16,000 personer fick Svenska Kyrkan att utvecklas moraliskt

publicerad 14 februari 2018
- av NewsVoice
Bild: Svenska Kyrkan - Foto: Jonatan Svensson
Bild: Svenska Kyrkan - Foto: Jonatan Svensson
Bild: Svenska Kyrkan – Foto: Jonatan Svensson Glad, CC-A-SA 4.0, Wikimedia Commons

“Det lönar sig att säga ifrån – vi tvingade Sorunda församling att betala ut den sparkade prästen Helena Edlunds lön”, skriver Katerina Janouch som ställde upp för sin vän. Edlunds arbetsgivare Sorunda församling hade vägrat betala ut lön sedan oktober 2017. Genom svensk jävlar-anamma vek sig Kyrkan.

Textsammanställning: NewsVoice

Katerina Janouch - Foto: Thron Ullberg, Wikimedia Commons
Katerina Janouch – Foto: Thron Ullberg, Wikimedia Commons

“Det går alldeles utmärkt för en arbetsgivare att avskeda en anställd på grund av påhittade och motbevisade skäl, utan att det kostar arbetsgivaren en krona och utan att facket kommer att protestera. I alla fall om arbetsgivaren heter Svenska kyrkan”, skriver Katerina Janouch.

Helena Edlund förklarar med sina egna ord vad som hänt:

“I slutet på juli 2016 lanserade jag, tillsammans med två kollegor, Facebook-gruppen Mitt Kors för att visa solidaritet med världens förföljda kristna. Gruppen blev en enorm succé och fick inom några veckor runt 15 000 medlemmar. Men inte alla var positiva. Mitt Kors fick skarp kritik av vissa personer i Svenska kyrkans ledning, och delar av media hängde på. Jag fick uppleva hur gruppen och dess medlemmar smutskastades och beskylldes för att ha dolda och politiskt extremistiska avsikter. Konsekvenserna blev enorma.

Inledningsvis blev jag sjukskriven. När jag kom tillbaka till min arbetsplats fick jag höra att jag var en duktig och omtyckt präst, men att mitt vikariat var uppsagt. Den fasta tjänst jag utlovats skulle annonseras ut externt. Orsaken var att media skrivit om mig i negativa ordalag.

När jag påpekade att jag efter mer än två år som vikarie i församlingen de facto var fast anställd, hävdade man att anställningsavtalen daterats ”fel” och därför inte skulle gälla. När jag sökte ”min” utannonserade tjänst och åberopade förtur enligt LAS, drog församlingen tillbaka tjänsten. Man slutade betala ut lön och plockade ihop alla mina ägodelar i fyra flyttkartonger.

Fackföreningen Kyrk-A, där jag och majoriteten präster i Svenska kyrkan är organiserade, inledde en tvist med församlingen, men krävde inte att församlingen skulle följa lagen och betala min lön under tvisten. Ekonomin blev lidande. När församlingen två dagar innan julafton erbjöd mig en ekonomisk kompensation, var summan så ytterst symbolisk att fackets jurist inte ens vidarebefordrade erbjudandet till mig.

En annan församling började tjata för att få mig att börja arbeta åt dem istället. Eftersom jag inte fick någon lön längre så började jag, med fackets skriftliga godkännande, att tjänstgöra i den andra församlingen. Enligt fackets jurist skulle det inte påverka min möjlighet till skadestånd.

Men det var precis vad det gjorde.

Det var fredag när den första församlingen menade att jag, genom att börja tjänstgöra i den andra församlingen, varken var berättigad till skadestånd eller avgångsvederlag.
Facket meddelade att man inte tänkte driva fallet till Arbetsdomstolen (AD) eftersom jag varit medlem för kort tid.

Två dagar senare, på måndagen, blev jag, efter sex veckors anställning, via mail varslad om avsked från den andra församlingen. Jag fick inte veta orsaken, men upplystes om att jag kunde säga upp mig själv för att undvika att avskedet skulle påverka utgången av den vårdnadstvist jag just då befann mig i. När jag kom till min arbetsplats var mina privata tillhörigheter och min arbetsdator inlåsta. Jag fick veta att jag kunde få tillbaka dem – förutsatt att jag lämnade in min avskedsansökan…

Men det slutade inte där. Församlingarna fortsatte att motarbeta Hedlund. Läs hela hennes redogörelse i artikeln: Att stå upp för kristna räcker för att få sparken från Svenska kyrkan.

Janouch engagerade sig efter att facket misslyckats med att hjälpa Edlund. Hon uppmanade sin 16,000 personer starka Facebook-grupp att maila till församlingen och ifrågasätta deras okristliga och olagliga beteende. Församlingens värdegrund fick kritik. Hur kunde de försöka svälta ut en småbarnsmamma?

Den 12:e februari kom beskedet. Sorunda församling gav vika för trycket.

Katerina Janouch skriver:

“Helena ska få sin lön, och kommer således kunna betala hyran och försörja sina barn. Det lönar sig att säga ifrån. Det lönar sig att resa sig mot överheten, mot maktmissbrukarna, mot småpåvarna, mot dem som tror de kan komma undan med att bryta mot svensk lag och godtyckligt mobba och trakassera.” – Det lönar sig att säga ifrån

Textsammanställning: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kim Lundgren@ Finns det verkligen plats för byggnation av moskéer i våra alltmer förtätade städer?

  Det är svårt att förstå varför prästerskap och politiker är så positiva till muslimska migranter när folket har en helt avvikande åsikt.

  I en nyligen publicerad artikel (januari 2018) “Classical roots of contemporary understanding of Islam as religion of warriors” redovisar författaren “significant research about attitudes towards Islam within populations of European countries, especially Western. Studie efter studie påtalar att den absoluta majoriteten av befolkningen i olika länder i Europa är mycket starkt negativa till muslimsk invandring. Man upplever deras kultur som hotfull, bl a pga av undanträngningseffekter och upplever därför att den inte passar in vare sig deras land eller Europa.

  Författaren menar att Islam inte bara handlar om en religion utan att den handlar om en hel livsstil. Har vi därför anledning att tro att muslimer, från en dag till en annan, kommer att byta livsstil bara för att tillfredsställa politikernas tal om inkludering?

  Författaren drar följande slutsats: We have showed there are strongly rooted prejudices about Islam as a warrior religion in the West /…/. Given the very deep roots of such perceptions, which is more or less constantly maintained, it is difficult to expect that in the foreseeable future this course would change.

  Med tanke på de reella hot som vi utsätts för är det svårt att upprätthålla tanken om att det bara skulle handla om “fördomar” mot Islam.

  Artikel sid 213ff: http://www.idn.org.rs/biblioteka/2018-01-10-religion-in-contemporary-society.pdf

 • Kim Lundgren@ Finns det verkligen plats för byggnation av moskéer i våra alltmer förtätade städer?

  Det är svårt att förstå varför prästerskap och politiker är så positiva till muslimska migranter när folket har en helt avvikande åsikt.

  I en nyligen publicerad artikel (januari 2018) “Classical roots of contemporary understanding of Islam as religion of warriors” redovisar författaren “significant research about attitudes towards Islam within populations of European countries, especially Western. Studie efter studie påtalar att den absoluta majoriteten av befolkningen i olika länder i Europa är mycket starkt negativa till muslimsk invandring. Man upplever deras kultur som hotfull, bl a pga av undanträngningseffekter och upplever därför att den inte passar in vare sig deras land eller Europa.

  Författaren menar att Islam inte bara handlar om en religion utan att den handlar om en hel livsstil. Har vi därför anledning att tro att muslimer, från en dag till en annan, kommer att byta livsstil bara för att tillfredsställa politikernas tal om inkludering?

  Författaren drar följande slutsats: We have showed there are strongly rooted prejudices about Islam as a warrior religion in the West /…/. Given the very deep roots of such perceptions, which is more or less constantly maintained, it is difficult to expect that in the foreseeable future this course would change.

  Med tanke på de reella hot som vi utsätts för är det svårt att upprätthålla tanken om att det bara skulle handla om “fördomar” mot Islam.

  Artikel sid 213ff: http://www.idn.org.rs/biblioteka/2018-01-10-religion-in-contemporary-society.pdf

 • Martin Gustavsson, det gläder mig att du är en ärlig sanningssökare som även söker inre frid och Kristi Ljus! Hoppas att vi blir fler och fler!

 • Martin Gustavsson, det gläder mig att du är en ärlig sanningssökare som även söker inre frid och Kristi Ljus! Hoppas att vi blir fler och fler!

 • Katarerna är kända för en bred publik men det finns många andra som blivit utsatta för folkmord av Katolska
  Kyrkan/Romarriket;

  Våra släktingar Goterna utsattes för ett omfattande folkmord och de överlevande är uppblandade med den européiska befolkningen och försvann sedan ur historien –
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Silverbibeln

  Valdéerna var nästan utplånade men rörelsen lever kvar –
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Valdenser

 • Tack Birgitta för en klockren beskrivning. Enligt vad jag läste i någon bok så hade Rom mycket problem med Arabiska stammar som var omöjligt att få under sig och utöva makt över. Detta löstes just med religionen islam som påtvingades på de Arabiska stammarna. Jag är inte säker men jag tror att idén till islam som vi känner den idag hämtades från suffiterna och deras heliga skrifter och förvrängdes i maktsyfte!

  Jag har hört några föredrag med Peter Chobot från Tjeckien som har studerat islam och han säger att dagens islam har absolut inget att göra med de ursprungliga skrifterna. Han hade möjlighet att studera gama texter som är i sin filosofi ljusår från den radikala islam som vi känner den idag.

  För att en idé ska fungera så behövs det en fiende. Hela vår Västvärld är byggd på denna filosofi med olika ideologiska fiender i olika läger. Väst – Öst osv.

  Religioner är inget undantag. Islam är den kristna världens fiender och den kristna världen är islams fiender. På detta sätt ökar man bekännelsen till den egna tron – grupp och skapar desto större friktion som man sedan kan utnyttja i olika politiska syften.

  Vad jag förstår så har Katarerna levt i fred med både judar och islam och därför drog katolska kyrkan till Bèziers och mördade allt levande – sammantaget 20 000 människor.

  Av den anledning kommer varje president eller makthavare som vill ha fred och avskaffa maktens ok att bli mördat så som vi såg detta genom historien. Det är synd att människor är medlemmar i dessa olika trossamfund och matar ondskan med sitt engagemang och pengar. De som läste Agenda 2030 påstår att den handlar om Eugenik = eliminering av befolkningen. Svenska kyrkan gör reklam för Agenda 2030 på sin hemsida. Enligt deras reklam i Tv väntar de efter någon sorts katastrof i samhället att fåren ska strömma dit för att få tröst. Fällan är stängd och människan blir aldrig fri.

  https://www.svenskakyrkan.se/ekero/agenda-2030

 • Katarerna är kända för en bred publik men det finns många andra som blivit utsatta för folkmord av Katolska
  Kyrkan/Romarriket;

  Våra släktingar Goterna utsattes för ett omfattande folkmord och de överlevande är uppblandade med den européiska befolkningen och försvann sedan ur historien –
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Silverbibeln

  Valdéerna var nästan utplånade men rörelsen lever kvar –
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Valdenser

 • Tack Birgitta för en klockren beskrivning. Enligt vad jag läste i någon bok så hade Rom mycket problem med Arabiska stammar som var omöjligt att få under sig och utöva makt över. Detta löstes just med religionen islam som påtvingades på de Arabiska stammarna. Jag är inte säker men jag tror att idén till islam som vi känner den idag hämtades från suffiterna och deras heliga skrifter och förvrängdes i maktsyfte!

  Jag har hört några föredrag med Peter Chobot från Tjeckien som har studerat islam och han säger att dagens islam har absolut inget att göra med de ursprungliga skrifterna. Han hade möjlighet att studera gama texter som är i sin filosofi ljusår från den radikala islam som vi känner den idag.

  För att en idé ska fungera så behövs det en fiende. Hela vår Västvärld är byggd på denna filosofi med olika ideologiska fiender i olika läger. Väst – Öst osv.

  Religioner är inget undantag. Islam är den kristna världens fiender och den kristna världen är islams fiender. På detta sätt ökar man bekännelsen till den egna tron – grupp och skapar desto större friktion som man sedan kan utnyttja i olika politiska syften.

  Vad jag förstår så har Katarerna levt i fred med både judar och islam och därför drog katolska kyrkan till Bèziers och mördade allt levande – sammantaget 20 000 människor.

  Av den anledning kommer varje president eller makthavare som vill ha fred och avskaffa maktens ok att bli mördat så som vi såg detta genom historien. Det är synd att människor är medlemmar i dessa olika trossamfund och matar ondskan med sitt engagemang och pengar. De som läste Agenda 2030 påstår att den handlar om Eugenik = eliminering av befolkningen. Svenska kyrkan gör reklam för Agenda 2030 på sin hemsida. Enligt deras reklam i Tv väntar de efter någon sorts katastrof i samhället att fåren ska strömma dit för att få tröst. Fällan är stängd och människan blir aldrig fri.

  https://www.svenskakyrkan.se/ekero/agenda-2030

 • Anti-kristerna inom den svenska kyrkan ser traditionell kristendom (och dess utövare) som störande element, vilken inte har någon plats i den världsreligion som ska ledas av den katolska kyrkan.

  Majoriteten av alla olika kyrkliga inriktningar i såväl Sverige som i Europa arbetar numera efter “Charta Oecumenica”. En central bekännelse i dokumentet är att kyrkorna “tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”. Den katolska kyrkan i Rom tillerkänns makt att organisera och homogenisera all religionsutövning. Dokumentet framhåller bl a förpliktelser som “Att odla relationerna till Islam” och att “Europas ansvar gentemot hela mänskligheten (måste) stärkas, särskilt vad gäller de fattiga i hela världen (vid sidan av en del Agenda 2030-inspirerade föreställningar relaterat till “hållbarhet”).

  Islam uppfanns av den katolska kyrkan på 600-talet (dvs en diversifiering ägde rum) för att konkurrera ut kristendomen som ansågs vara en farlig motståndare. Islam och den katolska kyrkan har mer som förenar dem än som skiljer dem åt. Katolska kyrkan använder sig av kristen fernissa men utövar i grunden luciferianism. Islamiseringen av Sverige och Europa är alltså ingen slump utan ett nödvändigt korståg för att slå ut kristendomen.

  Frimureriet har också en stark koppling till Islam, vilket även belyses av nedanstående länk.

  The Islamic and Roman Catholic Connection By Walter Veith: https://www.youtube.com/watch?v=qwDR4musLiQ

 • Hebreiska Mashiach = Messias = grekiska Christos = Kristus = den smorde (med helig olja för välsignelser)

  Anti–Krist betyder att man är motståndare till den lära som Kristus predikade.

 • @Kim Lundgren
  T.o.m. namnet Jesus var inte gott nog för de girige i prålig utstyrsel, men genom att använda “Kristus”, d.v.s. “den korsfäste”, verkar de vilja skapa uppgivenhet och offermentalitet hos de som annars skulle finna modet att göra som Jesus, nämligen meditera och göra det som är förnuftigt och känslomässigt korrekt, nämligen förneka den förskräcklige Demiurgen, som dyrkas av judar och muslimer, och istället tala om att det som vi egentligen dyrkar i väst om vi låter oss sluta vilseledas av de girige, nämligen den verkliga guden, guden som finns i alls våra hjärtan, d.v.s. den förnuftiga medkänslan som måste förkasta de giriges medier och deras lydiga politiska lakejer.

  Tänk på att “anti” i kombination med “krist”, egentligen betyder att vara emot korsfästelsen av denne utmärkte handlingens filosof, Jesus, något som varje människa som älskar historien om Jesus är emot. Vi är alla för den levande Jesus som ställer sig i opposition till det som är fel.

 • Anti-kristerna inom den svenska kyrkan ser traditionell kristendom (och dess utövare) som störande element, vilken inte har någon plats i den världsreligion som ska ledas av den katolska kyrkan.

  Majoriteten av alla olika kyrkliga inriktningar i såväl Sverige som i Europa arbetar numera efter “Charta Oecumenica”. En central bekännelse i dokumentet är att kyrkorna “tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”. Den katolska kyrkan i Rom tillerkänns makt att organisera och homogenisera all religionsutövning. Dokumentet framhåller bl a förpliktelser som “Att odla relationerna till Islam” och att “Europas ansvar gentemot hela mänskligheten (måste) stärkas, särskilt vad gäller de fattiga i hela världen (vid sidan av en del Agenda 2030-inspirerade föreställningar relaterat till “hållbarhet”).

  Islam uppfanns av den katolska kyrkan på 600-talet (dvs en diversifiering ägde rum) för att konkurrera ut kristendomen som ansågs vara en farlig motståndare. Islam och den katolska kyrkan har mer som förenar dem än som skiljer dem åt. Katolska kyrkan använder sig av kristen fernissa men utövar i grunden luciferianism. Islamiseringen av Sverige och Europa är alltså ingen slump utan ett nödvändigt korståg för att slå ut kristendomen.

  Frimureriet har också en stark koppling till Islam, vilket även belyses av nedanstående länk.

  The Islamic and Roman Catholic Connection By Walter Veith: https://www.youtube.com/watch?v=qwDR4musLiQ

 • Hebreiska Mashiach = Messias = grekiska Christos = Kristus = den smorde (med helig olja för välsignelser)

  Anti–Krist betyder att man är motståndare till den lära som Kristus predikade.

 • DE GODE OCH DE ÄDLE
  Gustaf Fröding

  Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god
  de gode och de ädle de ställa upp sin stod
  i skönaste belysning på högsta piedestal
  med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

  Sen stå de och betrakta sin älskliga bild
  hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild
  de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott
  – men bakom står Hin onde och hostar så smått.

 • Kyrkor och pråligt pimpade präster känner till Jesus filosofi, hans kätteri mot Demiurgen enligt ledande judars uppfattning, de känner till Jesus predikningar och handlingar, men lever inte därefter.

  Istället fokuserar de girige på korset och hans korsfästning som sätter skräck i människor och som berodde på de giriges förräderi mot honom och de girige applåderar.

  Tag avstånd från var prålig kyrka, tag avstånd från italienskt påhittade klockringningar som stör friden, tag avstånd från varje kors och varje pråligt pimpad präst om ni vill ära filosofen Jesus!

  Vill ni ära Jesus så lev som Jesus, med lugn genom meditation, mod, medkänsla, förnuft och offervilja!

 • Svenska Kyrkan verkar i sin godhetsiver ha placerat på alla viktigare och högre tjänster inom organisationen Politiskt Korekta Godhetsapostlar. Mitt epitet till trots handlar det inte om någon som helst “heliga” människor, snarare skenheliga. Å det grövsta. I sin iver att verka “goda”, dvs PK-goda ser inte kyrkan att denna numera står på förföljarnas sida. Kyrkans “godhet” gör ont.

 • @Kim Lundgren
  T.o.m. namnet Jesus var inte gott nog för de girige i prålig utstyrsel, men genom att använda “Kristus”, d.v.s. “den korsfäste”, verkar de vilja skapa uppgivenhet och offermentalitet hos de som annars skulle finna modet att göra som Jesus, nämligen meditera och göra det som är förnuftigt och känslomässigt korrekt, nämligen förneka den förskräcklige Demiurgen, som dyrkas av judar och muslimer, och istället tala om att det som vi egentligen dyrkar i väst om vi låter oss sluta vilseledas av de girige, nämligen den verkliga guden, guden som finns i alls våra hjärtan, d.v.s. den förnuftiga medkänslan som måste förkasta de giriges medier och deras lydiga politiska lakejer.

  Tänk på att “anti” i kombination med “krist”, egentligen betyder att vara emot korsfästelsen av denne utmärkte handlingens filosof, Jesus, något som varje människa som älskar historien om Jesus är emot. Vi är alla för den levande Jesus som ställer sig i opposition till det som är fel.

 • Härligt att läsa att rätt fortfarande kan skipas mot de enögda påstått kristna som går under falsk flagg och egentligen är kulturmarxister, kommunister förklädda till präster!
  Tack till er alla som stått upp för rätten att vara kristna och till de som vägrar vara robotar! 🙂

 • Baronessan von Zedtwitz erfarenheter av religionens/maktens dubbla ansikten

  ”Mitt intima samband med de katolska prästerna, men framför allt med hierarkin, både i Amerika och Europa, har fört mig i nära kontakt med inte bara det hemliga och inre arbetet i den romerska kyrkan utan också med de läror som den regleras av. . . .

  Jag fann mig äntligen vara en erkänd medlem i kyrkans politik, och vid källan och hjärtat av den esoteriska katolicismen. Guds härlighet och Kristi lära var då bara en rustning och sköld för att dölja Vatikanens verkliga anspråk; . . . I Kristi namn, vars rena bild sedan länge hade blivit suddig av papismens slagg, i rättfärdighetens och pliktens namn, kastade jag av mig det som fanns kvar av papalismens skrud, och beslutade mig för att stå inför min Gud som en upprätt, om än naken själ. . . . Jag vill framför allt att min avsägelse av Rom först bör bli känd här i Amerika, eftersom det var här, som jag först utbildades i påvedömets tjänst, och här som jag först badade i den esoteriska katolicismens vatten. .

  https://ivansblogg.com/2017/04/16/baronessan-von-zedtwitz-erfarenheter-av-religionensmaktens-dubbla-ansikten/

 • För att ett totalitärsystem ska fungera så måste den stå på 3 pelare.
  1 Politik
  2 Vetenskap
  3 Kyrkan/religion

  Dessa tre samarbetar och på de höga nivåerna planerar dessa krafter illdåd mot människor. Ibland blir det så pass synligt att t.o.m. en blind kan se detta. Svenska kyrkans tv reklam som visas i nutid är motbjudande på många sätt och förstärker politiken och politiska mål ytterligare.

  Min lilla specialitet är dock den katolska kyrkan och för länge sedan gjorde jag en artikelserie om Vatikanens makt i världen. https://newsvoice.se/2013/08/07/vatikanens-makt-i-varlden-del-1/

  På de höga nivåer spelar det egentligen inte någon roll vilken kyrka det handlar om. All makt fungerar likadant.

  Detta får man bevis på så fort man öppnar den svenska kyrkans hemsida. De frågor som diskuteras av svenska folket i det fördolda finns inte med. Politisk propaganda däremot finns med.

  Att vara en individ som är självtänkande liksom prästen Helena Edlund som artikel handlar om är inte önskvärt. Självständighet, olikheter och alla människors lika värde är villkorad för att hålla människor i rädsla. Villkor som består av otydliga gränser där målet är att starka individer som skulle kunna dra med sig flertal människor anses vara farliga och inte önskvärda. Därför blir dessa trakasserade för att människor i allmänhet ska tänka flera gånger om de vill framföra sina känslor/åsikter offentligt.

  Sådana ageranden som Helena Edlund har råkat ut för ser vi överallt i samhället inte bara i Svenska kyrkan. Det är den nya agendan att riva bort all självständigt tänkande mot att man får vara ifred. Tig och se till hur dina friheter tas ifrån dig och hur du blir mer och mer förslavad i en otrygg miljö.

  Lösningen lurar runt hörnet. Svenska kyrkan samlar in gåvor för att kunna hjälpa dig och rädda din söndertrasade själen. = Samma krafter som söndertrasade den.

 • Det har ju på annan plats hos NV aktualiserats en fråga vad som kan göras för att tex återinföra ämbetsmanna och tjänstemanna ansvaret.

  Kanske man kan använda samma taktik som Katerina Janouch använt?

  Får man ihop tex 16.000 enskilda e-post meddelanden till ansvarig politiker så bör det väcka en del uppmärksamhet och därmed bör en viktig valfråga bli aktualiserad.

  Kanske Ulf Bittner kan ge oss alla här på NV ett text förslag som vi alla kan kopiera och skicka till rätt mottagare?

 • Varmt Tack till Helena Edlund, Katarina Janouch och alla som skrivit under uppropet. Newsvoice skall också ha en eloge för reportage och fakta från många källor. Sanningen har många dörrar, men tyvärr har svenska kyrkan bara en. Porten till vänster är vidöppen för alla som bejakar den mångkulturella världen, men stängd för oss som ser dess konsekvenser.

 • DE GODE OCH DE ÄDLE
  Gustaf Fröding

  Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god
  de gode och de ädle de ställa upp sin stod
  i skönaste belysning på högsta piedestal
  med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

  Sen stå de och betrakta sin älskliga bild
  hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild
  de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott
  – men bakom står Hin onde och hostar så smått.

 • Kyrkor och pråligt pimpade präster känner till Jesus filosofi, hans kätteri mot Demiurgen enligt ledande judars uppfattning, de känner till Jesus predikningar och handlingar, men lever inte därefter.

  Istället fokuserar de girige på korset och hans korsfästning som sätter skräck i människor och som berodde på de giriges förräderi mot honom och de girige applåderar.

  Tag avstånd från var prålig kyrka, tag avstånd från italienskt påhittade klockringningar som stör friden, tag avstånd från varje kors och varje pråligt pimpad präst om ni vill ära filosofen Jesus!

  Vill ni ära Jesus så lev som Jesus, med lugn genom meditation, mod, medkänsla, förnuft och offervilja!

 • Kyrkan fick nog gräva en bra stund för att hitta sitt hjärta som numera bara brinner för helt andra saker än traditionell kristendom. Helenas fall är dessvärre inte unikt utan utgör bara toppen på isberget. Mobbning och utstötningsmekanismer är mycket vanligt inom svenska kyrkan. I mina hemtrakter blev en manlig präst utköpt eftersom han var “för religiös”. Genom släktrelationer, känner jag till två gifta präster (man/kv) som blivit utsatta för svår mobbning av stiftet.

  Svenska kyrkan står inte för sina värderingar utan marknadsför bara dessa som ett led i sitt “religiösa” företagande. Även kristna medarbetare borde få verka i kyrkan. Kyrkan kan inte bara vara en plats för sekulära propagandister. Kulturmarxistiska medarbetare och kyrkopolitiker i svenska kyrkan borde gå in i ett befintligt sekulärt parti för att driva sina politiska åsikter istället för att förgöra traditionell kristendom.

  Helena Edlund passade nog inte in i “Pastor Jansson” som rollmodell. Han är ju, som bekant, inte särskilt religiös utan kan både röka, supa och svära och vars filosofi är att “Livet är tomt och innehållslöst som en påse”…

  Hasse Alfredssons monolog i “Ringaren” från 1962 kan passa bra att höra i det här sammanhanget.
  https://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0

 • Svenska Kyrkan verkar i sin godhetsiver ha placerat på alla viktigare och högre tjänster inom organisationen Politiskt Korekta Godhetsapostlar. Mitt epitet till trots handlar det inte om någon som helst “heliga” människor, snarare skenheliga. Å det grövsta. I sin iver att verka “goda”, dvs PK-goda ser inte kyrkan att denna numera står på förföljarnas sida. Kyrkans “godhet” gör ont.

 • Härligt att läsa att rätt fortfarande kan skipas mot de enögda påstått kristna som går under falsk flagg och egentligen är kulturmarxister, kommunister förklädda till präster!
  Tack till er alla som stått upp för rätten att vara kristna och till de som vägrar vara robotar! 🙂

 • Baronessan von Zedtwitz erfarenheter av religionens/maktens dubbla ansikten

  “Mitt intima samband med de katolska prästerna, men framför allt med hierarkin, både i Amerika och Europa, har fört mig i nära kontakt med inte bara det hemliga och inre arbetet i den romerska kyrkan utan också med de läror som den regleras av. . . .

  Jag fann mig äntligen vara en erkänd medlem i kyrkans politik, och vid källan och hjärtat av den esoteriska katolicismen. Guds härlighet och Kristi lära var då bara en rustning och sköld för att dölja Vatikanens verkliga anspråk; . . . I Kristi namn, vars rena bild sedan länge hade blivit suddig av papismens slagg, i rättfärdighetens och pliktens namn, kastade jag av mig det som fanns kvar av papalismens skrud, och beslutade mig för att stå inför min Gud som en upprätt, om än naken själ. . . . Jag vill framför allt att min avsägelse av Rom först bör bli känd här i Amerika, eftersom det var här, som jag först utbildades i påvedömets tjänst, och här som jag först badade i den esoteriska katolicismens vatten. .

  https://ivansblogg.com/2017/04/16/baronessan-von-zedtwitz-erfarenheter-av-religionensmaktens-dubbla-ansikten/

 • För att ett totalitärsystem ska fungera så måste den stå på 3 pelare.
  1 Politik
  2 Vetenskap
  3 Kyrkan/religion

  Dessa tre samarbetar och på de höga nivåerna planerar dessa krafter illdåd mot människor. Ibland blir det så pass synligt att t.o.m. en blind kan se detta. Svenska kyrkans tv reklam som visas i nutid är motbjudande på många sätt och förstärker politiken och politiska mål ytterligare.

