Laserteknik som penetrerar djungeln avslöjar Mayakulturens tidigare okända storhet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 februari 2018
- Torbjörn Sassersson
Courtesy: Wild Blue Media, National Geographic and Pacunam.org
Mayakulturen - Courtesy: Wild Blue Media, National Geographic and Pacunam.org
Mayakulturen avslöjad mha laserteknik – Courtesy: Wild Blue Media, National Geographic and Pacunam.org

MAYAKULTUREN. Med hjälp av laserteknik som kan se rakt igenom de täta djunglerna i Guatemala har nyligen avslöjats 10,000-tals byggkonstruktioner. De flesta var sedan tidigare okända. Stora pyramider, palats, murar, ruiner och upphöjda vägar som bundit samma flera Maya-städer som varit hem för miljontals människor har upptäckts, rapporterar National Geographic. 

De nya upptäckterna har försatt det arkeologiska samhället i förstumning. Aldrig tidigare har forskare förstått omfattningen på Mayakulturens storhet. Djungelstäderna har varit fler och större samt befolkats av långt fler människor än vad man tidigare trott.

”A vast, interconnected network of ancient cities was home to millions more people than previously thought.” – National Geographic

”The ancient Maya never used the wheel or beasts of burden, yet “this was a civilization that was literally moving mountains”, sa Marcello Canuto, arkeolog vid Tulane University till National Geographic.

Mayakulturen tidigare grovt underskattad

Forskare tror att Mayakulturen hade sina bästa år för 1200 år sedan och de nya upptäckterna gör gällande att Mayafolket måste uppgraderas till samma utvecklingsnivå som de forna Kina och Grekland.

Lasertekniken för att se igenom djungeln kallas LiDAR (Light Detection And Ranging). Flygplan har utrustats med ickebrännande lasrar som kan se markstrukturer från ovan. Ett område på 1200 kvadratkilometer har skannats av, men det utgör inte hela Mayakulturens geografisk utbredning. Mayakulturens totala utbredning omfattade södra Mexico, hela Yucatanhalvön, Guatemala, Belize, Honduras och El Salvador. Enbart Guatemala täcker 108,889 kvadratkilometer.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq