Falsk reklam ett växande problem – Facebook uppfattas som värst

publicerad 7 februari 2018
- av NewsVoice
Facebook thumb - Crestock.com
Mest falsk reklam 2017 - Källa: Icebreak
Kanaler med uppfattad falsk reklam 2017 - Källa: Icebreak

MEDIAANALYS. Inte bara falska nyheter plågar internets användare. Falsk reklam (fake ads) är ett annat växande problem. Falsk reklam är tex kapade avsändare i utlottningar, tävlingar utan pris och ”gratiserbjudanden” som byts mot personuppgifter och löften om överdrivna produktfördelar, varnar Sveriges Annonsörer som gjort en undersökning med Icebreak.

Studien visar att nästan 50% av mediekonsumenterna uppfattar fake ads i framför allt digitala kanaler och att de till följd av detta inte litar på erbjudanden de ser digitalt.

  • 25% ser falsk reklam flera gånger per dag
  • 20% ser falsk reklam någon gång per dag
  • 45% litar inte på erbjudanden i digitala kanaler
  • 52% är mycket misstänksamma mot vissa annonsörer
  • 47% uppfattar att Facebookhar mest falsk reklam (av sociala kanaler)
  • 76% uppfattar att casinobranschen har mest falsk reklam
Tero Marjamäki - Pressfoto: Sveriges Annonsörer
Tero Marjamäki - Pressfoto: Sveriges Annonsörer

"Falsk reklam har kommit att bli en del av konsumenternas verklighet och det är ett fenomen som påverkar såväl reklamen generellt men i synnerhet kanalerna och annonsörerna negativt. En ökad misstänksamhet leder till att det blir än svårare för reklamen att nå igenom", säger Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Peter Westerståhl - Pressfoto: Swedma
Peter Westerståhl - Pressfoto: Swedma

"I djupintervjuer med annonsörer framkommer det att det finns en låg, alternativt ingen, beredskap mot denna typ av reklam. Antingen har man inte funderat över fenomenet eller ser det inte som problem. De som uppger att de reflekterat över den falska reklamen menar att det kan framförallt påverka deras val av kanal och betalsystem", säger Peter Westerståhl, analytiker på Icebreak.

 

Intervjuer med allmänheten har genomförts av Inizio på uppdrag av Icebreak. Målgruppen är konsumenter 15-74 år. Totalt har 1599 intervjuer genomförts via Inizios egen panel. Intervjuer med annonsörer har genomförts av Icebreak via telefon och besök under november 2017.

Text: NewsVoice

Referenser