Ericsson-ingenjör: Allt levande är elektriska varelser – faror finns med trådlös teknik

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 6 februari 2018
- NewsVoice redaktion
Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com

people

Kalle HellbergDEBATT. “Inför julen damp det ner det ena efter andra reklambladet och reklamhäften i brevlådan, med allehanda teknikprylar som nästan alla var trådlösa. Men reklammakarna missade att beskriva, medvetet eller på grund av kunskapsbrist, att trådlös teknik också innebär mycket stor hälsorisk för allt levande.” Det skriver Kalle Hellberg som arbetat som ingenjör 30 år på Ericsson. 

Text: Kalle Hellberg

Ett rimligt krav vi bör ställa på alla som gör reklam och propagerar för trådlös teknik är att de ska vara läskunniga. Om så är fallet så finns det cirka 20,000 publicerade forskningsrapporter som påvisar allvarlig hälsopåverkan att studera, för att förkovra sig om skador och sjukdomar från trådlös teknik.

Allt levande är elektriska varelser, en blomma, ett bi, en människa… i vars nervbanor det ständigt strömmar kemisk-elektriska signaler. Dessa signaler är hos människor och djur informationsbärare mellan kroppens minsta beståndsdel och hjärnan, vars uppgift i huvudsak är att hålla kroppen frisk med hjälp av denna information.

Med moderna instrument kan man uppmäta inifrån läckande elektromagnetiska pulser på utsidan av en kropp, vilket till exempel sker inom sjukvården när man ”tar ett EKG eller EEG”. Man kan på utsidan av kroppen ”se” de elektriska signaler som genereras till hjärtats muskler eller i hjärnan.

Om det är enkelt att på utsidan ”se” dessa kroppsligt interna pulser, som i amplitud är mycket svaga, så vore det konstigt om liknade signaler från trådlös teknik, som i amplitud kan vara miljoner gånger starkare, inte kan tränga in i kroppen och störa det interna kontrollsystemet? Det är precis vad som sker!

Elevstudie: WiFi-routrar skadade tilväxten på krasse

Danska skolelever har genomfört experimentet på bilden, där det övre fatet med nyplanterad krasse hade placerats i en sal med två stycken WiFi-routrar, medan den nedre inte hade några sändare i samma rum. Så här såg båda ut efter tolv dagar.

Danska skolelever har genomfört experimentet på bilden, där det övre fatet med nyplanterad krasse hade placerats i en sal med två stycken WiFi-routrar, medan den nedre inte hade några sändare i samma rum. Så här såg båda ut efter tolv dagar.

Vi vet genom forskningen och beskrivningar från drabbade att den trådlösa teknikens strålning kan orsaka i stort sett vilka besvär och sjukdomar som helst, eftersom mikrovågornas innehåll av information (tal, data, bild, musik … alltså modulationen i bärvågen) innebär komplexa lågfrekventa signaler och pulser som direkt ”krockar” med kroppens interna system.


Ju högre överföringshastighet det är i tekniken, desto mer komplex är signalflödet och desto mer aggressiv blir den inträngande strålningens lågfrekventa signaler mot våra kroppar. Den gamla analoga tekniken var ganska ”snäll”, jämfört med den moderna digitala tekniken, vilket vi förstår när vi studerar dagens hälsostatistik.


Minskad spermieproduktion

En svensk 20-årig man har nu avsevärd minskad spermiemängd jämfört med vad en 20-åring hade för 25 år sedan. Om detta fortsätter så kan mannen bli totalt steril inom bara ett par generationer. Antalet testikelcancer har fördubblats sedan 1990. Trolig orsak är i första hand strålning från mobiler, laptop, wi-fi routrar och läsplattor.

Ett kvinnligt foster i magen påverkas av strålningen från till exempel moderns mobil eller trådlösa router så att det kan ske DNA-skador som ej är reparerbara och som medföljer denna dotter när hon själv får en dotter och det följer hennes dotter och så vidare.


Antalet människor som drabbas av hjärntumör i Danmark har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste tio åren. Bland unga i åldern 0-39 år är det den tumörform som ökar allra mest, enligt danska cancerregistret. Det ser troligen likadant ut i Sverige, men här är statistiken bristfällig.


Allvarlig biologisk påverkan

Sammantaget sker mycket allvarlig biologisk påverkan i våra kroppar av strålningen, bland dessa är: huvudvärk och migrän, kronisk utmattning, oro och ångest, sömnlöshet, öronsus, infektionsbenägenhet, inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn (till exempel hyperaktivitet), skenande blodtryck, hjärtarytmier, hjärtinfarkt och apoplexi (stroke) hos allt yngre människor, hjärndegenerativa sjukdomar som Alzheimer och epilepsi, cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer. Detta händer med dagens teknik, vad kommer 5G att innebära?

Strålsäkerhetsmyndigheten skyddar industrin – inte dig

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), som borde vara till för att skydda befolkningen från strålningsskador, har en ”rådgivande grupp” med starka kopplingar till industrin. Denna grupp får sin årliga information om forskningsläget från ICNIRP, som också består av utvalda experter med koppling till industrin.

De har ett speciellt förfarande när de utvärderar alla rapporter: de som påvisar skador av strålningen (cirka 65 procent) läggs i en hög märkt med ”Icke trovärdig”, medan de rapporter som är bekostade av industrin och inte finner någon hälsorisk (cirka 14 procent) hamnar i den lilla högen med ”Trovärdiga rapporter”. Den lilla högen får SSM ta del av och de kan därför lögnaktigt år efter år påstå att ”det finns inga rapporter om hälsorisker med strålningen”.

Forskningen kan påvisa att det sker negativ cellpåverkan av mikrovågor redan från strålningstätheten cirka 30 mikrowatt per kvadratmeter (Bioinitiativ Report 2012). SSM anser att vi ska tåla tio miljoner mikrowatt/m2 i täthet, vilket är en säker gräns för att vi inte ska koka av strålningen, inget annat! Biologiska skador som sker långt under detta värde finns inte med i SSM:s beräkningar, vilket självklart får konsekvenser.

Barnen värst utsatta

Enligt forskarna i Salfordgruppen i Lund så är minst en miljon svenskar nu mer eller mindre skadade av strålningen, men de flesta förstår inte orsaken!


Bland det absolut värsta är att vi utsätter barn, som är mycket känsligare för mikrovågsstrålning än vuxna, för denna teknik både i hemmen och i skolor. Wi-Fi är med sin pulsrepeterfrekvens mellan cirka 10 – 30 Hz extremt skadlig, eftersom denna pulsfrekvens ligger i hjärnans betafrekvensområde.


I sådan strålning tvingas barn sitta i många timmar varje dag i skolan och när de kommer hem belastas de av Wi-Fi även i hemmet och kanske även DECT-telefon, resten av dygnet. På väg till och från skolan så belastas de av den egna mobilen, barnen har oftast inte en ledig stund utan kraftig strålning.

Hur kommer detta att påverka deras framtid? Om strålningsrisker görs inga konsekvensbeskrivningar av våra myndigheter! Det är ingen slump att t ex Frankrike totalförbjuder mobiltelefoner i skolor upp till och med högstadiet från och med höstterminen i år och att Wi-Fi är förbjudet i deras förskolor från år 2010, men i Sverige byggs trådlös teknik i skolor ut i rasande fart!

Enkla medel minskar strålningsutsattheten

Fiber fram till bostaden, en router utan Wi-Fi, kabeldragning i huset/lägenheten eller att nyttja elnätet i bostaden som databärare från routern till datorn-läsplattan via s k ”Powerline adapter” (kallas också ”Home Plug”), innebär befrielse från stark egenproducerad mikrovågsstrålning i bostaden. Fast telefoni är också nödvändigt för att minska strålningsbelastningen.

Text: Kalle Hellberg | Denna artikel har tidigare publicerats i Nya Tider

Kalle Hellberg (1945-) är en ingenjör med 30 år från Ericsson som arbetat hela livet med teknik inom radio-TV, radar, röntgen, kommunikationsradio och mobiltelefoni. Hellberg  driver ett eget bolag som bla säljer utrustning som mäter strålning från WiFi och smartphones. Sedan 1994 är han föreläsare om hälsorisker med trådlös teknik.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • De skadliga frekvenserna från wifi kan undvikas, och det som skadar kan också hela. Dr. Raymond Rife konstruerade på 1936-talet en analog frekvensgenerator som jobbade med lågfrekvenspulser kombinerat med en harmonisk hög sidbandsfrekvens. De digitala kopiorna av denna maskin har inte varit lyckade och ursprungsmaskinerna blev antingen förstörda eller beslagstagna av konkurrenterna inom läkemedelsbranschen. http://www.rifevideos.com/

 • Tack för all information och bra inlägg. Det är nåt stört i människans trygghetsbehov att vilja följa strömmen, även när den bär mot undergången. Det kritiska tänkandet har nog motarbetats i skolorna också sedan 1970-talet. Stora företag får ta rollen av att vara “trygga föräldrar”, till de vuxna som har barns psyken. Behovet att lita på dem som “leder” är abnormt. Det mobilen och strålningen tillhandahåller är som godis för människor. Omöjligt att motstå. De älskande och de olyckligt kära är de som helst trycker mobilen mot huvudet, sprider dödligt gift till den de älskar medan de pratar. Det var så jag blev elöverkänslig! Först blev det varm i örat, sen gjorde det ont i huvudet. Jag har gjort en hemsida med affischer och filmer ( – ska betala avgiften så blir den aktuell om ett tag igen). Tre kortfilmer (med info från Strålsskyddsstift.) finns på Youtube, även med engelsk text. Fast telefoni i skogen, Fast telefoni i sjön, Fast telefoni i Hassela. Landline in the lake, Landline in the forest. Landline in Hassela. De är menade att vara humoristiska, liksom de affischer som finns på hemsidan (som jag måste betala).

 • De skadliga frekvenserna från wifi kan undvikas, och det som skadar kan också hela. Dr. Raymond Rife konstruerade på 1936-talet en analog frekvensgenerator som jobbade med lågfrekvenspulser kombinerat med en harmonisk hög sidbandsfrekvens. De digitala kopiorna av denna maskin har inte varit lyckade och ursprungsmaskinerna blev antingen förstörda eller beslagstagna av konkurrenterna inom läkemedelsbranschen. http://www.rifevideos.com/

 • Tack för all information och bra inlägg. Det är nåt stört i människans trygghetsbehov att vilja följa strömmen, även när den bär mot undergången. Det kritiska tänkandet har nog motarbetats i skolorna också sedan 1970-talet. Stora företag får ta rollen av att vara “trygga föräldrar”, till de vuxna som har barns psyken. Behovet att lita på dem som “leder” är abnormt. Det mobilen och strålningen tillhandahåller är som godis för människor. Omöjligt att motstå. De älskande och de olyckligt kära är de som helst trycker mobilen mot huvudet, sprider dödligt gift till den de älskar medan de pratar. Det var så jag blev elöverkänslig! Först blev det varm i örat, sen gjorde det ont i huvudet. Jag har gjort en hemsida med affischer och filmer ( – ska betala avgiften så blir den aktuell om ett tag igen). Tre kortfilmer (med info från Strålsskyddsstift.) finns på Youtube, även med engelsk text. Fast telefoni i skogen, Fast telefoni i sjön, Fast telefoni i Hassela. Landline in the lake, Landline in the forest. Landline in Hassela. De är menade att vara humoristiska, liksom de affischer som finns på hemsidan (som jag måste betala).

 • @Per, du skrev: “Min Siemens-telefon gjorde mig yr i huvudet nästan omgående.” vilket föranleder en stilla fråga: Var du helt nykter?

 • @Per, du skrev: “Min Siemens-telefon gjorde mig yr i huvudet nästan omgående.” vilket föranleder en stilla fråga: Var du helt nykter?

 • Peter 7 Feb, 2018 at 16:31

  Jag gjorde samma iakttagelse redan 1993, innan mobilstrålningens faror hade börjat diskuteras i Sverige. Min Siemens-telefon gjorde mig yr i huvudet nästan omgående. Har inte ägt en mobiltelefon sedan dess.

 • Öystein Rönne 7 Feb, 2018 at 16:42

  Hej Öystein.

  Jag menar att det finns en korruption med starka kopplingar till industriella intressen inom Karolinska. Detta har varit känt länge. Därför har det förvånat mig, att Olle Johansson, denne storartade forskare, hedersknyffel och rättskaffens man, inte blev satt på undantag långt tidigare än vad som faktiskt skedde.

  Vänlig hälsning

  Per

 • Peter 7 Feb, 2018 at 16:31

  Jag gjorde samma iakttagelse redan 1993, innan mobilstrålningens faror hade börjat diskuteras i Sverige. Min Siemens-telefon gjorde mig yr i huvudet nästan omgående. Har inte ägt en mobiltelefon sedan dess.

 • Pierre Börtin
  Andrew Marino är den forskare som med nya concept lyckades bevisa att hjärnan i princip har ett elektromagnetiskt sinne för några år sen. (Men den egenskapen är sannolikt inte evoluerad utan bara en biverkning av att nervsystemet är komplicerat. ) När jag frågade honom för ett par år sen hade ingen annan grupp tagit upp tråden. Det byggde på egenskaper hos deterministiskt kaos som tidigare forskning inte kände till eller använde. Det finns ju många andra som mätt upp långsiktiga statistiska samband med diverse verkningar men här gick det att påvisa med kort tidsfördröjning. Däremot var försökspersonerna inte direkt medvetna om denna kortsiktiga verkan som mätningarna avslöjade. Det förklarar bristen på signifikans i tidigare mätningar.
  I det sammanhanget pekar han på att det är lågfrekventa delar som ger symptomen.
  Och han anser att för högre frekvenser (10khz och uppåt) är det frågan om mycket små temperaturändringar typ hundradels grad men alltså inte ngn direkt verkan av fält med konstant amplitud
  http://andrewamarino.com/featuredarticles.html
  Där ges en del av artiklarna men under menyalternativet journal articles funkar länkarna bättre ibland
  Mobile-phone pulse triggers evoked potentials fr 2010
  Electromagnetic hypersensitivity: Evidence for a novel neurological syndrome. fr 2011
  Analysis of Brain Recurrence fr 2015 * där beskrivs ingående den matematiska analysen som utnyttjar deterministiskt kaos.
  Han använder den metoden även i de tidigare artiklarna så det skadar inte att ha sneglat på den först

 • @ per,

  Vad menar du? Vad har Olle Johansson gjort som föranleder din kommentar?? Eller är det jag som missförstått dig?

 • Redan på den mobila-stenåldern förstod jag att strålningen påverkar. Då jag hade en lur som gjorde mig illamående efter en stunds samtal plus att örat blev varmt och såg ut som en kokt kräfta. Nu för tiden kör jag alltid med trådat headset och sätter bara på luren om jag behöver ringa. Man behöver inte vara konstant åtkomlig. Plus att jag bara kör trådat hemma då detta är överlägset det trådlösa.

 • Jag startade för 4 år sedan denna grupp på facebook som nu har över 4.000 medelmmar. Gå med och informera er om vad som händer ute i världen! Grupp på facebook: WIFI STRÅLNING-TRÅDLÖS TEKNIK-HÄLSORISKER

 • Linda Karlström 7 Feb, 2018 at 09:06

  Jag håller med dig på varje punkt, Linda. Det märkliga är att barnfamiljer oftast anser mobiltelefoner vara en livsnödvändighet och ett måste, detta gäller ofta även de som inser hälsoriskerna med den trådlösa tekniken.

  Det finns en ofattbar omognad hos dagens föräldrar på så många områden, de beter sig själva mer som barn än vuxna och tar inte fullt ut sitt föräldraansvar. Följden blir att barnen bombarderas med olika former av negativ påverkan av fysisk och psykiskt slag:

  – Skadlig mobilstrålning
  – Vaccineringar
  – Undermålig kosthållning
  – Stillasittande – brist på rörelse och motion
  – Enahanda, ytliga och begränsade kulturella influenser
  – Otrygghet på grund av att de vuxna i allt högre grad prioriterar den egna karriären och billig underhållning framför att umgås med och ta hand om sina barn.
  – En stor bov är att nästan alla föräldrar idag överlåter sitt självklara ansvar att uppfostra de egna barnen på Staten.

  Frustrerande är att människor idag inte förstår vikten av att själva ta reda på fakta och sätta sig in i sådant som har en stark inverkan på deras liv. Om de väl går med på att göra ett försök, så saknar de oftast nästan helt förmåga att värdera, skapa sig en helhetsbild av och förståelse för det material som finns att tillgå.

  Jag har helt ärligt en känsla av att människor i Sverige idag är mer eller mindre lobotomerade och nästan omöjliga att nå med information som inte stämmer överens med deras etablerade trosföreställningar.

  Hoppas att vi tillsammans kan vända denna trend innan det försent.

 • @ per,

  Vad menar du? Vad har Olle Johansson gjort som föranleder din kommentar?? Eller är det jag som missförstått dig?

 • Jag har läst allas kommentarer nu, så intressant att alla har så mycket att säga som känns bra, tillsammans kan vi nog vända skutan genom information…
  Vill berätta om mitt barnbarnsbarns vistelse på Östra sjukhusets barncanceravdelning för ett par år sedan. Jag skulle vara till hjälp som “back up” till föräldrarna, känner då av deras Wifisystem, som fanns i hela sjukhuset, om det gick att stänga av där vi åtminstone vistades, men det gick inte…tänkte på mitt lilla barnbarnsbarn, nyopererad för en elakartad hjärntumör, ligga i denna strålning, det var ju inte så “hälsosamt”…Mitt barnbarnsbarn går nu i 3.e klass, tvingas vara i klassrummet med Wifi, fastän man via samtal LÄRARE OCH LÄKARE antytt att “barnet” inte klarar av detta!!! Skolan svarar med stor nonchalans, han får väl vila emellanåt, om han blir för trött!!! Tur är att föräldrarna förstått detta med uppkopplat via kabel till telefon och dator, för hemma har han det bra, “barnet” säger att hemma kan jag tänka klart! Detta är ett barn som älskar skolan, att lära sig saker, men har svårt att vistas i strålande skollokaler. Var rädd om barnen, barnen är många, som drabbas av hjärntumörer, blodsjukdomar osv. jag har sett hur dessa barn fått ligga ute i korridoren i väntan på egna rum…och dom var många! Vad jag vill säga är att mängden barn som drabbas av hjärntumörer och olika blodsjukdomar, knappast blir färre…om detta får fortsätta. Mitt barnbarnsbarn mår ännu så länge bra, men går på kontroller, som hittills varit bra, men efter 36 strålbehandlingar, är det risk att hans växande stannar av, som i sin tur, kanske går att “bota” med hormonbehandling…Ja, ja, vi får se vart det tar vägen…

 • Redan på den mobila-stenåldern förstod jag att strålningen påverkar. Då jag hade en lur som gjorde mig illamående efter en stunds samtal plus att örat blev varmt och såg ut som en kokt kräfta. Nu för tiden kör jag alltid med trådat headset och sätter bara på luren om jag behöver ringa. Man behöver inte vara konstant åtkomlig. Plus att jag bara kör trådat hemma då detta är överlägset det trådlösa.

 • Hej Peter Grafström,
  Tack för Ditt mycket intressanta inlägg.
  Jag arbetar bl.a. som filmproducent (en programserie för skolan)ocj har som
  Du nog kan förstå suttit framför datorn en del och det blir ju onekligen att skicka och ladda ner en del filer
  Det Du säger låter logiskt och jag har personligen märkt försämring av minne, sömnstörningar, tackykardi mm: ” om bärvågen inte är ren, utan innehåller modulation (tal, data, musik, bilder..) så kan innehållet av de lågfrekventa komponenterna detekteras av vissa celler i våra kroppar…och kan göra oss sjuka” Har du några länkar eller ytterligare information. Jag har arbetat en hel del med mobilt bredband men har nu gått över till fiber. Vill gärna ha mera info på detta då många vänner arbetar under liknande förhållanden mvh Pierre

 • Jag startade för 4 år sedan denna grupp på facebook som nu har över 4.000 medelmmar. Gå med och informera er om vad som händer ute i världen! Grupp på facebook: WIFI STRÅLNING-TRÅDLÖS TEKNIK-HÄLSORISKER

 • Tack Kalle för ditt oförtrutna engagemang för folkets hälsa! Jag läste artikeln i Nya Tider också. Jag vill säga till alla föräldrar att man måste våga vara förälder och säga ifrån då barnen tjatar om att få egna mobiltelefoner eftersom “alla andra” har. Det är så många föräldrar som beklagar sig över barnens telefoner, hur de sitter och stirrar på dem dagarna i ända och varken ser eller hör den riktiga världen. Varför har man då köpt telefoner till dem, och varför låter man dem ha sina telefoner? Ytterst ligger ju ansvaret på föräldrarna. Jag har fem barn, och den äldsta fyller 13 i vår. Ingen av dem har någonsin haft en egen mobiltelefon. Och det går alldeles utmärkt! Vi slipper allt bråk om telefonräkningar, stillasittande framför eländesmanicken, olovligt surfande nattetid, huvudvärk och mental frånvaro med mera. Själv har jag heller ingen mobiltelefon och vi har inget trådlöst hemma. Vårt hem är en fristad för barnen, i motsats till skolor och andra ställen. Jag vill uppmuntra er som läser detta till att göra ett aktivt ställningstagande mot den trådlösa hysterin! Det går, och det kommer att uppskattas av barnen – tids nog.

 • Linda Karlström 7 Feb, 2018 at 09:06

  Jag håller med dig på varje punkt, Linda. Det märkliga är att barnfamiljer oftast anser mobiltelefoner vara en livsnödvändighet och ett måste, detta gäller ofta även de som inser hälsoriskerna med den trådlösa tekniken.

  Det finns en ofattbar omognad hos dagens föräldrar på så många områden, de beter sig själva mer som barn än vuxna och tar inte fullt ut sitt föräldraansvar. Följden blir att barnen bombarderas med olika former av negativ påverkan av fysisk och psykiskt slag:

  – Skadlig mobilstrålning
  – Vaccineringar
  – Undermålig kosthållning
  – Stillasittande – brist på rörelse och motion
  – Enahanda, ytliga och begränsade kulturella influenser
  – Otrygghet på grund av att de vuxna i allt högre grad prioriterar den egna karriären och billig underhållning framför att umgås med och ta hand om sina barn.
  – En stor bov är att nästan alla föräldrar idag överlåter sitt självklara ansvar att uppfostra de egna barnen på Staten.

  Frustrerande är att människor idag inte förstår vikten av att själva ta reda på fakta och sätta sig in i sådant som har en stark inverkan på deras liv. Om de väl går med på att göra ett försök, så saknar de oftast nästan helt förmåga att värdera, skapa sig en helhetsbild av och förståelse för det material som finns att tillgå.

  Jag har helt ärligt en känsla av att människor i Sverige idag är mer eller mindre lobotomerade och nästan omöjliga att nå med information som inte stämmer överens med deras etablerade trosföreställningar.

  Hoppas att vi tillsammans kan vända denna trend innan det försent.

 • Jag har läst allas kommentarer nu, så intressant att alla har så mycket att säga som känns bra, tillsammans kan vi nog vända skutan genom information…
  Vill berätta om mitt barnbarnsbarns vistelse på Östra sjukhusets barncanceravdelning för ett par år sedan. Jag skulle vara till hjälp som “back up” till föräldrarna, känner då av deras Wifisystem, som fanns i hela sjukhuset, om det gick att stänga av där vi åtminstone vistades, men det gick inte…tänkte på mitt lilla barnbarnsbarn, nyopererad för en elakartad hjärntumör, ligga i denna strålning, det var ju inte så “hälsosamt”…Mitt barnbarnsbarn går nu i 3.e klass, tvingas vara i klassrummet med Wifi, fastän man via samtal LÄRARE OCH LÄKARE antytt att “barnet” inte klarar av detta!!! Skolan svarar med stor nonchalans, han får väl vila emellanåt, om han blir för trött!!! Tur är att föräldrarna förstått detta med uppkopplat via kabel till telefon och dator, för hemma har han det bra, “barnet” säger att hemma kan jag tänka klart! Detta är ett barn som älskar skolan, att lära sig saker, men har svårt att vistas i strålande skollokaler. Var rädd om barnen, barnen är många, som drabbas av hjärntumörer, blodsjukdomar osv. jag har sett hur dessa barn fått ligga ute i korridoren i väntan på egna rum…och dom var många! Vad jag vill säga är att mängden barn som drabbas av hjärntumörer och olika blodsjukdomar, knappast blir färre…om detta får fortsätta. Mitt barnbarnsbarn mår ännu så länge bra, men går på kontroller, som hittills varit bra, men efter 36 strålbehandlingar, är det risk att hans växande stannar av, som i sin tur, kanske går att “bota” med hormonbehandling…Ja, ja, vi får se vart det tar vägen…

 • @ per

  Instämmer. Allt som har med Karolinska att göra är på något sätt insyltat i korruption. Det är ju i stort sett omöjligt att missa.

 • Jag ser verkligen en förändring till det bättre gällande medvetenheten i denna fråga. Men vi måste skynda på nu. Beroenden av mobila manicker har nu tagit sig ner till spädbarnen nu. Vissa är beredda att offra sig själv och sin familj för att kunna få ha kvar sina trådlösa leksaker även om folk skulle inse att det är farligt. Som med cigaretter. Även om förbudet nu nästan omfattar hela samhället fortsätter folk att röka. Rekommenderar InPower Movement för att göra dem som lanserar denna teknik där man inte kan fly, helt och fullt ansvariga. När jag pratar med ansvariga på kommunen (hänvisar de alltid till andra) men det kommer fram mellan raderna att de är så pass medvetna att de skyddar sig själva i sina egna hem. De vet!

 • Hej Peter Grafström,
  Tack för Ditt mycket intressanta inlägg.
  Jag arbetar bl.a. som filmproducent (en programserie för skolan)ocj har som
  Du nog kan förstå suttit framför datorn en del och det blir ju onekligen att skicka och ladda ner en del filer
  Det Du säger låter logiskt och jag har personligen märkt försämring av minne, sömnstörningar, tackykardi mm: ” om bärvågen inte är ren, utan innehåller modulation (tal, data, musik, bilder..) så kan innehållet av de lågfrekventa komponenterna detekteras av vissa celler i våra kroppar…och kan göra oss sjuka” Har du några länkar eller ytterligare information. Jag har arbetat en hel del med mobilt bredband men har nu gått över till fiber. Vill gärna ha mera info på detta då många vänner arbetar under liknande förhållanden mvh Pierre

 • Tack Kalle för ditt oförtrutna engagemang för folkets hälsa! Jag läste artikeln i Nya Tider också. Jag vill säga till alla föräldrar att man måste våga vara förälder och säga ifrån då barnen tjatar om att få egna mobiltelefoner eftersom “alla andra” har. Det är så många föräldrar som beklagar sig över barnens telefoner, hur de sitter och stirrar på dem dagarna i ända och varken ser eller hör den riktiga världen. Varför har man då köpt telefoner till dem, och varför låter man dem ha sina telefoner? Ytterst ligger ju ansvaret på föräldrarna. Jag har fem barn, och den äldsta fyller 13 i vår. Ingen av dem har någonsin haft en egen mobiltelefon. Och det går alldeles utmärkt! Vi slipper allt bråk om telefonräkningar, stillasittande framför eländesmanicken, olovligt surfande nattetid, huvudvärk och mental frånvaro med mera. Själv har jag heller ingen mobiltelefon och vi har inget trådlöst hemma. Vårt hem är en fristad för barnen, i motsats till skolor och andra ställen. Jag vill uppmuntra er som läser detta till att göra ett aktivt ställningstagande mot den trådlösa hysterin! Det går, och det kommer att uppskattas av barnen – tids nog.

 • Vad har hänt? Har hela VOF kollektivet gått på semester? Inte en enda kommentar om “ovetenskaplighet”, “inbillning” och “foliehattar”. Har människor äntligen vaknat upp? Bara en “ärthjärna”! Till Martin Gustavsson, här följer lite länkar till studier om reproduktion och spermier. Kanske är någon inaktuell idag? Simma lugnt.

  Elektromagnetisk strålning och påverkan på spermier och reproduktionen.
  13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects of cellular phone emissions on sperm
  motility in rats
  14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179
  15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367?dopt=Abstract
  16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560771?dopt=Abstract
  17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951197?dopt=Abstract
  18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21486411
  19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655195
  20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=radio frequency electromagnetic radiation (RFEMR)
  from gsm (0.9/1.8 Ghz)
  21. http://scialert.net/abstract/?doi=ijzr.2008.230.233
  22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647
  23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18415687
  24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24490664?dopt=Abstract
  25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=2925391
  26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21485541
  27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649291
  28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16971222
  29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21460416
  30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367
  31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16087567
  32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16249811
  33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21218649
  34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19768389
  35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299041
  36. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21240569
  37. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?
  tp=&arnumber=4763230&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4763230
  38. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368379809012886
  39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723534
  40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21942395
  41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261543
  42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19578660
  43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3980975
  44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6622655
  45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20714683
  46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21575531
  47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19816647
  48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20399887
  49. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1081/JBC-120039350
  50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19938952
  51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19076254
  52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655195
  53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17929556
  54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700791?dopt=Abstract
  55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460421
  56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20472095
  57. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14658289
  58. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261543
  59. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17045516
  60. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20399887
  61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117058?dopt=Abstract
  62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Effects+of+radiofrequency+electromagnetic+waves+(RF-EMW)
  +from+cellular+phones+on+human+ejaculated+semen%3A+an+in+vitro+pilot+study
  63. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Impact+of+radio+frequency+electromagnetic+radiation+on+DNA+integrity+in+the+male+g
  ermline
  64. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Use+of+laptop+computers+connected+to+internet+through+WiFi+decreases+human+sperm+motility+and+increases+sperm+DNA+fragmentation.
  +Fertility+and+Sterility
  65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078358
  66. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Mobile+phone+radiation+induces+reactive+oxygen+species+production+and+DNA+damage
  +in+human+spermatozoa+in+vitro.
  67. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Evidence+for+mobile+phone+radiation+exposure+effects+on+reproductive+pattern+of+male
  +rats
  68. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Preliminary+study+on+the+induction+of+sperm+head+abnormalities+in+mice
  %2C+Mus+musculus
  %2C+exposed+to+radiofrequency+radiations+from+global+system+for+mobile+communication+b
  ase+stations
  69. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Effect+of+microwave+exposure+on+the+ovarian+development+of+Drosophila+melanogaste
  r.
  70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22367734
  71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
  term=Effects+of+cellular+phone+emissions+on+sperm+motility+in+rats.
  72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cell+death+induced+by+GSM+900-
  MHz+and+DCS+1800-MHz+mobile+telephony+radiation.
  73. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Effects+of+Cell+Phone+Waves+(900+MHzGSM+Band)+on+Sperm+Parameters+and+Total+Antioxidant+Capacity+in+Rats
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phones+affect+multiple+sperm+quality+traits
  %3A+a+meta-analysis
  Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning blir infertila.
  74. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rf radiation-induced changes in the prenatal
  development of mice

 • @ Öystein Rönne
  Det är inte så att alla anställda chefer i olika nivåer i storföretag endast vågar avisera vad de tror att företagets toppar över dom vill höra, det finns massor med chefer som anger sin personliga mening också, utan rädsla för sin position. Sådana var de chefer jag hade över mig inom Ericsson. Vi kunde diskutera sakfrågan utan att vi riskerade att bli sparkade. Så ska det väl vara för alla!
  Jag skrev debattartiklar och insändare i många tidningar i detta ämne på 90-talet, så hemlig var jag inte! Ericssonchefer hade ingen negativ åsikt om detta! Har man stadigt på fötterna så kan man inte tystas!

  @ Thomas Wiberg
  Angående Olle Johansson, som jag har kontakt med i stort sett varje vecka, han är inte professor utan docent och han gör ett fantastiskt jobb med att över hela världen hålla föreläsningar om trådlös teknik och hälsorisker. Han uppmärksammas i andra nationers radio o tv, och blir intervjuad och berömd, till skillnad mot i Sverige, där han ofta förringas (av personer med koppling till industrin).

  @ Peter Grafström
  Jag har efter många års studier av människans kemisk-elektriska nervsystem blivit helt på det klara med att en totalt ren sinussignal i mikrovågsområdet endast kan skada om effekten är så stark att värme uppstår. Då gäller SSM:s gränsvärden för att vi inte ska koka av strålningen.
  Men om bärvågen inte är ren, utan innehåller modulation (tal, data, musik, bilder..) så kan innehållet av de lågfrekventa komponenterna detekteras av vissa celler i våra kroppar (se Martin Pall) och hamna i nervbanorna, vilket kan göra hjärnan konfunderad av dessa felsignaler och fel “rättningsbeslut” kan tas av hjärnan, vilket kan göra oss sjuka! I våra nervbanor strömmar kontinuerligt frekvenser mellan ca 0,5 till ca 2000 Hz, de flesta mellan 0,5 till ca 25 Hz. Det är därför de lågfrekventa 0,5-25 Hz frekvenserna, som kan finnas i modulationen, är skadligast för oss.

  Jag är sedan mer än 10 år tillbaka så gott som totalförbjuden att få debattartiklar och insändare publicerade i main stream media i ämnet trådlös teknik och hälsorisker. Jag är t o m förbjuden att i vissa tidningar annonsera till föräldrar om risker med denna teknik! Så “öppet” och demokratiskt är vårt Sverige och allmänheten undanhålls därmed från information om dessa risker!

  Ni som efterfrågar forskningslänkar, se http://maxicom.se/res/Textfiler/Laenksamling.pdf, som är en liten sammanställning jag gjort.

 • Olle Johansson jobbar inte på KI längre, saxar ur inledningen till en artikel om Olle Johansson i 2000-talets vetenskap nr 5/2017:
  “Den 15 november i år upphör docent och universitetslektor Olle Johanssons tjänst på Karolinska Institutet (KI). Han avskedades för att det, enligt vad KI påstår, inte finns pengar till hans tjänst och forskning. Det rådde “arbetsbrist” påstod ledningen.” Av artikeln framgår också att Olle Johansson byggt upp ett mycket stort forskningsarkiv och att mycket av det materialet har måst slängas.

  – Det säger en hel del om den “vetenskapliga forskningen” på KI.

