barnuppfostran, diskbänkshöjder eller storleken på kontorskuvert – you name it! Vi byggde bilar, vi byggde fartyg och flygplan, för att inte tala om vilka fantastiska vapen vi tillverkade och sålde till resten av världen.

Den svenska framgångssagan vilade på en exceptionellt hög tillit, som också inneslöt makthavarna. De hade ju inte lett Sverige in i något krig sedan 1800-talets början. Sverige presenterades som ett folkhem, där politikerna utan större invändningar axlade rollen som nationens föräldrar. Inget grus i det kullagrade svenska välfärdsmaskineriet! Makthavare och opinionsbildare – det gällde generellt i folkhemmets Sverige – ljög inte för svenska folket. Föräldrar ljuger väl inte för sina barn – i varje fall inte så att det syns.

Emellertid, när förutsättningarna försvinner, framträder en annan sida av myntet. Tillit kan också beskrivas med mindre smickrande termer, som naivitet och godtrogenhet. Med den mångkulturella ideologins entré under 1960- och 70-talet började tilliten vittra sönder. I dag är tillitens grund svårt sargad, inte bara därför att tillit är svårt att odla över etniska gränser utan också därför att politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare satsar på det mångkulturella projekt, som de förstår att de har svårt att få medborgarna att acceptera. Lögnen i stort format gör entré, vilket får svenska politiker att riskera sin heder.

Det borde svenska politiker tänka på, men det verkar de inte förstå. Hur ska man annars förklara att de ljuger för medborgarna/väljarkåren/skattebetalarna i en så viktig fråga som hur många asylsökande som får stanna?

De flesta politiska misstag kan rättas till, alternativt så förnekas de och livet går vidare med en vettigare politik, men mängden människor som tillåts bosätta sig i landet, går inte att trixa sig förbi. De som utan att vara anställningsbara beviljats asyl, lever på bidrag. Hur ska politikerna komma tillrätta med det? Drar de in bidragen försörjer sig nykomlingarna på svartjobb och kriminalitet. Det gäller också för dem som nekats asyl och borde lämna landet, men inte gör det.

Genom att släppa in ett stort antal icke anställningsbara människor som måste försörja sig och ha någonstans att bo, har sjuklöverns politiker, säkrat Sveriges framtid som en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet.
Det blir ju inte bättre av att konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar. När krubban är tom bits hästarna, som bekant.
Därför är det en allvarlig lögn när regeringen påstår att det massiva inflödet, efter massinvandringen hösten 2015 stramats åt. Visserligen kan dagens nivåer av asylsökande inte jämföras med de exceptionella volymer som det handlade om 2015, men 2017 vi ligger på samma nivå som 2016, mellan 25-30,000 årliga asylsökande (handläggningen av besluten, särskilt om de överklagas, kommer ju tidsmässigt senare, varför det ett år kan vara mindre antal asylsökande än det antal som får stanna).

Jämförelsevis hade i Norge 3378 personer sökt asyl till och med november, i EU-länderna Danmark knappt 3500 och Finland knappt 4 000. Den största gruppen, som de närmaste åren kommer till Sverige, beräknas till runt ett par hundra tusen anhöriga till dem som de senaste åren fått asyl, en uppgift som inte nämns av våra beslutsfattare och bara undantagsvis av media.

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter fortsätter alltså sin mörkläggning av vad som sker. Tillsammans med Migrationsverkets framtidsprognoser ger alla fakta vid handen att ordet ”folkbyte” inte är ett begrepp som är taget ur konspirationstankar, vanföreställningar eller fria fantasier. När tilliten är bruten, så faller nationen samman. Klansamhället återuppstår.

Text: Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg | Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

265 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Bert Lundblad
Bert Lundblad
Gäst
1 oktober 2018 kl 13:27

förrädare? mot vad?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
24 januari 2018 kl 15:59

Hm… nu kom jag på att åsiktsregistrering inte är tillåtet i Sverige (även om det förekommit i många fall historiskt), så kanske kommer farbror polisen till mig och beslagtar både mig och min dator 🙂

Hur som helst så kommer jag att fortsätta min registrering så länge det går. Jag har såklart diverse olika backup på ställen som de aldrig kommer att finna. Ha-ha.

Detta ska bli oerhört spännande att se vad etablissemanget ska göra åt detta. Jag menar, det kan ju rimligen inte kännas så särskilt bekvämt.

Jag kommer att också registrera alla MSM-journalister och MSM-reportrar som jag anser är förrädare.

Alla kommer jag att offentliggöra.

Till att börja med kommer etablissemanget förmodligen att försöka ignorera det hela. Men när eventuellt utländska media knackar på dörren så kommer säkert svettpärlorna att flöda i pannan på de skyldiga.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
24 januari 2018 kl 15:04

Min första “grova” bruttolista på registrerade landsförrädare är nu 298 st. Ni kan själva se vilka de är på denna länk:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Nu pågår hos mig fingallring, vilket kommer att ta lite tid såklart. De av ledamöterna som inte står bakom landsdestruktionen ska såklart inte vara med. Men listan kommer att bli komplett vad det lider. Jag återkommer när jag är klar med en komplett relevant sammanställning.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
24 januari 2018 kl 14:37

@ Kim,

Tack själv, det är var och ens, som kommit till insikt hur det förhåller sig, skyldighet att försöka rädda landet.

I mitt sista inlägg glömde jag att använda det talande och tydliga ordet landsförrädare!!, det skulle vara med.

Jag har börjat lista alla politiker som har skuld i detta landsförräderi (de är jättemånga), så att alla i eftervärlden kan hitta de kriminella, och så att vi kan fylla på historieböckerna för kommande generationer, vilka som var just landsförrädare och tog sig friheten att experimentera med en hel nation för sina egna narcissistiska syften.

Jag må vara obildad, men jag känner inte till ett enda annat land på denna planet som på en gång haft så många landsförrädare/landsdestruktiva vid makten på en gång, vilket nu också har börjat att uppmärksamma utomlands.

Men när katastrofen är fulländad så kommer det inte att räcka med att chartra ett flyg till Malta för att på så sätt undgå sitt ansvar. Brottslingarna kommer att spåras och förföljas till världens ände för att där dömas i folkdomstolen. Och det kan jag säga, att då skulle jag inte vilja vara i deras kläder. Huh…..

Kim Lundgren
Gäst
24 januari 2018 kl 13:28

Tack Martin och Öystein för ert engagemang!
Tack även för er lojalitet till det svenska folket!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
24 januari 2018 kl 12:24

Ibland ser man svaga tendenser på paniken i MSM, då de ytterst försiktigt försöker att beskriva sanningen bakom den katastrofala situationen i Sverige. Och visst, vem hade väntat sig en total pudel.

Expressen har iaf nu efter att domarna fallit i ett av alla mordhistorier den sista tiden (åren) försökt att, i ivern att bli lite mer trovärdig, offentliggöra bl.a. detaljer om vilka som ligger bakom (vilket de flesta redan visste):
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/kompisganget-doms-for-mord/

Det var ju inte direkt Kalle och Niklas som var de skyldiga. Är någon förvånad?

Men det blir ju såhär när man tar hit individer från konflikthärdar, som inte har andra sätt att lösa konflikter än med mord. Var detta resultat poängen med att ta hit dessa offer? Komma hit och mörda ännu mer än vad som sker i deras hemländer, för att sedan genom rättsväsendet, (om man lyckas haffa dem) döma dem till livstids fängelse. Detta till en kostnad för en enda person på ca 6000 SEK/dygn + diverse andra höga kostnader kopplade till rättegång och fånghantering. På 10 år har endast EN av alla dömda, på 10 år kostat sveriges skattebetalare 29 900 000 SEK. ALLTSÅ BARA EN PERSON AV ALLA. Tillkommer gör alla andra kostnader som en person av denna sort också har kostat. Tillkommer gör också behovet och därmed kostnaden av att bygga och driva nya anstalter, så att alla får plats.

Borde inte dessa kostnader i stället ha lagts på förslagsvis det svenska välfärdssystemet? Där det hela tiden pratas om besparingar och åter besparingar. Varje svensk levandes i verkligheten känner igen detta i egenskap av offer.

Återigen, tack alla kriminella och nationsförrädiska politiker som suttit vid makten de iaf senaste 10 åren! Tack för att ni har lyckats med den enastående bragden att nu, på rekordtid, nästan helt ha förstört ett helt land i ett gigantiskt, naivt och kriminellt experiment!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
20 januari 2018 kl 17:44

@ Kim Lundgren,

Bra länkar du skickar. När jag titter på denna länk:
http://www.dr.dk/tv/se/deadline-9/deadline-2018-01-18#!/
… blottar Sydsvenskans journalist Joakim Palmkvist naket att han har vigt sitt liv till MSM, och dess förvanskade verklighetsbild. Han kanske kan lura en de svenskar som är hjärntvättade, men knappast danskarna, när han påstår att invandrarnas kriminalitet har skapats här i Sverige. Det var det mest korkade jag hört på länge. Tar man hit folk från krigshärdar där tillvaron varje dag, från där de kommer, går ut på att skjuta eller skjutas, så finns ju ett grundläggande förhållningssätt hos dessa, nämligen våld inklusive skottlossning.

I stället kränker han dessa genom att påstå att orsaken skulle bero på att de kommer från “det lägsta lagret i samhället, underklassen”. Underförstått – ni är underklassmänniskor. Hade jag varit i Joakims kläder hade jag nog skaffat min en skottsäker väst och hjälm om jag gick ut efter ett sådant uttalande.

Tack ni naiva svenska politiker för att drog hit dessa problem hit, tack!

Kim Lundgren
Gäst
20 januari 2018 kl 12:17

Kunde inte sagt det bättre själv:

http://pbs.twimg.com/media/DTnMeWRX0AEVGXL.jpg

Kim Lundgren
Gäst
19 januari 2018 kl 22:23

Martin – om det är Peter Harold du tänker på, så är det förenklat och obsolet att placera honom i Liberterianfacket. Hans artikel vill samla brett för att rädda landet.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
19 januari 2018 kl 20:22

@Kim Lundgren
Även om “libertarianismen” är något bättre än bomhögerns korrumperade kapitlal-liberaler så är inte libertarianismen kapital-liberalismens motsats, snarare dess något snällare tvilling, som tyvärr leder till samma kapitalism som leder till samma monopolkapitalism som leder till det krigskaos och det migrationskaos vi ser.

Kim Lundgren
Gäst
19 januari 2018 kl 10:54

DANSK TV OM KRIMINALITETEN I SVERIGE

http://www.dr.dk/tv/se/deadline-9/deadline-2018-01-18#!/

Kim Lundgren
Gäst
18 januari 2018 kl 08:57
Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
18 januari 2018 kl 07:25

@ Peter,

Jag håller med dig helt och hållet. Personligen sätter jag styrka i att kunna korrigera sig själv när man haft fel, och det händer ju såklart då och då. Och det är ju så man utvecklas. Men som du skriver, tyvärr gäller det inte alla, och då kan det behövas lite hjälp.

Peter
Peter
Gäst
18 januari 2018 kl 00:56

@Öystein

Min kommentar var mer en del i denna innötning än den var riktad mot dig personligen. Sen är det lite knepigt det där med hjärntvätt och gruppsykologi mm. då man bara har sig själv som jämförelsemateriel. Och själv är man ju kanske inte direkt normen för normalt, vad det nu då är för något. Men för en del människor har det gått prestige i åsikterna så de hellre fortsätter ha dessa åsikter än att erkänna att de haft fel. Själv har jag inget behov av att har rätt och om någon lägger fram övertygande argument kan jag ändra åsikt utan lägga värderingar i detta. Typ ”jag hade fel men har det inte längre då jag nu vet bättre” och så är det ingenting mer med det. Men det är inte alla som har den förmågan. Sen är även en stor del av befolkningen rätt viljelösa människor som följer det håll massan drar och det är detta köttberg som riskerar dra oss med ned i avgrunden.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
17 januari 2018 kl 21:53

@ Peter,

Got your point, men jag anser att det finns ett värde i att “nöta in” i medvetandet hos befolkningen detta som är en självklarhet och insikt hos många andra. Ett bidragande sätt att lösa ett av grundproblemen är att väcka folk. Och det fordras tyvärr ofta upprepning och påminnelse om hur systemet fungerar. Att nöta är att hjälpa på traven att inse och förstå.

“Det är lättare att hjärntvätta än att få den hjärntvättade att förstå att denne är hjärntvättad”

Peter
Peter
Gäst
17 januari 2018 kl 19:43

@Öystein

Men det är ju detta vi återkommer till hela tiden. Du kan inte i en kommentar i kommentatorsfältet eller i en tidningsartikel eller i en partiledardebatt komma någonvart om du inte har ett ärligt förhållande till verkligheten. Ska du sitta och låtsas som att du vill lösa ett problem samtidigt som du diskuterar utifrån verklighetsfrånvända diskussionsregler så blir hela diskussionen ett bisarrt satiriskt skämt. Som när Stefan Löfven i partiledardebatten pratar om integration och om att sätta in militären i förorten, men inte med ett enda ord nämner ett totalt invandringsstopp. Militär mot befolkningen – JA och angående invandringsstopp – ÖÖÖH, vadå stopp?

Kim Lundgren
Gäst
17 januari 2018 kl 19:23

Jag brukar aldrig klicka på Maktmedias länkar men jag gjorde ett undantag för att du bad om det, Öystein.
Gunnar Appelgren sa sin åsikt, tror jag.
Att säga något negativt om invandringspolitiken är TABU!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
17 januari 2018 kl 18:47

Allvarligt talat, jag trodde att ExpressenTV´s intervju med Kriminalinspektör Gunnar Appelgren var ett skämt eller ev ett satiriskt inlägg. Titta och säg vad ni tycker!

Kim Lundgren
Gäst
17 januari 2018 kl 18:40
Kim Lundgren
Gäst
17 januari 2018 kl 11:49

Martin, Öystein, instämmer med det ni skrev.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
17 januari 2018 kl 11:23

Expressen Tv lade igår ut en intervju med kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, som är expert på gängkriminalitet. I intervjun beskriver han problembilden med gängbildningen och dess kriminella resultat.

Gunnar Appelgren listar ett flertal problem såsom:
– Den omfattande vapensmugglingen från Balkan
– Antal unga kriminella ökar
– Dessa grupper har inga som helst ambitioner att tillhöra ”samhället”
… och vad som bl.a. måste göras, såsom:
– Fånga upp den unga generationen
– Satsa mer på skolan
– Utveckla samverkan
– Satsa på fler poliser
Det som emellertid är det intressantaste med intervjun är att Gunnar Appelgren under den 3 minuter och 29 sekunder långa intervjun inte med en enda stavelse ens antyder att grundproblemet är den gigantiska invandringen. I princip alla i dessa s.k. gäng är första eller andra generationens invandrare.

Men den säkert mycket skicklige kriminalkommissarien Gunnar Appelgren uttrycker sig som förväntas av honom från politiskt håll; att absolut inte på något vis nämna ordet invandrare eller invandring. Politiker och MSM har skapat ett tystnadsklimat där alla med ett jobb är livrädda för att bli kallad för rasist. Och rädslan är nog tyvärr befogad då flertalet faktiskt förlorat jobb eller arbetsuppgifter för att ha uttryckt det alla redan vet, men absolut inte får säga. T.o.m. en luttrad polis är rädd, rädd för att bli av med jobbet eller ”tappa” arbetsuppgifter eller förlora vänner och bekanta.

Så artikelns rubrik “Sverige kommer att bli en fattig klan-nation fylld av konflikter” är inte helt korrekt, vi är gott och väl redan där!

Godmorgon Sverige, välkommen till ännu en dag i Sverige 2018!
https://www.expressen.se/tv/nyheter/experten-ser-sig-inte-bli-aldre-an-25-ar/

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
17 januari 2018 kl 03:18

@Kim Lundgren
Verkar vara en intelligent och sant spirituell imam, med medkänsla och respekt för andra folk, en imam som säkert inte skulle vilja utsätta sitt eget folk för invasionen av skadliga sekter heller.

Kim Lundgren
Gäst
16 januari 2018 kl 20:27
Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
16 januari 2018 kl 16:35

@ Martin,

Tack för ditt kloka inlägg. Jag förstår vad du menar. Orsaken till att jag försökte mig på att skriva en kommentar i den fråga som jag länkar till ovan är för att visa hur, precis som du säger, systemet är.

Det är trots allt så att bl.a. Aftonbladet når ut till väldigt många läsare, en del av dessa läser även inläggen här på Newsvoice. Jag anser att det finns ett värde i att visa hur MSM/Gammelmedia fungerar. Visst, många inser detta redan, men långtifrån alla.

I arbetet med att “avslöja” bedrägeriet tror jag att det krävs att man jobbar på bred front. Jag kommer att återkomma med mera, för makteliten, obekväma avslöjanden så gott jag kan. Varje enskild “aktivitet” i syfte att blotta bedrägeriet är viktig. Summan av allt kan kanske på något sätt väcka de i befolkningen som fortfarande är “blinda”. Aftonbladet i denna historia är för mig bara ett gästspel. men man måste också hålla sig lite underrättad om vad de håller på med 🙂

Ditt sista stycke delar jag helt.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
16 januari 2018 kl 15:37

@Öystein Rönne

Varför ens försöka ta sig in på fulmediers framtida ”tycka till forum”? Detta är medier som allt fler ratar. Samtidigt kommer med stor sannolikhet dina kommentarer ändå censureras eller refuseras så hårt att de kommer halta betänkligt, såvida de inte stryker tidningarnas monopolkapitalistiska agenda-riktning medhårs.

Först vill du alltså tvingas du läsa deras lögnaktiga artiklar, vilka ofta är fyllda med olika typer av osanning planterad av deras ägare och olika psykologiska operatörer, sedan måste du anpassa ditt sätt att kommentera så att du stryker deras agenda medhårs.

Du kommer då medverka till klick på deras fulsida, ge dem reklamintäkter, göra dem mer relevanta för sökmotorer, sedan bli modererad, fastän dessa medier i princip är helt irrelevanta för den som söker balanserad, objektiv och evidensbaserad information.

Jag anser verkligen att det är slöseri med din tid och din kraft, Öystein.
Fokusera på nya, bättre alternativa medier och låt oss sänka de ohederliga medierna tillsammans!

Kim Lundgren
Gäst
16 januari 2018 kl 12:29

Det vore intressant att veta hur stor del av befolkningen MSM når med sina budskap respektive FOLKMEDIA!?!?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
16 januari 2018 kl 11:41

Nu har jag skaffat mig dold IP-adress, och kan då förhoppningsvis komma in på Aftonbladets framtida “tycka till forum” om jag skulle vilja. Fast de har ju självklart kvar sin övriga censur i form av en moderator. Den släpper de nog inte i första taget. Och den är ju väldigt effektiv dessutom. Och de slipper visa vad de blockar. Och det går heller inte att protestera i forumet, protesten blockas ju också.

Men sorry Aschberg, nu kommer du iaf inte åt mig på ert eget forum genom att blocka IP-adresser.

Anskrämligt bara att man ska behöva göra så här i dagens Sverige. Rena öststatsfasonerna.

Kim Lundgren
Gäst
15 januari 2018 kl 16:21

Bra gjort, Öystein!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
15 januari 2018 kl 15:50

@Peter Pettersson
Min idé är att vi tillsammans kan få in bättre människor i riksbunkern via Valsamverkanspartiet så att Sverige kan reversera en hel del politik och skapa en bättre politik redan efter september 2018, men jag kan inte göra det själv, heller inte om ”Svenskarna är mentalt efterblivna” och inte vill göra något åt människor som Reinfeldt och därmed ge honom rätt.

Motbevisa att du INTE är mentalt efterbliven!

Hur motbevisar vi i handling att Reinfeldt har fel, där han sitter i USA med fett arvode på Merrill Lynch (ägt av Bank of America), när han söger ”Svenskarna är mentalt efterblivna” om vi inte i handling gör något åt denna korruption i Sverige och i världen?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
15 januari 2018 kl 15:18

Jag har idag testat Aftonbladets öppnade slinga där var och en ska kunna lufta vart vi är på väg:
Ett iofs bra initiativ
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1k7WkQ/diskutera-har-vart-ar-vi-pa-vag

Mina första inlägg raderades såklart då de har en moderator som avgör vad som är lämpligt att “släppa ut”.
Självklart har jag “skärmdumpat” mina inlägg.

Dock finns det mycket kritik av den svenska invandrarpolitiken i denna slinga. Men jag kom inte in förrän jag körde från en annan dator. Kanske de registrerar IP-adresserna.

Jag provade sedan att skicka ett nytt inlägg från en annan dator där jag skrev att jag tyckte att invandrarna har berikat oss i Sverige så mycket att jag tyckte att vi borde öka intaget av invandrare. Detta tog man såklart in.

Detta är MSN´s själ! Svensken ska luras och hjärntvättas.

Hittills har tyvärr denna strategin varit effektiv.

Kim Lundgren
Gäst
15 januari 2018 kl 14:28
Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
15 januari 2018 kl 14:13

@ Peter,

Fan vad du är bra Peter! Och iofs även du Erik.

Peter
Peter
Gäst
15 januari 2018 kl 12:19

@Erik

Vemodet är en konsekvens av kärleken och dyrkan till naturen, då den kärleken resulterar i en ödmjukhet gentemot livet. Likaså finns det en svenskhet bortom stadskärnans metrosexuella regnbågsparad av låga testosteronnivåer. Svensken är en godmodig själ men det hedniska urursinnet är genetiskt inprogrammerat i varje fiber av vår kropp. Det är detta invandringen är satt till att urvattna. Men trots godmodighet så kan man bara hunsa och förnedra människor så mycket, tills dess man trängt in dem i en hörn där de inte längre har något att förlora. Då räcker det med en tändande gnista. Statsmakten är väl medvetna om detta. Titta t.ex. på polismobiliseringen angående protesterna kring gruppvåldtäkten av den rullstolsbundna kvinnan på Gotland, där FRA simultant sänkte Flashback med en DDoS-attack. Men som barn får man lära sig att inte leka med elden och det är en kunskap man bör ta med sig upp i vuxen ålder.

Svensken har genom århundraden överlevt såväl dåliga kungar som dess ”demokratiska” dito och vi kommer överleva det här med. Även om många av oss troligtvis kommer att dö. Blir det inte ett inbördeskrig så har de ju ett planerat krig med Ryssland liggande på ritbordet. Det är bara att läsa MSM-programmeringen och så ska vår regering nu ge ut broschyren ”Om Kriget Kommer” vilket är menat att får oss att inse ”Att Kriget Kommer” och hur nödvändigt detta krig är.

Men en dag måste de kräla ur riksbunkern och då kommer vi som överlevt komma ihåg vilka det är som är skyldiga till våra familjemedlemmars död.

Sen är det inte någon som är anonym på Internet då FRA kartlägger mer än vad folk tror och alla klubbade lagar bara är toppen av ett isberg.

Erik
15 januari 2018 kl 10:07

Peter: “Erik The zombies will find you on the country-side too”.

Well…The are more then fuking welcom. I will bury them all.

Kim Lundgren: “Du räknar upp många negativa saker som det svenska folket genomlidit. Bra så men”

Vad är svenskhet? Vad förenar oss? Jo, kärleken och dyrkan till naturen samt vårt vemod. Vemodet är den kollektiva sorg och minne efter att det folkhemmet och socialismen dödade svenskheten. Titta bara på Kalle Anka på julafton samt se hur vi svenskar pyntar våra hem inför Julen. Det är en nostalgisk tillbakablick till svenskheten
innan kommunism, socialism och petrodollarns intåg. Samma sak vi midsommar. En nostalgisk tillbakablick på det äkta svenska svenskheten. Det var just detta som folkhemmet effektivt dödade. Alla framgångsrika folkkära artister förmedlar just denna kollektiva sorg i sina texter: Ulf Lundell, Eva dalgren, Kent, Thåström osv.

per: “Undrar just vad Fredrik Reinfeldt skulle säga om han visste att du använder ett retuscherat foto av honom som profilbild här på NewsVoice”.

Han skulle säga det han alltid sagt att: “Svenskarna är mentalt efterblivna”.

Peter
Peter
Gäst
14 januari 2018 kl 20:58

@Ivan Björn Björn

Bara för att diskussionen inte förs efter dina preferenser gör det den inte till en dryg diskussion, det är bara din personliga uppfattning och den är inte mer värd än någon annans. Plus att du själv brister i din logik. Dina eller Stellas åsikter är inte mer sanna bara för att ni uppträder med namn och bild. Som exempel kan vi ta våra politiker och journalister som också uppträder med eget namn och ansikte, men därifrån kommer det ändå inte särskilt mycket sanning. Jag skiter i vem som säger vad för jag är mer intresserad av, vad som sägs. Det är argumenten som bär sanning eller lögn och det är just i en längre diskussion som detta avgörs.

Men även du är rätt pigg på att försöka leda in diskussioner i rent verklighetsfrånvända riktningar. Det är jättebra att du också sett igenom den illusoriska ekonomin osv, men så har även jag gjort. Trots denna omvälvande insikt har jag också insett att det för tillfället är dessa regler som styr i vårt samhälle. Och om man inte rättar sig efter verkligheten så lever man i en fantasivärld. Men du kan ju göra slag i saken och även i verkligheten bli den profet du är här. För om du vill att vi ska bortse från de effekter denna illusion har i vårt samhälle, så borde ju du föregå med ett gott exempel. För annars är du ingenting mer än en pratglad hycklare.

Du kan sluta ta emot denna illusion som ersättning för ditt arbete. Likaså kan du sluta använda denna illusion som betalningsmedel för din mat, el, telefoni, bredband, transport, boende och allting annat som förutsätter denna illusoriska styggelse. När du har gjort detta så byter du till dig en videokamera mot ett gäng kottar som du har plockat i skogen och så kör du din transcendens i videobloggformat. Sen innan du har svultit ihjäl så går du in, som en aromatiskt doftande hemlös, på biblioteket och lånar en dator så du kan ladda upp dina sista ord på den här sidan. Tror säkert Torbjörn ställer upp.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
14 januari 2018 kl 20:48

@ Martin,

Absolut när det gäller kriminella och de som inte kan/vill föjla svenka regler. Vad gäller Islamister så finns där stora problem. Även de som sköter sig i Sverige anser jag har gjort alldeles för lite för att ta avstånd från de riktiga avarterna. Vad vi egentligen ska göra med den massa som tyvärr redan är här har jag inget svar på ännu. Som jag ser det så gäller det först och främst att att nu säga stopp för fler. Men jag håller med om att den religionen inte är kompatibel med kristendomen och svenska värderingar.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
14 januari 2018 kl 20:23

@Ivan Björn Björn
Oavsett om en pykopatiska rymdödlor, illuminati eller det militärindustriella komplexet ligger bakom kreationen av extrema sekter som skapats för att bekämpa varann, så blir dessa sekter inte mer kompatibla för det, men kommer skapa konflikt med de extrema uppfattningar som de har. Att släppa in dem är att utsätta oskyldiga människor, invandrare såväl som svenskar för onödig fara.

Deportation eller mentalsjukhus är de enda rimliga alternativen och jag tror efter en djupare titt på sekternas skrifter att 99% av alla normala människor kommer vara helt eniga. Vårt vetenskapligt sinnade Sverige och vår kultur behöver inga extrema sekter som skapar problem för oss.

Ivan Björn
Gäst
14 januari 2018 kl 19:24

Del 2

Är det dessa halvt förgiftade zombies som väntar på döden som vi kallar för välfärd?

I kommentarer åberopas lösningar. En sådan finns det och den kostar inget. Känner du dig frustrerad behöver du bara gå till Mynttorget med valfri plakat och i tysthet protestera! Länk: http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/2021.html

Vill du vara djärvare, rösta på ett parti som vill avskaffa pengar, avskaffa värdet i materia (materia är bara så mycket värt som den utvecklar en människa på själslig nivå), inga bytesaffärer heller, ge gratis bostad och energier åt alla och dessa alla engagerar sig på lokalnivå i olika projekt som det gemensamma rådet beslutar – i detta ryms allt som har med den gemensamma samhällsfunktionen att göra. Michael Tellinger har räknat på detta och kommit fram till att ett samhälle om 5 tusen innevånare behöver har 3 arbetstimmar per vecka från var och en. Låt människor förverkliga sig själva så att deras skapande gynnar helheten.

Hjälp alla själslig skadade personer som den gamla system har klyvt isär i deras personlighet och som i sin sårade själ gör illa åt andra. De har sitt inre som kommer att göra sig påmind och deras karma är tillräckligt stor börda. Det är inte fängelse de behöver men kärlek. För övrigt det mesta kriminalitet försvinner med ovanstående punkter.

Avskaffa militärindustri, politik i dagens form och de flesta myndigheter. Avskaffa gränser i hela världen och var en fri världsmedborgare som är välkommen överallt och bosätter sig på valfri plats.

Utopi eller möjlig verklighet? Vad har vi för val?
Eller ska vi skylla all olika som drabbar landet på andra människor vi kallar invandrare?
Vad är robotar i olika fabriker då? Svart arbetskraft?
Ett högteknologiskt samhälle är givetvis att eftersträva så att vi har tid för varandra och eget skapande.

Ivan Björn
Gäst
14 januari 2018 kl 19:23

Del 1

Hela denna dryga diskussion är ett praktexempel på hur människor med olika uppfattnings bredd har svårt att förstå varandra. Jag begriper verkligen inte hur vi skulle kunna vrida klockan tillbaka och ha samma vädergrund – d.v.s. samma syn på livet när somliga inte törs uppträda med foto och sitt hela namn medan andra gör det, och när somliga vill hålla kvar sig i illusionens grepp av vård, omsorg, pengar, mat m.m.; medan andra har genomskådat illusionens bedräglighet och tycker att den gamla paradigm är inte värt att slösa sina krafter på.

Den mest infekterade fråga är Islam men ingen ställer sig fråga eller ens vet vad Islam är för livsåskådning utom en person. Den Islam som vi ser är skapat av underrättelsetjänster och exporterat till Europa samt underhållet i respektive länder i form av så kallade terrororganisationer! Ilskan är inte vänd mot skaparna d.v.s. den kristna västvärlden, men den är vänd mot människor vars tillvaro är söndrat i spillo!

Det vi ser i Islam idag som ett hot har Kristendomen redan åstadkommit i mitt land Tjeckoslovakien men även i norr med sista utposten av ön Rügen. Om dessa våldtäkter, våld och omskolning av barn står det ingenstans i historiska böcker. Det är samma konstruktörer bakom den militanta och hjärntvättande islam som en gång har bragd våra förfäder om livet! Deras plan är att söndra och härska och på debatten här ser man hur bra dessa krafter lyckas.

Vad är det som somliga vill försvara? En ekonomisk illusion? Eller våra myndigheter som strålskyddsmyndigheten eller livsmedelsverket? Vad har dessa åstadkommit annat än att vi har en förgiftad miljö och mat?
Eller dessa dagis för vuxna som kallas ålderdomshem och tycka att våra gamla är värda denna vård? Vård som är full av syntetiska tabletter, rädsla från sjukvårdspersonal att ifrågasätta någon annans beslut om medicinering?

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
14 januari 2018 kl 01:30

@Öystein Rönne
Jag är för deportationen av kriminella invandrare och islamistiska invandrare, men för att vi behåller laglydiga invandrare och kulturellt kompatibla invandrare.

Kim Lundgren
Gäst
13 januari 2018 kl 22:10

Tips för hållbart livsmedelssystem –
svenskar får ingen hjälp från myndigheter första veckan i kris.

http://www.youtube.com/watch?v=Pll35H7sneM

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
13 januari 2018 kl 20:23

Den ekonomiskt sinnade hade använt gladpack. Återvinningsbart och miljövänligt polyeten.

Peter
Peter
Gäst
13 januari 2018 kl 19:56

@Jan Rosbäck

Men om de då tänker kväva 2.5 miljoner av oss med plastpåsar så hoppas jag de är medvetna om att plastpåsar nu för tiden kostar extra. Och där kom klimatförändringsbluffen tillbaka och bet dem i arslet.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
13 januari 2018 kl 19:39

Peter 13 Jan, 2018 at 19:14
Du har helt rätt där. Parallellen till det som hände i Kambodja är om inte uppenbar så synlig, det är nog bara Pol Pots skugga som saknas. Jag tittade för drygt ett decennium sedan på dokumentation hur Sverige även där gick i CIAs handfängsel genom att snabbt vara ute och vifta med Kampucheaflaggor. Delar av Pol Pots flygvapen kom också direkt från CIA-kontakter och Air America som körde heroin från Gyllene Triangeln för Bush41&grabbarna. Fast de kambodjanska risfälten hade väl bytts ut mot skogshuggarläger. Och grusgropar finns det gått om däruppe.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
13 januari 2018 kl 19:25

@Birgitta
Siffrorna i dollarbelopp lär inte stämma efter en finanskrasch, vi har redan en begynnande hyperinflation i USD och övriga fiatvalutor gentemot kryptovalutor, guldet börjar väl öka snart också. Kåkarna lär nu stå kvar oavsett, obebodda eller inte. Välfärden i praktiken har alltså inte mycket att göra med dessa siffror, och än mindre om folk får tummen ur och gör något själva. Deagel går ju inte in på orsakerna till befolkningsminskningen som är politiskt styrd, deras statistik grundar sej på regelrätt vapenhandel med leveranser och eventuella resultat av den. Det är väl bara i delar av Rosenbad och bland natokramare man fortfarande trummar högt på att alla vapen är försvarsvapen. Lite av fearporn men ändock intressanta siffror.

Peter
Peter
Gäst
13 januari 2018 kl 19:14

@Jan Rosbäck

Jag är fullt medveten om att det politiska- och ekonomiska-systemet som hela samhällskonstruktionen i grund och botten är en fejkkonstruktion utformad som den ”stora blåsningen”. Likaså är jag fullt medveten om att oavsett om vi har ”demokrati”, socialism, kommunism eller fascism så är och förblir ägargruppen densamma. Men även om man känner till hela fejkupplägget så är det dessa spelregler man har att rätta sig efter. Du är tvungen att först försöka ändra på enskilda regler inom systemet innan du inbillar dig att du kan ändra på hela systemet. Man får helt enkelt ta saker i rätt ordning.

Plus att vänta och se är ett passiviserande råd där vi ska sitta och pilla navelludd i väntan på ett gudomligt ingripande av typen ”the second comming of Jesus”. Det är just passivitet som gjort att vi sitter i den här skiten.

Sen är ju en 25 % befolkningsreduktion mindre än en 50 % sådan, men hur denna prognos/plan ska verkställas är ju onekligen intressant. Först bestämmer de sig för att vi ska öka till 10 miljoner och några år senare prognostiserar/planerar de för att 2.5 miljoner helt plötsligt ska ”försvinna”. Då undrar jag vilka dessa är och hur de då ska minska. För det är ju skillnad på emigration och utplåning. Tittar man på elitens hastiga befolkningsminskningarna i t.ex. Ryssland, Kina, Kambodja och Rwanda så rörde detta sig inte om någon direkt emigration.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
13 januari 2018 kl 18:45

@ Faithbringer, Stella Stormanoff, Återigen använder du dig av argumentationsfel och återigen skickar jag med en länk med en definition vad argumentationsfel är för något; https://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel Det som bl.a. är ditt argumentationfel är att du hittar på påståenden som ingen har uttalat. Bl.a. ditt resonemang om att deportera invandrare, vilket inte är annat än kvalificerat skitsnack och ett försök till misskreditering av andra. De som argumenterar här säger i princip samstämmigt att Sverige måste säga stopp till invandring nu tills vi har sett vad Sverige har råd med samt vilka övriga förutsättningar som inom anständighetens gräns måste uppfyllas innan vi kan erbjuda fler ett uppehälle här. Vidare också vilka rättmätiga krav vi kan ställa på invandrarna för att få vistas här. De flesta invandrare vi har här idag tror jag också håller med. Bella, har du glömt bort Bechir Rabani? Du var ju snabb med att kanske lite populistiskt hylla honom. Bl.a. i ditt inlägg: https://newsvoice.se/2017/12/18/bechir-rabani-minnesstund/#comment-271151 … där du kallar honom för ”en död hjälte”. Men låt mig påminna dig om att han inte bara ville upplysa om det korrupta systemet i Sverige, han ville också stoppa invandringen och såg vad den ställer till med på den nivå den nu är, trots att eller kanske på grund av att, som han själv säger, var invandrare. Är han också rasist? Om du har glömt var han står kan jag påminna dig om ett av hans inlägg på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=784GD9bt6NA Om du inte orkar se hela inlägget så spola ca 39 min fram i filmen, där finns några kärnfulla kommentarer. Stämmer inte riktigt med var du förespråkar nu. Jag kommer precis från ett 4 timmar långt möte med en invandrare som är min vän, precis som många andra invandrare, och denne håller fullständigt med mig om problembilden. Vi pratade såklart om mycket, men bl.a. om invandrarpolitiken. OCH OBSERVERA NU ATT INGEN AV OSS PROPAGERAR FÖR NÅGON SORTS DEPORTERING AV INVANDRARE SOM DU HAR TJATAT UT HÄR. Du skriver, tycker jag lite anklagande, att jag inte gör något? Vad vet du om det? Fick du inte fram några fakta när du googlade mig? Men det kan jag säga dig att jag har verkligen gjort en hel del inom ramen för detta lands s.k. föreningsfrihet och yttrandefrihet. Min erfarenhet från detta har format vad jag anser om det ”svenska bedrägeriet” eller gärna ”hjärntvätten av det svenska folket”. Men detta går jag möjligen in på… Read more »

Birgitta
Birgitta
Gäst
13 januari 2018 kl 18:39

Jan Rosbä[email protected] Intressant prognos. Vad är det för händelse(r) man räknar med när inte bara befolkningen utan också den ekonomiska välfärden sjunker så drastiskt fram till 2025? En befolkningsminskning behöver ju inte orsakas av krig i traditionell bemärkelse utan det kan räcka gott med biologisk krigsföring. Staten vill kanske inte åstadkomma materiell förstörelse av alla de 600 000 bostäder som byggts till migranter 2025?

Staten har sedan vår födelse tagit biomaterial från oss och vet därför med stor sannolikhet vilka genetiska akilleshälar vi har. Med rätt “utsläpp” så kan de, lätt som en plätt, slippa 25% av etniska urinvånare.

“In 2005, the official view of the International Committee of the Red Cross was “The potential to target a particular ethnic group with a biological agent is probably not far off. /…/

In 2012, The Atlantic wrote that a specific virus that targets individuals with a specific DNA sequence is within possibility in the near future. /…/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_bioweapon

Kim Lundgren
Gäst
13 januari 2018 kl 18:02

Varför publiceras inte min kommentar?

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
13 januari 2018 kl 17:53

@Peter Pettersson
Kasta inte in handduken för tidigt, de flesta kommer ändå inte att fatta vad som händer. Det finns ett bra exempel på dynamisk information där man prognosticerar paradigmskiftet genom att sammanföra olika parametrar. På http://www.deagel.com/country/Sweden_c0192.aspx kan man se hur läget för Sverige förbättrats sedan jag tittade in där senast för något år sedan. Då var Sveriges befolkning i stort sett halverad 2025, nuvarande prognos ger 75% så något bra har man ju tydligen åstadkommit, förutom att militärbudgeten är mera än halverad. Nu tog jag en skärmdump, får väl se vad den visar nästa år. Siffror om BNP lär bli annorlunda när nationers potential inte längre bara avgörs i pengar och tillgångar beräknade av ett centralstyre sittandes på en läckande flotte i ankdammen som idag.