Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

MSB utmålar SD som fiende till Sverige – Övningsfilm inför SAMÖ 2018

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 februari 2018
- Torbjörn Sassersson
Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB, och överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Thomas Henrikson för Försvarsmakten

MSB publicerade i januari 2018 en kontroversiell och intern video inför övningen SAMÖ 2018 avsedd enbart för övningens deltagare. Filmen läckte ut, enligt Nils Svartz, vikarierande GD på MSB. Filmen som är ett scenario där Sverige utsätts för hybridkrigföring tycks jämföra Jimmie Åkesson med nazism. NewsVoice publicerar den nedtagna filmen.

Expressen konstaterar att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) anser att SD-ledaren Jimmie Åkesson kan jämställas med nazister från Nordiska motståndsrörelsen. Berättarrösten i MSB-filmen förklarar hur svenska folket 2014 utsattes för desinformation och påverkanskampanjer som indirekt kan spåras till “den potentiella motståndaren”.

Berättarrösten säger:

“Som en konsekvens av desinformationskampanjen polariseras den politiska arenan, och populistiska politiska krafter stärks” samtidigt visas SVT-bilder på Jimmie Åkesson och nazister från Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Jimmie Åkesson reagerar med avsky.

“Det är helt skandalöst, men tyvärr ännu ett tecken på att debatten om “påverkan” och så kallade “fake news” har udden riktad mot riksdagens oppositionsparti. Det är en obehaglig utveckling inför valet. “, säger Jimmie Åkesson till Expressen.

Filmen på drygt 5 minuter publicerades urpsrungligen av MSB på ett internt YouTube-konto den 15 januari 2018 för att användas inför myndighetens samverkansövning SAMÖ 2018. Filmen innehåller representanter från bla: regeringskansliet, riksdagen, försvarsmakten, försvarshögskolan, SOS Alarm och Lantmäteriet.

Enligt projektledaren Torbjörn Jonsson är syftet med den återkommande övingen att “öka kunskapen om och förståelsen för regelverk, samlade lägesbilder, informationsdelning samt larm och uppstart”.

MSB tog ned YouTube-filmen

Sverigedemokraterna generellt reagerar precis som sin partiledare med avsky inför hur Åkesson jämförs med nazister. MSB tog därför ned filmen från webben, men den sparades och har nu lagts upp igen på YouTube.

Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB, och överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Thomas Henrikson för Försvarsmakten
Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB, och överbefälhavare Micael Bydén ska försvara Sverige. Foto: Thomas Henrikson för Försvarsmakten – Gemensam övning ska stärka Sveriges totalförsvarsförmåga

MSB förklarar sig på sin hemsida:

“Vi hade inte sett att det kunde tolkas på det sätt som nu skett och det var inte vår avsikt att det skulle tolkas så. MSB är en myndighet som står för objektivitet och tar inte politisk ställning, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB.

Just nu uppmärksammas en film som beskriver ett fiktivt scenario. Den inleder övningen SAMÖ 2018 där flera myndigheter deltar. De aktuella filmklippen ska ses som skilda exempel på aktuella händelser i samhället den senaste tiden och ska inte tolkas ihop. Klippen och berättarrösten ska beskriva ett scenario med en orolig stämning i samhället.

Under färdigställandet av filmen uppmärksammades inte att klippningen kunde missuppfattas på det sätt som nu beskrivs i medierna. Övningsfilmen laddades upp på ett YouTube-konto som hör till MSB:s övningswebb och riktar sig till övningens deltagare. Filmen togs bort från Youtube då MSB uppmärksammades på att den spridits till andra än övningens deltagare och att den tolkades på ett annat sätt än vad som var avsett.”

Text: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq