Tege Tornvall: Klimatforskare varnar för kallare klimat

publicerad 25 februari 2018
- Tege Tornvall
Klimatforskare varnar för kallare klimat - Foto: Golfeser
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

På en nordisk klimatkonferens i Mölndal den 16-17 februari 2018 framgick att Solens magnetiska aktivitet nu är lika låg som under lilla istidens kallaste perioder med missväxt och nöd. På konferensen redovisade 15 kvalificerade talare från fem länder aktuella rön och observationer.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans.com | Klimatforskare varnar för kallare klimat – Foto: Golfeser, Flickr.com, Public Domain

Den danske rymdforskaren professor Henrik Svensmark visade hur växlande solmagnetism i samspel med inkommande kosmisk strålning i miljontals år påverkat Jordens klimat med effekt på molnbildning och nederbörd.

Den amerikanske solfysikern dr Willie Soon redovisade hur solsystemets planeter påverkar solens aktivitet med effekt på klimat och väder.

Den norske solforskaren professor emeritus Jan-Erik Solheim berättade hur Jordens tyngdkraft och atmosfärens massa höjer atmosfärgasernas tryck ner mot marken och därmed också höjer den marknära temperaturen så att planeten blir bebolig.

Den svenske havsforskaren dr Nils-Axel Mörner skildrade hur han på låga Stillahavsöar har konstaterat högst 1-2 mm årlig höjning av havsnivån, hur flera öar växer och hur landet på många håll i världen stiger efter senaste stora istid, medan det sjunker på andra håll.

Den norske geofysikern professor emeritus Ole Humlum visade hur amerikanska forskare har justerat 1930-talets höga temperaturer till lägre och senare års temperaturer till högre för att ge intryck av rekordtemperaturer och hotande framtida värme.

Den svenske oceanografen professor emeritus Gösta Walin berättade att koldioxid i haven reagerar med kalk och bildar basiska bikarbonater.

Flera talare visade hur FN:s klimatpanel IPCC i datormodeller starkt överdriver global uppvärmning, hur varmare hav gasar ut mer koldioxid efter lilla istiden och hur mer värme och koldioxid gynnar Jordens växtlighet och djurliv.

Konferensen ägde rum fredagen den 16 och lördagen den 17 februari på Scandic Hotell i Mölndal strax söder om Göteborg. Den samarrangerades av det svenska nätverket Klimatsans och den norska föreningen Klimarealistene.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq