Svenskar allt mer skeptiska till NATO-säljaren Jens Stoltenberg

publicerad 13 januari 2018
- av Torbjörn Sassersson red.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg
NATO Secretary General Jens Stoltenberg
NATO Secretary General Jens Stoltenberg - Pressfoto, 2014

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieDEBATT. Svenskar har blivit mer skeptiska till NATO enligt en undersökning från Ipsos. Opinionsarbetet genom debattartiklar och analyser om NATO har gett resultat. Fler svenskar än tidigare verkar anse att Sverige inte behöver vara medlem i Washingtons krigsmaskineri. Istället kan vi bilda allianser inom Europa, och med Ryssland som en samarbetspartner för fred och diplomati blir amerikanska NATO en helt onödig organisation. 

Jens Stoltenberg som är NATO:s 13:e "säljare" (generalsekreterare) tror annat. Han spinner på rädsla för utanförskap och att Björnen från Öster kan komma när som helst, simpla argument för aktiv påverkan av ängsliga politiker och lättskrämda MSM-journalister.

David Ahlin, Ipsos - Pressfoto
David Ahlin, Ipsos - Pressfoto

"31 procent anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato medan 44 procent anser att Sverige bör stanna utanför alliansen. Jämfört med förra årets mätning har opinionen rört sig något i Nato-skeptisk riktning.

I december 2016 svarade 35 procent att Sverige bör ansöka om Nato-medlemskap medan 40 procent ansåg att Sverige bör stanna utanför.

Nära hälften, 46 procent av de svarande, tror att Nato skulle komma till Sveriges hjälp om Sverige utsattes för ett akut militärt hot av främmande makt, även om Sverige inte är med i Nato.

Endast 22 procent tror inte att Nato skulle komma till Sveriges hjälp i en sådan situation." - David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos, rapport

NATO-säljaren Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg NATO salesman - Faksimil from NATO sales letter
Jens Stoltenberg "NATO salesman" - Faksimil from "NATO sales letter"

Under hela 2017 har det haglat pressmeddelanden från NATO om Jens Stoltenberg och hans möten med statsledare över hela Europa i ett intensiva säljarbete för att skapa ett mäktigt NATO som slukar enorma summor skattepengar till ingen nytta eftersom Björnen inte kommer. Putin har tydligt markerat att han gillar Väst och USA, men vill att Washington lämnar Ryssland i fred åt sitt eget öde.

Jag gissar att intresset generellt är lågt hos Europas folk gällande NATO-medlemskap. Det finns andra saker att prioritera för Europas folk än Washingtons NATO.

Det är viktigt att komma ihåg att NATO inte är fredsorganisation utan ett krigsorgan som bedriver ett psykologiskt krig mot Europas folk genom bla NATO Stratcom, en cyberkrigsavdelning där Sverige är medlem. Därmed vet vi att Sveriges ledning är en del av detta krig och det sker främst genom svenska medier, genom Public Service och MSM direkt mot dig.

Swisha Sassersson valfri summaJens Stoltenberg ser på allt annorlunda och det vore hederligt att återge hans perspektiv. I DN-artikeln: ”Ingen garanti att Nato skulle hjälpa Sverige” (artikeln är sparad på Web Archive eftersom DN lagt den bakom lösenord) ställer Mikael Holmström bla följande frågor:

Holmström: "Men Ryssland hävdar att NATOS utvidgning syftar till att ringa in dem?"  

Stoltenberg:

"Det bygger på ett grundläggande missförstånd om vad det innebär att vara en självständig stat. Det är ju inte så att Nato tvingat in Polen, Lettland, Estland, Lettland och Litauen in i Nato. Det är ju de som genom suveräna demokratiska beslut önskat bli medlem. Vi önskar ju inte leva i en värld där stormakter bestämmer vad grannländer får lov att göra, svarar Jens Stoltenberg med eftertryck. Han förklarar den tid då kolonialmakter och stormakter delar upp världen mellan tillhör en svunnen tid.  

Jag kommer från ett litet land som är granne med Ryssland. Inte minst Norge vet värdet av att få göra självständiga val. Jag respekterar fullt ut de länder som inte vill gå med i Nato. Men hela idén att Nato tvingat sig på de här länderna är helt felaktig." 

Holmström: "Många i Sverige ser NATO som redskap för USA? "

Stoltenberg:

"NATO är ett redskap för att binda Europa och USA samman i en säkerhetsgemenskap. Två världskrig har lärt oss betydelsen av det. USA bidrog till att avsluta både första och andra världskriget. Den gemenskapen har varit stark och sänt signalen till varje angripare att det är ”en för alla, alla för en”."

Vad anser du? Hur mycket bidrog egentligen USA i andra världskrigets slut och hur står sig den ansträngningen i jämförelse med dåvarande Rysslands insatser mot Nazityskland? Bilden som sålts in genom Hollywood och historieböcker har alltid varit att USA räddade Europa, men är den rättvis mot de andra stater sin bekämpade Nazityskland långt innan USA klev in i kriget?

Holmström: "Om du vore svensk statsminister, skulle du då gå med i NATO med tanke på omvärldsutvecklingen?"

Stoltenberg:

"Jag kommer inte att bli en del av svensk NATO-debatt och kommer inte att ge Sverige råd. Det är ett beslut av landet själv, antingen väljer man att gå med eller inte. Om Natos generalsekreterare ger råd så kan det uppfattas som press, och det är jag emot. Som norrman gäller det också att vara lite försiktig med svenskarna, småskrattar Stoltenberg."

Stoltenberg verkar ha större respekt för svenskarna än både vår egen försvarsminister och statsminister.

DN ger dig inte möjligheten att debattera efter sin artikel, men det gör NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson, oberoende debattör för fred