 • Hej Kalle, super bra att Du fick in artikeln.
  Jag önskar vi kunde få ner Dig till Halmstad för en föreläsning.
  Jag tänkte på det Du skriver och då speciellt: “Wi-Fi är med sin pulsrepeterfrekvens mellan cirka 10 – 30 Hz extremt skadlig, eftersom denna pulsfrekvens ligger i hjärnans betafrekvensområde.”
  1. Kan man skydda sig emot dessa pulsrepeterfrekvenser?
  2. Kan man uppmäta dessa i hem, skolor, kontor etc?
  3. Hur ser 5G utbyggnaden ut? Vilka frekvenser? Vilka områden? Var ligger farorna?
  Mvh
  Pierre

 • Informativt blogginlägg, verkligen…

  Det trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida hälsomässigt – och då särskilt för barn och tonåringar. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

 • Öystein Rönne 6 Feb, 2018 at 17:53

  Vem är förvånad? Det är snarast i det närmaste ofattbart att de korrumperade asen inte oskadliggjorde Olle Johansson långt tidigare.

 • @ Thomas Wiberg,

  Fan, menar du att Olle Johansson blivit “omplacerad”, det visste jag inte. Då är detta det ultimata beviset för att “strålningsindustrin” når in i kärnan på Karolinska och styr bort för dem obekväma/avslöjande forskare. Så var det med den “oberoende” ställningen. Tack för info, detta ska jag kolla upp närmare!

 • För att studera forskningen på området vill jag tipsa om http://www.stralskyddsstiftelsen.se Vi redovisar forskning som visar effekter både av lågfrekventa och högfrekventa fält/strålning. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/

  Många blir nog förvånade när de får veta att skadliga effekter är väl beskrivna sedan ett halvsekel, inte minst i den östeuropeiska vetenskapliga litteraturen. Kunskapen var redan då att mikrovågsstrålning orsakade påverkan på framförallt det centrala nervsystemets funktion och yttrade sig i sömnsvårigheter, huvudvärk, nedstämdhet, onormal trötthet/utmattning, tryck över bröstet, förstorad sköldkörtel, irritabilitet mm. Man konstaterade också att effekterna var större om strålningen var pulserad (som i mobiltelefontekniken) och förvärrades ju längre personerna exponerades ( vi exponeras alla allt mer under längre tid). Är det så konstigt att vi har en epidemi av psykisk ohälsa i dag bland både barn och vuxna?

  Professor Petrov, 1972, medlem i den sovjetiska medicinska akademien http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/Influence_of_Microwave_Radiation_on_the_Organism_of_Man_and_Animals.pdf

 • @ Kalle Hellberg,

  Intressant att du säger att intern kritik inte skulle ha någon effekt på anställningstryggheten. Kan det bero på att du inte gick ut med dessa icke politiskt korrekta uppgifter och synpunkter offentligt?

  @ Thomas W,
  Jag skulle säga att Olle Johansson har fortsatt och kompletterat den forskning som Kjell Hansson Mild påbörjade på numera nerlagda Arbetslivsinstitutet på Umeå Universitet. Denna forskning var och är kontroversiell då den skickar Svarte-Petter i knät på mobilindustrin. Se länk nedan om Kjell Hansson Mild:
  http://www.radsci.umu.se/forskning/radiofysik/kjell-hansson-mild/

  Jag tror att det är viktigt att kunskapen inom detta område sprids. Särskilt den forskning som pekar på riskerna med denna strålning.

 • Lägg märke till alla läsare att Kalle till skillnad från er poängterar följande:(min framhävning)
  “..desto mer aggressiv blir den inträngande strålningens LÅGFREKVENTA signaler mot våra kroppar…” Samt “..Wi-Fi är med sin pulsrepeterfrekvens mellan cirka 10 – 30 Hz extremt skadlig..”
  Till det Kalle säger kan man tillägga att det är 200Hz likströmspulsationen hos mobiler med sändaren igång som är den mest troliga boven i det fallet.
  Detta riktar uppmärksamheten på att det inte är den högfrekventa signalen i sig utan dess långsamma variationer som har mest vetenskapligt stöd som orsak till biologisk påverkan. Det är inte exakt samma sak med långsam variation i en högfrekvent signal som med en rent lågfrekvent signal men vi hoppar den detaljen för i båda fallen är det långsamma variationer som figurerar.
  Detta ger, om det kommer i centrum för uppmärksamheten, en möjlighet för teknologisk utveckling, där man går ifrån de långsamma variationerna.
  Om forskningen har sökt imitera vanliga former av Wifi när dom korrellerar mot biologisk verkan då finns möjligheten att man inte i dom fallen testat emf utan såna variationer.
  Det vore intressant att veta om någon systematisk studie gjorts med jämförelse mellan en serie olika snabba modulationer. Från låga till mkt höga repetitionsfrekvenser
  En del forskning på nätspänning visade tex att det var av och på-slag av signalen som var det signifikanta inte signalen i sig. Jag påstår inget om vad jämn högfrekvensstrålning ger eller inte ger för verkan men avsaknad av uppmärksamhet kring detta är en brist.

 • Mycket bra artikel! Har delat på facebook, även om det inte är särskilt lönt (eftersom Facebook verkar nedprioritera material med innehåll av detta slaget).

 • Stort tack Kalle H för en väldigt viktig artikel! Och tack också Torbjörn för att Du publicerar den! I Sverige finns en mycket tung auktoritet inom detta område i form av Professor Olle Johansson från Karolinska i Solna. Han har forskat mycket kring elektromagnetisk strålning och dess inverkan på levande organismer. Efter att han för ett antal år sedan började varna om hälsoriskerna runt detta har han blivit fråntagen möjligheten att fortsätta forska och är nu undanskymt placerad (gömd) på Karolinska. Sök på Olle Johansson på YOUTUBE så finner Du ett antal filmer med föredrag och annat med Olle. En sann hjälte som i vanlig ordning blivit överkörd av maktens och PK-elitens ångvältar som tyvärr bara ser till kortsiktig vinning, politisk sådan såväl som ekonomisk.

 • Det är en intressant rapport. om allt det som sägs kan ledas i bevis vilket påstås (men utan bra källhänvisningar genom länkningar till rapporter) så borde vi således satsa på lägre frekvenser och långsammare dataöverföring genom wifi-teknologin, således kanske inte helt utesluta den, d.v.s. ta ett litet steg tillbaka där ex. genom nya begränsande lagar över vilka frekvenser och hastigheter som får användas.

  Samtidigt kan industrin försöka erbjuda andra trådlösa alternativ ex. infraröd-överföring så att vi kan minska stråldosen ytterligare. Skolor kan erbjuda eleverna vanlig LAN istället för Wi-fi etc. etc.

  Men först, var vänlig och länka till rapporterna, ärthjärnor!

 • Hej alla kommentatorer och tack för era inlägg! En rättning för att stävja gissningar: Jag var anställd hos Ericsson i 30 år som tekniker (finare än ingenjör, he-he), mellan 1963 och 1993, var avdelningschef under 19 av dessa 30 år. Jag köpte en Ericssonfilial i Borås 1993, hade 12 anställda vid sekelskiftet, vi jobbade framförallt med komradio (endast analog) för polis, brand, ambulans, kommuner m fl. men också med konstruktion av specialelektronik. Numera driver jag företaget ensam, som en mycket aktiv “hobbyverksamhet”. Sedan slutet av 90-talet har jag farit landet runt och hållit föreläsningar om teknikens baksida, har hittills varit på 176 platser med min 4-timmars föreläsning. Ni som ställt frågor här ovan, ni finner de flesta svaren på min hemsida, http://maxicom.se/Stralningsrisker.php. Jag kan meddela att jag även under Ericssontiden propagerade om teknikens hälsorisker, och att jag aldrig fick några reprimander från företagets ledning för detta, det diskuterades men de tog mina fakta på fullt allvar och med största respekt (många i branschen förstår allvaret….). Jag har mycket liten förståelse för de som av rädsla för att mista jobbet håller tyst om obekväma kunskaper, höj upp era stämmor, medan det ännu är möjligt!

 • Angående forskning som ligger i framkant, så är Mona Nilsson, STRÅLSKYDDSTIFTELSEN, den som har bäst information att ge, som man också kan lita till, men det finns ju hur mycket som helst på nätet också…

 • Tack Kerstin för dina tips, och ja, visst ska vi säga NEJ. Men det får ingen effekt om man inte samtidigt kan peka på forskningsresultat som stödjer just NEJ. Och forskningen ligger som oftast i händerna på de som säger JA. Alltså de som har ekonomisk vinning på att blunda för sanningen. Förfärligt, men så ser det ju ut.

  Det är därför så oerhört viktigt att lyfta fram och stödja de forskare och sanningssägare som inte är “köpta” eller stoppade av industrin. Och dessa är ju inte många.

 • Öystein Rönne
  Visst jag delar gärna med mig angående mätare, den jag har idag är, Electrosmog meter CORNET modell: ED78S. Jag mår bättre där det är låg mikrovågstrålning, jag klarar att vistas i upp till ca 100 mikrowatt idag, men det går inte i mer än en timma utan mitt huvudnät, som jag också använder när jag kör bil, för att minska strålningen från mobilmasterna. Min bil är en ny bil, men där har jag kopplat bort all trådlöst. Electrsmogmätaren har jag köpt på Maxicom, och huvudnätet på RTK, som saluför allt för oss strålningsdrabbade, såsom underkläder, kanske ett par kalsonger för er herrar vore bra, med tanke på strålningen från mobiler som bärs i byxfickorna?, till baldakiner… Huvudnätet halverar minst, det strålningsvärdet jag mätt upp…

 • Ja, vår vardagsmiljö blir allt farligare att vistas i….

  Ska man kanske tapetsera sovrummet med hönsnät för att åtminstone ha EN strålningsfri plats i hemmet — inte minst viktig just när man sover!?
  Jag menar alltså en “Faradays bur” uti-fall-om-att någon inte skulle förstå meningen med det ovanliga valet av tapet…

 • @ Öystein Rönne
  Vi borde kanske börja säga NEJ TACK till alla dessa onödiga trådlösa prylar? Inte köpa dem?! Det finns idag till exempel telefoner som har sladd att köpa…Kylskåp som pratar, självkörande bilar osv…vad ska vi med det till?
  Tyvärr så har vi “konsumenter” låtit allt detta gå för långt…”Lagom är bäst” som vi säger här i Sverige”…

 • Det skulle iaf för mig vara intressant att höra om någon som läser här har kunskaper om vart forskningen idag står vad gäller konsekvenserna av elektromagnetisk strålning. Jag har en hel del intressanta tips för allmänheten att dela med mig av här. Och jag är inte typen som säger “- vi säger ingenting för att inte oroa, för oron ger fler problem”.

 • Tack Kerstin Carlsson för ditt inlägg, tragiskt men ändå värdefullt att du delar med dig av dina erfarenheter och effekter av strålningen. Frågan är om det bara är naturens egen rogivande miljö som gör tillfredsställelsen så stor att vistas där, kanske bidrar frånvaron av “strålning” också i hög grad.

  Har du Kerstin eller Kalle H tips på mätare som fångar upp det mesta av de olika strålningarna så skulle jag vara tacksam över att få ett tips på en sådan.

 • Jag har inga problem med att Kalle H numera har ett eget företag även om det kan vara ett visst egenintresse för honom idag. Han håller sig säkert informerad om hur de senaste rönen om strålningseffekterna ser ut och han besitter säkerligen det mesta av relevanta fakta.

  Detta med strålningen effekter är såklart ett synnerligen kontroversiellt ämne, då vi i samhället idag utsätts för detta från snart sett alla produkter som finns; GPS, trådlösa telefoner, mobiler, bilar, kylskåp, TV-apparater, routrar, TV- och radiomaster, självkörande bilar och tåg m.m. De som idag jobbar i denna industri, i syfte att kränga “strålande produkter”, kan såklart inte säga sanningen om effekterna om de visar sig vara skadliga, då ryker definitivt jobbet all världens väg. Men det finns andra jobb. Var och en har också ett eget samvete, och har man tagit ett eget beslut att lyssna på sitt samvete så brukar det infinna sig en oerhört stark känsla av inre frid och tillfredsställelse, en kraft som är omöjlig att döda.

 • Tack till Kalle Hellberg!!!
  Vi behöver fler av denna sortens man, som vågar stå upp för mänskligheten på ett ÄRLIGT SÄTT! Själv har jag under många år varit “drabbad” av denna teknik genom mitt arbete, med trådlös teknik i bilen som säljare, var livet lätt att hantera då när det “begav sig”. Hade då mobiltelefon, 1984 som var uppkopplad till 450 system, smällen kom för mig då vi fick “paddor” och mobiler som var uppkopplade till 3G, 1998, då fick jag känningar som var otäcka, som minnesförlust en kort sekund, dimsyn, detta kom och gick, den riktiga smällen kom under en mässa i STHLM 2003 vaknar upp på hotellet på morgonen, allt bara snurrade, Jag hade gått in i väggen som man säger…Idag kan jag inte vara i miljöer där det finns Wifi, eller annan trådlös teknik, blir vinglig, dimsyn, huvudvärk, illamående m.m. Jag visstas idag mycket i skoge och mark där det inte mäter mer än 1 mikrowatt på min mätare…Den absolut bästa precent jag har gett till mig själv är denna mätare…Snart går nog varenda en kring med en sådan här mätare, för att om möjligt hitta en en lugn vrå att vila huvud och kropp. Dags kanske att Sverige börjar satsa på “prylar som inte skadar mänskligheten, och naturen”? Det fattas i alla fall inte idèer och tillfälle för den som har en empatisk och god intelligens Kanske blir det våra Samer som äger sin mark, kan erbjuda oss strålningsskadade lite vila, långt från mobilmaster…? Men där uppe är ju hela “det j-vla rymdprogrammet på gång att ta över allt i mark och luftrum…Det är inte lätt att vara levande varelse…Fler borde märka att det är inte bara bra att exploatera, utan vad man exploaterar…Ja, 5G står för dörren, Nano el av kristaller hm, vi får se vadet blir. Inte tror jag det blir så mycket bättre, min nuvarande mätare kan tyvärr inte mäta 5G…Men Kalle, kanske hittar Du en som tar det riktigt högfrekventa…
  Tack och till er som har “vettiga” komentarer. Tillsammans måste vi hjälpas åt att förhindra mer skador, men tiden är redan för sent tyvärr…

 • Kalle H fick precis ett positivt svar från en fd minister också från Knalledonien, dvs Jan Björklund, Skene som förespråkade mobilförbud i skolorna, bla. med hänvisning till Frankrike. I Frankrike hänvisar man till hälsoskäl.
  Jag tog upp detta på Världscancerdagen i söndags, fast från publikpostion och då får man hålla sig kort.
  Publiken var förvånad. Visste de inte om detta?. Svarande professor Roger Henriksson var iallafall förstående, men vare sig dementerade eller bekräftade mitt påstående, att artificiella e.m frekvenser bidrar till förhöjda cancertal.
  Men varför inte ta upp detta på Ring P1. Jag har varit inne där två gånger i år. Då når vi de som ska hållas ovetande.
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör http://www.almanova.eu

 • Hi, I´m from Spain, and there is a real pandemy around the world provoked by electromagnetic fields. This pandemy is called ELECTROSENSITIVITY. The politicians are the responsibles. They should take care of this new problem in this society. We cann´t do what ever we want. Everything we do, it will bring consequences to us.

 • Lägg märke till alla läsare att Kalle till skillnad från er poängterar följande:(min framhävning)
  “..desto mer aggressiv blir den inträngande strålningens LÅGFREKVENTA signaler mot våra kroppar…” Samt “..Wi-Fi är med sin pulsrepeterfrekvens mellan cirka 10 – 30 Hz extremt skadlig..”
  Till det Kalle säger kan man tillägga att det är 200Hz likströmspulsationen hos mobiler med sändaren igång som är den mest troliga boven i det fallet.
  Detta riktar uppmärksamheten på att det inte är den högfrekventa signalen i sig utan dess långsamma variationer som har mest vetenskapligt stöd som orsak till biologisk påverkan. Det är inte exakt samma sak med långsam variation i en högfrekvent signal som med en rent lågfrekvent signal men vi hoppar den detaljen för i båda fallen är det långsamma variationer som figurerar.
  Detta ger, om det kommer i centrum för uppmärksamheten, en möjlighet för teknologisk utveckling, där man går ifrån de långsamma variationerna.
  Om forskningen har sökt imitera vanliga former av Wifi när dom korrellerar mot biologisk verkan då finns möjligheten att man inte i dom fallen testat emf utan såna variationer.
  Det vore intressant att veta om någon systematisk studie gjorts med jämförelse mellan en serie olika snabba modulationer. Från låga till mkt höga repetitionsfrekvenser
  En del forskning på nätspänning visade tex att det var av och på-slag av signalen som var det signifikanta inte signalen i sig. Jag påstår inget om vad jämn högfrekvensstrålning ger eller inte ger för verkan men avsaknad av uppmärksamhet kring detta är en brist.

 • “Ulf Bittner: “Vänligen läs vad som redan framgår/…/Hellberg driver ett eget bolag som bla säljer utrustning som mäter strålning från WiFi och smartphones. Sedan 1994”.

  Då är han väl i så fall ingen “Ericsson-ingenjör”; i vart fall inte sedan 1994, vilket var en del år sedan, då WiFi-standarden (IEEE 802.11) kom först 1997.

 • Mycket bra artikel! Har delat på facebook, även om det inte är särskilt lönt (eftersom Facebook verkar nedprioritera material med innehåll av detta slaget).

 • “Vi vet genom forskningen och beskrivningar från drabbade att den trådlösa teknikens strålning kan orsaka i stort sett vilka besvär och sjukdomar som helst” -ingen nämnd och ingen glömd.
  Det samma gäller för fordon och trafik, oavsett typ och tillverkare, fordon kan orsaka allt död och invalidisering till cancer och kärlsjukdomar p.g.a. utebliven motion. Håll er borta från trafiken.
  Detsamma gäller kvinnor…………….ni modiga män här, tag varning och undvik dessa vandrande mordredskap. Detta har kända filosofer och alla andra framstående misogyna pekat på i tusentals år, Ingen vågar att agera av rädsla för den stora lobbyn, halva befolkning, som hotar att straffa den manliga och goda delen av världen.

 • Stort tack Kalle H för en väldigt viktig artikel! Och tack också Torbjörn för att Du publicerar den! I Sverige finns en mycket tung auktoritet inom detta område i form av Professor Olle Johansson från Karolinska i Solna. Han har forskat mycket kring elektromagnetisk strålning och dess inverkan på levande organismer. Efter att han för ett antal år sedan började varna om hälsoriskerna runt detta har han blivit fråntagen möjligheten att fortsätta forska och är nu undanskymt placerad (gömd) på Karolinska. Sök på Olle Johansson på YOUTUBE så finner Du ett antal filmer med föredrag och annat med Olle. En sann hjälte som i vanlig ordning blivit överkörd av maktens och PK-elitens ångvältar som tyvärr bara ser till kortsiktig vinning, politisk sådan såväl som ekonomisk.

 • Det är en intressant rapport. om allt det som sägs kan ledas i bevis vilket påstås (men utan bra källhänvisningar genom länkningar till rapporter) så borde vi således satsa på lägre frekvenser och långsammare dataöverföring genom wifi-teknologin, således kanske inte helt utesluta den, d.v.s. ta ett litet steg tillbaka där ex. genom nya begränsande lagar över vilka frekvenser och hastigheter som får användas.

  Samtidigt kan industrin försöka erbjuda andra trådlösa alternativ ex. infraröd-överföring så att vi kan minska stråldosen ytterligare. Skolor kan erbjuda eleverna vanlig LAN istället för Wi-fi etc. etc.

  Men först, var vänlig och länka till rapporterna, ärthjärnor!

 • Relevant fråga Ale, han tycks iaf vara på det bedragna folkets sida, vilket hedrar honom. Måhända oroas han av konsekvenserna för sitt/sina barn. Med all rätt i så fall, då skador orsakade av strålning ofta har en lång “inkubationstid”.

  Han är säkert inte yrkesverksam, då hade han blivit av med jobbet. Sådana här klarläggande upplysningar skulle aldrig tolereras. Men tack Kalle Hellberg för att du tar bladet från munnen!

 • Mycket upplysande artikel av Kalle H. Vad säger då hans kollegor och chefer samt ägare om att han public med detta, om han nu fortfarande är yrkesverksam vill säga?

 • Hej alla kommentatorer och tack för era inlägg! En rättning för att stävja gissningar: Jag var anställd hos Ericsson i 30 år som tekniker (finare än ingenjör, he-he), mellan 1963 och 1993, var avdelningschef under 19 av dessa 30 år. Jag köpte en Ericssonfilial i Borås 1993, hade 12 anställda vid sekelskiftet, vi jobbade framförallt med komradio (endast analog) för polis, brand, ambulans, kommuner m fl. men också med konstruktion av specialelektronik. Numera driver jag företaget ensam, som en mycket aktiv “hobbyverksamhet”. Sedan slutet av 90-talet har jag farit landet runt och hållit föreläsningar om teknikens baksida, har hittills varit på 176 platser med min 4-timmars föreläsning. Ni som ställt frågor här ovan, ni finner de flesta svaren på min hemsida, http://maxicom.se/Stralningsrisker.php. Jag kan meddela att jag även under Ericssontiden propagerade om teknikens hälsorisker, och att jag aldrig fick några reprimander från företagets ledning för detta, det diskuterades men de tog mina fakta på fullt allvar och med största respekt (många i branschen förstår allvaret….). Jag har mycket liten förståelse för de som av rädsla för att mista jobbet håller tyst om obekväma kunskaper, höj upp era stämmor, medan det ännu är möjligt!

 • Angående forskning som ligger i framkant, så är Mona Nilsson, STRÅLSKYDDSTIFTELSEN, den som har bäst information att ge, som man också kan lita till, men det finns ju hur mycket som helst på nätet också…

 • Bra och upplysande artikel och bra inlägg!

  Jag tror att det är dags att registrera alla politiker som är med och beslutar om negligeringen av strålning, så att dessa, när den katastrofala sanningen kommer fram, kan dömas för folkrättsbrott av den svenska folkdomstolen. Straffen kommer med all säkerhet att vara synnerligen kännbara!

 • Tack Kerstin för dina tips, och ja, visst ska vi säga NEJ. Men det får ingen effekt om man inte samtidigt kan peka på forskningsresultat som stödjer just NEJ. Och forskningen ligger som oftast i händerna på de som säger JA. Alltså de som har ekonomisk vinning på att blunda för sanningen. Förfärligt, men så ser det ju ut.

  Det är därför så oerhört viktigt att lyfta fram och stödja de forskare och sanningssägare som inte är “köpta” eller stoppade av industrin. Och dessa är ju inte många.

 • Öystein Rönne
  Visst jag delar gärna med mig angående mätare, den jag har idag är, Electrosmog meter CORNET modell: ED78S. Jag mår bättre där det är låg mikrovågstrålning, jag klarar att vistas i upp till ca 100 mikrowatt idag, men det går inte i mer än en timma utan mitt huvudnät, som jag också använder när jag kör bil, för att minska strålningen från mobilmasterna. Min bil är en ny bil, men där har jag kopplat bort all trådlöst. Electrsmogmätaren har jag köpt på Maxicom, och huvudnätet på RTK, som saluför allt för oss strålningsdrabbade, såsom underkläder, kanske ett par kalsonger för er herrar vore bra, med tanke på strålningen från mobiler som bärs i byxfickorna?, till baldakiner… Huvudnätet halverar minst, det strålningsvärdet jag mätt upp…

 • REGERING OCH RISKDAG SÄKERSTÄLLER EKONOMISK UTVECKLING
  Försiktighetsprincipen har utraderats, regering och riksdag säkerställer och prioriterar ekonomisk tillväxt före svenska folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet!

  En vinn- vinn situation har skapats, en ekonomisk utveckling där i slutänden svenska folket/mänskligheten blir/är förlorarna. Sjukdom skapas, dvs. symptom som ger anledning till att receptblocket kommer väl till användning, då utifrån symptomen som skapats.

  Orsaken är uppenbart ointressant för skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin

  Orsaken beskrivs mycket väl i artikeln av Kalle H.

  Orsaken till symptomen existerar inte inom skolmedicinen, däremot en väldigt massa andra diagnoser, särskilt då psykdiagnoser, som säkerställt och säkerställer en enorm utveckling för den kriminella läkemedelsindustrin(läs “Dödliga Mediciner….” & Dödlig Psykiatri….” av Peter C. Götzsche)

  Cancerindustrin, ett segment inom den kriminella läkemedelsindustrin som uppenbart är ekonomiskt gynnsam för den kriminella läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinen. Men en katastrof för svenska folket/mänskligheten. Denna industri har uppenbart också gynnats. Alltså ekonomisk utveckling.

  Skolmedicinen, som går “hand i hand” med den kriminella läkemedelsindustrin, går på “högvarv”! En bransch som omsätter(skolmedicinen) enorma mängder miljarder bara i Sverige!

  Dessutom är skolmedicinen dominanten i Sverige(och övriga väst världen), skolmedicinska läkare och den kriminella läkemedelsindustrin skördar skattemedel i enorma mängder varje år och tillväxten är mycket god. Kunskapen hos skolmedicinska läkare, då utifrån vad Kalle H delger, är lika med noll

  Mycket BRA artikel av Kalle H

  Tar särskilt fasta på en del i Kalle H artikel;

  “Enligt forskarna i Salfordgruppen i Lund så är minst en miljon svenskar nu mer eller mindre skadade av strålningen, men de flesta förstår inte orsaken!”

  Tekniken går uppenbart före försiktighetsprincipen, tekniken omsätter sammantaget enorma mängder miljarder. Därtill så skapas “sjukdom” dvs. svenska medborgare mår dåligt och får “symptom”, alltså vad som i artikeln benämnes med stor rubrik “Allvarlig biologisk påverkan”.

  FÖLJ PENGARNA
  En “vinn-vinn” situation har skapats, enorma mängder miljarder till Telecom industrin(i första läget) och enorma mängder miljarder till skolmedicinen och Big Pharma(den kriminella läkemedelsindustrin) i andra läget.

  Receptblocket hos skolmedicinska läkare har fått ett uppsving tack vare “Allvarlig biologisk påverkan”, försiktighetsprincipen har “utraderats” då staten Sverige(regering och riksdag) prioriterar ekonomisk utveckling.

  Skolmedicinen(de utbildade läkarna) och den kriminella läkemedelsindustrin(Big Pharma) har inga som helst ekonomiska intressen i att säkerställa hälsa(säkerställa orsaken till sjukdom)! Deras gemensamma intresse är uppenbart knutna till ekonomisk vinning utifrån symptom, som borgar för diagnos, som säkerställer att receptblocket kommer fram och sk mediciner skrivs ut.

  Lever vi i ett “utrotningsläger” i Sverige, är passiv regering och riksdag en fara för svenska folket liv, hälsa och framtida livskvalitet?

 • Ja, vår vardagsmiljö blir allt farligare att vistas i….

  Ska man kanske tapetsera sovrummet med hönsnät för att åtminstone ha EN strålningsfri plats i hemmet — inte minst viktig just när man sover!?
  Jag menar alltså en “Faradays bur” uti-fall-om-att någon inte skulle förstå meningen med det ovanliga valet av tapet…

 • @ Öystein Rönne
  Vi borde kanske börja säga NEJ TACK till alla dessa onödiga trådlösa prylar? Inte köpa dem?! Det finns idag till exempel telefoner som har sladd att köpa…Kylskåp som pratar, självkörande bilar osv…vad ska vi med det till?
  Tyvärr så har vi “konsumenter” låtit allt detta gå för långt…”Lagom är bäst” som vi säger här i Sverige”…

 • Det skulle iaf för mig vara intressant att höra om någon som läser här har kunskaper om vart forskningen idag står vad gäller konsekvenserna av elektromagnetisk strålning. Jag har en hel del intressanta tips för allmänheten att dela med mig av här. Och jag är inte typen som säger “- vi säger ingenting för att inte oroa, för oron ger fler problem”.

 • Tack Kerstin Carlsson för ditt inlägg, tragiskt men ändå värdefullt att du delar med dig av dina erfarenheter och effekter av strålningen. Frågan är om det bara är naturens egen rogivande miljö som gör tillfredsställelsen så stor att vistas där, kanske bidrar frånvaron av “strålning” också i hög grad.

  Har du Kerstin eller Kalle H tips på mätare som fångar upp det mesta av de olika strålningarna så skulle jag vara tacksam över att få ett tips på en sådan.

 • Jag har inga problem med att Kalle H numera har ett eget företag även om det kan vara ett visst egenintresse för honom idag. Han håller sig säkert informerad om hur de senaste rönen om strålningseffekterna ser ut och han besitter säkerligen det mesta av relevanta fakta.

  Detta med strålningen effekter är såklart ett synnerligen kontroversiellt ämne, då vi i samhället idag utsätts för detta från snart sett alla produkter som finns; GPS, trådlösa telefoner, mobiler, bilar, kylskåp, TV-apparater, routrar, TV- och radiomaster, självkörande bilar och tåg m.m. De som idag jobbar i denna industri, i syfte att kränga “strålande produkter”, kan såklart inte säga sanningen om effekterna om de visar sig vara skadliga, då ryker definitivt jobbet all världens väg. Men det finns andra jobb. Var och en har också ett eget samvete, och har man tagit ett eget beslut att lyssna på sitt samvete så brukar det infinna sig en oerhört stark känsla av inre frid och tillfredsställelse, en kraft som är omöjlig att döda.

 • Tack till Kalle Hellberg!!!
  Vi behöver fler av denna sortens man, som vågar stå upp för mänskligheten på ett ÄRLIGT SÄTT! Själv har jag under många år varit “drabbad” av denna teknik genom mitt arbete, med trådlös teknik i bilen som säljare, var livet lätt att hantera då när det “begav sig”. Hade då mobiltelefon, 1984 som var uppkopplad till 450 system, smällen kom för mig då vi fick “paddor” och mobiler som var uppkopplade till 3G, 1998, då fick jag känningar som var otäcka, som minnesförlust en kort sekund, dimsyn, detta kom och gick, den riktiga smällen kom under en mässa i STHLM 2003 vaknar upp på hotellet på morgonen, allt bara snurrade, Jag hade gått in i väggen som man säger…Idag kan jag inte vara i miljöer där det finns Wifi, eller annan trådlös teknik, blir vinglig, dimsyn, huvudvärk, illamående m.m. Jag visstas idag mycket i skoge och mark där det inte mäter mer än 1 mikrowatt på min mätare…Den absolut bästa precent jag har gett till mig själv är denna mätare…Snart går nog varenda en kring med en sådan här mätare, för att om möjligt hitta en en lugn vrå att vila huvud och kropp. Dags kanske att Sverige börjar satsa på “prylar som inte skadar mänskligheten, och naturen”? Det fattas i alla fall inte idèer och tillfälle för den som har en empatisk och god intelligens Kanske blir det våra Samer som äger sin mark, kan erbjuda oss strålningsskadade lite vila, långt från mobilmaster…? Men där uppe är ju hela “det j-vla rymdprogrammet på gång att ta över allt i mark och luftrum…Det är inte lätt att vara levande varelse…Fler borde märka att det är inte bara bra att exploatera, utan vad man exploaterar…Ja, 5G står för dörren, Nano el av kristaller hm, vi får se vadet blir. Inte tror jag det blir så mycket bättre, min nuvarande mätare kan tyvärr inte mäta 5G…Men Kalle, kanske hittar Du en som tar det riktigt högfrekventa…
  Tack och till er som har “vettiga” komentarer. Tillsammans måste vi hjälpas åt att förhindra mer skador, men tiden är redan för sent tyvärr…

 • Kalle H fick precis ett positivt svar från en fd minister också från Knalledonien, dvs Jan Björklund, Skene som förespråkade mobilförbud i skolorna, bla. med hänvisning till Frankrike. I Frankrike hänvisar man till hälsoskäl.
  Jag tog upp detta på Världscancerdagen i söndags, fast från publikpostion och då får man hålla sig kort.
  Publiken var förvånad. Visste de inte om detta?. Svarande professor Roger Henriksson var iallafall förstående, men vare sig dementerade eller bekräftade mitt påstående, att artificiella e.m frekvenser bidrar till förhöjda cancertal.
  Men varför inte ta upp detta på Ring P1. Jag har varit inne där två gånger i år. Då når vi de som ska hållas ovetande.
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör http://www.almanova.eu

 • Hi, I´m from Spain, and there is a real pandemy around the world provoked by electromagnetic fields. This pandemy is called ELECTROSENSITIVITY. The politicians are the responsibles. They should take care of this new problem in this society. We cann´t do what ever we want. Everything we do, it will bring consequences to us.

 • “Ulf Bittner: “Vänligen läs vad som redan framgår/…/Hellberg driver ett eget bolag som bla säljer utrustning som mäter strålning från WiFi och smartphones. Sedan 1994”.

  Då är han väl i så fall ingen “Ericsson-ingenjör”; i vart fall inte sedan 1994, vilket var en del år sedan, då WiFi-standarden (IEEE 802.11) kom först 1997.

 • Detta står nämnt i bibeln i skapelseberättelsen med orden: varde ljus, och översätter man det till, varde energi, vilket är samma sak, kan man göra fantastiska saker på det psykiska planet.
  Ex. Har du ett tungt emotionellt minne och skapar en exakt kopia i sinnet av detta utifrån ett visualiserat högfrekvent energimoln och håller dessa två parallellt i sinnet. Lättast är att tänka sig att använda vardera huvudhalvan. Man tar energipartiklar från “molnet” och kondenserar delar av det till den sagda kopian. Gör du detta rätt så håll inget dyrbart porslin i händerna.

 • “Vi vet genom forskningen och beskrivningar från drabbade att den trådlösa teknikens strålning kan orsaka i stort sett vilka besvär och sjukdomar som helst” -ingen nämnd och ingen glömd.
  Det samma gäller för fordon och trafik, oavsett typ och tillverkare, fordon kan orsaka allt död och invalidisering till cancer och kärlsjukdomar p.g.a. utebliven motion. Håll er borta från trafiken.
  Detsamma gäller kvinnor…………….ni modiga män här, tag varning och undvik dessa vandrande mordredskap. Detta har kända filosofer och alla andra framstående misogyna pekat på i tusentals år, Ingen vågar att agera av rädsla för den stora lobbyn, halva befolkning, som hotar att straffa den manliga och goda delen av världen.

 • Relevant fråga Ale, han tycks iaf vara på det bedragna folkets sida, vilket hedrar honom. Måhända oroas han av konsekvenserna för sitt/sina barn. Med all rätt i så fall, då skador orsakade av strålning ofta har en lång “inkubationstid”.

  Han är säkert inte yrkesverksam, då hade han blivit av med jobbet. Sådana här klarläggande upplysningar skulle aldrig tolereras. Men tack Kalle Hellberg för att du tar bladet från munnen!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *