Sverige kommer att bli en fattig klan-nation fylld av konflikter

265
17990
Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg - Pressfoto: AlternaMedia
Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg – Pressfoto: AlternaMedia

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter mörklägger vad massinvandringen innebär och tom att den sker. Det handlar om ett ”folkbyte” vilket kommer att knäcka Sverige. Istället får vi ett klansamhälle. Sverige kommer att bli en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet. Konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar, anser artikelförfattarna.

Text: Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg | Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com

När statistiken för 2017 idag redovisas fullt ut för Sveriges del kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte hittills har ändrat något i grunden, när det gäller migration.

Det är bara att kolla siffrorna för beviljade asylansökningar och uppehållstillstånd för asylsökande i Norden förra året i diagrammet ovan. (Kvotflyktingar specificeras inte på samma sätt i övriga nordiska länders redovisning, exempelvis säger Danmark helt nej till dessa).

Aldrig har skillnaden jämfört med våra grannländer varit så stor. Övriga Norden tar tillsammans bara emot en fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör. Det är en siffra som förmodligen kommer att fördubblas med den påföljande anhöriginvandringen. 2017 beviljade Sverige totalt 135,459 uppehållstillstånd. Förutom asylsökande som har fått stanna inkluderar detta även anhöriga av alla kategorier, arbetskraft utanför EU/EES, och gäststudenter.

Diagram: beviljad asyl 2017 dec

Volymerna har i båda fallen historiskt bara överträffats av 2016, i efterverkningarna av den stora invasionen hösten/vintern 2015. Då fick totalt över 150,000 personer, till absolut största delen av manligt kön, stanna. Av dessa var över 71,000 asylinvandrare. Migrationsverkets prognos från juli 2017, som senare justerats ned något, räknar med att över en halv miljon personer kommer att söka olika former av uppehållstillstånd åren 2017 – 2021; över 800,000 om man räknar förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd, vilket nu sker i nio av tio fall. Det är också rekordsiffror, sett över en jämförbar tidsperiod. Alla dessa fakta gör att vi snarare har en fortsatt invasion att vänta än en återgång till EU:s miniminivåer, vilket politikerna försöker få oss att tro på.

Det är bara att konstatera: vi har idag två politiska block som inte ser till landets och folkets bästa. Lögnerna frodas och vansinnesfärden mot välfärdsstatens upplösning fortsätter. Inga allianser där Sverigedemokraterna får inflytande är i sikte. Inte heller någon självkritik från det politiska och mediala etablissemanget. Det är ett stort bedrägeri mot väljarna, eftersom det inte finns folkligt stöd för den förda politiken.

Det svenska välfärdssamhället har tidigare kännetecknats av tillit. Tillit är en social kvalitet som växer i små grupper, där människor har möjlighet att lära känna varandra. Den som luras, inte håller sina löften eller på annat sätt missbrukar sina medmänniskors förtroende förlorar sin heder, vilket kan vara värre än att mista livhanken.

För främlingar hyser de flesta bland oss historiskt sett ingen tillit, varför skulle man göra det? De har ju ingen heder att förlora, därför att i den egna gruppen vet man inte vilka de är. Så har det fungerat under större delen av människans existens, men för ungefär tiotusen år sedan ändrades spelreglerna. Religionerna gjorde entré och människor som tillbad samma gudar kunde bygga tillit, trots att de personligen varken var släkt eller kände varandra. Religionerna medgav en ”fiktiv gemenskap” och därmed blev det möjligt att skapa nationer och gigantiska riken. Majoritetsmedlemmarna kände samhörighet med varandra, därför att de tillbad samma gudar. Minoriteter förtrycktes, förslavades eller utrotades.

Därmed har vi nämnt de tre kvaliteter som kan smida samman människor i helt andra tal än stamsamhället: etnicitetreligion och nationalism. Med industrisamhället och urbaniseringen tillkom ytterligare en kvalitet: klass.

Förflyttar vi oss till 1900-talets Sverige, närmare bestämt till början av trettiotalet, när socialdemokraterna kom till makten, fick landet full pott. Frånsett några obetydliga inhemska minoriteter, var Sverige nationellt enhetligt, monoetniskt och protestantiskt kristet, med arbetarklassen vid makten. Tuppkammen växte och vi blev så stolta över att vara svenskar, att det kändes förmätet att skryta. Det är inte lätt att vara ödmjuk, när man vet man är bäst, men svenskarna jobbade hårt på det. Vi odlade en underlig form av självkritisk nationalism, där vi gärna ville framstå som blygsamma, men under ytan näst intill sprack av självbelåtenhet. Svenska lösningar var bäst när det gällde barnuppfostran, diskbänkshöjder eller storleken på kontorskuvert – you name it! Vi byggde bilar, vi byggde fartyg och flygplan, för att inte tala om vilka fantastiska vapen vi tillverkade och sålde till resten av världen.

Den svenska framgångssagan vilade på en exceptionellt hög tillit, som också inneslöt makthavarna. De hade ju inte lett Sverige in i något krig sedan 1800-talets början. Sverige presenterades som ett folkhem, där politikerna utan större invändningar axlade rollen som nationens föräldrar. Inget grus i det kullagrade svenska välfärdsmaskineriet! Makthavare och opinionsbildare – det gällde generellt i folkhemmets Sverige – ljög inte för svenska folket. Föräldrar ljuger väl inte för sina barn – i varje fall inte så att det syns.

Emellertid, när förutsättningarna försvinner, framträder en annan sida av myntet. Tillit kan också beskrivas med mindre smickrande termer, som naivitet och godtrogenhet. Med den mångkulturella ideologins entré under 1960- och 70-talet började tilliten vittra sönder. I dag är tillitens grund svårt sargad, inte bara därför att tillit är svårt att odla över etniska gränser utan också därför att politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare satsar på det mångkulturella projekt, som de förstår att de har svårt att få medborgarna att acceptera. Lögnen i stort format gör entré, vilket får svenska politiker att riskera sin heder.

Det borde svenska politiker tänka på, men det verkar de inte förstå. Hur ska man annars förklara att de ljuger för medborgarna/väljarkåren/skattebetalarna i en så viktig fråga som hur många asylsökande som får stanna?

De flesta politiska misstag kan rättas till, alternativt så förnekas de och livet går vidare med en vettigare politik, men mängden människor som tillåts bosätta sig i landet, går inte att trixa sig förbi. De som utan att vara anställningsbara beviljats asyl, lever på bidrag. Hur ska politikerna komma tillrätta med det? Drar de in bidragen försörjer sig nykomlingarna på svartjobb och kriminalitet. Det gäller också för dem som nekats asyl och borde lämna landet, men inte gör det.

Genom att släppa in ett stort antal icke anställningsbara människor som måste försörja sig och ha någonstans att bo, har sjuklöverns politiker, säkrat Sveriges framtid som en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet.
Det blir ju inte bättre av att konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar. När krubban är tom bits hästarna, som bekant.
Därför är det en allvarlig lögn när regeringen påstår att det massiva inflödet, efter massinvandringen hösten 2015 stramats åt. Visserligen kan dagens nivåer av asylsökande inte jämföras med de exceptionella volymer som det handlade om 2015, men 2017 vi ligger på samma nivå som 2016, mellan 25-30,000 årliga asylsökande (handläggningen av besluten, särskilt om de överklagas, kommer ju tidsmässigt senare, varför det ett år kan vara mindre antal asylsökande än det antal som får stanna).

Jämförelsevis hade i Norge 3378 personer sökt asyl till och med november, i EU-länderna Danmark knappt 3500 och Finland knappt 4 000. Den största gruppen, som de närmaste åren kommer till Sverige, beräknas till runt ett par hundra tusen anhöriga till dem som de senaste åren fått asyl, en uppgift som inte nämns av våra beslutsfattare och bara undantagsvis av media.

Politiker, journalister, akademiker och myndigheter fortsätter alltså sin mörkläggning av vad som sker. Tillsammans med Migrationsverkets framtidsprognoser ger alla fakta vid handen att ordet ”folkbyte” inte är ett begrepp som är taget ur konspirationstankar, vanföreställningar eller fria fantasier. När tilliten är bruten, så faller nationen samman. Klansamhället återuppstår.

Text: Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg | Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com

 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

265 KOMMENTARER

 1. @Öystein

  Min kommentar var mer en del i denna innötning än den var riktad mot dig personligen. Sen är det lite knepigt det där med hjärntvätt och gruppsykologi mm. då man bara har sig själv som jämförelsemateriel. Och själv är man ju kanske inte direkt normen för normalt, vad det nu då är för något. Men för en del människor har det gått prestige i åsikterna så de hellre fortsätter ha dessa åsikter än att erkänna att de haft fel. Själv har jag inget behov av att har rätt och om någon lägger fram övertygande argument kan jag ändra åsikt utan lägga värderingar i detta. Typ ”jag hade fel men har det inte längre då jag nu vet bättre” och så är det ingenting mer med det. Men det är inte alla som har den förmågan. Sen är även en stor del av befolkningen rätt viljelösa människor som följer det håll massan drar och det är detta köttberg som riskerar dra oss med ned i avgrunden.

 2. @ Peter,

  Jag håller med dig helt och hållet. Personligen sätter jag styrka i att kunna korrigera sig själv när man haft fel, och det händer ju såklart då och då. Och det är ju så man utvecklas. Men som du skriver, tyvärr gäller det inte alla, och då kan det behövas lite hjälp.

 3. @Kim Lundgren
  Även om ”libertarianismen” är något bättre än bomhögerns korrumperade kapitlal-liberaler så är inte libertarianismen kapital-liberalismens motsats, snarare dess något snällare tvilling, som tyvärr leder till samma kapitalism som leder till samma monopolkapitalism som leder till det krigskaos och det migrationskaos vi ser.

 4. Martin – om det är Peter Harold du tänker på, så är det förenklat och obsolet att placera honom i Liberterianfacket. Hans artikel vill samla brett för att rädda landet.

 5. @ Kim Lundgren,

  Bra länkar du skickar. När jag titter på denna länk:
  http://www.dr.dk/tv/se/deadline-9/deadline-2018-01-18#!/
  … blottar Sydsvenskans journalist Joakim Palmkvist naket att han har vigt sitt liv till MSM, och dess förvanskade verklighetsbild. Han kanske kan lura en de svenskar som är hjärntvättade, men knappast danskarna, när han påstår att invandrarnas kriminalitet har skapats här i Sverige. Det var det mest korkade jag hört på länge. Tar man hit folk från krigshärdar där tillvaron varje dag, från där de kommer, går ut på att skjuta eller skjutas, så finns ju ett grundläggande förhållningssätt hos dessa, nämligen våld inklusive skottlossning.

  I stället kränker han dessa genom att påstå att orsaken skulle bero på att de kommer från ”det lägsta lagret i samhället, underklassen”. Underförstått – ni är underklassmänniskor. Hade jag varit i Joakims kläder hade jag nog skaffat min en skottsäker väst och hjälm om jag gick ut efter ett sådant uttalande.

  Tack ni naiva svenska politiker för att drog hit dessa problem hit, tack!

 6. Ibland ser man svaga tendenser på paniken i MSM, då de ytterst försiktigt försöker att beskriva sanningen bakom den katastrofala situationen i Sverige. Och visst, vem hade väntat sig en total pudel.

  Expressen har iaf nu efter att domarna fallit i ett av alla mordhistorier den sista tiden (åren) försökt att, i ivern att bli lite mer trovärdig, offentliggöra bl.a. detaljer om vilka som ligger bakom (vilket de flesta redan visste):
  https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/kompisganget-doms-for-mord/

  Det var ju inte direkt Kalle och Niklas som var de skyldiga. Är någon förvånad?

  Men det blir ju såhär när man tar hit individer från konflikthärdar, som inte har andra sätt att lösa konflikter än med mord. Var detta resultat poängen med att ta hit dessa offer? Komma hit och mörda ännu mer än vad som sker i deras hemländer, för att sedan genom rättsväsendet, (om man lyckas haffa dem) döma dem till livstids fängelse. Detta till en kostnad för en enda person på ca 6000 SEK/dygn + diverse andra höga kostnader kopplade till rättegång och fånghantering. På 10 år har endast EN av alla dömda, på 10 år kostat sveriges skattebetalare 29 900 000 SEK. ALLTSÅ BARA EN PERSON AV ALLA. Tillkommer gör alla andra kostnader som en person av denna sort också har kostat. Tillkommer gör också behovet och därmed kostnaden av att bygga och driva nya anstalter, så att alla får plats.

  Borde inte dessa kostnader i stället ha lagts på förslagsvis det svenska välfärdssystemet? Där det hela tiden pratas om besparingar och åter besparingar. Varje svensk levandes i verkligheten känner igen detta i egenskap av offer.

  Återigen, tack alla kriminella och nationsförrädiska politiker som suttit vid makten de iaf senaste 10 åren! Tack för att ni har lyckats med den enastående bragden att nu, på rekordtid, nästan helt ha förstört ett helt land i ett gigantiskt, naivt och kriminellt experiment!

 7. @ Kim,

  Tack själv, det är var och ens, som kommit till insikt hur det förhåller sig, skyldighet att försöka rädda landet.

  I mitt sista inlägg glömde jag att använda det talande och tydliga ordet landsförrädare!!, det skulle vara med.

  Jag har börjat lista alla politiker som har skuld i detta landsförräderi (de är jättemånga), så att alla i eftervärlden kan hitta de kriminella, och så att vi kan fylla på historieböckerna för kommande generationer, vilka som var just landsförrädare och tog sig friheten att experimentera med en hel nation för sina egna narcissistiska syften.

  Jag må vara obildad, men jag känner inte till ett enda annat land på denna planet som på en gång haft så många landsförrädare/landsdestruktiva vid makten på en gång, vilket nu också har börjat att uppmärksamma utomlands.

  Men när katastrofen är fulländad så kommer det inte att räcka med att chartra ett flyg till Malta för att på så sätt undgå sitt ansvar. Brottslingarna kommer att spåras och förföljas till världens ände för att där dömas i folkdomstolen. Och det kan jag säga, att då skulle jag inte vilja vara i deras kläder. Huh…..

 8. Min första ”grova” bruttolista på registrerade landsförrädare är nu 298 st. Ni kan själva se vilka de är på denna länk:
  http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

  Nu pågår hos mig fingallring, vilket kommer att ta lite tid såklart. De av ledamöterna som inte står bakom landsdestruktionen ska såklart inte vara med. Men listan kommer att bli komplett vad det lider. Jag återkommer när jag är klar med en komplett relevant sammanställning.

 9. Hm… nu kom jag på att åsiktsregistrering inte är tillåtet i Sverige (även om det förekommit i många fall historiskt), så kanske kommer farbror polisen till mig och beslagtar både mig och min dator 🙂

  Hur som helst så kommer jag att fortsätta min registrering så länge det går. Jag har såklart diverse olika backup på ställen som de aldrig kommer att finna. Ha-ha.

  Detta ska bli oerhört spännande att se vad etablissemanget ska göra åt detta. Jag menar, det kan ju rimligen inte kännas så särskilt bekvämt.

  Jag kommer att också registrera alla MSM-journalister och MSM-reportrar som jag anser är förrädare.

  Alla kommer jag att offentliggöra.

  Till att börja med kommer etablissemanget förmodligen att försöka ignorera det hela. Men när eventuellt utländska media knackar på dörren så kommer säkert svettpärlorna att flöda i pannan på de skyldiga.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här