  Min lilla specialitet är dock den katolska kyrkan och för länge sedan gjorde jag en artikelserie om Vatikanens makt i världen. https://newsvoice.se/2013/08/07/vatikanens-makt-i-varlden-del-1/

  På de höga nivåer spelar det egentligen inte någon roll vilken kyrka det handlar om. All makt fungerar likadant.

  Detta får man bevis på så fort man öppnar den svenska kyrkans hemsida. De frågor som diskuteras av svenska folket i det fördolda finns inte med. Politisk propaganda däremot finns med.

  Att vara en individ som är självtänkande liksom prästen Helena Edlund som artikel handlar om är inte önskvärt. Självständighet, olikheter och alla människors lika värde är villkorad för att hålla människor i rädsla. Villkor som består av otydliga gränser där målet är att starka individer som skulle kunna dra med sig flertal människor anses vara farliga och inte önskvärda. Därför blir dessa trakasserade för att människor i allmänhet ska tänka flera gånger om de vill framföra sina känslor/åsikter offentligt.

  Sådana ageranden som Helena Edlund har råkat ut för ser vi överallt i samhället inte bara i Svenska kyrkan. Det är den nya agendan att riva bort all självständigt tänkande mot att man får vara ifred. Tig och se till hur dina friheter tas ifrån dig och hur du blir mer och mer förslavad i en otrygg miljö.

  Lösningen lurar runt hörnet. Svenska kyrkan samlar in gåvor för att kunna hjälpa dig och rädda din söndertrasade själen. = Samma krafter som söndertrasade den.

 • Det har ju på annan plats hos NV aktualiserats en fråga vad som kan göras för att tex återinföra ämbetsmanna och tjänstemanna ansvaret.

  Kanske man kan använda samma taktik som Katerina Janouch använt?

  Får man ihop tex 16.000 enskilda e-post meddelanden till ansvarig politiker så bör det väcka en del uppmärksamhet och därmed bör en viktig valfråga bli aktualiserad.

  Kanske Ulf Bittner kan ge oss alla här på NV ett text förslag som vi alla kan kopiera och skicka till rätt mottagare?

 • Varmt Tack till Helena Edlund, Katarina Janouch och alla som skrivit under uppropet. Newsvoice skall också ha en eloge för reportage och fakta från många källor. Sanningen har många dörrar, men tyvärr har svenska kyrkan bara en. Porten till vänster är vidöppen för alla som bejakar den mångkulturella världen, men stängd för oss som ser dess konsekvenser.

 • Kyrkan fick nog gräva en bra stund för att hitta sitt hjärta som numera bara brinner för helt andra saker än traditionell kristendom. Helenas fall är dessvärre inte unikt utan utgör bara toppen på isberget. Mobbning och utstötningsmekanismer är mycket vanligt inom svenska kyrkan. I mina hemtrakter blev en manlig präst utköpt eftersom han var “för religiös”. Genom släktrelationer, känner jag till två gifta präster (man/kv) som blivit utsatta för svår mobbning av stiftet.

  Svenska kyrkan står inte för sina värderingar utan marknadsför bara dessa som ett led i sitt “religiösa” företagande. Även kristna medarbetare borde få verka i kyrkan. Kyrkan kan inte bara vara en plats för sekulära propagandister. Kulturmarxistiska medarbetare och kyrkopolitiker i svenska kyrkan borde gå in i ett befintligt sekulärt parti för att driva sina politiska åsikter istället för att förgöra traditionell kristendom.

  Helena Edlund passade nog inte in i “Pastor Jansson” som rollmodell. Han är ju, som bekant, inte särskilt religiös utan kan både röka, supa och svära och vars filosofi är att “Livet är tomt och innehållslöst som en påse”…

  Hasse Alfredssons monolog i “Ringaren” från 1962 kan passa bra att höra i det här sammanhanget.
  https://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *