Trump oroar Deep State i USA enligt Kevin Shipp fd CIA-officer

publicerad 19 januari 2018
- av NewsVoice
Kevin Shipp - Foto: Hagmann Report

Den tidigare CIA-officeren Kevin Shipp säger att de kontinuerliga attackerna mot Donald Trump kommer från Deep State, men att Trump har förmågan att slå tillbaka. Maktspelet pågår mellan Trump-administrationen och ett Deep State flankat av mainstream media, enligt Shipp.

I denna intervju av Greg Hunter får Kevin Shipp, som skrev boken “From the Company of Shadows”, utrymme att förmedla sin syn på vad som pågår bakom ridåerna vilket också kan bättre förklara vad som sker på den offentliga scenen.

Några citat av Kevin Shipp från intervjun:

“They are terrified, they are terrified right now. They did not expect Trump to do what he is doing now. The reason they tried to get him even before he was elected is they knew he was uncontrollable, and they knew if he got in there, they would not be able to manipulate him, and that is exactly what’s happening.”

“Donald Trump is questioning the Deep State and the shadow government. He’s rocking that place left and right. The news media is terrified of that. Their editors are telling them to attack him just like they are attacking him from the inside. It’s just dirty pool because they want him taken out.”

“Trump is making tremendous progress despite tremendous resistance. They have already done a character assassination on him, and I think they could go further than that.”

Kevin Shipp (1956-) är en medaljerad CIA-officer som berättar om hur grov kriminalitet inom den djupa amerikanska staten ”Deep State” styr alla skeenden av betydelse i USA:s inrikes- likväl som utrikespolitik. Shipp arbetade på CIA med att förhöra personer, kontraspionage och som intern utredare.

Text: NewsVoice

Källa: USAwatchdog.com | Video

Relaterat

NewsVoice: CIA-insider Kevin Shipp förklarar hur ”Deep State” fungerar

Kevin Shipp - Foto: Hagmann Report
Kevin Shipp – Foto: Hagmann Report


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag sneglar allt oftare på vad som händer i USA då detta har en viss betydelse för utvecklingen i resten av världen, Sverige inräknat som den lydstat vi är (nu fick väl alla världsomstörtare sitt lystmäte).

  Trumps framfart oroar alltfler inom Deep State och när han nu gör ett försök att minska byråkratin så kan man ju hoppas att våra svenska politiker ser och lär av detta.

  Överstatligheten i USA och EU är ett gissel som allt oftare innebär problem för medborgarna.

  När så Trump med sitt senaste initiativ vill flytta besluten från den överstatliga nivån så leder det till eftertanke, dvs varför ser vi inga såna initiativ från våra svenska politiker?

  Jag bifogar länk för att var och en skall kunna läsa själv.

  https://www.whitehouse.gov/articles/washington-will-no-longer-roadblock-rebuilding-america/?utm_source=ods&utm_medium=email&utm_campaign=1600d

 • Jag sneglar allt oftare på vad som händer i USA då detta har en viss betydelse för utvecklingen i resten av världen, Sverige inräknat som den lydstat vi är (nu fick väl alla världsomstörtare sitt lystmäte).

  Trumps framfart oroar alltfler inom Deep State och när han nu gör ett försök att minska byråkratin så kan man ju hoppas att våra svenska politiker ser och lär av detta.

  Överstatligheten i USA och EU är ett gissel som allt oftare innebär problem för medborgarna.

  När så Trump med sitt senaste initiativ vill flytta besluten från den överstatliga nivån så leder det till eftertanke, dvs varför ser vi inga såna initiativ från våra svenska politiker?

  Jag bifogar länk för att var och en skall kunna läsa själv.

  https://www.whitehouse.gov/articles/washington-will-no-longer-roadblock-rebuilding-america/?utm_source=ods&utm_medium=email&utm_campaign=1600d

 • @Bo Sonnsjö, en av de absolut viktigaste frågorna inför valet senare i år är utan tvekan att få något av de politiska partierna och kräva ett återinförande av Tjänstemanna ansvaret. Utan detta lagstöd kan myndighetsmissbruket fortsätta ostraffat.

  Det finns hur många exempel som helst på olika typer av myndighetsmissbruk men nästan samtliga pekar entydigt i en särskild riktning, det sätter fingret på att det inte endast behövs ett återinfört tjänstemanna ansvar. Det behövs också ett paradigmskifte inom de rättsvårdande instanserna, dvs domstolskedjan inkl åklagarna.

  När den mest vitala samhällsinstansen (de rättsvårdande myndigheterna) präglas av en öppen nepotism och en tydlig korruption (icke pekuniär i de flesta fall) så befinner sig rättssäkerheten för medborgarna på ett sluttande plan.

  Det har i debatten, när frågan fördes upp av SD härförleden, anförts som argument mot detta att det då skulle bli ännu svårare att finna/rekrytera människor som vill ägna sig åt politik och myndighetsutövning. Kan det bli värre än det är nu i Sverige?

  Att våra grannländer har detta tjänstemanna ansvar kvar i sin lagstiftning har dock inneburit att de flesta myndighetsutövare och politiker där håller sig hyggligt på mattan, jämfört med sina svenska kollegor. Mig veterligen så klagar tex inte finländska medborgare på sina ansvariga i samma utsträckning som svenskar gör.

  Du tar ju upp Dan “knulla i Bangkok” Eliasson som ett av de värre exemplen och jag kan inte annat än hålla med dig, han utgör själva sinnebilden av hur det går när genomkorrupta politiker med sin nepotism utser en lojal partigängare som myndighetschef för bla Försäkringskassan och när denne gjort sig omöjlig där så befordras han att bli Rikspolischef.

  Att han dessutom försvaras av S, V och Mp säger en del om hur korrupt dessa utnämningar hanteras. Alliansens företrädare är inte mycket bättre då de inte satt frågan på sin spets i kammaren, de själva skulle ju enligt Ruinfeldt minsann inte utse myndighetschefer på kompisbasis. Tyvärr visar ju deras track record på nåt helt annat.

  Låt dan Eliasson få bli entledigad och åka till Bangkok där han tycks ha en del ogjort!!

 • För lägga lite extra last på börda så är en revision av DoD på gång,
  https://www.sott.net/article/374124-pentagon
  så svindlarna bör vara lite byxis nu!
  En annan aspekt på nedstängningen av kongressen är att medlemmar där har ingen immunitet utanför sessionen och därför kan bli arresterade.
  Vad som blir alltmer klart är att Trump spelar ett annat spel än på den rent parlamentariskt politiska arenan. Han går snarare på individerna bakom allt debackel.

 • @Bo Sonnsjö, en av de absolut viktigaste frågorna inför valet senare i år är utan tvekan att få något av de politiska partierna och kräva ett återinförande av Tjänstemanna ansvaret. Utan detta lagstöd kan myndighetsmissbruket fortsätta ostraffat.

  Det finns hur många exempel som helst på olika typer av myndighetsmissbruk men nästan samtliga pekar entydigt i en särskild riktning, det sätter fingret på att det inte endast behövs ett återinfört tjänstemanna ansvar. Det behövs också ett paradigmskifte inom de rättsvårdande instanserna, dvs domstolskedjan inkl åklagarna.

  När den mest vitala samhällsinstansen (de rättsvårdande myndigheterna) präglas av en öppen nepotism och en tydlig korruption (icke pekuniär i de flesta fall) så befinner sig rättssäkerheten för medborgarna på ett sluttande plan.

  Det har i debatten, när frågan fördes upp av SD härförleden, anförts som argument mot detta att det då skulle bli ännu svårare att finna/rekrytera människor som vill ägna sig åt politik och myndighetsutövning. Kan det bli värre än det är nu i Sverige?

  Att våra grannländer har detta tjänstemanna ansvar kvar i sin lagstiftning har dock inneburit att de flesta myndighetsutövare och politiker där håller sig hyggligt på mattan, jämfört med sina svenska kollegor. Mig veterligen så klagar tex inte finländska medborgare på sina ansvariga i samma utsträckning som svenskar gör.

  Du tar ju upp Dan “knulla i Bangkok” Eliasson som ett av de värre exemplen och jag kan inte annat än hålla med dig, han utgör själva sinnebilden av hur det går när genomkorrupta politiker med sin nepotism utser en lojal partigängare som myndighetschef för bla Försäkringskassan och när denne gjort sig omöjlig där så befordras han att bli Rikspolischef.

  Att han dessutom försvaras av S, V och Mp säger en del om hur korrupt dessa utnämningar hanteras. Alliansens företrädare är inte mycket bättre då de inte satt frågan på sin spets i kammaren, de själva skulle ju enligt Ruinfeldt minsann inte utse myndighetschefer på kompisbasis. Tyvärr visar ju deras track record på nåt helt annat.

  Låt dan Eliasson få bli entledigad och åka till Bangkok där han tycks ha en del ogjort!!

 • För lägga lite extra last på börda så är en revision av DoD på gång,
  https://www.sott.net/article/374124-pentagon
  så svindlarna bör vara lite byxis nu!
  En annan aspekt på nedstängningen av kongressen är att medlemmar där har ingen immunitet utanför sessionen och därför kan bli arresterade.
  Vad som blir alltmer klart är att Trump spelar ett annat spel än på den rent parlamentariskt politiska arenan. Han går snarare på individerna bakom allt debackel.

 • Återinför Tjänstemanna-Ansvaret! Det skulle väl även gälla för ledande personer, t ex Sveriges nuvarande Rikspolischef! Blev han kanske utnämnd till det, som följd av att han som Försäkringskassans General-direktör faktiskt lät omtolka EU-domstolens domar – t ex gällande “rätten till ersättning för vård inom EU”!

  Sparade myndigheten Försäkringskassan då egentligen alls några utgifter åt det svenska samhället?
  – Trots upprepade påpekanden att han då klart bröt mot vad som skulle gälla i enligt EU-domstolens domar, vilket klart kunde bekräftas vid möten med SANCO, EU-kommissionen nere i Bryssel!
  – Trots möten med företrädare för riksdagen ledde detta förhållande aldrig till någon förändring!
  – Trots sina klara brott mot EU-domstolens domar utnämndes han ändå till Rikspolischef, vilket numera i sin tur har lett till en klart alltmer ökande kritik bland både poliser och allmänhet! – Föreligger kanske hållhakar på ledande personer i riksdag och regering?
  Bland alltfler medborgare anas numera – att man i maktens boningar (riksdag, regering, olika myndigheter) tycks strunta i vad medborgarna i allt större utsträckning framhåller! – T ex att lagar och förordningar blir omtolkade av maktens företrädare – trots vad som skulle ha gällt – i enlighet med EU-domstolens alla domar fastställt! Inte bara gällande t ex vargjakt – där struntar ju Sverige klart att följa vad dess regering tidigare klart hade lovat – nämligen “att till punkt och pricka följa EU-domstolens domar”!
  – Att det löftet skett skriftligen, tycks vår svenska regering ändå inte bry sig om “sådana obetydligheter”!
  – Att alltfler medborgare numera allt oftare kräver att tjänstemannapliktens regelverk skulle återinföras – “det som togs bort av Olof Palme en gång i tiden” – tycks vare sig riksdag eller regering alls bry sig om!

  Nästan dagligen rapporteras numera att den ena myndigheten efter den andra klart bryter mot gällande regler – vilket förmodligen även i sin tur leder till att många medborgare numera börjar inse att lagar inte är till för att följas – utan kan fritt omtolkas vid behov av “maktens män och kvinnor” oberoende var de än kan återfinnas !!
  Detta förhållande kanske kan t ex leda vidare till att försäkringsläkare ofta klart bryter mot vad Hippokrates och Sveriges Läkarförbunds etiska regelverk fastställt – utan att någon ens bryr sig – trots att grävande journalister (Kaliber) klart kunnat avslöja att ledande professorer och docenter i domstol medvetet bryter mot de grundläggande etiska regler, vilka skulle ha gällt i enlighet med den svenska lagstiftningen! När inte ens anmälan till kontrollmyndigheten JO medförde någon enda reaktion – utan aktuellt ärende istället läggs ner i total tystnad – borde detta visa helt klart att brott mot grundläggande etiska regler sker!
  Om inte ens “föredömet” JO följer egna gällande regler – varför skulle då medborgarna alls bry sig om dem? Till vilken nytta då alls någon sådan lagstiftning?
  – Är JO då bara till “För Syns Skull”? – Som så mycket annat i dagens Sverige ???

 • Återinför Tjänstemanna-Ansvaret! Det skulle väl även gälla för ledande personer, t ex Sveriges nuvarande Rikspolischef! Blev han kanske utnämnd till det, som följd av att han som Försäkringskassans General-direktör faktiskt lät omtolka EU-domstolens domar – t ex gällande “rätten till ersättning för vård inom EU”!

  Sparade myndigheten Försäkringskassan då egentligen alls några utgifter åt det svenska samhället?
  – Trots upprepade påpekanden att han då klart bröt mot vad som skulle gälla i enligt EU-domstolens domar, vilket klart kunde bekräftas vid möten med SANCO, EU-kommissionen nere i Bryssel!
  – Trots möten med företrädare för riksdagen ledde detta förhållande aldrig till någon förändring!
  – Trots sina klara brott mot EU-domstolens domar utnämndes han ändå till Rikspolischef, vilket numera i sin tur har lett till en klart alltmer ökande kritik bland både poliser och allmänhet! – Föreligger kanske hållhakar på ledande personer i riksdag och regering?
  Bland alltfler medborgare anas numera – att man i maktens boningar (riksdag, regering, olika myndigheter) tycks strunta i vad medborgarna i allt större utsträckning framhåller! – T ex att lagar och förordningar blir omtolkade av maktens företrädare – trots vad som skulle ha gällt – i enlighet med EU-domstolens alla domar fastställt! Inte bara gällande t ex vargjakt – där struntar ju Sverige klart att följa vad dess regering tidigare klart hade lovat – nämligen “att till punkt och pricka följa EU-domstolens domar”!
  – Att det löftet skett skriftligen, tycks vår svenska regering ändå inte bry sig om “sådana obetydligheter”!
  – Att alltfler medborgare numera allt oftare kräver att tjänstemannapliktens regelverk skulle återinföras – “det som togs bort av Olof Palme en gång i tiden” – tycks vare sig riksdag eller regering alls bry sig om!

  Nästan dagligen rapporteras numera att den ena myndigheten efter den andra klart bryter mot gällande regler – vilket förmodligen även i sin tur leder till att många medborgare numera börjar inse att lagar inte är till för att följas – utan kan fritt omtolkas vid behov av “maktens män och kvinnor” oberoende var de än kan återfinnas !!
  Detta förhållande kanske kan t ex leda vidare till att försäkringsläkare ofta klart bryter mot vad Hippokrates och Sveriges Läkarförbunds etiska regelverk fastställt – utan att någon ens bryr sig – trots att grävande journalister (Kaliber) klart kunnat avslöja att ledande professorer och docenter i domstol medvetet bryter mot de grundläggande etiska regler, vilka skulle ha gällt i enlighet med den svenska lagstiftningen! När inte ens anmälan till kontrollmyndigheten JO medförde någon enda reaktion – utan aktuellt ärende istället läggs ner i total tystnad – borde detta visa helt klart att brott mot grundläggande etiska regler sker!
  Om inte ens “föredömet” JO följer egna gällande regler – varför skulle då medborgarna alls bry sig om dem? Till vilken nytta då alls någon sådan lagstiftning?
  – Är JO då bara till “För Syns Skull”? – Som så mycket annat i dagens Sverige ???

 • Jan Norberg@

  Du ställer dig positiv till SD. För mig är inget parti trovärdigt som inte tar avstå nd till Fractional Reserve Banking (ränta på pengar som inte finns och som fullständigt urholkar statskassan och göder bankerna). SD säger inte ett PIP om detta. Varför! Jo, de spelar under täcket med bankerna – precis som de andra ruttna riksdagspartierna.

 • Tjena,
  På tal om ingenting

  Är det någon mer än jag som lägger märke till mer och mer skjutningar + handgranater som flyger till höger och vänster. Fullständigt kaos i HELA Sverige! Glöm inte alla trafikolyckor heller! (Bilden som bla Aftonbladet målar för oss) Många artiklar som också ploppar upp här och där angående fler kameror, mer poliser och egentligen mer av allt som kallas övervakning. Visst är det intressant att alla dessa händelser publiceras rätt i våra trynen som om det inte fanns någonting som överhuvudtaget går rätt till i detta underliga land. Skapa ett problem i ett land, få invånarna i landet att kräva en förändring, kontrollera förändringens skepnad och utfall.

  Mvh Henrik (Min åsikt)

 • @Martin, jag är inte helt säker på om jag helt förstår din tankegång men om vi tar situationen i USA så är medvetenheten om att det finns något som kallas Deep State hög därför att Trump, mfl envist är fast beslutna att bekämpa denna företeelse, och Trumps kärnväljare är så innerligt trötta på att ha denna andra inofficiella statsmakt som ständigt tror att medborgarna är till för dem och unte tvärtom samt att alla kan manipuleras till en kollektiv uppfattning om bara narrativet är tillräckligt smart.

  I Sverige är insiktsnivån om att det finns en stat i staten mycket låg, förtroendet för våra folkvalda politiker är oförtjänt högt, för att inte prata om förtroendet för olika myndigheter och de vilka utövar myndighet gentemot medborgarna hela dagarna genom sina olika beslut.

  Lagtrotset ibland svenska myndigheter är synnerligen utbrett, men myndighetsutövarna kan alltid förlita sig på skydd genom en helt obefintlig lagstiftning om ämbetsmanna ansvar.

  För att bli tjänstefelsåtalad så måste brottet anses som grovt och rendera till minst 2 års fängelse för att en åklagare ens skall överväga åtal vid inkommen anmälan om tjänstefel från en medborgare.

  Utöver detta åtnjuter myndighetsutövare ett skydd hos svenskt rättsväsende som i sin korrupta hantering genom hela domstolskedjan undantagslöst skyddar myndighetsutövare när något enstaka fall landar för rättslig prövning i domstol.

  Svenskt rättsväsende är en veritabel skam och man får gå till genomkorrupta diktaturer som Nord Korea, Kuba, mfl för att hitta motsvarigheter.

  Det som utmärker denna icke pekuniära korruption inom svenskt rättsväsende är deras vetskap om att regeringen Palme år 1975 tog bort tjänstemanna ansvaret ur svensk lagstiftning, den spillra av lagstiftningen som finns kvar leder undantagslöst till symboliska straff men i de flesta fallen så frias myndighetsmissbrukarna helt.

  Tar vi en sådan som Fredrik Wersäll, nyligen utsedd till Riksmarskalk, så är han urtypen för hur man karriärmässigt tar sig fram genom att tolka lagar till förmån för hur rättsväsendet förväntas tolka gällande lagstiftning även om vad som står skrivet klart uttrycker något helt annat. Detta är Deep State in sin prydno.

  Nu råkar jag veta Fredrik Wersälls bakgrund rätt väl och redan i gymnasiet så uppvisade han sin inställsamma personlighet till förmån för den tidens auktoriteter, snurra månde pappa läkaren i sin grav om han såg sin adepts korrupta beteende.

 • Jan Norberg@

  Du ställer dig positiv till SD. För mig är inget parti trovärdigt som inte tar avstå nd till Fractional Reserve Banking (ränta på pengar som inte finns och som fullständigt urholkar statskassan och göder bankerna). SD säger inte ett PIP om detta. Varför! Jo, de spelar under täcket med bankerna – precis som de andra ruttna riksdagspartierna.

 • Tjena,
  På tal om ingenting

  Är det någon mer än jag som lägger märke till mer och mer skjutningar + handgranater som flyger till höger och vänster. Fullständigt kaos i HELA Sverige! Glöm inte alla trafikolyckor heller! (Bilden som bla Aftonbladet målar för oss) Många artiklar som också ploppar upp här och där angående fler kameror, mer poliser och egentligen mer av allt som kallas övervakning. Visst är det intressant att alla dessa händelser publiceras rätt i våra trynen som om det inte fanns någonting som överhuvudtaget går rätt till i detta underliga land. Skapa ett problem i ett land, få invånarna i landet att kräva en förändring, kontrollera förändringens skepnad och utfall.

  Mvh Henrik (Min åsikt)

 • @Martin, jag är inte helt säker på om jag helt förstår din tankegång men om vi tar situationen i USA så är medvetenheten om att det finns något som kallas Deep State hög därför att Trump, mfl envist är fast beslutna att bekämpa denna företeelse, och Trumps kärnväljare är så innerligt trötta på att ha denna andra inofficiella statsmakt som ständigt tror att medborgarna är till för dem och unte tvärtom samt att alla kan manipuleras till en kollektiv uppfattning om bara narrativet är tillräckligt smart.

  I Sverige är insiktsnivån om att det finns en stat i staten mycket låg, förtroendet för våra folkvalda politiker är oförtjänt högt, för att inte prata om förtroendet för olika myndigheter och de vilka utövar myndighet gentemot medborgarna hela dagarna genom sina olika beslut.

  Lagtrotset ibland svenska myndigheter är synnerligen utbrett, men myndighetsutövarna kan alltid förlita sig på skydd genom en helt obefintlig lagstiftning om ämbetsmanna ansvar.

  För att bli tjänstefelsåtalad så måste brottet anses som grovt och rendera till minst 2 års fängelse för att en åklagare ens skall överväga åtal vid inkommen anmälan om tjänstefel från en medborgare.

  Utöver detta åtnjuter myndighetsutövare ett skydd hos svenskt rättsväsende som i sin korrupta hantering genom hela domstolskedjan undantagslöst skyddar myndighetsutövare när något enstaka fall landar för rättslig prövning i domstol.

  Svenskt rättsväsende är en veritabel skam och man får gå till genomkorrupta diktaturer som Nord Korea, Kuba, mfl för att hitta motsvarigheter.

  Det som utmärker denna icke pekuniära korruption inom svenskt rättsväsende är deras vetskap om att regeringen Palme år 1975 tog bort tjänstemanna ansvaret ur svensk lagstiftning, den spillra av lagstiftningen som finns kvar leder undantagslöst till symboliska straff men i de flesta fallen så frias myndighetsmissbrukarna helt.

  Tar vi en sådan som Fredrik Wersäll, nyligen utsedd till Riksmarskalk, så är han urtypen för hur man karriärmässigt tar sig fram genom att tolka lagar till förmån för hur rättsväsendet förväntas tolka gällande lagstiftning även om vad som står skrivet klart uttrycker något helt annat. Detta är Deep State in sin prydno.

  Nu råkar jag veta Fredrik Wersälls bakgrund rätt väl och redan i gymnasiet så uppvisade han sin inställsamma personlighet till förmån för den tidens auktoriteter, snurra månde pappa läkaren i sin grav om han såg sin adepts korrupta beteende.

 • Jan Norberg@ “När Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen, mfl går i den politiskt korrekta elitens och MSM-medias ledband, mot folkflertalets uppfattning, så riskerar vi att få ett ännu större förtroendeunderskott för politiskt styrda och skattefinansierade verksamhetsföreträdare.”

  Du glömde en annan myndighetsgren, som ingår i PK:elitens ledband, nämligen Universiteten som numera karaktäriseras av sinister anti-intellektualism. Tioprocentarna lever farligt inom denna högborg. Vet detta genom egna (mycket dystra) erfarenheter.

 • Begreppet Deep State i USA har sin motsvarighet också i Sverige, 90 % av alla anställda inom offentligt finansierad verksamhet, och då främst inom myndighetsvärlden bedriver samma typ av verksamhet som Deep State.

  Dessa skattebetalarnas tjänstehjon vilka bedriver en veritabel kampanj för den politiskt korrekta agendan på vänsterkanten motarbetar alla oliktänkande på ett synnerligen korrupt sätt.

  Man kan jämföra den svenska pk-elitens icke pekuniära korruption med motsvarigheten inom USA:s Deep State, när Trump aktivt motsätter sig Deep States subversiva verksamhet så går det att jämföra med hur MSM och myndighets-Sverige samfällt motarbetar tex SD och dess sympatisörer. Skillnaden är att SD inte har samma ekonomiskt oberoende ställning som Trump har från sin position.

  Eller för att citera Kevin Shipp:

  “They are terrified, they are terrified right now. They did not expect Trump to do what he is doing now.”

  Tänk om vi kunde se SD resa sig upp och stå rakryggade när de går till motattack mot den svenska motsvarigheten till Deep State, personligen tror jag att det skulle löna sig i de breda folklagren där uppgivenheten är så utbredd.

  Deep State och MSM i ohelig allians är något vi som medborgare tillsammans måste få slut på, offentlighetens tjänare och media är till för medborgarna och inte tvärtom som så många av myndighetsföreträdarna och MSM-journalisterna tycks tro.

  När Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen, mfl går i den politiskt korrekta elitens och MSM-medias ledband, mot folkflertalets uppfattning, så riskerar vi att få ett ännu större förtroendeunderskott för politiskt styrda och skattefinansierade verksamhetsföreträdare.

  Inte undra på att alla Trump motståndare både i USA och Sverige är “shit scared”, men vad som händer i USA brukar med viss fördröjning också hända i Sverige.

  Vi kan ju i alla fall hoppas!!

 • Som jag sagt tidigare ska man inte tro på den konflikt som spelas upp i medierna eller av olika psyops. men tänka självständigt på vad detta spektakel är tänkt att mörka. Vad är det vi missar när denna idioti spelas upp av illusionisterna?

 • Jan Norberg@ “När Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen, mfl går i den politiskt korrekta elitens och MSM-medias ledband, mot folkflertalets uppfattning, så riskerar vi att få ett ännu större förtroendeunderskott för politiskt styrda och skattefinansierade verksamhetsföreträdare.”

  Du glömde en annan myndighetsgren, som ingår i PK:elitens ledband, nämligen Universiteten som numera karaktäriseras av sinister anti-intellektualism. Tioprocentarna lever farligt inom denna högborg. Vet detta genom egna (mycket dystra) erfarenheter.

 • Begreppet Deep State i USA har sin motsvarighet också i Sverige, 90 % av alla anställda inom offentligt finansierad verksamhet, och då främst inom myndighetsvärlden bedriver samma typ av verksamhet som Deep State.

  Dessa skattebetalarnas tjänstehjon vilka bedriver en veritabel kampanj för den politiskt korrekta agendan på vänsterkanten motarbetar alla oliktänkande på ett synnerligen korrupt sätt.

  Man kan jämföra den svenska pk-elitens icke pekuniära korruption med motsvarigheten inom USA:s Deep State, när Trump aktivt motsätter sig Deep States subversiva verksamhet så går det att jämföra med hur MSM och myndighets-Sverige samfällt motarbetar tex SD och dess sympatisörer. Skillnaden är att SD inte har samma ekonomiskt oberoende ställning som Trump har från sin position.

  Eller för att citera Kevin Shipp:

  “They are terrified, they are terrified right now. They did not expect Trump to do what he is doing now.”

  Tänk om vi kunde se SD resa sig upp och stå rakryggade när de går till motattack mot den svenska motsvarigheten till Deep State, personligen tror jag att det skulle löna sig i de breda folklagren där uppgivenheten är så utbredd.

  Deep State och MSM i ohelig allians är något vi som medborgare tillsammans måste få slut på, offentlighetens tjänare och media är till för medborgarna och inte tvärtom som så många av myndighetsföreträdarna och MSM-journalisterna tycks tro.

  När Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen, mfl går i den politiskt korrekta elitens och MSM-medias ledband, mot folkflertalets uppfattning, så riskerar vi att få ett ännu större förtroendeunderskott för politiskt styrda och skattefinansierade verksamhetsföreträdare.

  Inte undra på att alla Trump motståndare både i USA och Sverige är “shit scared”, men vad som händer i USA brukar med viss fördröjning också hända i Sverige.

  Vi kan ju i alla fall hoppas!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *